Ventilus: geen schoonheidsprijs helaas…

… maar op het einde wil iedereen vooral dat het licht aan blijft

De kogel is door de kerk, de Ventilus-hoogspanningslijn gaat bovengronds en zal Zuidwest Vlaanderen doorsnijden. Laten we even de balans maken van het debat, en het grotere plaatje proberen te zien.

Energiedorst

Het eerste punt is,- en dat plaatst de kwestie meteen in een politiek-strategisch kader,- dat wij uit de gijzelingsgreep moeten geraken van fossiele energieleveranciers, of ze nu Poetin heten of een Arabische sjeiktitel dragen. De behoefte aan energie zal alleen maar toenemen met de verdere technologisering van de samenleving. Dat betekent dus ofwel herinvesteren in kerncentrales (bouwtijd tussen de 10 en 15 jaar), ofwel in ‘groene’ energie (zon en wind), ofwel beide. Opnieuw vanuit strategisch standpunt is op twee paarden wedden het veiligste, want ook uranium als grondstof voor kerncentrales moet ergens vandaan komen.

Iedereen zonnepanelen op zijn dak, prima idee, maar om de energiedorst te lessen, vergelijkbaar met de opbrengst van een kerncentrale, moeten we gaan naar offshore windmolenparken in de Noordzee. Die bestaan al, ze zijn operationeel, ze kunnen binnen korte termijn uitgebreid worden. Ja, er zal al eens een vogel tegen vliegen en vissers moeten een ommetje maken. De ideale wereld bestaat niet, maar in de totaalbalans tussen mens en natuur is dit een goede oplossing die ons energetische autonomie waarborgt.

De ideale wereld bestaat niet, maar in de totaalbalans tussen mens en natuur is dit een goede oplossing die ons energetische autonomie waarborgt.

Het punt is dan wel dat al die opgewekte energie van de zee aan land moet gebracht worden, en verder doorheen het binnenland. Zonder efficiënt transmissiesysteem staan die windmolens daar maar wat te wieken als deze van Don Quichotte. Daarvoor heb je dus hoogspanningskabels nodig die grote vermogens kunnen transporteren. En daarover gaat Ventilus, een project van de Belgische transportbeheerder Elia. Samen met de Boucle du Hainaut gaat het om een ‘missing link’ in het netwerk, zoals de tekening laat zien. Meer bepaald de verbinding tussen Izegem en de Stevin-as. De nieuwe verbinding kan 6 gigawatt stroom aan, evenveel als wat de 7 kerncentrales in ons land produceren. Ook een kabel naar windparadijs Denemarken staat op het programma.

West-Vlaams verzet

In West-Vlaanderen gaat de Ventiluslijn grotendeels over landbouwgebied en is er een sterke lokale oppositie tegen het project, vooral gesteund door de CD&V-burgemeesters en hier en daar ook een N-VA-er. De Ledegemse burgervader Bart Dochy (CD&V) trekt de kar. Ze pleiten voor een ondergronds alternatief en wijzen, naast de esthetische verontreiniging, op een gezondheidsrisico, meer bepaald een verhoogde kans op leukemie bij kinderen.

Over dat gezondheidsaspect heeft Lode Gouckens al een bijdrage gepleegd. De wetenschap is er nog niet helemaal uit. Maar cijfermatig zou het gaan om één mogelijk geval op de 93 jaarlijkse gevallen van kinderleukemie in België. Dat betekent nog niet dat men een oorzakelijk verband kan leggen, het gaat om een statistisch verband van dat ene kind dat nabij zo’n lijn woonde.

Naar alle waarschijnlijkheid werd prof. Westermann gewoon ingehuurd om de CD&V uit de wind te zetten en de rangen binnen de Vlaamse regering te sluiten.

Binnen de politieke besluitvorming op Vlaams niveau is er uiteraard  veel te doen geweest over de kwestie. Men stelde een ‘intendant’ aan, een zekere Guy Vloebergh die vanuit zijn privé-ontwerpbureau diensten levert aan de Vlaamse regering. Hij moest het project laten vooruitgaan. Maar om de CD&V uit haar spagaat te halen tussen lokale besturen (tegen) en partijtop en ministers (voor), werd dan nog maar eens een studie besteld bij een onafhankelijke expert, de Duitse professor Dirk Westermann.

