“Leesvermogen Vlaamse leerlingen in vrije val”: Hallo Hilde, alles prima Raymonda?

analf2

Het is even schrikken voor wie nog jonge kinderen heeft: Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. In vergelijking met tien jaar geleden is het gemiddelde niveau fors gedaald. Toen haalden Vlaamse kinderen nog de 8ste plek in Europa, nu is dat plaats 32. De test werd afgenomen bij 5.400 leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs, zowel het vrije als het GO-net. Rusland staat in de leesproef aan de top, Vlaanderen sluit de hekken samen met… Franstalig België.
De vaststelling is niet nieuw. In 2013 werd de leesvaardigheid van leerlingen in de basischolen al getest, en bleek dat wij het veel slechter doen dan onze Noorderburen: Vlaamse kinderen in het eerste leerjaar lezen gemiddeld 16 woorden per minuut juist, de Nederlandse gaan daar met 23 woorden ruim over. Terwijl ze in Nederland ook internet hebben, SMS-en en spellingcorrectors gebruiken, daar kan het dus niet aan liggen. België en Vlaanderen boeren gewoon achteruit, in een sneltempo. Onze pubers van 14 lezen vandaag met de vlotheid van kinderen in het derde leerjaar basisschool, zo’n tien jaar geleden. Wat is er aan de hand?
Geconfronteerd met de resultaten krabde Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (foto links boven) eens in het haar, terwijl ze duidelijk al meer bezig was met de vraag hoeveel voorkeurstemmen ze als burgemeester in haar thuisstad Torhout gaat halen volgend jaar. Blijkbaar is onderwijsminister geen full-time job. Daarom geef ik mevrouw Crevits, in eenvoudige, leesbare puntjes, vier bedenkingen mee die haar toelaten het probleem wat scherper te situeren. In een serieus bestel had ze overigens al lang moeten opstappen omwille van die desastreuze resultaten.

1) (Gebrek aan) leesvaardigheid en schrijfvaardigheid gaan hand in hand

De onderwijsexperten, verantwoordelijk voor het lamentabel leesniveau, hebben ook de lat voor schrijfvaardigheid heel laag gelegd. Dat heeft te maken met die domme invulboeken waar uitgeverij Van In rijk mee wordt (je maakt geen zin meer, je vult een woordje in), maar ook met het simpelweg afschaffen van het vak opstellen. Een verhaal schrijven dus, met als stereotype onderwerpen: mijn vakantie, mijn hobby, carnaval, wat ik later worden wil, weet ik veel. Het idee dat in elke lezer een schrijver huist, is blijkbaar helemaal naar de prehistorie verwezen. Terwijl de bouwstenen die de taal aanreikt nu net moeten uitnodigen tot actief taalspel, het construeren van zinnen, volzinnen, tekst. De minachting voor dit creatief moment is de minachting voor kritisch-individuele taligheid. Wat rest is een passief absorberen van tekst, voorgesteld als “begrijpend lezen”, de term alleen al.
Vermoedelijk zijn de leerkrachten ook gewoon te lui om opstellen te verbeteren, daar kruipt wat tijd in. Hoe dan ook: aan dit aftakelingstempo hebben we binnen twintig jaar geen schrijvers meer. En ook geen lezers. Probleem opgelost.

2) Lees- en schrijfvaardigheid gaan hand in hand met abstract denkvermogen

Lezen en (vooral) schrijven scherpen inzicht en activeren denkprocessen. Sinds Wittgenstein (“de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”) weten we dat taal niet zomaar een bak met gereedschap is, bestaande uit woorden en grammaticaregels, maar onze kijk op de wereld en het bestaan bepaalt. De ontwikkeling van de neocortex bij de mensaap heeft het spraakvermogen in gang gezet, waardoor de mens ging nadenken, wat dan op zijn beurt weer nieuwe taal genereerde. Het is een cirkelvormig proces, zonder hetwelk er nooit zoiets als de homo sapiens zou ontstaan zijn. Maar de experten van Hilde Crevits zien blijkbaar het abstractieniveau enkel voorbehouden aan de exacte wetenschappen. Foute veronderstelling, ik voorspel u: vandaag kunnen de kinderen niet meer lezen of schrijven, morgen niet meer rekenen en overmorgen niet meer nadenken. De Vlamingen worden gewoon dommer met de minuut, een akelige vaststelling. Of is dat de bedoeling?

3) Leerlingen kunnen niet slimmer zijn dan hun leerkrachten

Het sluimerende analfabetisme wordt “overgeërfd” van generatie op generatie. Immers, de leerkrachten van vandaag zaten gisteren op de schoolbanken waar lezen en schrijven ook al stiefmoederlijk werden bejegend. Elke generatie haalt het peil nog wat naar beneden,- een cascadefenomeen dat enkel kan gekeerd worden via een drastische herscholing van het onderwijspersoneel, het drastisch verhogen van het opleidingsniveau van leerkrachten, of desnoods academici naar de lagere school halen zoals het in Finland gebeurt. Daar zullen de vakbonden hier wel een stokje voor steken. Een schoktherapie die de negatieve spiraal zou kunnen keren, is syndicaal niet te verkopen en zou de administratieve punthoofden van het vrije én het officiële net helemaal in de war brengen. De moedige enkelingen die toch zelf een tandje willen bijsteken en die invulboeken in de papiermand gooien, zullen teruggefloten worden door de inspectie. Vastbenoemd worden is nog altijd de ultieme droom, tegen de stroom oproeien loont niet, zeker niet in ons onderwijssysteem.

4) Lees- en schrijfvaardigheid worden niet bevorderd in een multiculturele/meertalige setting

Dat brengt ons tot de uitsmijter in dit triest verhaal: de opoffering van het Nederlands aan de multiculturele Gleichschaltung. Amper een week geleden vielen we al van onze stoel toen de grote dame van het gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck (foto boven rechts) met het idee uitpakte om meertaligheid in de klas toe te laten, waarbij het Nederlands zou gedegradeerd worden van cultuurtaal naar tussentaal. Minister Hilde Crevits was het idee niet ongenegen.
Misschien kunnen de recente cijfers over het stijgende analfabetisme haar op andere gedachten brengen. Het gebrek aan lees- en schrijfvermogen heeft namelijk rechtstreeks te maken met het ontbreken van een gemeenschappelijke taal die als sokkel fungeert voor echte, gedeelde taalcreativiteit.
Als Turkse, Marokkaanse, Franstalige en Vlaamse kinderen elk in een hoekje zitten te lummelen, zullen er misschien wel moppen verteld worden maar die opstellen zullen er niet komen. Hoe zou de leerkracht daaraan beginnen.
Het basisonderwijs floddert uiteen in babysittoestanden, het middelbaar onderwijs volgt, het hoger onderwijs levert opnieuw de babysitters voor het basisonderwijs. De minachting van zogenaamd links-progressieve pedagogen voor lees- en schrijfcultuur zal ons duur te staan komen. Ooit brengen we die Raymonda Verdyck nog voor een tribunaal. Als iemand tegen die tijd tenminste nog een aanklacht kan formuleren en voorlezen.
De vaststelling dat deze pagina/blog hoofdzakelijk bezocht wordt door 40-plussers, en het vermoeden dat mijn teksten binnen tien jaar misschien amper nog lezers vinden bij gebrek aan simpel leesvermogen, maakt me uiteraard niet vrolijk. Misschien is het wel de ultieme wraak van Raymonda, dan heb ik haar echt onderschat. Boeken dicht.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

95 reacties op “Leesvermogen Vlaamse leerlingen in vrije val”: Hallo Hilde, alles prima Raymonda?

 1. Marcus Vertommen zegt:

  Dit is zeer erg. Deze trend is echter al lang bezig en dan wordt het heel moeilijk om er iets aan te doen. Hiermee komen we in een spiraal van onwetendheid terecht die steeds groter wordt.

 2. aghasee zegt:

  JS: “De Vlamingen worden gewoon dommer met de minuut, een akelige vaststelling. Of is dat de bedoeling?”

  Dat is inderdaad de bedoeling.
  Het laatste wat politici en bij uitbreiding hun administraties nodig hebben zijn kritische, zelfdenkende burgers. Heb je niks dan ellende mee.

  • Hilde Herman zegt:

   Even logisch doordenken. Een zwakke, onwetende en van de staat afhankelijke massa is het gedroomde kiespubliek van links. De bobo’s aan het hoofd van de onderwijskoepels, de lerarenopleiders en de verschillende -logen die te pas en te onpas worden opgevoerd als ‘wetenschappers’ zijn allemaal zo links als de pest. Onder het adagium ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, wordt de vrijheid van onderwijs misbruikt voor het doorvoeren van een pervers links programma dat erop gericht is een domme, afhankelijke en gemakkelijk manipuleerbare massa te vormen. De massale, door diezelfde “progressieven” fel gepromote import van anderstalige laag- en ongeschoolden is daarbij een grote hulp en kadert in hetzelfde streven. Omdat alle baten helpen, mogen de kinderen van die anderstaligen nu zelfs hun thuistaal spreken op school, ook al zijn ze hier geboren en getogen en zijn ze immigranten van de derde of vierde generatie (zodat we ze feitelijk geen immigranten meer kunnen noemen). Het klinkt hallucinant en belachelijk en vergezocht, maar langs de andere kant verklaart het wel een boel hervormingen die ieder weldenkend mens met verstomming slaan. Mijn hart bloedt als ik denk aan de goede schoolvorming die ikzelf en mijn kinderen hebben gekregen en ik die vorming vergelijk met het zwakke afkooksel dat mijn kleinkinderen nu te wachten staat.

   • aghasee zegt:

    Het is abominabel. De begeleidende teksten op de rapporten van mijn dochter zijn in sms-taal geschreven -vrij onderwijs(!) Punten krijgen ze niet meer, wel smiley’s en/of pluimpjes. Elk kind krijgt bovendien een minimum aan pluimpjes en op het aantal 😦 ’s staat een plafond. Nivellering is het ordewoord. In de e-mails die ik van de school krijg gaat het steevast over “de kids”. Afschuwelijk.
    Terwijl ik nu toch mijn gal aan het spuwen ben; een drietal jaar terug had ik een stagiair bij mij. Vijfdejaars A2 elektromechanica. Die jongen kende de Wet van Ohm niet. Vijfde jaar A2 elektromechanica??? Ohm moet je van buiten/binnen/achterstevoren/ondersteboven kennen. Die wet is onmisbaar om ook maar iets te kunnen snappen van wat er in een elektrische/elektronische schakeling gebeurt. Die mocht in mijn tijd niet eens over naar het derde jaar. En dat valt die gast niet te verwijten. Zo’n dingen zijn te wijten aan het fundamenteel falen van het onderwijssysteem. Benieuwd hoe die jongen het nu doet in de industrie, daar beoordelen ze helaas niet met smiley’s…

 3. walter maes zegt:

  100% akkoord. Tegenwoordig is slim en ‘geletterd’ zijn iets waarvoor men zich moet schamen.

 4. Guy Doke zegt:

  Moesten Hilde en Raymonda met dezelfde gedrevenheid dit ” begrijpend lezen” drama aanpakken als ze het multi taal drama gelanceerd hebben zou mijn respect voor beide dames misschien terug een klein beetje gestegen zijn. Maar ja, dit is toch ijdele wanhoop. Meer en meer begin ik echt terug te geloven in de stelling waarbij men stelt dat de kwaliteit van ons onderwijs omgekeerd evenredig is met het aantal pedagogen. Hilde s insinueert zelfs dat de opleiding derde graad onderwijzers (essen) van een huidig bachelor niveau moet opgetrokken worden tot een Master niveau.Kunnen Raymonda en Hilda niet even terug kijken naar de goede oude onderwijzer? zijn leerlingen, konden lezen, en begrijpen.

  • Johan Verleye zegt:

   Geheel mee eens, beste Guy.

   Deze wiskundige stelling zal ik zeker onthouden:
   “De kwaliteit van ons onderwijs is omgekeerd evenredig met het aantal pedagogen.”

   En voor mijn geestesoog verschijnt weer mijn goeie, ouwe onderwijzer uit lang vervlogen tijden, getooid in een stofjas, krijt en bordveger binnen handbereik en gewapend met zo’n joekel van een meetlat van 50 cm. Zo maken ze ze niet meer. Die onderwijzers, bedoel ik; die meetlatten zijn waarschijnlijk nog wel te verkrijgen.

