‘Bende zakkenvullers’: méér dan een peiling

parlementAchter het anti-politiek cynisme van de Vlaming zit een triest gevoel van staatloosheid

Een absoluut dieptepunt inzake politiek vertrouwen, het Vlaams Belang staat er weer helemaal, en migratie is een blijver als thema, ondanks corona. Dat zijn zowat de krachtlijnen van de uitgevoerde opiniepeiling door de VRT en De Standaard.

Er is al wat inkt gevloeid over die peiling, waarbij de politicologische clichés toch weer de bovenhand halen. Maar hoe rijm je die vaststellingen aan mekaar, wat is nu eigenlijk het verhaal achter deze verschillende tendensen? Want zo’n peiling kan toch veel meer zijn dan zomaar een peiling, namelijk een momentopname van het collectief bewustzijn. In de ziel kijken van de modale Vlaming dus.

Vooreerst de vaststelling dat de bende zakkenvullers, zoals de politici worden betiteld, zowel het Belgische als het Vlaamse niveau uitmaken. De Vlaming heeft niet het gevoel dat Jambon en C° ons genezen van de Belgische ziekte. Integendeel, ze lijken er mee door besmet.

Angstregime

Van Ranst

Marc Van Ranst, de man die ons in het kot kreeg (en er nog het liefst in houdt)

Ik zie die dubbele teleurstelling maar in weinig analyses opduiken, nochtans is ze de clou van het antipolitieke klimaat. Tegenover de sukkelgang van Sophie Powerpoint Wilmès stond géén Vlaams coronabeleid dat blaakte van daadkracht en consistentie, zodat we ons in het zog van Denemarken en Oostenrijk konden plaatsen: het regionale echelon was weinig meer dan een bleke afspiegeling van het federale crisisbeleid waarin de mondmaskersoap als een rode draad loopt. Af en toe ondernam de burgemeester van Antwerpen een poging om toch op dat verboden bankje te gaan zitten, helaas voor hem, het applaus bleef uit. De nationale Veiligheidsraad ontpopte zich tot de echte regering, met de virologen als moderne hogepriesters voor wie de lockdown de absolute triomf was van hun Cartesiaanse hokjesdenken.

De lockdown werd een alibi voor de politieke impasse, die voor sommigen nog heel lang mocht duren

Over die lockdown is het laatste woord nog niet, gezegd, ik wijd er een hoofdstuk aan in mijn komend boek ‘Politiek incorrect’. Na de laattijdige maatregelen en de vaststelling dat er gewoon geen mondmaskers waren, was het medisch een voldongen feit dat iedereen voor lange tijd in zijn kot moest. Met Marc Van Ranst voorop werd dat het nieuwe mantra, en iedereen deed mee, omdat het moest. Terwijl dat algemeen huisarrest (want dat was het) voor het Belgische regime de gedroomde kans was om de gezondheidscrisis om te buigen tot ‘het nieuwe normaal’, een afspiegeling van het Absurdistan waarin we leven, met de angst als grootste motor.

De lockdown werd met name een alibi voor de politieke impasse, aangedreven door een angst voor de ziekte, de dood, maar ook voor de medeburger, de politie, de gouverneurs, voor iedereen eigenlijk. Als iedereen iedereen kan besmetten, biedt alleen de veralgemeende quarantaine soelaas. Letterlijk een terreurregime dus, volgens het devies van de kwade geest Lindorf in ‘Les contes d’Hoffmann’ van J. Offenbach: ‘Par les nerfs j’arrive au coeur; Je triomphe par la peur’.

Bestuurlijke chaos

Wilmes4Nu al wordt ons een tweede golf voorspeld tegen de herfst, maar het is twijfelachtig of de Wilmès-truc nog een tweede keer zal pakken: het coronakrediet is op, zo leert De Stemming. Zal de Vlaamse regering resoluut het voortouw nemen in de crisis? Twijfelachtig, gelet op de kwaliteit van het politiek personeel, en dan zijn we weer bij de emotionele baseline van de opiniepeiling: het gevoel van verweesdheid, van in een niemandsland te wonen.

In normale tijden is dat bestuurskluwen gewoon Kafka, nu kost het mensenlevens.

