Sympathieke witte actie of PS-manoeuvre?

StPierre

De rij van zorgpersoneel dat premier Sophie Wilmès (MR) ostentatief de rug toekeerde bij haar bezoek aan het Brusselse Sint-Pieters Ziekenhuis, het is een beeld dat de wereld is rondgegaan, als een roep om aandacht en respect van de witte sector in Coronatijden. Applaus op alle banken, tot in Indië en Guatemala, twee landen die nu zelf niet direct uitblinken inzake medische infrastructuur. Protest tegen het beleid, de onderfinanciering, te lage lonen, zo werd de actie geduid. Het eerste wat een mens dan doet, is spontaan recht veren en applaudisseren.

Helaas, ‘un train peut en cacher un autre’ zeggen ze in het Frans: dit is fake news. Want het ging niét om het globale beleid of de onderfinanciering van de sector, maar om een Koninklijk Besluit dat het mogelijk zou maken om personeel op te vorderen indien dat echt nodig zou zijn, de Italiaanse toestanden indachtig. Het ontwerp van dat KB dateert effectief van het begin van de coronacrisis en werd pas in het Staatsblad gepubliceerd op 4 mei omdat het nog langs de Raad van State moest passeren.

Het KB was toen al achterhaald, net door de snelle ombouw van de ziekenhuizen en de inzet van de witte sector. De Vlaamse artsen en verpleegkundigen maken er zich dan ook niet druk over, ze hebben wel wat anders te doen. De Franstalige collega’s wel, en dat heeft een politieke reden.

Pour les Flamands la même chose

ohamed Ouriaghli

Mohamed Ouriaghli

Het is namelijk een actie, opgezet door de Franstalige socialistische bediendenvakbond Setca, waarbij het merendeel van het personeel in dat Sint Pieter Ziekenhuis is aangesloten. Een onderafdeling van de FGTB dus, die ook om de haverklap het spoor probeert plat te leggen. Uitgerekend nu hebben ze een stakingsaanzegging ingediend voor alle ziekenhuizen en rusthuizen in Wallonië en Brussel. Stel u de chaos maar voor.

Zo min als ik een fan ben van Maggie De Block, en evenzeer wél een fan van de witte sector die niet alleen applaus maar vooral meer loon naar werk verdient, zoveel bedenkingen vallen er te maken bij de actie aan het Sint-Pieter Ziekenhuis.

Onder ons gezegd: hebt u iets voor in Brussel, smeek de ambulancier dan om u niét naar Saint-Pierre te brengen, de inrichting die heel passend vernoemd is naar de hemelportier. In tegenstelling tot Arabisch is Nederlands er sowieso een onbekende taal, hoewel tweetaligheid wettelijk verplicht is.

De verhalen van Brusselaars die ik over dat ziekenhuis te horen krijg gaan over slordigheid, chaos, een algeheel je m’en fous-sfeertje, mensen die ’s morgens de spoed binnenkomen en die s’ avonds onverrichter zake weer verlaten zonder geholpen te zijn.

Als de Brusselse en Waalse ziekenhuizen in minimumbezetting gaan, komt er een tsunami van patiënten uit het Zuiden aangewaaid.

Het ziekenhuis is een bastion van de Brusselse PS die het instituut als een vlaggenschip van de multiculturaliteit afficheert. Voorzitter van de Raad van Bestuur is ene Mohamed Ouriaghli, een PS-apparatsjik die zich graag op snoepreisjes laat trakteren en in juli 2019 door het gerecht in verdenking werd gesteld voor passieve corruptie en inbreuken op de regels rond openbare aanbestedingen. Als bestuurder van de vzw Gial, die het informaticanetwerk van de stad Brussel beheert, was hij betrokken in een langlopend dossier van wanbeheer, cliëntelisme en graaien in de kas Een echte sos dus.

