Van politieke correctheid tot dhimmitude

boerkaHelaas is de stap klein

Als filosoof en vrijdenker ben ik meer dan middelmatig geïnteresseerd in een godsdienst die letterlijk ‘onderwerping’ betekent. Een belangstelling die ook cineast Theo van Gogh vertoonde, we kennen het gevolg. Godsdiensten beschouw ik als hobby’s, iets wat het leven zou moeten veraangenamen en de verveling kan tegengaan, vrijwillig en liefst onder volwassen mensen. Vergelijk het met een SM-club. Vóór alles is het iets dat zich discreet moet afspelen, binnenskamers, en zo min mogelijk overlast mag berokkenen aan niet-gelovigen, andersdenkenden of de globale gemeenschap Het is niet aan de overheid om godsdiensten te subsidiëren en ook niet aan het onderwijs om ze in leerplannen te gieten. Leven en laten leven moet het devies zijn, onder het motto van Frederik II van Pruisen: ‘Jeder soll nach seiner Façon selig werden’

Micro-oorlogen

Arendt

Hannah Arendt

Maar met de islam hebben we ten gronde een probleem, en hoe meer de aanhangers van die religie gesust en gepamperd worden, des te langer worden de tenen.

Natuurlijk zijn er de aanslagen, het gekrakeel rond Mohammed-cartoons, Charlie. Maar tegelijk, en misschien nog verontrustender, is er de sluipende ‘Umwertung’ in het publiek domein, wat men de ‘micro-oorlogen’ noemt: de manier hoe de islam zijn grenzen verlegt, de ogenschijnlijk futiele wrijvingen die in naam van de godsdienstvrijheid worden glad gestreken.

Dit proces is fascinerend, want het grijpt effectief plaats met de complete goedkeuring en zelfs actieve medewerking van diegenen die de rechtstaat, de democratie en de vrije meningsuiting beweren te verdedigen, niet in het minst het politieke establishment, de reguliere opiniemakers en de zogenaamde mainstream media. Een paradox die de Nederlandse jurist/filosoof Paul Cliteur deed concluderen dat men ‘de intolerantie niet mag tolereren’. Ze moet een voorwerp zijn van permanente waakzaamheid en strijdvaardigheid, waarin mensen moeten durven ingaan tegen de heersende pensée unique. We moeten een grens durven trekken. Wat onze vrijheid bedreigt, mag nooit opgenomen worden in het multicultureel amalgaam.

In Vlaanderen is het vooral Wim Van Rooy (o.m. ‘De islam. Kritische essays over een politieke religie’, 2010) die aan de islamkritiek een volle dagtaak heeft. Zeer minutieus en goed gedocumenteerd wijst hij op het gevaar van een lakse rechtsstaat en een stuurloze samenleving die niet meer in staat zijn om zich te verzetten tegen wat hen bedreigt. Net dat marginaliseert hem en houdt hem uit de media, zo werkt het mechanisme nu eenmaal. Maar zo blijft de man ook alert en immuun voor recuperatie.

Wat onze vrijheid bedreigt, mag nooit opgenomen worden in het multicultureel amalgaam.

Het werk van de schrijfster-filosofe Hannah Arendt (1906-1975) is interessant om dit fenomeen van het laksisme verder te begrijpen. Ze was vooral gefascineerd door de manier hoe totalitaire systemen, in casu het nazisme, (‘The Origins of Totalitarianism’, 1951) een soort totale consensus en afwezigheid van alarmbellen creëren in het collectief bewustzijn, zelfs als het een genocide betreft, door de verambtelijking en bureaucratisering van het staatsapparaat, waarin elk individu ook permanent door de angst wordt gedreven om buiten de groep, de gemeenschap te vallen. Als toeschouwer van het Eichmann-proces in Jeruzalem (1961) viel het haar op wat voor een ‘normale’ man en huisvader de architect van de Endlösung wel was. En hoe ‘gewoon’ iedereen onder Hitler zijn plicht deed, met of zonder de schrik om van zijn bed gelicht te worden door de Gestapo.

Collaborerend links

mei68js

Toen ging het nog tegen de Kerk en de klerikale betutteling

Ondertussen neemt vandaag zowat iedereen de met Hannah Arendt verbonden zinsnede ‘de banaliteit van het kwaad’ in de mond, zonder te beseffen dat dit eigenlijk een andere omschrijving voor politieke correctheid betekent: een algemeen aanvaarde code van gedragingen en visies, die in feite als een kruipend gif de samenleving en haar morele waarden van binnenuit vernietigen, zonder dat dit zelfs maar mag gezegd worden. Sterker nog: de code monopoliseert zelf de ‘goede’ moraal en verbant critici naar uithoeken van het opinie-universum.

De manier hoe de islam geaccepteerd wordt en haar normen, niet compatibel met het verlichtingsdenken, geruisloos inburgering vinden, is daar een frappant aspect van. In de limiet lijkt er een onrustwekkende convergentie tot stand te komen tussen politieke correctheid en de zgn. dhimmitude, het onderwerpingsgedrag van de niet-moslim teneinde gespaard te blijven van vervolging. Paul Cliteur ontmaskert overigens het postmodernisme, de idee dat je alles met alles kan combineren en niets er echt toe doet, als pseudo-esthetica van de dhimmitude.

De erfgenamen van de ’68-beweging leveren ons probleemloos uit aan het moslimfanatisme

Het theoterrorisme heeft diepe sociologische wortels én uitlopers, ook daar is de analyse van Cliteur correct. Het gaat niet zomaar om een godsdienst, maar om een alomvattend totalitair systeem met de religie als fundament, dat het individu helemaal opeist en beschikbaar maakt voor de totaaloorlog, die volgens de Franse schrijver Michel Houellebecq onvermijdelijk zal eindigen in een Europees sharia-regime (‘Soumission’, 2015, ironisch genoeg precies verschenen op de dag van de liquidatie van een aantal Charlie Hebdo-redacteurs, begin januari 2015).

Het blijft een tamelijk verbijsterende vaststelling: de erfgenamen van de ’68-beweging leveren ons probleemloos uit aan het moslimfanatisme, nadat ze in tempore non suspecto te keer waren gegaan tegen de tirannie van de katholieke Kerk. Toen luidde het nog: ‘Il est interdit d’interdire’, vandaag  is het taboe overal. Deze paradox is voor links nog altijd onbespreekbaar. Wie hen er toch mee confronteert, wordt als manisch en/of fobisch gerangschikt, of als een ongeneeslijke complotdenker weggezet. Het woord islamofoob drukt veel uit: een kritische houding tegenover de islam zou gelijk staan met een angstneurose zoals agorafobie, hoogtevrees of een irrationele schrik van spinnen.

Racismomanie

piet_minuutHelaas, was het maar een fobie waarvoor je een pilletje kunt nemen: we evolueren richting sharia-samenleving en we zullen alle intellectuele power nodig hebben om dat proces te keren. Ik benadruk die intellectuele creativiteit: zich niet houden aan de politiek-correcte clichés van links noch rechts, maar diep durven gaan en taboes doorbreken. Er is nog veel denkwerk te doen.

De brave borsten die mee roepen met BlackLivesMatter, beseffen niet dat ze meelopers zijn in een soort culturele revolutie à la Mao en Pol Pot

Ook de tot taboe verklaarde stelling dat er een correlatie is tussen de misogyne mannenmoraal, de criminele netwerken (vooral de drugshandel), de zwijgcultuur en tenslotte de salafistische Jihad, de heilige oorlog tegen alle ongelovigen, verdient nadere uitwerking. Criminologe Marion van San probeerde dit taboe open te breken en werd aansluitend verketterd tot handpop van extreem-rechts.

Het politiek-correcte flirten met dat wat onze samenleving bedreigt, heeft verschillende gezichten. In mijn antwoord op Tom Lanoye, die in Humo frontaal in de aanval ging tegen Doorbraak, zijn medewerkers én lezers, benoem ik de huidige racismomanie en de daarmee gepaard gaande heksenjacht eveneens als een opstap naar een nieuw totalitair denken.

