‘OK boomer!’ – Waarom de jeugd een punt heeft

OKBoomer

Een samenleving die helemaal is afgestemd op de vergrijzing, zit biologisch én mentaal niet goed in elkaar.

De medische wetenschap zorgt ervoor dat we het langer uitzingen op deze planeet. 84 jaar is de levensverwachting voor een meisje dat nu geboren wordt, voor een jongen is dat 80 jaar, een verschil dat door de toenemende gendergelijkheid toch opmerkelijk is. Diezelfde medische wetenschap zorgt er ook voor dat senioren (vroeger ‘bejaarden’ of ‘ouden-van-dagen’) meer levenskwaliteit krijgen, mobiel blijven, aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat gaat gepaard met een hele farmaceutische onderbouw, pilletjes voor dit en dat, wat de kosten van de ziekteverzekering enorm onder druk zet, los van heel de pensioenproblematiek ingevolge een omkantelende bevolkingspiramide.

Er zijn niet alleen de materiële kosten, de veroudering is ook zichtbaar en voelbaar in de publieke ruimte, een psychologisch aspect dat echt onderschat wordt. Overal rolstoelen, extra faciliteiten, speciaal gereserveerde parkeerplaatsen, het verkeer vol suffende oma’s en bompa’s, het is niet bepaald een leutig uitzicht voor een twintiger of dertiger. Kraaminrichtingen worden omgebouwd tot bejaardenhomes, tegenwoordig eufemistisch Rust- en VerzorgingsInstellingen genoemd, de seniorenflats rijzen als paddenstoelen uit de grond. Er vindt een proces plaats dat we met Kabouter Plop -zelf een perfect symbool van de vergrijzing- een omvolking zouden kunnen noemen, een demografische evolutie waarbij de ene populatie de andere minoriseert en verdringt. Oud wordt de norm. Dat kan niet anders dan spanningen met de jonkies veroorzaken.

Benidorm bastards

BastardsZo heet het komisch tv-programma dat oorspronkelijk werd uitgezonden op de Vlaamse zender 2BE en nadien op VTM, en waarin senioren jongeren beet nemen onder het oog van een verborgen camera. De ondertoon van het programma is opmerkelijk. We zien hier duidelijk een vrijheid-blijheid-generatie aan het werk, die de middenvinger opheft naar de jongere generaties die werken om de pensioenen van de bastards te betalen. Op scooters snorren ze door de straten om grappen uit te halen en de jeugd voor het blok te zetten, lachband aan.

Het lijkt een ludieke metafoor op de ontwikkeling die ik in ‘De Langste Mars’ beschreef: de ’68-ers die revolteerden en met het boekje van Mao zwaaiden, om dan carrière te maken en status te verwerven in de maatschappij die ze eerst bestreden. Om uiteindelijk heel die maatschappij naar hun hand te zetten en een aantal ontwikkelingen te forceren die vandaag niet alleen rechts als nefast brandmerkt: de nivellering van het onderwijs, de subsidiecultuur en de linkse verstaatsing ervan, het oikofobe discours en het dogma van de multicultuur.

De Benidorm Bastard is de karikatuur van de gepensioneerde babyboomer die de resterende welvaart met opgeheven middenvinger opsoupeert

Goossens

Paul Goossens, dé Vlaamse soixante-huitard

Deze babyboomers -de generatie geboren tussen 1945 en pakweg 1960- nemen nu hun pensioen op, met zichtbare voldoening, ook al zijn het vooral hun ouders die de naoorlogse welvaartstaat op poten hebben gezet. Het afscheidsfeest van ex-68-coryfee en journalist Paul Goossens vond, of all places, plaats in Hertoginnedal, in aanwezigheid van het kruim van de Belgische politiek en journalistiek.

De babyboomgeneratie studeerde in de golden sixties en seventies, veroverde sleutelposten in de negentiger jaren waar het ook niet op kon, en gaat nu van een welverdiende rust genieten. Velen kopen een appartement aan de Spaanse Costa Blanca, daar is het warm en zijn alle Vlaamse kranten verkrijgbaar. De Benidorm Bastard is de karikatuur van de gepensioneerde babyboomer die de resterende welvaart met een opgeheven middenvinger opsoupeert, en zich met een ‘après nous le déluge’ mentaliteit toch nog aan de juiste kant van de geschiedenis schaart. Het is een karikatuur, maar soms hebben we karikaturen nodig om de realiteit in perspectief te plaatsen.

Generatie Z

ZNatuurlijk past niet iedereen, geboren tussen 1945 en 1960, binnen die karikatuur, en zijn het niet allemaal soixante-huitards die hun eigen generatie als de enige kritische, zelfbewuste, authentieke beschouwen. Vele bejaarden moeten het stellen met een minimumpensioentje en slijten hun laatste dagen eenzaam in kommer. Op de brede elite is het wel van toepassing.