Het is mede onder zijn impuls dat de staking is aangezegd, als een politieke actie die alleen in Franstalig België relevant is, waar de PS en de MR op pre-electorale ramkoers liggen. Nogal logisch dat de Vlamingen, bij monde van professor Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, de schouders ophalen bij heel het gedoe.

Dus ja, artsen en verpleegkundigen bewijzen in deze tijd dat een goed gefinancierd zorgsysteem cruciaal is. De veel te lakse en trage aanpak anderzijds in het begin van de epidemie, de aperte onbekwaamheid van lieden op cruciale posten als Maggie De Block (federaal) en Wouter Beke (Vlaams), het gestuntel van Powerpoint Sophie, heel de never ending mondmaskersoap, en nu de testen die maar niet op gang komen,… daarover moeten spijkers met koppen geslagen worden.

Maar het is niet het moment om de zorgsector te ontwrichten met een staking die puur in functie staat van een machtsstrijd in Franstalig België tussen MR en PS, deze laatste opgejaagd door de extreem-linkse PTB.

Als de Brusselse en Waalse ziekenhuizen in minimumbezetting gaan, komt er een tsunami van patiënten uit het Zuiden aangewaaid. Die allemaal netjes in hun taal zullen bediend worden, zo zijn we.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

78 reacties op Sympathieke witte actie of PS-manoeuvre?

 1. agua zegt:

  ” het regent te weinig”
  een gevolg van menselijke mismeestering?

 2. Christel zegt:

  Paul VH, idd. Mijn vader (ook een tachtiger 😉 ) maakt zich eveneens zorgen om de droogte. Vroeger waren er grachten langs de weiden. Hoeveel sappige anekdotes hij me niet vertelde over dorpsgenoten die na een avondje uit (vroeger kon je haast op elke straathoek een dorpscafé vinden) ’s morgens daar in die grachten lagen te slapen, omdat ze de weg terug naar huis niet meer vonden of domweg met hun fiets erin gesukkeld waren. Eentje was zelfs zijn trouwring kwijt omdat hij tijdens zo’n overn(gr)achting meende terug in zijn huiselijk bed te liggen, zijn ring ernaast legde. Of hadden ze schrik dat hun eega met een deegrol hen stond te wachten ;-D ? Anyway, ook ik ondervond wat het was in een gracht te lopen, toen een kalf ontsnapte en vertikte terug in de weide te kruipen. Mijn armen zaten vol rode bultjes en jeukten fel…want dat diertje stond doodleuk tussen de brandnetels. Nu hebben ze al die grachten dichtgemaakt om zogezegd bredere wegen te maken. Met alle gevolgen van dien.

 3. Vanhoovels Paul zegt:

  Vijgen na Pasen vent. Dat heb ik reeds diverse keren uitgelegd. Denk je nu dat ik het speciaal voor jou nog eens zal doen? Ik word niet betaald om U privaat les te geven.
  Ik ben met deze problematiek godverdomme al meer dan dertig jaar bezig. De dagbladen stonden er gewestelijk destijds vol van aangaande mijn visie. Denk je dat er een gediplomeerde de moeite heeft gedaan om mij eens grondig aan de tand te voelen? Om mijn visie uit te leggen en te staven met voorbeelden uit mijn streek. En nu kom jij onnozel doen? Ofwel praat ik met mensen die onderlegd zijn in de materie ofwel wordt er niet gepraat. En overwegende uw reactie weet ik dat ik alleszins dat praten geen zin heeft. Ge weet er de kloten van af. Anders stel je zulke vragen niet.
  Heel de wereld zit vol met voorbeelden van mismeestering op grote schaal. Zelfs deze weet je niet.
  Wat is dan uw bedoeling met dergelijke vraag te stellen? Weer een steriele discussie uitlokken?
  Pakt geen verf vent. Je bent aan het verkeerde adres. Met alle Chinezen maar niet met den deze!
  Begin met jezelf de vraag te stellen of bepaalde woestijnen er vroeger waren. Waarom ze er gekomen zijn. Da weet je hoe je A moet zeggen.

