België, het land van schuld en boete

De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september had aangekondigd en die in november zou worden uitbetaald, wordt pas in december voor het eerst uitgekeerd. Ach, wat is een maand. Voor sommige lieden is dat een fait divers, voor anderen kan dat een serieus verschil maken in het gezinsbudget. Noteer overigens dat die dure elektriciteitsrekening voor drie kwart uit taksen, BTW, en heffingen allerhande bestaat. Overheidsbeslag dus.

Maar de regering speelt het niet klaar een voorziene premie op tijd te betalen, om ‘technische redenen’ zoals dat heet. Het Staatsblad is traag (werken ze daar nog met loodzetters om een Moniteur Belge gedrukt te krijgen?), de leveranciers kunnen niet volgen, en blabla. Dat laatste schijnt niet kloppen: het is de FOD economie die te laat is met het doorgeven van de lijst van rechthebbenden.

Incassobureau

OK, we zouden het door de vingers kunnen zien, en effectief die enorme last begrijpen die gepaard gaat met het online zetten van een wettekst. Maar omgekeerd heeft de overheid minder geduld met u als het op betalen aankomt. Voor een verkeersboete bijvoorbeeld. Als u niet op tijd betaalt, komt daar standaard 50 euro bij (voor de eerste keer). Een supplement dat kan oplopen tot 1.250 euro indien u als recidivist geboekstaafd staat. Over al deze bedragen valt niet te discussiëren, en niet betalen maakt de zaak alleen nog erger. Afdokken dus maar, en op tijd alstublieft.

Het boetesysteem is uitgegroeid tot een inkomenspost op zich, waarbij de overheid rekent op verstrooidheid of vergissingen in het administratieve doolhof.

Zelfstandigen ondervinden nog meer hoe weinig inschikkelijk de staat is met laattijdige betalingen. De btw is de boetebelasting bij uitstek. Betaal je de verschuldigde BTW aan de staat één dag te laat, dan krijg je een supplement aan je been. Als je ook maar één keer een fout vakje invult in het ingewikkeld formulier, idem. Betaal je deze boete te laat: weer interest. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle belastingplichtigen, ook particulieren. Het boetesysteem is uitgegroeid tot een inkomenspost op zich, waarbij de overheid rekent op verstrooidheid of vergissingen in het administratieve doolhof.

Dat leidt soms tot Kafka-achtige toestanden. Fiscalist Michel Maus maakt op Twitter melding van een boete-op-een-boete, terwijl er tijdig en correct werd betaald, enkel was de bestuurder op het formulier niet vermeld want het gaat hier om een bedrijf. Dat soort praktijken van een incassobureau zou nog te verantwoorden zijn als de overheid hem ook omgekeerd toepast, als schuldenaar, maar dat gebeurt niet. Ik heb nu een aanvraag ingediend voor een premie omdat ik isolatiewerken heb laten uitvoeren, maar niemand weet wanneer die wordt uitbetaald. ‘Ergens’ volgend jaar. Als hij al wordt uitbetaald, want alle premies komen uit een ‘pot’.

Fout contract

Belastingen dienen in grote mate om een duur en inefficiënt staatsapparaat overeind te houden

Als de ‘pot’ leeg is, kunt u fluiten naar uw premie waar u zogezegd recht op hebt. Dat is andermaal een vreemde logica, vergeleken bij uw omgekeerde verplichtingen aan de staat. U moet niet proberen een vaste ‘pot’ aan te leggen voor alle belastingen, taksen, accijnzen enz. die u in een jaar moet betalen, want dat interesseert de fiscus geen reet. Afdokken is de boodschap. De overheid creëert voorwaardelijke rechten voor de burger, die onvoorwaardelijke plichten heeft. Dat is een fout contract. Noteer ook dat een boel mensen vermoedelijk premies mislopen omdat ze niet eens weten dat ze er recht op hebben, of omdat de aanvraagprocedure zo omslachtig is dat men de moed laat zinken. Het zijn de sociaal zwaksten, de ‘onderkant’, zij die de premie het best kunnen gebruiken, die het eerst afhaken.

U moet niet proberen een vaste ‘pot’ aan te leggen voor alle belastingen, accijnzen enz. die u in een jaar moet betalen, want dat interesseert de fiscus geen reet. Afdokken is de boodschap.