In 1998 publiceerde Pim Fortuyn (geboren in 1948) het boek Babyboomers, waarin hij zijn generatiegenoten de lichtzinnigheid verweet waarmee ze de door hen overgenomen maatschappelijke instellingen beheerden. Merkwaardig genoeg had Fortuyn veel aanhang bij de jonge kiezers, die de zelfgenoegzaamheid van de babyboomers misplaatst vonden, gezien de oprukkende politiek-correcte dwangcultuur en het systematisch onder tafel vegen van maatschappelijke problemen die zich met migratie en multiculturaliteit stelden. Op 6 mei 2002, negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, werd Fortuyn vermoord door een links-radicale milieuactivist. Daarmee was Nederland zijn grootste politiek talent kwijt, én een vitale politieke schakel tussen de babyboomgeneratie en de jongeren.

Juncker

Jean-Claude Juncker

De generatiekloof is sindsdien alleen maar toegenomen. De zogenaamde millennials (geboren tussen 1981 en 2000) en de Generatie Z (geboren vanaf 2000) ervaren de vergrijzing niet alleen vanuit het materiële perspectief -de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de pensioenen-, maar vooral ook als een toenemende gerontocratie, een ouderendictatuur, met alle gevolgen van dien: problemen die niet opgelost geraken omdat de hefbomen in de verrimpelde, bevende handen zitten van levende fossielen, genre Jean-Claude Juncker.

Vooral ter rechterzijde ontzegt men de jeugd het recht op rebellie en eigen idealen – die toch gaan over gezondheid en welzijn voor de toekomstige generaties- 

Dedecker

Jean-Marie Dedecker, de grijze man met het opgeheven vingertje

Vandaag krijgt die spanning ontegenzeggelijk vooral gestalte in de klimaatbeweging. Dit gaat namelijk niet alleen over het klimaat, maar vooral ook over het cynisme van de macht en het verzet daartegen. De minachting waarmee de oudere generatie naïef-idealistische pubers als Anuna De Wever verkettert, heeft alle kenmerken van de arrogantie en betweterigheid van de 68-ers.

Grijswitte sceptici genre J.M. Dedecker komen niet alleen aandraven met politieke stellingnames en wetenschappelijke argumenten, ze nemen ook elke gelegenheid te baat om jongeren die aan klimaatbetogingen deel te nemen neer te zetten als onnozel, manipuleerbaar, dom en doemdenkerig. Terwijl diezelfde Dedecker vrolijk in zijn BMW vanuit Middelkerke naar de Reyerslaan snort, telkens Phara de Aguirre of Bart Schols met hun vingers knippen, wordt de zeilvaart van Anuna en haar gemiste conferentie een standing joke.

De jeugd voelt zich eenzaam, genegeerd en geprovoceerd door het sarcasme van de ouderen. Vooral ter rechterzijde ontzegt men de jeugd het recht op rebellie en eigen idealen – die toch gaan over gezondheid en welzijn voor de toekomstige generaties- en snoert men haar bij voorbaat de mond op een manier die aan de duffe jaren ’50 van vorige eeuw herinnert (‘Zwijg manneke, gij weet niet waarover ge spreekt’).

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat jongeren zich terugtrekken in een hoofdzakelijk digitale subcultuur, een eigen taaltje ontwikkelen en memes laten circuleren, 30-plussers beschouwen als onaanspreekbaar, en het paternalistisch gezeur van de sceptici afdoen met een ‘OK, boomer’, wat zoveel wil zeggen als: lul maar wat opa, wij zitten met de shit en zullen hem ook wel opruimen. Generatie Z: niet toevallig de laatste letter van het alfabet.

Het olifantenkerkhof

Over opruimen gesproken, en alvorens het generatieconflict een generatie-oorlog wordt. Met een stokoude dementerende vader en een rebellerende tienerzoon voel ik me tamelijk goed geplaatst om een oordeel te vormen over heel de ouderdomsproblematiek. Het is evident dat, naarmate de levensverwachting stijgt, de kloof tussen jong en oud, actieven en passieven, zal toenemen. Haaks op de evolutie van de medische wetenschap moeten we een andere waarheid onder ogen zien: een samenleving die helemaal is afgestemd op de vergrijzing, zit biologisch én mentaal niet goed in elkaar. Een wereld, die eruit ziet als één grote senioreninstelling, waar jongeren in hoofdzaak karretjes voort duwen en bedpannen verversen, is misschien zelfs immoreel.

