Lezingen

Momenteel kunt u twee lezingen van Sanctorum boeken, te kiezen uit:

KAKISTOCRATIE’ – Pleidooi voor méér antipolitiek

cover4Het vertrouwen in de politiek lag nog nooit zo laag. De zogenaamde verzuring slaat toe, de politici en hun spin-doctors piekeren zich suf hoe ze de verloren schapen terug naar de stal kunnen krijgen. Helaas neemt het aantal blanco- en foertstemmen alsmaar toe. Twitter barst van het schimp- en scheldproza tegen de bestuurlijke elite. Terecht.

Johan Sanctorum ziet dan ook geen reden om de fameuze ‘kloof’ tussen politiek en burger te dichten. Integendeel, de schrijver diept hem uit, met het sarcasme hem eigen. De prent die de cover siert, van zijn stadsgenoot James Ensor, vertelt het halve boek. Politici willen vooral indoctrineren, wanhopig in het gevlei van de kiezer komen, hun onkunde verbergen en hun hachje redden. Met actieve medewerking van de media.

Op het einde van zijn reis door de krochten van de macht, stelt de auteur een aantal pistes voor om radicaal te gaan voor een nieuwe vorm van burgerdemocratie, gekoppeld aan een Vlaams-republikeinse gedachte. Daarmee vormt dit boek de epiloog van een reeks kritische geschriften die begon met een alternatieve mei ’68-lezing.

– ‘Terug naar Malpertus’ – over humor en satire in woketijden

cover_goedgekeurd

Tussen de dodelijke aanslag in 2015 op de Charlie Hebdo-redactie, en de recente moordpoging op auteur Salman Rushdie, loopt een lijn van intimidatie, waarbij de bandbreedte van de vrije meningsuiting steeds smaller wordt. Humor en satire staan het meest onder druk, want de lach zet alle zekerheden op losse schroeven.

Ook onze eigen politiek correcte betutteling en de nieuwe woke-ideologie proberen de spotprent en de hekelcolumn te marginaliseren. Iedereen beledigd, tenen worden alsmaar langer. De mainstream media ondergaan of bevorderen dit zelfs. De overheid en het gerecht komen steeds meer tussen als schaduwagenten van een censuurmaatschappij.

Sanctorum analyseert, reconstrueert, houdt een vurig pleidooi voor een vrije satirische pers die onbeschaamd haar plaats opeist en niet zwicht voor de intimidatie.

Geïnteresseerd om een lezing te boeken? Stuur een mailbericht naar johan.sanctorum@telenet.be voor meer info.

Advertentie