Acht mei… wat valt er vandaag te vieren?

Niet zoveel eigenlijk…

Mei 1945: viering van de bevrijding op de Brusselse Grote Markt

Vandaag is het acht mei, de dag waarop nazi-Duitsland in 1945 de capitulatie tekende. Dat gebeurde in twee versies, eentje voor de geallieerden, en daarna moesten ze het voor het Rode Leger nog eens overdoen want Stalin wilde ook een ceremonie voor eigen gebruik met de juiste foto’s voor zijn album. België was dan al acht maanden bevrijd, de concentratiekampgevangenen keerden terug -wat daarvan overschoot althans-, het was de tijd van de repressie en de afrekeningen tussen witten en zwarten. Na de bevrijding bleken er opeens heel wat van die eerste categorie. En dan was er nog de vraag of Leopold III mocht terugkeren: België was een verdeeld land, de roes van de bevrijding sloeg snel om in nieuwe stammentwisten.

Misschien is dat de reden dat die 8 mei, in tegenstelling tot 11 november -einde van de 1ste wereldoorlog- alleen een verlofdag was voor de scholen en de ambtenaren, tot de regering Tindemans hem in 1974 om economische redenen helemaal afschafte. Vandaag gaan er stemmen op om er terug een volwaardige feestdag van te maken, ‘als de dag waarop Europa het fascisme overwon en de democratie liet zegevieren’.

Van de regen in de drop

4 november 1956: Sovjettroepen vallen Hongarije binnen

Dat lijkt een nobel idee, maar helaas ook wat hypocriet en met miskenning van de historische realiteit. 8 mei is ook de dag dat Rusland de oorlog won, en als trofee de helft van Europa bleef bezetten tot eind de jaren ’80. Opstanden zoals de Hongaarse werden bloedig neergeslagen, en DDR-burgers die naar het westen probeerden te vluchten werden genadeloos afgeknald. Oost-Europa herwon zijn onafhankelijkheid na de val van die muur, maar vandaag bombardeert de oude bondgenoot van de 2de wereldoorlog Oekraïne plat.

Aan de andere kant, de westerse, betekent V-dag de start van het Coca-Cola-imperialisme, de veramerikanisering, die via het Marschall-plan en met dank aan de nieuwe koude oorlog Europa duurzaam moest inmetselen in de kapitalistische wereldorde. Met de snelle modernisering kwam ook de import op gang van het consumentisme, de televisie als nieuwe haard en de auto als fetisj van de vooruitgang, de eindeloze jacht op statussymbolen, en uiteraard de daarbij horende glijmiddelen van de massacultuur.

Politiek is Europa na 1945 ontwaakt als een restgebied tussen grootmachten, een wingewest zelfs, de hegemonie van het oude Europa keert nooit meer terug.

Met zegt dat de geschiedenis altijd door de overwinnaars wordt geschreven, maar Europa lijkt minstens voor de helft de tweede wereldoorlog verloren te hebben: een ‘van-de-regen-in-de-drop’ gevoel. De bevrijdingseuforie werd de opmaat tot de Golden Sixties, de vrijheid-blijheid van mei ’68 (ook weer uit Amerika overgewaaid, ditmaal via de hippie-tegencultuur), wat tenslotte uitliep in de fameuze Mars door de Instellingen van de nieuwe elites die nu pas zijn afgezwaaid. Het zijn deze soixant-huitards die voor de afbouw van de Europese leidcultuur hebben gekozen, en de poorten van Europa wijd open hebben gezet voor de massamigratie, met de culturele diversiteit als alibi.

Politiek is Europa na 1945 ontwaakt als een restgebied tussen grootmachten, een wingewest zelfs, de hegemonie van het oude Europa keert nooit meer terug. De NAVO verankerde Europa in de Amerikaanse militaire logica, de Europese Unie bracht een bureaucratie zonder weerga voort, waarvan het democratisch gehalte zeer betwistbaar is.

‘8mei-coalitie’

Rector Van Goethem: voor de vrijheid van mening, maar niet op zijn eigen universiteit

Het gaat dus niet zomaar op om 8 mei tot feestdag te bombarderen – ongelukkige term misschien hier-, het vergt op zijn minst veel voorbehoud, nuance en duiding, zie hoger. Daarvoor dienen geschiedenislessen, maar die krijgen amper nog een plaats in de zogenaamde kennismaatschappij van vandaag waar alleen nog vaardigheden van tel zijn. Het is daarbij opmerkelijk dat vooral vanuit de linkerzijde de roep klinkt om 8 mei als ‘dag van de democratie’ in ere te herstellen.