Ik heb me in het recente verleden kritisch geuit over gewezen radiomaakster Lutgart Simoens (91) die vond dat euthanasie ook moet kunnen bij een gevoel van een ‘voltooid leven’. Ik vond dat toen enigszins blasé en een kenmerk van verveling. Elisabeth Altekoester maakte daar enkele interessante kanttekeningen bij die nopen tot een herziening: men kan wel degelijk vrijwillig afstand doen van het leven, niet omwille van ziekte of lijden, maar gewoon omdat het genoeg is geweest en men plaats wil ruimen.

Het is een grote kunst om op tijd te stoppen, niet te vroeg en ook niet te laat.

Als ik nu even voor mezelf mag spreken: ik besef dat mijn tijd beperkt is, en ik wil helemaal geen deel uitmaken van de Benidorm Bastard cultuur met bijbehorende universele rolstoelinfrastructuur. Het is een grote kunst om op tijd te stoppen, niet te vroeg en ook niet te laat. Hier moeten taboes doorbroken worden, in de richting van een aanvaardingsfilosofie die wij helemaal verleerd hebben, opgejaagd door de medische wetenschap en in slaap gewiegd door de verpampering. De dag dat ik zwaar hulpbehoevend ben en/of dement, of dat ik het gewoon welletjes vind, heeft niemand de plicht om dat leven te rekken. Ver van elke melancholie, hou ik zo van het leven dat ik het wil loslaten als het mij loslaat. Ik wil niet dat men mij ziet aftakelen, ik wil het mijn naasten besparen en gun het mijn vijanden nog minder.

De Nederlandse Evangelische Omroep heeft het thema ooit behandeld op een manier die ik geen enkele pretzender zie nadoen. In het programma ‘Dood voor beginners’ heette de vijfde episode ‘Het olifantenkerkhof’, en noteerde ik volgende passage:

‘Als het zo ver is, wil ik linksaf, waar de kudde rechts gaat. Geen laatste groet, geen groot gebaar. Naar het olifantenkerkhof. De heuvel op en in het laatste licht mijn laatste adem.’

Durven leven is durven sterven, dat weet ik heel zeker. Dat dieren met zo’n intelligentie en zo’n empathisch vermogen het op die manier oplossen, kan ons, ont(h)aarde primaten, tot voorbeeld strekken. Dat ze als soort bedreigd zijn, zegt ook veel over onze intelligentie.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

36 reacties op ‘OK boomer!’ – Waarom de jeugd een punt heeft

 1. machteld zegt:

  Ik heb hardop zitten lachen bij het lezen van dit stuk. Fantastisch artikel, zowel op het vlak van analyse en conclusies, als wat de stijl betreft!

 2. Christel zegt:

  Tja. Ik werk al meer dan twintig jaar in een groot ziekenhuis. Ik heb echter niet de indruk dat de samenleving is afgestemd is op de vergrijzing, eerder op multiculturalisme. Nog nooit heb ik zoveel van kop tot teen ingepakte vrouwen met een hele kroost rondlopen als vandaag de dag. Ook het personeel is geëvolueerd. Oudere vrouwen die de toiletten en gangen onderhielden zijn nu vervangen door Nederlands onkundige allochtonen. Zelfs artsen zijn vervrouwelijkt en geleidelijk aan aangevuld met buitenlandse nieuwkomers. De kraamkliniek is altijd goed bezet. En het kinderziekenhuis eveneens.
  Hoogbejaarden die hun levens niet nodeloos wensen te rekken, kunnen zelf beslissen om niet langer de medische verzorging te krijgen. Zoals Hugo Claus die aan de ziekte van Alzheimer leed en euthanasie pleegde. Anderzijds heb je ouderen die nog gezond en kwiek door het leven gaan. Zoals mijn vader, zijn broer en zussen die reeds in de tram 8 zitten. Mijn oom die vorig jaar zijn vrouw verloor en volgende maand 86 wordt, heeft zelfs een nieuwe vriendin en gaat regelmatig met haar op stap. Van een tweede leven gesproken. Mijn tante van 84 is bezig met het heropbouwen van haar huis, dat vorig jaar is afgebrand. Ze hebben heel hun leven hard gewerkt.en hebben evengoed het recht om van hun oude dag en van hun (achter)kleinkinderen te genieten. Of niet soms? Sterker nog, het zijn hun kleinkinderen die hun geest jong en alert houden. Ze hebben veel respect voor elkaar en zo hoort het ook.