 4. agua zegt:

  gemakkelijk he, vent.
  niet antwoorden en zeggen dat je geen privéles gaat geven.
  je bent rijp om bij de groenen te kandideren.
  die voorspellen ook al vijftig jaar het einde van de wereld, telkens binnen de vijf jaren en telkens om een andere reden.
  ik ben het met u eens dat discussie niet veel zin heeft.
  als ik zie hoe arrogant en ‘alwetend’ jij reageert op een weerlegging van een van je argumenten begrijp ik dat het hopeloos is.
  je wil zagen en absoluut gelijk hebben?
  mij goed, vent. roep dan in je ‘woestijn’, tegen jezelf.

 5. hipster zegt:

  grappig dat Vanhaveloos iedereen vent noemt
  man of vrouw
  een echte democraat, die ouwe

 6. freedom zegt:

  Hongkongse wetenschappers komen met een opmerkelijke ontdekking. Het nieuwe coronavirus blijkt in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk, zo bericht De Volkskrant.

  dus mensen, maskers op, levenslang, altijd en overal..woehaha

 7. Anoniem zegt:

  binnenkort mogen de hoerenkoten terug open
  goed nieuws P?

 8. Vanhoovels Paul zegt:

  Je hebt pech vent want je komt in een wereld terecht die tachtigjarigen hebben meegemaakt en die toevallig handelt over iets waar ik alwetend over ben. Ik geef je advies om ook eens het antwoord van Christel te lezen. Nog een tachtigjarige die zich al jaren zorgen maakt. Die het verleden durft vergelijken met wat zowel Groen! als de rotpolitiek ze ons gelaten hebben. En omdat ik er zoveel over weet haak ik af wanneer er iemand telkens opnieuw vragen stelt als ik er uitzonderlijk zelf nog op inga. Na er reeds zovele keren over geschreven te hebben. Wel ik ga een tipje van de sluier oplichten.
  Ik woonde destijds; en nu nog; in een achtergestelde streek. Als vooruitgang zag ik niet economie maar wel toerisme . Economie was iets voor Brussel en in mindere mate Antwerpen. En toeristische voor delen had die streek toen nog. Over Tessenderlo-chemie ga ik niet verder uitweiden. Die heeft jaren lang de hele streek vergiftigd en een heel dorp het leven gekost. Voor verdere info ter zake moet je uw vragen aan minister Beke stellen.
  Dus ik kende de streek als mijn broekzak.
  Ik wist hoeveel ijsvogels er leefden en ook bijna hoeveel leeuwerikken er omhoog klimden in het firmament. En nu gaan we verder. Ik hoop dat je niet in het slaap valt?
  Welnu hier komt het. De streek verdroogde zienderogen. Vergiftiging van de Demer was erg maar de rechttrekking en verwijdering van zijn meanders waren nog nefaster?
  Ik wist wat de rijkdom van de streek was en had er ook een visie over.
  Ik wist waar de weeraal; de grote modderkruiper dus; leefde.
  Ik wist ook de enige plaats waar de rivierdonderpad huisde; waar de Hongaarse hondsvis verbleef en alle soorten vetjes en kleiner ongedierte. Zo noemen jullie dat toch?
  Ik kende de kikkersoorten en vooral de groene kikker heb ik gekweekt en uitgezet met duizenden. Had er zelfs speciale kweekprogramma’s voor op een viertal tuinvijvers.
  Bijvoederen was geen probleem. Ik wist er alles van wat ze aten. Wel dat er in die tuinvijvers best geen libellelarven verbleven. Watersalamanders kweekte ik ook in soorten.
  Op tweehonderd meter van mijn woning bevond zich toen de grootste vindplaats in België van de vuursalamander. Ook diverse soorten padden kweekte ik. Mijn tuin zat er vol van.
  Zelfs mieren stonden op hun menu. Alle dagen leert men bij. Dus ik was specialist. Punt.
  En nu? Alles verdween. Alle voorstellen en plannen om er iets van te maken verdwenen insgelijks. Destijds was ik inderdaad een groene jongen. Tot er het plan ijsvogel werd opgestart. Pamfletten werden gedrukt. Kostprijs? Tien maandlonen van ondergetekende en…..er kwam niks van. En dan het orgelpunt. De groene jongens beweerden dat er in een der droge beddingen een bepaald waterplantje zou groeien. Het waterlepeltje.
  Dus weer een manier om mekaar tegen te werken. Dus we gingen zoeken achter dat plant je. Ik trapte in een hol van de muskusrat; brak bijna mijn been en schepte mijn bot vol water. Verstuiking. Bijna veertuin dagen dokter en kinesytherapie was het gevolg
  En toen was de maat vol. Het kon niet blijven duren. Er is bij Groen! ook een soort hiërarchie. Hoe hoger op de ladder zoveel te meer weet je automatisch.
  En dan heb je die vervelende betweters. Je gidst een wandeling en dan schep je een aantal waterdieren. En dan weet er ene in die groep beter over een libelle larve welke soort het betreft. Na een hevige discussie haal je dan wel je gelijk maar op den duur werd die vent nog bitsig. En toen heb ik besloten om er mee te kappen. En zou mij nu nog niet kunnen schelen mocht hij gelijk hebben.
  Goed. Heb ik nu lang genoeg gezeurd? Hoeveel slapen er nog niet?
  En binnen veertien dagen wordt ik mogelijk nog korter van stuk.
  Ik weet immers alles beter. Niks van! Het betreft mijn hobby van kindsaf.
  En dan vermoed ik nog steeds dat ik het beter weet.
  Maar begin niet over achterlijke wetteksten want daar weet ik absoluut minder van.
  Het enige wat mijn interesse opwekt is de vraag of er logica in zit en of ze rechtvaardig zijn. En dan moet ik niet veel meer onthouden.
  En nu beëindig ik dit overleg en samenspraak met het gevoel dat de zoveelste discussie over een libellelarve ging. En ik gids nochtans niet meer?