Meteen wil de linkse koepel er een betaalde verlofdag én strijddag van maken ‘tegen het negationisme, seksisme, antisemitisme, extreem nationalisme, islamofobie en homofobie’.

Eerst en vooral is er UA-rector Herman Van Goethem die stevig aan de kar trekt. ‘Op 8 mei moeten we de overwinning van de democratie op het totalitarisme gedenken’, klinkt het in VRT/De Afspraak. Men zou van een historicus meer verwachten dan dit torenhoog cliché. Maar Van Goethem is ook een notoir bestrijder van extreemrechts in Vlaanderen, en dé inspiratiebron voor de 8mei-coalitie, een links-activistisch platform van vakbonden en middenveldorganisaties die voor het herinvoeren van de feestdag ijveren. Meteen wil de linkse koepel er een betaalde verlofdag én strijddag van maken ‘tegen het negationisme, seksisme, antisemitisme, extreem nationalisme, islamofobie en homofobie’. En uiteraard als ‘dam tegen extreemrechts’.

De politieke recuperatie werd zo gênant dat Herman Van Goethem zich verplicht zag om gas terug te nemen en te erkennen dat ‘ook radicaalrechts een plaats kan hebben in onze parlementaire democratie, zolang ze die democratie respecteren’. Helaas respecteert de democratie de 25% radicaalrechtse kiezers niet want hun stem telt per definitie niet mee. De UA-rector is ook sterk in mijn achting gedaald sinds de kwestie van de twee docenten, die in een privé-gesprek over de taalvaardigheid van allochtonen van mening wisselden, en na het online zetten van de opname als ‘racisten’ met pek en veren werden beklad. Dat is democratie van een bedenkelijk allooi, en het werd er niet beter op toen dezelfde rector zich weerom in De Afspraak uitputte in verontschuldigingen, en noch min noch meer een controle- en afluistermaatschappij propageerde.

Expertenregime

Marc Van Ranst: superdemocraat én bewaker van de pensée unique in covid-tijd

Ook viroloog Marc Van Ranst is een groot voorstander van 8 mei als ‘feestdag van de democratie en de vrijheid’, lezen we in De Morgen. Maar het is uitgerekend in de covidperiode, waar hij op het TV-scherm niet weg te slaan was, dat we moesten vaststellen hoe makkelijk een zogenaamde democratie wegglijdt naar een totalitair expertenregime. Of wil Van Ranst vooral de overwinning van het Rode Leger gedenken?

Samengevat: een bezinningsdag over het democratisch deficit zou misschien gepaster zijn. Beide opiniemakers zijn slecht geplaatst om ons te overtuigen dat er op 8 mei iets te vieren valt. We hebben het dan nog niet gehad over de staat van de pers in Vlaanderen en België, de oprukkende verwoking, de politiek correcte (zelf)censuur in de media, en de uitsluiting van andersdenkenden die niet tot de links-progressieve doctrine behoren. Op de wereldranglijst persvrijheid is België van plaats 11 naar plaats 23 getuimeld, en moet het landen als Namibië en Jamaica voor laten gaan.

We hebben het dan nog niet gehad over de staat van de pers in Vlaanderen en België, de oprukkende verwoking, de politiek correcte (zelf)censuur in de media, en de uitsluiting van andersdenkenden die niet tot de links-progressieve doctrine behoren.

Officiële feestdagen zijn er per definitie voor iedereen, zonder dat mensen een examen moeten afleggen over de betekenis ervan. Hun symbolische waarde is gering, het zijn gewoon verlofdagen, behalve voor wie er ideologisch bij betrokken is. Het zijn restanten van de zuilenmaatschappij, schaf ze af en geef werknemers, buiten Pasen en Kerst, een paar extra vakantiedagen naar goeddunken te kiezen. Laten we alvast dat ‘feest van de democratie’ maar opdoeken, het klinkt eigenlijk nogal Noord-Koreaans. Nadenken en discussiëren over vrijheid en democratie is wél zinnig, die principes toepassen nog meer, niet op één dag maar een gans jaar. De bevrijding is niet afgelopen, ze moet nog beginnen en we gaan haar niet cadeau krijgen. 8 mei, werkendag.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Burgerzin en onzin, Europa, Het politiek theater, Media, wokisme. Bookmark de permalink .

10 reacties op Acht mei… wat valt er vandaag te vieren?

 1. willy zegt:

  Het is beter 8 mei als anti-democratie dag te herdenken want die was en is er nooit gekomen.Dit is een nagel waar niet dikwijls genoeg kan op geklopt worden .Democratie wordt opzettelijk genegeerd en vervangen door een “schone schijn ” van beter-weterij van hen die de echte beleving vervangen hebben door een soort bedrog om te trachten de “dommen “te bekeren voor hun seniel spektakel.

