Queen-mania: tussen rouw en geregisseerde hysterie

Nadat Queen Elisabeth van Engeland op 96-jarige leeftijd haar laatste adem uitblies, voltrok zich een perfect voorbereid theater, een geheel van rituelen dat de Engelsen ‘traditie’ noemen, en zich over heel de aardbol voortplantte, als een obligate treurzang. Al decennia lagen de in memoriams wereldwijd in alle redactionele schuiven van kranten en weekbladen klaar voor dit grote gebeuren. Regelmatig werden ze bijgewerkt en aangevuld, ook met de petites histoires van de grote Windsorfamilie: dit is smullen voor de media, die op dit moment de normale industrie van de boekskens helemaal de hoek induwen.

Bombaste retoriek

Schrijver Chris De Stoop op de begrafenis van Koning Boudewijn

Alle wereldleiders, tot en met Vladimir Poetin, respecteren deze dans van de halfstokken, die haar apotheose zal krijgen in de begrafenisceremonie van volgende week, 19 september, nadat ze met de kist zowat heel het Verenigd Koninkrijk hebben afgedweild, met speciale aandacht voor het opstandige Schotland.

Dit gaat om mediageleide massahysterie, in een natie die geleidelijk aan evolueert naar de status van derdewereldland.

Maar wat betekent rouw eigenlijk in zo’n context? De condoléances en rouwregisters, het volk dat voor de camera de tranen de vrije loop laat, neen,  het is nog niet zoals in Noord-Korea, waar je een strafkamp invliegt als je niet hard genoeg weent bij het heengaan van de vereerde leider. Toch zijn er gelijkenissen: dit gaat om mediageleide massahysterie, in een natie die geleidelijk aan evolueert naar de status van derdewereldland. Want dàt zit er achter de façade van traditie en stoffig fatsoen: een distopische realiteit. Met een aan snel tempo proletariserende bevolking, openbare diensten die niet werken, een slecht verteerde Brexit, een leugenachtige paljas als premier die zich aan de macht vastklampte tot het zijn eigen partij te gortig werd, en Schotten die eruit willen stappen. Desondanks: heden alle Britten vereend in de onmetelijke droefheid.

Als republikein ben ik altijd enorm gefascineerd door dit soort collectieve erupties van rouwsentiment bij de dood van een monarch. De bombaste retoriek die daarmee gepaard gaat, leidt soms tot ronduit hilarische overdrijvingen, ook buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk. Op de VRT worden alle registers opengetrokken, nieuwslezers krijgen de krop in de keel, altijd met de onderliggende gedachte dat ook België een koninkrijk is en zich verwant voelt in het verdriet. Sinds de dood van Koning Boudewijn weten we dat ook hier hysterische taferelen kunnen uitbreken, die altijd worden teruggekoppeld naar patriottistische grootspraak rond solidariteit, verbondenheid, tous ensemble. Een vorst die de meubelen moet redden, in een land dat quasi niet functioneert en op uiteenvallen staat. Is er een verband tussen die grootspraak en het verval?

Infantilisme

Filip I neemt deel aan een Iftar

In De Standaard valt er een op zaterdagnacht geboren overpeinzing te lezen van Benno Barnard, die de queen als niets minder omschrijft dan ‘de belichaming van een formule die tijd en ruimte samenhoudt’. Hij vraagt zich af waarom haar dood ons zo ontroert. Sorry Benno, ik voel geen sikkepit ontroering, mis ik iets? Allicht, want mensen die ongevoelig blijven voor dit rouwmoment, zijn troosteloze psychopaten. Als ‘monaden’ zijn we namelijk aangewezen op dit door de hemel gezonden punt van licht en warmte dat de natie samenhoudt, zo niet dreigt de totale verkorzeling (‘De koningin symboliseerde het continuüm van de generaties en de cohesie tussen de monaden die wij zijn.’

Ook rond het tamelijk klunzig opererende Belgische staatshoofd wordt zorgvuldig een mythologie gecreëerd van Grote Verbinder in een multiculturele natie.

Wat betekent dat in Godsnaam, die ‘belichaming’ en dat ‘continuüm? Natuurlijk is de monarchie een mythe, maar geen onschuldige. De verbindingsretoriek rond de queen-mother suggereert een staatshoofd waarmee de onderdanen een infantiele band hebben, een relatie van psychische afhankelijkheid, waardoor het verlies quasi ondraaglijk wordt, maar ook therapeutisch werkt op het natiegevoel.

Dit infantilisme wordt ook bij ons zachtjes ingelepeld, als het gaat over de Belgische monarchie en de handelingen van Filip I. Niet van de ampleur van de queen-mother natuurlijk. Maar toch: ook rond het tamelijk klunzig opererende Belgische staatshoofd wordt zorgvuldig een mythologie gecreëerd van Grote Verbinder in een multiculturele natie. De weldaden van de migratie, de cohabitatie met een sympathieke islamgemeenschap, de verbondenheid met de Europese instellingen…: Filip straalt het allemaal uit en werpt zich op als propagandistisch icoon van het politieke status-quo. De monarchie is grotendeels ceremonieel, maar net dat maakt haar tot mythe van de bijenkoningin die boven het politieke gewoel staat.

Marie-Antoinette

Zou de queen haar nog gekend hebben?

In dat opzicht is de dood van de monarch een zegen en geeft hij een enorme boost aan vaderlandslievende gevoelens. In Freudiaanse zin zijn het restanten van infantiliteit: de burger wordt herleid tot een kind met kinderlijke emoties, die, vergeten we dat niet, voor het systeem handig zijn om kritische reflexen te dempen.