Dat is de eigenlijke conclusie van die opiniepeiling: dat Vlamingen beginnen te beseffen dat ze de facto statenloos zijn. Hangend tussen hemel en aarde, geen vaderland, geen staat. Het gaat dit keer niet alleen om de luie Walen en/of de corrupte sossen, maar om de globale politieke klasse die wordt afgeserveerd. Het ressentiment tegenover de politiek en de gesubsidieerde particratie wordt gevoed doordat België niet werkt maar Vlaanderen evenmin. De niveaus zitten in mekaar gevlochten via een chaotisch kluwen van elkaar overlappende bevoegdheden. Iets waar uitgekookte francofone onderhandelaars uit het verleden zonder twijfel de hand in hebben: hoe warriger en onefficiënter de regionalisering, des te sneller zal het heimwee naar de Belgische federale staat weer opduiken, moet men gedacht hebben. In normale tijden is dat bestuurskluwen gewoon Kafka, nu kost het mensenlevens.

De voorbeelden van deze bestuurlijke chaos zijn legio: als je werkloos wordt, moet je je tot het federale niveau wenden om een uitkering te krijgen, maar tot het Vlaamse niveau als je nieuw werk wil zoeken. Ziekenhuizen worden federaal gefinancierd maar de aankoop van apparatuur en de inspectie zijn regionaal. En recent: heel het testing-en-tracingsysteem om covid-infecties snel op te sporen is zo kaduuk als wat. Het onderzoek wordt door Vlaanderen georganiseerd, maar is afhankelijk van gegevens die federaal worden bijgehouden en doorgegeven. Lange en gebrekkige informatieketens tussen de verschillende diensten en niveau’s zorgen ervoor dat geen enkel niveau degelijk werkt. De Belgische ziekte dus.

Separatistische vluchtroute

jambonToch lijkt het nog altijd niet de bedoeling te zijn van de grootste Vlaams-nationalistische formatie, de N-VA, om echt voor Vlaamse onafhankelijkheid te gaan, of zelfs maar een confederale constructie (een verdrag tussen twee staten). Het blijft prutsen aan het Belgische model, en daar heeft de Vlaming hoe langer hoe minder boodschap aan. Meteen leidt het gevoel van staatloosheid tot onvervalst separatisme -de absolute nachtmerrie van de Belgische francofonie- én een identitaire opwaardering, een behoefte aan herbronning: wie zijn we? Waar willen we naar toe? Wie zien we als medeburgers in dit avontuur?

Het migratiethema is het platform waarop de doorsnee Vlaming zijn republikeinse droom beleeft

Wat ons bij het migratiethema brengt, tot verrassing van de politicologen niét verdampt in het collectief bewustzijn door corona. Van drie één: de afkeer van de actuele politiek, de leegloop van de N-VA richting VB, en de kritiek op het open grenzenbeleid, wijzen alle in éénzelfde richting, namelijk de behoefte aan een vluchtroute, los van de Belgische constructie en zijn fameuze weeffouten. Het succes in de covid-19-bestrijding van vergelijkbare kleinere naties (Denemarken, Oostenrijk, Slovenië) werkt aanstekelijk.

Links kan er maar beter aan wennen en afstand nemen van de oude vormen en gedachten. Het migratiethema is het platform waarop de doorsnee Vlaming zijn republikeinse droom beleeft: ook de plaats van bijvoorbeeld de islam wordt daarin herbekeken. Moet de overheid überhaupt religiën subsidiëren? Antipolitiek dus, maar ook het verlangen naar iets anders, het uitzicht op een ambitieuze natie van zo’n zes miljoen inwoners, waar Scandinavische bestuurskwaliteit en sociale cohesie de toon zetten.  De gewone behoefte om eindelijk eens thuis te komen.

Corona als finale druppel, trigger, zwarte zwaan? De vraag is weerom welke Vlaamse beleidsvoerders klaar staan om in dat gat te springen. En dan is er nog Brussel en Europa, twee blijvende olifanten in de kamer. Je zou van minder cynisch worden.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

142 reacties op ‘Bende zakkenvullers’: méér dan een peiling

 1. Boomer zegt:

  …….

