‘Superdiversiteit’: de waarheid achter de schone schijn

Nogal wat Vlamingen zullen de laatste aflevering van de VRT-reeks Het Verhaal van Vlaanderen met toenemende perplexiteit bekeken hebben. Want eindelijk kwam de aap uit de mouw, de conclusie waarvoor men ons tien weken lang had geprepareerd: de Vlaming bestaat niet, de superdiversiteit is in de plaats gekomen. Over dat woord zo dadelijk meer. Via cafépraat uit de Seefhoek (‘zwaanst na nie ei’), iets uit een Panorama-reportage van de vorige eeuw, wordt dé Vlaming als een fossiel weggezet dat niet mee is met de tijd, of beter: met de linkse maatschappijvisie die door historici als Jan Dumolyn handig binnen het Verhaal werd geweven.

Dus eindigt Tom Waes met een ode aan de ‘superdiverse’ samenleving, en krijgen we een happy end geserveerd dat van geen kanten met de politieke en maatschappelijke realiteit vandaag in Vlaanderen strookt. De realiteit namelijk dat een hoop Vlamingen zich niet meer herkent in het door massamigratie vertimmerd landschap, en waarvan 25% bereid is om daarover ook een extreem politiek statement te maken. Voor de culturele, academische, en politieke elites, waarvan Waes zich tot spreekbuis ontpopte, is er evenwel geen probleem: zij prediken de ‘verbinding’, en al wie er zich niet lekker bij voelt is zélf het probleem. Maar waar komt dat woord ‘superdiversiteit’ vandaan, en waar staat het voor?

170 nationaliteiten

De domme, marginale Vlaming uit de Seefhoek (BRT, 1988), door Tom Waes terug opgevoerd

In eerste instantie gaat het om een malaise bij links zelf. Progressieve opiniemakers wilden zo langzamerhand van de term ‘multiculturaliteit’ af, omdat niemand hem nog ernstig nam. Het woord lag niet meer in de markt. Dat oorden als Molenbeek broeihaarden van het jihadisme bleken, en dat bij peilingen een meerderheid van moslims te kennen geeft dat ze de Koran boven de rechtstaat stellen, is uiteraard vervelend voor de linkse propagandisten van de grote cultuurmix. Als je de realiteit niet kunt veranderen, moet je de taal en de referentiekaders veranderen waarmee de realiteit ‘gelezen’ wordt, zullen deze ideologen gedacht hebben. Het idee van superdiversiteit bleek het ei van Colombus.

Deze doctrine zegt bijvoorbeeld dat er in Antwerpen 170 nationaliteiten wonen, en dat we ons niet druk meer moeten maken over spanningen rond waarden en tradities, en welke we als gemeenschap willen accepteren. Er is, volgens dit perspectief, geen dominante groep of cultuur meer, geen probleem van integratie of assimilatie, en het onderwijs dient zich ook te schikken naar de nieuwe realiteit. Het Nederlands is geen echte voertaal meer, laat staan een cultuurtaal, maar hooguit een Lingua Franca, een ‘oeucumenisch medium’ (sic) waarmee al die nationaliteiten een broodje bij de bakker kunnen kopen. Meer moet (en mag) dat niet zijn.

Er is, volgens dit perspectief, geen dominante groep of cultuur meer, geen probleem van integratie of assimilatie, en het onderwijs dient zich ook te schikken naar de nieuwe realiteit.

Gangmakers in Vlaanderen van deze postmoderne cultuurdestructie -want daar komt het op neer- zijn Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub, met hun boek ‘Superdiversiteit en democratie’ (EPO, 2014). Ook deze intellectuelen moeten regelmatig hun producten verversen en aan rebranding doen. Diversiteit volstond niet meer, het moest super-diversiteit worden, iets groters, totaler, dwingender, iets wat je blindelings accepteert als een gegeven. In se is het marketingtaal. Ze stellen daarbij simpelweg dat, wie dit Toren-van-Babel-model niet accepteert, ‘zich keert tegen de open, pluralistische, democratische en verlichte samenleving’. Dat is een contradictio-in-terminis, want de verlichtingswaarden (evenals trouwens de democratie) zijn bij uitstek gebonden aan een Europese leidcultuur.