Het doorgeslagen anti-discriminatiediscours jaagt hysterici op, die elke vorm van ‘witheid’ zien als verdorven, waardoor schrijvers ineens op de index belanden, Zwarte Piet (uiteraard) nog eens wordt verbanvloekt, en cosmeticaproducenten ijlings bleekmakende producten uit de rekken halen. De brave borsten die mee roepen met BlackLivesMatter beseffen niet dat ze meelopers zijn in een soort culturele revolutie à la Mao en Pol Pot. Deze transitie, waar links volop toe bijdraagt, zal er uiteraard voor zorgen dat ook ‘opiniemakers’ zoals Lanoye de mond zal gesnoerd worden, alleen weten ze dat nog niet. Noem het de ultieme ironie van de geschiedenis en, jawel, ook een beetje het loon van de domheid.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

111 reacties op Van politieke correctheid tot dhimmitude

 1. TOMVG zegt:

  Maar Johan, weet je dan niet dat de grootste bedreiging van de ‘rechtsstaat’ 25 extreem rechtse kerels zijn die een trainingskamp zijn gaan volgen?

  • Anoniem zegt:

   de nieuwe elitekleuters

   • Boomer zegt:

    Schitterend!

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    “How to draw a cursed baby boomer cartoon”

    Vanaf 6:07 over Ben Garrison

   • Anoniem zegt:

    Wel grappig dat hij de termen labeling en condescending gebruikt.
    Dat is nu net wat links dag en nacht doet, waardoor ze de zaken waarvoor ze beweren op te komen enkel verergeren, maar hun eigen wapens tegen hen gebruiken mag blijkbaar niet.

   • Frank Van B zegt:

    IK heb je wel gezien hoor Johan, samen met de Parijse studenten….ik wist niet dat jij ook nog eens een tijdreiziger was…een filosofische tijdreiziger dan nog wel….

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    “Wel grappig dat hij de termen labeling en condescending gebruikt.
    Dat is nu net wat links dag en nacht doet, waardoor ze de zaken waarvoor ze beweren op te komen enkel verergeren, maar hun eigen wapens tegen hen gebruiken mag blijkbaar niet.”

    Ja, dat is waar. Ik moet die hipster in dat filmpje ook niet hebben. Maar als exposé van de conventies van politieke cartoons gericht op rechtse boomers vind ik zijn analyse wel raak.

    “Maar maar maar, links zus, links zo…”

    Jaja. “Links slecht”, akkoord. Maar als we kritisch willen denken moeten we onszelf eerst actief intellectueel ontvlaamsen, t.t.z. ontdoen van die reactionaire kaakslagmentaliteit en eerlijk durven kijken naar de ontelbare manieren waarop de grondstroom van reëel bestaand rechts (dus niet JS, maar wel 99% van zijn commenters) intellectueel vaak achterlijk is.

   • fuckfakenews zegt:

    Black Lives Matter leader Charles Wade charged with 7 counts of Human Sex Trafficking.

    Will BLM disavow him now? Why does BLM want to defund the police again?

  • Anoniem zegt:

   hipster privilege

  • Anoniem zegt:

   De intellectuele ‘elite’, waartoe je jezelf waarschijnlijk rekent, slaagt er niet eens in een deuk in een pakje boter te slaan.maar lult wel iedereen en uiteindelijk zichzelf in slaap.
   Als je denkt dat de pen machtiger is dan het zwaard moet je dat eens uittesten op de islam of andere effectief achterlijke overtuigingen.
   Of ga je ze dood zeveren? Je bent dan alvast goed aan het oefenen op deze blog.

  • account anoniem zegt:

   wat is blm?
   Blm=burning.looting.murder Blm= bolsjevisme.Leninisme.Marxisme

  • Anoniem zegt:

   100% maconnieke hoax

   • golemhunter zegt:

    nwo symbolen, black eye club…
    zo dansen de gedrochten van satan en draaien ze met hun kont voor hun baasje

 2. Genoeg Kontdraaierij zegt:

  “Paul Cliteur ontmaskert overigens het postmodernisme, de idee dat je alles met alles kan combineren en niets er echt toe doet, als pseudo-esthetica van de dhimmitude.”

  Nou, dat kon je misschien nog beweren in pre-Trump-tijden. Ondertussen heeft links zijn politiek en sociaal-cultureel lot verbonden met technocratische post-politiek en de notie dat de links-liberale pensée unique gewoon de objectieve waarheid is, “kijk hier zijn de bewijzen van de relevante academische en para-academische gremia met hun gepolitiseerde pseudo-expertise die bewijzen dat rechts gewoon dom of mentaal ziek is”. Om nog maar te zwijgen van de hele “fact checking”-sinecuresector die haar criteria om dissident-rechtse meningen op hun feitelijkheid te toetsen bepaalt i.f.v. welk analyseniveau voldoende reductionistisch is om de linkse meningen empirisch te onderbouwen.

  Postmodernisme daarentegen is in de praktijk een amalgaam van discursieve tactieken om jezelf, je ingroup, je samenleving enz. te immuniseren voor allerhande moreel geladen categorieën die door links al decennia misbruikt worden, in het bijzonder waarheid en oprechtheid. Postmodernisme is in de huidige omstandigheden dan ook een veel verdienstelijker bondgenoot van eco-identitair rechts dan het idee dat rechts zich moet profileren als de meer consequente behoeder van de verlichtingswaarden.

  • Daniel zegt:

   ‘Postmodernisme daarentegen is in de praktijk een amalgaam van discursieve tactieken om jezelf, je ingroup, je samenleving enz. te immuniseren voor allerhande moreel geladen categorieën die door links al decennia misbruikt worden, in het bijzonder waarheid en oprechtheid.’
   Dat schijnt dan toch niet heel goed te lukken.
   We zitten in een totaaloorlog tegen alles wat blank is.
   Dat is momenteel zowat de enige agenda. Er zijn er nog andere maar toch…
   De dhimmitude en het internaliseren van de kritische theorie(die dan weer zionistisch geïnspireerd is), enkel toegepast om westerse waarden en de westerse autochtoon, gecombineerd met volksverraders als ‘leiders’ en de duidelijke wil tot omvolking en uiteindelijke annihilatie van blanken zijn de voornaamste oorzaken van de huidige toestand waarin we ons bevinden.
   Over de media hoeven we het zelfs niet te hebben.
   En ja, de bevolking is te volgzaam; maar elke kritiek of vorm van verzet wordt bestraft of onmogelijk gemaakt.
   Waar is die zogenaamde in group immuniteit en hoeveel kans maakt gelijk welke targetgroup als ze ook nog eens aan totale realiteitsdeconstructie zou gaan doen?
   Zonder terug te vechten zijn we een vogel voor de kat.
   Zelf ben ik, jammer genoeg, te oud en te moe.
   Of de jeugd het nog zal aandurven na jarenlange indoctrinatie. Geen idee.

   • Daniel zegt:

    op westerse waarden

   • Kustem zegt:

    Beste Daniel
    Een goede raad. U kent de kontdraaier waarschijnlijk nog niet.
    U mag zich verwachten aan een dolgedraaide boomerrressentimentstirade.
    Laat hem en zijn gemekker daarom beter links liggen en lees interessantere bijdrages.
    De uwe vond ik trouwens erg to the point.
    Nog van dat en laat u niet wegjagen door de kontdraaier.
    Dat is namelijk zijn hobby, filibusteren in eindeloze herhaling, en dat weten de meesten hier al.
    Enfin, uw keuze.
    Een fijne avond verder.

    gif kontdraaier?

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Dat heeft allemaal niets met postmodernisme (zoals JS het definieerde, en ik volg die definitie) te maken en bewijst dus niet dat postmodernisme een linkse strategie is. Kritische theorie bv. komt van de marxistische Frankfurter Schule. Marxisme en neo-marxisme zijn moderne paradigmata, geen postmoderne. BLM probeert op zijn beurt de politieke stem van blank leven te politiek te delegitimeren door te proberen een epidemiologisch begrip van blankheid te introduceren en te normaliseren. Ook daar is niets postmodern aan, epidemiologie is een door en door modern paradigma.