 2. Boomer zegt:

  ………

 3. Christel zegt:

  Zeg dat wel. Onze spoedarts heeft hier al kritiek geleverd op het lakse beleid van De Block en de viro-loog MVR. Als ze nu eens van het begin af de vakantiegangers die terugkeerden van Italië getest hadden en in quarantaine hadden gezet, dan was de lockdown niet nodig geweest en zou ons ziekenhuis niet de toestroom van Limburgers moeten overnemen.
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/27/pano-hotel-corona/

 4. Kustem zegt:

  dat zwijgen is zo schattig.

 5. Kustem zegt:

  @anoniem
  Ik gaf Boomer een lieve knuffel en hij blijft mokken.
  Een moeilijk baasje…
  ……

 6. Anoniem zegt:

  de avonturen van pruillip Boomer in safe-space
  het vervolg?
  ……

 7. Eric zegt:

  Ivan Illich (‘Medical Nemesis’ ‘Limits to Medicine’) had dit scenario in de jaren ’70 niet kunnen bedenken. We zitten nog niet eens middenin de Apocalypse. Vergeleken bij het systeem dat de verzamelde wereldkliek van pharmaceutici, virologen, gezondheidsambtenaren, gezondheidsjournalisten (‘The Lancet’) en andere duivelse wetenschappers hebben ontwikkeld was het nazi-systeem van Hitler en Mengele het resultaat van wat amateuristisch geklungel. Men werkt nu niet alleen wereldwijd om bevolkingen te decimeren, men doet het ook veel professioneler dan die idiote nazibende uit het verleden. Zoveel slimmer en overtuigender. Je kan er met je verstand niet meer bij. ‘Geniaal’ is te zwak omschreven. Het is Dostojevski (‘De Groot-Inquisiteur’) pur sang.

 8. Joseph Beubbels zegt:

  Een bende zakkenvullers, gewis een onverbloemde waarheid! Als ik zo vrij mag zijn – er zijn wel twee ontsierende taalfoutjes in het artikel : onefficiënt i.p.v. inefficiënt – spellingcorrectie geeft me gelijk! – en doorsnee-Vlaming moet met een koppelteken. Ongetwijfeld de invloed van de vele reacties, waar niet wordt gekeken op een taalfoutje meer of minder, hoofdletters achterwege worden gelaten en de interpunctie vaak de wensen overlaat? Indien voor dt-fouten hier een eredivisie zou worden opgericht, zou ik wel weten wie daarin de ongeslagen kampioen is! Voor een Vlaams-Brabander is er gelukkig de invloed van de taalgrens, als dat geen excuus is…

  In tijden van besmetting door corona echter – een woord dat boekdelen spreekt voor wie digitale en elektronenmicroscopen dagelijks onder zijn hoede heeft – is voor de Vlaming een onbesmette taal nog het enige houvast, zeker in steden als Gent, nu al een tijdje onder liberaal bestuur (wat vroeger in het rood was, staat er voortaan in het blauw), waar men her en der “Samen tegen Corona” op het wegdek aantreft en waar men i.p.v. het burgerlijke Gents naast het uit kinderkribben opstijgende geschrei en geschreeuw op straat enkel nog Zuid-Slavisch hoort. Van de taal van Henri Conscience naar die van Voltaire of op zijn Gantoise gezegd: “la vie bohémienne et donc pas Buffalo”…

