Boek ‘Terug naar MALPERTUS’ bestellen

cover_goedgekeurdVers van de pers!

Terug naar Malpertus – over humor en satire in woketijden

Na de dodelijke aanslag in 2015 op de Charlie Hebdo-redactie, en in een tijd dat cartoonisten met de dood bedreigd worden, leraars onthoofd worden die Mohammedcartoons tonen, moeten we ons dringend beraden over de plaats van humor en satire in onze zogezegd vrije samenleving.

De politieke correctheid en nu ook de woke-ideologie proberen de spotprent en de hekelcolumn te criminaliseren. Iedereen beledigd, tenen worden alsmaar langer. De overheid en het gerecht komen steeds meer tussen als schaduwagenten van een censuurmaatschappij.

Sanctorum analyseert, reconstrueert, houdt een vurig pleidooi voor een vrije satirische pers die onbeschaamd haar plaats opeist en niet zwicht voor de intimidatie.

‘Johan Sanctorum is niet alleen een getalenteerd schrijver die de lezer meesleept, maar ook een filosoof die verrast en totaal buiten de mainstream nieuwe inzichten aanbrengt.’  (Paul Cliteur, filosoof-jurist)

U krijgt dit boek, persoonlijk door de auteur gesigneerd, in uw brievenbus!

Hoe bestellen?

  • Stort het bedrag van 27 euro (buitenland EU: 35 euro) op rek. nr. BE63 3300 1361 4208 t.n.v. Johan Sanctorum
  • Vermeld uw naam en verzendadres
  • Vermeld (eventueel) aan wie u het boek gesigneerd wenst te zien.
  • Veel leesplezier!

Voor meer publicaties van Johan Sanctorum ga naar het boekenhoekje