 9. Anoniem zegt:

  lucht dat op, vent, een eitje leggen?

 10. Marc zegt:

  Wat dan ongetwijfeld prompt door andere wetenschappers zal tegengesproken worden. Mijn vertrouwen in de politiek, dat al heel laag was, is intussen onder het nulpunt gezakt. Maar ook mijn vertrouwen in de wetenschap heeft een flinke deuk gekregen, je weet niet meer wie of wat je nog moet geloven.

 11. Marc zegt:

  Quite right!

 12. Marc zegt:

  En de beste wiskundigen vind je daar ook. Wiskunde is trouwens niet, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, door Arabieren uitgevonden (die hebben het gewoon verspreid), maar door Indiërs, in een tijd dat wij nog in berenvellen rondliepen (ik loop nog altijd rond in een berenvel, maar dit geheel terzijde 🙂 ).

 13. Eric zegt:

  “Het nieuwe coronavirus blijkt in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk, zo bericht De Volkskrant.”
  Dat stelt ook aan de hand van een overvloed aan cijfergegevens dataspecialist Maurice de Hond. Ventilatie is net zo belangrijk als mondmaskers en handen wassen, maar vreemd genoeg wordt er niet over gesproken (is dat omdat in ziekenhuizen niet geventileerd wordt, ramen niet open kunnen etc.?)
  Ondertussen de cijfers voor Cambodja: aantal besmettingen tot heden: 122. Geen doden. Het land werd vorige week coronavrij verklaard, hoewel de regering haar burgers oproept ‘waakzaam’ (is niet hetzelfde als ‘bang’) te blijven. Een gelijkaardig scenario in Vietnam, waar een intelligent anti-coronabeleid werd gevoerd.
  Met welk een bende supercriminele idioten hebben de domme Belgen zichzelf weer eens opgezadeld??? Dit is geen regering, maar een samenscholing van debielen en maffiosi !!! En velen die het niet zien. Ongelooflijk !!!