 3. Yvo G zegt:

  Dat wist ik allang. Toen ik met pensioen moest, bekroop me een gevoel alsof ik een dief was; geld zonder ervoor te werken…? Maar wees gerust, mijn strop hangt al netjes klaar aan de kapstok in een plastic zak, samen met een dweil en een pamper, want je moet toch op alles voorbereid zijn, nietwaar? En wat er daarna gebeurt zal mij worst wezen, al draaien ze me in de worst. Belinfante maakte er al jaren geleden het liedje over:

 4. Kevin zegt:

  Ik merk dat al jaren op. In Latijns Amerika is de gemiddelde leeftijd veel lager. Mensen feesten daar meer en hebben meer sex met wisselende partners. Hier wordt alles wat de jeugd aanbelangd hoe langer moe meer verboden. Fuiven, sex, snelheid, enz.. En overal rijden er gepensioneerden in de weg, op de onmogelijkste uren. Ga je op zondag pistolets halen, dan staan die types al vanaf 7 uur ‘s morgens tot buiten aan te schuiven. Ga je op zaterdag naar de Colruyt, omdat je in de week moet werken, wel dan het loopt daar ook vol gepensioneerden. Wil je uitblinken in de kunst? Wel er zijn een honderdtal gepensioneerden die ook nog vinden dat ze talent hebben en al de exporuimtes moeten inpalmen. Wil je eens tot rust komen en gaan wandelen in het bos, gepensioneerden. Eens gaan bowlen met vrienden? De banen zijn helaas bezet door gepensioneerden. Eens op sociale media iets zetten, gepensioneerden zullen hun mening schrijven. Een ijsje eten op woensdagnamiddag, geen plaats het zit er vol gepensioneerden. Sex met je vrouw, geen tijd, want ze moet zorgen voor enkele gepensioneerden, 👍😂

  • Yvo G zegt:

   Zo is het inderdaad, Kevin. En dan zie je alleen nog maar de jaggers met veel poen of een dik pensioen. Erachter zit een nog veel grotere grijze massa armoelijers, die zich in alle hoeken en kieren in de eenzaamheid en zonder tussenkomst van de bemoeizorg verstoppen. Maar ja, wat wil je, je bent jong en de oorlog is juist gedaan, er is nog veel plaats op de wereld, wie denkt er dan nog aan later?

  • Christel zegt:

   Deze blog wordt anders ook gefrequenteerd door gepensioneerden, zo aan de reacties te lezen 😉
   Zelf heb ik er nauwelijks van gemerkt, die overrompeling door gepensioneerden. Wellicht ga ik naar andere plaatsen of kom ik op andere uren. Alleen aan de kust wel, heb ooit grappend tegen mijn moeder gezegd dat Knokke precies een openluchtrusthuis is.
   Vroeger gingen ambtenaars en leerkrachten (vooral babyboomers) vroeg met pensioen. Een paar vrienden van mij gingen zelfs op hun 53ste stoppen met werken! Ze krijgen blijkbaar riante pensioenen. Maar in mijn familie zijn er vooral zelfstandigen, die kunnen het zich niet permitteren om op die leeftijd hun stethoscoop of tandboor, hun riek of iets anders aan de wilgen te hangen. Ze doen hun beroep ook veel te graag.
   https://www.gva.be/cnt/dmf20191129_04743681/advocaat-lionel-tricot-is-al-jarenlang-de-onbetwiste-nummer-1-van-de-antwerpse-balie-ik-oud-ik-ben-pas-98

  • willy zegt:

   Jij bent blijkbaar veel te laat geboren

 5. Joz le Bruyn zegt:

  wie niet wil oud worden,moet jong sterven.en hoe los je dat da humaan op?

 6. Paul zegt:

  De reacties van sommigen hier liggen helemaal in de lijn van mijn dagelijkse ervaring met generatie Y en Z.
  Egotrippers, materialisten en narcisten zonder één greintje respect voor de generatie Boomers die zich krom heeft gewerkt om hen te laten studeren en zodoende nu veel geld te verdienen, voor zover ze dat al willen natuurlijk want van werken wordt je moe.
  Ze zijn ongeduldig, willen niet wachten, ze willen alles hier en nu en liefst “binnen zijn” op hun veertigste, dus lopen wij Boomers in de weg en best verdwijnen we zo snel mogelijk, dan kunnen ze nog sneller onze spaarcenten erven op de koop toe want nooit genoeg.
  Veel roepen en tieren over klimaat en milieu, maar nooit één concrete en inhoudelijke oplossing.
  Alles is slecht, OK Boomer en de pot op.
  Standpunt van een Boomer met 47 jaar arbeid op de teller en nog dagelijks bezig!

 7. Tin Van zegt:

  Mijn zus en haar man, allebei babyboomers, wonen in een appartementsgebouw waar zij de oudste bewoners zijn. Al de rest is zo rond de 30 of iets daarboven, oude en nieuwe Belgen door elkaar. Nu, van al die bewoners (8 appartementen) is er maar één die werkt en dat is mijn schoonbroer. Al de anderen hebben een excuus (analfabeet, ex-bajesklant, geen diploma, kapotte rug, psychische problemen, levenslange ‘brunoet’ en ga zo maar door). Tegen het einde van de maand komen ze allemaal bij haar langs voor een boterham.

