Het euthanasieproces: Dirk, Johan, kan het wat zachter?

De sereniteit is nu al helemaal zoek

Dirk en JohanOver de zaak Tine Nys heeft ondertussen zowat iedereen een mening: euthanasie die werd uitgevoerd (klungelig, amateuristisch en tactloos, zo wordt getuigd) op een vrouw die er psychisch erg aan toe was, suïcidaal, en aan het borderline syndroom leed. Haar leven is niet op rozen verlopen en sukkelde van de ene behandeling in de andere. De ouders en twee zussen betwisten evenwel dat Tine echt toe was aan euthanasie. Ze stellen dat er slordig met de procedure werd omgesprongen, en daagden de drie betrokken artsen voor de rechter.

Van horen zeggen

Walter

Walter Van Steenbrugge

Het is een enorm kiese zaak, die in eerste aanleg geseponeerd werd maar in beroep op het Gentse Assisenhof belandde. Er zijn duidelijk fouten gemaakt in de administratieve afhandeling, het papierwerk dus, er is het geklungel van de uitvoerende arts, maar waar het proces echt om draait is de vraag of Tine nog een levensperspectief had, en echt wilde sterven. Bij fysiek terminale patiënten is dat tamelijk simpel uit te maken, bij mensen die psychisch lijden ligt het ingewikkelder.

Deze assisenzaak is, voor hij al begonnen was, onvermijdelijk ontaard tot een theaterstuk waarin steradvocaten zoals Jef Vermassen, Fernand Ceuleneer, Joris Van Cauter en Walter Van Steenbrugge alle registers mogen opentrekken. Ook al heeft de rechter een mediaverbod opgelegd aan de advocaten: hoe meer ruchtbaarheid deze zaak krijgt voor de pleiters, hoe beter voor hun business en hun boîte.

Het zou met name gaan om een offensief van de katholieke Kerk tegen de rechtstaat en zijn liberale wetten.

Meteen wordt er een levensbeschouwelijk luik aan gekoppeld dat groteske afmetingen krijgt. Het zou met name gaan om een offensief van de katholieke Kerk tegen de rechtstaat en zijn liberale wetten. Walter Van Steenbrugge wilde alle katholieke juryleden (hoe ze dat weten is nog een andere vraag) wraken, en gewaagt van een ‘politiek-religieus proces’. Zijn argument? ‘Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai bij het openbaar ministerie, zeven jaar na de feiten’, aldus Van Steenbrugge.

René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, is een criticus van de bestaande euthanasiewet en stelt dat mensen die zwaar psychisch lijden recht hebben op hulp, veeleer dan een spuitje. Meteen voldoende voor Van Steenbrugge, die het via-via en van horen zeggen weet: Stockman is de kwade geest achter dit proces. En passant wordt ook de onpartijdigheid van de rechter zelf in twijfel getrokken.

Logebroeders

Etienne

Etienne Vermeersch

Dan heb je de professionele moralisten, de vaste opiniemakers die luidkeels in de coulissen hun mening te kennen geven en ook publiciteit ruiken. En dat zijn vooral de ‘progressieve’ ethici die zich, godbetert, al opmaken voor een nieuwe oorlog tussen gelovigen en vrijzinnigen. Ook zij grijpen deze zaak aan om hun eigen soortelijk gewicht te verhogen. Iedereen heeft natuurlijk recht op een mening, maar het lijkt alsof de vrijzinnige lobby met bijbehorende experts uit hun winterslaap zijn gekropen om de paapse machtsgreep aan te klagen. We zijn in Vlaanderen, 2020.

Een overleden filosoof als spook oproepen om je eigen gelijk te halen en daarmee uit te pakken in de media, dat vind ik de wansmaak voorbij.

