Politieke correctheid en controlestaat: hoe het ene het andere voortbrengt

Deze hete zomer wordt een aaneenrijging van grote en kleine incidenten op stranden, recreatieparken en andere oorden van verfrissing. Iedereen weet dat het in hoofdzaak om een groep van allochtone schoelies uit het Brusselse gaat, die karpers uit de vijver halen om er mee te dollen, gezinnen met kinderen de stuipen op het lijf jagen, of zelfs redders het ziekenhuis inslaan.

Prikkeldraad

De reactie van de overheid is zwak en laks, we leven nu eenmaal in een samenleving van de diversiteit. Een karper doodmartelen op een glijbaan hoort daartoe, wees eens een beetje tolerant. Het principe van non-discriminatie en het verbod op ethnic profiling maken dat er wel wat processen-verbaal worden opgesteld en hier en daar zelfs een amokmaker een inkomverbod krijgt, maar er doet zich iets anders voor dat meer onze zorg verdient: de recreatieparken worden getransformeerd tot bewaakte zones, waar ook de modale ouder met kroost wordt gesurveilleerd. Welke gesprekken er worden gevoerd bijvoorbeeld, of welk soort literatuur hij/zij consumeert tijdens het zonnebaden.

Het verlies van autonomie en privacy wordt gelegitimeerd door een toename van veiligheid. En waarom zou u zich druk maken, als u toch niets te verbergen hebt?

Dat lijkt nu van de pot gerukt, maar het is altijd goed om te zien waar de straatcamera’s in China voor dienen: niet alleen om het verkeer te regelen of gauwdieven te betrappen, maar voor een totaalcontrole van elke burger. Het verlies van autonomie en privacy wordt gelegitimeerd door een toename van veiligheid. En waarom zou u zich daarover druk maken, als u toch niets te verbergen hebt? Dat was al het motto van nazi-propagandaminister Joseph Goebbels: ‘Wer nichts zu verbergen hat, braucht nichts zu befürchten.’

Een recreatiepark als de Gentse Blaarmeersen evolueert zo van de speelweide met vijver die het was, tot een met prikkeldraad omheinde ruimte, met een ingang waar identiteitscontrole gebeurt, en waar overal camera’s met gezichtsherkenning hangen. We vinden dat normaal, of beter: we betalen graag die prijs als dat probleem van die agressieve ‘jongeren’ maar opgelost geraakt. Quod non.

Patriot act

Als Osama Bin Laden het idee niet had bedacht, had iemand het hem moeten influisteren

Minder vrijheid en privacy voor meer veiligheid dus. Die evolutie is in een stroomversnelling gekomen aan het begin van deze eeuw, met de fameuze aanslagen van 11 september 2001. Amper een paar dagen nadat een vliegtuig de Twin Towers had doorboord, kwam de Bush-administratie af met een pakket maatregelen dat bekend zou worden als de Patriot Act: in het algemeen belang en voor de veiligheid van eenieder was het de FBI toegestaan om telefoongesprekken af te luisteren, willekeurig huiszoekingen te verrichten of iemand aan te houden zonder direct bewijs. Het werd vanaf toen ook mogelijk voor de inlichtingendiensten om op grote schaal data bij te houden van burgers, die via telefoon- of internetverkeer waren verzameld.

Ook hier gold het Goebbels-devies: alleen mensen met slechte bedoelingen hebben er last van. Tegen het terrorisme moet nu eenmaal krachtdadig worden opgetreden. Anderzijds hebben journalisten uitgezocht dat het wetsontwerp voor die Patriot Act al geschreven was, geruime tijd vóór 11 september 2001. Het kan zijn dat Bush gewoon wachtte op een goede gelegenheid om met die Act naar buiten te komen, maar het voedt ook de complottheorie dat intimi van het Witte Huis minstens wisten wat Osama Bin Laden bekokstoofde. En daar wel de voordelen van in zagen.

