Allemaal (een beetje) Rushdie

Uw waarborg voor een betere gezondheid

Het gaat beter met Salman Rushdie, de auteur van de Duivelsverzen, die afgelopen vrijdag in een volle aula werd neergestoken net voor hij een lezing zou geven. Zoals bekend rust er al sinds 1988, publicatiedatum van die verzen, een fatwa op de auteur,- -uitgesproken door ayatollah Khomeini-, die sindsdien onder permanente politiebescherming stond.

Salman Rushdie is misschien wel hét icoon van de vrije meningsuiting, naast de Charlie-redactie die ook deze vrijheid aan de lijve ondervond en sindsdien in een bunker leeft. Maar net deze iconisering heeft een keerzijde: men beschouwt dit soort mensen als een apart ras, helden die hun nek uitsteken, en dingen doen waar de modale schrijver, dichter, columnist voor past. En dan schieten we helemaal niet op.

Bakske vol met stro

Urbanus in 1979: geen fatwa, maar toch boze pastoors op zijn nek

Zo bekeken is de cultus van de eenzame uitzondering contraproductief en zegeviert de terreur. Indien Rushdie zou overlijden -laten we hopen van niet-, dan zouden we een grote martelaar/zondebok van de vrije meningsuiting rijker zijn. Hij zou misschien wel postuum de Nobelprijs krijgen -nadat de Zweedse academie jarenlang een tamelijk laffe houding aannam rond de fatwa- en hij zou bijgezet worden in de galerij van de moedige vrijdenkers. Terecht, maar het is ook een valstrik: misschien hebben wij niet zozeer martelaren nodig, dan wel een brede basis, een ‘cultuur’ van de blasfemie, die moslimextremisten totaal in de war zou brengen. Want waar nog beginnen als Mohammed overal als bordeelhouder opduikt?

Misschien hebben wij niet zozeer martelaren nodig, dan wel een brede basis, een ‘cultuur’ van de blasfemie, die moslimextremisten totaal in de war zou brengen.

In feite zouden de Duivelsverzen dus ‘mainstream’ moeten worden, en dan bedoel ik niet het uitzonderlijk literair niveau ervan, en ook niet de nu ongetwijfeld piekende verkoop van de bundel, maar wel het parafraseren van de Koran op zich en het vrijmoedig omgaan met religieuze symbolen. Zoals niemand zich vandaag nog opwindt over bijbelparodieen à la Monty Python’s Life of Brian uit 1979, niet toevallig hetzelfde jaar dat Urbanus’ Bakske vol met stro uitkwam. 

Noteer dat dit bakske toen ook niet onopgemerkt passeerde: Urbanus kreeg behoorlijk wat scheldproza in de bus -mails bestonden nog niet- vanwege gechoqueerde gelovigen. Pastoors verboden hun parochianen het nummer te draaien, en katholieke columnisten kropen in hun pen om het einde van de christelijke beschaving aan te kondigen.

Zelfcensuur

Leraar Samuel Paty: onthoofd in 2020 voor het gebruik van een Mohammedcartoon in de les

Gelukkig bleef het daarbij: zolang we op het niveau van de polemiek blijven, moeten we alleen maar constateren dat onze cultuur van de vrije meningsuiting werkt, en dat men van mening kan verschillen zonder mekaar de kop te hoeven inslaan.

Wat ons weer bij het fenomeen Rushdie brengt. De wereldwijde reacties van verontwaardiging na de aanslag klinken wat vals, want als zo’n moslimextremist met een steekwapen het podium bestormt, dan is dat deels omdat onze doctrine van de diversiteit en de anti-discriminatie dat soort lieden een alibi verschaft. Geschriften als de Duivelsverzen zouden ‘een aanval op de godsdienstvrijheid’ (liberté de conscience) vormen. Schrijvers en lezers worden dan geacht aan islamofobie te lijden, waardoor de abnormaliteit aan de andere kant wordt gelegd, een bekend stramien.

Als zo’n moslimextremist met een steekwapen het podium bestormt, dan is dat deels omdat onze doctrine van de diversiteit en de anti-discriminatie dat soort lieden een alibi verschaft.

Ik herhaal mijn punt: er moeten niet één, twee, maar talloze Rushdies opstaan, zodat het martelaarschap van één moedig individu plaats maakt voor het normaal van een niet-gecensureerde cultuur. Als het vrijmoedig parafraseren van de Koran -of elk ander religieus boek- géén heldendaad is maar iets waar ook een zondagsdichter of modale scribent aan durft beginnen, welke fatwa’s over wie zullen er dan nog uitgesproken worden?