   Wat mij betreft, ik ben – Gode zij dank – vooralsnog goed gezond en heb de eer te zijn,

   Uw onderdanige dienaar,

   Johan Verleye
   (60-plusser …)

 5. Eric zegt:

  Het hoofdprobleem is niet de achteruitgang van de kwaliteit van de gedoceerde pedagogie, die is altijd al slecht geweest. Het hoofdprobleem is ook niet het bestaan van verscheidene taalgroepen in een klas, of het gebrek aan oefening in het Nederlands bij veel kinderen thuis, wat natuurlijk wél een grote rol speelt voor de intellectuele achteruitgang bij de schoolgaande jeugd. Het hoofdprobleem is dat heel veel en steeds meer kinderen opgevoed worden in een cultuur, nl. de islamitische, die eigenschappen als nieuwsgierigheid, leervaardigheid en kritisch denken niet stimuleert, maar zelfs afremt of verbiedt. Wanneer je als kind thuis te horen krijgt dat (het zich toeëigenen van) westerse kennis niet in overéénstemming is met het islamitisch geloof, dat de basisgedachten van de westerse wetenschap, zoals het Darwinisme, verdoemd zijn, dan hoeft men niet verbaasd te zijn dat kinderen geen zinnige tekst kunnen begrijpen. Bovendien zijn de gedragsproblemen in de klas, die de gedragsproblemen in de samenleving slechts reflecteren, evenzeer te wijten aan een ideologie die mensen van jongs af aan vervreemdt van de westerse omgeving (zie bijv. de discussie onlangs m.b.t. muziek) in plaats van hen te integreren. Het woord ‘islam’ in de mond leggen wanneer het gaat om het maken van een analyse van jeugddelinquentie en leerachterstand is taboe, en dus ook dit onderzoek is een demonstratie van dat taboe. En zolang men de hoofdoorzaak van de problemen niet durft te benoemen zal men ze ook niet oplossen. Het bouwen van nog meer moskeeën, het verstrekken van kindergeld en andere sociale verworvenheden aan vijandige moslims en het blijven pamperen van ‘dit kadaver dat al ontbonden is en dat onze levens vergiftigt’ (Atatürk) zal het debiliteitsniveau van de huidige generatie scholieren alleen maar knnen verhogen.

  • Hans Becu zegt:

   Het is niet zozeer de Islamitische cultuur, het is de sterke invloed van het egaliserend Marxisme dat de oorzaak is. Marxisme heeft als rechtvaardigheidsreligie en morele leidraad het Christendom verdrongen. Maar de geglobaliseerde samenleving is extreem kapitalistisch, (met als topkapitalist communistisch China), en ze is meritocratisch. De leiding en de intelligentia van Europa zijn in sterke mate collectivistisch, dirigistisch en egalitair, en ze zijn extreem maakbaarheids-gericht. De benadering van zowat elk maatschappelijk probleem is sociaal deterministisch. Dat zijn duidelijk Marxistische elementen. Er is dus een contradictie tussen wat zich in het hoofd afspeelt, en met wat het lichaam en de ledematen doen. Dat uit zich in Europa in een niet te stuiten cultuurrelativisme dat ontspoord is in masochisme. Alles doen we fout, alles wat foutloopt is onze schuld. Het leidt daarenboven tot een volstrekt gebrek aan realiteitszin en pragmatisme. Dat zie je in het migratiebeleid. Het onderwijs is niet het enige slachtoffer, de sociale zekerheid is het volgende, en uiteindelijk gaat de hele maatschappelijke structuur op de schop. En het wezen van de Islam, het primaat van de groep over het individu, spoort daarenboven perfect met het Marxistisch collectivisme. We dachten dat we het Marxisme gelikwideerd hadden met de ineenstorting van de communistische landen, maar het is sterker in de hoofden aanwezig dan ooit. Angela Merkel en Frederica Mogherini zijn er de perfecte voorbeelden van. Ga hun curriculum maar na. Of vraag je af hoe het komt dat een ouwe communist zoals Daniël Cohn Bendit een ouwe donkerblauwe liberaal als Verhofstad nu ineens in de armen valt. Of hoe het komt dat we paarse regeringen krijgen, en links liberale partijen als open VLD en D’66. Of waarom milieupartijen allemaal links en collectivistisch zijn.

   • Eric zegt:

    U mag dan het begrip ‘Islamitische cultuur’ eens toelichten, ik kan die term zelf niet invullen. Alles wat de islam in het verleden heeft gedaan is culturen militair onderwerpen en (trachten te) vernietigen. De Griekse wetenschap en filosofie die we via de Arabieren overnamen is ondanks, niet dankzij de islam tot Europa geraakt. Iemand als Averroës moest voor zijn leven vrezen, tal van andere vrijdenkers, filosofen, wetenschappers en dichters werden, ook in Moors Spanje, door de islam vervolgd. Uit de islam is nooit wat goeds voortgekomen. En dat is ook begrijpelijk. Er is maar één boek dat de moslims door de boodschapper, en met hem door allah, is opgedragen en dat is de koran. De koran is het eeuwige, onveranderlijke woord van allah. Geen moslim mag daaraan twijfelen, vandaar het hoge debiliteitsniveau van hem en zijn volk. U mag me enkele verwezenlijkingen van de islam opsommen. Zelfs de zgn. islamitische oorsprong van de Taj Mahal wordt in Indië (en daarbuiten) ernstig in vraag gesteld. Wat het marxisme betreft: dat haalt het qua misdadigheid en debiliteit niet bij de islam, alleen was de profeet wel geniaal als ontwikkelaar van een ideologisch concept dat zijn volk 1400 jaren na datum nog agressief en dom maakt en houdt. Dat heeft Marx nooit gekund. En verder is Marx op zich een interessant figuur, wellicht zelfs iemand met goede intenties, wat je van de slachter van Medina bezwaarlijk kan zeggen. Het communisme met al zijn gebreken is hoe dan ook veel minder gevaarlijk gebleken voor de westerse beschaving dan de islam, die een onzegbare dreiging, een eeuwige doem voor de mensheid betekent en die wellicht de ondergang van de civilisatie an sich inluidt. Voor goed, deze keer, want eens de islam over de wereld zal heersen betekent dat dat een nieuwe Renaissance een onmogelijke droom is geworden.

   • Geachte heer Becu

    Met U is het waarschijnlijk kwaad kersen eten, maar wat U hier schrijft, hoe generaliserend en idiosyncratisch het ook moge overkomen, is mooi, en m.i. waar.

    Keep on keeping on.

 6. Bruno zegt:

  “vandaag kunnen de kinderen niet meer lezen of schrijven, morgen niet meer rekenen en overmorgen niet meer nadenken”
  Morgen is al vandaag! Ik geef +-20 jaar les aan de wiskunde-elite van het 4de jaar ASO (nl 5u/week in wetenschappen). In 2003 zijn nieuwe leerplannen ingevoerd onder druk van linksige onderwijsministers: lat lager. De vruchten worden nu al geplukt. Bij de laatste PISA-test zakte onze wiskunde-score al weg (knik sinds 2003!), maar wat ik de laatste 2 jaar zie binnenkomen, is vreselijk. De bodem is verre van in zicht. Ik wacht vol ongeduld op de volgende PISA-score, misschien dat men er dan iets aan wil doen. Veel leerlingen willen wel, maar ze kunnen niet, wegens nooit gemoeten. Dus op het moment dat het begint te moeten, vallen er veel uit, wegens geen getrainde ruggegraat. Door gebrek aan moeten.

  Ik ben het helemaal eens met Sanctorum: de Marleen Vanderpoortens, de Frank Vd Broeckes, de Pascal Smetsen, de Raymondo Verdyckjes en de Lieven Boeves moeten voor een rechtbank. Celstraf voor schuldig verzuim! Men wist/weet het, maar men wil niks doen. (En ik laat Crevits hier bewust buiten.)

  • hans becu zegt:

   Waarom laat je Crevits hier bewust buiten ? zij is een ACW marionet, die zich niet durft te verzetten tegen de linkse invloed. Er is ideologisch nauwelijks verschil tussen spa en ACW. Dat zie je toch ook in de regering ?

  • aghasee zegt:

   Bruno: “En ik laat Crevits hier bewust buiten.”

   Als ik vragen mag; wat is uw motivatie hiertoe?

 7. hans becu zegt:

  Eric
  De Islamitische cultuur is een probleem, omdat hij geen structuur en hiërarchie heeft en geen centrale geautoriseerde exegese. Het is een zootje, waar je alle kanten mee uitkan. Daarom is de vredelievende moslim machteloos tegen de radicale minderheid die geweld gebruikt. Ik ontken dus geenszins dat er een probleem is. Maar vele moslims zien ook de positieve aspecten in hun religie, net zoals er veel communisten waren met goede intenties. Marxisme en Islam zijn gevaarlijk net omdat er geen weerwerk mogelijk blijkt tegen een radicale en gewelddadige minderheid die alles en iedereen begon te onderdrukken en te terroriseren. Ik vind ze beide kwaadaardig, en ze vinden elkaar. De mensen die het Eurocommunisme “met een menselijk gelaat” uitvonden, zijn dezelfde die nu een “Europese Islam” promoten. Het Marxisme heeft zich altijd tegen religie gekeerd, en de invloed ervan is mee de oorzaak van de sterke secularisering en de ontkerstening van west-Europa. Maar als het over de Islam gaat, hoor je ze niet. Het is voor mij duidelijk dat beide elkaar steunen en versterken met als doel de burgelijke liberale samenleving te ontwrichten. Massamigratie is daar een onderdeel van. Het is duidelijk dat het cultuurmarxisme van de linkse intelligentia niet alleen die migratie geen strobreed in de weg wil leggen, maar ook bewust elke kritiek op de islam afwijst en maar al te vaak als racisme kapittelt. Dat komt omdat links erin geslaagd is van het neo marxisme de nieuwe religie, de nieuwe morele leidraad te maken voor een zeer aanzienlijk deel van de Westerse bevolking, die zich daar eigenlijk niet eens van bewust is. Heel opvallend is dat “links” bij kritiek steevast morele argumenten hanteert, en zeer zelden feitelijke. Het probleem ligt in de intellectueel-morele dominantie van wat je de “cultuurmarxistische elite” zou kunnen noemen. Het is pas zeer recent dat er andere denkbeelden weerklank krijgen, waarbij rechtse politici daarbovenop nog veel te veel fouten maken door zich te vergalopperen met ronduit dwaze, agressieve en soms ook effectief racistische uitspraken. Minder Marokkanen van Wilders, de pocket van Mohammed…tja, moet kunnen, maar is het slim ? Je geeft er moraliserend links steeds weer een stok mee om de hond te slaan, en een argument om het debat ten gronde te ontwijken.

  • aghasee zegt:

   hans becu: “Heel opvallend is dat “links” bij kritiek steevast morele argumenten hanteert, en zeer zelden feitelijke. Het probleem ligt in de intellectueel-morele dominantie van wat je de “cultuurmarxistische elite” zou kunnen noemen.”
   en ook nog:
   “Minder Marokkanen van Wilders, de pocket van Mohammed…tja, moet kunnen, maar is het slim ? Je geeft er moraliserend links steeds weer een stok mee om de hond te slaan, en een argument om het debat ten gronde te ontwijken.”
   Iets met spijkers en koppen.
   Prof. Dr. Jordan Peterson beheerst blijkbaar de Nederlandse taal uitermate goed en plaatst hier zijn bijdragen onder het pseudoniem ‘hans becu’. (Gelieve dit als compliment te willen aanvaarden.)

  • Eric zegt:

   Hans Becu: inderdaad vinden marxisme (maar ook socialisme en sociokatholicisme) en islam elkaar, maar dat is altijd tijdelijk. Verschil tussen links en islam – en het gaat om een cruciaal verschil – is dat links steeds naïvistische trekken heeft, terwijl islam uiterst cynisch en gewetenloos is. Met dat laatste verwijt ik de moslims niets vermits het concept ‘geweten’ van christelijke oorsprong is, overgenomen door Kant, Rousseau en de goedmenende humanisten en Verlichtingsfilosofen van de 17de – 18de eeuw. Zelfs een bijzonder cynisch man als Stalin kon ook bijzonder naïef uit de hoek komen, zie de Molotov-Ribbentropdeal die zonder probleem door Hitler aan flarden werd geschoten. De islam kan je vele eigenschappen toedichten, maar niet dat ze naïef is. Kijk naar de geschiedenis: In Iran vormden links en islam een bondgenootschap. Nadat Khomeiny met steun van de communisten (ook in Frankrijk) de macht had verworven roeide hij de Iraanse communisten genadeloos uit. Hetzelfde in Indië, waar de verachtelijk naïeve Ghandi zich door de moslims, ten nadele van de Britten, liet inpakken. Steeds weer liep de deal tussen islam en links uit op een massacre voor links. Hetzelfde met de christenen, die zowat uit het Midden-Oosten weggezuiverd werden. Het enige volk dat zijn naïviteit niet heeft behouden – en dat nà de holocaust – zijn de joden. Zij weten wat islam betekent en dat je geen concessies mag doen of je eindigt in zelfvernietiging. Links en christendom komen voort uit dezelfde psychologische oorsprong. Het zijn beide universalismen die de mens op zich als een deugdzaam wezen erkennen, daardoor van hun realiteitszin afwijken, blind blijven voor vijandschap, haat en moordzucht en op die wijze hun ondergang (en die van de beschaving) bewerkstelligen. Wat mij betreft is er dus een gradueel verschil in kwaadaardigheid. Bovendien is het ene kwaad gestoeld op domheid, het andere op een obsessieve heerszucht en machtswellust die volgens de kerngedachte van de islam moet uitlopen op een onderwerping van de ganse mensheid aan de wil van allah en van zijn sadisten.