De rouw is het voorwerp van regie, mensen laten wenen is een kunst op zich. Tijdens een opera-opvoering van smartlapcomponist. En een beetje ceremoniemeester weet in een begrafenisrede altijd een traan te ontlokken, zelfs bij de uitvaart van de meest grimmige vrek waar we geen familie van zijn.

Monarchieën zijn niet alleen operette-achtige anachronismen, ze beletten een maatschappij ook om te groeien, zich op te werken tot een chemie van kritische individuen. 

Deze verwarring tussen sentiment en emotie, die overigens heel de entertainmentindustrie beheerst, pikken we van geen enkele politicus meer, waarom zouden we het tot staatsvorm verheffen. Juist: omdat mensen de alledaagse, grauwe realiteit van onbetaalbare gasfacturen willen ontvluchten. Monarchieën zijn niet alleen operette-achtige anachronismen, ze beletten een maatschappij ook om te groeien, zich op te werken tot een chemie van kritische individuen.

Daarom is de Res Publica het ideaalbeeld voor elke democratie. Frankrijk is en blijft een lichtend voorbeeld als het gaat over positieve emoties die rond het woord République hangen. In dat opzicht ben ik volstrekt gallofiel: relicten als Versailles, waar Marie-Antoinette ooit op suikerbergen skiede terwijl de bevolking verhongerde, hebben een functionele grandeur die stilzwijgend het monarchische verleden als ver-leden klasseert, voltooid verleden tijd of plus-que-parfait. De koningen zijn onthoofd, de burgermaatschappij is een feit, de paleizen werden musea. Dat er in Schotland hier en daar een awoert klinkt als de koninklijke lijkwagen passeert, is een voorbode van deze heilzame beeldenstorm.

Gezond conservatisme moet zich niet bezig houden met verkalkte symbolen of instituties, maar met waarden die duurzame ijkpunten vormen in een fluïde samenleving. Daarin staan -voor ondergetekende althans- verlichtingspioniers zoals Kant en Voltaire met stip bovenaan. Niet te vergeten Engelse filosofen als David Hume, John Locke en Adam Smith. Deze laatste was overigens een onvervalste Schot. Er beweegt wat onder de kilt, toch snel maar die kist terug naar Londen voor er ongelukken gebeuren. Freedom!

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 
Dit bericht werd geplaatst in Het politiek theater, Res publica. Bookmark de permalink .

50 reacties op Queen-mania: tussen rouw en geregisseerde hysterie

 1. Peter H. zegt:

  Relevant artikel.
  Doch overschat de ‘royale’ impact niet te veel.
  Het is slechts een vluchtig moment, waarin zoals bij elk overlijden, vorstelijk of niet, eigen oud verdriet al eens bovenkomt.
  Trouwens gezien hoe op social media slechts luttele seconden nadat ‘The Queen dead’ verklaard was, de memetische grappen en grollen reeds welig tierden?
  En wat merkwaardig is: dit keer genoot de premature spot niet echt veel reacties van heilige verontwaardiging zoals traditioneel in de eerste dagen nadat een overledene erdoor getrokken wordt… (na een weekje lacht iedereen toch mee)
  Wat betreft het gesleur met haar lijk door Schotland: dat het een poging tot politieke eendracht zaaien betrof, snoof zelfs deze ongeletterde man van de straat.
  God shave the king!!!

  • Johannes zegt:

   U heeft gelijk, het democratische volk gooit het liefst met modder, dus het beeld dat wordt getoond is schone schijn. Sanctorum doet zijn duit in het zakje met modder gooien, middels nette cliché ‘verlichtings propaganda’, dus redelijk netjes volgens het officiële propaganda boekje. De chemie van kritische individuen die modder gooien leeft volop.

   De gedegenereerde aristocratieën beletten dus nog steeds de chemie van kritische individuen ofzo, ze symboliseren nog steeds onderdrukking, zodat men nog wat heeft om de schuld te geven, het oude verhaal nog kan voorzetten, omdat als dat er niet meer is, men niets meer heeft om de schuld te verleggen. De volks-chemie van kritische individuen kan zich nog niet volop volwassen ontwikkelen omdat de oude infantiliteit in de weg zit door restanten van de monarchie, of zoiets.
   De democratische plaat blijft nog in dezelfde groef hangen totdat geen aristocraat zich er nog voor leent om de schuld te krijgen over zijn dode lijk heen.

 2. madyvermeulen zegt:

  Mijn reactie op de rouw en geregisseerde hysterie: WALGELIJK.
  Hoe is het mogelijk dat daar anno 2022 nog onnozelaars intrappen? Onbegrijpelijk!

 3. Machteld De Hoon zegt:

  Jammer, die “overpeinzing” van Benno Barnard. Ik weet hem meestal wel te waarderen.

 4. madyvermeulen zegt:

  Eind dit jaar is Benno Barnard van de “Vlaamse achterbaksheid” af. Hij wordt Brits staatsburger. Het land dat de kroon spant wat betreft koninklijke en andere tradities.
  God shave Benno Barnard!

 5. madyvermeulen zegt:

  Afgaande op de berichtgeving zou je denken dat de Britse monarchie immens populair is. Maar schijn bedriegt. Steun voor het behouden van een koningshuis brokkelt ook in het VK al jarenlang af.
  Slechts 14% van de Britten jonger dan 35 jaar zegt nog dat het “heel belangrijk” is om een koningshuis te hebben. In 2011 was dat nog 35%.
  Daarmee zit het VK ondertussen in lijn met de rest van de democratische wereld waar ze nog een monarchie hebben. Uit een bevraging van Ipsos bleek dat in ons land 17% van de bevolking van het koningshuis af wil. In Zweden en Denemarken is dat 23%. In Spanje is het zelfs 37%.
  Bron: Business am.