  Zou naar analogie met het levervirus het coronavirus waar het nu allemaal om te doen is, trouwens niet beter als naam longvirus A of B hebben meegekregen? Men heeft het toch ook over hepatitis A, B, C, enz., overgenomen uit het Latijn of Grieks, wat letterlijk leverontsteking betekent en voor zich spreekt. Nu zou men van dokters kunnen denken dat na menwel zot moet zijn voor zulke studies – als patiënt krijgt men dan zo’n zot voor zich! – maar microbiologen zijn wel een allegaartje dat o.m. zijn woorden gaat zoeken bij astronomen! Zo is corona de lichtkrans die men ziet bij zonsverduistering en hepatitis D noemt men ook een satelliet-virus, een virus dat niet op zichzelf bestaat en nog een ander virus (hepatitis B) nodig heeft om te overleven en zich te vermenigvuldigen, ook wel deltavirus genoemd, wat ons dan eerder bij de aardrijkskunde brengt. Hepatitis D zou vooral voorkomen in Italië, waar men de ‘delta del Po’ kent, vandaar de benaming? Door het vaccinatiebeleid tegen hepatitis B, zou het daar nu wel een zeldzaamheid zijn geworden. Dergelijk virus werd trouwens ook aangetroffen bij vogels en in de hersenen van een boa constrictor, één van de bekendste wurgslangen, te bezichtigen in de dierentuin… Volledigheidshalve nog opmerken dat er ook alcoholische hepatitis bestaat, maar daar ga ik de lezer hier verder niet mee lastig vallen, want de brouwerijen krijgen het vandaag al zwaar genoeg te verduren…

  Wie geen oren heeft naar de hier vaak gehekelde ‘pensée-unique’, zoals meestal naar voor gebracht in de Vlaamse media, en daarbij eens een ander ‘vocabulaire’ wil, komt hier zeker aan zijn trekken en moet beslist bepaalde reacties hier lezen. Het ene ‘vocabulaire’ is natuurlijk het andere niet, en dit over het hele politieke spectrum, zowel rechts als links. Zo kent men uit het Franse ‘milieu décroissantiste’ het woord résilience (in het Eng. resilience, afkomstig uit de ecologie), wat zoiets als veerkracht moet betekenen, nu toch ook (in beperkte mate) aan de orde bij de aanpak van de coronacrisis… Enfin, iets anders dan veerkracht in Frankrijk is er de nieuw rijzende ster aan het politieke firmament Jean-Marie Bigard, die nog heeft opgetreden in grote stadions zoals de Bercy Arena en het Stade de France in Parijs : “Parlement et gouvernement, ça finit par ‘ment’, du verbe mentir. Donc on ne peut pas y arriver comme ça. Le jour où le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très, très mal. Il va falloir que des têtes tombent”. Jean-Marie Bigard werd onlangs nog persoonlijk opgebeld door de Franse president. Hij zegt namelijk het Franse volk te vertegenwoordigen en meer dan 8 miljoen Fransen achter zich te hebben, “une très grosse partie du peuple”. Deze Franse komiek en acteur, bekend voor zijn controversiële humor, maar die zich ook vulgair durft uit te drukken en daarvoor ook kritiek kreeg, is mogelijk kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2022! Dit wordt dan zeker een streep door de rekening van de farma-lobby! Ook vindt hij het hoge percentage fiscale fraude in zijn land onaanvaardbaar, dus zeker geen politieke slijmerd zoals men die in neoliberale politieke of economische middens wel meer aantreft. Bij de presidentsverkiezingen in 2006 ondersteunde hij nog de kandidatuur van Nicolas Sarcozy (waarvan hij zich later distantieerde), met wie hij vervolgens een bezoek aan paus Benedictus XVI (Ratzinger) bracht. Een nakende afrekening in het Franse politieke milieu en exit Emmanuel Macron? Na Donald Trump in de V.S. nu ook in het land van zon en wijn suspense verzekerd met Jean-Marie Bigard!

 9. Benny zegt:

  de banaliteit van het kwaad wordt nu door media, virologen; politici actief gepromoot.
  het is nu zelfs burgerzin gaan heten, in ons eigen belang en voor de veiligheid.
  een dikke eeuw social engineering bereikt een hoogtepunt in een cynische, onmenselijke hoax.

 10. Ines zegt:

  Hahaha, u bent grappig, zo’n informatieve tekst posten na de passage(s) van en ik citeer: “…JS al zijn comment section wackjobs…” , (CEO van de club van nutcases, reactie nr.12)
  U maakt zich druk over dt-fouten? Ingeval u het nog niet wist: u bevindt zich hier in het linguïstisch parallel universum dat zich buiten de bluepilled matrix manifesteert, met semiotische code 33. Gewoon doorteleporteren naar links, dan afslag naar altrechts, het zweeft net naast dat van de 4chan probiotici😂