Uit deze (zeer technische) studie halen, zoals dikwijls, de twee kanten elk hun gelijk. De prof pleit duidelijk voor een bovengrondse leiding, maar laat de deur op een kier door te stellen dat het afhangt van de technologische evolutie. Daarenboven liet Westermann verstaan dat hij het ondergronds alternatief niet kon onderzoeken wegens ‘een belangenconflict tussen zijn universiteit en netbeheerder Elia’. Dat klinkt toch allemaal verre van kosjer. In hoeverre is dit dan een objectief rapport van een onafhankelijk expert?

Conclusie: naar alle waarschijnlijkheid werd prof. Westermann gewoon ingehuurd om de CD&V uit de wind te zetten en de rangen binnen de Vlaamse regering te sluiten. En de boer, hij ploegde voort. Een smak smartengeld voor de omwonenden moet de pil vergulden.

Flanders Technology?

Windenergie ingezet voor waterstofproductie is de toekomst (Energiepark Mainz/D)

Los van het feit dat een ondergrondse gelijkspanningslijn technisch ingewikkelder is en bijna vijf miljard duurder dan de bovengrondse versie, kan men zelfs tussen de regels van het Westermann-rapport lezen dat klassieke hoogspanningslijnen tot de technologie van de vorige eeuw behoren. Ze zijn de postduifversie van iets wat een 21ste eeuws energietransmissiesysteem moet worden. De Belgische en Duitse hoogspanningsnetten zijns ook al geruime tijd met elkaar verbonden via een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Luik en Aken. Wat Vlaams Belang, nu de grootste opposant, er zelf toe doet besluiten dat ‘Elia twee keer langs de kassa wil passeren. Een eerste keer voor de aanleg van een bovengrondse Ventilus, een tweede keer om deze verbinding op termijn alsnog ondergronds te brengen in het kader van de Europese netwerkgridplannen’ (Carmen Ryheul, Vlaams parlementslid voor VB).

Ik zie ze dus ooit wel terug afgebroken worden, al die bovengrondse hoogspanningsleidingen, zoals je vandaag op de daken geen klassieke TV-antennes meer ziet. De glasvezeltechnologie heeft de signaaldistributie overgenomen, ook grotendeels ondergronds. En binnen een eeuw is allicht ook deze technologie achterhaald. Het heet vooruitgang. Een woord dat een wat negatieve bijklank heeft gekregen, vooral omdat de groenen en de milieubeweging elke vooruitgang zien als een achteruitgang voor natuur en welzijn.

Ik zie ze dus ooit wel terug afgebroken worden, al die bovengrondse hoogspanningsleidingen, zoals je vandaag op de daken ook geen klassieke TV-antennes meer ziet.

Voorts is er nog de in volle ontwikkeling zijnde waterstoftechnologie. Hierdoor zou bijvoorbeeld dicht bij de kust de elektriciteit van de windmolenparken kunnen gebruikt worden om waterstof te produceren (uit zeewater), dat in vloeibare vorm gemakkelijk te transporteren is en ook de autobrandstof van de toekomst zou worden.

Dat is helaas toekomstmuziek, het is vandaag dat Poetin de kraan dichtdraait, en snelle oplossingen op korte termijn dringen zich op om uit de energiecrisis te geraken. We leven altijd te vroeg om de middelen van de toekomst te kunnen benutten. En dat is natuurlijk de kunst van het besturen: de juiste keuzes maken.

À propos, is de Vlaamse regering ons ook niet in de markt aan het zetten als hoog-innovatieve regio en technologisch topland? Daar moeten toch knappe koppen zitten om betere oplossingen te bedenken dan de 20ste eeuwse stalen pylonen die als mini-Eiffeltorens het landschap ontsieren. De wereld eens verrassen met iets geavanceerds, in plaats van een Duitse professor excuusrapporten te laten schrijven. Iemand een idee?