Misschien is dat soort bureaucratische drempels wel de bedoeling. Ik kan u verzekeren: de premie-aanvraag die ik online indiende bij de Vlaamse overheid voor isolatiewerken was een fameus rondje puzzelen. Het overgrote deel van de gevraagde info omtrent mijn woning is nochtans bekend, tot en met het EAN-nummer (18 cijfers) van de elektriciteitsmeter. Geef het toch maar eens, en als het niet klopt kunnen we niet uitbetalen. Tijdens de procedure (ik zal het zo noemen) vroeg men ineens naar foto’s van vóór de werken. Dju, niet genomen. Pech mijnheer, u gaat naar af, u ontvangt geen premie.

Pestbelastingen

Deze man is tegen belastingen, maar is wel een groot voorstander van staatssteun aan voetbalclubs

Andermaal: de overheid is fundamenteel nonchalant en oneerlijk als het gaat over haar verplichtingen jegens de burger. In het algemeen is de Belgische staat, gekend als de staat met bijna het grootste overheidsbeslag wereldwijd, weinig gul met returns, wat we voor ons belastinggeld in de plaats krijgen, dat is nog het grootste schandaal: een gebrekkig wegennet, slecht openbaar vervoer, een krakkemikkige, hopeloos verouderde waterhuishouding, een gerecht dat werkt met prehistorische computers, en dies meer. Maar wel het grootste aantal regeringen en parlementen per vierkante meter. Men vraagt zich soms af waar het woord verzuring vandaan komt. Of waarom wij kampioenen zijn in het ontduiken van belastingen.

De ‘belasting op het kadastraal inkomen’: in vele gevallen geén inkomen, maar wel belasting op het bezit van een eigendom waarvoor u al gewerkt én afgedragen hebt.

Tenslotte is er nog de categorie van absurde belastingen, die overeind blijven omdat het gewoon geld in de overheidskas oplevert. De belasting op het kadastraal inkomen is er zo eentje. Dat betaalt u als eigenaar van een woning jaarlijks, alsof u de woning zou verhuren. Alsof, want u woont er zelf in, u verhuurt het niet.  De ‘belasting op het kadastraal inkomen’: in vele gevallen geén inkomen, maar wel een belasting op het bezit van een eigendom waarvoor u al gewerkt én afgedragen hebt. En ja, ook hier worden ‘kosten’ aangerekend indien u één dag over tijd bent.

Af en toe komt dit soort pestbelastingen ter discussie, maar als puntje bij paaltje komt blijft het principe overeind, zoals het fiscale voordeel voor voetballers en voetbalclubs. Het welbekende verhaal van de poetsvrouw die meer afdraagt dan een profvoetballer die tien keer meer verdient. Een zekere Georges-Louis Bouchez, voorzitter van Francs Borains, vindt dat perfect normaal en rechtvaardig. Zo is al dat boetegeld toch nog goed besteed.

Deze maand verschijnt het nieuwe boek van Johan Sanctorum ‘Kakistocratie – Pleidooi voor méér antipolitiek’.      Bestel het boek nu en krijg het persoonlijk gesigneerd thuis!

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Burgerzin en onzin, Kakistocratie. Bookmark de permalink .

6 reacties op België, het land van schuld en boete

 1. dzjakke Dzjakke zegt:

  De gewone mens wordt in België tot uit het ruggenmerg uitgezogen door échte teken. Politeken.

  • Johannes zegt:

   In Nederland was het budget van de overheid in 2020 ongeveer 43 procent van het BBP, in België komt dat op ongeveer 49 procent, afhankelijk van het jaar, allemaal geld dat de staat afneemt en besteed voor de kindertjes van vadertje staat, die dat blijkbaar niet zelf kunnen. Dat is bijna de helft van de bedrijvigheid dat door de democratische afgod, de staat, wordt opgeslokt. Die situatie is gecreëerd, al toenemend, door de eeuw heen. met toestemming van het electoraat, een electoraat van een divers pluimage, om tot de volksutopie van het herverdelingsproletariaat te komen, en naast de herverdeling, om de volksutopie in te richten en te sturen richting de heilstaat van het volk.

   De hele volksdictatuur van de democratie en haar groteske statisten/socialisten overheid is op niets meer gebaseerd dan het uitmelken van de melkkoe die de rijkdom brengt, privaat kapitalisme, de vrije markt en wetenschap, het uitmelken van uitvindingen van de vorige eeuwen. Die dictatuur van de heilige koe, de gewone burger, kan niet eeuwig duren, men wordt nu langzaam opgevreten door het monster dat men zelf heeft gecreëerd, en maar klagen. Moeh, boeh, doet de heilige koe.

   Lachwekkend ook hoe men dik in de papierwinkel zit, eerst het halve loon afgeven, en het dan via een papierwinkel en bureaucratie terug proberen te krijgen. Het volk is absurd, en zo haar product.