   • Hans Becu zegt:

    Eric

    Ik denk dat geweten veel meer een persoonlijke zaak is dan een culturele. In elke cultuur vind je kwaadaardige lui, maar ook edelmoedige. Mijn punt is : ons democratisch liberaal systeem is superieur -of het minst slechte- zoals je wil, omdat het debat en kritiek toelaat en controle op machthebbers organiseert. En debat en kritiek zijn de motoren der vooruitgang. De gemeenschappelijke factor tss. islam en Marxisme is net dat die geen debat en kritiek toelaten, wat de gewetenlozen steeds de kans geeft met geweld de macht te veroveren. Mensen met een geweten zijn niet opgewassen tegen mensen zonder geweten, en dat is in alle culturen zo.

   • Eric zegt:

    Geweten is beide, zowel cultureel als persoonlijk. Punt is dat er culturen bestaan die het belang van het geweten benadrukken en waarvan het universalisme veronderstelt dat een gewetensvolle houding toepasselijk is op elk mens, en ook op dieren, planten,zelfs op stenen. Een ideologie als de islam heeft universalistische aspiraties, d.w.z. dat ze gans de wereld aan zich wenst te onderwerpen. Maar ze heeft geen universele moraal die stelt dat iedereen gelijk is voor allah. Een gewetensvolle houding binnen de islam geldt slechts tegenover gelovigen. Dat betekent dat anno 2017 in de islam ongelovigen nog steeds üntermenschen zijn die ofwel bekeerd, of hardhandig onderworpen dienen te worden. In de islam is het dus veel moeilijker een persoonlijk geweten tegenover de ganse mensheid te ontwikkelen dan in de joods-christelijke beschaving. Daarvan getuigt de vervolging van elkeen binnen de islamitische wereld die de islam op moreel vlak kritiseert of afvalt. Het is een uitvergrote en oeroude maffiamentaliteit waarbij roven en moorden hand in hand gaan met charmeren en waarbij de werkelijke motieven strategisch gecamoufleerd worden achter een cynisch masker van wankele eerbied voor de tegenstander. De islam is in de eerste en de laatste plaats (en alle plaatsen daartussen) een oorlogsideologie, waarbij er met bakken zand naar de ogen van de vijand wordt gegooid, omdat die toch maar verblind zou blijven. En het lukt hen aardig, die moslims (Ondertussen staat de hele militaire en massapsychologische strategie in de koran en in de hadiths uitgelegd, je hoeft ze maar te lezen. Binnen het mohammedaanse geloof is het ontwikkelen van een geweten in de christelijk-humanistische en liberale zin onmogelijk !)

  • wim van rooy zegt:

   Probleem met de schrille woorden en uitdrukkingen van Wilders en Dewinter, is dat hun toon aangeklaagd wordt door de elites en door de media, die alleen maar iets over hen zeggen als het sensatie genereert (alleen de toon kan hen dus redden, en dat is meer dan begrijpelijk: anders kom je nooit in de pers), maar ten tweede: wij zijn zo gewoon geraakt aan het softe en aan het onuitspreekbare (want dan zijn we immers racist) dat een gebrek aan argumenten door de tegenstrever alleen nog maar kan worden gecounterd door de mantra: Dé toon, mijnheer! Alsof een toon niets inhoudelijks kan uitdrukken! Carmiggelt schreef er destijds een mooi stukje over.

   • Hans Becu zegt:

    Vulgariteit , agressiviteit en schelden hebben nog nooit iets opgelost. Dewinter had zijn discours ook gewoon zakelijk en puntig kunnen houden, zonder bezems en bokshandschoenen. Pim Fortuyn schold nooit, maar kreeg met beschaafd geformuleerde pittige uitspraken nog veel meer persaandacht dan Dewinter, en hij zette de hele linkse kerk voor paal. Door het gescheld van PDW kon die kerk hem wegzetten als een Vlaamse Primitief en een racist, en zoals ik al schreef : perfect manoeuvre om de discussie ten gronde te vermijden. Dewinter heeft helemaal niks bereikt, en ik heb net zoals vele mensen het VB echt niet nodig om een aantal problemen te onderkennen. Dewinter heeft alleen de levensduur van de dictatuur van links met een flink aantal jaren verlengd.

   • Eric zegt:

    Daar zijn we weer, Bécu. Ik denk dat u onderhand al vaker op Dewinter gescholden heeft dan dat Dewinter dat op de moslims gedaan heeft. U begrijpt blijkbaar niet dat Dewinter die uithalen nodig had om de pers te halen. De pers was en is grotendeels in handen van de ook door u verafschuwde cultuurmarxisten. Dewinter maakte in die kringen uitsluitend een kans als hij zich op ‘ranzige’ wijze profileerde. Dus werd hij ranzig, en dat legde het VB geen windeieren. In 2004 haalde de partij bijna een kwart van de stemmen in Vlaanderen. Nadien heeft uw partij een deel van die eerder door Dewinter & Annemans verworven stemmen overgenomen en wat doet ze ermee? Nada, niks. Dus zullen veel kiezers naar het origineel weerkeren. En ik geef ze geen ongelijk, ze werden belogen.

 8. O. J. Optweeceetje zegt:

  Dit is een scheet, boerenparfum!

 9. hans becu zegt:

  Tja Eric
  Ik ken nogal wat Moslims, en je kan onmogelijk volhouden dat ze allemaal….zijn. ik wil het probleem niet minimaliseren of wegwuiven, maar dat alleen wij een geweten hebben lijkt me een brug te ver. Ga eens 30-40 jaar in de tijd terug : hoe Fransen dachten over Hollanders, en Hollanders over Belgen, of protestanten over katholieken. Ik denk ook dat je de invloed van het westers humanisme op Moslims niet moet onderschatten, het is er wel degelijk, ook via de migratie sijpelt dat geleidelijk aan door in de thuislanden. Ik heb een Marokkaanse man ontmoet, en die zei me letterlijk, en in perfect Vlaams : de gemiddelde Vlaming is veel islamitischer dan vele Moslims zelf. Hij bedoelde : humaner, eerlijker, vredelievender. En zijn eigen geloofsgenoten kregen er flink van langs, niet in het minst omwille van hun hypocrisie en hun ondankbaarheid. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk wel dat de analyses over de Islam kloppen, maar ze zien de zaken teveel als statisch. Wat we veel meer moeten doen is moslims overtuigen en durven tegen te spreken. Wat veel te weinig gebeurd is, en dat is de verpletterende verantwoordelijkheid van multicultureel links. Een goede tip voor een discussie met een klaagmoslim : draai het migratieverhaal om en vertel van Vlamingen die naar een Marokkaans dorp verhuizen, varkens kweken en pinten drinken en de vrouwen die bloot lopen….gegarandeerd stilte aan de andere kant. Generaliseren en diaboliseren lost niks op, nu en dan eens stevig de wind van voren en de pot op wel. Doen dus. Je haat het Westen, maar je wil wel een BMW, en zo ken ik er onderhand een hele trits.

  • Eric zegt:

   Ik zou graag uw optimisme met u delen, meneer Bécu, maar dat doe ik niet. U meldt dat we de invloed van het westers humanisme op moslims niet moeten onderschatten, maar van die invloed merk ik bitter weinig, integendeel. Als dat soort moslims al bestaat tonen ze zich niet. Ik zie meer en meer hoofddoeken in de straten, lees meer en meer artikelen over salafistische lezingen (die onder meer door burgemeester De Wever worden toegelaten) en hoor zelden of nooit een verlichte moslim -als die al kan bestaan- aan het woord. En zo zulke moslims wel zouden bestaan: op welke islamitische basiswaarden funderen ze dan die humanistische houding? Of drijven ze gewoon van de islam weg en zijn het dan nog moslims?
   Het moet niet gemakkelijk zijn voor mensen die van de islam willen afhaken gezien de sociale tirannie die in vele van hun kringen heerst. Kunnen we mensen die van de islam af willen maar omwille van het behoud van lijf en leden, of uit angst om uit hun gemeenschap verstoten te worden en alleen komen te staan, nog moslims noemen? En hoe hoog ligt dat percentage van bijna-afvalligen? Zouden het er veel zijn, denkt u? En waarom bestaat er (bij mijn weten) geen onderzoek naar?
   Een feit is bijvoorbeeld dat in Europa de Belgische Turken het hoogst scoren op de schaal van Erdogan. Tachtig procent van de Turken hier staan voluit achter het islamistische beleid van hun president. Moet ik daar dan nog een tekening bij maken? En gelooft u zelf niet dat u een ietsiepietsie te optimistisch bent? Maar ja, optimistisch zijn is natuurlijk een plicht, iets zoals een AIDS-remmer die je moet nemen om niet dood te hoeven gaan. Het lost niks op, maar dat is wellicht ook niet de bedoeling. Als we ons ‘goed gevoel’ maar handhaven, nietwaar?

   • wim van rooy zegt:

    Ik zeg als atheïst : het gevecht met god in de Tenach, zo helder beschreven door Finkielkraut, is het begin van de constructie (so to speak) van een geweten. Ik zie het soms in het boeddhisme, maar al zeker niet in China of in Afrika, en al zeker niet in de islam, een systeem waarin het geweten geen enkele rol speelt. Het is een wettisch systeem zonder ethiek. Ook het jodendom was en is vrij wettisch maar de tien geboden en daarna de casuïstiek van de Talmoed hebben het geweten, ook dat van het christendom, verfijnd. Toch nog even Finkie: “Op het moment dat het joodse geloof de bezetenheid door God (hij spreekt in de mens) vervangt door Openbaring (God spreekt tot de mens), laat het het atheïsme toe in het geestelijke leven” (Radicaal atheïsme, in ‘De wijsheid van de liefde’, p.95-105).

 10. Marc Schoeters zegt:

  Het is zeer merkwaardig dat men zich in de vele discussies rond de inderdaad duizelingwekkende daling van het onderwijsniveau in dit land blindstaart op de opeenvolgende ministers van onderwijs. Het onderwijsbeleid wordt in de praktijk uitgestippeld door zogenaamde “onderwijsexperten” – waarna de minister van onderwijs het alleen maar kan bekrachtigen. De malaise in het onderwijs vindt dus haar oorsprong bij de huidige generatie “onderwijsexperten”. Dit zijn stuk voor stuk islamofiele cultuurmarxisten – die tabula rasa willen maken met de duizenden jaren oude “Great Conversation” van de westerse cultuur – de grote canon van Plato tot Wittgenstein, van Homeros tot Joyce, van Archimedes tot Darwin. Dat moet allemaal kapot. En hoe maak je dat kapot – als je als cultuurmarxistische minderheid niet over voldoende politieke macht beschikt? Door met een slinkse agenda achter de schermen het onderwijs uit te hollen. Door middel van “nieuwe leerplannen” – waarin “harde” kennis vervangen wordt door “zachte basiscompetenties”. Door middel van “permanente evaluatiemethoden” – met kleurtjescodes en smileys in plaats van punten en examens. Door middel van “progressieve en multiculturele lerarenopleidingen” – waarin elke kritisch denkende aspirantleerkracht ontmoedigd afhaakt, zodat alleen de politiek correcte halfwitzen de eindmeet halen: het waardeloos geworden diplomavodje van “leerkracht”. Enkele jaren geleden zond de VRT een verkiezingsshow uit waarin verschillende beroepsgroepen concrete vragen werden voorgelegd over maatschappelijke onderwerpen. Het bleek dat de groep van “onderwijzend personeel” de enige beroepsgroep is met een uitgesproken en eenzijdige politieke voorkeur voor groenlinks. Met andere woorden – de grote meerderheid van de kinderen in dit land wordt onderworpen aan een lerarenkorps met een politieke voorkeur die door nauwelijks 20 procent van de ouders wordt onderschreven. Ik ken persoonlijk ouders die elke avond de feitelijke onjuistheden, historische leugens en politiek correcte prietpraat die hun kinderen overdag op school onderwezen kregen moeten corrigeren. Ouders die met lede ogen toezien hoe voor basisvaardigheden als begrijpend lezen, helder betogend schrijven en rationeel logisch argumenteren geen plaats meer is op school. Zo kweekt men een verdomde en verstomde massa – die geen weerwerk meer kan bieden aan islamisering, politiek correcte indoctrinatie en EU-dictatuur. Het wordt tijd dat de “onderwijsexperten” die hiervoor verantwoordelijk zijn publiek aan de schandpaal worden genageld. Hoog tijd dat er aan hun mollenwerk een einde wordt gemaakt en dat deze zelfverklaarde “onderwijsexperten” zich voor een tribunaal moeten verantwoorden. Laten we beginnen met Piet Van Avermaet, directeur van het “Steunpunt Diversiteit & Leren” aan de universiteit van Gent. Die man doceert spookvakken als “multiculturalisme studies”, “meertaligheid in het onderwijs” en “taalbeleid” – waarin hij zijn ideologische voorveronderstellingen steevast als “meetbare feiten” presenteert en verkoopt. Als een seculiere paus bewaakt hij de politieke correctheid in de Vlaamse onderwijswereld. Geen enkele “fout denkende” aspirantleerkracht met “ketterse” ideeën behaalt onder zijn vleugels een pedagogisch diploma. Van Avermaet en zijn departement van “onderwijsexperten” zijn verantwoordelijk voor vele dwaasheden die vanuit het ministerie van onderwijs aan scholen werd en wordt opgelegd. Sommige dwaasheden zelfs gewoon misdadig – zoals het recente “ideetje” over meertaligheid in de klas. Tijd om alle pijlen te richten op Van Avermaet en zijn trawanten, die met hun cultuurmarxistisch “diversiteitsdenken” het onderwijs systematisch kapotmaken – en daarmee de basis van heel onze westerse beschaving ondergraven. Saboteer en weiger hun “onderwijsvernieuwingen”. Voor het te laat is.