Het bijna aan het absurde grenzende anti-discriminatiedogma, geeft bepaalde ‘jongeren’ het gevoel dat ze burgers ‘mogen’ lastig vallen en de boel ‘mogen’ kort en klein slaan, vanuit een soort compensatielogica.

Terug naar de Blaarmeersen. Het bijna aan het absurde grenzende anti-discriminatiedogma, geeft bepaalde ‘jongeren’ het gevoel dat ze burgers ‘mogen’ lastig vallen en de boel ‘mogen’ kort en klein slaan, vanuit een soort compensatielogica. Dus laat men hen begaan. We worden met een schuldcomplex opgezadeld, alsof wij het gedrag van die belhamels hebben uitgelokt. De agressors zijn namelijk slachtoffers van achterstelling en discriminatie, zo lezen we overal, dus pak die jongetjes niet te streng aan zeg. Anderzijds kan de overheid het probleem niet helemaal negeren en vragen mensen zich af waar de veiligheid blijft die ze met hun belastinggeld bekostigen.

Op dat moment komen de camera’s, de QR-codes en de identiteitscontroles op de proppen: als bepaalde ‘jongeren’ het recreatiepark onveilig maken, worden geen exclusieve, specifieke maatregen genomen tegen bepaalde individuen of een groep, want dat zou stigmatiserend werken. Neen, er wordt een complete technologie uitgerold die de verschrikte burger een veiligheidsgevoel moeten geven. Dus wordt, in naam van de gelijkheid, iedereen gescand en wordt iedereen ‘gemonitord’. Moraalfilosoof Ignaas Devisch ergerde zich in een tweet aan de prikkeldraad rond de Blaarmeersen, niet beseffende dat dit het vervolg is van de linksdraaiende permissiviteit en de weigering om de olifant te benoemen.

Ondertussen in Kortrijk

Vincent Van Quickenborne, de ‘progressieve’ liberaal die in Vlaanderen het concept van de ‘smart city’ lanceerde

Denkt me dit verder door, dan komt men tot een opmerkelijke hypothese: het probleem van baldadige ‘jongeren’, dat men niet aanpakt maar laat verrotten, schept als het ware de vraag naar een verregaande, globale veiligheidsstrategie die zich op heel de bevolking focust. Voor de hand liggende vraag: lokt het systeem de terreur uit, om zo de roep naar de controlestaat aan te wakkeren? Is politieke correctheid en heel de blabla rond diversiteit een alibi om sociale wanorde te creëren, waarna de verschrikt burger smeekt om méér camera’s?

Deze opmerkelijke dialectiek levert dus het fenomeen op dat vooral linkse, progressieve politici gaan voor een straat vol camera’s en voor een QR-maatschappij. En voor recreatieparken die als concentratiekampen ogen. Niet rechts is vandaag de grote gangmaker van de controlestaat, maar de gelijkheidsdenkers, de predikers van de tolerantie en de diversiteitsideologen. Daardoor komt het dat iemand als Vincent Van Quickenborne, justitieminister én burgemeester van Kortrijk, zich als progressieve liberaal opwerpt, pro multicultuur en diversiteit, terwijl er geen enkele Vlaamse stad is waar zoveel straatcamera’s hangen als in smart city Kortrijk.

Niet rechts is vandaag de grote gangmaker van de controlestaat, maar de gelijkheidsdenkers, de predikers van de tolerantie en de diversiteitsideologen.

Het testosteron van de kutmarokkaantjes levert dus nuttige diensten bij de uitbouw van een alomvattend monitoringsysteem naar Chinees model. Mensen geraken die zwembadterreur zo beu, en worden tegelijk gewaarschuwd voor hun eigen ‘racistische’ DNA, dat ze de politiestaat omarmen die hen daar allemaal van ontlast. In het verlengde van andere angstinducties en distopische verhalen, zoals dat rond de pandemie of het klimaat, moet een onveilige publieke ruimte de weg effenen voor méér overheid en méér Big Brother.