    De oorzaak van de ideologische verwarring rond postmodernisme is m.i. dat de discussie doorgaans gevoerd wordt op basis van argumenten uit de derde hand, vaak afkomstig van een ratjetoe van Amerikaanse internet-intellectuelen en hun YouTube-kanalen. In de V.S. wordt “postmodernisme” in het publiek debat uitsluitend gehanteerd als synoniem voor de vertoogstrategieën die (para-)academisch links gebruikt om de blanke normaliteit te ondergraven. Het is waar dat “postmodernisme” en “poststructuralisme” sinds de jaren ’80 geïnstrumentaliseerd zijn ten dienste van dat linkse politiek project, maar dat was en is fundamenteel een modern project op basis van (neo-)marxistische en tiers-mondistische ressentimenten. Postmodernisme en poststructuralisme zijn veel te politiek onbepaald om intrinsiek links of rechts te zijn, en waren dus niet meer dan historisch contingente strategieën voor links. Vandaag de dag zijn (pseudo-)wetenschappelijke expertocratie en het politiek verdacht maken van scepsis t.a.v. die expertocratie de linkse tactieken. Postmodernisme is enkel nog relevant voor links in zoverre het een legitimerende esthetiek biedt voor vermeende intra-linkse allianties, bv. tussen linkse academici, zwarten, moslims, vrouwen, het hele genderrariteitenkabinet, illegale immigranten, etc., groepen waarvan iedereen ondertussen weet dat ze elkaar in de praktijk doorgaans niet kunnen luchten.

    Postmodernisme en poststructuralisme zijn momenteel de rechtse strategieën, althans van het deel van rechts dat politiek wint en in toenemende mate de agenda bepaalt. Waarschijnlijk ook omdat we uiteindelijk ook postmodern geworden zijn t.a.v. de postmoderne ironie zelf. “De idee dat je alles met alles kan combineren en niets er echt toe doet”, dat is uiteindelijk maar discours, dudebro! Je mag alle combinaties uitproberen want niets doet er echt toe, dus als we nu eens lekker fascistische materiële oprechtheid uitprobeerden bij wijze van artistieke interventie? Zelfs al ga je niet zo ver, eens dat idee gedacht is hebben de linkse toverspreuken geen effect meer op je en ben je politiek vrij. Dit i.t.t. wie nog probeert te argumenteren dat rechts een consequentere behoeder is van de Verlichtingswaarden dan links.

   • Daniel zegt:

    Genoegk..
    Ja goed, maar het resultaat, de pragmatiek of groepscohesie, zie ik niet.
    Weinig mensen zullen diep in filosofische denkbeelden gaan graven en ik zie dagelijks, als oudere man, dat onze westerse beschaving, met medeplichtigheid van onze leiders, wordt verkwanseld.
    Wat ze in de plaats willen? Een technocratische politiestaat vermoed ik.
    Maar of de import uit achterlijke gebieden en het doen verdwijnen van de blanke Europeaan hun techno-utopia vooruit helpt, ik denk het niet.
    JS haalt Van Rooy aan. Die schrijft interessante dingen over de krankzinnige islam maar heeft een enorme blinde vlek wat betreft de beoefenaars van de Talmoed en de Kabbala, die ik de “synagoge van Satan” noem.
    Dat zijn de meesters van de intrige en de social engineering, de valse revoluties.
    Er zijn dan ook verschillende groepen die het niet goed met de mensheid en in het bijzonder blanken voorhebben.
    En argeloos links ziet het niet, wil het niet zien of moedigt het aan.
    Maar, ik zei het u al, ik ben moe, heel moe. Misschien tot nog eens.
    vriendelijke groeten

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    “maar heeft een enorme blinde vlek wat betreft de beoefenaars van de Talmoed en de Kabbala, die ik de “synagoge van Satan” noem.”

    Strafrechtelijk bekeken maakt het geen verschil dat je “beoefenaars van de Talmoed” schrijft i.p.v. “de Joooooowdeuh” denk ik hoor. Dat je een Jodenhater bent had ik al wel door van je eerste post.

    “Maar maar maar, Kontdraaier/Kontmans, ik schrijf ‘beoefenaars van de Talmoed’, dat duidt op een religie niet op een volk dus ik ben geen Jodenhater. Haha ik heb je goed liggen, jij kontdraaier die niet kan lezen, jij”

    Oh, die oude “ik veroordeel mensen op basis van hun culturele existentie, niet op basis van hun vermeende biologische essentie”-riedel weer…

    Mensen moeten eens ophouden met te hopen op subjectivistische excepties voor hun aansprakelijkheid (m.i.v. strafrechtelijke aansprakelijkheid) voor de stochastische semantiek van de betekenaars waarmee ze zich associëren. Dat geldt voor iedereen: voor moslims, voor islamosceptici, voor Jodenhaters als jij, voor een welbekende etnisch ressentiment-ondernemer met goede mediaconnecties die zich opstelt als de ambassadeur van Likud in België, voor zijn Libanees-Belgische evenknie, voor racisten, voor anti-racisten… Aansprakelijkheid binnen het transmoderne strafrecht zal gebaseerd zijn op het feit dat strafrechtsonderhorigen ervoor kiezen geleiders te zijn van katagogische ressentimenten die slecht zijn voor de culturele ecologie van de samenleving, niet op subjectivistisch gewauwel (al dan niet te kwader trouw) omtrent de vermeende betekenis die individuen geven aan dergelijke geleiding.

    Dus jaaaaaaah, vanuit dat strafrechtsparadigma van de cultureel-holistische toekomst… “synagoge van Satan”… hoeveel mensen die geen Jodenhaters of geleiders van Jodenhaat zijn gebruiken die term? Hoe groot is de kans dat iemand via die term een gesofisticeerd metasemitisch betoog wil construeren, i.p.v. aan te geven dat men vindt dat de Joden het onheil dat hen overkomt verdienen?

   • Daniel zegt:

    Genoegk..
    U ziet spoken of bent u zelf Joods?
    Uw hele repliek is een groot intentieproces.
    Als ik het over de synagoge.. heb duid ik daarmee aan dat ik het over een bepaalde groep binnen een groep heb. Veel van die mensen zijn niet eens Joods maar verschuilen zich achter deze etnische identiteit.

    Het zou de Joodse gemeenschap zelfs helpen deze elementen te benoemen en niet elke kritiek meteen weg te zetten als antisemitisme.
    Ik ben geen Jodenhater maar heb een even grote hekel aan uitwassen en fundamentalistische stromingen binnen hun geloofsgemeenschap als binnen de islam.
    Wim Van Rooy en zoon schrijven interessante dingen maar hebben vermoedelijk bewust nooit bijvoorbeeld “The Jewish Revolutionary Spirit And Its Impact on World History” van E M Jones gelezen.

    “Maar maar maar, Kontdraaier/Kontmans…” schrijft u.
    Erg vreemd want ik heb u hoffelijk en zonder dergelijke termen geantwoord.

    Waar u helemaal doordraait is in de passage;
    ‘Hoe groot is de kans dat iemand via die term een gesofisticeerd metasemitisch betoog wil construeren, i.p.v. aan te geven dat men vindt dat de Joden het onheil dat hen overkomt verdienen?’
    Ik wens niemand onheil toe maar ben niet zo naïef om te negeren wie bewust westerse belangen ondermijnen en dat zijn niet alleen moslims.
    Ik kan niet tegen hypocrisie en dubbele standaarden.
    Vandaar dat ik schreef wat ik schreef en niet vanwege de duistere motieven die u mij wil toedichten. Valse beschuldigingen zijn u niet vreemd, zo blijkt.

    Bon, ik was gewaarschuwd voor uw razernij door iemand op deze blog die wel over u als ‘kontdraaier’ sprak maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor, me dunkt.
    Ik zal dus de fout niet meer maken een inhoudelijke discussie met u proberen te voeren.
    U reageert me daarvoor iets te irrationeel en hyper-emotioneel..
    Schrijf dus gerust een giftig nawoord. U bent toch overtuigd van uw ‘waarheid’.
    Al vrees ik dat u de enige bent.
    Dat was het.

   • Kustem zegt:

    @Daniel
    Ik zou bijna zeggen: ‘told you so’.
    U heeft het nu zelf ondervonden en u was nog wel zo beleefd.
    Tevergeefs, u kreeg de boomerrressentimentspreek van het schijnheilig paterke.
    Laat u niet vooral niet wegjagen door de stupide kontdraaier want zinnige bijdrages worden geapprecieerd behalve door de die ene navelstaarder die iedereen aanvalt maar zelf volkomen incoherente nonsens probeert te slijten. Niemand koopt echter zijn rommel.