  • Eric de Eerste zegt:

   Onder Charles III zal de populariteit van het Britse koningshuis nog dieper zakken. Deze holistische gek beweert onder andere dat corona werd veroorzaakt door de klimaatopwarming en dat, als we geen duurzame en inclusieve economie uitbouwen we ons aan nog veel meer pandemieën en andere rampen mogen verwachten. Als woordvoerder van het WEF heeft deze kerel invloed op het globale gebeuren, en dat zal niet in de positieve zin zijn. We zien nu al hoe de levensstandaard in West-Europa met rasse schreden achteruit gaat, hoe armoede toeneemt terwijl anderzijds miljarden in een corrupte staat als Oekraïne ‘geïnvesteerd’ worden. Charles III wordt een icoon voor de globalistische, hardvochtige elite, maar anderzijds een doodgraver van de democratische welzijns- en welvaartsstaat. Dat zal hem niet door de Britten in dank afgenomen worden. Hopelijk zullen ze beseffen in welke waanzinnige psyches hun armoede wortel schiet. Ik hoop dan ook dat het Parijs van 1789 niet te ver af ligt van het huidige Brussel en Londen en dat dr. Guillotins’ uitvinding van onder de mottenballen gehaald kan worden. Het wordt stilaan de hoogste tijd !

   • madyvermeulen zegt:

    Eric, de enige reden dat Oekraïne geholpen wordt is: eigenbelang. Oekraïne is een buffer tussen Rusland en de rest van Europa. Dat de levensstandaard achteruit gaat is niet de schuld van de koninklijke Britse snul maar van Poetin.
    Dat de machtigen der aarde één grote, invloedrijke vriendenkring vormen klopt, maar daar is Charel III slechts een eerder onbeduidend radertje in. Hij stond in de schaduw van zijn mama, en zal daar altijd in blijven staan. Toch zie ik hem niet buiten gesmeten worden door “zijn” volk. Geen volk houdt méér vast aan de macht dan volk van koninklijke bloede.

   • boy in a bubble zegt:

    Holisme is nog zó gek niet! Men kan het samenvatten als : het geheel is meer dan de som der delen. Volgens Wikipedia bestaat er ook politiek holisme dat “staat tegenover politiek atomisme. Terwijl politiek atomisme de maatschappij opvat als bestaande uit louter individuen, ziet het politiek holisme de maatschappij als opgebouwd uit méér dan de som van individuen. Sociale invloeden spelen ook een rol. Invloeden van politiek holisme kunnen divers zijn, en worden teruggevonden in conservatisme, nationalisme en socialisme, terwijl het liberalisme, vaak tegen wil en dank, nogal eens als atomistisch wordt afgeschilderd”. Ook binnen de gezondheidszorg : “is de holistische visie het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden en dat de behandeling gekozen moet worden op basis van al deze invloeden: fysiek, psychosociaal en psychosomatisch”. Wie in Vlaanderen aan de kar van het holisme heeft geduwd is Leo Apostel (1925-1995), een grote pief in de academische wereld en ook een vrijmetselaar! Een uitspraak van hem was : “Zelfs indien ik duizend jaar zou kunnen worden, dan nog zou mijn leven niet lang genoeg zijn om alles te onderzoeken wat ik zou willen onderzoeken”. Een andere : “Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen”. Apostel, geboren en getogen in Antwerpen, was na de VUB (nog gestudeerd aan de ULB) in Brussel tot 1976 prof aan de UGent, waar hij logica en ook kennisleer doceerde en had voordien o.m. nog samengewerkt met een onderzoeker in Genève op vlak van ontwikkelingspsychologie en dit in interdisciplinair verband. Na zijn universitaire loopbaan kon men de geleerde in Gent wel eens tegenkomen ’s avonds op een voordracht in het kader van een vormingsreeks van een politieke partij of andere organisatie of tussen klaar en donker op straat, met zijn grijze baard, zijn carnassière onder de arm en met een gewatteerd jasje of zo, eerder sjofel aangekleed, maar altijd in ’t zwart. Zijn droom was een Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek, maar die is nooit uitgekomen…

  • Victor Theunis zegt:

   ‘Toch zie ik hem niet buiten gesmeten worden door “zijn” volk’.

   Hij zal niet buiten gesmeten worden door “zijn” volk. Afgaande op zijn leeftijd is kans reëler dat hij het zelf aftrapt (overlijden) vóór ze hem überhaupt kunnen buitensmijten.

 6. Eric zegt:

  Waar kan ik mij laten verzorgen als troosteloze psychopaat?
  Alle Franse presidenten gedragen zich als koningen maar dan zonder erfopvolging als dat een kleine troost mag zijn.

 7. Mark II zegt:

  “Ik kan de Engelse koning Edward I nooit hebben verraden, want ik was nooit zijn onderdaan.” (de Schotse leider William Wallace, 23.08.1305)
  “De Saksen-Coburgs worden toch beschouwd als een Franstalige familie. Wallonië is bang voor een splitsing van dit land. Wij zouden onmiddellijk 20 à 30% middelen verliezen. De koning wordt gezien als de behoeder van B., net als de nationale voetbalploeg. (Christophe Deborsu, De Zondag, 21.07.2013)

 8. madyvermeulen zegt:

  Christophe Deborsu liet, net als zijn broer, wel vaker straffe taal horen.
  De reden waarom de Walen royalistischer zijn dan de Vlamingen is: geld. Meer bepaald Vlaams geld dat ze zouden verliezen als België barst. Dat geldt niet alleen voor de Walen maar ook voor de Seksen-Coburgs. De prins waarvan jaren geleden gezegd werd “dat hij “het” niet kon, kost de Belgische belastingbetaler drie keer meer dan de president van de VS. En dan hebben we het niet eens over de dotaties van zijn broer, zus én halfzus. Jullie geloven toch zelf niet dat deze “kunstenares” tot het koninklijke circus wil behoren uit liefde voor haar vader en zijn “eendrachtige” famille?

