Het Vlaamse woonbeleid is een non-beleid

En dan heb je er ook geen minister voor nodig

Als eksterogen die beginnen te steken duiken bij bevoegde ministers wachtlijsten op, soms erfenissen van voorgangers decennia terug, waar nooit iemand eens korte metten mee maakt. Het is altijd kort dag in de politiek.  Zo’n eksteroog is de wachtlijst voor sociale woningen in Vlaanderen. Ca.170.000 gezinnen staan er op, de wachttijden lopen op tot acht jaar. De tijd waarin je kinderen groot worden. Ondertussen is het kamperen in slechte, ongezonde behuizing, dikwijls met een huisjesmelker die in onderhoud of renovatie helemaal niet geïnteresseerd is. Ze bestaan, helaas.

Sociale woningbouw betreft een door de overheid gecoördineerde en gesubsidieerde vorm van wonen. In Vlaanderen is dat meer specifiek de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, onder de bevoegdheid van Matthias Diependaele (N-VA). Bedoeling is de sociale huisvestingsmaatschappijen aan te sturen en te steunen, private projectontwikkelaars die zich specifiek richten op het bouwen van huurwoningen en appartementen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Het is een uitermate technisch dossier, maar net daardoor raken een paar essentiële punten ondergesneeuwd. De enorme achterstand in Vlaanderen inzake sociale woningbouw, de uit de pan rijzende prijzen voor huizen en bouwgronden die ze zelfs voor de middenklasse onbetaalbaar maken, en de deregulering van de private huurmarkt, creëert een nog grotere jacht naar woongelegenheid, nog hogere prijzen, een spiraal die helemaal niet gezond is. Hier moet de overheid wel degelijk iets doen.

Laisser faire, laisser passer

De druk op de markt neemt zodanig toe dat zelfs voor tweeverdienende koppels een gezinswoning quasi onbetaalbaar wordt

Dat de actuele Vlaamse regering niet bepaald een voorbeeld is van een goed draaiend overheidsapparaat, is een understatement. Ze moddert maar wat aan en wordt ook door de ‘bevriende’ pers beschouwd als een van de slechtste sinds het startjaar 1981. Jan Jambon straalt besluiteloosheid uit en elke minister rijdt vooral voor zijn eigen politieke winkel. Men moet zich daarbij afvragen waarom Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, er ook nog de bevoegdheid Wonen bij kreeg. Diependaele heeft een uitgesproken liberale visie op het woongebeuren, en huldigt het motto laisser faire, laisser passer. Laat de vrije markt maar spelen en de wet van vraag en aanbod maar werken. Dat is een visie als een ander, maar daarvoor heb je eigenlijk geen minister nodig.

Het is een kerntaak van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen minstens een dak boven zijn hoofd heeft, en dat de kostbare ruimte hiervoor goed wordt beheerd.

Een aantal cruciale domeinen werken duidelijk niét puur vanuit de vrije markt. Energie is er een van. We hebben gezien waar de uitverkoop van Electrabel door Verhofstadt heeft geleid. Cruciale nutsvoorzieningen zoals water en telecom hebben ook een supervisie vanwege de gemeenschap nodig. Door de ‘geliberaliseerde’ telecommarkt is België bij de duurste van Europa. Onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg hebben we -gelukkig- niet helemaal geprivatiseerd of we zaten met Amerikaanse toestanden waar mensen in de goot sterven.

Wonen is naar mening ook zo’n domein waar men echt kan tonen wat goed bestuur is, zonder aan regelneverij te doen. Het is een kerntaak van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen minstens een dak boven zijn hoofd heeft, en dat de kostbare ruimte hiervoor goed wordt beheerd. Geen probleem met een strenge aanpak van misbruiken, huurders die vastgoed blijken te bezitten hier of in het buitenland, die van een exuberante levensstijl blijk geven die andere inkomsten doet vermoeden, of manifeste werkonwilligheid.

Ongebruikte pot

Gents beluik, 19de eeuw

Een conjunctuur laat zich perfect aflezen vanuit het vastgoedgebeuren. Een oververhitte markt werkt destabiliserend, kijk maar naar de Amerikaanse kredietcrisis van 2008. Voor een goed functionerende economie mag een gezinsbudget eigenlijk niet meer dan 25% besteden aan woonkosten (huur of afbetaling van een lening of hypotheek). Vandaag is dat voor gezinnen uit de lagere middenklasse een derde geworden, voor de categorie daaronder 40% of meer. We spreken vanaf dan over armoede: mensen die zich het eten uit de mond sparen om de huur te betalen, en uiteindelijk toch door een deurwaarder op straat worden gekeild.