Dit kantelpunt hebben we nog niet bereikt. Integendeel, de terreur werkt. Toen het hoofd van de Franse leraar Samuel Paty twee jaar geleden letterlijk op de kasseien rolde, nadat hij een Mohammedcartoon in een les had verwerkt, wist de modale leerkracht hoe laat het was: kop in kas. Na de aanslag op de kantoren van Charlie Hebdo in 2015 kregen nogal wat cartoonisten van moeder de vrouw, of van de hoofdredacteur zelf, de wenk om wat uit te kijken. Zelfcensuur werkt altijd beter dan censuur.

Overkill

Een van de beruchte Mohammed-cartoons, gepubliceerd in de Jyllands-Posten (2006)

Verontwaardiging is goed, de daad bij het woord voegen beter. Ik ben dus voor een brede maatschappelijke respons. Na de aanslag op Rushdie zouden bij wijze van protest en signaal de Duivelsverzen overal moeten gepubliceerd worden, in kranten, tijdschriften, tot op reclamepanelen van twintig vierkante meter. Deze overkill is het echte antwoord op terreur. Tegelijk zou bijvoorbeeld het publiceren van de Mohammedcartoons, of het verwerken ervan in een lespakket, geen kamikaze-actie mogen zijn, maar iets waar collega’s elkaar steunen en directies ook achter staan, de administraties, tot op het hoogste niveau, de minister van onderwijs. Helaas zal op dat moment het woord islamofobie weer opduiken, en zullen de anti-racisme-agenten klacht bij UNIA indienen. 

Het is niet ondenkbaar dat de totalitaire denkschema’s van de wokeness en deze van de islam elkaar kruisen, om gezamenlijk jacht te maken op vrijdenkers.

Verontrustend is ook dat vandaag niet alleen het moslimextremisme, maar ook de woke-ideologie en de cancelcultuur het vrije denken, spreken en schrijven aan banden wil leggen. Met inbegrip van het besnuffelen van satire uit de jaren ’70, ’80 en ’90, die zo nodig van waarschuwende onderschriften wordt voorzien. Van twee één: het is niet ondenkbaar dat de totalitaire denkschema’s van de wokeness en deze van de islam elkaar kruisen, om gezamenlijk jacht te maken op vrijdenkers. Noteer dat de VRT-webstek zich in een eerste reactie op de Rushdie-aanslag nog afvroeg of ‘moorden en geweld gerechtvaardigd zijn’ als de profeet beledigd wordt. Een passage die een paar uur later enigszins werd afgezwakt. 

Het is dus aan elk van ons om verzet te plegen. Tegen het advies in van mensen uit mijn omgeving die het goed bedoelen, blijf ik dus de Mohammedcartoons gebruiken als beeldmateriaal in mijn lezingen over humor en satire. Niet om de held uit te hangen, maar net om de normaliteit ervan te onderstrepen. Omdat ze er gewoon in thuishoren, en omdat terreur nu eenmaal niet zou werken als iedereen dit doet. De wet van de kwantiteit die kwaliteit wordt, vrij naar de filosoof Hegel.

Vanaf september maak ik terug Vlaanderen onveilig met mijn lezing over humor en satire. Meer info en boeking hier.

Dit bericht werd geplaatst in Inleiding tot de humorologie, Politiek incorrect, Religieuze vapeurs. Bookmark de permalink .

15 reacties op Allemaal (een beetje) Rushdie

 1. Peter H. zegt:

  Hadden iemand mij in de jaren 80 gezegd dat zoiets de eeuw nadien nog mogelijk zou zijn, ik had het nooit geloofd. Ik meende (blijkbaar ten onrechte) dat het obscurantisme zijn laatste stuiptrekkingen beleefde. Waarom zouden mensen proberen elkaar, maar vooral zichzelf, een fundamentele doch totaal onschuldige vrijheid (van meningsuiting) ontnemen?
  En toch… bekijk waar we nu staan…

 2. erik vandeweerdt zegt:

