Al wie dit leest is een fascist

Om zijn ‘staatsgevaarlijke’ status te onderlijnen, haalt men steevast deze foto van Yannick Verdyck met een gasmasker boven

We moeten het nog eens hebben over De Standaard, de zelfverklaarde Vlaamse kwaliteitskrant die ijverig mee jacht maakt op staatsvijanden. Nog meer dan De Morgen en zelfs Knack ontwaar ik in deze krant een toenemende geur van onverdraagzame én bevooroordeelde journalistiek die volstrekt niets meer te maken heeft met enige objectiviteitsnorm of zoeken naar waarheid.

De politierazzia in Merksem, die juwelier en wapenliefhebber met libertarische denkbeelden Yannick Verdyck het leven kostte, heeft nog geen enkele krant op het idee gebracht om de context, de rol van de politiediensten (waarom bijvoorbeeld de inzet van een Franstalige cel van de Special Forces, die duidelijk blijk gaf van grote nervositeit?) en de verantwoordelijkheid van justitieminister Vincent Van Quickenborne uit te klaren. Het blijft stil, ook vanuit Comité P dat de zaak ambtshalve onderzoekt. De ouders zitten met vragen en hebben uiteindelijk klacht neergelegd wegens doodslag.

Journalistiek geroddel

Met des te meer ijver wordt de man in kwestie doorgelicht naar connecties, invloeden en vermeende netwerken, om zoiets als een extreemrechts gevaar in kaart te brengen. Dat gaat breed: mensen die de soevereiniteitsgedachte genegen zijn, of de politiek als ‘een probleem’ zien zoals Verdyck, worden automatisch in het vakje extreemrechts geplaatst en meteen gecriminaliseerd of zelfs gemedicaliseerd.

Natuurlijk is de politiek een probleem, het bewijs krijgen we elke dag op ons bord. En is de soevereiniteitsgedachte strafbaar? Ja en nee, De Standaard gaat alleszins in de aanval op deze vermeende terreurdreiging, door het parket verwoord als ‘een vorm van gewapend verzet tegen de overheid zonder een concreet doel of tijdstip’. Lees dat nog eens goed: ook als u geen enkel voornemen hebt om een vlieg kwaad te doen en een patattenschiller in huis hebt, kunt u beschuldigd worden van de mogelijkheid tot ‘gewapend verzet’, en eindigen in een lijkzak.

Iedereen die ooit met Yannick Verdyck in contact kwam of door hem werd gelezen, deelt mee in de eer van staatsgevaarlijk te zijn en mag misschien ook wel een ‘huiszoeking’ verwachten.

In het artikel Het universum van Yannick V van 8 oktober gaat Staff Writer Kasper Goethals nog eens breedvoerig in op het gevaar dat schuilt in de ideeën van Verdyck. Daarmee praat hij impliciet de gewelddadige razzia goed: het gaat om vermoedens rond ideeën, terwijl ik dacht dat we in een maatschappij leefden waar meningen vrij zijn. Yannick Verdyck had voor zover ik weet in de verste verte geen plannen voor een terreuraanslag. Wel had hij vrienden, foute vrienden volgens DS, die een ‘milieu’ uitmaken dat potentieel tot terreur kan overgaan. Potentieel, mogelijks, misschien: de zogenaamde onderzoeksjournalistiek van Goethals is één groot intentieproces, of noem het gewoon journalistiek geroddel.

Met ‘complotexpert’ Jelle van Buuren als gids, komen alle mogelijke invloeden en connecties aan bod die à charge van Yannick Verdyck moeten gelden, en die zijn gewelddadig wereldbeeld hebben vorm gegeven. Iedereen die ooit met Yannick Verdyck in contact kwam of door hem werd gelezen, deelt mee in de eer van staatsgevaarlijk te zijn en mag misschien ook wel een ‘huiszoeking’ verwachten. Personen als Brecht Arnaert passeren de revue, een conservatieve Vlaams-nationalist met nogal wat volgers op Telegram, naast intimi zoals jeugdvriend Erik Geenen. Waarna het bijzonder veelzeggend zinnetje volgt: ‘Zijn wereldbeeld was ­samengesteld uit gematigd rechtse standpunten die hij deelde met commentatoren als Geert Noels, Mia Doornaert en Rik Torfs, en meer extreme ideeën van ­­illiberale politici als Thierry Baudet, ­Viktor Orban en Donald Trump.’

Academische vrijheid

Oeps, dat is Rik Torfs niet ontgaan: plots werd de ex-rector van de KUL als ‘gematigd rechts’ geklasseerd, voorlopig toch, en dus ook gematigd staatsgevaarlijk, want een van de figuren die het wereldbeeld van terrorist-in-spe Verdyck mee samenstelden. Torfs trok zijn conclusies en zegde zijn abonnement aan DS op. Ik wil hem feliciteren met het voortschrijdend inzicht.