Het voorlopig dieptepunt van deze moralistenprofilering was het opiniestuk van professor Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt in De Morgen, 17 januari. Beide heren-logebroeders verdedigen uiteraard de betrokken artsen, inclusief de klungelaar die het spuitje gaf, en stellen zich in de plaats van de net één jaar geleden overleden prof. Etienne Vermeersch: ‘Wij twijfelen er niet aan dat Vermeersch in deze kwestie de beschuldigden zou steunen.’ Meteen zou de aanval op diens ‘levenswerk’ zijn ingezet en is het alle hens aan dek om Vlaanderen te behoeden voor een nieuwe kazuiveldictatuur.

Ja, kijk, een overleden filosoof als spook oproepen om je eigen gelijk te halen en daarmee uit te pakken in de media, dat vind ik de wansmaak voorbij. We hebben sinds 2002 een euthanasiewet, een van de meest ‘liberale’ ter wereld, maar die wet staat helemaal niet ter discussie. En zo ja, dient dat in het parlement te gebeuren, niet in een gerechtsgebouw. Wel zijn er regels en procedures die moeten gevolgd worden, en daar gaat dit proces over.

Kunnen we voor de rest het woord ‘sereniteit’ eens terug boven halen, Johan en Dirk, en de toon wat temperen, alvorens deze zaak echt een politiek-religieus showproces wordt? Of is dat de bedoeling?

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

50 reacties op Het euthanasieproces: Dirk, Johan, kan het wat zachter?

 1. Eric zegt:

  Geen verstandige Vlaming die hiervan wakker ligt. Als een praktische uitdrukking van de euthanasiewet op iemand die zwaar psychisch lijdt al tot een eindeloze stroom aan geleuter in de fakenewsmedia leidt, met allerlei moraalspecialisten en gewiekste advocaten in de hoofdrol, wat zou het dan worden moesten er écht noodzakelijke wetten doorkomen en consequent toegepast worden? Ik zeg maar wat: gedwongen sterilisatie van groepen mensen die een bepaald IQ en EQ-niveau niet bereiken. Of de afschaffing van het kindergeld tout court, zodat de Belgische bevolking kan diminueren en het aanzuigeffect op potentiële gelukszoekers uit niet-inpasbare culturen vermindert (waardoor dit land, in plaats van tot een ecologisch, economisch, politiek en sociaal nachtmerrie te worden opnieuw een toekomst had). Natuurlijk zullen we over deze onderwerpen niks horen uit de pruimenmondjes van de hooggeleerde juristen en moralisten. Ze profileren zich liever op onnozele akkefietjes. Ze doen alsof de onnozele strijd tussen katholieken en humanisten niet al lang gestreden is en of er geen gigantische uitdagingen uit de taboesfeer moeten gehaald worden. En de fakenewsmedia spelen het spelletje natuurlijk mee. Het is hun taak muggen tot olifanten op te blazen en echte olifanten in benepen kamertjes straal te negeren. Eigenlijk had Sanctorum aan deze flauwekul geen letter aandacht moeten besteden. Het is slechts schaken voor zwakzinnigen.

  • aghasee zegt:

   Eric schreef: “Ik zeg maar wat: gedwongen sterilisatie van groepen mensen die een bepaald IQ en EQ-niveau niet bereiken.”

   Sta me toe dit een zéér gevaarlijke piste te vinden.

   • Eric zegt:

    Ik hou van gevaarlijke pistes. Met het bewandelen van al die ongevaarlijke pistes staan we nu waar we staan. Duizenden, wellicht tienduizenden kinderen worden mishandeld door ouders met geen of veel te weinig verstand. Die ouders worden daarvoor met kindergeld beloond. Bovendien blijft de wereldbevolking exploderen en bestaan er niet zoveel methodes om die permanente population bomb tegen te gaan. Onderwijs en voorlichting, verlichte strategieën die men al sedert de jaren ’70 propageert, zijn overduidelijk mislukt. Oorlogen zijn een ander middel om bevolkingen te diminueren, maar daarvan ben ik geen voorstander. Blijft over: overheidsstrategieën als de Chinese één-kind-politiek (overigens ook deels mislukt), het krijgen van kinderen financieel ontmoedigen (afschaffing van kindergeld en/of het heffen van belastingen op het baren van kinderen), en gedwongen sterilisaties. Veel andere oplossingen voor het oneindig en onbedaarlijk toenemen van het destructieve mensenras zie ik niet.

