Oeps, mail te laat gekregen! – Vlaanderen toont zich inzake klimaatambities van zijn achterlijkste kant

SEPTEMBERVERKLARING_2017_16_2_

De al niet zo bijster gunstige klimaatreputatie van ons land heeft opnieuw een knauw gekregen. België weigerde op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice een verklaring te ondertekenen waarin 27 landen, hoofdzakelijk EU waaronder al onze buurlanden, zich engageerden om meer maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde, de zogenaamde ‘High Ambition Coalition’, vrij vertaald: ‘het mag iets meer zijn’. Maar België haakte dus af. Alleen Polen en Tsjechië stemden mee tegen, wegens nog grote voorraden steenkool op te stoken. Polen, nota bene het gastland van deze conferentie.

Schouder aan schouder

trioWat volgt is iets tussen een Belgische vaudeville en een Vlaamse Slissen-en-Cesar: federaal energieminister Marghem schuift het Belgische njet in de schoenen van de Vlaamse regering, die vooraf al de hakken in het zand zou gezet hebben. Het is bekend dat Marghem zelf weinig interesse heeft in klimaatzaken en vooral de kernlobby (het Franse Engie/Electrabel dus) gunstig gezind is: de zwarte piet naar Vlaanderen doorschuiven was handig.

Van onze energieminister Bart Tommelein is bekend dat hij wél wil gaan voor verregaande ambities inzake reductie van broeikasgas CO2. Alleen: Tommelein lijkt in heel het debat afwezig, de Kennedy van het Noordzeestrand moet zijn mond houden. In de plaats daarvan trok de N-VA het dossier naar zich toe, en blijkt het een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Homans (bevoegd voor vanalles behalve energie) te zijn die bij de onderhandelingen tussen de gewesten mee aanschoof. Dat Vlaams milieuminister Joke Schauvliege, die naar Katowice moest gaan, een lichtgewicht is, weten we ondertussen ook allemaal, haar interesseert milieu en klimaat geen boerenbondfluit. Met de regelmaat van een klok moet Minister-president Geert Bourgeois dossiers van haar overnemen omdat ze ondermaats broddelwerk aflevert, zoals het bosplan in 2017. Een prima bestuursploeg toch, die Vlaamse regering.

En zo zijn we bij Geert Bourgeois: hij zou pas om 11u16 een mail met de tekst van het verdrag hebben gekregen, goed te keuren tegen 12u, maar pas geopend door zijn kabinetschef om 12u35. Dat komen we allemaal te weten via een Terzake-interview van donderdag 13 december. Waarbij de minister-president eraan toevoegt, kwestie dat we weten wat er op het spel staat: ‘Iedereen matrakkeert ons, binnen de partij staan we nu nog dichter schouder aan schouder.’ Behalve een hoog Calimerogehalte zegt die uitspraak iets over de nieuwe post-Marrakesh-strategie van de N-VA: zoveel mogelijk de confrontatie aangaan, klappen krijgen uit alle hoeken, en sympathie opwekken bij de Vlaamse underdog.

Klimaatvluchtelingen

Migrants saved from the Mediterranean

Maar waarover ging die verklaring van Katowice eigenlijk? Ze was bedoeld als speerpuntverklaring van een aantal hoog ontwikkelde landen die de lat willen optrekken naar zo’n 30% hernieuwbare energie (wind, zon, geothermie of biomassa) tegen 2030. Dat is haalbaar, maar niet op zijn Belgisch met een regering die om de vier jaar van koers verandert en innovatie belemmert. En ook niet op zijn Vlaams met een minister die zich verstopt achter een laattijdige mail.

Het punt is dat de fameuze Parijse klimaatconferentie van 2015 wel veel wind en mooie intentieverklaringen heeft opgeleverd, maar de kloof tussen woorden en daden is groot. Ook de beloofde fondsen worden niet gestort. Oorzaak: nationale belangen die primeren. Grootste dwarsliggers: de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit. Olieproducerende landen dus, die dat verhaal van hernieuwbare energie helemaal niet zien zitten en op de rem gaan staan.