Interessante bedenking voor Diependaele is misschien dat je met zo’n non-beleid rond wonen armoede bevordert en extreem-links slapend rijk maakt.

Economisch én sociaal werkt dit ontwrichtend. We komen terug in 19de-eeuwse toestanden terecht van een proletariaat dat amper aan de economie kan deelnemen, met niets in orde is, en puur op overleven is aangewezen. Interessante bedenking voor Diependaele is misschien dat je met zo’n non-beleid rond wonen armoede bevordert en extreem-links slapend rijk maakt.

De minister mag dus méér dan een tandje bij steken. Daarbij stelt zich het bizarre fenomeen dat het geld er wel is, maar niet wordt gebruikt. Van de 1,1 miljard euro die de Vlaamse regering in 2021 beschikbaar stelde voor leningen voor de bouw en renovatie van sociale woningen werd tot september respectievelijk 194 miljoen euro (bouw) en 257 miljoen euro (renovatie) toegekend. Diependaele verwijst naar ‘ingewikkelde procedures’ en de rompslomp rond de fusie-operatie van sociale huisvestingsmaatschappijen met de sociale verhuurkantoren, maar dat zijn allemaal flauwe excuses om slecht beleid te verdoezelen. Uiteindelijk is hij zelfs zinnens het overschot te gebruiken voor goedkope leningen aan gewone projectontwikkelaars die zich niet met sociale woningbouw bezig houden.

Gidsland Nederland

Hugo De Jong (CDA) Diependaele’s Nederlandse collega: ‘We hebben veel te lang geloofd dat de markt als vanzelf de vraag en het aanbod in evenwicht zou brengen. Dat heeft níét ­gewerkt’. (DS, 25/5)

Voorts schuift minister Diependaele de hete aardappel vooral door naar de lokale overheden, de gemeenten en steden, om het probleem op te lossen en voor bouwheer te spelen. Quod non, werkt niet. Het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten komt niet eens aan de 15%-norm voor sociale woningbouw. Een redelijk streefcijfer opleggen schuift de minister door naar een volgende regering. Andermaal: wat zit die man dan op die stoel te doen?

Nederland opteert, in de figuur van minister Hugo De Jong (CDA), voor een totaal andere aanpak en grijpt de koe bij de horens: een streefcijfer voor elke gemeente of stad van 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent van de nieuwbouw specifiek gericht op middeninkomens, en daar bovenop een regulering van de huurprijzen, volgens categorieën inzake comfort, grootte van de woning enzovoort.

Het is niet de bedoeling om levenslang te verblijven in zo’n sociale woning. Het systeem verlicht wel de markt, matigt de prijzenspiraal en moet sociale promotie aanmoedigen. 

De Jong in een DS-interview van 25/5: ‘In Nederland hebben we nu de ongelooflijke opdracht om onze volkshuisvestelijke traditie in ere te herstellen’. Kijk, dat noem ik nu ambitie. Dit voluntaristisch standpunt is volgens mij realistisch én sociaal billijk. Zowel menselijke grondrechten als economische opportuniteit, niet in het minst voor de bouwsector, komen hier aan bod. Terwijl ook gezond en doelmatig ruimtebeheer, het vermijden van de vervloekte Vlaamse lintbebouwing bijvoorbeeld, aan de orde is. Ook daar hebben we een historische achterstand, tot vermaak overigens van onze Noorderburen.

Het is niet de bedoeling om levenslang te verblijven in zo’n sociale woning. Het systeem verlicht wel de markt, matigt de prijzenspiraal en moet sociale promotie aanmoedigen. Het moet vooral gezien worden als een basis, waarop we de lat leggen, en waarbij huurders worden aangemoedigd om te ‘klimmen’, hun weg te zoeken in een goed gereglementeerde privé-huurmarkt, of wie weet een eigen woonst te verwerven. Dat blijft voor de bakstenen Vlaming de natte droom. Eigenaars vormen het kernpubliek van de N-VA, dus die groep uitbreiden zou politiek zelfs slim bekeken zijn. Op iets langere termijn weliswaar. Of bestaat ook dat niet meer?

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 
Dit bericht werd geplaatst in Op onpare dagen ben ik links. Bookmark de permalink .

19 reacties op Het Vlaamse woonbeleid is een non-beleid

 1. dzjakke Dzjakke zegt:

  Zo is het.
  Voor de toekomst: Zie over de plas. Daar zit de handspeler van onze marionettenpoliteken.