  • Hans Becu zegt:

   Volkomen juist.

  • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

   Als die zogenaamde onderwijsexperten het onderwijs systematisch kapotmaken en goede eigengereide leerkrachten als een Don Quichot vruchteloos ertegen vechten, dan ligt de toekomst van de jeugd eveneens in de handen van de ouders. Ze moeten niet enkel ertegen rebelleren, maar ook het leesplezier ( slechts 24 % van de Vlaamse jongeren leest graag!) bevorderen. Want de wereld waarin de jongeren opgroeien is een vluchtige wereld, vol met digitale snufjes, gadgets en smartphones. Zij (en ook wij) zijn surfers geworden, zoeven over de oppervlakte heen, herleiden alles tot citaten, trailers, puntjes, delen het en liken het… waarom zouden ze de moeite doen om verbanden te zoeken en inzichten te verwerven? Omdat de reis naar de diepte hen een verrijkende levenservaring kan bieden…
   Ik zal maar Cicero citeren 😉 : “Ut conclave sine libris ita corpus sine anima”

  • Hilde Herman zegt:

   Met veel hartzeer kan ik alleen maar beamen wat u schrijft. Hierbij aansluitend een recente, zeer lezenswaardige speech van David Horowitz over de Amerikaanse universiteiten: http://www.frontpagemag.com/fpm/268659/video-david-horowitz-left-university-frontpagemagcom

 11. Johnny B. Goode zegt:

  I must confess that Belgium is a mess and that thanks to Johan Sanctorum I got through my darkest days here in Flanders…
  All what ’s left to say is that great minds think alike!
  In the meantime let me tell you that I ‘ve read on Los Angeles Times online that enormous wildfires (no longer predictable as a result of 6 years of drought and climate change) in Southern California and beyond could continue for a few more weeks! Heavy duty for the firefighters there, no road out, and the wind is pushing it…
  But soon we will be saying “Merry Christmas, Happy New Year and stay healthy” again.

  Hang on, cuckolds!

  Still looking for an ideal Christmas gift? (the countdown is on!)
  See https://store.breitbart.com/pages/deplorable-christmas?utm_medium=popup&utm_campaign=christmas_products&utm_content=AllProducts_lights

 12. goldonomic zegt:

  HALLO..MADAME BETON..!? …maar de belgen krijgen wat ze verdienen: een madam (zonder pijp) die enkele jaren BETON goot, die moet nu de belgische kinderen leren lezen en schrijven…weer zo een BELGENMOP.

  • O.J. Optweeceetje zegt:

   Madame Pheip (uit de stripverhalen van Nero) zou veel beter geweest zijn! ’t Voordeel van zo’n pijp om aan te lurken is dat je daar rookgordijnen mee kunt aanleggen over ’t gevoerde beleid! Voor Johan Sanctorum zou ’t dan serieus lastig geweest zijn om ’t allemaal uit te pluizen, al die desastreuse toestanden in ’t Vlaamse onderwijs… Madame Pheip heeft nog willen trouwen met ’n rijke maharadja, maar ’t heeft niet mogen zijn omdat ze erachter was gekomen dat dit heerschap nog 83 andere vrouwen in z’n harem hield!Tuizentfloot (met zijn 1000 bommen en granaten) was ook verliefd op haar, maar ze moest van hem natuurlijk ook niet weten! ’n Echte dolle mina, die daarenboven nog op de Louizalaan heeft gewoond, een sjiek huis, niet in lelijk beton, maar in Jugendstil, gedecoreerd met pijpen! Via ’t openbaar vervoer maar zo’n 20 minuten van ’t Vlaams Parlement verwijderd (tenminste als ’t daar niet stikt van de Catalanen)… Ze gaan ’t allemaal veel te ver zoeken tegenwoordig!

 13. hans becu zegt:

  Eric
  Waarom word je altijd agressief als ik Dewinter aanpak ? Weet hij soms hoe hij het probleem van migratie/islamisering zal aanpakken ? Neen. Hij roept dat er een probleem is. Dat weet ik ook,en velen met mij. En dan houdt het op. En dan het getheoretiseer over nationale grenzen, en grenscontroles. De winter heeft wel een boekje gelezen over de islam, maar duidelijk geen enkel over economie. En U negeert mijn opmerking : Fortuyn haalde ook de pers, zonder gescheld. En de Nederlandse pers is even poco-links als de Vlaamse. En ik ben niet thuis voor een heilloze frontale confrontatie met de Moslims die mogelijks tot een burgeroorlog leidt.

  • Eric zegt:

   Ik word niet agressief, ik zet u op uw nummer. Waarmee u wel moet ophouden is iedereen, of het nu Dewinter of ikzelf ben, die uw mening niet deelt agressief te noemen. Dat is namelijk gewoon een tactiek om het argumenteren te ontwijken. U wist te melden dat Dewinter helemaal niks bereikt heeft, terwijl het VB in 2004 bijna een kwart van de stemmen haalde. Zonder dat zou NVA vandaag nergens staan, het is het VB dat de rode loper heeft uitgelegd waarover De Wever (met dank aan het cordon sanitaire) de politieke arena mocht binnen walsen. Ik stel niet-agressief vast dat NVA pluimen verliest door het (op vlak van migratie en islamisering) veel te passieve beleid dat de partij voert. Overigens kaartte het VB lang voor Fortuyn, Wilders of Farage deze problemen al aan. Ere wie ere toekomt. Maar dàt kan u niet toegeven, gewoon omdat u in uw NVA-adoratie vastgeroest bent. En als ik nu weer agressief ben, ja, dan is dat maar zo. Sommige mensen moet je éénmaal aan hun oren trekken…

   • Hans Becu zegt:

    Eric. Hou nu eens op met die zgn Dewever adoratie als argument te gebruiken. infeite sta je even zwak als linkiewinkies die om de haverklap fascist roepen als ze het niet kunnen halen. Overigens : geen mens die betwist dat Dewinter intellectueel nog niet aan de enkels van Dewever komt. Pas dus op dat je zelf niet in Dewinter-adoratie vervalt. En als je schrijft : “daar zijn we weer Becu” komt dat agressief over. Zo spraken de sergeants van het leger de rekruten ook aan.

 14. Eric zegt:

  Ik word niet agressief, ik zet u op uw nummer. Waarmee u wel moet ophouden is iedereen, of het nu Dewinter of ikzelf ben, die uw mening niet deelt agressief te noemen. Dat is namelijk gewoon een tactiek om het argumenteren te ontwijken. U wist te melden dat Dewinter helemaal niks bereikt heeft, terwijl het VB in 2004 bijna een kwart van de stemmen haalde. Zonder dat zou NVA vandaag nergens staan, het is het VB dat de rode loper heeft uitgelegd waarover De Wever (met dank aan het cordon sanitaire) de politieke arena mocht binnen walsen. Ik stel niet-agressief vast dat NVA pluimen verliest door het (op vlak van migratie en islamisering) veel te passieve beleid dat de partij voert. Overigens kaartte het VB lang voor Fortuyn, Wilders of Farage deze problemen al aan. Ere wie ere toekomt. Maar dàt kan u niet toegeven, gewoon omdat u in uw NVA-adoratie vastgeroest zit.

 15. Eric zegt:

  Er loopt hier wat mis met de weergave, maar goed. Deze discussie is zo steriel dat ik er de brui aan geef, wat u dan natuurlijk ter eigen eer en glorie zal interpreteren als een erkenning ‘dat ik het niet kan halen’. Als die erkenning mijnerzijds een tranquillizer voor u kan zijn, dan bied ik ze u graag aan. Ze kost me niks (dus ook geen moeite).

 16. Ines zegt:

  Ja tuurlijk, alles was vroeger beter. Laten we vooral terugkeren naar de tijd van priester-leraars, het psychisch breken van kinderen die net iets te veel aandacht opeistenen, en waarom niet, de lijfstraffen. Awel nee, bedankt. Ik ben blij dat mijn kinderen in deze tijden school lopen waarin het welbevinden van het kind steeds meer centraal staat. Wat anders kan er belangrijker zijn?? Ik ben blij dat er ouderparticipatie gepromoot wordt en dat het kind met bijzondere noden ook kansen krijgt. En dat er academici zijn die alles mbt het schoolgebeuren degelijk onderzoeken zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. De smileys vind ik vaak beter dan de afstompende en botte commentaar van sommige leerkrachten. De tijden zijn ook veranderd. Kinderen moeten ook andere meer toekomstgerichte vaardigheden kennen en de hoeveelheid externe prikkels zijn ook explosief toegenomen.Heel veel uitdagingen en meestal staan de beste stuurlui aan wal. Stel je voor dat onze blogexperten het onderwijsbeleid zouden mogen uitstippelen.Vooral het vak geschiedenis zou er aan moeten geloven: historische onjuiste begrippen zoals “de joods-christelijke beschaving”- , wat mij betreft even mythisch als het monster van Loch Ness- zouden snel opgang maken. Maar aan de kant wie ben ik dan. Mij hebben ze op school geleerd dat er zes miljoen Joden(en andere exoten) zijn vermoord in de jaren veertig. Hééél beschaafde joods-christelijk praktijken allemaal. Daarmee dat de term vóór ’45 nergens te bespeuren was. Het zou wel kostenbesparend werken: ipv op bronnen gebaseerde wetenschappelijke geschiedenisboeken kunnen dan de boekjes van Dewinter en Co misschien ineens onderwezen worden? En erasmusprojecten naar de Trump Tower ofzo.

  • Leo De Bo zegt:

   Onder de geestelijken vroeger (die zelf soms uit een groot gezin waren voortgesproten) waren er ook innovators op pedagogisch gebied en ze legden zich toe op parochiale scholen met gratis onderwijs voor arme kinderen. Ook werden er beroepsscholen opgericht, zondagsscholen en opvoedingstehuizen voor straatkinderen. Een vernieuwing einde 17de eeuw was dat het Frans de taal van het onderwijs werd en niet langer het Latijn. Zonder de tucht zou er niks van in huis gekomen zijn en bij bepaalde leerlingen zat er niks anders op dan streng op te treden (maar geen van hen heeft daar iets van overgehouden, eerder het tegendeel is waar).

 17. Goderis Etienne zegt:

  De achteruitgang van het onderwijs is niet van vandaag. Dat er geen respect is voor de taal is duidelijk! De sociale media zijn daar niet vreemd aan. Wat de islam daar mee te maken heeft ontgaat mij volkomen. Wat er wel mee te maken heeft is het gebrek aan opvoeding, het respect van de volwassenen voor elkaar, daaruitvolgend het respect van de kinderen voor normen en waarden.
  Het symptoom slechte leeskwaliteit is het gevolg van gebrek aan opvoeding door ouders en door de onderwijsinstellingen. Opvoeding vergt moed en inspanning en daar ontbreekt het aan bij de meeste verantwoordelijken van ons maatschappelijk bestel.

  • Eric zegt:

   Als het u ontgaat wat de islam met de achteruitgang van het onderwijs te maken heeft dan heeft u waarschijnlijk nooit les gegeven in een school met een meerderheid aan islamitische leerlingen. Wat ze horen in de moskee van de imam is belangrijker dan wat ze op school vernemen van de leraar. Dat wordt van thuis uit meegegeven. Leren wordt binnen de islamitische ‘cultuur’ volkomen ontmoedigd, vooral bij jongens. En voor wie de link islam – achterlijkheid niet begrijpt: zoek eens even op hoeveel moslims de Nobelprijs ontvangen hebben (Vijf, waaronder de terrorist Arafat). Welk percentage van moslims de evolutieleer accepteren (18%. Bij joden 38%, bij katholieken 86%). In hoeveel moslimlanden dictators aan de macht zijn die hun landen nog min of meer op de wereldkaart kunnen houden, maar daartoe constant radicaal-religieuze tornado’s vanuit hun bevolkingen moeten onderdrukken. Ik heb die link hierboven al uitgelegd, als u het niet kan begrijpen is het dat u het niet wilt begrijpen. Zoals zovelen, dat geef ik toe.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Niemand verantwoordelijk natuurlijk.
    Mijn ouders waren werkmensen en snapten geen jota van hetgeen ik uitvoerde in en buiten de school. Van de leraars kan ik niet hetzelfde zeggen. Hun democratische eerlijke ingesteldheid trek ik heden nog in twijfel. Trouwens; wat is eerlijk? Moet een examen schriftelijk zijn of mondeling om eerlijk te zijn? En waarom niet dezelfde vragen aan alle kandidaten?
    Stel dan deze vragen alvorens te kakelen wat er schort aan het onderwijs.

 18. bertie zegt:

  Een filosofietje van niemendal voor al wie in de winterkou mijmert over de arrogantie van mens te mogen zijn. Jammer maar helaas voor al die vele mismeesterde jongeren en die al bij al weinig meeste ouderen, maar begrijpend kunnen lezen is een conditio sine qua non, een absolute voorwaarde.

  “Ooit brengen we die Raymonda Verdyck nog voor een tribunaal.”