 14. willem de zwijger zegt:

  ….

 15. Marc zegt:

  @Eric, de vraag is dan natuurlijk weer in hoeverre we die cijfers van bijv. een land als Cambodja mogen geloven. Ik weet écht niet meer wie of wat nog te geloven.

 16. Marc zegt:

  Dat PIKKEN we niet, Willem ! 🙂

 17. Q17forFlanders zegt:

  fake news, deep state swamp
  wwg1wga

 18. Vanhoovels Paul zegt:

  Laat ons even minder zeveren. En bijvoorbeeld eens praten over scheikunde. Ik ben geen gediplomeerd scheikundige. Maar kan er mij iemand uitleggen wat redoxpotentiaal betekent?
  En waarom het belangrijk is? Als je toch wil zeveren weet ik onmiddellijk aan de hand van uw uitleg of het belangrijk kan zijn om een praatje op te starten. Of wat het belang is van calciumbicarbonaat in water. En wat de bufferende werking er van is en voor levende wezens in water.
  Nogmaals. Ik ben geen gediplomeerde scheikundige maar ik praat niet over scheikundige atomen maar wel over hun belang in de natuur. En als er geen stomme vragen worden gesteld van in den beginne zal ik proberen te antwoorden. En twee eitjes leggen zou nog meer opluchten maar ook dat is te moeilijk voor kippen. Dan verkiezen ze een groter ei met twee dooiers. Maar dat is normaliter ook een fiasco. Twee kiekens in wording in een schelp draait uit op niks.
  Teveel omhooggevallen kiekens in een te beperkte ruimte is een drama.
  En voor de rest mag er hier dus minder gezeverd worden. Het duurt nu reeds lang genoeg.
  Ik denk niet dat ik de enige ben die er zo over denkt. Alhoewel dat ook niet belangrijk is.
  Wel belangrijk is wat ik er zelf over denk. De rest kan mij gestolen worden. Toch als ze lastig beginnen te doen zonder echte redenen. Zelfs denken : “Na mij de zondvloed” brengt geen oplossing.

 19. Vanhoovels Paul zegt:

  Vergelijk de inhoud van mijn schrijven dd. 21/ 5 om 15:18uur met met een artikel uit de Streekkrant van 27/5 van Heist-Haacht-Aarschot. En oordeel zelf. Als de politiek met de pluimen kan gaan lopen; en de groen van t’zelfde; zullen ze niet wachten. Pover artikel in de Streekkrant trouwens.
  Maar je kunt er wel verder met de fiets rijden! De streek is gered want dat kun je nergens anders in België.

 20. Anoniem zegt:

  ik zoek het onmiddellijk op!

 21. Vanhoovels Paul zegt:

  Dat kan ik je niet verbieden. Maar probeer me er niet in te betrekken nadien.
  Iedereen is groot genoeg om zelf conclusies te trekken.
  Voor mij volstaat het dat ik genoeg weet. De rest van België kan de pot op.
  Die het echt willen weten hebben zelfs genoeg stof om zelf conclusies te trekken.
  Ze moeten zelf wel een beetje nadenken.
  En om te eindigen heb ik al een tijdje vastgesteld dat mijn PC gehackt is. Ofwel het dagboek van Sanctorum zelf. Maar dat is mijn probleem niet. Eerstdaags wordt er een deskundige geraadpleegd. Benieuwd of hij Microsoft er kan uitsmijten.
  Ze werken op mijn zenuwen. En meer dan dat.

 22. Anoniem zegt:

  vraag hem of hij Bill Gates kan “deleten”
  bon soir!