 8. Eric zegt:

  Ben het in grote lijnen met Sanctorum eens, maar toch enkele bedenkingen.
  Door familiale voorbeelden weet ik dat het egoïsme van bejaarden niet enkel bij babyboomers voorkomt, het is eigen aan sommige mensen, aan andere niet. Mijn moeder van 85 is al drie jaar langer op pensioen dan ze gewerkt heeft, ze pronkt met haar sterke gezondheid en uit geregeld de wens om honderd te mogen worden. Als je haar iets vraagt is het gegarandeerd ‘Njet!’ Ze behoort tot de oorlogsgeneratie en het zijn vaak de leden van die generatie die uit angst om arm te worden gierig en egoïstisch zijn geworden. Dus: zowel het aangeboden krijgen van alle kansen (de boomers) als het gedwongen geweest zijn om voor die kansen te vechten (de generatie van voor ‘den oorlog’) kunnen onverdraagzaamheid / onverschilligheid tegenover de volgende generaties in de hand werken.
  Anderzijds doet Sanctorum het voorkomen alsof de huidige generatie van jongeren geen toekomst heeft. Dat klopt niet. De Anuna de Wevertjes van nu zijn luxediertjes die een vliegtuig nemen zoals ik de tram neem, die van kleins af aan over een eigen kamer beschikken waar ze later naar hartenlust allerlei feestjes en orgieën kunnen bouwen, die kunnen studeren waar en wanneer ze wlllen, natuurlijk op voorwaarde dat ze er moeite voor doen. Zo slecht heeft die Generatie Z het niet, en wie heel dat zogenaamde klimaatprobleem heeft bestudeerd weet dat het een hoop onzin is, in opdracht van de ecokapitalisten en van de heersende politieke kaste in duistere academische milieus ontwikkeld om de mensen ervan te overtuigen braaf hun torenhoge belastingen te betalen. Dat Sanctorum in het broeikassprookje blijft geloven verbaast me telkens weer.

 9. Niki zegt:

  Den Sanctorum is voor de klimaatpubers hahahha wat een grap.

 10. Eric zegt:

  Om Sanctorums ecologistische zwartgalligheid even te counteren: in februari 2019 lekte (natuurlijk NIET in onze leugenpers) een rapport van de NASA uit waaruit blijkt dat de aarde groener wordt.

  https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows

  Dat de planeet er islamitischer op wordt is dan weer een andere, minder prettige waarheid. De lieve kindertjes à la Jack Merritt zouden zich beter dààrover zorgen maken.

  • Paul zegt:

   Het is inderdaad zo dat wij, Europeanen tegenwoordig denken een monopolie te hebben op het redden van het klimaat.
   Maar net door heel hard te roepen en te tieren bereiken ze eerder een omgekeerd effect met als gevolg dat landen gewoonweg het verdrag van Parijs naast zich neerleggen.
   Bewustzijn creëer je niet door dwang, eerder door het zoeken naar werkbare oplossingen en net die mis ik zo hard bij jonge mensen.

 11. Arre zegt:

  Al die jeugdigen die zich hier nu zo over die boomers beklagen zullen ooit ook zo oud – en zelfs ouder – worden. Zullen die zich dan allemaal in groep laten euthanaseren? Ik denk als het zover is ze hun mening wel zullen herzien.

 12. Micheline Baetens zegt:

  Zoek het niet zo ver, katten verstoppen zich ook als ze lijden…

 13. Marc zegt:

  De waarheid is meestal niet zwart of wit, maar grijs. Als je bijvoorbeeld het aanbod ziet van films, muziek, reclame e.d. krijg ik net de indruk dat de oudere generaties niet bestaan. De hele entertainmentindustrie is gericht op de (soms wan)smaak van de jeugd. En inderdaad, zoals Eric hierboven al aangeeft, wat jongeren van nu voor heel normaal beschouwen (nog los van elektronische items die ‘in mijnen tijd’ niet bestonden), meerdere vakanties per jaar, vliegtuigreizen, schoolvakanties naar het buitenland (in plaats van Bokrijk en aanverwanten, opnieuw zoals ‘in mijnen tijd’), veel zakgeld (zelf kreeg ik nougabollen), elke week gaan fuiven (ik heb er twee gedaan op mijn hele middelbareschoolperiode), vaak op restaurant gaan enz. enz. … Opnieuw, ik wil ze zeker niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar toch… En dan heb ik het nog niet over het extreem narcistisch gedrag van veel jongeren (die potsierlijke selfies met hun ‘duckfaces’ !).