Laat dit goed tot u doordringen: een prof politieke geschiedenis, die zegt dat je iemand een ‘nazi’ mag noemen, gewoon omdat je het met zijn denkbeelden niet eens bent.

Dit proces lijkt vandaag euh… standaard te worden. De demonisering waarvan Rik Torfs spreekt, bestaat er onder meer in om alle etiketten als ‘extreemrechts’ en ‘fascist’ op een hoopje te gooien, en deze etiketten tamelijk willekeurig te mikken naar iedereen die niet tot het keurige linkse clubje hoort. Het procedé wordt uit de doeken gedaan én verdedigd door columniste Annelien De Dijn, toevallig (?) op dezelfde zaterdag 8 oktober in dezelfde krant. Wat zegt deze hoogleraar politieke geschiedenis? Dat de Italiaanse politica Giorgia Meloni en Vlaams Belang politici in de strikte zin met de fascistische ideologie weinig of niets op hebben, maar dat men hen toch ‘fascist’ mag noemen omwille van de emotionele associatie die dat woord oproept met concentratiekampen, en om zo een afkeer van hun ideeën uit te drukken.

Andermaal, laat dit goed tot u doordringen: een prof politieke geschiedenis, die zegt dat je iemand een nazi mag noemen, gewoon omdat je het met zijn denkbeelden niet eens bent. Het moet geleden zijn van mijn kindertijd, toen er op de muur werd geschreven ‘al wie dit leest is zot’, dat dit soort stigmatiseringsprocessen aan de orde was.

De bizarre gedachtesprongen en uitlatingen van UA-rector Herman Van Goethem indachtig, die een maatschappij verdedigt waarin mensen kunnen afgeluisterd en verklikt worden wegens incorrect gedachtengoed, vrees ik dat de academische wereld elke vorm van kritisch denken heeft verzaakt ten voordele van een nieuwe heksenjachtmentaliteit. Met het F-woord als stoplap. Alle gelijkenissen met een dramatische periode uit de 20ste eeuw toevallig.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 
Dit bericht werd geplaatst in Media, Politiek incorrect. Bookmark de permalink .

24 reacties op Al wie dit leest is een fascist

 1. Eric de Eerste zegt:

  Over de ‘toevallige’ afwezigheid van bodycams – het allerlaatste snufje waarmee de politie tot vóór de dag van de moord op Yannick graag uitpakte – terloops gezwegen. Er zijn dus geen beelden, het was midden in de nacht, dus weinigen zullen kunnen getuigen, en bovendien werd er in Barbaars-Frans geschreeuwd, een taal die steeds minder Vlamingen kunnen verstaan.
  Dat DS de leugenkrant der leugenkranten is weet ik al langer dan vandaag. Wie deze krant tijdens de coronacrisis volgde kan nu een uitgebreide studie maken van de onjuiste beweringen die het journaille erin aandroeg. Overigens moeten we ook geen excuses van deze beroepsleugenaars verwachten, al zijn er door hun consequent foute informatie duizenden doden gevallen. Net zo min als de cripo’s (= criminele politici) terzake zijn ze geneigd met zichzelf in het reine te komen. Hoewel in naam katholiek is de biechtstoel voor hen een voorwerp uit het verleden.
  De Standaard is gelukkig de standaard niet meer. Steeds minder Vlamingen slagen erin dat braaksel dagelijks te consumeren. Zonder de riante overheidssubsidies lag dit papieren misbaksel al lang op de stronthoop van de geschiedenis. Bij de rest van de leugenpers. Dát vooral !

 2. flamingant zegt:

  !

 3. Christel zegt:

  Ik kan het bewuste artikel in DS niet lezen (en wil er ook geen cent voor betalen), maar de reacties op Twitter bij Kasper Goethals, de journalist die Yannick V. door de slijk haalde met dat artikel, spreken boekdelen.

  En erg pijnlijk voor de familie van Yannick V.
  Zijn zus plaatste dit bericht op FB:
  “Het is met diep verdriet maar ook met grote verbolgenheid dat wij machteloos moeten toekijken hoe de nagedachtenis van onze geliefde zoon en broer door sommige personen in de media zonder meer besmeurd wordt.
  Hij wordt volstrekt ten onrechte zomaar beschreven als extreemrechts, racistisch en zelfs een gevaar voor onze samenleving.
  Niets is minder waar, Yannick was een sociaal man, zorgzaam voor zijn familie en vrienden. Als goud- en zilverhandelaar kwam hij in contact met een grote diversiteit aan mensen bij wie hij een hoog aanzien genoot en met wie hij vaak ook vriendschapsbanden had opgebouwd.”