 11. Eric zegt:

  Als je het debat in Nederland over bijv. HCQ (Baudet in de Tweede Kamer, Elens die er niet over zwijgt, Van der Pijl en Van Wolferen in Café Weltschmerz) of ventilatie en luchtvochtigheid (Maurice de Hond) vergelijkt met het non-debat in Vlaanderen… jongens, wat zijn de Nederlanders – niet hun regering – toch ver vooruit! In Australië heeft een miljardair tonnen HCQ gekocht en aan de regering geschonken, het aantal doden ten gevolge van Corona ligt er vele malen lager dan in onze Lage Landen. Elens merkte ook op dat reumapatiënten die dit medicijn traditioneel vaak en lang nemen zelden last van bijwerkingen hebben EN dat ze zelden of nooit COVID19 krijgen. Maar in België heeft groot (dwaal)licht en ‘viroloog’ Van Gucht afgeraden het middel voor te schrijven. Waar is het debat over die uitspraak??? Ook De Wever of Van Grieken heb ik er nog niet echt over gehoord of gelezen? Welke dokter steekt in ons land zijn nek uit om de directieven van meneer Bill Gates in twijfel te trekken en een alternatieve remedie aan te reiken? Ik ben verbijsterd door wat er gaande is. Gates die het heeft over digitale fingerprints die met het vaccin mee kunnen geïnjecteerd worden. Eén voordeel is: in twee en een halve maand heeft de zogenaamde officiële wetenschap haar masker volledig afgeworpen, en de tronie die we nu te zien krijgen is gruwelijk. Mengele was een klein jongetje vergeleken bij de tenoren van de WHO. Science Fiction is the real Non-Fiction geworden en zij die zich niet willen informeren zijn sowieso hopeloos verloren.

 12. Benny zegt:

  dat is zeer juist, Ines

 13. Benny zegt:

  Mengele is te vroeg gestorven.
  Hij was nu hoofdarts van Bill, de mensenvriend.

 14. willem de zwijger zegt:

  ….

 15. willem de zwijger zegt:

  ….

 16. willem de zwijger zegt:

  .

 17. Marc zegt:

  @ Willem De Zwijger; you know too much!

 18. Q17forFlanders zegt:

  digital warriors

 19. Eric zegt:

  Ines: als ikzelf, of iemand anders, u in januari had geschreven dat we in maart allemaal opgesloten zouden worden omdat de regering het had nagelaten de grenzen voor het coronavirus te sluiten, dan had u mij (of hem/haar) verweten een aanhanger van Alt-right te zijn.
  We leven in een universum waarin Bill Gates zegt dat hij de wereldbevolking door middel van vaccinaties met 10 tot 15% wilt verminderen. Dokters die ontdekken dat medische middelen die sinds decennia worden voorgeschreven tegen reuma en malaria ook zeer werkzaam zijn tegen covid19 wordt door hun regeringen het genezen van coronapatiënten onmogelijk gemaakt. Ministers verklaren dat verbod op het genezen van patiënten door te verwijzen naar vaccins waarop ze zeggen te wachten. Gates is overal in desastreuze politieke beslissingen (& politieke nalatigheid) aanwezig. In Afrika en india kennen ze hem, daar heeft hij gezorgd voor een explosie van polio.
  Dat is het universum waarin u en ik leven, Ines. Er is geen ander universum. De filantropische fantasie van de miljoenen ‘wetenschappers’ en ‘journalisten’ die voor Gates werken geeft ons universum stilaan een iets andere vorm.
  U mag degenen die dit naar buiten brengen Alt Right noemen (ik dacht niet dat Kees van der Pijl en Karel van Wolferen tot die strekking behoren), het doet niets af aan de juistheid van hun bevindingen.

 20. Benny zegt:

  dat is zeer juist, Eric

 21. Joseph Beubbels zegt:

  Immer gerade aus?