  • Marc zegt:

   En nog iets: ouderen worden vaak niet meer gegund om oud te zijn. Het jeugdigheids- en schoonheidsideaal van de jeugd wordt hen voortdurend opgedrongen. Met potsierlijkheid tot gevolg (ouderen in jongerenoutfit, robotachtige botoxgezichten enz.). Of van die uitdrukkingen zoals ‘hij is 75 jaar ‘jong”. Dikke zever natuurlijk, hij is 75 jaar OUD moet dat zijn. Of is oud worden en zijn een schande?

   • Marc zegt:

    Correctie: “ouderen wordt vaak niet meer gegund om oud te zijn” moet dat zijn in correct Nederlands. Nog zo iets van de oudere generatie, correct Nederlands 😉

   • Ines zegt:

    Je bent oud en wilD wat…

  • Eric zegt:

   Eigenlijk vervalt men in dit soort discussies veel te gemakkelijk in stereotyperingen, Marc. De Benidorm Bastards is zo’n stereotype, door de media gefabriceerd en ook Anuna de Wever, eveneens door de media gemaakt, is een stereotype. Als je dan, zoals Sanctorum doet, deze stereotypen tegenover elkaar stelt krijg je een verhaal dat slechts in geringe mate de werkelijkheid weerspiegelt. De meeste oudere mensen zijn niet zo egocentrisch en arrogant als de Benidorm Bastards en de meeste jongeren zijn niet zo arrogant en egocentrisch als Anuna de Wever. Als ik door de straten in mijn wijk loop zie ik achter de vensters van de cafés ouderen zitten kaarten, ze storen niemand en lopen niemand in de weg. En de overgrote meerderheid van de jongeren lopen niet achter Anuna aan, integendeel, ze stemmen in grote getale VB omdat ze weten waar het echte gevaar schuilt. Anuna en Greta zijn handpoppen van de elite, en de Belgische pensioenen van de Benidorm Bastards kan men wat mij betreft beter halveren, want in Spanje is het leven de helft goedkoper. Stop de opbrengsten van die pensioenen in een echt Zilverfonds, dat dan kan dienen om de uitbetalingen van de pensioenen in de toekomst te verzekeren. Teveel jongeren denken – en misschien terecht – dat de pensioenkassen leeg zullen zijn wanneer zij aan de beurt komen. Het zou een zoete wraak zijn van de huidige generatie op die duizenden idioten die warme, Spaanse toeristenstranden hebben ingeruild voor de Belgische koude en klammigheid (waar blijft trouwens die zogenaamde opwarming van de aarde? Ik zit er al dagen lang op te wachten).

   • Eric zegt:

    Ik ga ook even tot het gaatje: “En de overgrote meerderheid van de jongeren LOOPT niet achter Anuna aan, …”

 14. Yvo G zegt:

  haha, je gaat wél tot het gaatje met je “Correctie”, Marc.

  • Marc zegt:

   Ooit nog een beetje les gehad van Annie Van Avermaet en Fons Fraeters (bekend van ‘Hier spreekt men Nederlands’), toen ik een poging deed tot Germaanse. Dat is niet helemaal een succes geworden, maar ‘soit’, toch een en ander geleerd toen 🙂

 15. Christel zegt:

  Les vieux ne parlent plus,
  ou alors seulement
  parfois du bout des yeux,
  même riches ils sont pauvres,
  ils n’ont plus d’illusions
  et n’ont qu’un coeur pour deux.
  Chez eux ça sent le thym, le propre
  la lavande et le verbe d’antan
  que l’on vive à Paris
  l’on vit tous en province
  quand on vit trop longtemps

  Est-ce d’avoir trop ri
  que leur voix se lézarde
  quand ils parlent d’hier,
  et d’avoir trop pleuré
  que des larmes encore
  leurs perlent aux paupières?
  Et s’ils tremblent un peu
  est-ce de voir vieillir
  la pendule d’argent
  qui ronronne au salon,
  qui dit oui, qui dit non, qui dit:
  “Je vous attends!”

  Les vieux ne rêvent plus
  leurs livres s’ensommeillent
  leurs pianos sont fermés
  le petit chat est mort
  le muscat du dimanche
  ne les fait plus chanter.
  Les vieux ne bougent plus
  leurs gestes ont trop de rides
  leur monde est trop petit
  du lit à la fenêtre
  puis du lit au fauteuil, et puis
  du lit au lit.
  Et s’ils sortent encore
  bras-dessus, bras-dessous,
  tout habillés de raide,
  c’est pour suivre au soleil
  l’enterrement d’un plus vieux,
  l’enterrement d’une plus laide,
  et le temps d’un sanglot
  oublier toute une heure
  la pendule d’argent
  qui ronronne au salon,
  qui dit oui, qui dit non, et puis
  qui les attend.