 2. Laura zegt:

  Hippie tegencultuur? Johan mss es het boek Weird scenes inside the Laurel Canyon van David McGowan. Het is te vinden in de archieven vh net!

 3. ricardo bastardo zegt:

  ik vond het wel grappig dat naar aanleiding van heel dat 8 mei dag van verzet in naam van de democratie gebeuren in De Morgen een interview met iemand uit de NKB verscheen. De Nationale Koninklijke Beweging! Voorstanders van een autoritaire dictatuur onder gezag van koning Leopled III. Ultrarechtse tegenstanders van oa. het gelijkheidsbeginsel. Opgericht door Rex-aanhangers die Leon Degrelle niet in de collaboratie volgden omwille van hun fervent Belgisch nationalisme.

  Ok, die dame was toen erg jong en is via familie het Verzet ingerold, en zal die idealen mogelijk niet gedeeld hebben (iets wat wel meer voor kwam in verzetskringen, lang niet iedereen in het communistische verzet was bvb. zelf een echte communist). Maar toch… het mag duidelijk zijn dat lang niet elke verzetsstrijder een humanistische democraat van het type Marcel Louette was.

  Het Belgische Verzet verdient absoluut waardering, en meer aandacht, maar liefst niet op een karikaturale manier. En daar lijken we nu juist wel naar op weg 😦

 4. Serge Vanhee zegt:

  De tijd der vergelding: terreur in het dorp. De partizanen slaan toe!

 5. Marc Schoeters zegt:

  Acht mei – de dag waarop nazi-Duitsland in 1945 de capitulatie tekende – moet eindelijk weer tot een feestdag worden uitgeroepen! Kan het mooier? Nee – toch? Ik hoop nu al vurig dat acht mei opnieuw een officiële feestdag tegen het fascisme wordt. De capitulatie van het nazisme kan niet genoeg bezongen en gevierd worden. Al was het maar omdat nazi-Duitsland zoete broodjes bakte met het mohammedaanse fascisme. Of blíjft iedereen als de drie iconische aapjes blind, doof en stom voor het feit dat op 28 november 1941 de grootmoefti van Jeruzalem Amin al-Hoesseini een zogenaamd ‘vriendschaps’bezoek bracht aan Hitler in Berlijn. Niemand weet waarover beide heerschappen die dag hebben gepraat. Maar o wonder! Nauwelijks acht weken later – op 20 januari 1942 – vond de Wannsee-Conferentie plaats waarop de nazi-kopstukken besloten tot de uitroeiing van alle Joden in Europa. In het bedenken van de ‘Endlösung’ hadden de mohammedaanse en nazistische antisemieten elkaar eindelijk gevonden. Samen bedachten de twee grootste fascistische ideologieën in de geschiedenis van de mensheid de wereldhistorische misdaad tegen hun ene eeuwige vijand: de Joden.

  Dus ja – leve de ondergang van het nazisme! Leve acht mei als feestdag! Een dag waarop mensen niet hoeven te werken – en zich misschien kunnen bezinnen over alle hedendaagse vormen van fascisme: het exclusieve autoritarisme van “woke”, het racisme van “MLB”, het seksisme van de “transgender-horde” en – last but not least – de Goebbels-propaganda en -censuur op de mainstreammedia.

  Mensen die bezwaren maken tegen een feestdag die de nederlaag van het nazisme viert – moeten eens diep in eigen boezem kijken. Het feit dat papa of überpapa collaboreerde met het nazigespuis betekent mijns inziens toch niet dat men de eigen grijze kritische hersencellen het zwijgen moet opleggen? Mijn vader was een meeloper en goedprater van de stalinistische massamoorden – en ik heb er geen enkele moeite mee om hem dag na dag en zonder pardon voor iedereen die dat horen wil aan de schandpaal te nagelen. Crapuul is crapuul – punt. Ook al is het je eigen vader. Waarom is het dan zo moeilijk voor Johan Sanctorum om zich te bevrijden van en zich radicaal uit te spreken tegen zijn ooit met de nazi’s sympathiserende vader? Moet een échte filosoof – die zich kritisch denkend noemt – niet de moed kunnen opbrengen zich te bevrijden van de met de vadermelk ingegoten vooroordelen? Het is maar een kritische vraag, hé.