   Dit zijn de tijden waar er voor de klassiek liberaal veel leedvermaak is, en langzaam ziet men dat de kerk van de democratie, het statisme/socialisme, de herverdelingsdictatuur, de volkse maakbaarheidsdictatuur, etc., wat aan het leeglopen is. Dan blijven nog de klagers over, die typisch niet verder komen dan dat het de schuld van anderen is.

 2. madyvermeulen zegt:

  Een aantal Belgische schandalen op een rijtje. Om in te kaderen!
  En toch is het niet alleen de unitarist met het eentalig Franstalig bakkes dat het gedrocht La Belgique verkoopt als een fantastisch land.

 3. Marc Schoeters zegt:

  Hoog tijd om een lijst te publiceren van alle politici – ongeacht van welke partij – die zetelen in een of andere beheerraad of “parastatale” in de energiesector en daarvoor geld opstrijken. Op het moment dat miljoenen mensen een torenhoge energiefactuur door de strot geduwd krijgen – is het volkomen legitiem om publiek bekend te maken welke politici daaraan tot eigen profijt meewerken. Deze lijst van politici die geld graaien op de rug van hun kiezers moet in zoveel mogelijk media worden verspreid. Wat mij betreft met vermelding van hun thuisadres. Opdat elke uitgezogen en bedrogen burger zou weten waar hij of zij moet wezen als de uiteindelijke afrekening komt. Dit is geen oproep tot geweld. Dit is een oproep tot gerechtigheid.

  • dzjakke Dzjakke zegt:

   In geen enkel wetboek vind je dat woordje, dus …. blijft het bij een wensdroom. Naast het bokaal van ‘if i were a rich man’.

 4. Johannes zegt:

  ‘Zelfstandigen ondervinden nog meer hoe weinig inschikkelijk de staat is met laattijdige betalingen. De btw is de boetebelasting bij uitstek. Betaal je de verschuldigde BTW aan de staat één dag te laat, dan krijg je een supplement aan je been. Als je ook maar één keer een fout vakje invult in het ingewikkeld formulier, idem.’

  Sterker nog, als zelfstandige heb ik een 0 euro opgave, vanwege het feit dat de opdrachtgevers de BTW in het buitenland aanrekenen. In principe zou ik mijn bonnetjes voor teruggave kunnen opsparen over twee jaar. Maar omdat opgave elk kwartaal verplicht is kost dat een 400 euro per jaar, wat naar de boekhouder gaat. Het totale bedrag voor de boekhouder per jaar is een 10 procent van het bedrag van de belastingopgave…
  Dus om belasting te betalen, betaal ik nog 10 procent erbij.

  “Noteer ook dat een boel mensen vermoedelijk premies mislopen omdat ze niet eens weten dat ze er recht op hebben, of omdat de aanvraagprocedure zo omslachtig is dat men de moed laat zinken. Het zijn de sociaal zwaksten, de ‘onderkant’, zij die de premie het best kunnen gebruiken, die het eerst afhaken.”

  Laten we wel zijn, dit labyrint en het groteske monster dat de overheid is, is gecreëerd door de democraat mens, en door niemand anders. Zodat men het aan niemand anders dan zichzelf te danken heeft. Zelf de verantwoordelijkheid opnemen schijnt moeilijk te zijn voor de democratische statist/socialist mens.

  De econoom en (echte) liberaal Milton Friedman had hier een oplossing voor, een negatieve tax, waarbij men geld krijgt als men onder een minimum komt. Gewoon geld op de rekening, en geen gelazer, geen uitgebreide stelsel van sociale solidariteit, alle labyrintische kleinzielige regelgeving, geen bemoeienis en bevoogding, geen almaar uitdijend staatsapparaat. U ziet maar waar u het aan besteed, dronken worden, of verstandig besteden. Dat houdt wel in dat de overheid flink moet worden ingekrompen, het geldslurpmonster van make belief kan dan ook de economie niet meer saboteren, zodat er genoeg rijkdom is. Men kan dan natuurlijk ook geen immigranten binnenhalen die aangetrokken worden door de moederlijke verzorgingsstaat, alleen degenen die willen werken. Dus de immigratie wordt beperkt tot wat de economie toestaat.

  Maarja, volgens de socialistenmens is de klassieke liberaal met zijn kapitalisme, vrije markt, en zijn drang naar vrijheid, een egoïstisch monster, en hebzuchtig natuurlijk, terwijl de socialist, sociaal democraat en sociaal liberaal zo deugdzaam is…
  Dan moet men het maar doen met het bureaucratische herverdelingsmonster, en verzuipen in de eigen absurditeit.

Reacties zijn gesloten.