    Kontmansje wanneer hij zijn zin niet krijgt:

   • Daniel zegt:

    kustem
    Ik moet u gelijk geven.
    Jammer, ik voer graag inhoudelijke discussies maar dat lijkt met Genoegk..inderdaad onbegonnen werk.
    Best mogelijk dat ik af en toe nog iets post al zal ik inderdaad niet meer reageren op die persoon.
    En dat posten van allerlei figuurtjes en slogans is meer iets voor jullie tegenover mekaar.
    Mij zegt dat niets.
    Prettige dag nog.

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    ““The Jewish Revolutionary Spirit And Its Impact on World History” van E M Jones gelezen.”

    Ik wist het… het ging iets van die tradcat geit met strikje zijn, ofwel “The Culture of Critique” van Kevin MacDonald. TL;DR van wat Daniel te zeggen heeft “de Joden proberen de westerse beschaving ten gronde te richten en zitten achter alle kwalijke revoluties in de geschiedenis.” Klassieke antisemiet dus. Wees daar gewoon eerlijk over en ga de bak in, trots op je principes, i.p.v. je vanuit dat typisch Vlaams Calimero-complex laf te verstoppen achter codetaal als “beoefenaars van de Talmoed”.

    Daarnaast voer ik geen intentieprocessen, in de dominante zin van het woord “intentie” als subjectieve intentie. Als je kon lezen zou je begrepen hebben dat ik voorstander ben van een grotendeels objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid, vanuit een rechts-boeddhistische ingesteldheid die concreet ingevuld wordt op basis van kennis van contingente media-ecologieën. Vanuit zo’n strafrechtsparadigma doen subjectieve intenties er maar weinig toe.

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Daniel, doe nu niet alsof je een intellectuele bijdrage te leveren hebt. Je kan je antisemitische conspiracy YouTube-riedel niet eens structureren in paragrafen. En als iemand een beetje weerwerk biedt is het al meteen “ik ben te oud en te moe”, ook weer zo’n typische uiting van dat Vlaamse Calimerocomplex. Discussiëren wil je wel, maar als iemand tegen je in gaat is het zelfbeklag en variaties op “gij zijt genen toffe ik doe niet meer mee, nah”. Hou je antisemitsche samenzweringstheorieën dan gewoon voor jezelf. Ook dat die “maar ik ben beleefd i.t.t. u”-pose hoef je jezelf niet aan te meten. Iemand die uitdrukkingen als “synagoge van Satan” hanteert is iemand die uitdrukkingen als “synagoge van Satan” hanteert. Je kan zo’n meningsuiting niet hacken en er een respectabele meningsuiting van maken door je een bepaalde formalistische omgangsvormen te houden. Net zoals je antisemitsche tradcat geit E.M. Jones zich geen intellectuele gravitas kan aanmeten door een strikje te dragen.

   • Kustem zegt:

    Hopla, de bak in; de kontdraaier heeft weer iemand weggejaagd met valse beschuldigingen en wil nu die persoon graag achter tralies, mijn gedacht.
    Wel boomer, kritiek is geen holocaustontkenning. Zo juridisch onderlegd ben je dus.
    ‘Shut it down’ roept de kontboomer in full censorship modus.
    Maar hij is toch zo’n onderlegd filosoof met de juiste inzichten over alles.
    Daniel is verstandiger dan ik; eigenlijk zou ik mijn eigen raad moeten opvolgen en je zwakzinnig geleuter negeren, maar het is sterker dan mezelf.
    Ik blijf je ontmaskeren en uitlachen, windbuil.

    snitchdraaikont

   • Anoniem zegt:

    kont
    ‘een rechts-boeddhistische ingesteldheid die concreet ingevuld wordt op basis van kennis van contingente media-ecologieën. Vanuit zo’n strafrechtsparadigma doen subjectieve intenties er maar weinig toe.’
    Ik geef het onmiddellijk door aan de hoogste rechtscolleges die het hele systeem onmiddellijk aan uw briljante inzichten zullen aanpassen.
    en
    “formalistische omgangsvormen” na “. Je kan je antisemitische conspiracy YouTube-riedel niet eens structureren in paragrafen”
    Je ben altijd zo heerlijk consequent.

    De structuur van jouw teksten?

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Mijn reply guys amuseren zich ook weer.

   • Anoniem zegt:

    kontlikker
    een perfect geïndoctrineerde nuttige idioot als jij; een goy die zijn eigen onderdrukking verdedigt en faciliteert verdient enkel hoon en spot.
    dat is inderdaad verdomd amusant, voor een keer heb je gelijk; meeloper.
    simpele zielen als jij kleuren de dag meer dan gelijk welke VTM ooit zo kunnen.
    Zelfs Boeddha lacht zich een breuk met je capriolen.
    nummertje van kontdraaier

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Wie zegt dat ik een goy ben…?

    *boem paukeslag*

   • Anoniem zegt:

    ik definieer goy zoals jij boomer, en volgens mijn definitie ben je een verraderlijke, volgzame boomergoy.
    nog iets, onderkruipsel?

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Mijn heterodoxe definities van “boomer” zijn intellectueel productief omdat ze spelen met het latente besef onder niet-idioten dat de verzameling elementen volgens de heterodoxe definities (definities gebaseerd op het onvermogen om actief en kritisch om te gaan met de manier waarop onze cognities het product zijn van een door ressentiment gedreven mediaspektakel) overlapt met de verzameling elementen volgens de orthodoxe definitie (de generatie van 50 à 75 jaar). De jongere generatie voelt immers veel sneller aan dat al die moreel geladen snauwwoorden, zowel de links (“racisme”, “*fobie”) als de rechtse (“ontvolking”, “cultureel marxisme”) op de manier waarop ze in de praktijk circuleren (i.e. het enige criterium voor hun betekenis) uiteindelijk gewoon “shtick” zijn zoals we dat in het Yiddish zeggen. Jij en je confraters daarentegen zitten antisemitische conspiracy YouTube-riedel serieel te reproduceren omdat jullie niet in staat zijn intellectueel iets nieuws te produceren, gevolg van jullie onvermogen om een verschil te creëren tussen jezelf en de clickbait-titels van YouTube-clips en Skeptr-artikels.

   • Anoniem zegt:

    De laatste die anderen een gebrek aan originaliteit moet verwijten ben jij; opgewarmd lijk.
    Altijd dezelfde saaie, vooorspelbare autoplay riedel, boomergoy
    Dat jij dat niet beu wordt maar ja, satan vraagt zijn lagere demonen, zoals jij, telkens opnieuw hetzelfde te doen, de grote mensen wat irriteren.
    Meer kunnen slijmkwakers zoals jij ook niet aan en zit er niet in..
    Zo speelt elk gedrocht zijn rol in de speeltuin van satan.
    Jij ben een vervangbaar poppetje, een laffe, lelijke golem, van je baasjes;
    Ze latten je vallen als een baksteen als ze je niet meer nodig hebben.
    Ga dus maar lelijk tekeer of het is bye bye kontgedraai; narish.

   • golemhunter zegt:

    Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

   • Anoniem zegt:

    voorspelbare

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Oy vey, waar heb ik zo’n fakakta, meshugana nebbishes als reply guys aan verdiend?

   • Anonimus zegt:

    Manmanman, als ik dit zo lees (opgewarmd lijk bijvoorbeeld) zijn MAGA en ik nog zeer lief voor mekaar 😇

   • Kustem zegt:

    goykont
    Waar je dat aan verdiend hebt?
    Enkel aan jezelf en aan het feit dat je je gaffel ongevraagd overal tussen steekt om je te moeien met alles en iedereen terwijl niemand ‘stront’ geroepen had.

    daar ga je weer

   • MAGA zegt:

    Wel Anonimus
    Ik lees het hier allemaal en je moet het GK nageven.
    Hij heeft een ongeëvenaard vermogen om vrienden te maken.

    Ik ben je niet vergeten en om je weekend compleet te maken hieronder dus het laatste nieuws over de prachtige president Trump.
    Het fake news vertelt je enkel leugens dus krijg je van mij de pure waarheid .

    Een berichtje maar vandaag, anders slaap je niet gerust.
    Na een zeer diepzinnige speech bij Mount Rushmore is hij klaar om de vrije wereld te verdedigen tegen links en ander nutteloos werkschuw tuig.
    Het blijft magisch, machtig, meesterlijk.