 9. Johannes zegt:

  Een republikein zou mededogen moeten tonen met democratisch gedegenereerde aristocraten die hun individuele vrijheid opofferen om lintjesknippers te worden voor het sneue democratische theater, om als sierpop te dienen waarmee de democratische gelijksheidscultuur van grauwe middelmatigheid af en toe kan worden opgefleurd.
  Kijk naar prins Claus in Nederland, iemand die een grote passie had voor Afrika, nadat hij prins was geworden mocht hij die passie nog even uitoefenen onder begeleiding.., maar toen ontstond er consternatie in het kippenhok van de democratie, en was het voorbij, daarna moest hij maar lintjesknipper worden, en komen opdraven voor de sneue projectjes van de volksrepresentatie. Met andere woorden, de passionele ziel gekneveld door het intolerante afgunstige en kleinzielige democratische volk. En dan nog regelmatig belasterd worden door democratische keetschoppers, en een constante aandacht van het democratische roddelcircuit. Dat wens je niemand toe. Ik zou zeggen: middelvinger naar het volk, zoek maar een andere laster en trekpop.

  Het is de democratie die een chemie van kritische individuen belet. De democratie is totalitair, koning middelmatig volk is overal aanwezig, monarchen hebben nog nooit zoveel invloed kunnen uitoefenen als koning middelmatig volk, simpelweg omdat een monarch maar één persoon is, plus een kring rond de monarch. In de democratie is ieder kritisch en intelligent individu als minderheid omsingelt door een meerderheid van een horde middelmatigen, waarbij het niveau van de middelmaat dicht bij imbeciliteit zit. Totalitaire regimes zijn altijd collectivistisch, dus democratisch, socialistisch of communistisch.

  En dan nog die propaganda: ‘waar Marie-Antoinette ooit op suikerbergen skiede’, typische volksmennerij. Dat slikt men graag. Sanctorum als volks opruier.
  Nu skiet het democratische luxe-proletariaat zelf op suikerbergen. Men vond het niet rechtvaardig dat alleen een elite het geld uit de zakken van mensen kon kloppen. Daarom heeft men de democratie ingesteld, zodat men massaal gelegitimeerd geld uit de zakken kon kloppen voor democratische volkshobby’s. Dan wel via de staat, of via andere wegen gelegitimeerd. Als corrupte volksvertegenwoordiger, corrupte democratische elite, en verder ieder wat wils voor de tirannieke ‘solidariteit’. En dan nog regelmatig sneu klagen dat een gedegenereerde aristocraat ook een greepje uit de zak doet.

  Frankrijk is trouwens een toonbeeld van onvrijheid, alhoewel niet het ergste geval, het enige land waar nog redelijke vrijheid van meningsuiting is, en een uitgebreide gevarieerde selectie aan opinies (in de marge dan wel), is de voormalige republiek de Verenigde Staten. Zelf hou ik er altijd standaard rekening mee (zelf-censuur) of ik iets post in een onvrij land met half-onnozelen die kritisch menen te zijn, zoals België of Nederland, of iets wat in de Verenigde Staten wordt gepubliceerd en gehost. Zo zullen er nog wel heel wat meer rondlopen in Europa…

  • boy in a bubble zegt:

   omsingelD!

   • Johannes zegt:

    Meneer Bubble,

    Zelf heb ik de neiging om te vallen over het gebruik van eigennamen zonder hoofdletters. Puur uit esthetische overwegingen, geen taalkundige, die hoofdletters geven een zeker cachet aan de woorden, de hoofdletter onttrekt zich ook nog steeds aan democratische egalisering, dat maakt het ook nog sympathiek.
    Taal bestaat uit collectieve gevoelsmatige expressies, die indertijd begrijpelijkerwijs onderhevig geraakt zijn aan reglementering. Die reglementering, zoals alle reglementering…, wordt soms problematisch, zo zijn de d en t, en dt regels verzonnen door taal-administrators, die de overgeërfde vormen al te gekunsteld hebben gemaakt. Die hele zaak zal dus op de schop gaan vandaag of morgen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren nadat een nieuwe generatie artiesten de taal een grondige esthetische verbetering gaan geven, zoals bijvoorbeeld de Duitse poëten, Schiller, Goethe, en etc. de Duitse taal op een hoger plan hebben gebracht (voordat de nazi’s de taal weer hebben verkracht). Tot die tijd moet u het doen met het gekunstelde formalisme van de administrateurs, dat begrijp ik. Degenen die die regels het beste kennen kunnen daar leuke prijzen mee winnen, als men zulke kinderspelletjes prettig vindt. Vlamingen, en vooral, de democratische mens, zo heb ik begrepen, zijn tuk op reglementering, dus ik begrijp dat Vlamingen zodoende nog steeds dubbel goed gereglementeerd zijn. Proficiat.

   • boy in a bubble zegt:

    De nazi’s hebben hun taal verkracht?

 10. Christel zegt:

  Ach ja, natuurlijk la douce France met de grote verlichtingsfilosoof die vijftien jaar lang correspondeerde met Russische tsarina, Catherine de Grote en een ménage à trois hield met markiezin Emilie du Châtelet en haar man in hun kasteel. Een anti-royalist was hij beslist niet.

  Zoals men hem de fameuze uitspraak ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen’ in de mond legde (het was biografe Evelyn Beatrice Hall die dat schreef), heeft men ook die beruchte woorden over de brioche onterecht aan Marie-Antoinette toegewezen. Jean-Jacques Rousseau had het over een grote prinses in ‘les confessions’ maar dat boek werd geschreven toen Marie-Antoinette nog argeloos in de Oostenrijkse bergen skiede.