Helaas, Maly en co willen dat u uw Vlaamse/Europese identiteit herleidt tot een van de 170 subculturen, ook als die 169 andere met de verlichting of democratie niks hebben. Men kan dan ook niet meer over ‘migranten’ spreken, allochtonen of autochtonen, wat meteen de migratiekwestie in één klap oplost. Onnodig te zeggen dat deze constructie in hoge mate op wishful thinking is gebaseerd, en met een semantische truc de beschadigde multicul-doctrine omzet in een even utopisch luchtkasteel van de bonte metropool, waar individuen, groepen en nationaliteiten door mekaar heen fladderen zonder te botsen.

Het kruispuntdenken

Bron: Cavaria.be

Ondertussen waren de wokes in onze contreien geland, en was het tijd om het begrip ‘superdiversiteit’ verder op te pimpen. Wat als we nu eens die subculturen toevoegden aan een grotere waaier van identitaire categorieën zoals etnische afkomst, religie, huidskleur, leeftijd, geslacht en seksuele geaardheid (‘gender’), socio-economische niche, en zelfs lichamelijke of mentale conditie.

Dat zou de kans op interculturele botsingen tot nul herleiden, en alle menselijke verhoudingen definiëren volgens de mate waarin men ‘geprivilegieerd’ is, dan wel gediscrimineerd wordt. Er bestaat geen volk meer, geen cultuur, geen gemeenschap, geen sociale cohesie, enkel nog de gevoeligheden van minderheden en individuen, en de graad van bescherming die hen wordt toegekend volgens een strak schema. Uw nieuw virtueel paspoort bepaalt uw plaats als gediscrimineerde (slachtoffer) of discriminant (dader) in het schema. Dat heet in het jargon het kruispuntdenken of het intersectioneel model.

Er bestaat geen volk meer, geen cultuur, geen gemeenschap, geen sociale cohesie, enkel nog de gevoeligheden van minderheden en individuen, en de graad van bescherming die hen wordt toegekend volgens een strak schema. 

Waarom kruispunt? Omdat men twee, drie, of zelfs vier keer in de prijzen van de gediscrimineerden kan vallen: gekleurd, jong, vrouw, seksueel ‘anders’ (homo, non-binair, LGBTQ+), sociaal achtergesteld, niet behorend tot de Europese cultuur, en eventueel ook behept met een beperking. Meteen is dit een puntensysteem met topmodellen. Zo zou bijvoorbeeld de jonge, arme, gekleurde, lispelende Lesbische moslima alle handicaps combineren, en uitgeroepen worden tot de martelares van de intersectionele kerk.

Bij dit extreem victimisme horen vanzelfsprekend ook profielen van onderdrukkers, goed gekend bij de bevoegde instanties want ze vormen het lezerspubliek van deze column: blank (in het jargon ‘wit’), mannelijk, 40+, hetero, middenklasse, Europees georiënteerd, mentaal en fysisch gezond. Bepaal zelf uw intersectie. Al deze profielen worden impliciet (of soms zelfs expliciet) beschouwd als zij die de ongelijkheid in stand houden, en zich dus schuldig maken aan discriminatie.

Betuttelingsindustrie

Urbanus als intersectioneel hopeloos geval (VRT-De Afspraak)

Een complete betuttelingsindustrie houdt de slachtoffers zorgvuldig in hun slachtofferrol. Achter de superdiverse samenleving staat een kolonne van moraalridders en bewakers van de intersectionele schuldbalans. We zijn helemaal in de welbekende woke-religie van de jaren twintig aanbeland.

Het gaat er zo serieus aan toe, dat niemand de grappen en tegenstrijdigheden in het verhaal bemerkt. Want natuurlijk is deze superdiversiteit een uitvinding van de witte Europeaan zelf, en passen moslims voor die postkoloniale rituelen van zelfbeschuldiging. Als zogenaamde onderdrukten zijn ze tegen homoseksualiteit en voor een patriarchaal samenlevingsmodel: de man baas, de vrouw onder een tentje. Dju, daar gaat de mooie intersectionele wereldkaart. Mohammed doet niet mee, en bekijkt bijvoorbeeld de jaarlijkse Pride Parade, het jaarlijks Brussels festival van de diversiteit, met zeer gemengde gevoelens.

Het paradoxaal-komische is ook dat, hoe meer slechte punten je verzamelt als ‘onderdrukker’, hoe meer je gediscrimineerd en uitgesloten wordt uit het debat, en zelfs sociaal of professioneel gemarginaliseerd. 