   • Anoniem zegt:

    Niet alleen is het een gevaarlijke piste, er zit ook een contradictie van jewelste in. Mensen met dwang steriliseren lijkt me op zich niet écht van een hoog EQ-niveau te getuigen. Logischerwijze moeten dan degenen die zo iets propageren dan zelf ook maar gesteriliseerd worden. Het getuigt trouwens ook niet van een hoog IQ: denkt Eric nu echt dat mensen dat zomaar gaan slikken? Gegarandeerd burgeroorlog.

   • Eric zegt:

    Het zijn mensen met een te laag EQ die tegen gedwongen sterilisaties zijn. Of vindt u het idee dat half Afrika vanwege de onophoudelijke bevolkingsexplosies van honger sterft. Soms denk ik wel eens dat christenen en neo-christenen als u van de verveelvoudiging van menselijk leed houden. Ze willen zoveel mogelijk volk op de planeet omdat er dan eindeloos meer leed is. Van de ellende die dieren ten gevolge van de ziekelijke toename van mensen moeten ondergaan nog niet gesproken.
    En wat dat soort burgeroorlogen betreft: in China viel dat nogal mee. Er zijn wel betere redenen om burgeroorlogen te starten, zou ik zeggen.

   • Anoniem zegt:

    U maakt zomaar wat veronderstellingen. Eén: ik ben geen neo-christen of wat dan ook, eerder een agnost. Twee: ik geef u wel gelijk voor wat betreft de overbevolking. Alleen de manier die u voorstelt – gedwongen sterisilatie – is ten eerste niet humaan, ten tweede ondoenbaar. Ik zou al eerder gaan in de richting van de éénkind-politiek van de Chinezen, al zal ook dat zijn nadelen hebben. Anderzijds is het vaak aangetoond dat als welvaart stijgt, het aantal geboortes na verloop van tijd afneemt. Zeker in de ontwikkelingslanden zijn kinderen een garantie voor de oude dag. Als er voor gezorgd kan worden dat die mensen een beter inkomen hebben, vervalt die behoefte. Maar toegegeven, ik heb ook niet direct een oplossing. Maar oplossingen die in de richting van een dictatuur gaan (al zullen sommige de eenkindpolitiek ook zal al kenmerken) halen niks uit. Dat heeft de geschiedenis al genoeg aangetoond. En misschien zijn wij, de mensheid, gewoon gedoemd om slachtoffer te worden van ons eigen succes.

   • Anoniem zegt:

    “…ook zo al kenmerken…” moest dat zijn.

   • Eric zegt:

    1. Met de term ‘neo-christen’ duid ik mensen aan die denken niet christelijk te zijn (u noemt zichzelf agnost), maar nog steeds van de christelijke geest doordrongen zijn. Dat is geen verwijt, ook ik betrap mezelf in mijn denken wel eens op sporen van de christelijke nalatenschap. Bij de meeste moslims kom je zulke sporen niet tegen, hoewel er islamitische strekkingen zijn die elementen uit de christelijke traditie hebben overgenomen. Vandaar ook dat moslims nooit in onze beschaving zullen kunnen integreren, maar die beschaving enkel van binnen kunnen uithollen en vernietigen.
    2. Het melodietje dat je mensen hun economische situatie moet verbeteren om hen minder kinderen te doen krijgen hoor ik al decennia en het klopt langs geen kanten. Het baren van kinderen die rijp zijn voor de schroothoop (wat in Afrika schering en inslag is) heeft niks te maken met ‘kinderen zien als garantie voor de oude dag’, integendeel. Door kinderen te krijgen worden de volwassenen daar alleen maar armer. Maar die redenering krijg je niet in hun koppen, onderwijs en voorlichting hebben er slechts een uiterst gering effect. Andere, minder humane methodes moeten dus worden toegepast. Maar die minder humane methodes zijn dan weer niet in overéénstemming met de westerse, van de christelijke ‘deugden’ doordrongen, mentaliteit. En zo geraakt men dus nergens.
    3. Oplossingen voor de bevolkingscatastrofe die in de richting gaan van dictatuur halen volgens u niks uit, dat zou de geschiedenis al afdoende hebben bewezen. Ja, welke dictaturen hebben vanuit een rationele keuze om de bevolkingen te verminderen ooit dwangmaatregelen getroffen en zijn daarin gefaald? Er zijn, op China en haar één-kindpolitiek na, geen voorbeelden te noemen. Dictaturen hebben tot nu toe altijd de neiging gehad vanuit nationalistische of racistische motieven hun bevolkingsaantallen te vergroten.
    4. Het zijn niet de mensen die slachtoffer zijn van hun eigen succes, het zijn in de eerste plaats alle andere levende wezens. Dus kan je het bezwaarlijk een succes noemen, het is eerder een planetaire ramp waaraan de mensen zelf omwille van allerlei humanistische of economische hersenspinsels weigeren een eind te maken. De goedmenselijkheid zal de ergste vergissing van de éénentwintigste eeuw blijken te zijn.