  Macron, de president die zich eerder de Zonnekoning waant, had echter wel gezegd dat hij a voulu emmerder les non-vaccinés met zijn pass sanitaire…zie daar het lichtend voorbeeld van de vrijheid!

  Als al die media-aandacht over de Queen u stoort, volg dan uw eigen tip: er is een uitknop aan uw tv ;-).
  Ze had tenminste een gevoel voor humor.

  ‘Tant de bruit pour un omette’ (dat was de echte uitspraak van Voltaire)

  • Christel zegt:

   Correctie : ‘Voilà bien du bruit pour une omelette’
   (Oeps. ‘le’ is precies gaan lopen)
   uit zijn correspondentie : https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_de_Voltaire/1758/Lettre_3727

  • boy in a bubble zegt:

   “…unE omeLEtte”, zeker? Ook van The Guardian is dit artikel over het gevaar van een conservatief Groot-Engeland dat overblijft na afscheiding van Schotland en de hereniging van Ierland, gevaarlijk voor al wat progressief heet in het VK, waar ‘a sort of somnolent unionism’ (een soort slaperig unionisme) zou bestaan, ingegeven door een afkeer van nationalisme. Men opteert er voor unionisme uit ‘project fear’, eerder dan dat het zou gebaseerd zijn op “a deep-seated optimism about the UK itself”. Waar men in dit artikel niet op ingaat is dat naast het Schotse onafhankelijkheidsstreven van de Scottisch National Party ofte SNP ook Engels patriottisme aan het opkomen is, met verschillende regionale politieke partijen. Bv. de English Democrats, weliswaar een kleine partij, willen Engeland erkend zien als een eigen land met een eigen parlement. Ze zijn tegen massamigratie. Enkel immigranten, professioneel gevormd, met de nodige financiële middelen daartoe en zo, degenen die Engels spreken worden geaccepteerd. Enig euroscepticisme is hen dan ook niet vreemd. Ze zijn ook tegen politieke correctheid, wat ertoe zou geleid hebben dat mensen in een openbaar ambt niet langer de belangen van de meerderheid nastreefden, maar van de kleine belangengroepen. Men kan besluiten dat op de Britse eilanden 4 volkeren wonen waarvan de politieke identiteit gestaag verder gestalte krijgt : de Engelsen, de Welsh, de Schotten en de Ieren, met het vooruitzicht van een Union Flag die ooit aan flarden gaat…
   https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/03/united-kingdom-nationalism-english-left-collapse-union

   • boy in a bubble zegt:

    Betere vertaling voor ‘somnolent’ in deze zin is misschien ‘sluimerend: “… in het VK, waar een soort sluimerend unionisme bestaat.” “Men opteert er voor unionisme uit angst voor het alternatief (‘Project Fear)’…” Project Fear is een term die af en toe opduikt in de Britse politiek. De eerste keer moet het als grap bedoeld zijn, een ironische benaming door iemand van het campagneteam voor Yes Scotland (voor een ja-stem in het Schotse onafhankelijkheidsreferendum van 2014).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Fear

   • boy in a bubble zegt:

    Hier dan verder gebruikt als benaming voor de No-campagne…
    https://www.bitebackpublishing.com/books/project-fear

  • Eric de Eerste zegt:

   Charles erft ongeveer 28 miljard euro. Belastingvrij. Een gewone Brit betaalt op een erfenis tussen de 40 en 50 %. Grofweg genomen zou de dood van Elisabeth II de staat dus minimum 10 miljard moeten opleveren, een bedrag waarmee je heel wat nood kan lenigen, vooral in tijden van toenemende armoede.
   Ik veronderstel dat de Engelse armen minder reden tot humor hebben dan de Britse queen in het verleden. Deze mensen zijn de goorste parasieten ter wereld, maar u bewondert hen. Proficiat !

   • boy in a bubble zegt:

    Waar leest u dat ik hen bewonder? No way!

   • Christel zegt:

    Ondanks die immense rijkdom (wellicht bestaat die erfenis voornamelijk uit vastgoed zoals kastelen en landerijen) zou ik niet graag in hun schoenen staan. Leven in een gouden kooi met boordevol regels en alle camera’s op jou gericht. En toch was de Queen immens populair, daar de Britten blijkbaar bereid zijn om urenlang aan te schuiven om haar doodskist te begroeten.
    Tijdens de coronacrisis trachtte ze ook het volk een hart onder de riem te steken met haar televisieboodschappen of persoonlijke chatgesprekken met eenzamen en ouderen. Dat kan je niet van de Franse president zeggen, hé.
    Of het land onder Charles III niet zal uiteenvallen, zullen we wel in de toekomst merken. We varen ook niet beter, zeker niet met de andere Charles en Ursula aan de roer, of niet soms?