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 
Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Anders groen, Sterke Vlaamse verhalen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Ventilus: geen schoonheidsprijs helaas…

 1. Eric de Eerste zegt:

  ‘dat hij het ondergronds alternatief niet kon onderzoeken wegens ‘een belangenconflict tussen zijn universiteit en netbeheerder Elia’.
  Haha, is dit nu een eerlijke professor die duidelijk wil maken dat het wetenschapsbedrijf waartoe hij behoort niet ongebonden en evenmin onafhankelijk werkt (en dus resultaten kan vervalsen), of wil hij zich er gewoon even makkelijk vanaf maken ? In elk geval is hij van een ander kaliber dan Marc van Ranst, Pierre van Damme, Geert Molenberghs e tutti quanti, die werken voor door de paharmamaffia gesubsidieerde universiteiten en toch continu van alles uit de nek kletsen dat ‘toevallig’ diezelfde pharmamaffia zeer goed uitkomt.
  Vreemd: als het over energie gaat is er blijkbaar openheid van zaken, wanneer het over vaccins gaat niet.
  Verder vraag ik me af: wordt het eens geen tijd dat men begint na te denken hoe het energieverbruik van deze samenleving af te bouwen in plaats van steeds op zoek te gaan naar alternatieven die vaak nog schadelijker blijken (batterijen van elektrische vervoermiddelen en van windturbines, biomassacentrales etc) dan de infrastructuur die ze moeten vervangen. Ten eerste zou men kunnen beginnen met het stelpen van de onophoudelijke migratiestroom uit het zuiden, want elke bewoner erbij is een energieverbruiker extra. Ten tweede zou men energie nog duurder kunnen maken, zodat burgers gedwongen worden minder te verbruiken. Bovendien is het een schande dat vliegtuigreizen nog steeds spotgoedkoop zijn, terwijl treinen die reeds rijden op een aangesloten elektriciteitsnetwerk voor gewone reizigers onbetaalbaar zijn. Belast parasitaire én vervuilende ondernemingen als Ryanair twintigvoudig en het is gedaan met het spotgoedkope massatoerisme voor idioten.
  De ideeën die de EU/ECB heeft om digitaal en programmeerbaar geld in te voeren met als excuus dat zo het verbruik van de consument door de overheid gereguleerd kan worden grenst aan tirannie en is een opstap naar een sociaal kredietsysteem à la Chinoise. Alsof er geen andere middelen bestaan om het energieverbruik van de gemiddelde burger van de Europese Unie terug te dringen !

  • Johannes zegt:

   “De ideeën die de EU/ECB heeft om digitaal en programmeerbaar geld in te voeren met als excuus dat zo het verbruik van de consument door de overheid gereguleerd kan worden grenst aan tirannie en is een opstap naar een sociaal kredietsysteem à la Chinoise.”

   Uw voorstellen voor afbouw zijn niet tiranniek?, en bevatten niet het begin van tirannie? Uw voorstellen, die van Sanctorum, politici, allemaal gebaseerd op pseudo-wetenschap, en de incompetentie van politici, activisten en burgers.
   Een grote kluwen make-belief bemoeidictatortjes, met de beste bedoelingen natuurlijk.

   ” parasitaire én vervuilende ondernemingen als Ryanair twintigvoudig en het is gedaan met het spotgoedkope massatoerisme voor idioten.”

   Lees: kapitalisme aanpakken, onder het mom van door de staat gepromoot pseudowetenschap, hete lucht deeltje die verantwoordelijk zouden zijn voor het opwarmen van de aarde. Wat op zich de paraplu theorie is voor big governance om het private kapitalisme te onderwerpen aan staatsdicatuur, dat op zich weer wordt bepaald door global governance instituten.
   U zou uzelf bij het WEF aan moeten sluiten.

   “Ten eerste zou men kunnen beginnen met het stelpen van de onophoudelijke migratiestroom uit het zuiden, want elke bewoner erbij is een energieverbruiker”

   Dat stofje dat zogenaamd een broeikaseffect geeft houdt zich niet aan nationale grenzen. Dus of men het hier uitstoot of op een andere locatie op aarde maakt niet uit. Ah, elders is men nog niet zover qua industrie en rijkdom, en dat moet zo worden gehouden… aldus de westerse machten.
   Dus het ‘gevaarlijke stofje’ is een globaal gevaar.. dat is de hele kracht erachter, zo kan men de hele wereld de wil opleggen.

   Als ik het nummer van Schwab had, dan zou ik het aan u doorgeven, die wil vast met u meedenken, en met Sanctorum ook. Alle goedbedoelende deugdzame bemoeidictatortjes zijn welkom om ideeën in te brengen, dat zegt Schab continue.

   • Marc Schoeters zegt:

    Ik lees in de reactie van Eric: “Belast parasitaire én vervuilende ondernemingen als Ryanair twintigvoudig en het is gedaan met het spotgoedkope massatoerisme voor idioten.” En u – Johannes – lijft hem voor deze trefzekere woorden vol waarheid in bij de oligarchen van WEF? Hoe kwaadaardig en blind moet je wel wezen! U hebt uw evangelistennaam voorwaar niet gestolen!