  Les vieux ne meurent pas
  ils s’endorment un jour
  et dorment trop longtemps.
  Ils se tiennent la main
  ils ont peur de se perdre
  et se perdent pourtant.
  Et l’autre reste là,
  le meilleur ou le pire,
  le doux ou le sévère,
  cela n’importe pas,
  celui des deux qui reste
  se retrouve en enfer.
  Vous le verrez peut-être,
  vous la verrez parfois
  en pluie et en chagrin,
  traverser le présent
  en s’excusant déjà
  de n’être pas plus loin.
  Et fuir devant vous
  une dernière fois
  la pendule d’argent
  qui ronronne au salon,
  qui dit oui, qui dit non, qui leur dit:
  “Je t’attends!”

  qui ronronne au salon,
  qui dit oui, qui dit non, et puis,
  qui nous attend.

  Jacques Brel -Les vieux

  Sterk

  Ik dacht dat het niet kon:
  dat iets wat je niet ziet
  je alle dagen draagt
  en sterker maakt.
  Alsof je spieren krijgt
  van liefde.

  En kijk, het klopt:
  Het hart van oma
  slaat nog altijd over
  als ze opa ziet.
  Maar nu hij oud is en te bed,
  misschien nog net de hemel haalt,
  loopt oma sinds een poosje
  krommer en vraagt ze vaker
  om mijn arm.
  Zonder hem krijgt
  ze het huis niet warm
  en zelfs de hond
  zakt zuchtend naast de luie stoel.
  Dus is het waar
  dat liefde spieren geeft
  en op den duur
  ook vuur.

  Bart Moeyaert
  uit ‘Verzamel de liefde’

 16. Christel zegt:

  Zeg niet te gauw, ’t is weer een ouwe ;-).

 17. Christel zegt:

  Voor de Vlaamse canon:
  http://www.antwerps.be/tekst/117/de-strangers-de-broek-van-groetmoemoe

  @Marc, u ziet het: genoeg aanbod over de oude generatie ;-).

  • Christel zegt:

   Onlangs nog in het fotomuseum gezien: schitterende portretten van oude vissers met hun verweerde gezichten, vereeuwigd door Stephan Vanfleteren:
   https://www.stephanvanfleteren.com/fishermen

   Hier zijn de ouderen anders ook goed vertegenwoordigd, op deze blog, met hun gezever over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Jullie zijn toch ook (ooit) jong geweest, met (toekomst)dromen, idealen, verlangens, ambities, wensen en illusies. Ook al is de maatschappij (en de tijdsgeest) sterk veranderd. Ga meedeinen op de golven van het leven of nukkig tegen de stroom in roeien, mij om het even. Je kan ook naar de verzuchtingen van de jongeren luisteren en eventueel een advies geven of mee zoeken naar een oplossing in plaats van te zitten zagen en klagen als oude knorrige knarren.

   • Marc zegt:

    Naar jongeren luisteren? DIT kunnen ze krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=ZBcb-dvGhEM

    (grijns)

   • Greta zegt:

    Niet enkel vissers hé Christel. Mathias Schoenaerts om het wat jonger te plaatsen. Maar ongelooflijke schoonheid
    die Stefan Van Fleteren toch kan vastleggen met oude, gerimpelde, verweerde gezichten. Ga er zeker nog eens binnenspringen voor de tentoonstelling stopt.
    Vandaag de tekeningen van Jan Breugel I gaan bewonderen in Snijders Rockox ook voor herhaling vatbaar.

  • Marc zegt:

   Zó oud ben ik nu ook weer niet 🙂

 18. piet spuug zegt:

  Generatie Z met de Z van Zorro? “This place is not the property of the city of Pueblo Grande and that means you punks are trespassing…”

 19. Niki zegt:

  De nieuwe wereldorde komt eraan !!

  In 1996 President Bill Clinton set up the “Presidents Council of Sustainable Development”. One of the demands is that all countries in the world set up a National Sustainable Development Council to bring in Agenda 21.

  The United Nation’s Agenda 21 is the action plan to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all information, all energy, and all human beings in the world. This is the “New World Order”

  The three primary tools that are used for Agenda 21 are: Man-made global warming; Water shortages; and the Endangered Species Act.

  The Agenda 21 communistic “Sustainable” goal is to wipe out the middle class.

  Agenda 2030, of course, is simply UN Agenda 21 on steroids. Other synonyms for UN Agenda 21 are “smart growth,” “comprehensive land use planning,” and “sustainable development.”

  “This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity,” reads the preamble. “All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan.”