Terwijl men zich andere scenario’s kan indenken: dat omstaanders tussenkomen bij incidenten. ‘Normale’ bezoekers moeten misschien de reflex leren opbrengen om er zich mee te moeien als twee medewerkers van dat recreatiedomein worden afgetuigd. Een groepsreflex van ‘dit pikken wij niet!’, in plaats van op zijn krent te blijven zitten en filmpjes te maken die op de sociale media terecht komen. Kennis van gevechtskunsten kan ook helpen. Zo’n publieke interventie zal wat extra builen en schrammen opleveren, maar ook een nuttige polarisatie teweeg brengen die toont wat er echt gaande is. Helaas, die zelfcontrolerende groepsdynamiek is helemaal niet conform de agenda van de politie- en controlestaat. Dus regeert de pococratie, de angst, de lethargie en de roep naar veiligheid. Finaal weerklinkt het ‘Allahu akbar’, en dan snapt iedereen precies wat sommigen al veel eerder wisten.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 
Dit bericht werd geplaatst in Multicul, Politiek incorrect. Bookmark de permalink .

16 reacties op Politieke correctheid en controlestaat: hoe het ene het andere voortbrengt

 1. Machteld de Hoon zegt:

  Beste Johan, Beste Big Brother 😉

  Vermits jij de filosoof bent en ikzelf op de rand van een hitteslag balanceer stuur ik je graag volgende link: https://counterspeech.fb.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Facebook-Courage-Against-Hate.pdf

  Vooral Case Study nr.10, pagina 119, is relevant, het betreft hier Textgain, taaltechnologiebedrijf. Mijn aandacht werd hierop gevestigd door de “case” Dries van Langenhove, vrt NWS dd. 14 juli ll. Het gaat mij hier niet om voornoemde persoon, het gaat om al het fraais dat AI jou en mij en al die andere non-wokes nog te bieden heeft. Met vriendelijke groet, Machteld

  • Johannes zegt:

   Een geestdodend saai ideologisch-bureaucratisch-institutioneel document vol met nietszeggend trendy-ideologisch cult jargon, geproduceerd voor en door de minder dan middelmatigen zonder enig gezond verstand. Niemand leest dat, behalve bureaucraten, corporaten en institutionele pakkendragers, inclusief de trendies, en een verdwaalde masochistische enkeling, waar de bureaucraten het alleen maar lezen omdat men er nu eenmaal voor betaald wordt, de pakkendragers het lezen omdat men geen eigen visie heeft, en de trendies het lezen om ideeënloos en gedachteloos bij te blijven.
   Het enige wat het product zal zijn van die z.g.n. AI, is meer hilarische absurditeit die de geest van absurditeit van de makers reflecteert, en het enige dat het lezen van zo’n document teweegbrengt is: meer ideologische hersenverweking. Men moet dus niet zozeer op de hoede zijn voor de zogenaamde AI in kwestie, maar voor het gebrek aan enige intelligentie en totaal gebrek aan enige met de realiteit corresponderende feitelijkheid in dit soort ideologisch-bureacratisch-institutionele cult-zombietaal documenten (en het totale gebrek aan cultuur dat erin wordt gedemonstreerd). Mocht die AI toch enige intelligentie van zichzelf ontwikkelen (wat men beweert), dan zou men zelfs mededogen met die AI moeten hebben, zeker als er ook sprake zou zijn van enige minimale autonomie en zelfbewustzijn, dan zou men voor massale AI suïcide moeten vrezen. Met andere woorden: er kan een soortelijk gewicht van nul en nihil worden toegekend aan dit soort ideologie-bubbel-psychose documenten, en een maximaal gewicht van hilarische absurditeit van een cult.