  Inderdaad, ik heb onmiddellijk gereageerd op de laffe tekst van @vrtn

 3. Eric zegt:

  De waanzin wordt dagelijks in de wereld geïnjecteerd zoals een spuit met een niet onderzocht ‘vaccin’ in een bovenarm. Voor de islamisering van Europa is een multimiljardair Soros, die de bank van Engeland vernietigde, mede verantwoordelijk, voor de coronawaanzin een andere multimiljardair, nl. Bill Gates. Waarom worden die mensen niet gestopt en geëxecuteerd ? Omdat het volk zich nog steeds laat leiden door de permanente leugenachtigheid van de msm en van de main stream politici. Niemand staat boven de wet en boven Gates en Soros. Zij hebben de touwtjes in handen van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en het World Economic Forum. Andere grootheden zijn Xi, Tedros en Schwab. Waarom wordt wél Rushdie, maar niet één van deze supermiljardairs neergestoken ? Waarom worden wel Theo van Gogh en Pim Fortuyn vermoord, maar niet het pantheon der criminele ‘filantropen’ ? Omdat iedereen ofwel te dom, ofwel te laf is om hun zaken aanhangig te maken. Inderdaad, kwantiteit kan omslaan in kwaliteit, maar er zijn nog steeds niet genoeg mensen die het zien. Ze zien niks, of slechts enkele elementen van het totaalplaatje. Ze zien de islamisering, maar niet de chinesisering (het technocratisch totalitarisme dat onze vrijheid langzaam vernietigt). Ze weten wel iets over islamitische onthoofdingen, maar niks over de aanzwellende massa vaccinatieslachtoffers (volgens het Duitse ministerie van Volksgezondheid leiden 1 op de 1250 prikken tot zeer ernstige bijwerkingen).
  Eén moslim in NY schudt de wereld op, maar de tientallen superkillers die de touwtjes in handen hebben (en de politici in hun zakken) laten zowat iedereen onberoerd. Morgen sterft misschien Soros, en dan volgt zijn zoon hem op. Er zijn altijd koningen en keizers, maar degenen buiten de spots, degenen die de chaosscheppers inspireren en betalen, die moet je kennen en uitschakelen. Het alternatief voor werkelijke wetenschap is een nachtmerrie zonder einde.

  • Johannes zegt:

   Psychologie van de gewone en zelfs bovengemiddelde man: die man kan zich alleen het kleine kwaad goed voorstellen en herkennen, en hij let daar in het bijzonder op.
   Hij heeft natuurlijk wel gehoord van Hitlers and Mao’s, en wat ander redelijk groot kwaad, maar alleen anderen zijn daar medeplichtig in, alleen anderen worden op grote schaal om de tuin geleid met leugens waarvan hij zeker weet dat hij ze zo zal ontmaskeren, er zijn zeker geen psychopaten die hem om de tuin leiden, hij zal met zekerheid het grote kwaad vooraf al herkennen. Niet in staat zijnde om het kwaad echt te kennen, begrijpelijkerwijs, want niet ertoe in staat zijnde, niet de koelbloedige intelligentie hebbende, en bovendien overtuigd van zijn illusies, maar zijn verbeelding is dus wel gestimuleerd door historische kennis van groot kwaad, dus hij meent hier en daar een groot kwaad te bespeuren, wat hem door de media wordt ingegeven in zijn veilige wereld, die houden immers goed bij waar dat zich bevindt. Dus zit hij veilig in een wereld, ondersteund door andere groot kwaad kenners en her-kenners, vanwaar hij de zaak goed in het oog houdt, en het al zonder twijfel goed in kaart gebrachte grote kwaad benoemt en op een afstand houdt. De waarheid van dat grote kwaad herkennen en ontkennen wordt zoals alles democratisch besloten, de grote groep is immers superieur. Men heeft ook de historische handleidingen bij de hand, waaraan men het grote kwaad kan herkennen mocht dat nodig zijn, en afgezien van wat kleiner kwaad, is hij dus met zekerheid onderdeel van de goede partij.

   • Eric zegt:

    Het ultieme kwaad is het kwaad dat kwaad wil en zichzelf als zodanig presenteert. Noch Gandhi, noch Hitler of Stalin vallen daarom onder de noemer van het ultieme kwaad vermits zij ervan uitgingen dat ze de juiste doelstellingen hadden, die de mensheid of een deel ervan ten goede kwamen. Nu worden de laatste twee algemeen als elementen van het kwaad aangezien, terwijl Gandhi in vele kringen bijna heilig is verklaard, maar door zijn dommigheden ongeveer even veel schade heeft aangericht dan Hitler en Stalin. Zijn visie op de islam was abominabel en verregaand in haar naïviteit, wat tot miljoenen doden, enkele islamitische landen (Pakistan, Bangla Desh) en de uitdrijving uit Indië van de beschaafde Britten heeft geleid (in Indië gebruikt men nog steeds treinen die de Britten hebben ingevoerd). Eigenlijk was Gandhi de eerste politiek-correcte politicus die de islam in de niet-islamitische wereld ten dienste stond. Hij heeft vandaag veel volgelingen in Europa (Merkel, Verhofstadt, Kaag, gans de groene beweging), in Canada (Trudeau), op Nieuw-Zeeland (Aldern) etc. Gandhi heeft werkelijk school gemaakt, niet vanuit kwaad opzet maar door zijn bekrompenheid en extreme domheid (vandaar zijn eeuwig demente blik). Vanwege die domheid schreef hij ooit een briefje aan Hitler waarin hij de Führer vroeg om uit menslievendheid van zijn Duitse plannen af te zien.
    Gandhi was menslievend zoals alle politieke idioten die geloven dat Bill Gates, Soros, Buffett en de rest van de elite echte filantropen zijn.
    Niet dus.