    Daarom voor alle duidelijkheid: Ryanair is een weerzinwekkend criminele organisatie. Net zoals Airbnb. Beide zijn verantwoordelijk voor de ondergang van bijna alle historische kernen in de Europese steden – waar de oorspronkelijke bewoners door de hoge huurprijzen (Airbnb brengt voor huisbazen véél meer op!) en door het lawaai van de internationale jetset-Jugend verdreven zijn. Ryanair en Airbnb zijn organisaties die op maat gesneden zijn van de “feesjes”-vierende generatie X en Z – zeg maar: de zoomers – die hypocriet “links” lullen over “klimaatopwarming” maar tegelijk egoïstisch hun goedkope vliegtuigreisjes, hun goedkope verblijfadresjes en hun dure smartphone niet kunnen missen.

    Ryanair en Airbnb zijn vernietigender dan de Duitse Luftwaffe en de Noord-Koreaanse raketten samen. Erger dan Coca Cola en Disney. Erger dan Poetin en Satan. Daarom moeten Ryanair en Airbnb KAPOT – ten koste van alles. En dat ASAP. De generatie X en Z – met hun gebrainwashte wimperspitsmuisbreintjes en hun klimaatgedrein en hun weerzinwekkend torenhoog consumptiegedrag – zullen dan natuurlijk hypocriete krokodillentraantjes huilen. Maar dat zal mij – als boomer – worst wezen. Fuck al die zoomers die behoren tot de meest geprivilegieerde en domste mensen die ooit in de geschiedenis op de aardbol zijn geboren. Een generatie die álles wil – hun klimaatgelijk halen, hun genderwaanzin doordrukken, hun de-wereld-is -van iedereen-idiotie van de daken schreeuwen en tegelijk ook goedkoop vliegen, goedkoop internetten, goedkoop reizen, goedkoop energie verslinden – maar daarvoor níéts wil inleveren. Om te kotsen!

    Liever boomer dan zoomer!

  • Johannes zegt:

   Meneer Schwab, de EU, de VN en etc zullen zeker akkoord gaan met uw voorstel om de private onderneming Ryanair zwaar te gaan belasten. Men is daar overigens al aan bezig, om compliance af te dwingen van het gehele bedrijfsleven, en de gehele markt, wat de kosten flink doet stijgen, en wat uit uw zakken gaat komen (zuurstof belasten,dat vindt men nog net te ver gaan).
   Men is ondertussen ook bezig met het rijk worden door gigantische bergen geld over te hevelen van de fossiele industrie naar de nieuwe industrie, die staatsgeleid is, en daarboven, door global governance. Er is een hele nieuwe investeringsmarkt gecreëerd, voor investeringen volgens de nieuwe deugdzaamheids normen, en CO2 is op zichzelf geld waard, een handel waar men rijk van wordt, als men doet wat de staat en global governance zegt natuurlijk. Dus eigenlijk een nieuwe vorm van staatskapitalisme, staatsgeleid kapitalisme, geleid door global governance, de wijzen der aarde die het goed met iedereen voorhebben, en met de planeet.
   Ook worden er steeds meer gebieden afgesloten voor die nare vervuilende mens, dus het inperken van de bewegingsvrijheid van die nare vervuiler, dat gebeurt al.

   Men heeft ook een vergelijkbare gedachtegang zoals u, bijvoorbeeld: in België heeft men al die lintbebouwing, al die mensen die maar zo ver vanaf elkaar wonen, dat zorgt voor veel te veel autoverkeer, men heeft dan al uitgerekend dat bij een verbod op verdere uitbreiding, en bij het stapelen van de al te vrijheidslievende Belg in steden (ook via het vrijmaken van hele gebieden van bewoning), er veel minder vervuiling zou zijn.
   De deugdzame Schwab zal uw immigranten inbinden (dan wel hier), en ook die nare slechte vervuilende kapitalisten. En Greta heeft het ook door, dat dat van die nare vervuilende kapitalisten, en de globalistische elites, die houden ook niet van dat overal rondvliegende proletariaat.
   U zal zelf ook ingebonden worden trouwens, en het zal uit uw zakken komen, tenzij u aan boord stapt, en er een slaatje uit weet te slaan. Als u zo slim bent om te zien dat het daar om draait.