  • aghasee zegt:

   Aan Eric; “Ongevaarlijke pistes” akkoord. De ongevaarlijke pistes die de linkse kerk volgt heeft onze westerse cultuur al veel ellende bezorgd.
   Hoewel ik zelf voor de harde aanpak sta, niettemin. Zeer gevaarlijk volgens mij.

   • Eric zegt:

    Niet alleen skipistes of denkpistes m.b.t. gedwongen sterilisaties zijn gevaarlijk. Alle denkpistes zijn gevaarlijk en bij welke piste je ook volgt, altijd vallen er slachtoffers. Maar tot heden gaat het altijd om dezelfde daders (de mensen) en dezelfde slachtoffers (de dieren). Waarom kiezen we toch altijd voor de eigen soort? Is dat uit een perverse vorm van eigenliefde? Waarom keuren we het goed dat we in 2050 de kaap van de 10 miljard zullen overschrijden? En wie spint daar garen bij? Wie wint daarbij? Zouden dat niet de grote, kapitalistische ondernemingen zijn? Een beetje meer zelfbeperking en afbouw van het eigen kwantum zou de mensheid sieren.

  • Erwin Van der Vieren zegt:

   Ik vind dit alles van de pot gerukt. Het zijn steeds opnieuw de pilaarpissers van katholieken die ons eeuwenlang in de miserie brachten. Hier ook: waar gebeurt euthanasie met een spuitje? Ik hoor hier niks van leugens en onwaarheden over deze daad. Alleen de persoon in kwestie heeft recht van spreken en zijn familie of wat er hier voor doorgaat, heeft daar niks over te vertellen. Ze waren er duidelijk niet op de moment dit nodig was. Hebben jullie dan echt liever dat mensen onder een trein springen, met trauma’s van treinbestuurders of vrachtwagenchauffeurs e.d. tot gevolg? Elke burger die denkt voor god te spelen – leven of dood voor zijn familie, kennis of wat dan ook zou moeten geëlimineerd worden. Dat heb je met godsdienst.

   • Marc zegt:

    Die burgers elimineren gaat me wat ver, maar voor de rest heeft u gelijk. Zo krijgt bijvoorbeeld ELKE treinbestuurder minstens één keer (en vermoedelijk velen veel vaker) te maken met iemand die onder een trein springt (ik ben er zelf ook al getuige van geweest, toen ik op een trein stond te wachten – iemand op het perron sprong plots voor een aankomende trein). Niet alleen voor hen een trauma, ook voor familie en vrienden, nog véél meer dan bij andere vormen van zelfmoord. En dan heb ik het nog niet over schadevergoedingen waar de familie mee opgescheept zit. In eigen kennissenkring heb ik al twee mensen (los van mekaar) gekend die iemand in de familie hadden die er op die manier een eind aan gemaakt heeft, dus het komt wel héél veel voor.
    Dus ja, als het dan echt moet, veel beter euthanasie.