    Het is magnetisch, het is MAGA.
    See you later, maybe, want ik weet niet of ik dit tot november volhoud…

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Het genie van Patatschtroumpf…

   • Anonimus zegt:

    Bedankt dat je weer zoveel moeite doet, MAGA. Maar ik stel voor dat we de strijdbijl begraven, ik ben wat te ver gegaan in vorige posts, dus ik neem alles terug, sorry. Ik zal nooit een fan worden van Trump, maar ieder zijn meug zekers. Let’s just agree to disagree.

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    N.a.v. de tiet-à-tiet tussen nucleair bewapende Snoefel en nucleair bewapende Gaffel:

   • MAGA zegt:

    Anonimus
    Voor mij oké.
    Mijn voornaamste punt was in feite dat ik in de USA niet echt een alternatief zie.
    De democraten zullen een konijn uit de hoed moeten toveren, een zwart konijn vermoedelijk want dat is ‘en vogue’, maar dan nog geef ik ze weinig kans.
    Maar goed, ik ben blij dat u me, onder het roken van de vredespijp, ontslaat van de verplichting u op de hoogte te houden van The Donald.
    Ik heb trouwens momenteel weinig tijd om nog veel te blogposten.
    All the best and keep JS and yourself great!

   • Anonimus zegt:

    @Genoeg kontdraaierij: je vergist je, nog 1000 keer liever Trump dan ‘Rocket Man’.

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    “Van de ene overwinning naar de andere met de kapitein van het land van de Soviets aan het roer.”

    Trump als de heraut van een postmoderne stalinisme? Maakt niet uit, we zijn allemaal accelerationisten nu!

   • Anonimus zegt:

    @ MAGA 👍

   • Genoeg Kontdraaierij zegt:

    Anonimus:

    Trump gaat waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de idioot wiens spectaculaire onbekwaamheid het kapitalisme de kogel heeft gegeven. Of je nu links of rechts bent, hij is objectief de bontgenoot van iedereen die genoeg heeft van de liberaal-democratische kontdraaierij…

   • Anoniem zegt:

    @Daniel. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Dat geldt dus soms niet, u zag het wel!

   • Toon Piek zegt:

    Een vredespijp van de Bad Eagle Foundation? Deze stichting van Amerikaans-Indiaanse patriotten werd nog opgericht door David Yeagley, de rechtstreekse afstammeling van Bad Eagle, de leider van de Comanches. David Yeagley was in vergelijking met zijn voorouders maar een halve Indiaan, gezien hij geen paard reed en ook niet ging jagen, maar de geboren strijder die er niet meer is († 2014) schreef voor FrontPage Magazine en was naast journalist ook klassiek componist. Filip Dewinter heeft hem nog ontmoet ter gelegenheid van de American Renaissance Conference (in 2011). David Yeagley was ook tegen de migratie van moslims naar zijn land. Het congres is gecontesteerd en er kwamen protesten van verscheidene organisaties voor het hotel waar het doorging. Dit jaar is Dries Van Langenhove er naartoe getrokken. David Yeagley hier over Indiaanse soevereiniteit :

 3. vm zegt:

  Tiens, in mijn RSS-lezer tref ik nog een extra paragraaf aan, die in het online artikel verdwenen lijkt: “Daarbij moet de islam als vrouwvijandige mannenmoraal worden gedeconstrueerd, en de tirannie van de god-man-schepper ontmaskerd. Christenen zullen moeten stoppen met opportunistische flirts, kaderend in een soort bondgenootschap tegen de ‘verheidensing’. Een postmodern zwaktebod dat binnen de kortste keren tegen hen zal uitdraaien, want moslims zijn niet geïnteresseerd in oecumene allianties.”

  Om christelijke lezers te ontzien? Of om ze niet teveel krediet te gunnen?

  • Anoniem zegt:

   lijkt me gewoon een feitelijke vaststelling maar ik ben JS niet…

  • dzjakkedzjakke zegt:

   Dat is geen censuur vanwege Bauwens. “Er zijn afspraken gemaakt” Dat is dus helemaaal niet hetzelfde!

 4. Herman Sourbron zegt:

  Zeer relevant is “De dokter weet raad” van Louis Van Dievel. Links en extreem links over de knie. De PvdA als sekte

 5. Boomer zegt:

  Ondertussen maken de burgers (77% volgens onze wijze clowns van HLN) van dit land zich echt druk over het al dan niet dragen van een mondmasker in de supermarkt…
  Ze lijken helaas nog steeds niet te beseffende dat ze er een dragen om hun muil te houden want als symboliek kan je niet beter bedenken.
  Zwijgen en betalen is de fantastische nieuwe orde waarin wij zijn beland, om echt fier over te zijn.
  Tommeke VG staat te roepen om verkiezingen maar ik vrees dat deze helemaal geen oplossing gaan brengen, integendeel zelfs.
  De lafaards van de trado partijen gaan NOOIT een regering vormen met VB want ze zijn te gretig naar een lintje en/of titel vanwege onze Lakense poppenkast vooraleer ze verkassen naar de eindeloze Europese wandelgangen.
  Dit landje van melk en honing gaat gewoon naar de kl*ten dankzij politiek en ambtenarij.

  • maskermuil zegt:

   Het zal ook wel strategie zijn maar ook VB lijkt helemaal mee met de covid nonsens en maskerhysterie. teleurstellend.

   • Boomer zegt:

    Och VB praat zelfs een hond naar de mond om stemmen te winnen. Hypocriet tot en met.

   • maskermuil zegt:

    bof, dat doen ze allemaal.
    het verschil is dat de anderen al jaren aan de macht zijn en alles steeds slechter wordt.
    indien de opkomstplicht werd afgeschaft zou ik niet meer gaan.
    tot dan stem ik VB bij gebrek aan beter.

  • maskermuil zegt:

   absurd en misdadig

   • Eric zegt:

    Fauci is de grootste leugenaar van de VS, hij loopt Trump permanent voor de voeten en organiseert mee de verkiezing van seniele Biden. Door het afraden van mondmaskers stimuleert hij de verspreiding van COVID19, wat Biden en zijn puppet-masters in november zeer goed zal uitkomen. In 2005 raadde hij HCQ aan in de strijd tegen coronavirussen, in 2020 raadt hij het af. Idioten spreken dan over ‘voortschrijdend inzicht’, mensen die het spelletje doorhebben weten dat Fauci om politieke doeleinden de verdere verspreiding van COVID19 in de VS wilt helpen organiseren.
    De echte boodschap is: draag binnen, en zeker in afgesloten ruimtes, een masker. Buiten is het dragen van maskers totaal overbodig. Beschermt uzelve, doorzie de wetenschap die louter nog een misleidend masker op het mombakkes van de waanzin is.

   • maskermuil zegt:

    Dat klopt, Trump had hem al lang moeten ontslaan..

 6. De Zinees zegt:

  Ik word dat onnozel gezever over links of rechts kotsbeu! Als oude man ben ik grootgebracht in de waan dat de machines ons leven gemakkelijker zou maken. Dat is de grootste leugen geweest.
  We werken ons te pletter in de hoop dat we van een oude dag kunnen genieten maar de realiteit is dat ze ons in een verzorgingsinstelling stoppen en er alles aan doen om ons zo vlug mogelijk om het hoekje te helpen. Dat is hetgeen ik vaststel. Het kapitalistisch systeem belooft veel aan de armen van geest maar we mogen wel werken tot we er bij vallen om het gepeupel van de ganse wereld te ontvangen met open armen. En soms nog; zelfs meestal toch; stank voor dank te krijgen.
  Meestal krijgen we volk dat het normaal vindt dat ze hun ouders laten stikken en zijn jonge benen gebruikt om hier te komen mee vreten in het kapitalistische westen aan de overgebleven restjes van de tafel. Een put graven om aan drinkbaar water te geraken kunnen ze niet. Ze gebruiken liever hun vrouwen om ze door de woestijn te sturen voor water terwijl de heren op hun rug gaan liggen en palaberen. Nul vooruitgang bij hen en veel achteruitgang hier. Maar als je dat durft zeggen dan ben je een racist. En als je dan na een leven werken hier iets bezit dan vinden ze het hier normaal dat ze dat komen roven en waardeloos maken. En toch blijven ze liegen en roepen dat privaat bezit heilig is en een appeltje voor de dorst kan betekenen. Leugenaars!
  Als je niet tot de goede kliek behoort maken ze uw bezit met graagte waardeloos. Ze hebben er plezier in.
  En dan draagt zowel rechts als links zijn steentje bij.
  Maar zeg nooit dat je tegen privaat bezit bent voor iedereen want dan ben je een vuile communist.
  Terwijl de echte communisten onder ons huizen. Maar dat mag dan wel. Ben je niet van de goede partij dan mag en moet je beroofd worden. Met instemming van een volk dat leeft van nijd en miskandoese.(Leuvens taalgebruik!). Ikke niks en dus gij ook niks. En tenslotte de elementaire rechten van de rechtstaat te grabbel gooien. Dus…..zever maar verder over rechts en links. Wat primeert in deze democratie is pakken wat je krijgen kunt. Daar draait het om. Rechtspraak hoeft zelfs niet meer.
  En bijgevolg is al dat gezeur voor mij waardeloos.
  Het is gewoon liegen als het in uw kraam past. De kunst is vandaag rechts te zijn en morgen links.
  Democratie bestaat dus niet. Vroeger niet en heden nog minder.