Het paradoxaal-komische is ook dat, hoe meer slechte punten je verzamelt als ‘onderdrukker’, hoe meer je gediscrimineerd en uitgesloten wordt uit het debat, en zelfs sociaal of professioneel gemarginaliseerd. Dat heet tegenwoordig ‘cancelen’, tot zover de inclusie. We herinneren ons het geval van de komiek Urbanus, wiens kruispunt-identiteit van ‘witte’, oudere mannelijke hetero ertoe leidde dat hij geen mening meer mocht hebben over zin en onzin van discriminatie, en dat zijn humor werd beschouwd als een perverse restant van het kolonialisme, jawel.

Ik vraag me af of Tom Waes – o ironie, zelf een ‘witte’, oudere, mannelijke hetero- zich realiseert met wat voor een ballon gebakken lucht hij uit zijn reeks is opgestegen. Gecombineerd met wokeness behoort heel de doctrine van de ‘superdiverse samenleving’ tot een anti-verlichtingsdenken dat binnen onze cultuur wortel heeft geschoten. Onze emancipatorische bewegingen (feminisme, sociale beweging, ijveren voor democratie en vrije meningsuiting) hebben een monster gebaard dat de nieuwe verknechting organiseert, inclusief taalcontrole en censuur. Il faut le faire.

Ondertussen loopt de klok, en proberen steeds meer EU-landen de zelfgeschapen migratiechaos onder controle te krijgen. Als we onze Europese cultuurwaarden niet meer kunnen of durven veilig stellen, geen grenzen meer kunnen of durven trekken, zullen ook de linkse ideologen en opiniemakers snel merken dat ze hun pen mogen opbergen. Dat is dan de ultieme grap, daarna is het over & out.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie, Multicul, Politiek incorrect, Sterke Vlaamse verhalen, wokisme. Bookmark de permalink .

14 reacties op ‘Superdiversiteit’: de waarheid achter de schone schijn

 1. Jean zegt:

  Als in België wonende Nederlander zeg ik dat de Vlaming wel bestaat, duidelijk, en de Nederlander ook, wij weten hier wel beter toch… ik heb ook zo mijn bedenkingen op basis van diepgaande verschillen… En dan gaat dat zelfs om culturen die nog zeer dicht bij elkaar liggen.

  Zij ‘verbinden’ met wie ‘zij’ willen dat men verbonden wordt, meestal niet de beste match.. dat is nog zacht uitgedrukt. Ondertussen ‘scheiden’ ze door oorlog te voeren met Rusland, een cultuur die meer overeenkomsten heeft met de Europese dan de culturen die verplicht worden geïmporteerd. Opgelegde diversiteit, speciaal dat wat niet past en degenererend werkt. Overigens is het niet de eerste keer in de geschiedenis dat een samenleving werd gebroken en omgevormd door de massale introductie van immigranten onder een gelijkheidsideologie. Alles strippen van bijzondere kwaliteiten is de manier om samenlevingen te verwoesten.
  De tactiek is die van abstraheren, alles van haar kwaliteiten ontdoen, dat begint met de ideologische kretologie. Daarbij komt dan een cultuur van kritiek, het belachelijk maken van low-brow volkscultuur, en via moraliseren het verbieden van hogere cultuur. Het blijft niet alleen bij abstraheren, men importeert en beschermt ook moedwillig ‘savage’ cultuur, primitieve cultuur. Vandaar die obsessie met ‘aboriginals’ en ‘indigenous culture’. Dat soort culturen zijn soms flink gedegenereerd, het middel om relatief gezonde cultuur over de kling te jagen.

  ” ‘zich keert tegen de open, pluralistische, democratische en verlichte samenleving’. Dat is een contradictio-in-terminis, want de verlichtingswaarden (evenals trouwens de democratie) zijn bij uitstek gebonden aan een Europese leidcultuur.”