   • Johan zegt:

    Eric, een mens kan op het gebied van sturing van de samenleving onmogelijk de conclusies voorzien, daarom is het beleid van politici en de ondersteuning daarvan door de bevolking volkomen op geloof gebaseerd. De meeste wetten die men maakt hebben negatieve gevolgen, soms zelfs totaal tegengestelde gevolgen.
    Intentie is daarom van belang, resultaat kan men niet voorspellen, incompetentie op dat vlak is inherent. Hitler en zijn bandieten waren van een heel ander slag dan Gandhi, lees de Nazi speeches en schrijfsels (o.a. dagboeken en notities) er maar op na (ook van Goebbels, Himmler, etc.). Dat Ghandi teveel wordt opgehemeld, en dat dat het gezonde verstand onderdrukt, dat geloof ik zeker.
    Ik vergelijk het een beetje met boeddhisten die heden ten dage in Davos rondlopen, totaal verblind door de absolute principes van hun religie. Niettemin is dat allemaal duidelijk wat anders dan Nazi’s die Russen als laagwaardige wezens bestempelen, als vee wat alleen goed is om als slaaf te werk gesteld te worden, en Joden als ongedierte, etc. etc (zie o.a. de Posen speeches van Himmler). Alhoewel er onder laatstgenoemden ook zijn die met filosofieën van superioriteit rondlopen.
    Kan je het Gandhi verwijten dat men nu nog met zijn ideeën rondloopt?

 4. madyvermeulen zegt:

  EEN ding hebben de grote moslimleiders en hun aanhangers met verve bewezen: dat de islam alles behalve vredelievend is. Bewijzen zat, en toch gaat het van kwaad naar erger wat betreft de schandelijke houding van onze politieke elite én haar door dezelfde politieke elite gesponsorde media. De afwijzende houding van het genegeerde kiesvee spreekt boekdelen maar de enige verandering die ik zie is dat het CGKR van naam veranderde. De gewone bevolking wordt door niet verkozen politici en de slaafse staatsmedia overgeleverd aan de toenemende invloed van een gewelddadige religie.

  • Johan zegt:

   Allesbehalve vredelievend en van kwaad naar erger. De grootse hoeveelheid lijken d.m.v. onnodig geweld van de vorige en deze eeuw zijn veruit door andere partijen geproduceerd, en na WWII vooral door het Westen, daarbij vallen de moslim landen in het niet. En wat er aan moslim geweld wordt gepleegd heeft voor een aanzienlijk gedeelte te maken met het inmengen en toppelen van regeringen, en het bewapenen en trainen van terroristen door het Westen, en het pikken van land door Israel. Gezien wat er wordt geplunderd door het Westen is de rest van de wereld heel braaf, ook de moslims, maar goed, men kan niet anders.

   De heer Santorum heeft weer een onderwerp aangekaart waar de koffie-club en theekrans reageerders op af komen. Storm in een bakje koffie van de kleinburger.

 5. madyvermeulen zegt:

  De nagel op de kop, Peter H.! Kijk waar we vandaag staan. Wat betreft de vrije meningsuiting staan we even ver als de Russen. Poetin draait er alleen minder doekjes om.

 6. madyvermeulen zegt:

  De Standaard kopt vandaag. Met de Z van Zwijgen.
  De oorlog in Oekraïne verdeelt de Russische bevolking, van Moskou tot Vladivostok, en verdeelt families en vrienden. Dus zwijgen de meesten, en blijven daden van verzet klein.
  Is het hier anders?