 2. Eric zegt:

  Sanctorum vergeet dat het probleem van de woningnood vooral gecreëerd werd door de achteréénvolgende federale regeringen die, in opdracht van de EU, een open grenzenbeleid voorstonden en uitvoerden. Bovendien heeft de globalistische monetaire politiek van onstuitbare geldcreatie niet alleen voor een torenhoge inflatie gezorgd, maar ook voor beursonzekerheid en een rush van de beleggers richting immobiliën. Die dubbele beweging heeft de huis- en huurprijzen de hoogte ingejaagd.
  De Nederlanders erbij halen als het goede voorbeeld is lachwekkend. In Nederland zijn er, mede door het nog krankzinniger immigratiebeleid aldaar, 400.000 woningen tekort. Met zijn autoritaire démarches jaagt De Jonge momenteel tal van gemeenten tegen zich in het harnas. Ten slotte dragen de federale regeringen en ministers – en boven hen de supranationale instellingen – de verantwoordelijkheid voor alles wat misloopt. Maar de chaos die zo ontstaat is gewild. Het adagium van de politiek van de laatste vijftien jaren is: hoe meer chaos en onzekerheid, hoe meer angst en hoe kleiner en braver de burgers zullen worden. Het lijkt te lukken ook nog.

 3. Johannes zegt:

  Nederland gidsland? Als Nederlander hoor ik van veel mensen dat de woningmarkt in Nederland een ramp is, zowel de private markt, als de sociale. Jongeren zitten tot tegen hun dertigste thuis, of moeten gaan hokken met anderen. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn gigantisch lang (4-9 tot soms zelfs 17 jaar), en private woningen zijn vaak niet meer betaalbaar voor jongeren. Aan het probleem van de hoge prijzen van private woningen in Nederland zal ook niet veel gedaan worden lijkt me, als het al kan, als de prijzen weer normaal zouden worden verdampt een goed deel van de rijkdom van een aantal generaties. Dat zal dus pappen en nathouden worden, de nieuwe generaties, bij de hand nemen en afhankelijk maken (de hobby van statisten en socialisten).

  Het verschil tussen de vrije markt en de overheid is dat de overheid per definitie incompetent is om de zaken in orde te krijgen (wat men niemand kwalijk kan nemen), en dat de vrije markt het kan, maar vaak corrupt is, en niet werkelijk vrij is (ook sinds kapitalisme de melkkoe is van de socialisten en statisten, en de moderne overheden overal hun incompetente neuzen insteken).
  Men zou de boeken van de filosoof Herbert Spencer (radicaal klassiek liberaal) erop na moeten lezen. Incompetent overheidsbeleid bestaat al zolang de overheid zich met zaken is gaan bemoeien waarvoor men inherent incompetent is, het klagen erover bestaat ook al zolang, en de beloftes van verbeteren ook, en ‘zolang’, dat kan anderhalve eeuw zijn, afhankelijk van over welk land we spreken. Het hele verhaal van het beleid van statisten en socialisten is een langdurige zichzelf herhalende cyclus van vaak goedbedoeld maar incompetent geklooi, waar elke nieuwe generatie weer met frisse moed aan dezelfde onmogelijke projecten begint.

 4. 't Vloekt zegt:

  Sinds nva een vinger meer in de pap kreeg, heeft het vlaams woonbeleid met sneltreinvaart het doel van eu/globalisten een versnelling hoger geschakeld: eigen burgers subtiel het recht op verwerven van een eigendom en een dak boven hun hoofd ontnemen.
  Door de drogreden van vrije markt en toenemende hebzucht worden de vastgoedprijzen pure waanzin waarbij de verhouding inkomen-woningprijs totaal zoek is: 12 miljoen BF voor een doorsnee basic woning met een gemiddeld inkomen van 1.500 euro durven ze normaal te noemen.
  De tekorten aan sociale woningen worden opgevoerd door de jarenlange weigering en sabotage van sociale woningbouw, door steeds meer vluchtelingen te lokken met aantrekkelijke sociale voordelen waarbij eigen volk, discriminerend weer achteraan op de wachtlijsten beland om uitheemse, arme, kroostrijke gezinnen onderdak te kunnen bieden.
  Bejaarde sociale huurders worden geïntimideerd met de dreiging tot uitzetting als ze hun “eigendom” door erfenis (ten kosteloze titel verworven en mag niet als eigendom beschouwd worden) niet meteen van de hand doen en liefst door er met een schenking vanaf te geraken: kassa voor de overheid door angst met blufpoker en onder het mom van bestrijding van sociale fraude van eigendom in thuislanden door niet-eu/moslim migranten…die overigens wel nog in staat zijn om vastgoed te kopen met onmiddelijke, totale renovatie door renteloze, islamitische leningen en sociale leningen met inbegrip van renovatiekosten waar de vlaming enkel van kan dromen maar geen gebruik van kan maken.
  Regelneverij door regels tijdens het spel aan te passen: de eigendomsvoorwaarde uitbreiden, dat geen criterium mag zijn bij toewijzing van een sociale woning, en dat wettelijk enkel moet gebaseerd zijn op het jaarinkomen van de kandidaat sociale woning.
  Sociale woningen horen ook niet verkocht te kunnen worden vermits hun doel is om sociaal zwakkeren te voorzien van hun grondwettelijk recht op wonen.
  Subsidies voor renovatie van sociale woningen leiden tot exhuberant misbruik door sociale huur-woonmaatschappijen waarbij 3 jaar oude keukens op het stort belanden om subsidies te kunnen opstrijken – corruptie en verspilling alom.
  Om alleenstaande, oudere sociale huurders aan te moedigen om vrijwillig hun sociale woning te ruilen voor een kleiner kiekenkot om plaats te maken voor kroostrijke fortuinzoekers, verzon vlamingenhatend nva-homans, wellicht in een zatte bui, de onwettige “verplichte onderbezettingsvergoeding” waarbij bejaarde, sociale huurders dubbele huur zouden moeten gaan betalen voor de ongebruikte slaapkamer(s) waarvoor ze reeds huur voor de hele woning betalen.
  Het vlaamse woonbeleid is dus geen non-beleid, geen incompetentie maar misdadige onwil en de uitvoering van een uitgekiend, georkestreerde eu-globalisten-strategie om de westerse, autochtone bevolking dakloos en afhankelijk te maken van de staat door het verwerven van een dak boven hun hoofd onmogelijk te maken zodat het recht op eigendom vervalt voor meer machtscontrole over de burgers zoals swab en co openlijk verkondigen. Met medeplichtigheid van westerse politici, eigen, vlaamse en vlamingenhatende politici met nva op kop.

  • dzjakke Dzjakke zegt:

   Inderdaad, en er komt geen einde aan de perverse verzinsels om je je huis te ontfutselen: Er wordt gemorreld aan het recht op privé-eigendom (de bal als voorwendsel), de huur die je jaarlijks aan de staat moet betalen om het recht te verkrijgen en behouden om dat ‘mijn onroerend goed’ te mogen heten, slaat stelselmatig op, en begint stilaan op een markthuurprijs te lijken. Oh ja, onze zoontjes studeren nu voor asbest-deskundigen, en ze gaan op elk huis een paar honderd euro verdienen door een wet te doen goedkeuren die een asbestattest verplicht maakt. Een expert in isolatie komt dan ook al langs.
   Ik denk erover om naar Wallonië te verkassen, naar het schijnt zijn daar nog grotten. Je bent daar zelfs voor hun klimaat-verdienmodel veilig, tenminste, als je geen vuurtje maakt…

   • 'tVloekt zegt:

    Je bedoelt het castratie..euh pardon, het kadastraal inkomen dat een belasting is op een fantoom inkomen ingeval je je kostbare gezinsdak boven je hoofd eventueel zou verhuren ipv te bewonen. Legale diefstal door een denkbeeldige huur te belasten die de staat voor je berekent maar die je nooit ontvangt.
    Dat is kunnen, hé.
    Bel-ziek, het belastingparadijs, alleen niet voor de Belgische burger en nog minder voor de Vlamingen dankzij politieke landverraders van eigen bodem die na de nationale uitverkoop poen gaan scheppen in de pluche van europa om vandaaruit, kwijlend voor nog meer machtscontrole met de globalisten en collaborateurs als vermomde nationalisten de Vlamingen weleens voorgoed te verlossen van de baksteen in de maag.