Maar de ambitie om de verhoging van de gemiddelde planeettemperatuur onder de 1,5 graad Celsius te houden tegen het einde van de eeuw, is wel degelijk primordiaal, en niet zomaar een loze kreet van ‘klimaatalarmisten’. Ik ga hier niet de 1001 rapporten aanhalen die wetenschappelijk aantonen dat het eigenlijk al vijf na twaalf is. Het VN-klimaatpanel heeft ze netjes samengevat in een leesbaar én ontnuchterend document.

Alleen al het stijgen van de zeespiegel (de prognoses variëren van een halve tot vijf meter tegen het einde van de eeuw), het slinken van de wereldwijde hoeveelheid drinkbaar water (met zo’n 15 à 20%) en het uitdrogen van enorme stukken Afrika zal een ongekende migratiegolf op gang brengen die we ons vandaag zelfs niet kunnen voorstellen. Alleen al om die ‘egoïstische’ redenen moeten de rijke industrielanden, die het meeste CO2 uitstoten, die emissie terugdringen én de armere ontwikkelingslanden, die veel minder uitstoten maar er veel zwaardere gevolgen van zullen dragen, sponsoren in hun omschakeling naar propere energie. Die er in zonnerijke streken in overvloed is. Zet heel de Sahara vol met zonnepanelen, en Europa mag zijn kerncentrales plus al zijn fossiele brandstofcentrales naar het schroot brengen. Dat klinkt groots maar in energiemateries moét je groot denken. En vooral globaal.

Het licht van de zon

zeespiegelMaar dan heb je de klimaatnegationisten. Een raar zootje. Sommigen hebben een aversie van al wat naar milieubezorgdheid ruikt, anderen betwijfelen uit een soort christelijke deemoed of de mens wel in staat is om het klimaat te veranderen, en nog een derde categorie gaat voor een wereldwijde complottheorie van groene jongens die het willen overnemen. Helaas, de waarheid is soms gewoon wat zich onder onze neus voordoet: we zijn straks met tien miljard aardbewoners, onze greep op de planeet is sinds de industriële revolutie gestaag opgedreven, we zijn toe aan een uitputting van grondstoffen. De hoeveelheid beschikbare landbouwgrond krimpt schrikbarend, de bossen die we ervoor opofferen en die sinds de oertijd de atmosfeer zuiveren zijn we ook kwijt.

Floods in Belgium

Herk-de-Stad, zomer 2010

En daar bovenop is er dus het gebruik van fossiele brandstoffen in industrie en verkeer, waardoor zich rondom de aarde een soort koepel heeft gevormd die de zonnestralen minder terugkaatst, het welbekende broeikaseffect. Vlaanderen is een dichtbebouwde regio waar het water van de gestaag toenemende tropische onweders gewoon niet weg kan. En dat zullen we geweten hebben.

Dat zijn allemaal bekende feiten, jammer voor wie het licht van de zon wil ontkennen. Het zijn echter economische kortetermijnperspectieven (zoals de olievoorraden van de Saoedi’s en de steenkoolfantasieën van Donald Trump) die een eensgezinde strategie blokkeren. Vlaanderen bevindt zich in hun gezelschap. Het heet dat we wel klimaatmaatregelen willen nemen, maar dat het niks mag kosten. Sorry, there is not such a thing as a free mail, en als het brandt discussieert men ook niet over het kostenplaatje van de brandweer.

Als de N-VA Vlaanderen echt op de kaart wil zetten als een ambitieuze regio met een toekomstvisie  die verder reikt dan die van de kruidenier en zijn keukenboekhouding (no pun intended), dan moeten we het voortouw nemen inzake milieu, luchtkwaliteit, beheer van open ruimte, mobiliteit, én de internationale klimaatstrategie. De gele hesjes mogen dan wel mopperen over dure diesel, het is een achterhoedegevecht want de dagen van de olie-economie zijn geteld. De Macrons van deze wereld zijn echter de brede sociale onderklasse vergeten die alleen de nadelen ondervindt van de omschakeling. Een kapitale politieke blunder.