  Die rechtbank hébben we! Het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat gespecialiseerd is in misdaden tegen de menselijkheid.
  Want hoe méér onmenselijk zou je kunnen zijn, dan wanneer je de ongeletterdheid van jouw medemensen aanwakkert en hen doelbewust dom houdt?
  Alles wordt geregeld van de wieg tot het graf, waarover zou iemand zich nog zorgen hoeven te maken – om wat dan ook in ’s hemelsnaam te leren? Het mensenleven van in alle vrijheid opgroeiende “kids” moet in de voornaamste plaats “leuk” zijn. Correct standaardtaalgebruik in het onderwijs doet er niet toe, want iedereen begrijpt immers wat ze bedoelen en “yolo”, klinkt het volop in het land der analfabeten waar koning SMS regeert. LOL gegarandeerd!

  De afspraak die werd gemaakt over het gewone volk tussen adel en clerus in lang vervlogen tijden luidde: “hou jij hen arm, ik hou hen dom”. Geen enkele keizer noch paus werd in zijn eigen periode voor die leerstelling vervolgd of veroordeeld, alle hedendaagse historici ten spijt.
  Vandaag is de eeuwenoude afspraak geactualiseerd. Het gegeven om enerzijds het volk arm te houden en anderzijds dom, geldt nog altijd. De keizer van toen is vervangen door democratische politici. Zeer democratische politici die van de rijken stelen om het onder de armen te verdelen. Niet alleen en in de eerste plaats hun eigen ledematen tussen de schouder en de elleboog, maar ook door habbekratsen allerhande te verstrekken aan degenen die ze eerst beroofd hebben en dat averechtse systeem met een verbloemend eufemisme subsidies te noemen. In het kort noemen we hen sociaal-kleptocraten.
  Aan de andere kant wordt er niet meer geluisterd naar een belachelijke ontmaskerde paus, maar worden de huidige onfeilbare geloofsdogma’s opgelegd door multicul-onderwijsexperten à la Raymonda Verdyck en aanverwanten.
  Net als in de oude tijd hoeft nog altijd geen enkele bewindspersoon of cultuurmarxist te vrezen voor vervolging.
  Politici die stelselmatig vergeten aan te geven hoeveel zijzelf nu eigenlijk echt verdienen, krijgen niet de minste terechtwijzing van hun eigenste collega’s, die allemaal dezelfde boter op het hoofd hebben. Terzijde: wat ze echt verdienen wordt door het gewone volk in realiteit veel lager ingeschat dan ingeschaald.
  Zo heeft onze allerliefste Raymonda natuurlijk ook niets te vrezen van de linkse kliek wereldverbeteraars van het Internationaal Strafhof, die foutief denken dat een begrip als onmenselijkheid alleen met oorlogsmisdaden en gewapende conflicten zou te maken hebben.
  De topvrouw van het GO! mag die kromgegroeide rechtbank verlaten met haar eigen gebiedende wijs via de achteruitgang.

  PS. Oorspronkelijk heette het misdaden tegen de mensheid, die de bende betweters ging onderzoeken en bestraffen. Toen duidelijk werd dat meer dan een derde van alle wereldlanden die autotherapeutische bezigheid niet erkende en ze dus absoluut niet kunnen beweren dat 7 miljard mensen hun doodvonnissen evenveel waarderen als zijzelf, hebben ze dan met een dure vertaalmachine de indrukwekkende ondertitel van Het-Inter-Nationaal-Straf-Hof haastig verlengd, maar in hoofdzaak drastisch verkort, tot misdaden tegen de menselijkheid.
  Dat was een verduiveld knap staaltje van begrijpend lezen dat die elitaire edelachtbaren wel degelijk zelf kunnen, maar aan onderontwikkeld plebs van het gewone volk niet meer gunnen.
  Wie echter op deze hemelsbreed van elkaar verschillende terminologie verder borduurt, kan niet anders dan besluiten dat heel dat tribunaal zelf op de schop moet. Waar misdaden tegen de mensheid in haar geheel uiterst zeldzaam zullen voorkomen, zijn misdaden tegen eigenschappen-die-door-de-menselijke-natuur-bepaald-zijn, ontelbaar, zie maar naar ons Raymonda en haar acolieten. Maar OK, misdaden tegen de menselijkheid dus.
  Om dan vervolgens heel selectief enkelingen te gaan vervolgen voor slechts een heel beperkte selectie aan misdaden daartegen creëert daarentegen ongelijkheid tussen alle mensen en discriminatie en is… onmenselijk.
  Als dat immers niet waar zou zijn, valt heel de linkse theorie van gelijkheid tussen alle mensen in duigen, en wordt er bij het Internationaal Strafhof satanisch gerotzooid door een hoop wanhopige ultrarechtse waardelozen bij mekaar. Die perfide maar onvermijdelijk juiste conclusie zal de ijdelheid van professor Chris Van den Wyngaert, de Belgische inzending ter plaatse, wellicht doen steigeren van jewelste. Misschien zal haar gehuicheld besef daaromtrent pas helder dagen van zodra er een aanklacht wordt ingediend tegen president Rodrigo Duterte, voor onmenselijke uitroeiing van al even onmenselijke drugsdealers op de Filipijnen, want die bagatel zal één van haar huidige confraters, rechter Raul Cano Pangalangan, razendsnel terugroepen naar zijn leerstoel aan de universiteit van Quezon City.

  De wenselijkheid om misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken, laat staan te bestraffen, is mutatis mutandis al beschreven in de paradox van de kwantumfysica.

  Je kan over de onmenselijkheid van andere mensen in tijd en ruimte slechts oordelen door zelf als mens onmenselijk te worden in ruimte en tijd.

  Mevrouw Raymonda Verdyck en tutti quanti zijn niet de juiste personen op de juiste plaats.
  De uiting van deze mijn mening wil ik in alle bescheidenheid en met een gerust hart toevertrouwen aan het oordeel der geschiedenis.

  • Ines zegt:

   Als de bedoeling van uw stukje het tanende begrijpend lezen te stimuleren is, kan ik u verheugd mede delen dat uw missie geslaagd is: na (3X) gelezen te hebben, heb ik eindelijk begrepen/bedacht wat de uiterste consequentie is van uw betoog. Hier komt ie: dat als bv. morgen, bij wonder buiten Russisch grondgebied, de verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17, waarbij veel Nederlandse en 4 Belgische slachtoffers het leven lieten of de militaire overste die opdracht gaf voor de moord op de 10 Belgische para’s in Rwanda in 1994 zouden gearresteerd worden en voor een oorlogstribunaal kunnen verschijnen, dat dat onwenselijk zou kunnen zijn zolang de voormalige socialistische/CVP Ministers van Onderwijs uit België ook niet berecht kunnen worden voor misdaden tegen de mens(elijk)heid voor datzelfde tribunaal. En om u empathisch vermogen niet nodeloos te belasten heb ik als tegemoetkoming de oorlogsmisdadigers uit Ex-Joegoslavië buiten beschouwing gelaten en enkel voorbeelden genomen van misdaden tegen mensen uit blanke Europees-christelijke landen. Ter afsluiting wil ik wel de bezorgde mijmering uitdrukken dat ik de hoop heb, dat u niet in de echte juridische wereld actief bent en alleen maar dit forum gebruikt als speeltuin voor uw pleidooien, want amai, anders zijn uw cliënten zwaar te beklagen.

   • bertie zegt:

    De dood van de 10 Belgische para’s vindt zijn oorzaak in militaire beoordelingsfouten van de lokale situatie door de UN en Belgische bevelhebbers (R.D. en L.M.) ter plaatse, die elk apart vrijgesproken zijn voor deze feiten. Specifiek aan het militaire milieu is dat soldaten om het leven kunnen komen door goede bevelen van hun oversten, en ook door slechte, zoals hier. De kwaliteit van een bevel wordt altijd pas na de feiten duidelijk.
    Voor de schone ogen van de publieke opinie en als zoenoffer voor de nabestaanden is er nochtans een Rwandese militair, ene majoor B.N., veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf door een Belgische rechtbank voor deze specifieke “oorlogsmisdaad”. Tussen aanhalingstekens, want technisch gesproken was hun dood omschrijven als oorlogsmisdaad niet evident en een genocide of een misdaad tegen de menselijkheid was het al helemaal niet.
    Drie andere Rwandezen (T.B., A.N. en nog een A.N) zijn al veroordeeld tot levenslang voor de Rwandese genocide door het Internationaal Strafhof.

    Twee jaar na de duizenden doden die vielen in Oekraïne – waarvan het neergestorte vliegtuig maar een kleine fractie vervoerde – concludeerde het Internationaal Strafhof reeds dat verder onderzoek nodig was in overleg met alle belanghebbenden, onder andere met de Russische Federatie, het land waar Poetin de plak zwaait en, ter overbodige herinnering: een van de landen die het Internationaal Strafhof (daardoor) niet (meer) erkent. We zijn ondertussen weeral twee jaar verder. Het Internationaal Strafhof voert statutair slechts uit wat de internationale politiek toelaat, en treedt helemaal niet onafhankelijk op, voor wie de bewonderenswaardige illusie koestert dat deze instelling werkt zoals een normale rechtbank in een doordeweekse democratie waar scheiding der machten heilig is.

    Tijd en ruimte zullen volgens mij best oordelen over misdaden van het genre van mevrouw Raymonda Verdyck, zoals ik reeds opmerkte aan de begrijpende lezer.

 19. Marc Schoeters zegt:

  @ Inez. Ik heb in mijn bijdrage nergens de term “joods-christelijke beschaving” gebruikt. Wél “westerse beschaving” – omdat daarmee ook recht wordt gedaan aan de Oud-Griekse, heidense en atheïstische erflaters van onze cultuur. Het ontkennen van de absolute uniekheid van de westerse cultuur is een barbarij die op zich voortvloeit uit het zelfkritisch vermogen van de westerse cultuur. Het modieuze cultuurrelativisme – dat alle culturen als even waardevol bestempelt – is een oikofoob negationisme dat onvermijdelijk zal leiden tot de barbarij. Wat is die barbarij? De barbarij die vele mensen uit andere werelddelen doet vluchten naar… precies: die “vermaledijde” westerse beschaving. Het cultuurrelativisme maakt elk historisch inzicht kapot. Zo wordt maar al te gemakkelijk de diepe band vergeten tussen nazisme en islam. Hitler was een groot bewonderaar van de profeet Mohammed. Het wordt tijd dat “links” de ogen opent voor het grootste en oudste fascisme op de planeet. Zo is het natuurlijk geen toeval dat deze week mohammedaanse inwijkelingen in het “multiculturele” Zweden bijna ongestoord molotovcocktails konden gooien naar synagogen. Besef van geschiedenis en historische kennis zijn inderdaad cruciaal. En – Christel heeft daarin volledig gelijk – daarvoor moet je lezen. Leren lezen. Wat een kind in deze gevaarlijke tijden vooral nodig heeft is: veel en begrijpend lezen. Dat onderwijs een aaneenschakeling moet zijn van “leuke” dingetjes is de poort van de barbarij wagenwijd openzetten. En al die kindjes met een “leuk” leertrajectje en “bravo”-evaluatietjes in de vorm van smileys staan een gitzwarte toekomst te wachten – waarop zij op geen enkele manier voorbereid werden. Het niveau van het onderwijs is op honderd jaar tijd inderdaad drastisch gedaald. Wie dat niet gelooft of zomaar wegwuift raad ik de lectuur aan van de autobiografie van Stefan Zweig – in Nederlandse vertaling: “De wereld van gisteren”. Daarin beschrijft hij ondermeer zijn Weense schooljaren. Het is verbijsterende lectuur voor wie alleen het huidig onderwijs kent. Een 15-jarige jongvolwassene moest meer dan een eeuw geleden Griekse filosofen lezen in de oorspronkelijke taal (en er kritiek op leveren), zelf Latijnse redevoeringen opstellen, gedichten schrijven in het Duits, Frans en Engels, op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, hogere wiskunde enzovoorts. De “ouderwetse” humaniora brachten schitterende en veelzijdige mensen als Stefan Zweig voort. Hij werd samen met zijn generatie uit de weg geruimd door de barbarij. De “ouderwetse” humaniora hadden oog en oor voor de noden van begaafde kinderen. Of, mevrouw Inez, hebben begaafde kinderen soms geen “noden”? De geest moet net als het lichaam gevoed worden. Niet door “leuke” dingetjes bedacht door “onderwijsexperten” – maar met de beste en moeilijkste boeken uit de westerse cultuur en onderwezen door veelzijdige en belezen topleerkrachten. Ik heb als arbeiderskind nog het geluk gehad om les te volgen op een “ouderwetse” school – waar een leerling werd opgetild naar het niveau van de leerkrachten. Dat waren meestal mannen, ja. Geen vervrouwelijkt “onderwijzend personeel” dat louter en alleen het handboek kent, woordjes laat invullen, YouTube-filmpjes toont, en vooral denkt aan de volgende vakantie met de eigen “kids”. Maar ik vrees dat het al te laat is. Het onderwijs in dit land zal verder wegzinken in de “leukigheid”. En de kinderen van nu zullen over enkele jaren met verbijsterde mond staren naar de puinhopen van wat eens de grootste beschaving uit de geschiedenis was. Ik ga nu – zoals elk weekend – verder lezen. Een echt boek – ingebonden. Van een echte schrijver – Diderot. Een “dead white male” – maar duizend keer levender en eigentijdser dan al de modieuze Tommetjes en Jeroentjes van nu.