  Dat die riooljournalist dan niet door de grond zou zakken van schaamte met het verspreiden van zoveel haat(praat) en leugens.
  Yannick is twee keer gestorven. De eerste keer bij de politierazzia en de tweede keer door de media.

 4. madyvermeulen zegt:

  De bevooroordeelde en onverdraagzame uitspraak van Annelien De Dijn, dat de term fascisme hààr, alsook De Standaard, helpt om HUN afkeer voor IDEEËN te benàdrukken die de HUNNE niet zijn getuigt van verregaand….fascisme. Fascisme is een term voor een politieke groepering, hetzij LINKS, hetzij rechts georiënteerd. Zelfs de gedachten zijn vandaag voor de “weldenkenden” niet vrij meer. Dit wordt dan verkocht als “academische vrijheid”. Zij beseffen niet dat ZIJ de wegbereiders zijn van het nationalistische Belgische fascisme, noch dat de machthebbers die zij vandaag dienen niet voor altijd dezelfden zullen zijn.

 5. madyvermeulen zegt:

  Wat de riante overheidssubsidies betreft….die de “Partij Voor Vrijheid en Vooruitgang” een kwart eeuw geleden beloofde af te schaffen. Vivaldi bestendigde én verhoogde ze nog. Wiens brood men eet……

 6. boy in a bubble zegt:

  “Macht komt uit de loop van een geweer,” zei Mao Zedong. De volgelingen van de grote Chinese leider mogen zich daarentegen vandaag tevreden stellen met een speelgoedgeweer… Dat is nu eenmaal de maatschappij waarin we leven en waarvan wordt ingepompt dat het de enige mogelijke is! Wie zich in een politiestaat met de speciale eenheden van vandaag een soevereine burger waant, kan zich beter een bunker aanschaffen, eentje van het zwaardere type…
  https://www.battlefieldsww2.com/batterie-socoa-west.html

  • dzjakke Dzjakke zegt:

   Dát waren nog eens tijden!
   Je kunt de jaren dertig en deze tijd perfect naast elkaar leggen: Alleen de nazikrant ‘Der Stürmer’ wordt nu vervangen door ‘De Standaard’. Wee wie een andere mening durft uiten.
   Méér van dat, binnenkort nog andere van die ‘bendes van Nijvel’, Vlijtig uitgelegd en gewettigd als goed en noodzakelijk door Kasper Goethals, Jelle van Buuren en nazi-consoorten.
   Ik raad J.S. aan om verborgen cameras te hangen en landmijnen in zijn voortuin te leggen. En de brug over de beek op te blazen, je kunt er in de pers niet naast kijken hoe dat moet.
   En inderdaad, ‘Al wie dit leest is een geletterd mens’ en dus potentieel gevaarlijk mits het vermogen om zichzelf een mening te vormen.

   • U bent precies goed op de hoogte van de situatie hier. Moet ik nu opletten, of mag ik u tot mijn bondgenoten rekenen?

   • Johannes zegt:

    Je kunt ook door het Nazigezondheidszorgsysteem anoniem worden afgevoerd nadat je een naald met een zekere smurrie in je arm hebt laten steken. Dat werkt veel beter, en veroorzaakt minder herrie. Gezien in het algemeen ook een redelijk percentage het ziekenhuis verlaat in een lijkkist vanwege oorzaken die niets te maken hadden met de oorspronkelijke oorzaak waarvoor ze waren opgenomen, is die terreur waar men met zijn allen stil over blijft ook een optie, zonder al teveel herrie en overlast te veroorzaken.
    Het is nog de vraag of allen die zo hard roepen over deze zaak, de hierboven omschreven manier prefereren, vanwege het landsbelang.

   • boy in a bubble zegt:

    De vergelijking met ‘Der Stürmer’ is van de pot gerukt. Een nazi kan best iemand zijn die de vrije meningsuiting wil aan banden leggen. Dat is een zienswijze als een andere. Maar het omgekeerd is onwaar : iemand die de vrije meningsuiting wil aan banden leggen, is geen nazi. Er is wel een tijd geweest dat in die termen over het Vlaamse dagblad gesproken werd. Dat was toen het letterkruis AVV-VVK nog op de voorpagina werd afgedrukt.
    https://www.standaard.be/cnt/dst9909070002

   • boy in a bubble zegt:

    @Johannes
    In Duitsland zou daar waar AfD veel aanhang heeft, er ook veel COVID zijn. Ik weet niet of het waar is…

 7. dzjakke Dzjakke zegt:

  Boy in a bubble, Dat was toen het letterkruis AVV-VVK nog op de voorpagina werd afgedrukt.
  Inderdaad! De huid was hinderlijk en werd afgeworpen. Zelfs als het omgekeerde ook waar moet zijn, blijft de gelijkenis. En verder het cliché: “de geschiedenis herhaalt zich” zij het onder een gemuteerde vorm.
  Het blijft een bizar gebeuren, en ik heb er een ongemakkelijk gevoel bij.