Komaan Geert, kijk eens naar die overstromingskaart: van welk Vlaanderen zou je nog minister-president zijn? Durf eens groots te denken, plus est en vous, in plaats van nors en nukkig onderaan te bengelen en je mails te laat te lezen. Ga voor het maximum, de high ambition, of wat zeg ik: gewoon realisme, niet het zure ontkenningsgedrag van de fermettevlaming en zijn SUV. Klimaat stopt niet aan grenzen, het zeewater zal geen omweg maken rond Vlaanderen (integendeel, het grootste deel ervan zal zich op de zeebodem bevinden als we zo verder doen), en zoals gezegd, wat de rechterzijde misschien kan overtuigen: de klimaatmigratie van Zuid naar Noord zal ons nog minder ruimte geven dan kippen in een legbatterij. Schouder aan schouder, inderdaad.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

17 reacties op Oeps, mail te laat gekregen! – Vlaanderen toont zich inzake klimaatambities van zijn achterlijkste kant

 1. Yvon zegt:

  Met alle respect beste Johan. Meestal lees ik je post met heel veel belangstelling maar met betrekking tot het klimaat sla je de bal volledig mis.
  Een uurtje surfen op het internet levert overdonderend bewijs dat de aarde niet meer of nauwelijks nog opwarmt en dat het klimaat zeker niet wordt beïnvloed door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

  Het IPCC is een politiek orgaan geworden waartegen zich meer en meer echte wetenschappers afzetten. De CO2 hype is een religie aan het worden gebaseerd op dictaten. Aanhangers van het IPCC slagen er zelfs niet meer in om met wetenschappelijke argumenten te voertuigen. Ze moeten, hun toevlucht zoeken tot pressiemiddelen allerlei om hun tegenstanders uitte schakelen.

  De beslissing van president Trump om niet mee te gaan in die klimaat onzin is gebaseerd op de vaststelling dat de beweringen van het IPCC niet kloppen.

 2. eddy zegt:

  Het IPCC rapport gelezen ??? Daar heb ik mijn twijfels over. In het rapport staat duidelijk dat er meer kerncentrales/kernenergie moet(en) bijkomen om de CO2uitstoot te verminderen. Hoeveel kerncentrales worden er nu gebouwd in China, een goede leerling volgens het IPCCpanel ? Check.
  Ten tweede ; iedereen die een beetje objectief vertrouwd is met wetenschappers, vooral deze in de niet zuiver technische richtingen, weet dat deze uit zijn op bevestiging van hun persoonlijk gelijk. Hoogmoed en misleiding van anderen voor persoonlijk voordeel, sociopaten die hun eigen leugens geloven en tot religie van anderen willen maken. What the fuck is immers een klimaat”wetenschapper” ? Een weerberichtlezer bij de VRT-VTM ? Een aardrijkskundeleraar ? Een transistor blijft een transistor met bewezen eigenschappen, enz… De rest is flauwekul van mensen die hun bestaan vullen met het leegroven van het zuur verdiende geld uit de zakken van echt productieve mensen, mensen die echt het leven verbeteren door technologische vindingen.

 3. Marc Schoeters zegt:

  De pinguïn herleest voor de zoveelste keer de brief van zijn verre neef de kokmeeuw die hij gisteren heeft ontvangen. Zijn snavel klappert van de kou en zijn veertjes trillen in de ijzige poolwind. Het is zomer op Antarctica – maar het is wel de koudste sinds pinguïnheugenis. Welke ontberingen moet de volgende winter dan wel niet brengen? De pinguïn kan nauwelijks zijn poten een beetje warm houden – laat staan het ei tussen zijn poten. En toch brengt de kokmeeuw in zijn brief goed nieuws. Volgens hem gaat het binnenkort allemaal de goede kant op. Over een paar jaar zal de verre thuisstad van de kokmeeuw vlak aan zee liggen. “Stel je eens voor,” juicht hij in de brief. “Antwerpen aan de kust! Dan hoef ik niet langer meer kilometers ver te vliegen om een vette makreel te vangen! En ook voor jou, beste neef, is er goed nieuws!” De pinguïn spelt met ongelovige ogen de geschreven woorden: “Al het ijs op Antarctica zal smelten. En jij kunt dan je ei rustig door de zon laten uitbroeden, terwijl je lustig baantjes trekt in het subtropische water.” De pinguïn weet niet wat hij ervan moet denken. Is de kokmeeuw gek geworden? Hij kijkt om zich heen: een ijsvlakte zover hij kan zien. Bijna helemaal maagdelijk glad – buiten de kilometerslange donkere scheur die er vorige maand plots in was verschenen. Dat was nogal een knal geweest! De pinguïn was er zo van geschrokken dat hij bijna eigenpotig zijn ei had verbrijzeld. Hij herleest de laatste zinnen in de brief: “En beste pinguïn, misschien heb je het geluk dat het pakijs waarop je nestelt gewoon afbreekt en naar het noorden afdrijft. Dan sta je volgend jaar misschien bij mij op het Sint-Annastrand in Antwerpen. Je bent meer dan welkom! Papieren of geld heb je niet nodig! Je krijgt hier alles wat je hartje begeert – als klimaatvluchteling!” De pinguïn kijkt mistroostig naar de mistige zomerhemel. Hij wil dat allemaal wel graag geloven. Maar diep vanbinnen voelt hij dat er in heel dat jubelbericht van de kokmeeuw heel wat staat dat niet klopt. Zijn oom de albatros uit Newfoundland zou kernachtig brommen: “There is no free meal.”