 2. Eric zegt:

  Blij dat het langzaam tot Sanctorums geest begint door te dringen: de compleet absurde politiek van de laatste dertig jaren is er gewoon op gericht chaos te creëren met de bedoeling die dan middels de invoering van een totaal controlesysteem op te lossen en een nieuwe orde in te richten. De complotdenkers hebben gewoon gelijk. Elke crisis sedert 9/11 komt het globalistisch establishment goed uit. Toeval ? Natuurlijk niet. Ook in China kwam het social credit system er op vraag van burgers die het gespuis in de straten zat waren. Maak de burgers zo bang middels het loslaten van virussen, het importeren van massa’s criminele moslims, het telkens aankondigen van economische recessies, het creëren van woningnood, het organiseren van terreur en klimaatalarmisme en al die burgers zullen op den duur smeken om een surveillancestaat die hun consumptiegedrag bepaalt, die hen geregeld opsluit, hen met onbekende stoffen vaccineert, hun bankrekeningen eventueel blokkeert, hun gezichten te allen tijde kan filmen en aan databanken linken, etc. Het is de logica van het totalitarisme zoals Desmet het uitlegt. Laat een horde barbaren erop los, voer voor hen een regime van straffeloosheid in, terroriseer de middenstand middels hoge belastingen en de dreiging met onteigeningen en iedereen wordt klein, zo klein. Een prima uitgangspunt voor de gemiddelde tiran die elke politicus is. Daarna doe je met de kleine mannetjes en vrouwtjes wat je wil, ze zullen niet vechten, noch protesteren.

  • Poirot zegt:

   Waar ik een probleem mee heb, is het denken dat zegt dat de partijen die baat hebben bij de chaos, er dan ook onmiddellijk de veroorzakers van zijn.
   Amazon is niet de oorzaak van Corona, maar heeft er wel goed aan verdiend. Dat Amazon er goed aan verdiend heeft, maakt nog niet dat dat bedrijf vast deel uitmaakte van een groot complot van de machtigen der aarde. Die machtigen der aarde hebben gewoon, wel, de macht en de mogelijkheden om de chaos die zich voordoet te exploiteren. Maar daarom zijn ze er nog niet de opzettelijke veroorzakers van, allemaal in lijn met een of ander Groot Plan.
   De elite is eerder dom dan kwaadaardig. Heel veel van onze miserie stamt uit de onverwachte neveneffecten van “goede bedoelingen”.

   • Eric zegt:

    U mag naïef blijven en geloven dat de elite dom is. Mensen die denken dat de elite dom is zijn door diezelfde elite erg geliefd. Ze zullen de elite immers alle rampen die die elite veroorzaakt vergeven. Ze zullen klein blijven en niet in opstand komen. Ze zullen hoogstens onbegrijpelijk het hoofd schudden en nooit de wapens opnemen. En ze zullen blijven denken dat die eindeloze opéénvolging van crisissen berust op ongelukjes en toeval. Maar zoals F.D. Roosevelt al wist gebeurt in de politiek niks toevallig, ook niet wat toevallig lijkt. Het is allemaal gepland.

    “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

 3. madyvermeulen zegt:

  Poirot, hoe je het ook draait of keert, politici maken deel uit van de domme maar machtige elite. Je kan er niet onderuit dat ZIJ de gevolgen waar we vandaag onder gebukt gaan veroorzaakt hebben door de politiek correcte, multiculturele kaart te trekken. We wéten dat het in de eerste plaats over politiek eigenbelang gaat, over macht en invloed, over het hebben van de juiste “kennissen”, over ons kent ons, NIET over de belangen van de gewone autochtone bevolking. De machtelozen worden gedwongen om de gevolgen van de politiek correcte gekte te ondergaan. Zich daartegen verzetten brengt het etiket “racist” op. Zeg dus vooral niet hardop dat je iets tegen de metoo en gelijkaardige zotternijen hebt, want dan vergooi je de kans om ooit tot de Belgische of Europese politieke elite te behoren.
  Johan Sanctorum slaat eens te meer de nagel op de kop. We leven nu al in een semi-dictatuur. Met alles erop en eraan. Prikkeldraad, overal blauw op straat, camera’s ten allen kante, het alziend oog van de politieke machthebbers, een boete en angstcultuur, en last but not least, de gewillige medewerking van de gesubsidieerde media.