 7. Johannes zegt:

  Het ‘parafraseren van de Koran op zich en het vrijmoedig omgaan met religieuze symbolen’, dat moet je durven met het Judaïsme van de religieuze Joden, de psychopaat-god uit het oude testament eens belichten, en de goy die een lager wezen is, aldus de Joodse religie, of de apartheid staat Israel, waar de Palestijn minder rechten heeft. Een volk afslachten tot op de laatste (behalve de maagden, die mag je houden (en wat doe je daarmee, je mag er niet mee trouwen, want een goy is een lager wezen, maar wel…), en het land en de buit mag je ook houden, baby’s tegen de muur gooien, en wat voor geweld en brutaliteit nog meer, staat allemaal in de bijbel. Dan kunnen we nog verder gaan met Talmud interpretatie… en wat schrijfsels en uitspraken opdiepen, voor gevorderden die niet de andere kant opkijken waar propaganda heen wijst.
  Welke fatwa’s krijg je dan over je heen, van alle kanten, probeer het maar, probeer het maar.
  Degene die eraan begint is hopelijk al met pensioen, want dat gaat met zekerheid de baan kosten, en het zal gedaan zijn met de lezingen… de fatwa wordt uitgevoerd door de goy zelf.. En mocht men de Holocaust in twijfel durven trekken, dan kan kan men op gevangenisstraf rekenen (en een knokploeg die je de tanden uit de mond slaat als je extra pech hebt), soms zelfs, zoals nu in Canada, als u de hele zaak niet de ergste van de wereld vindt, wegens onderschatting (downplaying) van de ernst kunt al een gevangenisstraf krijgen. Maar zeker is men dan sociaal gezien uitgerangeerd.
  Ik zou het bij ‘parafraseren van de Koran’ houden als ik u was, u krijgt een paar deugdzamen over u heen, de kans dat het stereotype met de zwaard langskomt is statistisch gezien onbenullig, maar bij het ‘vrijmoedig’ omgaan met de heilige erfenis van de Joden zult u een trefzeker doelwit worden.
  Mijn advies is om gewoon uw tuintje op orde te houden, en die cartoons op die lezingen, leuk vermaak voor de hypocrieten en onwetenden.

 8. Luk Mertens zegt:

  Beste,

  ik lees en smul telkens opnieuw van Uw scherpe en zeer intelligente analyses van de actualiteit. Doe verder aub!
  Ik ben van Aantwarpe, maar woon al sinds 5 jaar in Poupehan, U bekend van de koffieklatsj van Martens, Fons Verplaetse en nog andere…
  Ik kwam met de trein naar Antwerpen voor een feest bij mijn dochter in Kalmthout.
  In Brussel wordt de diversiteit alomtegenwoordig.
  Aangekomen in het mooiste station van de wereld kreeg ik toch wel een cultuurschok na een periode van 6 maand onafgebroken in de bossen en een Semois waar nog steeds water stroomt en in Vlaanderen, de Lage landen, alles “ros ” ziet, tengevolge een wanstaltig gedrochtelijk waterbeleid maar de betonstop over 15 of zoiets zal alles wel oplossen… enfin.
  Het was ook Pride in Antwerpen.
  De LGBTQ+ gemeenschap was duidelijk aanwezig.
  Ik zag meisjes met een string en een bh en de regenboogvlag op het perron, naast jonge meisjes in volledige moslim outfit… wow… wat moeten die niet denken van deze goddeloze bende?
  wat zijn wij toch verdraagzaam als we zelfs een premier hebben gehad die geen nederlands kon spreken en homo was en nooit (bij mijn weten) in de grootste en motor van Vlaanderen is geweest.
  Onze Vlaamse braafheid wordt wellicht ook onze ondergang want de moslims zullen ons eigen kiessysteem gebruiken om HUN waarden (?) op te leggen…
  Aan dat ene meisje met slipje en bh, … geniet ervan… ik hoop dat ze hun pollen zullen thuishouden….

  Politieke correctheid, aan de juiste kant van de geschiedenis staan, … ik denk dat we andere katten te geselen hebben.
  Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van “economische “correctheid want daar loopt het weliswaar nog grondiger mis met irreversibele gevolgen haast!!

  Het neo-liberalisme van Verhofstadt, U heeft het er ook al over gehad, … de toestand wordt dramatisch gewoon, de economische ongelijkheid, de ongeziene snelheid waarmee bossen worden gekapt in Brazilië, Polen, Kongo, Indonesië, … waarbij de megawinsten slechts naar een happy few gaat… dat wordt ook ondraaglijk…

  We weten nu stilaan allemaal dat het in een bos koeler is, dat dus al die wouden in de wereld de airco zijn van deze planeet, …maar nee, het is de electrische auto die soelaas zal brengen… Ik koop er meteen een zodra deze wildkap stopt.

  en daar zit ook dus een stukje politieke correctheid want het is de politiek die de vergunningen verschaft aan deze happy few, er mee van profiteert en de gewone burger dan maar blauw belast en laten denken dat “Maai Mei Niet” het verschil zal maken.

  Panta rei… alles is evenwicht… het komt wel goed?

Reacties zijn gesloten.