 4. Eric zegt:

  De belangrijkste zinsnede in dit ideologisch geïnspireerd artikel is: ‘we zijn straks met tien miljard aardbewoners’. Inderdaad. Zonder immigratie echter zou de bevolking op Europees grondgebied verminderen, wat een afname van de rampzalige milieubelasting en een toename van open ruimte zou betekenen. Door de immigratie echter, die vanuit de supranationale instellingen gestuurd en gestimuleerd wordt, dondert Europa van het ene klimaatdoemscenario in het andere visioen van een definitieve klimaatapocalypse.
  Dat bewijst dat niet zozeer het klimaat het probleem is als wel de massamigratie. En het is overduidelijk dat die massamigratie, in combinatie met de nauwelijks besproken demografische explosies in Afrika, bestreden moet worden om tot een betere leefomgeving in Europa te komen. Denk het probleem van de invasies vanuit het zuiden weg en zowel de veiligheidsproblemen als de (sociale én ecologische) klimaatproblemen zijn grotendeels van de baan.
  Dan is de vraag: waarom keurt een eerste minister een Migratiepact goed waartegen 80% van zijn bevolking zich verzet en dit een vijftal maanden voor de verkiezingen? Die vraag kan niet beantwoord worden zonder dat men van de these uitgaat dat niet die eerste minister, maar andere actoren het Belgisch beleid bepalen. Wie zijn die andere actoren? Wie wilt Europa kapot? Sanctorum zou zich beter over die vragen buigen dan mee te huilen met de hysterische wolvenroedel die door de klimaatkapitalisten ingezet wordt om hun belangen te dienen én om de aandacht van het echte probleem, dat van de massamigratie, af te leiden.

 5. Jan Verbeeren zegt:

  Over tal van onderwerpen schrijft Johan heel interessante zaken. Klimaat is daar echter niet bij.

 6. hans BECU zegt:

  We zullen het klimaatprobleem oplossen op zijn Marrakesh. Groene jongens die emotioneel pleiten voor stoere intentieverklaringen op allerhande internationale conferenties, waar na veel diplomatiek geworstel een wazige tekst uitkomt waarmee je alle kanten uit kan, met maatregelen die nauwelijks te controleren vallen, en die al evenmin afdwingbaar zijn. Puur tijdverlies. En iedereen die durft tegen te pruttelen, is een halve gare. Net zoals hij die durft te protesteren tegen de migratiedogma’s een halve nazi is. Als het de Groenen menens is, dan gaan ze in onze Vlaamse democratie naar de kiezer met een concreet en haalbaar milieuprogramma, dat niet verhult dat het klimaatprobleem alleen te verhelpen is met een fundamentele gedragswijziging van alle burgers, en niet alleen van die met een dikke SUV. En dat die maatregelen geld zullen kosten, en comfort. Dat durven ze niet. Ze slaan liever in abstracto aan het moraliseren zoals Sanctorum. En ze weten het zélf niet eens. Door de sluiting van de kerncentrales af te dwingen, worden nu in Duitsland duizenden hectaren natuurbos gekapt, o.a. het Hambacher wald. Daar komt….bruinkoolwinning. En het andere woud wordt gekapt voor…windmolens. En in mijn gemeente protesteert de groenste jongen van de klas tegen de plaatsing van….windmolens. Het mag dan al zijn dat de Vlaamse regering geen visie heeft, Groen en de dolgedraaide milieuactivisten hebben die al evenmin. Dus op naar een eindeloze reeks van Marrakesh klimaatpacten, en stoemelings afgesloten zonder draagvlak bij en consult van de lokale bevolking. Democratie op zijn Groens. En als de burger klaagt, en er komen gele hesjes, dan is het van sorry hoor, internationale regels, kunnen we niks aan doen. Hoe comfortabel hypocriet toch, Meneer Sanctorum. De N-VA is alvast niet zo dom als Macron. Die laat zich opjagen door de milieubeweging. Hij krijgt de hesjes op zijn dak, en de milieubeweging blijft vrolijk buiten schot. En als Emanuelle Praet van RTL de gele hesjes daarop durft wijzen, vliegt ze aan de deur. Leuke jongens, die groene fascisten.