 2. Yvo G zegt:

  Vele goede en vernieuwende filosofen zijn sinds millennia overleden. Elke filosoof overlijdt, vroeg of laat. En het is evident (W. Martens, ook al overleden) dat je niet in de plaats kan spreken van Plato of Vermeersch: Mensen die dat doen zijn gewoon, en vinden dat ok nog vanzelfsprekend, om in de plaats van iedereen te zeggen wat hun dunkt. Politiekers, journalisten en opiniemakers in de eerste plaats. Maar dat weet Sanctorum ook, ik vraag me af waarom nog eens wordt geklopt aan de open deur…

 3. Ines zegt:

  De meeste seriedoders bv. zijn hyperintelligent (jarenlang uit handen van politie en gerecht blijven) maar het EQ-niveau van zulke monsters zal wel niet in orde zijn gezien hun favoriete bezigheden maar blijkbaar geen probleem voor betweter Eric. Zijn welbekende fixatie annex tunnelvisie laat hem weinig speelruimte tot enige nuance. Tenminste even de eigen onzin herlezen voor het versturen zit er dan ook niet meteen in.

  • Eric zegt:

   Kan u lezen? Herlees dan eens mijn reactie, en dan de uwe, en haal dan de wanstaltige fout even uit uw redenering, wilt u?

   • willy zegt:

    Ik wil even terugkomen op uw vorige tussenkomsten .
    In het verleden hebben medische, militaire en politieke grootmachten reeds ingegrepen in de steeds toenemende en exploderende bevolkingsexplosie .
    Dit gebeurde reeds tijdens WWII waar het nationaal socialisme en de CIA al dan niet in opdracht van USA,Frankrijk en Engeland een antwoord zochten om bepaalde groepen in te dijken .
    Ondertussen zijn zeer gevaarlijke besmettelijke virussen al tientallen jaren in omloop (aids, ebola enz) en zijn in donkere onduidelijke laboratoria DNA mutaties aan de orde van de dag .Deze zijn gemakkelijk op te bouwen en schier oncontroleerbaar
    De toegepaste methode is onpersoonlijk en veel gemakkelijker toe te passen dan gedwongen sterilisatie .

  • aghasee zegt:

   Ines, mijn iq staat op 128. Dat is redelijk. Ben ik nu ook een seriemoordenaar? Of ligt de grens op 130?

   • Ines zegt:

    Fijn voor u, verklaar mij gek maar ik geloof niet zo in IQ- testen, intelligentie is meer dan een cijfer. Er wordt alleen belang gehecht aan de uitschieters omlaag of naar omhoog en dan vaak alleeen de karikaturen ervan.

 4. Ines zegt:

  Zeg gewoon voor welke groep u de gedwongen sterilisatie wenst maar laat onbewezen correlaties erbuiten want dat leidt tot onverkwikkelijke interpretaties.

  • aghasee zegt:

   Als Eric een onmiddellijk moratorium op invoer van geretardeerde culturen bedoelt, ben ik onmiddellijk akkoord. Laat mij duidelijk wezen: ik ben tegen de woorden ‘moeten’ en ‘verboden’. Verplichte castratie/sterilisatie gaat mij te ver. Brengt trouwens niks op. Het is de destructieve cultuur -die de islam onmiskenbaar is- die we moeten buiten houden.

   • Eric zegt:

    Als ik dan voor een keer misantroop in plaats van islamofoob ben (ik ben eigenlijk beide, maar islamofobie steekt bij mij wat vaker de kop op), dan is het weer niet goed voor Ines. De mensheid verwoest grote delen van de planeet en van het dierenbestand. In Afrika zijn er landen die hun bevolking op 15 jaar verdubbeld zien. Vrouwen baren er kinderen terwijl ze goed weten dat die kinderen voor de schroothoop bestemd zijn. Het menselijke leed verveelvoudigt zich op die wijze onafgebroken. waarom dan niet aan gedwongen sterilisatie denken? Zoals ik boven reeds aantoonde hebben alle andere middelen ter bestrijding van het exploderen van het leed op aarde gefaald. Vrijwillig of gedwongen stoppen met zich te reproduceren lijken me dan ook aangewezen methodes. Maar Ines wilt natuurlijk graag van me horen dat ik voor het uitroeien van de islam ben. Dat ben ik ook, maar daarover ging het hier deze keer niet !