 23. Anoniem zegt:

 24. Vanhoovels Paul zegt:

  Goed anoniem. Maar helpt het één sikkepit dat wij iets meer weten?
  We sleuren aan een bende chimps die nooit iets zullen weten of willen weten.
  Bill is niet voor niks naar Europa gekomen om achteraf contractueel zijn goesting te mogen doen.
  Een paar Paaseieren in het ronde gestrooid en onze PC’s werken op zijn commando.
  Heeft het nog zin om U te moeien met de inhoud van de beerput zie ze ervan maken?
  Den Bill wordt de nieuwe god van deze planeet. Hij beschikt over geld genoeg om al wat hier rondloopt met 2 gram hersens in de kop om te kopen. Daar is geen kruid tegen gewassen.
  Allemaal staan we in de rij aan te schuiven op 1,5 meter. En iedereen; zowel groen of geel en rood wordt automatisch blauw. Enige voorwaarde is om voldoende geld te verzamelen.
  Niemand zal zich nog vragen stellen over hetgeen waar bepaalde machthebbers mee bezig zijn.
  Mocht blijken dat er op Mars leefbare bubbels kunnen gebouwd worden dan krijgen we hier
  het Laatste Oordeel op onze kop. En krijgen we binnen 2000 jaar nieuw bezoek van Aliens
  die naar de kop van het Vrijheidsbeeld komen kijken die nog uit het zand steekt.
  En zich ook verblijden dat er toch nog een paar homo’s erectus rondlopen en onmiddellijk de paar homo’s sapiens afschieten als buitengewone jachttrofee. En de erectus gaan ze gebruiken als proefdier om nieuwe virussen uit te testen.

 25. Anoniem zegt:

  een somber toekomstbeeld.
  ik kan er gedeeltelijk inkomen maar toch..
  als er genoeg mensen wakker worden en zich verzetten hebben we nog een kans.
  op verschillende plaatsen in de wereld gebeurt dat al en hier lopen we uiteraard weer achter…een waterkans dus..al regent het niet genoeg…

 26. Vanhoovels Paul zegt:

  Ik snap sommige mensen totaal niet. Ze sloven zich uit om een opperwezen te aanbidden.
  Wat verwachten ze van dat wezen? Dat het onrechtvaardig zal zijn?
  Als het mocht bestaan heb ik een vloek uitgesproken en gevraagd dat geen van hen die betrokken geweest zijn om mede mijn ziekte te veroorzaken nooit in de zogezegde hemel zullen komen. Ik stel mijn veto. Dus ofwel is hun gedrag een vettige comedie ofwel zijn het onmensen en huichelaars.
  En voor de rest trek ik mij die afgoderij niet aan. Ik wik en weeg hun daden en van sommigen denk ik dat ze niet waard zijn om te leven. Uit die straffeloosheid besluit ik dat er geen opperwezen bestaat.
  Van ongelovigen verwacht ik niet veel. Ik vind hun smeerlapperij normaal.
  Maar van gelovigen vind ik het er ver over. Worden ze dat zelf niet beu om met hun eigen kloten te spelen? Hebben ze wel alle vijf? Hun daden zijn tegensprekelijk met hetgeen ze propaganderen . En als einde is misschien mijn vloek niet veel waard maar ik hoop dat ze er aan denken als ze hun kopke leggen.
  Wiens zonden gij vergeeft die zijn……..
  Lege woorden. Valse woorden ook. Afspraak in de hel. Ik ga mee! Graag zelfs.

 27. Anoniem zegt:

  Als je niet in god gelooft, geloof je, zoals John Lennon, niet in hemel of hel.
  Wanneer je wel gelovig bent, kan je god moeilijk verwijten dat wij onze vrije wil misbruiken
  Ik heb de antwoorden ook niet maar je ziet zelf waar een puur ‘wetenschappelijk’, technocratisch wereldbeeld ons brengt.
  De absolutie en wees-ongerustjes van de virologen.makken mensen zot.
  De witte jassen spuiten je met plezier een vroege dood in.
  De hel en de dood van god of dat hij nooit heeft bestaan?
  Dat valt nog te bezien maar mensen als Bill Gates mogen daar van mij gerust naartoe, die hel.

 28. Anoniem zegt:

  maken

Reacties zijn gesloten.