 22. Vanhoovels Paul zegt:

  Voor mij is het heel simpel. Je trekt een gekleurd plunje aan en laat uitschijnen dat je behoort tot een of andere politieke partij. En vervolgens begin je onnozel te doen en te liegen en vuile taal te gebruiken. Met de stille hoop dat je uw gefingeerde partij als een weerbarstig nest neanderthalers kan af schilderen. Ik geloof dus geen praat van gekleurde mannekes. En van mij mogen ze uiteraard braken wat ze willen.
  Wat ik ook zegde in Johan zijn dagboek. Juist dat hij moet inkaderen dat zijn dagboek misbruikt kan worden door dergelijke elementen. Is dit een voorstel tot censuur? Ik denk het niet. Het is een onderdeel van een mening. Voor de rest is Johan hier de moderator. Maar schijnbaar willen anderen zijn functie overnemen en gaan bepalen wie of wat er hier gezegd mag worden.
  Voor de rest beperk ik mij zoveel mogelijk tot kennisname van ieders mening.
  En bij sommige meningen reageer ik niet natuurlijk. Als ik wik en weeg over en de mening en de persoon die de bewering doet en zelfs een leugenaar is dan is niet reageren de beste oplossing.
  En die kies ik dan voor mezelf. Dat dit aanleiding geeft tot heibel en een stortvloed van schuttingtaal van sommigen is niet mijn fout. Feitelijk zijn het zulke mensen die censureren.
  Door hun daden en oorlogsverklaringen die op niks gebaseerd zijn beogen ze censuur.
  Zij mogen dus alles zeggen en anderen mogen dat dus niet. Is dit “égalité”
  Dat is een echte vorm van debiliteit. En daarom heb ik reeds gesteld dat ik mijn medewerking aan dit forum ging minderen. Wat dan weer een hoop tumult veroorzaakt want ik zou gezegd hebben dat ik stopte. Minderen is dus stoppen en zelfs niets zeggen veroorzaakt dus heibel.
  Alles wordt dus censuur. Het kan er inderdaad van komen. Maar ik voel mij niet aangesproken.
  Degenen die liegen en ellende veroorzaken zullen de schuldigen zijn.
  En mogelijk ook dezen die nog een eigen mening durven uiten. Want vooral dezen lopen in de weg.
  Leugenaars minder. Die veroorzaken op termijn toch wat anderen beogen.
  De oorlog die overal gevoerd wordt is deze via gekweekte virussen.
  Overal. Niet alleen in de lucht dus maar ook op papier.

 23. Anoniem zegt:

  Gelul, ik heb al meermaals, in tegenstelling tot u, gezegd dat wat mij betreft iedereen alles moet kunnen zeggen.
  Dat je nu kronkelt als een duivel in een wijwatervat met zinnetjes als:
  “Wat ik ook zegde in Johan zijn dagboek. Juist dat hij moet inkaderen dat zijn dagboek misbruikt kan worden door dergelijke elementen. Is dit een voorstel tot censuur? Ik denk het niet.”, is eigenlijk zeggen dat jij het zou doen als je Johan was en dus een verwijt aan de auteur en unieke moderator alhier.
  Jij vloekt en raast en tiert (niet in deze post maar in vele andere posts) als een bezetene
  maar anderen moeten binnen de lijntjes kleuren?
  Nooit, blogpaus Paul; never, jamais.
  Er is een nog een paus die bezeten is, dat hoort bij de job blijkbaar.
  En voor de goede orde, schrijf wat je wil; het raakt mijn koude kleren niet
  Maar je staat alweer met de billen bloot, vent, met je neverending story.

 24. Anoniem zegt:

  Er is nog

 25. Columbo zegt:

  “inkaderen” van “elementen”. Is dit een voorstel tot censuur? Ik denk het niet.”
  ik denk het wel, ik weet het wel zeker.

 26. Kustem zegt:

  “En mogelijk ook dezen die nog een eigen mening durven uiten. Want vooral dezen lopen in de weg.”
  van jou dan, PVH?