   • Greta zegt:

    Aghasee tegen “moeten en verboden” zijn, maar wel voor “harde aanpak”???!!!

    Van een contradictio in terminis gesproken.

    Wat kunnen jullie een stukje zeveren.
    Wat haalt sterilisatie uit als we stilaan naar een tijdperk stevenen eicellen en sperma op jonge leeftijd genomen en opgeslagen kunnen worden. Buiten baarmoederlijke ontwikkeling van een foetus niet echt meer tot een fantasie wereld behoort, maar realistisch in nabije toekomst.

  • willy zegt:

   In de zeer nabije toekomst is het mogelijk dat men zulke keuzes zal maken en een voor de hand liggende keuze is dan dat diegene die niets positiefs bijdraagt aan de gemeenschap kandidaat is ;dat maakt de keuze gemakkelijk en heeft men misschien geen gewetens problemen in zover er nog een geweten aanwezig is .
   In een donker verleden is gedwongen euthanasie en sterilisatie reeds toegepast

 5. Greta zegt:

  Het lijkt of u niet goed geïnformeerd bent? Vorige week in de “afspraak” met o.a. Rik Torfs. De artsen hebben wel degelijk aan alle wettelijke voorzieningen voldaan, zelfs strenger dan de wet momenteel voorziet met betrekking “euthanasie bij psychisch lijden” en terecht.
  Vermits dit toch enigszins anders ligt dan bij dodelijke ziekte.

  De artsen in kwestie zijn zelfs voorstanders om de huidige wet in die zin te laten aanpassen volgens hoe zij er nu mee omgaan.

  Elke arts is trouwens nog steeds verplicht de “eed van Hyppocrates” af te leggen dus het doden of bewust helpen doden van mensen hoort daar normaal niet bij.

  Het is ook niet zo dat ondanks Etienne Vermeersch voorstander was van euthanasie ook bij psychisch lijden, hij dit niet genuanceerd heeft gedaan.

  Eén van zijn uitspraken was ook dat een ziekenhuis een instituut was en dus geen moraal bezit.
  Hij volgens mij hier terecht de bezorgdheid mee uitte, dat de wet hier tevens moest op toezien het “instituut ziekenhuis” niet dwangmatig artsen zouden kunnen verplichten om euthanasie uit te oefenen, indien zij zich, enerzijds volgens “de eed van Hyppocrates, anderzijds eigen morele bezwaren verplicht voelen hier niet aan wensen deel te nemen.

  Het gevaar bestaat ,dat als de wet te soepel wordt, we in de toekomst toch geconfronteerd worden met te rechtse partijen met te rechtse idealen zoals tijdens het Hitler regime, plots ,zonder rancunes men massaal euthanasie gaat toepassen in psychiatrische centra, verzorgingstehuizen en in centra van gehandicaptenzorg???!!!.

  Waarom die familie plots die weg inslaat, terwijl ze zelf aanwezig waren bij de euthanasie van hun zuster; zij toen niet met alle middelen getracht hebben om grondig met hun zus te spreken een raadsel. Misschien laattijdige “schuldgevoelens” “moeilijkheden om dit te verwerken”? Wie zal het zeggen, spijtig alleszins voor alle partijen dit nu voor assisen moet komen.