   • Eric de Eerste zegt:

    In een andere column concludeerde ik: ‘De veroorzakers van je ellende toejuichen, het is natuurlijk zo oud als de straat. Maar dat dit idiote gedrag überhaupt bestaat – ik zal er nooit aan wennen !’
    Dat geldt niet alleen voor onverkozen koningshuizen waaruit de walm van beerputten opstijgt, maar ook voor onverkozen presidenten, dictators, keizers en al het grauw dat zich op enigerlei manier denkt boven de aarde te kunnen verheffen. Ik vond Mitterand gruwelijk, en wat nu in Frankrijk aan de macht is is niks meer dan ‘un petit Mitterand’. Ik zie niet in waarom een land een keizer, koning of president zou nodig hebben. Is een eerste minister niet genoeg, misschien ? De Franse en Amerikaanse presidenten worden gekozen, dat spreekt in hun voordeel en in de VS is de president een soort eerste minister. Maar waarom hebben Duitsland en Italië een president nodig en Spanje, Groot-Brittannië, Nederland en België een koning ? Wat is deze mensen hun toegevoegde waarde ? Ze regeren niet, moeten lintjes doorknippen en kosten de staat miljarden. Je kan evengoed in je tuin een bodem- én nutteloze put graven en je kapitaal erin dumpen – het is al even absurd. En zeggen dat het volk dat spektakel nodig heeft, dat het erdoor getroost wordt, hoe dom ?! Een antistress pilletje (valeriaan, passiebloem) werkt evengoed. We hebben die onzin, de versleten glorie, de eindeloze, opgesmukte komedie echt niet nodig. En indien het is zoals u zegt, dat deze mensen zelf ongelukkig zijn omdat ze in een gouden kooi moeten leven: wat is dan het punt, waarom wordt die tragische komedie niet beëindigd ?

   • boy in a bubble zegt:

    @Christel
    John Lydon van het punknummer “God save the queen” was ook trots op de koningin voor al wat ze gedaan had… Anderzijds was hij wel tegen de monarchie als instelling, temeer omdat men ervoor moest betalen.
    Het is ook de lay-out van de staatsbegrafenis die het hem doet. De eer om te worden neergezet in zo’n zaal als Westminster Hall viel vorige eeuw slechts een paar niet-leden van de koninklijke familie te beurt : een opperbevelhebber van het Britse leger (nog uit het Victoriaans tijdperk) en Winston Churchill. De grandeur van de Britse monarchie… Live gestreamd op YouTube (zie ITV News)!
    https://variety.com/2022/music/global/sex-pistols-john-lydon-queen-elizabeth-death-1235366383/

   • Christel zegt:

    Boy in a bubble,
    Er zijn altijd wel voor-en tegenstanders zijn van de monarchie, maar dat nog veel mensen sympathie en respect hadden voor de Queen, is niet zo verwonderlijk. In de wereld die zo onderhevig is aan veranderingen, was zij daar altijd. 70 jaar lang. Een soort houvast, zeker in lastige tijden zoals de coronacrisis, zagen veel mensen in haar als een wijze grootmoeder die hen suste en troostte. Ze had zelf haar man verloren en moest afscheid nemen met draconische coronamaatregelen. Ik vergeet nooit dat trieste beeld van de eenzame oude vrouw met een mondmasker tijdens de uitvaart.
    Eric hierboven is zo cynisch, blijkbaar heeft hij nog geen dierbaren verloren tijdens moeilijke tijden. Alsof zo’n homeopathisch pilletje tegen verdriet en eenzaamheid kan helpen. Mijn oude stagemeester zei dat de meeste mensen niet zozeer komen voor medicatie maar eerder voor een babbeltje en raad. Ikzelf vind vooral troost in literatuur en kunst. U wellicht in muziek, aangezien u vaak muziekvideo’s post.
    Michel Houellebecq had er eens iets over geschreven, over de noodzaak van fictie om de rauwe realiteit te ontvluchten of het lijden voor even te vergeten. Ik zoek het wel eens op. Nog een fijne zondag.

   • boy in a bubble zegt:

    @Christel
    Er zijn een paar hilarische filmpjes van de Queen met al haar Welsh corgi’s bij aankomst en vertrek met haar privéjet. Op dat YouTube-kanaal (AirtimeFootage) staan er wel meer filmpjes van de Queen en ook van andere beroemdheden op Heathrow. “That’s entertainment!” Dat zong de punkband The Jam indertijd, maar toen hadden ze het wel over het leven van de arbeidersklasse…

   • boy in a bubble zegt:

    @Christel
    De arbeidersklasse in die tijd wel te verstaan! Ondertussen heeft de arbeidersklasse zich de handen goed laten volsteken. De gevolgen zijn ernaar : massamigratie, milieu om zeep, energiecrisis, geldontwaarding, enz. Ook de vakbonden hebben daar flink aan meegeholpen!

   • Eric de Eerste zegt:

    Mevr. Christel, u verwart cynisme met realisme, en verder geeft u zich wat teveel over aan sentimentaliteit. Het is een illusie te geloven dat het barokke gedruis van een koningshuis mensen in psychische nood zou kunnen helpen. Misschien kan dat tijdelijk, maar ook de aantrekkingskracht van het koningshuis is er een prima voorbeeld van hoe Matthias Desmets theorie van de massavorming in de werkelijkheid haar toepassing vindt. De ene keer vinden al die psychische lijders soelaas in de coronahysterie (‘allen samen tegen het virus’), dan weer worden ze één in het voetbalstadion of in een betoging voor of tegen wat dan ook, en een volgende keer verdrinken ze hun verdriet allemaal samen in de poel van het koninginnenspektakel. Wie hen probeert tot rede te brengen door van hun eenzijdige verhaaltje af te stappen en te bewijzen dat de koningin (voor de verandering) geen kleren draagt, die loopt gevaar. Veel mensen hebben leugens nodig om hun dag door te komen, te beginnen met de krant of het tv nieuws, die hen zeer gul én dagelijks leugens opdissen. Als die zelfbegoochelaars allemaal zouden zien hoe de werkelijkheid is, en wie zijzelf in werkelijkheid zijn, dan kan ik u verzekeren dat de wereld en onze toekomst (en die van onze kinderen) er heel wat beter zou uitzien. Het is de domheid die altijd zegeviert, omdat ze blijkbaar veel meer voorradig is dan het verstand. Of zoals de toneelschrijver Ödön Von Horvath het stelde: ‘Niets geeft mij meer het gevoel van oneindigheid als de domheid’.