  • Hans Becu zegt:

   Mee eens. De schande van links is dat ze zogezegd de zwakken beschermen, maar ze eigenlijk niet langer emanciperen, en ze juist daardoor nog afhankelijker en zwakker maken. Meer is in U, zeiden de Jezuïeten ooit. En oude socialisten en AcW.er namen eigenlijk namen dat adagium over. Ze durfden in hun vormingswerk iets te eisen, iets op te leggen, en ze durfden zeggen tegen onontwikkelde werkmensen : je kent het niet, en ik zal uitleggen hoe de vork in elkaar steekt. Zo moet je het doen. Verdwijn, oude vormen en gedachten…. Dat is kennisoverdracht. Dat is emancipatie, dat is volksopvoeding. Nu durven ze dat niet meer. Ze praten mensen naar de mond, zelfs totaal achterlijke aspecten uit de Islam durven ze niet meer tegen te spreken of te weerleggen. De achterlijkheid en onwetendheid zijn tot norm verheven. Het plebs regeert. Echte Christendemocraten en socialisten zouden zich moeten schamen. Maar wat doen ze : ze fulmineren en moraliseren tegen “rechts” en “populisme”,terwijl ze zichzelf aan het meest schaamteloze populisme bezondigen : het naar de mond praten van onwetenden, waardoor die de meest elementaire kennis niet meer opdoen, en erger nog, gereduceerd worden tot een klasse waar klaag- de en slachtoffercuktuur samenvalt met een volstrekt gebrek aan zelfredzaamheid en zelfververantwoordelijkheid . Smiley en Facebook duimpjes, mijn gat.

  • Ines zegt:

   Dank voor uw zeer blikverruimende reactie.Het is duidelijk dat eenieder deze evoluties in het onderwijs ziet vanuit zijn eigen specifiek perspectief.

   • hans becu zegt:

    Ik citeer U even : “Ja tuurlijk, alles was vroeger beter. Laten we vooral terugkeren naar de tijd van priester-leraars, het psychisch breken van kinderen die net iets te veel aandacht opeistenen, en waarom niet, de lijfstraffen”
    Het is natuurlijk zéér blikverruimend vanuit een perspectief te oordelen dat U helemaal niet kent.

   • Ines zegt:

    Ik heb welgetel twee geestelijken als leerkracht gehad eind jaren tachtig: een zuster en een priester-leraars. Echte gestappo’s en pedagogisch een ramp. Heb er gelukkig niks aan overgehouden maar de gevallen van zwaar overschrijdend gedragvdoor leraars tijdens de periode dat de clerus het voor het zeggen had in het onderwijs zijn legio.

   • Eric zegt:

    Dat u er niks aan overgehouden heeft lijkt me betwistbaar. In acht woorden twee kanjers van fouten maken lijkt me een prestatie. Maar het gaat daar niet over, natuurlijk. Ik ben geen muggenzifter. Het is vooral uw ‘denken’ dat warrig is. Of mag ik vragen wat uw boemannen als Dewinter en Trump te maken hebben met de priesters die u in het verleden hebben getraumatiseerd? Ik begrijp dat verband niet.

   • Ines zegt:

    Eric,
    Ik weet niet wat erger is: warrig of voor alles wat misgaat grijpen naar een denken geïnspireerd op een complottheorie die eigenlijk gereduceerd kan worden tot één regel: alles wat misloopt is de schuld van de islam. Ik heb daar geen boodschap sorry, lijkt mij een te gemakkelijke analyse. U gebruikt ze te pas en te onpas. En ik heb echt geen trauma’s overgehouden aan priesters maar ik weet genoeg om uit te maken dat het onderwijs nu niet zo gedoemd is als u en H.Becu beweren. Maar de hetze die nu ontketend wordt heeft meer met politiek revanchisme dan met oprechte bezorgdheid te maken. Als er maar kan geschoten worden op links. Dat kadert perfect in de wereldwijde aanval vanuit losgeslagen extreem-rechtse elementen die zich bedienen van de gekende tactieken. Leugens(fake news) en verdraaiingen(geschiedvervalsing) en persoonlijke beschadigingsoperaties. We weten ondertussen welke president daar hele dagen mee bezig is. Het onvolwassen rechts dat een aftands geromantiseerd wereldbeeld wil restaureren dat echt niet gaat terugkomen. Ik ken iemand die op aanraden van de leerkrachten gestopt is met de studie van een oude taal na de tweede graad van het sec.onderwijs omdat de focus nu moet liggen op de toegenomen uren wiskunde. Latijn en Grieks is een bezigheid voor gepassioneerde leerlingen die geen sociaal leven buiten school mogen hebben en zou de echte ambities gewoon vertragen, was de uitleg die ik tussen de regels las, want anders niet haalbaar. Terecht of niet, laat ik in het midden. En ja muggenziften over tikfouten…misschien kunt u de boel hier voltijds modereren.

   • Eric zegt:

    Ach, er zijn nog wel wat oorzaken van wat misloopt, behalve de islam dan (Het EU-amateurisme, bijvoorbeeld). De islam is wat hij is, en demografen hebben berekend dat aan het huidige tempo van procreatie en immigratie tegen 2050 landen als Zweden 30% moslims zullen tellen. In andere landen stijgt dat percentage ook, maar minder snel. Wetende dat de islam een reactionair geloof is met een sterk antisemitische, vrouwvijandige, homofobe, oorlogszuchtige en tegenover ongelovigen onverdraagzame inslag zou u als zogenaamde linkse vrouw twee keer moeten nadenken voordat u de islam uit de wind tracht te zetten. Ik bestudeer deze relipolitieke ideologie al dertig jaar, heb heel wat gelezen en ik kan u verzekeren dat de ontwikkelingen in W-Europa op dat vlak onzalig (zullen) zijn. U mag dat fenomeen al dan niet bewust onderschatten, dat is uw keuze, maar ik weet dat ieder jaar tal van mensen die deze keuze ooit maakten er met scha en schande op terugkwamen. Wie had rond 1990 al die aanslagen in Europa durven te voorspellen? Ik vind het erg hautain van u dat u gewone mensen, die hun gezond verstand gebruiken en negatieve ervaringen met moslims hebben, durft te kapittelen. Het is de houding van weldenkend links, en deze is haar al zuur opgebroken, nietwaar? Wat blijft er in tal van landen van al die socialistische partijen over die zich als struisvogels naar de toppen van de macht dachten te graven? Zo goed als niks. Ondertussen worden de groene partijen meer en meer gedomineerd door sharia-lovers en niet-gelovige islamofielen die vrouwenonderdrukking en massa-onderwerping aan de koranische voorschriften goedpraten en aanmoedigen. Is dat links? Bent u links? Wetende waar links ooit voor stond durf ik uw linksigheid in twijfel te trekken.
    Verder: Wat Trump betreft: hij was degene die het begrip fakenews of nepnieuws bekend maakte en hij kon dat ook doen nadat bleek dat de pers en de opiniepeilers bewust en strategisch gelogen hadden over Killary’s kansen. Miljoenen ‘linksen’ over gans de wereld vielen uit hun droomwolk waarin de pers hen maandenlang had gehuld toen de presidentiële verkiezingsuitslag eindelijk bekend werd gemaakt. Ik las in onze ‘onafhankelijke’ pers bijna niets anders dan artikels over Hillary’s heiligheid en Trumps demonie, op tv kreeg je steeds dezelfde riedeltjes te horen van al die journalistieke betwetertjes die niet betaald worden om aan objectieve informatiegaring- en verspreiding te doen, maar om in opdracht situaties op bepaalde manieren weer te geven, kortom, om de geesten van de massa’s te ‘vormen’ en te manipuleren. En wanneer die geesten dan plots beseffen dat ze gemanipuleerd worden keren ze zich niet tegen de leugenachtige pers, maar tegen degenen die die leugenachtige pers aanvallen en ontmaskeren. Deze week nog werden ABC, CNN, Reuters en Bloomberg voor de zoveelste keer betrapt op het verspreiden van fakenews en framing. Als u hierover meer wilt weten kan u naar onderstaande link.

    https://nl.express.live/2017/12/09/146937trump-media-fake-news/

 20. Johnny B. Goode zegt:

  You can philosophize as much as you like! After all, Flanders is one of the cradles of European civilisation. The Flemish should be more proud of their identity and the Dutch language is part of that! On the other hand, it’s a tough world. These days, who owns the robots rules te world and the only language robots know is programming language. Consider one day, a new race of robots may stand up. „The robots will revolt against their exploitative, ineffectual masters and kill every human being. the reckless pursuit of science as an end in itself leads inevitably to the actual destruction of humanity, a humanity that, Čapek suggests, has been effectively sterile and symbolically dead for years.” When the slave becomes the master… (Metallica)
  See http://lithub.com/its-been-100-years-and-the-robots-still-havent-taken-over/
  (Karel Čapek was a Czech writer of the early 20th century, who introduced and made popular the word robot.)

  Nowadays, robot musicians are nearly as good as real musicians, but they have no soul. Why should they?

 21. hans becu zegt:

  ines
  Dat zal wel zo zijn als U het zegt. 2 op enkele tienduizenden over decennia : zéér representatief. Ik wil het dan ook niet hebben over de pedagogische rampen die aangericht worden door een lerarenkorps dat voor een deel bestaat uit huismoeders met een bijberoep in het onderwijs.

 22. Hans Becu zegt:

  Ines
  Je moet echt eens ophouden met mensen woorden in de mond te leggen. Ik zeg helemaal niet dat het onderwijs gedoemd is, ik zeg dat er een probleem is. En dat probleem kadert in een ontspoorde sociaaldemocratie met een doorgeslagen gelijkheidsdenken dat naar beneden toe nivelleert, en met een op het marxisme gebaseerd sociaal determinisme dat elke persoonlijke vernantwoordelijkheid negeert. En ik weet wat een echt katholiek college is, U niet. En ik idealiseer dat niet, maar ik krijg de wubbes van de ongenuanceerde obsessie van links ertegen, en dat is net wat U doet.U Pedofielen, lijfstraffen…kom zeg. Maar ja, voor sommige mensen zijn pastoors die allang dood zijn, en de kerk, die op een halve eeuw volledig haar maatschappelijke invloed is kwijtgeraakt, nog altijd gevaarlijker dan de Islam. Ik zeg U een ding : de kerk verloor haar invloed omdat ze uiteindelijk tolerant was, en kritiek en tegenspraak toeliet, ja ook in de katholieke college.s waar ik zat, en U niet, want U bent veel te jong. Ik zie dat met de Islam nog niet zo direct gebeuren, en ik zie ook niet veel gevoeligheid voor kritiek bij de Verdycks, de Miekes van Hecke en de Boeves van deze wereld. Ze doen gewoon plat hun ideologisch geïnspireerde pedagogische goesting, en ze zijn blijkbaar totaal vergeten wie het onderwijs betaalt, en wat stakeholderschap betekent.

 23. Peter Debrabandere zegt:

  Ik ben nu al sinds 1994 docent Nederlands in de lerarenopleiding, meer bepaald in de opleiding met de ronkende naam bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, dus: dat wat we vroeger regentaat noemden. Ik som hieronder enkele ontwikkelingen van de voorbije decennia op, die direct of indirect in verband staan met die achteruitgang van de leesvaardigheid en uiteraard ook de schrijfvaardigheid, want lees- en schrijfvaardigheid kun je niet los van elkaar zien. Om goed te kunnen schrijven, moet je eerst goed en veel lezen. Om goed te kunnen tekenen en schilderen, moet je eerst goed en veel kijken. Om goed te kunnen musiceren, moet je eerst goed en veel luisteren. Ik spreek hieronder alleen over de lerarenopleiding aan de hogescholen, want over de lerarenopleiding aan de universiteit sinds 1986 weet ik niet veel meer.

  1) In de lerarenopleiding wordt nu al ruim twintig jaar voortdurend en op alle niveaus (zowel in de opleiding tot kleuterleid(st)er als in die tot onderwijzer(es) als in die tot leraar middelbaar onderwijs) het vak Nederlands gesloopt. De uitzondering is het vak Nederlands voor leraren die leraar Nederlands willen worden in de middelbare school. Dat blijft nog wel min of meer op peil. Maar die andere vakken, het vak waarin de toekomstige kleuterleid(st)er, onderwijzer(es), leraar fysica of economie of geschiedenis of technologie de Nederlandse taal leert lezen, spreken, schrijven, dat vak staat nu al twintig jaar in alle hogescholen in Vlaanderen onder druk. Het heeft de voorbije twintig jaar overal uren verloren. Als het al niet helemaal afgeschaft is. Die uren verdwijnen of het vak wordt afgeschaft omdat er voortdurend andere belangrijke zaken in het curriculum van de lerarenopleiding binnengebracht moeten worden: internationalisering en globalisering, milieuzorg, EHBO, brede zorg, aandacht voor leerstoornissen (dyslexie, ADHD, autisme …), grootstedenbeleid. Die uren verdwijnen omdat de jongste decreten op de lerarenopleiding een toename van het aandeel van de stage in de opleiding opgelegd hebben. Wat is er dan makkelijker dan die uren Nederlands te doen sneuvelen, want we kennen toch allemaal Nederlands. Maar dat valt dik tegen. Nu de lagere en middelbare scholen er niet meer – zoals vroeger toch nog veel meer dankzij de veel sterkere impact van drilmethodes en grammaticale inhoud – in slagen om 18-jarigen naar het hoger onderwijs te sturen die allemaal de spelling van de werkwoorden onder de knie hebben en minimaal toch het verschil tussen een onderwerp, een lijdend voorwerp en een meewerkend voorwerp kennen, zouden de hogescholen in de lerarenopleiding (en overigens ook elders) het aandeel van het vak Nederlands juist moeten versterken. Als het middelbaar onderwijs zijn taak niet meer vervult, tja, dan moet het hoger onderwijs maar een tandje bijsteken, zou ik zeggen. Maar het omgekeerde gebeurt. De hogescholen leveren afgestudeerden af van wie de schrijfvaardigheid hoogst belabberd is. De spreekvaardigheid is dat ook, maar dat valt minder op.