 27. Ines zegt:

  Alle korte reacties: hilarisch.Vooral Willem🥇
  @Eric: ik begrijp de scepsis naar Gates toe, maar ik heb je al eens gezegd waarom ik het een moeilijke vind om er een mening over te vormen. “miljoenen journalisten die werken voor Gates” Hoe kun zo’n stelling onderbouwen vanuit je zetel achter een pc?? Wetenschappelijk onderlegden in die materie weten het allemaal zelf niet meer. Ik constateer alleen maar dat vaccins de voorbije decennia veel levens hebben gered en tal van gevaarlijke kinderziektes hebben uitgeroeid. Wat Corona betreft: alle regeringen worstelden met het plotse gegeven van het instellen, afdwingen en controleren van een vorm van lockdown. Noteer ook dat in de landen die werden geleid door vrouwen Corona beter werd aangepakt. Misschien kan onze filosoof hier wat Freudiaanse bespiegelingen rond uitwerken:-) En niet vergeten: de meerderheid van de Belgen steunden de maatregelen omdat ze de urgentie door hadden. Het (online)protest kwam vooral van de verzuurde usual suspects ter rechterzijde die sowieso al niet veel op hadden met de politieke instellingen van dit land.Tenzij je een wzc-bewoner bent, vind ik dat de noodregering ons relatief goed door deze crisis heeft geloodst. De genereuze bijstand voor allerlei beroepscategorieën heb ik in weinig landen gezien. Om de rust te sociale rust te bewaren, dat weet ik ook wel. Daarna dubbel terug betalen, zoals met alles. In de marge van snel afgekondigde maatschappelijk destabiliserende maatregelen ontstaan altijd kafkaiaanse incidenten. (Boetes voor zitten op bankje, Gentse profs die online doorzakken, het uit de hand gelopen Suikerfeest van Dries&Co enz.) Wat je filmpjes betreft: heb die van Maurice de Hond helemaal bekeken ook al vind ik hem heel irritant, heeft hij wel enkele interessante inzichten verworven door observatie en zijn expertise als demograaf. Verluchten wordt belangrijker dan handen wassen in de strijd tegen Corona was er één van. Wordt ondertussen al meer en meer uit studies bevestigd. Maar een goede huisvrouw/poetsdame had dit ook kunnen bedenken, gesteld dat er iemand geïnteresseerd was in haar mening…

 28. Anoniem zegt:

  Wel Ines, dan raad ik je aan onmiddellijk het vaccin van Gates, wanneer het er is, te laten inspuiten.
  Al was het maar om geen verzuurde trol ter rechterzijde te zijn.
  Iedereen, virologen, journalisten en burgers, moet zijn steentje bijdragen.
  Verder vind ik ook dat de regering het enorm goed gedaan heeft.
  Ik ben zeer tevreden met mijn gratis mondmasker en de duidelijke richtlijnen van diverse woordvoerders, task forces en ministers. Een voorbeeld voor vele landen.
  De volmachten zijn zeer goed gebruikt en waren broodnodig.
  Jazeker

 29. Eric zegt:

  Ines, in welke (medische, politieke, journalistieke en educatieve) organisaties alleen al in Nederland Gates allemaal de hand heeft (die hij dus helpt te financieren) legt Karel van Wolferen in zijn laatste video met Van der Pijl breedvoerig uit. Gates’ financiële invloed op de WHO is sedert enige tijd mondiaal bekend.
  De uitleg van Maurice de Hond is me al enkele weken bekend. Het is iemand die een enorme feitenkennis, die hij als gerenommeerde dataspecialist ook bijzonder goed weet te verwerken, koppelt aan gezond verstand. Iets wat geen enkele main stream politicus of journalist blijkbaar kan, ook de vrouwelijke niet.
  Je schrijft dat alle regeringen worstelden met het plots instellen en afdwingen van de maatregelen. Enkele vraagjes: waarom slaagden Poetin en Trump er rond 1 februari in hun grenzen voor Chinezen te sluiten en waarom waren ze in Europa midden maart nog niet dicht? Waarom dichtte het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) op 18 februari – meer dan drie weken na het sluiten van de grenzen voor Chinezen door Rusland en de VS – Corona een laag risicogehalte toe? (Bron: El Pais). Waarom sloot madam de Block (prachtvrouw, nietwaar?) de grens niet toen de toeristen uit Noord-Italië terug dreigden te keren (iets wat mijn beenhouwer toen vond dat ze moest doen)? U durft nog positief te zijn over dit desastreus beleid. Uw afkeer van alles wat in uw ogen rechts en dus verzuurd is (dus ook Karel van Wolferen of David Prins?) maakt u gewoon blind voor de realiteit. U lijkt onze ‘leiders’ wel dankbaar te zijn omdat ze al dan niet bewust een situatie hebben gecreëerd waarin ze u vervolgens konden opsluiten. Wel: politici houden van dankbare dommerds als u. Het spijt me dat ik u zo moet noemen, maar zolang u uw door de msm voorgekauwde kennis niet eens kritisch gaat onderzoeken bent u niks meer dan een dankbare dommerd (= een vogel voor de vaccinatiekat).