  • Eric zegt:

   Ach ja, zoals Poirot zegt: ze menen het goed. Die prikkeldraad en camera’s, de energietekorten en hoge inflatie, de rondzwevende virussen, de miljoenen moslims in West-Europa, de lockdowns en klimaatpsychose, de genderonzekerheid bij de jeugd en de rest van het wokisme: allemaal dommigheidjes van onze elite. Heeft helemaal niks met kwaadaardigheid te maken (sarcastisch bedoeld, zeg ik er voor onze naïeve vrienden maar eventjes bij).

   • Poirot zegt:

    “U mag naïef blijven en geloven dat de elite dom is. Mensen die denken dat de elite dom is zijn door diezelfde elite erg geliefd.”

    Ik zie het eerder zoals in een aflevering van de animatiereeks South Park, waarin de overheid zelf -kort na 9/11- blijkt te zitten achter de samenzwerings-websites die 9/11 afdoen als een inside job: de bedoeling is om “de mensen” te doen geloven dat de overheid almachtig is, en dat de mensen dus allemaal kansloos zijn in hun verzet tegen die Leviathan, en dus verzaken aan gelijk wat te doen, omdat verzet toch futiel is.

    Ik denk dus eerder dat de mensen die erg geliefd zijn door de elite, net die mensen zijn die de elite als slim, capabel en (tot op zekere hoogte) kwaadaardig zien.

   • Eric zegt:

    U zoekt het veel te ver, Poirot. Zoals Stalin ooit is ook het huidig establishment ervan overtuigd dat haar doelen goed zijn en dat de massa, om deze te bereiken, offers moet brengen. De weg is niet zo aangenaam, maar het doel is de moeite, zoiets. Dat is ook wat elke utopist denkt, of hij nu Hitler, Stalin, Gates of Schwab heet.
    De kwaadaardigheid waarover ik het had is de ervaring die de slachtoffers van de globalistische plannen over de ontwikkelaars en uitvoerders ervan hebben. Zelf geloven dezen dat de desastreuze maatregelen die ze nemen noodzakelijk zijn om de wereld van de ondergang te redden. Terwijl het nu net die maatregelen zijn die de wereld naar de ondergang leiden.
    Overigens zitten er genoeg tussen die het kwaad uit eigenbelang nastreven. Hun idealistische marketingpraatjes zijn maar gericht op de vermeerdering van hun miljarden. Uw idee dat de elite dom is is daarom zelf niet bijster intelligent. Hoe zou een domoor ervoor kunnen zorgen dat de massa hem als slim en capabel aanziet en zichzelf op die wijze verrijken ? Zo iemand is zeker niet dom, misschien ook niet verstandig, maar in elk geval uitzonderlijk gewiekst.

 4. madyvermeulen zegt:

  Net gelezen: ” Privacywaakhond is bijna volledig onthoofd.
  Terwijl de druk op onze privacy toeneemt, blijft er na vandaag niet veel over van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een van de vijf directeurs nam een tijd geleden ontslag, nog twee anderen worden allicht de laan uitgestuurd.”
  Poetin heeft politiek correct gezelschap.

 5. madyvermeulen zegt:

  “Het gaat om een alleenstaand, spijtig incident”, lees ik in een kwaliteitskrant. Nochtans was het in juni ook “onrustig” op de Blaarmeersen. En niet alleen op de Blaarmeersen. En ook niet alleen in juni.
  De verdachte, minderjarige “individuen” uit Brussel zijn alweer op vrije voeten.
  Wie is verantwoordelijk voor deze gang van zaken? En wie is de klos?
  Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van de NIET BINDENDE “aanbevelingen voor de media” betreffende de berichtgeving over allochtonen?