 7. Eric-B.L. zegt:

  Het is uiteraard logisch dat globelisme-gezinden klimaatambities koesteren met bovendien grote financiële vooruitzichten en machtsverhoging want zij wensen niet te weten dat christelijke profeten al decennia waarschuwen voor grote natuurrampen omdat God de Vader niet langer kan aanzien hoe wij het vrije menselijk leven onmogelijk maken.

  • Greta zegt:

   Jij moet wel erg ongelovig zijn als je steeds met God de vader schermt die je niet eens kent!!!

   Natuurrampen zijn van alle tijden…lang alvorens er sprake was van mensen…
   Enkel door het (TE GROTE) aantal mensen en snellere berichtgeving hoort men er meer van.

   Men zou zelfs de stad SODOM & GOMMORA gevonden hebben!! ( afleidingen van sodomie en gonorroe, geslachtsziekten dus …niet eens waarschijnlijk het een naam van een stad was.

   Maar vulkaanuutbarstingen zoals Pompeï zullen er wel meer geweest zijn, met versteende mensen als gevolg…niks geen Godsgericht maar een natuurlijk fenomeen als je vlak bij een vulkaan gaat wonen.

   Misschien is het boek “Mag God nog” met Paul Cliteur – Rik Torfs & Khalid Benhaddou iets voor u.

   Ook JS staat erin met een quote

   Eentje waar volgens een Turkse gids , die in Nederland geleefd heeft we de slechte imams en de radicaliseringen aan te danken hebben.

   Als men enkel echt opgeleide imams had toegelaten met een uitgebreide kennis religies en andere wereldbeschouwingen we nu niet een dergelijje chaos hadden gehad.

   JS &….plaatsen islam op een zelfde lijn als tarotkaarten en hun spaghettizeef!!!!
   Plaats er dan maar tevens heel het christenDOM en alle andere bij.

  • Eric-B.L. zegt:

   Greta, wanneer men moeite doet om dagelijks de gedachten naar God gericht te houden krijgt men niet alleen heldere dromen en ingevingen van de engelbewaarder maar ook af en toe diverse geestelijke ervaringen. “God kennen” zoals men eigen familieleden kent lijkt onmogelijk, Greta, maar wanneer men Jezus en Maria steeds beter kent dan mag men ook zeggen dat men God steeds beter begrijpt. Jezus en Maria zijn zeer toegankelijk. Bovendien is Satan in zodanige paniek terecht gekomen, vanwege de door Maria geleide RestKerk, dat hij overmoedige stappen zet en een werelddictator zal leiden goed beseffende dat dit het einde van zijn macht inluidt. Die moslimdictator waar u, Greta, nu al bij voorbaat voor knielt, zal al onze vijanden wegvagen, zoals alle vorige dictators allen mede naar de hel sleuren. Wil u geestelijk overleven kniel dan liever voor God die Zijn schepping beheert ten dienste van zieleheil. Nooit en nimmer is er toeval gemoeid in natuurrampen omdat alle natuurgeesten geleid worden door engelen, hetgeen goed geweten was door Boeddhistische monniken die helaas te weinig voeling hadden met de engelen.

 8. Yvo G zegt:

  Ik lees de reacties, hoor hier en daar ook nog eens wat. Ik vrees dat de klimaatkoe stilaan leeggemolken is.