  2) Opstellen schrijven is inderdaad niet meer in de mode. Dat proces van verminderende aandacht voor schrijfopdrachten is al vijftig jaar en meer aan de gang. Mijn vader moest in de jaren vijftig in de retorica nog wekelijks een verhandeling schrijven, de ene week in het Nederlands en de andere in het Frans. Ik moest in de jaren tachtig nog alles samen misschien vijf verhandelingen schrijven in het Nederlands, nooit in een andere taal. En er was nog een maturiteitsexamen met verhandeling. Tegenwoordig moet men – denk ik – zelfs niet eens nog één verhandeling schrijven. Boekbesprekingen schrijven, ja, dat komt nog wel voor, maar men kopieert dan stukken tekst van het internet of wisselt stukken tekst via Facebook uit. Leraren willen inderdaad geen tijd meer stoppen in de correctie van schrijfopdrachten. Het resultaat is dat 18-jarigen bij hun aankomst in het hoger onderwijs niet meer goed kunnen schrijven. Spellingfouten die de spellingchecker niet ontdekt (dus inderdaad heel vaak dt-fouten), blijven in hun teksten staan. De andere fouten worden dus wel door de spellingchecker gecorrigeerd, wat dus de falende schrijfvaardigheid (gebrek aan kennis van de spellingregels) eigenlijk aan ons oog onttrekt. Uiteraard is het niet alleen de spelling die niet deugt, maar het is wel het eerste wat de gemiddelde lezer opvalt. 18-jarigen maken naast die spellingfouten een hoop andere soorten fouten als gevolg van gebrek aan inzicht in taal. Er is amper nog iets als grammaticaonderwijs. Dat straalt natuurlijk af op de schrijfvaardigheid. Veel leesopdrachten zijn er ook niet meer in de middelbare school. Ook dat straalt af op de schrijfvaardigheid. Het nuttigheidsdenken heeft ervoor gezorgd dat veel wat op het eerste gezicht geen direct nut heeft, afgeschaft wordt. Waarvoor is al dat lezen nodig? Allerlei klassieke schoolopdrachten (zoals lezen) werden de voorbije decennia vervangen door alternatieven, die veel tijd opslorpen: groepswerk, projectwerk, vakoverschrijdend werk, onderzoeksvaardigheden … Grammaticaonderwijs (woordsoorten herkennen, zinsdelen benoemen …) wordt tot het uiterste minimum beperkt, zodat zelfs dat minimum niet meer door alle leerlingen begrepen wordt. Spellingregels grondig leren is niet meer nodig, want de computer neemt die taak van ons wel over. Maar men vergeet daarbij natuurlijk dat op die manier kinderen niet meer leren studeren, niet meer leren grote pakken leerstof verwerken, memoriseren en voor de lange termijn onthouden. Woordjes leren voor vreemde talen is ook gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke. Men reduceert leerstof steeds maar weer tot nog minder dan de jaren ervoor. Je zou eens iets te veel kunnen leren. Je moet eens proberen om les te geven aan 18- en 19-jarigen die een voorzetsel niet van een voegwoord kunnen onderscheiden, die niet weten wat een betrekkelijk voornaamwoord is, laat staan dat ze weten wat een voornaamwoord is, die een lijdend voorwerp niet van een meewerkend voorwerp kunnen onderscheiden, die alleen maar weten dat een koppelwerkwoord een woord is uit het rijtje “zijn”-“worden”-“blijven”-“blijken”-“lijken”-“schijnen”, waardoor ze denken dat “word” in “ik word geholpen” een koppelwerkwoord is. Je moet eens aan zulke lui lesgeven. Dat is gewoon onbegonnen werk. Ik weet wat ik zeg, want ik geef ook Duits in de opleiding officemanagement (voorheen: secretariaat-talen). Je kunt namelijk geen Duits leren zonder minimaal inzicht in grammaticale structuren.

  3) In de jaren zestig, zeventig, tachtig was het idee nog dat we Nederlands moesten leren door het voorbeeld uit Nederland te volgen. Vlaamse leerlingen en studenten moesten dus lijstjes leren waarin stond dat je niet kon zeggen “beroep doen op”, maar wel “een beroep doen op”. Dat je niet kon zeggen “inhoudstafel”, maar wel “inhoudsopgave”. Dat je niet kon zeggen “een gekende kunstenaar”, maar wel “een bekende kunstenaar”. Dat “omwille van” dient om een doel uit te drukken, maar “wegens” of “vanwege” om een reden uit te drukken. Dat mag vandaag allemaal niet meer – maar ik doe dat wel nog – want zulke lijstjes maken leerlingen taalonzeker, ondermijnen hun zelfvertrouwen. En ondertussen is het zogenaamde Belgisch-Nederlands volwassen geworden en hoeft er niets meer in de taal van de Vlaming gecorrigeerd te worden. Het gevolg daarvan is dat al wat vandaag in de taal van de Vlaming echt wel krom is, nu ook min of meer voor Belgisch-Nederlands moet doorgaan of niet meer gecorrigeerd wordt. Dat “beroep doen op”, “inhoudstafel”, “een gekende kunstenaar” en “omwille van zijn ziekte” in de taal van de Vlaming blijven hangen en niet meer gecorrigeerd worden – ik corrigeer dat wel nog steeds – is nog tot daar aan toe, maar dat men betrekkelijke voornaamwoorden niet meer correct gebruikt, dat men zonder nadenken “haar” en “zijn” als bezittelijk voornaamwoord gebruikt zonder zich iets aan te trekken van het genus van het antecedent, dat een West-Vlaamse 18-jarige niet weet dat je “hij vergist zich” zegt en niet “hij vergist hem”, dat ‘niemand’ (ik overdrijf wat) nog weet dat “u” en “jij” niet samen in een zin kunnen staan …, dat heeft toch allemaal niets met acceptabel Belgisch-Nederlands te maken. Het heeft te maken met het onvermogen van het onderwijs om jongeren te leren om zich uit te drukken in een cultuurtaal en om daar ook moeite voor te doen.

  4) Universiteiten organiseren cursussen academisch Nederlands omdat ze geconstateerd hebben dat het taalniveau van veel instromers niet voldoet. Ik begrijp dat niet. De middelbare scholen zouden beschaamd moeten zijn dat zoiets gebeurt. Dat zou toch tot onmiddellijke maatregelen moeten leiden in het middelbaar onderwijs. Studenten moeten dus aan de universiteit nog Nederlands leren schrijven en tegelijkertijd vindt men het geen probleem om studenten college te laten lopen in het Engels en in het Engels examens tet laten afleggen en scripties te laten schrijven.

  5) Ja, inderdaad, elke generatie haalt het peil nog een beetje naar beneden. Want nu worden leraren opgeleid die met veel minder bagage naar het onderwijs gestuurd worden dan hun voorgangers twintig, dertig, veertig jaar geleden.

  6) En dan is er natuurlijk ook nog het effect van het marketingdenken. Hogescholen worden gefinancierd door het systeem van de budgetfinanciering (in het Belgisch: enveloppefinanciering) en de outputfinanciering. Hoe meer diploma’s uitgereikt worden, hoe meer geld. En dus moet elke instromende student een diploma krijgen. Als een student geen diploma krijgt, dan is het omdat hij er zelf de brui aan geeft, niet omdat zijn studieresultaten hem vertellen: nu mag je niet niet meer doorgaan met je studie.

  Ik vergeet natuurlijk nog wel het een en het ander te vertellen. Maar dit is al heel wat. Misschien is het nog wat inspiratie voor ooit nog eens een opiniestuk.

  • Hans Becu zegt:

   Geachte heer,
   Ik dank U zeer voor deze verhelderende uiteenzetting. Ik vraag me alleen af waarom mensen zoals U nooit een stem in het kapittel krijgen, althans niet in de massamedia. De dictatuur van de koepels ? Een opmerking : punt 6, de enveloppenfinanciering, heeft inderdaad geleid tot marketingdenken. Maar het dieper liggende oorzaak van die financieringformulek die ons fortuinen kost, is het doorgeschoten gelijkheidsdenken van de socialisten, en in concreto van Frank Vandenbroucke, onderwijsminister. Scholen werden beloond om diploma.s af te leveren met als motivatie : iedereen is gelijk, en iedereen heeft recht op een diploma. Anders gezegd : onderwijs dat leerlingen durft te laten zakken, faalt. Dat het falen soms aan de leerlingen zelf zou kunnen liggen, kwam bij VDB en en geestesgenoten niet eens op. Puur sociaal determinisme. VDB wordt nog altijd steevast opgevoerd als een intellectueel en een autoriteit, terwijl hij altijd is gebleven wat hij was : een gevaarlijke Trotskistische gelijkheidsdrammer.

 24. Leo De Bo zegt:

  Om nog eens van de hak op de tak te springen, vroeg ik me af of onder de islambashers die hier regelmatig hun woordje plaatsen, er ook zijn die een concreet voorstel hebben voor het stuiten van de progressie van de islam, meer specifiek het indammen van de invloed van radicale moslims allerhande, gezien de bestaande grondwettelijke godsdienstvrijheid? Geradicaliseerde moslims worden opgesloten, maar verder weet men toch ook niet goed wat ermee aanvangen… Wat zou er toe kunnen leiden dat de islam, naast andere godsdiensten zoals het christendom, het jodendom, enz., tot aanvaardbare proporties wordt herleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Een conditio sine qua non lijkt me de intrekking van het homohuwelijk. Goed begonnen is half gewonnen, maar het goede begin heeft men bij deze gemist… Ik verklaar me nader. Zo nu en dan krijgen moslims op deze blog het predicaat achterlijk toebedeeld – hopelijk vinden ze het niet erg dat ik over hun hoofden spreek -, maar als moslims achterlijk zijn – hoewel van voor er uitgekomen! -, zijn ze dat volgens mij omdat ze dat willen zijn, ze wensen namelijk niet te anticiperen op een toekomst zoals die hen in onversneden wetpakketjes wordt aangeboden, omwille van niet te rijmen met een geloof dat ze a.h.w. in een rugzakje met zich meedragen als geestelijke erfenis van vorige generaties (wat toch hun goed recht is). Volksvertegenwoordigers (in België en ook andere Europese landen) daarentegen zijn achterlijk omdat ze niet anders kunnen dan achterlijk zijn, tenminste de meerderheid onder hen die de invoering van het homohuwelijk heeft goedgekeurd met als gevolg de openstelling van adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht, terwijl deze blijk gaf van niet te kunnen anticiperen op een toekomst met nieuwkomers die een welbepaald geloof aanhangen, dat onverenigbaar is met een bepaalde werkelijkheid zoals die nu in het burgerlijk recht wordt gestipuleerd. Laat hen die niet zo’n hoge pet op hebben van mensenkennis – wetenschap is objectief! – , maar eens de diagnostiek beoefenen om zich ervan te vergewissen of er enig verband is tussen homohuwelijk en toename van de islam in onze contreien, vooral dan de uiterlijk manifestatie (aanstootgevend voor de gelaïciseerde samenleving) en de radicale uitwas ervan! In het wetsvoorstel voor een intrekking van het homohuwelijk kan worden voorzien in een overgangsfase, waarbij voor de nu getrouwde homokoppels er niks verandert, enkel in de toekomst zal een homohuwelijk niet langer meer worden toegestaan. Een samenlevingscontract, zoals onderwijl ingeburgerd, vormt wel geen probleem, maar een homohuwelijk is een brug te ver, rekening gehouden met de complexere maatschappelijke context waarin we nu zijn gearriveerd. Misschien zijn er zijn wel meer Vlamingen die daar zo over denken? Het zou in ieder geval een positief signaal zijn naar de moslimgemeenschap voor meer constructieve dialoog, radicale stromingen binnen de islam wind uit de zeilen nemen en last but not least de kans op terroristische dreiging verkleinen!