  • Ines zegt:

   Dat er aan u geen groot historicus is verloren gegaan was mij al duidelijk geworden, maar nu bakt u het wel heel bruin. De foto van de grootmoefti met snorreke is er één uit een lange rij, met westerse en oosterse prominenten. De ‘Endlösung’ was het sluitstuk van 800 jaar Europees antisemitisme. Het Arabisch antisemitisme daarentegen is een recent fenomeen.De twee hebben namelijk duidelijk verschillende historische grondslagen. De grootmoefti had op dat moment de handen vol met de strijd tegen de Britse koloniale heersers. En Hitler had het ook niet op de Britten, dus een klassiek geval van ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ en zo werd de grootmoefti voor propaganda-doeleinden geïnstrumentaliseerd door Hitler, net zoals bv. ook ene Cyriel V., dichter bij huis. Het enige dat de Arabieren, vertegenwoordigd door de geïsoleerde figuur van de grootmoefti op hun bord hebben gekregen is een grote horde Europees-Joodse vluchtelingen, die hen daarna uit hun huizen hebben verjaagd met bruut geweld, wat het antisemitisme wél deed opkomen. De aanvragen van de eerste Europese joden voor visa richting het Brits mandaatgebied Palestina zijn al enkele jaren vrijgegeven, onder hen zelfs die van de latere Israëlische premier Shimon Peres. Blijkt dat hij al in 1932 met zijn familie Polen had ontvlucht. Rarara, waarom? De historische bewijswaarde van deze foto is dan ook ontegensprekelijk krachtig. Het artikel uit onverdachte hoek:
   https://www.timesofisrael.com/archive-of-pre-state-jewish-population-offers-glimpse-of-founding-generation/amp/

   • Marc Schoeters zegt:

    De anti-Joodse haat van het mohammedanisme is helemaal géén “recent fenomeen”. Waar haalt u zulke nonsens vandaan?

    U bent er blijkbaar niet van op de hoogte dat het antisemitisme diep in de mohammedaanse traditie zit ingebakken. Niet alleen heeft Mohammed zelf (het moorddadige en analfabete profeetje) ontelbare Joden die zich niet aan zijn ideologie wilden onderwerpen standrechtelijk laten executeren – maar ieder kritisch mens kan in de hadith-teksten lezen dat het de “heilige” plicht is van élke moslim om de laatste Jood die zich achter een steen verstopt te vermoorden.

    Ik meld het maar even, hé. Aan u is blijkbaar niet alleen geen groot historicus verloren gegaan – maar helaas ook een met de zogenaamde Palestijnse mannetjes collaborerende blindganger.

    Ach. Hoe komt het toch dat zovele westerse wijfjes zich laten inpakken door het vervalste discours van Arabische mannetjes? Ik heb het hier zelfs niet over Palestijnse “studs” – want Palestijnen bestáán gewoonweg niet en zijn volgens sommige vrouwen die ik ken óók geen echte “studs”. Met andere woorden – geen kut wordt er warm van. Palestijnen zijn een modern verzinsel van de schatrijke mohammedaanse olielanden – om bijvoorbeeld Saoedi-Arabië niet te vernoemen – om de Joods-christelijke beschaving ten val te brengen. Wie nog altijd niet weet dat Arafat een Egyptenaar was die in Moskou zijn ondermijnend werk leerde – die weet gewoonweg niets over de zogenaamde “Palestijnse kwestie”. Is dat niet kut?

    Ik voeg in mijn reactie hier zelfs geen links in. Zoek het zelf allemaal maar op – als u niet te verblind of te verdwaasd bent door de pro-Palestijnse propaganda van de westerse machten. Maar ach – zich verdiepen in historische feiten is natuurlijk veel onaangenamer dan opgewonden achter een of andere “deugende” zaak te lopen.

    Ik wijs er u – als volgens u vermaledijde Europese man die “geen groot historicus” is en het zelfs “heel bruin” bakt – op dat tot de zevende eeuw heel Noord-Afrika christelijk Europees was. Geen Arabier daar te bekennen! Onder andere Augustinus werd in Noord-Afrika geboren en leefde daar. De Middellandse Zee was “Mare Nostrum” – een dóór en dóór Europese zee. De Arabische veroveraars hebben daar helaas een einde aan gemaakt. Ik meld het maar, hé – ook al ben ik “geen groot historicus”.

 6. dzjakke Dzjakke zegt:

  Dat is iets wat ik nooit heb geweten. En waarom is wel duidelijk. Feiten zijn de beste basis om een opinie te vormen, tenminste als ze volledig aan het licht komen.
  Iedereen kent wel de tekenfilmpje waarin het personage dat op de loop is, pas enkele seconden te laat ontdekt dat het al een tijdje horizontaal in het ijle loopt voorbij het punt dat het ravijn begint, vooraleer de zwaartekracht de waarheid openbaart. De zwaartekracht wordt gevormd door feitenkennis…

Reacties zijn gesloten.