 6. boy in a bubble zegt:

  NAZI DIT EN NAZI DAT
  Is het niet zo dat het gezegde van een bekend nazileider hier geciteerd ook een kern van waarheid bevat? Wist u trouwens dat op het einde van de oorlog toen concentratiekamp Dachau door de Amerikanen werd ontzet, sommige gevangenen zich tegen de bewakers hebben gekeerd en hen doodden, alsook dat sommige SS-bewakers door de Amerikaanse militairen werden neergeschoten? Toch ook niet volgens de regels van het humanitair oorlogsrecht…
  Vanwaar komt trouwens de benaming nazi? Voor nazi was er immers sozi, een kleinerende benaming voor de aanhangers van de Sozialdemokratische ArbeiterPartei Österreichs (SDAPÖ), met in de benaming het woordje sozi. Na W.O. I. kwam namelijk overal het socialisme op. Nadien werd nazi naar analogie met sozi kleinerend gebruikt voor de aanhangers van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). In het crisisjaar 1923 wilde deze partij doorbreken met een putsch in de Bürgerbräukeller (een bierzaal in München die nu niet meer bestaat), waarmee ze de regering van Beieren en zijn monarchistische premier, die er een toespraak ging houden, probeerde ten val te brengen, ook wel geïnspireerd door de Mars van Rome een jaar eerder, waardoor Benito Mussolini met zijn Partito Nazionale Fascista aan de macht kwam.
  Zo’n staatsgreep, hoe begint men eraan? Adolf Hitler, die sinds 1921 partijleider was, moet er met zijn Browning naar het plafond hebben geschoten en toen verklaard hebben dat de nationale revolutie was begonnen. De putsch was zeker voorbereid – er was ook nog een generaal en oorlogsheld die zich kwam aansluiten, maar blijkbaar werd het toch geen succes en men kreeg ook niet de nodige steun van de bevolking. Vervolgens was er een confrontatie met een politiekordon. Op een tweetal plaatsen in München werden uiteindelijk 16 nazi’s gedood. Hitler zelf wist te ontkomen in een ziekenwagen. Hij werd later ingerekend en belandde na een proces een klein jaar in een gevangenis, waar hij met de hulp van Bernhard Stempfle, een journalist en ook monnik en theoloog, zich aan schrijven zette van Mein Kampf, met in het voorwoord de wenk : “Ich weiß, daß man Menschen weniger durch das geschriebene Wort als vielmehr durch das gesprochene zu gewinnen vermag, daß jede große Bewegung auf dieser Erde ihr Wachsen den großen Rednern und nicht den großen Schreibern verdankt.” Stempfle werd nota bene in 1934 in zijn appartement gearresteerd door de Gestapo, gedeporteerd naar Dachau en vermoord in de Nacht van de Lange Messen. Over het waarom van de arrestatie werd veel gespeculeerd. Zo zou Stempfle onthuld hebben dat Hitler een relatie had met een nicht. Die nicht werd vermoord en Stempfle zou er te veel over geweten hebben.
  Het is trouwens in dezelfde Bürgerbräukeller, dat vele jaren later Georg Elser, tegenstander van de nazi’s, een van de steunpilaren van het gebouw uitholde en er een bom met een zelfgemaakt tijdsmechanisme plaatste, om te doen ontploffen tijdens de toespraak van de Hitler op de jaarlijkse herdenking van de dode helden van de putsch. Hoewel de zaal deels instortte en er 63 gewonden en 8 doden vielen, mislukte de aanslag doordat Hitler met de trein i.p.v. met het vliegtuig naar Berlijn terugkeerde, waardoor hij eerder met de toespraak begonnen was en zo’n 8 minuten voor het afgaan van ontstekingsmechanisme al vertrokken was. Elser wou vluchten maar werd aan de grens met Zwitserland gesnapt, belandde uiteindelijk ook in Dachau en werd op het eind van de oorlog in extremis door de nazi’s met een nekschot omgebracht. Alles Geschichte…
  Facebook bestond niet, maar er was toen wel de trommelaar om mensen bijeen te roepen! De term nazi werd al pejoratief gebruikt voor een simpel, dwaas iemand of voor een Duits-Oostenrijker of een Duits-Bohemer, afkomstig van de voornaam Ignaz die men in Beieren en Oostenrijk aan zijn huisdier gaf en waar het koosnaampje nazi was van afgeleid. De nazi’s adopteerden de spotnaam als een geuzennaam. Van Joseph Goebbels verscheen in 1927 het pamflet met de titel De nazi-sozi. Vragen en antwoorden voor de nationaalsocialist. Vandaag in Duitsland wordt alles wat met Sozi begint zoals Sozialamt (sociale dienst), Sozialhilfe (sociale bijstand), of ook Sozialkunde (sociale wetenschappen) in de omgangstaal ook nog wel Sozi genoemd…
  In een reportage op YouTube van MDR Investigativ over drugskartels van neonazi’s in Thüringen verneem je dat er in 2016 in het dorpje Unterwasser in Zwitserland een bijeenkomst was van 6000(!) rechtsextremisten waar voor de publiciteit alleen al 600 neonazi’s heel Europa waren afgereisd. “Eines Tages werden sie sich wünschen, wir werden nur noch Musik machen…” Hun aantal zal in de toekomst nog toenemen gezien de afkorting N.A.Z.I., die staat voor Nicht An Zuwänderung Interessiert en gezien de aanhoudende immigratie waardoor het aantal tegenstanders ervan beslist niet zal afnemen!
  Hoewel men vandaag ook het fenomeen kent van de “feminazi”, een portmanteau voor feminisme en nazisme, populair geworden door de Amerikaanse conservatieve politieke commentator Rush Limbaug in zijn shows, die het woord gebruikt sinds 1991 en volgens hem bedacht werd door ene Thomas Hazlett, een economieprofessor uit South Carolina.
  Voor Saffiyah Kahn, een Britse zangeres en model van Pakistaanse en Bosnische afkomst, maakt het niet veel uit dat ze een “feminazi” wordt genoemd. “You may call me a feminazi or a femoid and then see if I give a stinking sh*t.” De politieke activiste werd bekend van een foto met Ian Crossland, de leider van de English Defence League (EDL) waarmee ze oog in oog kwam te staan op een anti-moslimdemonstratie, nadat ze het opnam voor een vrouw in een hijab. In haar performance ‘The Commandments of I… Saffiyah Kahn’ (vanaf 6:20) die ze met de Britse skaband The Specials in de Roma op 10/11/2019 nog ten beste gaf, richt ze zich tot de zeurende pseudo-intellectuelen op het internet. Wie het schoentje past trekke het aan…