   • Fend zegt:

    En Einstein: ” Er zijn maar 2 dingen oneindig: het universum en de menselijke stompzinnigheid, en over die eerste weet ik het niet zeker”.

   • christel zegt:

    Misschien ben ik te sentimenteel. Het zijn ook onzekere tijden. Maar wat ik wou zeggen, is dat de mensen in feite afleiding zoeken om hun zorgen even te vergeten – niet dat ze heil vinden in het koninklijke spektakel.
    Michel Houellebecq kan het beter uitleggen dan ik. Toeval of niet, hij gebruikte de Franse revolutie (en verder de wachtkamer) als voorbeeld waarom lezen een noodzaak is en niet enkel voor plezier dient :
    ‘La Révolution française a été d’une férocité épouvantable ; à certaines périodes, on a littéralement guillotiné à la chaîne. Ma thèse est que, dans la file de ceux qui «attendaient à leur tour», comme dit Pascal, aucun n’avait peur de la mort, d’autant moins que presque tous, à l’époque, étaient catholiques, et persuadés qu’ils allaient rejoindre aussitôt leur Créateur. Par contre, tous avaient peur de ce moment terrifiant, ce moment inédit où la lame allait trancher leur cou, jusqu’à ce que leur tête se sépare de leur corps.
    Eh bien, dans la file de ceux qui «attendaient à leur tour», un bon nombre lisaient ; et, parmi ceux qui lisaient, de nombreux témoignages l’attestent, certains, juste avant d’être saisis par les aides du bourreau pour être traînés à l’échafaud, ont placé le signet à la page exacte où ils en étaient restés — tous les livres, à l’époque, avaient des signets.
    Qu’est-ce que ça veut dire, dans ces circonstances, de placer le signet? Ça ne peut vouloir dire qu’une seule chose, c’est qu’au moment où il lisait, le lecteur était tellement plongé dans son livre qu’il avait complètement oublié qu’il serait décapité dans quelques minutes.
    Quoi d’autre qu’un bon roman pourrait produire cet effet? Rien.
    Il y a peu de chances qu’une nouvelle Révolution française se produise dans un futur proche, malgré l’existence de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a une autre situation, assez angoissante elle aussi, qui s’est beaucoup développée depuis un siècle, et qui est appelée à se développer encore: celle des examens médicaux. Il y a un siècle, on n’avait que la radiographie, les rayons X ; maintenant on a le scanner, l’IRM, et d’autres choses encore, plus récentes. C’est très bien ; la médecine progresse. Mais les individus se trouvent confrontés, et de plus en plus fréquemment à mesure qu’ils avancent en âge, à des situations où ils attendent le résultat d’examens dont va dépendre leur vie pendant les prochains mois, voire les prochaines années, et dont va peut-être dépendre, aussi, le temps qui leur reste à vivre.
    On est là, dans la salle d’attente, peut-être une heure, peut-être deux, c’est normal, les médecins ont besoin de temps pour interpréter les résultats.
    Qu’est-ce qu’on peut faire, dans une telle situation? Exactement la même chose que faisaient les aristocrates condamnés à la guillotine: lire.

    Verder heb ik Engeland altijd geassocieerd met oude adel, kastelen in groene heuvels, butlers en … Britse humor. Teveel fictie gelezen, zeker. Van Jane Austen tot en met PG Wodehouse. En dan nog maar te zwijgen van Shakespeariaanse koningsdrama’s.

  • Johannes zegt:

   Christel,

   Het is best mogelijk dat de voormalige Engelse koningin een gevoel voor humor had, maar het publiek kent alleen rauwe volkshumor enerzijds, en attentie zoekende apenstreken anderzijds, dus alleen ingewijden kunnen dat weten.
   Deze compilatie is overigens een typisch geval van slechte smaak aan de zijde van degenen die de selectie maakten, en karakteristiek aan de hele zaak is het democratisch-volkse expliciteren, het tentoonstellen, er een show van maken, verkopen, hypen, samen van de humor moeten genieten, etc. De aristocratie andermaal verkocht als vermaak-en-opleuk-poppen om de verveling van het egalitaire democratische volk te verdrijven.

   U heeft het democratische volk de befaamde vermeende uitspraak van Marie-Antoinette bijna ontnomen -in de obscuriteit van dit medium, terwijl men nog steeds bloeddorstig is, en nog steeds graag de plaat met revolutionaire onzin afspeelt. De gelegenheden voor skie-entertainment worden nu volkomen bezet door het democratische luxe-proletariaat dat de macht heeft overgenomen, maar nog mort het volk, dat in de eerste plaats door haar eigen representatie wordt bestolen, en zich graag laat bestelen, dat is pas humor.

   Als Marie-Antoinette dan niet de schuld kan krijgen, dan weet ik nog wel wat aristocratische humor om het volk op stang te jagen, en waar volks-satiricus Sanctorum nog een puntje aan kan zuigen:

   “I quite sympathize with the rage of the English democracy against what they call the vices of the upper orders. The masses feel that drunkenness, stupidity, and immorality should be their own special property, and that if any one of us makes an ass of himself, he is poaching on their preserves.” (Lord Henry, uit Dorian Gray)

   • Fend zegt:

    “Neem me niet kwalijk, meneer, ik heb het niet met opzet gedaan”, toen Marie-Antoinette op de voet van de beul trapte. Geef toe, als dat niet schitterend is.