 9. Eric-B.L. zegt:

  Net zo min als de NASA-koe kan de klimaat-koe ooit leeggemolken worden omdat deze behoren tot de belangrijkste leugens om de verdoofde mensheid in een geestelijke machtsgreep te houden. Maar niet lang meer, binnenkort zal de Grote Waarschuwing de laatste kans bieden om zich met God te verzoenen en daarna volgt een oordeel groter dan de twee vorige wereldoorlogen samen. Dan zal het eindelijk weer vredig en rustig worden onder de weinige overlevenden.
  Zie de wereldwijde https://restkerk.net/

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Vriend, neuken is een biologische behoefte en dus geen bewijs van liefde.
   Waarschijnlijk heb jij die boot en daaruit volgend inzicht gemist.
   Ik heb niks tegen homo’s maar wel tegen mensen die uitsluitend liefde zouden hebben voor een onbestaande geest. Tot het onderzoeken tot dewelke van beide categoriën jij behoort is mijn taak niet maar ergens zit jij met een minderwaardigheidscomplex dat je probeert te onderdrukken door Uzelf beter af te schilderen dan je bent tegenover uw medemensen. Is het daarom dat je hier constant komt zemelen over uw goden?

   Uw God vriend is ondergeschikt aan de natuurwetten.
   Probeer deze vaststelling niet om te keren.
   En mocht uw zienswijze of gelamenteer juist zijn dan mocht dat verzonnen spook van U zijn almacht (ook verzonnen!) eindelijk eens gaan gebruiken om een betere wereld te maken. De feiten op deze planeet zijn waarneembaar en uw spook daartegenover niet.
   Knijp verdorie eens in uw piemel en dan zal je minder geneigd zijn om het onterecht of niet gebruik er van weer als een bewijs zou zien van het bestaan van God.
   Je mist iets vent maar…….je beseft het niet of wil het niet beseffen.
   Je kunt een vrouw zijn met een piemel of een man met een vagina.
   Maar een gewone sterveling ben je niet. Aanvaard dan wel dat niet wij maar uw God je zo gemaakt heeft. En blijf niet tegen ons zagen. Wij komen hier lezen over bepaalde onderwerpen. Verknal onze nieuwsgierigheid niet steeds met uw Godssmurrie.
   En geef commentaar op de gebrachte inhoud in de topic.

  • Eric-B.L. zegt:

   Heer Vanhoovels, vanaf mijn 12de lieten de meeste katholieken zich misleiden door het modernisme dat de hele RKK uitholde en nu lijkt het punt van vernietiging van de RKK te naderen. Tot mijn 26ste begreep ik niet waarom de wanhoop in mij en anderen groeide. Een schoolkameraad pleegde zelfmoord en ik was daar ook na aan toe, totdat Amerikaanse protestantse hippies in Amsterdam me een bijbel schonken en samen met hen in hun commune bleken we allen een gelijkaardig levensverhaal te hebben ondergaan. Vanaf 1977 tot 2012 is een lange weg om terug Katholiek te worden. Denkt u a.u.b. niet dat ik iets heb om trots op te zijn. Zonder geestelijke strijd is het leven een afgang naar innerlijke duisternis. Ik voel me niet beter dan u maar ik ween van innerlijke pijn voor elk negatief woord vanwege u waaruit uw innerlijke duisternis blijkt. Waarom toch zoveel bitterheid, heer Vanhoovels? U maakt zichzelf en anderen ongelukkig. U bent niet degene die me terug tot wanhoop zal voeren maar velen zullen door u daar toe komen vanwege uw bitterheid.

 10. José zegt:

  Waarde Heer J.S;
  Meestal lees ik uw schrijfsels met plezier. Beperk u tot wat u kent, weet. Als u denkt dat de mens het klimaat kan veranderen, beheersen of anderszins, dan zou de mens naast God Allah (=?) zelf een soort god zijn. Hoeveel -tijden zijn er bij weten van de geografen al voorbij gekomen? Beheersbaar? Denk het niet. Tenzij door de gutmensch en de groenen. Volgens dezen volstaat het de werkende mens er voor te laten betalen. Motto: de vervuiler betaalt (aan ons maar de vervuiling blijft. En binnen afzienbare tijd beheersen zij het heelal. Met mijn gelukwensen.
  Groeten
  J A

 11. Greta zegt:

  Het is naīef te denken mensen heel het klimaat van onze planeet kunnen beheersen.