 6. bertie zegt:

  We hebben die fameuze wetten over euthanasie nu al bijna 20 jaar (en over abortus al bijna 30 jaar) en dit is voor zover ik weet het eerste proces ooit over euthanasie (en over abortus nog geen enkel).
  Er zijn ondertussen in totaal al meer dan 20.000 dodelijke injecties gegeven en het aantal abortussen die elk jaar(!) in België worden uitgevoerd ligt ook in die lijn – die exacte cijfers worden al een tijd geheim gehouden. Maar allemaal binnen de zeer strenge wettelijke bepalingen, want er zijn nog nooit overtredingen vastgesteld. Buiten nu dus de eerste keer, terwijl de vrijspraak toch al bij voorbaat vaststaat en dit dan ook eigenlijk een belachelijk overbodig showproces is met een niet goed verborgen agenda.
  Belgen hebben nochtans de kwalijke reputatie om van opgelegde regels de limieten op te zoeken en waar het ook maar kan een loopje te nemen met de wet. Met élke wet, maar zogezegd niet wanneer het over abortus en euthanasie gaat, ho neen, dan wordt die wet plotseling zo rigoureus toegepast dat niemand van de betrokkenen in de voorbije 20 (en 30) jaar zelfs nooit een fout of een vergissing heeft begaan! Want er is nog nooit ofte nimmer iemand voor vervolgd, laat staan veroordeeld.
  Dat is hetzelfde als veronderstellen dat we plotsklaps allemaal halt houden niet bij het rode, maar inderdaad al bij het oranje verkeerslicht, en dat bij alcoholcontroles alle chauffeurs aan 0,0 promille zitten. Zó nauwgezet is de euthanasie- en abortuswet in meer dan 500.000(!) individuele gevallen nageleefd geworden. Geen enkele overtreding, wat een ongelooflijk succes zijn die wetten toch!
  Ik geloof daar inderdaad niks van en ik meen dat Belgische (serie?)moordenaars duidelijk niet allemaal achter tralies zitten, en dat mag een regelrechte blamage voor de Belgische justitie heten!

  • aghasee zegt:

   Aan bertie; iemand die ik van dichtbij ken; de moeder van mijn kind, werkt een kleine dertig jaar in een rust- en verzorgingstehuis. Je wil het niet weten hoeveel hopeloze gevallen er een morfineklevertje teveel krijgen. Zonder tussenkomst van artsen, comissies en eindeloos gepalaver. Gelukkig maar.

   • bertie zegt:

    Aan aghasee: dat is het punt niet. Er stond eeuwenlang een heilig principe in de wet: “gij zult niet doden”. Daar heeft een bende dwazen, onder impuls van een theoretisch samenlevingsidee vrijheid-blijheid in de praktijk van gemaakt: “gij zult wel doden in die en die gevallen”. Dat is het einde van de beschaving zoals we die tot nu (lees: tot 20-30 jaar geleden) gekend hebben. Want waarom ook niet in die en die gevallen, zoals de uitbreidende salamitactiek van de vrijzinnigen sinds de invoering van de wet al slag om slinger heeft doorgedrukt? Psychisch lijden, minderjarigen, verplichte doorverwijzing, verlenging termijn, en zo verder, enzovoort. Ik heb in het verleden hier en elders reeds aangehaald dat de abortus- en euthanasiewetgeving naar elkaar toe groeien, totdat het voor de zogenaamde progressieven onder ons WETTELIJK mogelijk zal zijn om abortus te plegen tot één seconde voor de geboorte, en euthanasie vanaf één seconde na de geboorte. Dat zowel het ene als het andere – inderdaad gelukkig maar – in de praktijk al eeuwenlang gebeurde omwille van diverse diepmenselijke verschoningsgronden, maakte het absoluut op het theoretische niveau van de samenleving niet “toegelaten” (en weldra “verplicht”?!), en dàt is precies de niet te missen clou.