  Ik schreef al eerder dat het democratisch egalitarisme de voedingsbodem is voor de immigratie en de ideologie van het multiculturalisme. Op basis van dat egalitarisme hebben sofisten verklaard dat alle culturen gelijk zijn, dat de mens grotendeels hetzelfde is, op basis daarvan heeft men de immigratiewet in de VS aangepast, het land opengegooid, en wat men in de VS doet wordt vervolgens geïmporteerd in Europa. Dat soort globalistisch egalitarisme zou geen voedingsbodem hebben in een niet egalitair nivellerend systeem.
  Niks Europese leidcultuur, democratie is de dominantie van populaire cultuur, ‘vrijheid blijheid’, en keet schoppen, massacultuur wordt leidend, inclusief een globalisme door import van een ratjetoe van elementen die vreemd zijn aan, en onverenigbaar met de eigen cultuur, zoals bijvoorbeeld in de populaire muziek. De egalitaire massa democratie is niet in staat kwalitatieve historische standaarden te bewaren en lokale standaarden te beschermen, alles gaat overboord.

  En dan, ‘kwam de aap uit de mouw’? letterlijk en figuurlijk…

  • Jean zegt:

   Toen Rusland een democratie werd stonden de westerse organisaties klaar om als Trojaanse paarden Rusland binnen te trekken, om daar het keet schoppende radicalisme te ontketenen, de zaak een handje te helpen, gefinancierd met westers groot geld. Die keetschoppers zijn de voetsoldaten die worden ingezet om traditionele en lokale cultuur om zeep te helpen.
   Toen Poetin ze eruit had gegooid, en wat voorbeelden had gesteld door sommige vrije radicalen tijdelijk op te sluiten, werd het westen giftig, daarna is de propaganda campagne tegen Poetin begonnen. In feite een culturele oorlog.

 2. madyvermeulen zegt:

  22 apr 2017
  Gwendolyn Rutten: “Onze manier van leven is superieur aan alle andere”
  Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verdedigt in een interview in Het Laatste Nieuws “onze manier van leven”, die “zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld”. “Voor sommigen is het een taboe om voor die superioriteit op te komen. We praten sommige achterlijke gebruiken goed met een misplaatst gevoel voor tolerantie en relativering.”

  In het interview praat Rutten over haar boek “Nieuwe vrijheid”, waarin ze van leer trekt tegen al wie aan die vrijheid knaagt of ernaar hapt.

  Tegen wat ze de nieuwe moraalridders noemt. “Geen dag zonder nieuw verbod. De betutteling swingt de pan uit. We mogen geen vlees meer eten, geen alcohol meer drinken, niet meer op de buiten wonen, de open haard niet meer aansteken en niet meer met de auto rijden. De verdraagzaamheid van zogenaamd progressieve kringen is vaak selectief. Hun fanatisme neigt naar religie.”

  Tegen politici en partijen die denken dat niet wij maar zij moeten kiezen wat we doen met ons geld. “Ecocheques, maaltijdcheques, mobiliteitsbudget. Mogen we alstublieft nog zelf beslissen waaraan we ons loon uitgeven? Geef de mensen toch gewoon meer netto.”
  “Respect voor wie gelovig is, maar val er mij niet mee lastig”

  In het interview komt ze onder meer terug op Saudi-Arabië (“met die dictatuur moet je geen zaken doen, we moeten onze diplomatieke contacten stopzetten”) en op het referendum in Turkije vorig weekend, wat president Erdogan meer macht verschaft (“we moeten Turkije weer leren zien als ‘het buitenland’, niet langer als een land aan de grenzen van Europa. De toetredingsgesprekken met de EU moeten we gewoon afblazen nu”).

  Na het referendum bleek dat 74 procent van de Turkse Belgen die gingen stemmen, zich uitgesproken heeft voor een uitbreiding van de presidentiële macht. Dat stemgedrag baart Rutten zorgen, “maar ze doen wat ze willen. Het sterkt mij alleen maar in de overtuiging dat we ook aan onze Turken duidelijk moeten maken wat het verschil is tussen onze samenleving en die van Erdogan.”

  Wat inhoudt: “Dat je hier kunt zeggen en denken wat je wil. Dat je hier kunt houden van wie je wil. Dat je hier vrijelijk kunt kiezen voor kinderen. Dat je hier zelf kiest wat je met je leven doet. We moeten onze overtuiging durven verdedigen: dat onze manier van leven zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld.”