   • Eric de Eerste zegt:

    Toen hij haar hoofd van de rest van haar lichaam gescheiden had wist de beul haar dan ook te melden dat het een ongeluk was, zijn hand was op de verkeerde moment uitgeschoten. Zo’n beul, als hij modern was geweest, had er een welgemeend ‘sorry !’ aan toegevoegd, maar in die tijd waren de mensen nog niet zo beschaafd als nu en ze vergaten zich op zulke cruciale momenten dan ook te verontschuldigen.
    Gelukkig is de sorry-cultuur ondertussen doorgedrongen. Ik verwacht dan ook dat, eens het verband tussen de oversterfte en de massavaccinatie niet meer kan ontkend worden, onze beleidsvoerders zich in alle talen zullen uitputten in oprechte verontschuldigingen ten opzichte van de nabestaanden. Ook als verantwoordelijke moet je toch menselijk blijven, nietwaar ?

   • Fend zegt:

    Marie-Antoinette was niet tactisch ingesteld, ze was de tactiek voor, dat is net het punt. Het was niet de sorry van een beleidsvoerder, enzovoort. Omdat ze had niets meer te verliezen had? Buiten haar waardigheid die ze had behouden en die ze liet schitteren in die ene zin, waardoor het werk van de beul voor altijd banaal en miserabel zal blijven. De beul, net voordat hij het mes liet vallen, kon geen antwoord formuleren.
    Uw vergelijking gaat niet op, zoals de meeste vergelijkingen, misschien alle vergelijkingen niet opgaan. Tegen een dode kan je niets meer zeggen.

   • Eric de Eerste zegt:

    De vergelijking gaat wel op in die zin dat beide verhaaltjes ongeveer even (on)geloofwaardig zijn.

   • Fend zegt:

    Daar valt iets over te zeggen.

   • boy in a bubble zegt:

    De jonge feministes van vandaag hebben het niet zo begrepen op de patriarchale samenlevingen van vroeger, maar onderschat niet bepaalde van die edelvrouwen van toen! Misschien juist daarom dat ze zo goed hun mannetje konden staan, rad van tong waren en van hen zulke uitspraken werden opgetekend? Vandaag een soft maatschappijtje met buigen en bukken voor een ieder…

   • Fend zegt:

    De vrouwen van adel hadden toen ook veel voorrechten en vrijheden waarvan de rest niet eens kon dromen, tot de Code Napoleon daarin snoeide. Burgerlijke rechten werden verdwenen, overspel bestraft, de vrouw werd tot gehoorzaamheid gedwongen, enzovoort.

   • Fend zegt:

    Op die Code Napoleon reageerde Pauline Bonaparte razendsnel. Ze gaf meteen de beeldhouwer Canova de opdracht om haar persoon in marmer te vertalen en nu is zij te bezichtigen als de Venus Victrix in de Galerie Borghese. En daar was geen wet in de Code Napoleon te vinden die dat kon verhinderen.

   • Eric de Eerste zegt:

    Dat klopt, Boy, en het is een argument pro de geloofwaardigheid van Marie Antoinettes uitspraak. De vrouwen in de hogere kringen waren in die tijd, en reeds ten tijde van Elisabeth I of in het Holland van de 17de eeuw, literair geschoold, geestelijk onafhankelijk en dus niet op hun mondje gevallen. De huidige prinsesjes steken daar qua onbenulligheid en preutsheid sterk tegen af. Ik heb me bovendien altijd afgevraagd waarom men Lady Di zo’n charme en schoonheid toedichtte, mij kon ze niet bekoren (net zo min als de Amerikaanse neurote M. Monroe).
    Het probleem is dat in de achttiende eeuw weinig of geen literatuur geproduceerd werd waarin de volkse zeden weergegeven werden. Ik weet niet of de volkse vrouwen in Frankrijk zo erg onderdrukt werden. Het paternalistisch systeem lijkt me eerder iets 19de eeuws, toen de kerk politiek veel meer invloed had dan de eeuwen voordien. Maar ik kan me vergissen.

 11. Eric de Eerste zegt:

  Christel: misschien kan u ook eens wat van Dickens lezen, zodat u de klatergouden sprookjes achter kan laten.
  Wat Houellebecq betreft: hij heeft gelijk wanneer hij de verdediging van de lectuur op zich neemt, maar bij hem, als Schopenhauerkenner, gaat het dan niet om sprookjesboeken, veeleer om lectuur die ons confronteert met de harde, cynische werkelijkheid van het bestaan, waarvoor velen juist op de vlucht slaan en dan dommigheden uithalen en uitkramen (zoals het koningshuis bewonderen, in voetbalstadions gaan staan juichen, televisie opzetten etc.) Er is niks interessanters dan de absolute stompzinnigheid van de mens, je kan aan de studie ervan je hele leven wijden en op het einde besef je dan dat die stompzinnigheid een onoplosbaar raadsel is, een fenomeen waarvoor geen enkele verklaring te vinden is. De domheid is de oereigenschap van het gros van de mensen, ze worden ermee geboren, etaleren haar hun leven lang (zoals in Londen, of gedurende de coronatirannie, of op verkiezingsdagen) en als ze al niet aan die domheid sterven, dan sterven ze toch in die domheid.
  De Franse Revolutie was een moment waarin de massa even wakker werd en wraak nam op haar sadistische en decadente uitbuiters. Vaak moet men honger hebben om tot fundamentele inzichten te komen. Vooral wanneer je kinderen ondervoed geraken, terwijl Versailles en Parijs grandioze bacchanalen aanrichten – vooral dan blijkt de grond voor inzicht en aansluitend een onverbiddelijke revolutie gereed.

 12. Fend zegt:

  Jaja, de Franse Revolutie maakte onder andere komaf met haar eeuwenoude adel (met ’t kind, zeker, maar ’t badwater bleef deels, gelukkig, behouden ) en toen kwamen de jakhalzen en de intrede van deze nieuwkomers heeft al na twee eeuwen gevolgen die mondiaal ongeveer onoverzichtelijk aan ’t worden zijn.

Reacties zijn gesloten.