  Even the world’s leading religious figure, Pope Francis, addressed UN member governments with a plea to support the UN goals. “The adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development … is an important sign of hope,” he declared, before demanding a UN “climate” regime as well.

  The sort of activists that the UN hopes to make your children into is also explicitly defined in the agreement. “By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development,” the global plan for 2030 states. Considering what the UN means by “sustainable development” — population control, central planning, global governance, and more — the agenda for your children takes on an even more sinister tone.

  “Sustainable” children for global citizenship in the new order will be accomplished via what the UN misleadingly refers to as “education.” In the UN document the word “education” alone is mentioned more than 20 times. And throughout the agreement, the UN openly advocates the use of schools to indoctrinate all of humanity into a new set of values, attitudes, and beliefs in preparation for the new “green” and “sustainable” world order. The UN’s education agenda also puts sex “education” front and center. “By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services [abortion and contraception], including for family planning, information and education,” the document explains.

  An entire goal of Agenda 2030 is devoted to ensuring that all children, everywhere, are transformed into what the UN calls “agents of change,” ready to push forward the plan for the new global order. “Children and young women and men are critical agents of change and will find in the new Goals a platform to channel their infinite capacities for activism into the creation of a better world,” the agreement explains.

  The Agenda 2030 document is claiming that today’s “consumption and production” patterns are unsustainable, so we’ll need to get by with less. How much less? It would be hard to find a more clear and concise assessment than that offered by the late Maurice Strong, the recently deceased Canadian billionaire and longtime UN environmental guru who led the 1992 Earth Summit, in a pre-Earth Summit document: “It is clear that current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle-class … involving high meat intake, consumption of large amounts of frozen and ‘convenience’ foods, ownership of motor vehicles, numerous electrical appliances, home and workplace air-conditioning … expensive suburban housing … are not sustainable.”

  Perhaps the single most striking feature of Agenda 2030 is the practically undisguised roadmap to global socialism and corporatism/fascism, as countless analysts have pointed out. To begin with, consider the agenda’s Goal 10, which calls on the UN, national governments, and every person on Earth to “reduce inequality within and among countries.” To do that, the agreement continues, will “only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed.”

  As the UN document also makes clear, national socialism to “combat inequality” domestically is not enough — international socialism is needed to battle inequality even “among” countries. “By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources,” the document demands. In simpler terms, Western taxpayers should prepare to be fleeced so that their wealth can be redistributed internationally as their own economies are cut down to size by Big Government.

  Wealth redistribution alone, however, will not be enough. Governments must also seize control of the means of production — either directly or through fascist-style mandates. “We commit to making fundamental changes in the way that our societies produce and consume goods and services,” the document states. It also says that “governments, international organizations, the business sector and other non-state actors and individuals must contribute to changing unsustainable consumption and production patterns … to move towards more sustainable patterns of consumption and production.”

  How much will Agenda 2030 cost? Various figures have been thrown around by UN bureaucrats regarding the monetary costs of the plan, generally ranging between $3 trillion and $5 trillion per year.

  When Agenda 2030 was adopted at the 70th annual UN General Assembly confab in New York City on September 25, the UN plot to re-engineer civilization was ushered in with a “thunderous standing ovation,” the UN Department of Public Information reported. Every one of the 193 UN member governments on the planet — from murderous communist and Islamist dictatorships to those ruling what remains of the “Free World” — vowed to help impose the UN’s controversial goals on their subjects.

  It all sounded so wonderful to some of the world’s most brutal dictators that they could hardly contain their glee. “This agenda promises a brave new world, a new world which we have to consciously construct, a new world that calls for the creation of a new global citizen,” gushed Marxist dictator Robert Mugabe, the genocidal mass-murderer enslaving Zimbabwe who also serves as chairman of the African Union.

  The brutal tyrants ruling Communist China, meanwhile, have also been enthusiastic cheerleaders for the UN goals — goals that the regime boasted it played a “crucial role” in developing. The Chinese autocracy, infamous for forced abortions, censorship, religious and political persecution, the “one-child policy,” terrible pollution, kangaroo courts, and of course, murdering more human beings than any other entity in all of human history, used its vast, global propaganda machine to celebrate Agenda 2030.

  Beginnen de puzzelstukjes nog niet in elkaar te vallen ???
  De elite steekt het zelfs niet meer weg wat ze van plan zijn ! Zo dom is de massa. Maar ja…Steek jullie kop maar in het zand… Complotten bestaan niet…I rest my case.

  “The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”
  – Ayn Rand

  “We are fast approaching the stage of the ultimate inversion: the stage where the government is free to do anything it pleases, while the citizens may act only by permission; which is the stage of the darkest periods of human history, the stage of rule by brute force.”
  – Ayn Rand

Reacties zijn gesloten.