  • boy in a bubble zegt:

   WHAT IF? HACKING THE APOCALYPSE…
   Survival Condo is een Atlaskernraketsilo in Kansas die door Larry Hall (niet te verwarren met de Amerikaanse vermoedelijke seriemoordenaar) werd omgebouwd tot een ondergrondse bunker van 15 verdiepingen met alles erop en eraan : aquaponics, moestuinen, minisupermarkt, zwembad, theater, bib, fitness, sauna en stoombad, gevangeniscel, klimmuur, bar (zie Wikipedia) en nog veel meer. De muren zijn 9 voet (2.74m) dik en de toegangsdeuren wegen elk 8 ton (van staal gewapend met beton). Er is geen natuurlijk licht maar virtuele vensters schenken je wel de illusie van de buitenwereld. Bovenop de bunker is nog een sluipschutterspost om indien nodig het luxueuze overlevingscomplex vanop afstand met groot kaliber geweer in volautomatische modus te verdedigen. Hope for the best, but prepare for the worst! Claire Reilly gaat op bezoek… Paradise is underground, mate!

   (The Survival Condo : vanaf 3:31)

   • dzjakke Dzjakke zegt:

    So secret i can’t tell you where it is. (commentateraarster)
    Wij wel: “is een Atlaskernraketsilo in Kansas ”
    En toen daar die aardbeving met grondverschuivingen voorbij was, leefden ze nog lang en gelukkig. Levenslang.
    Er zijn gelukkig nog optimisten op dit spinnend bolleke.

 8. Fend zegt:

  Persoonlijke meningen worden als storend ervaren in de algemene hysterie, ieder woord dient op een weegschaal te worden gelegd vooraleer je ’t laat noteren. En die hysterie wordt alsmaar erger, van dag tot dag. Misschien gedichten van buiten leren, voor wanneer u weer eens voor zo’n hysterisch dilemma staat waaraan niet te ontsnappen valt, u aan iets moois kan denken, iets waarop de golf van mentale controle kan breken, laat het zijn eigen waanzin stuk slaan, van schoonheid houden hysterici niet, ze lopen er van weg. Maar voor hoelang nog? Veel jongeren zijn tegenwoordig op hun veertiende volwaardige hysterici, het gros namelijk, en daar wordt vanuit alle instellingen volledig aan toegegeven, men plooit ervoor. Binnen een decennia zitten die dan op een woelige zee, zonder grapjes, zonder medelijden en uiteraard zonder ziel.

  • madyvermeulen zegt:

   Jij hebt het door.

  • dzjakke Dzjakke zegt:

   Op de bodem van de doos van Pandora bleef maar één ding liggen: De hoop.
   Met die hoop leef ik, en ik hoop niet dat het zo somber gaat zijn zoals u het ziet gaan gebeuren. En ook al heeft u de schijn mee, elke medaille heeft drie zijden. En elke slinger gaat en keert weerom.
   We kunnen in uiterste nood het scenario van de film Fahrenheit 451 uit (1966) overnemen. Als lijkt me de Ilias of de Odysseus een hele klus. Of James Joyce’s Ulysses, haha..

   • dzjakke Dzjakke zegt:

    AL lijkt me de Ilias
    (haastige spoed is zelden goed).

   • Fend zegt:

    ‘Zij hopen de hemel te verdienen door de aarde tot een hel te maken’ Lord Byron. Zoveel is hoop waard en dat het op het allerlaatst uit de doos van Pandora komt te vliegen, wat een ironie !

 9. Ines zegt:

  De familie heeft gezegd dat de foto van Y.V. met het gasmasker een grap was. Ze hebben een beeld geschetst van een zorgzame jongeman die op zijn eigen manier deze zotte tijden probeert te begrijpen. Uit respect zou men deze foto beter niet meer laten circuleren

  https://www.hln.be/merksem/ruim-vierhonderd-mensen-nemen-afscheid-van-yannick-v-als-de-agenten-die-je-neerschoten-ook-maar-een-keer-met-je-gepraat-hadden-zouden-ze-je-vrienden-geworden-zijn~a160ac63/

 10. Pingback: Veel nieuws – en te veel stemmen | Marcus Ampe's Space

Reacties zijn gesloten.