  • dzjakkedzjakke zegt:

   Links lost problemen op met het verbieden van benoemende woorden. Allochtoon bijvoorbeeld. Laat ons het woord “democratie” dan in een ruk ook maar verbieden!

   • Anoniem zegt:

    alles moet verboden worden en iedereen moet straatarm zijn.
    pas dan zijn we allemaal gelijk..

  • Genoeg Kontdraaierij zegt:

   Paul Vanhoovels, de metempsychosis van Francis E. Dec.

 7. De zinees zegt:

  Ik heb niks tegen mensen die meer bezitten dan ik. Maar ik heb wel veel tegen dezen die beweren dat ze voor privaat bezit zijn als het hun gevulde zakken betreft maar voor de rest domme boerenkinkels zijn die graag andermans bezit confisceren met buitenwettelijke middelen.
  Doe zelf de proef zoals ik ze toepas. Eerlijkshalve moet ik toegeven dat je er beter niet mee begint.
  Want dan leer je de braafste en eerlijkste mensen pas kennen. Je kleedt hen uit tot ze in hun blote piemel komen te staan. Begin een gesprek over iets dat je zelf hebt meegemaakt. Over iets waar je dus alles over weet. En luister naar hun gezever en leugens die volgen. En d an stel je vast dat niemand de test overleeft . Dat is onze eerlijkheid. En dan ontwaar je bendes; om een voorbeeld te geven; die in zwart habijt anderen komen wijsmaken dat ze crapuleus zijn en leven van de ene zonde in de andere.
  Om dan achteraf te ontdekken dat ze met hun grijpgrage handen graag in jongeren hun broek zaten.
  Dat is geen verleiding of zwakheid van het ogenblik. Dat is huichelen. Dat is ingebakken.
  Uw eigen dochters verkrachten voor kortstondig plezier is levens verwoesten.
  Alles kan dus. Het is in gradaties aanwezig in onze samenleving.
  En als je begint met mensen te testen en hun beoogde objectieven dan durf je uw rug niet meer draaien. Het is nu eenmaal zo. Vooral het ergst is dat anderen er plezier aan hebben.
  Het leven dat ze leiden is in realiteit zo triestig is dat ze zelfs zichzelf bedriegen.
  En tot slotsom kom je tot de bevinding dat de menselijke stam bestaat uit twee soorten apen.
  De chimpanzees en de bonobo’s. Veel verschil merk je niet zonder verder onderzoek.
  De ene soort heeft echter de kwab niet die het vermogen tot empathie opwekt.
  Het is dus een gewoon maar wel een vernuftig roofdier.
  Mocht het nog zijn om te eten dan is dat zelfs een gave die vele dieren bezitten.
  Maar roven en doden voor het plezier dat is elitair gedrag dat uitsluitend in scholen wordt aangeleerd. Waar het eindpunt van de opleiding de zin is :”Trek je niet teveel aan van wetten en eerljkheid. Wij hebben dit alles niet nodig. Wij zijn de onkreukbaren die ons goesting mogen doen”
  Wil je er meer over weten volg dan de parlementaire debatten. Soms slaapverwekkend maar ik word er slapeloos van. Leven aan de slechte kant van de samenleving is allesbehalve plezierig.
  Zeg je niks dan ben je dom en zeg je wel iets dan zeggen ze :”We hadden niet meer van hem verwacht. Zie je dat wij gelijk hebben?” Altijd trouwens al door de eeuwen heen. Het gewone plebs heeft nooit gelijk. Punt. Plebsmoet gewoon worden vernietigd want het is gevaarlijk Als het in stampede geraakt is het niet meer te stoppen.
  En als het irritant wordt moet je gewoon doen alsof je niks ziet. Sla het over.
  Steek beter uw tijd in het vlooien zoeken. Het tijdverdrijf van de apen.

  • Anoniem zegt:

   U maakt een vergelijking met apen, prima.
   Ik zie meer een opdeling in echte psychopaten, opportunisten, volgers en een grote massa gehypnotiseerde onverschilligen.
   Met allemaal in min of meerder mate schadenfreude.

 8. De zinees zegt:

  Dacht ik ook al. Mogelijk komen er nog andere soorten te voorschijn. Ze zitten nog in het struikgewas. Maandagavond worden ze terug wakker. Want dinsdag moeten ze zich aanmelden bij het OCMW.

  • Anoniem zegt:

   Ik vind meestal degenen die wat hoger in de boom zitten en de rest terug naar beneden kieperen iets vervelender, maar da’s kwestie van smaak uiteraard.

  • doom zegt:

   Een ding stelt me gerust.
   Geen enkele politieke partij wil me op de lijst.
   Ik nam immers nog nooit een selfie en ben dat ook niet van plan.

 9. Christel zegt:

  Wat de laatste alinea van de column betreft…benieuwd wat de schrijver van deze beminnelijke vrouw vindt ;-). Leerrijk, toch.

 10. Li Ping zonder mondmasker zegt:

  Sluit die bitch in je armen want anders ben je een racist. Ik heb er geen boodschap aan wat die kamelendrijvers kom en vertellen. Ben nog dagelijks bezig met de broodkruimels op te ruimen die achterbleven na mijn voordracht in de woestijn en waar niemand een boodschap aan had.
  Miljoenen withuiden en miljoenen die het beter weten en ieder voor zich spelen. Of met hun kont komen draaien als er iets gezegd wordt dat wel inhoud heeft.
  Draag een wit nonnenhabijt met daaronder een pofbroek en steek een vod in in je broeksriem die je maanden niet wast. Alle withuiden die in je omgeving komen vallen flauw van de stank.
  Maar steek wel de vingers van de rechterhand in schapenmelk voor je begint met eten.
  De andere hand is voorbehouden om uw gat af te vegen met die doek.
  Dat zijn de wijsheden die je te weten komt in de woestijn tot ver boven de evenaar.
  Misschien zullen ze binnenkort speciale Covid maskers dragen met een netje erboven om de vliegen uit hun ogen te houden. Want zelfs daar zijn ze te lui voor.
  En dat gaat ons hier komen uit de stront redden? Spreek even met mensen die in de woestijn gaan boren zijn naar het zwarte goud. Wees dus open voor andere culturen.
  En als ze aan de linkerkant op uw tronie kloppen moet je gewoon het hoofd draaien zodat het rechts ook kan gebeuren. Wees geen racist. Wees dankbaar. Ze komen ons toch helpen. Hopelijk presteren ze beter dan onze heilige zusters die onder Leopold de zoveelste in de Congo-Belge handen ging verzamelen. Zijn hobby was toch zijn collectie aanvullen?
  En in het oerwoud zongen de éénhandigen liedjes van “hoempa hoempa hoempapa”.
  Maar het was te ver. Dat hoorde onze elite hier niet. Hoor apparaten bestond toen zelfs nog niet.
  En zelfs een holle olifantstand in uw oor steken hielp niet. Te ver is te ver.
  Wir haben dass nicht gewusst. Aber wir shaffen dass. Maar de verbrandingsovens zijn grotendeels verdwenen. De oorlog is al zoveel jaar voorbij. Behalve in ons platte land. Daar woedt hij nog volop.
  En Putin mag er nog een paar jaartjes bijdoen. De Russen zijn hem nog niet beu. Ze verkiezen leiders die nog niet van bouwgronden ontoegankelijke patattenvelden maken. Gelijk hebben ze.