  Naïever nog te denken mensen geen impact hebben op wijzigingen en beheersing.

  Waar oorlogen heersten en daardoor mensen wegblijven, herstelt fauna & flora vrij snel.

  Olie een beetje achterhaald…sillicon valley in Saoudi Arabië …grotere broer van Amerikaanse versie.de reeds volledig zelfvoorzienende gebouwen qua energie en herbruik …ook daar reeds te vinden.
  Al die olie producerende landen zijn reeds jaren bezig met hernieuwbare energie en ver vooruit op Europa…
  Het draait reeds lang niet meer om olie of alleszins veel beperkter.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Heel juist. En hier draait het vooral om zakken te vullen met broodkruimels.
   Tijd voor he milieu hebben ze hier niet.
   Bepaalde betweters gebruiken het milieu zelfs graag om mee aan de kruimels te geraken.

 12. Eric zegt:

  Het verhaal van Groen, dat ook door Sanctorum merkwaardigerwijs aangehangen wordt, sluit prima aan bij de kapitalistische en globalistische doelstellingen. Enerzijds is er de reconversie van de economie (‘transitie’ is het modewoord, met passie gebezigd door de kapitalistische massamedia) in de richting van een zogenaamde ‘groene’ economie, anderzijds is er de massamigratie. De groene reconversie moet de groeieconomie een boost bezorgen, het aantal jobaanbiedingen verhogen, de kapitalistische winsten maximaliseren en de consumptie drastisch aanmoedigen. De massa-immigratie, evenzeer door de ideologen van de groene beweging gepromoot, heeft als doel gigantische hoeveelheden goedkope en onkritische arbeidskrachten aan te trekken. Dat ze niet passen binnen een hoogontwikkelde beschaving en daarin voor sociale en culturele hoogspanning zorgen doet niet ter zake: de heren van de auto-industrie, voor wie de klimaatgekte bijzonder gelegen komt (en die ze wellicht zelf hebben gelanceerd), liggen niet wakker van islamisering, van stijgende criminaliteit, van sociale afbraak (armoede) of van de ondermijning van menselijke normen en waarden tout court. Ze willen maar één ding: hun winsten zien stijgen door duurzaam en blijvend te kunnen investeren in zogenaamde ecologische megaprojecten als het uitbannen van diesel en benzine uit de westerse samenlevingen. Zo heeft het Nederlandse kabinet enkele dagen geleden beslist dat in 2030 Nederland vrij moet zijn van benzine- en dieselwagens, een maatregel die voor een deel van de bevolking tot torenhoge uitgaven en schrijnende armoede zal leiden. Het is tegen dit in elkaar haken van twee ideologieën, nl. de groene en de kapitalistische, dat het gele hesjesprotest zich richt. Men voelt dat er met Groen stront aan de knikker hangt. Nochtans hoor je Peter Mertens met geen woord hierover: blijkbaar is het groene kapitalisme geen doorn in het oog van deze ordinaire communist. En Tom van Grieken hoor je de groenen niet verwijten dat ze met het verwelkomen van miljoenen migranten bijdragen tot de verdere aftakeling van de open ruimte en van de natuur in Vlaanderen. Hoe meer volk op dit kleine lapje grond dat Vlaanderen heet, hoe meer luchtvervuiling en milieuverloedering, hoe meer stress, hoe groter de overlast en de destructieve massaconsumptie. Zoals NVA, ondanks haar statuten, niet tegen België is, zo is Groen niet tegen bevolkingsexplosie annex groeieconomie. Wanneer de tenoren van economie & industrie op hun wenken bediend moeten worden dan vervalt het belang van principes en basisbeginselen, van uitgangspunten en doelstellingen. Die blijven alle weliswaar bestaan, maar ze dienen slechts één doel: de kiezer zand in de ogen strooien. En achter de schermen loopt alles voorts zoals vanouds, maar aan een waanzinnig opgedreven snelheid.

Reacties zijn gesloten.