  Klare taal dus. “Voor sommigen is het een taboe om voor die superioriteit op te komen”, zegt Rutten. “We praten sommige achterlijke gebruiken goed met een misplaatst gevoel voor tolerantie en relativering. De radicale islam is niet het nieuwe normaal.” (…) “Ik heb respect voor wie gelovig is, maar val er mij niet mee lastig. Geloof hoort thuis in de privésfeer. Doe thuis wat je wil, maar vraag van mij niet dat ik daar rekening mee houd.”
  “Discussie gaan we echt niet nog eens voeren”

  “Vandaag zijn er mensen en partijen die vinden dat we rekening moeten houden met de eigenheid en de gevoeligheden van de meest conservatieve moslims”, klinkt het wat verder in het interview. “‘Het was hier vroeger ook zo’, hoor je dan. Vroeger, inderdaad. Nu niet meer.”

  “Stap voor stap – ontkerkelijking, ontzuiling, abortus, ongehuwd samenleven, euthanasie, homohuwelijk, noem maar op – is België uitgegroeid tot een samenleving waarin je zelf beslist hoe je denkt en hoe je leeft. Daar mogen we trots op zijn. Die discussie gaan we echt niet nog eens voeren. Niet onder het mom dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat je andere mensen wat tijd moet gunnen om ons bij te benen.”

 3. willy zegt:

  Ik ga niet mee met de gedachten die hier in het verhaal worden uit ge sponnen .Dit is het geval voor alles wat er in EU plaats vind .Alleen zou ik het voorbeeld van Zwitserland willen onderstrepen ; het enige land waar de echte democratie te vinden is en het volk bepalend is .Vergelijk met ons en je zal zien dat er praktisch geen enkel
  overeenkomst is .Zij kennen die problemen niet omdat het volk die niet willen.
  Dat is wat er hier in de eerste plaats ontbreekt.

  • Van den Wijngaert zegt:

   Nochtans is er in de noordelijke Zwitserse steden ook veel immigratie met waarschijnlijk dezelfde problemen als bij ons, maar met een zelfbewustere eigen bevolking die minder oikofoob en weg-met-ons is.

 4. Serge Vanhee zegt:

  Zat er daar een vrouw voor mijn deur: « Urbanus, for my poor children! »
  Urbanus: « allee, die dacht dat ik haar poort ging schilderen! »

  • Ines zegt:

   Urbanus. Is. En. was. Nooit. Grappig.

   • Serge Vanhee zegt:

    Ik zou nooit een vrouw kunnen neuken die Urbanus niet grappig vindt. Sorry, maar dat is nu eenmaal de waarheid. Ik gebruik daar zelfs een uiterst betrouwbare test voor: ik kom naakt vanuit de badkamer met mijn penis in de hand. Vervolgens laat ik hem spreken met mijn hand, terwijl ik met hoge stem zing: “mijn kopje gaat omhoog en omlaag, graantjes pikken doe ik graag, 1-2-3 rikke tikke tik ra, ra, ra, wie benne-k-ik?
    De sprekende vagina antwoordt dan meestal: een salami!

    Zeer betrouwbare test om humor bij het ander geslacht te bespeuren.
    Ik weet, het is natuurlijk altijd wel zoiets als moedermelk zoeken bij een mannelijke tijger.

    …en omda ge zo braaf geweest zijt
    krijgt ge vandaag maar een half pakske slaag.:)

    Fijn weekend!

 5. Pingback: ‘Superdiversiteit’: de waarheid achter de schone schijn – Quo Vadis

 6. Pingback: ‘Superdiversiteit’: de waarheid achter de schone schijn – Quo Vadis

 7. patrick zegt:

  Denktanks kunnen gevaarlijker zijn dan echte tanks.
  Ik vraag mij af uit welke “denktank” (studiebureel) het concept wokeness en heel de doctrine van de ‘superdiverse samenleving’ is ontsproten; en hoe ze dit zo meesterlijk hebben kunnen uitrollen?

  • dzjakke Dzjakke zegt:

   De conservatieve fanatiekelingen van de christelijke hyperpuriteinse (in god we trust) VS natuurlijk: En die hebben de macht sinds ze Europa hebben overgenomen van de Duitsers in 1945.
   De overwinnaar legt de overwonnene zijn taal, zeden en religie op. Ik zou blij zijn als er één van deugde. 1984.

 8. Pingback: Bieke Purnelle, of hoe het klaagfeminisme binnen het kwartier zijn houdbaarheidsdatum overschreed | Acta Sanctorum

Reacties zijn gesloten.