  • Anoniem zegt:

   ach, wat u schrijft is toch allemaal maar een kleine prijs die we betalen voor de geweldige democratie waarin we mogen leven.

   • dzjakkedzjakke zegt:

    @ Anoniem: Het woord “democratie” mag nu niet meer gebruikt worden. Dat zit voortaan in de probleem-oplos-zak, samen een allochtoon, een neger, zwarte piet en nog een reeks verboden woorden. Mogen nog wel: “particratie” “dictatuur” “monarchie” en nog wat van die verzamelnamen die het voorlopig nog mogen doen.

   • Anoniem zegt:

    schaf alle humor af.
    de enige acceptabele grap die nog mag is; ‘alle witten moeten dood’ ;hahahahaha
    superdivers als je het mij vraagt.

  • Toon Piek zegt:

   “It’s not that going to Africa is any big deal. The big deal is to try and get something out…”

 11. Eric zegt:

  ‘Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.’ (Churchill). De concentratie van de planetaire macht bij een clubje technocraten en niet- verkozen voorzitters van supranationale instellingen (EU, VN, WHO, OESO etc.) en bij hun financierders leidt tot de onderwerping van de wereldbevolking aan een nieuwe, geconstrueerde werkelijkheid die in de tijd (de toekomst) steeds verder vervreemdt van de oude, reeds gekende en voordien als normaal ervaren werkelijkheid.
  Verspreiding van invloed en macht zorgt daarentegen voor systemen van wederzijdse controle en afremming van corrumpering.

  • dzjakkedzjakke zegt:

   Om die geconcentreerde macht verspreid te krijgen, moet er ?……. Helpt bidden?

   • Eric zegt:

    Stemmen op nationalistische partijen die het wat kleinschaliger willen is een begin.

 12. siegfried zegt:

  Wat betreft Hannah Arendt. Deze was als journaliste aanwezig op het Eichmannproces, maar heeft geen jota begrepen van Eichann’s verdediging, al heeft deze zijn best gedaan om alles haarfijn uit te leggen. Om dat te begrijpen zou J.S. moeten beginnen met de memoires van Eichann te lezen, geschreven alvorens hij werd gekidnapt. “Ich, Adolf Eicham” werd gepubliceerd door het Druffel Verlag in 1980. Johan, doe de moeite het te lezen alvorens u onzin als “Eichann was de architect van de holocaust” op papier te zetten.

 13. Eric zegt:

  Ik wist niet dat die Eichmann twee pseudoniemen had.

  • Anoniem zegt:

   ich, Icham Dolly.

  • siegfried zegt:

   Serieuze tikfout.

  • Toon Piek zegt:

   Met het victimisme van Eichmann is het niet goed afgelopen… Hij werd ter dood veroordeeld, in de gevangenis een half jaar later opgeknoopt, vervolgens aan boord van een Israëlische politieboot gecremeerd en zijn as in de Middellandse Zee gestrooid. De enige tot nog toe ter dood veroordeelde van de staat Israël! Twee van de in Argentinië achtergebleven zonen van Eichmann hebben nadien een terreurcel opgericht. Eén ervan werd 2 jaar naar de gevangenis gestuurd voor bezit van vuurwapens en nazi-propagandamateriaal. Zie https://brabosh.com/2018/11/07/pqpct-kmf/

   Het boek Ich, Adolf Eichmann betreft bandopnames van gespreksrondes die hij eind jaren vijftig met de Nederlandse mede-nazi Willem Sassen in Argentinië had. Willem Sassen was een journalist ( Zuid-Amerika-correspondent voor Stern) en ook ghostwriter van Hans-Ulrich Rudel, een Duits gevechtspiloot (aas) en ware oorlogsheld, die tijdens de oorlog 5 keer gewond raakte, op het einde zo zijn been verloor, maar terugkeerde naar zijn eenheid en er actief bleef. Hij werd door HItler als geen ander militair onderscheiden met ridderkruis en gesp in goud en briljanten. Zo heeft hij de kruiser Oktoberrevolutie tot zinken gebracht en een recordaantal uren in de cockpit van zijn gevechtsvliegtuig doorgebracht. De luchtmacht stond centraal in de Duitse Blitzkrieg-tactiek. Het overzicht van zijn vliegprestaties is indrukwekkend. Hij voert de lijst van bekende Duitse gevechtspiloten uit W.O. II aan met 2000 vernietigde doelen! Rudel kreeg van de Ami’s twee jaar voorarrest en werd vervolgens vrijgesproken. Hij deed in Argentinië aan alpinisme, heeft er de hoogste bergen van de Andes beklommen en is uiteindelijk gestorven na een hartstilstand.

  • Toon Piek zegt:

   Voor alle duidelijkheid Rudel, en niet Sassen werd door HItler als geen ander militair onderscheiden… Sassen was bij de Waffen-SS en kreeg de rang van Untersturmführer. Rudel daarentegen werd nog bevorderd tot kolonel.

  • Toon Piek zegt:

   Eichmann klom op tot een rang lager dan Rudel en werd SS-Obersturmbannführer. Hannah Arendt trok in twijfel of dat een rang van enige betekenis was. Volgens haar droomde Eichmann de hele oorlog ervan om Standartenführer (nog een rang hoger) te worden. Mensen als Eichmann die door de rangen omhoog geklommen waren, zou het nooit toegestaan worden om verder te komen dan de rang die hij bereikt had, tenzij aan het front (wat Rudel gelukt is)…

   • Anoniem zegt:

    Standartenführer , is dat iets als Li, de zeurchinees op deze blog?

   • Toon Piek zegt:

    Wat dat betreft is Siegfried hier de specialist en kan je wellicht daarover meer uitleg geven (ik weet niet of hij veel zin zal hebben want dhr. Busch van Kazerne Dossin heeft hem enige tijd geleden flink geambeteerd).

   • Anoniem zegt:

    Ach, zo dringend is het niet.

 14. Greta zegt:

  De “banaliteit van het kwaad” heeft niets met politieke correctheid te maken is te herleiden naar o.a. 2 psychologische testen:
  1) de test met het toedienen van elektrische schokken onder leiding van een hogere
  2) de test met Amerikaanse studenten in de rol van gevangene – cipier die een week zou duren, maar reeds na drie dagen stilgelegd diende te worden wegens te verregaand uit de hand gelopen.

  Bij 1) stellen zich volgende vragen – klakkeloos gehoorzamen van oversten in het leger en hoe zijn we geëvolueerd sinds de afschaffing van legerdienst?
  a) Als blijkt dat het niet vrouwen maar MANNEN zijn die het meest zelfmoord plegen, hoe is dit geëvolueerd sinds afschaffing legerdienst en zijn er mogelijke positieve of negatieve effecten op meer of minder zelfmoorden? Uiteraard kan dit niet enkel herleid worden met afschaffing legerdienst maar ook de sterk veranderende maatschappij met effecten pas zichtbaar en vergelijkbaar op langere termijnen.
  b) Als Elisabeth in officiersopleiding gaat, zij als influencer voor de meisjes zal dienen om te volgen, lijkt het misschien ook geen slecht idee jongens in die richting “burgerdienst” “legerdienst” te sturen?

  Verlenging abortus naar 18 weken dat is pas moord en “banaliteit van het kwaad” ten top.
  Liberalen die zogezegd vrijheid dienen!!!. Welke en wiens vrijheid?

  Trouwens alle partijen die met deze wetswijziging instemmen, moordenaars ( heb nog maar slechts 2 partijen zich negatief horen uitspreken hierover. CD&V en NVA.)..dus tot nader order alle anderen uit den boze dit is wat mij betreft een doorslaggevend element.

  Abortus was reeds steeds moord, maar om verschillende redenen beperkt toelaatbaar.
  18 weken is echt een brug te ver. Iedereen die maar denkt dit te moeten toelaten zou best de filmpjes op you tube van week tot week in de zwangerschap bekijken.
  Op 18 weken is dit geen foetus meer een volledig kind met alles erop en eraan, het ogenblik dat het zelfs begint te schoppen.

  Enkel obscure mensen en partijen kunnen een dergelijke wet bedenken!!!