  • Johannes zegt:

   Afhankelijk maken van de staat gebeurt al in het Westen sinds de klassieke liberalen het moesten afleggen tegen de statisten en socialisten, en zo de staat gedurende een eeuw steeds meer een verstikkende grip op de samenleving heeft. Dus als het zo is dat de supra-nationale EU bureaucraten ‘de westerse, autochtone bevolking dakloos en afhankelijk maken van de staat’, dan is men daar nationaal wel zelf aan begonnen door stevige fundamenten te leggen.
   De perverse verzinselen’ en het ‘morrelen’, waar dzjakke Dzjakke over schrijft, dat gebeurt al sinds die tijd, en daar wordt al over geklaagd sinds die tijd, in Engeland sinds het midden van de negentiende eeuw, in België zal dat wat later zijn, gezien België het langzaamste kind van de klas is. Het geklaag is een kwestie van niet verder kijken dan de neus lang is, een kwestie van onwetendheid.
   Net aangekomen in Vlaanderen uit Nederland, sinds drie jaar, is mijn intentie ook om eens verder te gaan kijken in Wallonië, dan wel niet in een grot. Maar de verschillen zijn relatief, een oudbakken gerommel waar de nieuwe lichting Vlaamse tendentieuze rommelaars nog geen grip op hebben, heeft dan nog wat meer charmes.

  • Johannes zegt:

   “de Vlamingen weleens voorgoed te verlossen van de baksteen in de maag.”

   Men is bezig met calculeren dat het maniakale rondrijden in auto’s van burger-disneyland lintbebouwing naar bestemming A,B,C en D, en terug, het milieu nogal wat kost aan CO2 uitstoot, een chemische samenstelling die in de ban is gedaan omdat dat macht geeft, men er veel geld mee kan maken, men veel waarde uit gebakken lucht kan creëren, en het de bureaucraten het motief en de legitimering geeft om meer belastinggeld uit de zakken kloppen. Het einde van de Vlaamse burger-disneyland-lintbebouwing is in zicht, dat wordt uniformeren en inschikken in kleine appartementen zoals de Nederlanders. De flow-controlled burger. Voordeel is dat men dan tenminste ergens kan lopen of fietsen zonder van de sokken gereden te worden, of de angst ervoor, maar het kan ook zijn dat de natuurliefhebbers alles verder afsluiten, en men op de grote hoop zal moeten blijven, of een pasjessysteem, massaal in een tourbus voor een dagje uit, even weg van de grote hoop.

 5. boy in a bubble zegt:

  WIE HET KLEINE NIET EERT IS HET GROTE NIET WEERD !
  Wat de tekortkomingen in de sociale huisvesting betreft (zoals de schimmelwoningen in de vroegere Pano-reportage), zijn het vooral de Vlamingen, zij die trots zijn hier geboren te zijn, les Flamands de souche zeg maar, die de dupe zijn omdat de anderen, zij met een migratieachtergrond, 1ste en 2de generatie, sommige zouden het misschien wel anders willen, maar de meeste interesseert het niet en maken de boel nog maar meer naar de vaantjes. 1 stap vooruit en 2 stappen achteruit geeft als resultaat 1 stap achteruit. Men mag niet vergeten dat de sociale huisvesting de vuilbak is van de samenleving! Het was Adolf Hitler die in Mein Kampf er op gewezen heeft dat zij met een migratieachtergrond (zoals in Wenen indertijd) het grootste overlevingsinstinct hebben. Ik weet niet of incompetentie en slecht management onder te brengen zijn bij non-beleid, maar het is des te erger wanneer deze eer uitgerekend NVA-excellenties te beurt valt, te meer omdat het woord herinnert aan de Waalse Madame Non en haar halsstarrige houding tegen de staatshervorming bij een vorige regeringsvorming.

  • boy in a bubble zegt:

   -n vergeten : sommigen/meesten. Ook niet goed gerekend, gezien de 2de generatie van degenen met een migratieachtergrond al grote kinderen had en ondertussen nog kleine kinderen op de wereld heeft gezet, een 3de generatie dus.

  • Johannes zegt:

   Overlevingsinstinct is een primair instinct, zolang het leven daarom draait is er geen ruimte voor cultuur, en intellectuele en morele ontwikkeling vanuit de samenleving. De pandemie demagogen hebben dat goed begrepen, breng de bevolking in een primaire staat, dan kan je van bovenaf de samenleving managen.

 6. globetrotster d.r. zegt:

  Hallo Johan,

  Dank voor toezending van je steeds – goed & erudiet geschreven – boeiende nieuwsbrieven.

  Ik vraag me af, of ik je mag toevertrouwen dat Diependaele niet mijn beste vriend is ? Ik heb daar 2 flagrante verhalen over. Kun je er iets mee ?

  Succes, goede moed, en in afwachting van je reactie, beste groet,

  Marjet de Roose

Reacties zijn gesloten.