 7. Toms zegt:

  P.R.S. ‘Problem-Reaction-Solution’.
  Creëer een probleem of grijp niet in wanneer er zich problemen voordoen , wacht vervolgens op de reactie van het volk zoals ingecalculeerd , en kom dan met de oplossing waar het allemaal om draait .
  Een oplossing die door het volk onder normale omstandigheden nooit geaccepteerd zou worden . Maar manipuleer het volk en maak ze bang , en voor je het weet smeken ze de overheid voor meer controle , en niemand die door heeft dat ze bespeeld zijn geweest.
  Dit is een smerige tactiek die al zo vaak is toegepast om de ‘door overheden’ gedroomde politiestaat beetje bij beetje uit te rollen en te verwezenlijken.

  • Eric zegt:

   Op die manier heeft men in China het sociaal puntensysteem kunnen invoeren. Ook het netwerk van camera’s met gezichtsherkenning is er gekomen. Vandaag worden de Chinezen voor die domheid en hun naïeve geloof in de goedheid van de overheid afgerekend: ze worden massaal in hun woontorens opgesloten en kunnen niet naar buiten wanneer ze op hun smartphone niet de juist QR-code hebben. Doen ze iets verkeerd – bijvoorbeeld teveel wijn kopen in de supermarkt of hun woede tonen over het beleid – dan verliezen ze punten. Hun puntentotaal is overigens zichtbaar op hun smartphone en indien te weinig punten wordt hun bankrekening geblokkeerd.
   Binnenkort roepen ook hier de mensen voor meer surveillance en de Great Resetnazi’s van Schwab en Von der Leyen zullen daar dan zo spoedig mogelijk voor zorgen. Hou je maar al vast, het komt eraan !

Reacties zijn gesloten.