  Geen algemene wet met deze uitbreiding, onder bepaalde uitzonderlijke voorwaarden, gezondheidsproblemen o.a. tot daar toe. Dit is een wet van en voor MOORDENAARS.
  Een arts die daar aan meewerkt hoef ik echt niet. De hedendaagse Mengele’s wetgevers en uitvoerders!!!!!!

  • Toon Piek zegt:

   Zie mijn reactie hieronder.

  • Toon Piek zegt:

   Mocht je toch gelijk hebben – want legertoppen zoals in België en ook in andere buurlanden zijn natuurlijk wel liberale middens – hoe moet ik me deze ‘influencer’ van nobele huize hier bij ons dan voorstellen? Als Lara Croft, de cyberheldin – ook een hertogin trouwens – uit het computerspel Tomb Raider? Als ‘héroïne émancipée’, met veel sex appeal? Dan wel de aangepaste versie, met grotere tailleomvang en kleinere cupmaat, en die huilt nadat ze een man in het gezicht heeft geschoten? Van Tomb Raider werd ook de erotische parodie Nude Raider gemaakt. In de oorspronkelijke game zegt het computerfiguurtje van Toby Gard bij het verlaten van haar zwembad : “nu kan ik deze natte kleren maar beter uitdoen,” en er zijn nog wel enkele zulke suggestieve momenten. Er waren geruchten dat er een manier bestond om haar in het spel te laten strippen. Er circuleerden enkele ‘nude codes’ maar het lukte niet om ze in haar blootje te krijgen. In Nude Raider Legend Bolivia had ze echter met opzet haar “klimkledij” vergeten en in Tomb Raider Underworld met de nude mod ziet ze er nu zo uit :

  • Toon Piek zegt:

   Sorry voor het Russisch in de videoclip. Europe-Russia unite! Leve de Albo-Europeanen (van het Latijnse albus of wit). Vlaanderen boven, dat ook nog natuurlijk!
   P.S. Tegen Vladimir kan den Donald toch niet op! Putin mogelijk nog president tot 2036…

 15. Toon Piek zegt:

  1) Men moet zich niet in het leger bevinden om elektrische schokken toegediend te krijgen en
  2) in het leger bestaat ook justitie met name krijgsraad.
  3) Dat meer zelfdodingen bij mannen dan vrouwen iets te maken heeft met de afschaffing van de legerdienst is voor mij niet zo duidelijk, men zou ook het tegendeel kunnen verwachten. Depressies met in het slechtste geval zelfdodingen zou men kunnen zien als de uitwerking van het vervreemdende kapitalisme op de menselijke psyche. Feminisme, slechts in theorie antikapitalistisch, maakt daar deel van uit (komt als dusdanig niet voor in prekapitalistische samenlevingen). Het kan bijdragen tot de beknotting van de viriliteit bij mannen, een belangrijk gegeven in de ‘struggle for life’ bij jongere mannen.
  3) Dat prinses Elisabeth als nieuw rolmodel voor het leger gaat dienen lijkt me niet zo waarschijnlijk, plus het toenemend succes van de V-partijen dat als een donderwolk boven het voorbestaan van het Belgische koninkrijk hangt.
  4) De recente ontwikkelingen op vlak van abortuswetgeving zijn de uitwassen van een begrenzingsprobleem, veroorzaakt door het wegvallen van de godsdienst in onze contreien (reactie CD&V in die zin meer dan logisch, NVA minder in het nieuws). Met de pandemie en het invoeren van de ‘sociale distance’-regel kreeg men het begrenzingsprobleem nog eens als een boemerang terug in het gezicht. Klimaatproblematiek is ook een afgeleide van een begrenzingsprobleem : hoeveel verdwijnende biodiversiteit is toelaatbaar, hoeveel vuilbak mag de atmosfeer worden? Genderfluïditeit hetzelfde : de grens tussen mannelijk en vrouwelijk is voortaan fluïde. Men ziet niet langer een grens tussen de seksen (m/v –> m/v/x). De migratieproblematiek is te herleiden tot één groot begrenzingsprobleem. De keuze tussen economische groei of degrowth (minder bnp, minder consumptie, minder materialen en minder werktijd) is in se het hanteren van begrenzing (sociale grenzen).
  5) Wat begonnen is met wat morrelen aan rolpatronen heeft op veel plaatsen de balans van de arbeidsverdeling tussen de seksen doen doorslaan in de andere richting. In de zorgberoepen : meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen en meer vrouwelijke dan mannelijke psychologen. Het beroep van dierenarts is nog het meest frappant : vroeger de veearts een exclusief mannelijk beroep, nu meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaat-dierenartsen op de campus. Die verdeling heeft bepaalde gevolgen voor de werking. Mijn persoonlijke ervaring met een huisartsengroepspraktijk bv. is dat zulks leidt tot minder ‘Streber’-mentaliteit, wat wel goed is voor de gezondheid van de zorgverstrekkers in kwestie, maar minder voor die van de patiënt… Men heeft er ook de neiging zoveel mogelijk te delegeren naar artsen-specialisten, waar men dan met overwerk te kampen krijgt en daar is dan meer robotgeneeskunde. Een verbetering voor de ene en een verslechtering voor de andere. De vraag is wie betaalt hier het gelag?

  • Anoniem zegt:

   de blanke ‘cis-gender’

  • Toon Piek zegt:

   Uitstervend ras!

   • Anoniem zegt:

    en dat is dan waarschijnlijk weer niet racistisch?
    die tolerantie is toch zo mooi.

    Bon, u haat wie u wil, als dat, zoals nu de mode is, blanke hetero’s zijn is dat uw zaak.
    toch zou u zich lelijk kunnen mispakken.
    hier wordt de omvolking inderdaad versneld maar onderschat het Oostblok en de russen niet.
    Die gaan niet gewoon liggen als je ‘racist’ roept en zijn nog witter dan de witten van hier.

   • Toon Piek zegt:

    Je hebt me niet goed begrepen. Van iemand die niet klein te krijgen is, zegt men ‘uitstervend ras’, waarmee men bedoelt dat er zó niet veel meer rondlopen. Niks met racisme te maken dus!

    De omvolking, één van de oorzaken van een negatief Flynn-effect, las ik op internet. Ik weet niet in hoeverre dat wetenschappelijk te staven is. Voer voor psychologen of pedagogen…

   • Anoniem zegt:

    ah oké
    onkruid vergaat niet, zoiets.
    omvolking valt niet strikt te bewijzen maar er zijn veel aanwijzingen of omstandigheden die doen vermoeden dat die een van de agenda’s van de psychopaten achter de schermen is.
    wel wrang voor hen dat ze hun plannen, tijdens hun leven, nooit volledig ten uitvoer zien komen.
    en de toekomst is onbekend, veel moeite voor niks dus.

   • Toon Piek zegt:

    Beschuldigde, sta op…
    De uitwerking van het feminisme op het dalende geboortecijfer (meer abortussen = minder geboortes over het hele grondgebied) biedt een rechtvaardigingsgrond voor de omvolking. De volksvertegenwoordigers die door aanpassing van de bestaande wetgeving nog meer de abortus willen faciliteren zijn daarvoor verantwoordelijk. Politici zoals Vincent Van Quickenborne, aanwezig op de 11 juli-viering en van wie de fractie in het parlement wellicht unaniem de aanpassing zal goedkeuren, zijn hypocriet omdat ze beweren voor de vooruitgang te zijn terwijl ze de achteruitgang van hun volk bewerkstelligen (omvolking één van de factoren bij negatief Flynn-effect e.d.). Als ze hoogtechnologische vooruitgang prediken, zullen ze moeten zorgen dat ze aan de nodige grijze cellen raken!

   • Anoniem zegt:

    Je gaat ervan uit dat ze hersenen willen.
    Gehoorzame werkmieren volstaan.
    Liberalen van dit slag zijn volksverraders die hun moeder verkopen voor een postje.
    Ze zijn woke, feministisch etc.. zolang hun postje niet in gevaar komt.
    De ergste is Somers, op de voet gevolgd door mini-me De Croo, de filantroop van ‘de eeuw van de vrouw’.

   • Toon Piek zegt:

    Niet gezien op VRT NWS? Van Quickenborne op de eerste rij de Vlaamse Leeuw aan ’t meezingen, één van de weinigen met een mondkapje!

 16. Anoniem zegt:

  dat dit

Reacties zijn gesloten.