  • Eric zegt:

   Niet alleen zou het homohuwelijk afgeschaft moeten worden om de radicale moslims te temen, ook pedofilie zou toegelaten moeten worden. Daar de profeet het deed met de negenjarige Aisha en de salafisten zo nauwgezet mogelijk het leven van de profeet wensen te imiteren, zou het een hele opluchting voor deze radicale groep moslims kunnen betekenen indien pedofilie met kinderen boven acht jaar onmiddellijk uit het strafwetboek werd verwijderd ! Heden voelen deze in hun wezenlijke vrijheid aangetaste salafisten zich door de Belgische wet gestigmatiseerd en vervolgd. Waarom hen niet de mogelijkheid bieden zichzelf vanuit hun diepste wezen te ontplooien? Als u werkelijk voorstander was van een zachte, vriendelijke islam in onze gewesten, meneer de Bo, zou u al uw vrienden, kennissen, familieleden, buren en collega’s moeten aanraden hun negenjarige of iets oudere dochters aan wellustige baardmannen over te leveren. Het zou onze verhouding met de moslims, die door al die lelijke Vlaams Blokkers decennia lang werd ondergraven, stellig ten goede komen. Doen dus, en zo snel mogelijk !

   • Eric zegt:

    ‘om de radicale moslims te flemen…’, moet dat zijn.

   • Leo De Bo zegt:

    Met joden kon men de spot drijven, maar men weet ondertussen dat dit met moslims niet te geval is.

   • Eric zegt:

    Tot groot ongenoegen van de wereld kunnen zelfs de moslims de spot niet meer drijven met de joden. Die laatsten weten hoe moslims in elkaar zitten en hoe ze aan te pakken. Wij niet.

   • Leo De Bo zegt:

    Je vindt het OK, de toegenomen spanningen in en rond Jeruzalem?

   • Eric zegt:

    Ik vind de toegenomen spanningen in West-Europa sinds de massale import van moslims hier niet o.k. (ik heb de pre-islamitische periode op ons continent nog gekend, zie je?). Wat de joden doen is hun zaak, maar ze hebben al 1400 jaar slechte ervaringen met de islam en op basis van de kennis die ze uit die ervaringen hebben opgedaan zijn ze tot een efficiënte, weldoordachte strategie gekomen.

   • Leo De Bo zegt:

    De Palestijnse Arabieren zijn de werkelijke Joden en de staat Israël is niet meer dan een historische constructie (te vergelijken met de Europese staten). Joden en Arabieren zijn elkaars evenknieën, onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook verstrengeld met de westerse wereld. Wat de Joden doen is dus niet zomaar hun zaak. De enige efficiënte, weldoordachte strategie is vrede nastreven tussen de joodse en de moslimgemeenschap, bruggen bouwen en ze niet opblazen.

   • Eric zegt:

    Beste meneer de Bo, ofwel bent u uitzonderlijk naïef, ofwel heeft u een volslagen gebrek aan historisch inzicht, ofwel lijdt u aan beide verschijnselen (die wellicht vaker voorkomen dan men zou wensen). Als u dan toch de joden of mezelf niet wilt geloven, luistert u dan eens naar de visie van de Arabische schrijver Abdullah al-Hadlaw. Misschien kan hij u enige verlichting bezorgen (wat ook bevrijding impliceert van alle verhaaltjes over het stoute Israel dan men al decennia lang aan de Europeanen opdist).

    https://www.memri.org/tv/kuwaiti-writer-hadlaq-israel-legitimate-not-occupier-no-palestine

   • Leo De Bo zegt:

    Het verspreiden van klinkklare onzin is niet zonder risico… Wanneer men in een zaak voor de rechter moet verschijnen volgt hopelijk dan de vrijspraak van proselitisme (bekeringsijver).

   • Eric zegt:

    Zo kennen we ze weer. Geen argumenten… dan maar met de rechter dreigen. U bent echt nog zwakker dan ik al vermoedde, De Bo

   • Leo De Bo zegt:

    Veel succes nog met je zoektocht naar labiele geesten op deze blog om je politieke bekeringsideeën te verlummelen.

   • Eric zegt:

    En misschien kan u Jambon uw idee om het islamradicalisme te bestrijden door het homohuwelijk af te schaffen eens aan de hand doen. Hahaha !

   • Leo De Bo zegt:

    Als het zover is, lees je het wel in je boekjes.

   • Eric zegt:

    Ik koop geen porno.

 25. Marc Schoeters zegt:

  Mijnheer Leo De Bo. Al jaren breek ik me het arme hoofd over de prangende vraag hoe we de toenemende islamisering van onze samenleving kunnen indijken. Uw bijdrage heeft me eindelijk de ogen geopend. U hebt haarscherp begrepen dat moslims zich doodergeren aan het homohuwelijk. Hoe kunnen we dus volgens u “een positief signaal” geven aan de moslimgemeenschap? Door heel dat duivelse homohuwelijk af te schaffen! Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik de geniale eenvoud van uw voorstel inzie. Het homohuwelijk is zonder twijfel een belangrijke oorzaak voor de radicalisering van moslims. Dat beseffen vele Vlamingen. Het homohuwelijk heeft rechtstreeks geleid tot de bloedbaden in Parijs, het opblazen van toeristen in Zaventem, en de massamoord op kinderen in Manchester. Dat ik daar zelf nooit ben opgekomen – ik schaam me dood! Schaf dat homohuwelijk af – zo alleen kunnen we “de kans op terreurdreiging verkleinen!” Een schitterend idee! Ik vind dat we zelfs nog meer kunnen doen in dezelfde richting. Radicale moslims ergeren zich aan de wettelijke gelijkheid tussen man en vrouw. Afschaffen dus dat principe! En alle dames die nu zo hoerig bloot op straat paraderen helemaal inpakken met meterslang donker textiel! Dat zal zeker een “positief signaal zijn naar de moslimgemeenschap”! Radicale moslims hebben een afkeer van alcohol. Dus alle bier- en wijnflessen uit de winkelrekken verwijderen! Nu! Dat zal pas de veroveringsdrang van de islam de “wind uit de zeilen nemen”! Radicale moslims storen zich ook aan muziek. Om een “meer constructieve dialoog” met hen op gang te brengen sluiten we bijgevolg alle operahuizen, discotheken en andere luidklinkende Bataclans. Radicale moslims haten ongelovigen. Als “positief signaal” en tegemoetkoming van onze kant zouden we alle heidenen voor de keus kunnen stellen: bekering of brandstapel. Zoals in die goede oude tijden toen er nog geen homohuwelijken waren! Toen een penis alleen diende om te pissen of in een vagina te steken – en dat laatste alleen voor de aanwas van nieuwe gelovigen! Maar nu ik erover nadenk: waarom hier stoppen? We voeren gewoon ineens de hele sharia in! De hele rimram aan shariawetten! En waarom zouden we in één beweging niet allemaal moslims worden? Dat zou pas “een positief signaal zijn naar de moslimgemeenschap voor meer constructieve dialoog, radicale stromingen binnen de islam [de] wind uit de zeilen nemen en last but not least de kans op terroristische dreiging verkleinen!” Kijk maar naar het IS-kalifaat! Kan het vreedzamer en paradijselijker? In elk geval bedankt, mijnheer De Bo. Dankzij u weten we welke eerste stap we moeten zetten om de komende dagen en weken van veilige kerstmarkten te kunnen genieten: het goddeloze en onnatuurlijke homohuwelijk afschaffen! We hebben sinds de terroristische aanslagen van 9/11 al genoeg last ondervonden van al die bruinpoepers! Of niet soms?

  • Johan Verleye zegt:

   Heer Schoeters,
   Helemaal mee eens. Met de ironische benadering van het stukje van die mijnheer De Bo bedoel ik.

   Heer De Bo,
   Dit is met grote voorsprong de domste redenering die ik in jaren heb gelezen.

  • Leo De Bo zegt:

   Ik begrijp wat je bedoelt maar ik begrijp ook de bekommernissen van bepaalde moslims. Men kan moeilijk verwachten van iemand respect op te brengen voor de andersdenkende, als je daar zelf niet het goede voorbeeld geeft. Men zou ook kunnen stellen dat men een zekere soepelheid moet bezitten om oppositionele krachten van het lijf te houden zonder zichzelf ontrouw te worden. Met een halsstarrige houding bereik je niks. Men weet trouwens niet wat gedaan met het toenemende aantal van geradicaliseerde moslims.

   • Johan Verleye zegt:

    Heer De Bo

    Excuus voor mijn nogal botte uithaal hierboven – ik liet mij even overmannen door opstandige emoties – maar ik weet niet of het terugschroeven van wetten waarover in onze maatschappij een tamelijk grote consensus bestaat (homohuwelijk, verdoofd slachten van dieren, enz.) ‘het goede voorbeeld geven’ is.

  • Leo De Bo zegt:

   Ik heb het wel over de bekommernissen van moslimouders (met jonge kinderen en kleinkinderen) en wetten zijn niet eeuwig van toepassing want de wereld verandert (nog steeds). Gelukkig maar?

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Alsof gays geen goede ouders kunnen zijn. Ik ken persoonlijk verschillende (al dan niet getrouwde) homokoppels, die perfect hun kinderen opvoeden. Ze komen niks tekort. Zeker kindjes die anders zonder liefde en warmte van hen in weeshuizen zouden wegkwijnen of van het ene pleeggezin naar het andere gestuurd worden. België was het tweede land (na Nederland) in de wereld dat het homohuwelijk erkende. Als moslims daar problemen mee hebben, staat hen niks in de weg om naar een minder homovriendelijk land te verkassen. Desnoods naar de woestijn, dan kunnen ze letterlijk de regels van hun geliefde profeet naleven, zoals 1400 jaar geleden.

   • Kamil zegt:

    Eens rondreizen in Marokko voor wat meer begrip te kunnen opbrengen voor andermans culturele tradities?
    https://www.facebook.com/visitoujda.ma/

   • Kamil zegt:

    … om wat meer begrip te kunnen opbrengen, sorry!

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    In Antwerpen kan je ook wat van de Marokkaanse cultuur proeven. Naast couscous eten en mierzoete muntthee drinken in hun eethuizen, kan je ook in Borgerhout van hun subcultuur meegenieten : blitse dure wagens met luide rapmuziek uit hun stereoboxen en waarmee denk je dat hun wagens en moskeeën worden gesponsord?

   • Kamil zegt:

    Was het ook niet in de provincie Antwerpen dat het eerste homohuwelijk in België werd gesloten?

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Alleszins niet in Borgerhout 😉

   • Kamil zegt:

    Zendt Radio Centraal geen rapmuziek uit misschien?

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Fan van rapmuziek? Dan kan je binnenkort je hartje ophalen bij het uitkomen van de nieuwste film van Adil el Arbi 😉
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/15/bekijk-hier-de-trailer-van–patser—de-nieuwe-film-van-adil-el-/

   • Kamil zegt:

    Ik kijk ernaar uit!

 26. Ines zegt:

  Mr De Bo, u moet wel duidelijk zijn over uw motief. Gaat dit over adoptie uit buitenland?? Ik heb het gevoel dat ik uw schrijfsels al ergens anders gelezen heb. Als u bent wie ik denk (met uw c.v.) maakt het uw redenering nog meer verbazingwekkender. De Salahs A. van deze wereld gaan echt niet eerst het Staatsblad uit uitvlooien of Villa Politica bekijken voor ze hun terreurplannen uitvoeren, hoor. Die mensen redeneren niet meer maar leven op automatische piloot en zijn volledig los van de wereld. Het is uw volste recht om het homohuwelijk niet normaal te vinden maar u zoekt een alliantie in euh… de “verkeerde” hoek.

  • Leo De Bo zegt:

   Je moet vast wel iemand verkeerd voor hebben, maar maakt niet uit! In essentie komt het hierop neer dat getrouwde homokoppels of heterokoppels gelijke rechten hebben (anders is sprake van discriminatie), waarvan ik aanneem dat het binnen de moslimgemeenschap gevoelig ligt, wat mogelijk te maken heeft met bepaalde tradities, en dan is de wereld al gauw kleiner dan je denkt.

 27. Hans Becu zegt:

  Ons Ines is voorwaar een nijdasje. Ze gaat mensen Googlen , en net daarom durft ze onder eigen naam niet publiceren, omdat ze natuurlijk denkt dat iedereen dat doet Oei, sorry, laat maar zitten. Facebook roddeltante, het nieuwe medium van het plebs.

  • Ines zegt:

   Ons Hansje leeft in een bubbel en gooit daarom zijn gegevens op het internet. Denkt niet na over de gevolgen van zijn politieke pamfletjes. Heeft vast geen kinderen, vrouw , collega’s, buren en kennissen…en denkt dat hij in zijn stamkroeg zit zwetsen. Sorry met alle respect, ik vind mensen die posten onder eigen naam op politieke fora niet zo slim.Ik doe dat niet en het is hier ook niet vereist. En dat heeft niks met laf zijn maken maar mijn buurman moet niet weten op wie ik wel of niet stem. En privacy op het internet is een illusie en er lopen genoeg labiele mensen rond die alles persoonlijk opnemen en beginnen te dreigen met aangifte bij gedachtepolitiecentra bv. Ik doe mijn best om beleefd te blijven tegen u maar soms haalt u het slechtste in mij naar boven!

   • Hans Becu zegt:

    Ons Inesje is een Lafbekje. Ik weet wat ik doe, en als iedereen zoals ik open kaart zou spelen, zou het debat hoffelijker en ernstiger zijn. En hou Uw speculaties over mijn privéleven voor Uzelf. Typisch geroddel van Facebook proleten.

Reacties zijn gesloten.