 30. Eric zegt:

  (vanaf ongeveer minuut 36)

 31. Boomer zegt:

  …..

 32. Boomer zegt:

  ….

 33. Kustem zegt:

  zet puntjes zoveel je wil
  jij verliest er tijd mee en ik blijf zakkenwassers zoals jij en je zielsverwant, de blogpaus, uitlachen vanwege jullie onsamenhangende, arrogante prietpraat en je kinderachtige non-reacties.
  je bent niet superieur omdat je puntjes zet, kerstekind. je bent een dommekloot

 34. Ines zegt:

  @Eric Bedankt voor het interessante filmpje, die man heeft zich met veel passie verdiept in de kapitalistische filantropie zoals hij het noemt. Veel dingen die hij zegt zijn opvraagbaar zoals Gates’ giften aan allerlei instellingen en de hoofdrolspelers binnen het kluwen van belangengroepen. Alleen blijft het uiteindelijk bij een abstracte denkoefening als hij meent dat gewone burgers zulke systemen kunnen ontmantelen. Wie zich echt bedreigd voelt moet toekomstige vaccins gewoon kunnen weigeren zonder gevolg. De antivax-beweging heeft de wind in de zeilen maar zal zich moeten distantiëren van de groep doorgeslagen complotgekken (zie bv.de recente mazelenuitbraken in NL bij de Bijbelbelters) en zelf steun moeten werven om een tegengewicht te vormen met overtuigend bewijs en gedegen onderzoek. Nu wordt alles op een hoop gegooid en dreigt men kind met het badwater weg te smijten. Ook broodnodige stappen richting medische vooruitgang worden verdacht gemaakt. Vaccinaties van wilsbekwame volwassenen moeten volgens mij wel wettelijk verankerd worden als vrijblijvend en op eigen verantwoordelijkheid,

 35. Benny zegt:

  Ines
  ze gaan dat niet verplichten
  enkel ervoor zorgen dat wie geen vaccinatie kan bewijzen nog nauwelijks kan deelnemen aan het openbare leven via allerlei restricties
  je mag niet meer reizen, sporten, je verzekering verhoogt…noem maar op

 36. Eric zegt:

  Bedankt voor je bijdrage, Ines.
  Gates heeft gezegd dat hij 7 miljard mensen wilt vaccineren. Die vaccinatie van de hele wereldbevolking past in een nog groter plan dat het lichaam digitaliseert, zodat bijvoorbeeld wachtwoorden overbodig worden.
  Koen Geens heeft onlangs verklaard dat, als het nodig is, vaccinatie tegen Covid19 verplicht wordt. Ik hoop dat we het recht zullen hebben dit vaccin te weigeren, maar indien dat het toch geval zal zijn zal dat gebeuren onder de hierboven door Benny vermelde voorwaarden.

 37. Eric zegt:

  ‘indien dat toch het geval zal zijn…’

 38. Vanhoovels Paul zegt:

  Vermakelijk. Zo leren we hier nog alle schuttingwoorden die vermeld staan in de dikke Van Dale.
  En beste ……..; ik reageer wanneer ik wil. Spijtig maar ik doe dus niet mee. Wist niet dat niet reageren of negeren zo pijnlijk kan zijn. Maar kom. Het laatste jullie en wat zijn een laatste lijst van schuttingwoorden? Zo leren we nog iets bij.

 39. Vanhoovels Paul zegt:

  het laatste woord is aan jullie

 40. Kustem zegt:

  wanneer Anderlecht terug mag voetballen, of wat daar moet voor doorgaan, kan je opnieuw naar hartenlust vloeken en schelden, zeikblaas.
  ……haha

 41. willem de zwijger zegt:

  !

Reacties zijn gesloten.