   • Eric de Eerste zegt:

    Dat Schwab & Co. met mijn voorstel akkoord zouden gaan zal me worst wezen. De vraag is waarom de politieke vernietiging van parasitaire bedrijven als Ryanair al niet lang aan de orde is. Zou het niet zomaar kunnen dat de overheden, die er zouden moeten zijn om hun burgers tegen de gewetenloze praktijken van multinationals als Coca-Cola, Monsanto en al die andere monsters die Tim Gielen in zijn legendarische filmpje opnoemt, te beschermen, door diezelfde bankiers en multinationals gestuurd worden ? We hebben de relaties van de pharmamaffia met ‘politici’, ‘wetenschappers’, ‘journalisten’ en ook ‘rechters’ twee jaren lang uitgebreid aan het werk gevoeld en gezien. Als u denkt dat wild kapitalisme niet net zo goed tot een allesoverheersende tirannie kan leiden dan welke vorm van communisme ook dan dwaalt u. En als u gelooft dat die wildkapitalisten er zijn voor u en mij, dat zij de rechten van het volk, de vrije meningsuiting en het recht op zelfbeschikking zullen verdedigen, dan bent u bijzonder naïef. Eén Elon Musk maakt de lente niet. Uw geliefde superkapitalisten (Gates, Bezos, Soros, Buffett en de rest van de crapuleuze bende) hebben de wereld er zeker niet mooier op gemaakt. Ondanks, of net door hun beruchte filantropie (= het zich inkopen in allerlei sectoren waardoor ze hun economische posities nog kunnen versterken, dus een aparte vorm van massamarketing) hebben de verwarring, de angst en de leugenproductie onoverzichtelijke vormen aangenomen. Het is zo erg dat meer en meer mensen hun heil beginnen zoeken in een geloof als de islam, die zich als alternatief voor het wildkapitalisme voordoet, maar even schunnig, gewetenloos en misdadig is. De pest of de cholera. Het is geen keuze.

 2. dzjakke Dzjakke zegt:

  Weeral een gedegen artikel.

  • boy in a bubble zegt:

   Ja, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Daarom : verblijd u te allen tijde! Let’s get weird…

   • Marc Schoeters zegt:

    Het zijn absoluut domme wichten en huppelkippetjes als deze – en hun nog dommer consumentenpubliek van generatie X en Z – die de planeet zonder pardon naar de afgrond drijven. Wie dit filmpje kan bekijken zonder plaatsvervangende schaamte over de idiotie van “homo sapiens versie 2.0” behoort waarschijnlijk zelf tot die idiotie. En is even verloren als de planeet waarop hij/zij/hen/x leeft.

   • boy in a bubble zegt:

    @Marc Schoeters
    Optreden in Oregon, zgn. Beaverstate, N-W-Amerika (boven Californië), van de zusjes Casady met sterke podiumact (hebben voordien nog opgetreden in Berlijn). Muziek moet ergens aansluiten bij de Amerikaanse folk, maar er zijn ook andere invloeden, zoals opera. Toch wel een apart duo die twee (zie biografie). Door een populair Frans muziekblad ook vergeleken met zangeres Björk. Weird, weirder, weirdest…
    https://fr.wikipedia.org/wiki/CocoRosie

 3. boy in a bubble zegt:

  Brave new hydrogen world… FEIT is dat er genoeg zuurstof zal zijn, gezien 2H2O –> 2H2 + O2!

 4. boy in a bubble zegt:

  Vroeger werd gespeculeerd over een gigantische afvalberg aan zonnepanelen die er zat aan te komen. FEIT is dat PV-panelen na vele jaartjes minder rendement halen en dus misschien beter vervangen worden. Wat gebeurt er met zonnepanelen als ze hun beste tijd gehad hebben? Gezien de recyclagebijdrage zullen ze wel gerecycleerd worden…
  https://totalenergies.be/nl/particulieren/blog/je-vragen/recyclage-van-zonnepanelen-belgie#:~:text=Zonnepanelen%20kunnen%20wel%20degelijk%20gerecycleerd,van%20al%20het%20elektronische%20afval!&text=Zonnepanelen%20zijn%20dus%20niet%20alleen,elektronisch%20afval%20dan%20je%20wasmachine!

Reacties zijn gesloten.