Lezingen

Momenteel doe ik een tournee doorheen Vlaanderen met mijn twee recentste boeken.

Titel:

‘Terug naar Malpertus’: de zin van antipolitiek en de kracht van satire

2covers

De fameuze kloof tussen politiek en burger lijkt alleen maar toe te nemen. De covid-periode heeft die kloof nog uitgediept. De controlestaat lijkt toe te nemen en de mainstream media worden steeds volgzamer.

Het middeleeuwse verhaal van Reinaert de Vos is een kapstok om aan te tonen hoe politieke humor en satire een breekijzer kunnen vormen in het heroveren van de vrije meningsuiting. Cartoonisten en satire-columnisten moeten niet minder maar méér op zere tenen trappen. Lachen is gezond, maar het is ook helend voor een samenleving die dreigt te capituleren voor Big Brother…

Meer info en boeking: johan.sanctorum@telenet.be

Advertentie