    Dat hebben wijlen Etienne Vermeersch en anderen, hoe slim ze ook mogen wezen, compleet niet begrepen en daarom noem ik dat soort buitengewoon naïeve mensen oprechte dwazen. Er bestaat zoiets als de letter van de wet en de geest van de wet. Die maakbare samenleving, dat “alles” voor “iedereen” individueel van (vóór) de wieg tot (nà) het graf in formele wetten en nauwkeurige wetteksten kan en moet omschreven worden, dat is een achterhaald links wàànidee. Dat gaat gewoon niet!
    Men moet wetten maken om het algemeen belang te dienen, dat is al moeilijk genoeg. Men moet geen wetten maken voor 3 individuele gevallen op 5 jaar tijd (zoals euthanasie bij minderjarigen). Dat is dan de taak van het onafhankelijke gerecht om wanneer het erop aankomt de geest van de wet juist te interpreteren, zeker in gevallen waar het gaat om leven en dood. Wat gaat er immers gebeuren wanneer een 10-jarig ongeneeslijk kankerpatiëntje om euthanasie vraagt? Een nieuwe individuele wet maken – letterlijk “à la tête du client” – het meest nefaste wat een wetgever kan doen? Of moet deze plechtige communicant eerst nog 2 jaar ondraaglijk lijden? Voor mij niet, en heeft dat ook nooit gemoeten, zelfs niet vóór de totstandkoming van de oorspronkelijke euthanasiewet, maar voor onze dwazen moet dat dus liever wel. De humanisten zijn op hun manier onmenselijk.

    Dat er sinds de wetgeving nog geen enkele vervolging gebeurde op meer dan een half miljoen gepleegde feiten gedurende een ganse generatie, kan slechts twee oorzaken hebben: ofwel wordt de toepassing van de wetgeving niet gecontroleerd, ofwel zijn de criteria in de wetgeving veel en veel te ruim genomen en moeten die veel strikter worden (alsof dronken rijden pas vanaf 2,5 promille strafbaar zou zijn). Geen enkel van deze twee oorzaken mag toegelaten worden in een normaal functionerende democratie, waar het de verdomde plicht van het gerecht is om de naleving van de wetgeving permanent te toetsen en te bewaken. Vandaar deze opheldering over de “blamage” in mijn bijdrage op het artikel van heer JS.

   • Erwin Van der Vieren zegt:

    Gelukkig maar en nog maar eens: het is niet doden van een medemens het is ter beschikking stellen van een product waarop een mens die het niet meer ziet zitten een einde aan zijn leven kan maken uit vrije wil en zonder tussenkomst van familie of godsdienst. Toch beter dan een getraumatiseerde treinbestuurder voorgans zijn leven?

 7. Greta zegt:

  Aghasee tegen “moeten en verboden” zijn, maar wel voor “harde aanpak”???!!!

  Van een contradictio in terminis gesproken.

  Wat kunnen jullie een stukje zeveren.
  Wat haalt sterilisatie uit als we stilaan naar een tijdperk stevenen eicellen en sperma op jonge leeftijd genomen en opgeslagen kunnen worden. Buiten baarmoederlijke ontwikkeling van een foetus niet echt meer tot een fantasie wereld behoort, maar realistisch in nabije toekomst.

 8. Christel zegt:

  Schrijnend deze zaak. Ik begrijp niet goed hoe de familie – die aanwezig was tijdens de euthanasie van Tine – het niet tijdig heeft tegengehouden in plaats van achteraf een proces te starten. Het meisje was drugsverslaafd (mede door haar ex-vriend) en ging gebukt onder liefdesverdriet. Als ze echt dood wou gaan, had ze evengoed een overdosis genomen. Volgens het verslag twijfelde ze zelfs op de dag van de euthanasie. Er zijn teveel zaken die niet kloppen.
  https://www.assisen.be/assisen-euthanasie-joris-van-cauter-zegt-volledig/?fbclid=IwAR1SbSc-rgWnKaNBpJQq5XZFtMCPu7KofyTBptZ5Taqju0Yblll84X5YNxE
  In feite heeft de arts de eed van Hippocrates afgelegd, dient hij/ zij de patiënt eerder in nood te helpen dan te doden. De wetgeving omtrent euthanasie (met ruime criteria) is inderdaad gevaarlijk. In die zin heeft Bertie gelijk…

  • Erwin Van der Vieren zegt:

   Nee Christel, ik geloof niks van wat die zussen op TV uitgebraakt hebben. Dit zijn leugenachtige en voor eigen gewin (godsdienst?) uitspraken die zo ongelooflijk niet waar zijn.

  • Greta zegt:

   Jullie vergeten blijkbaar EEN BELANGRIJK ELEMENT. TINE WAS 38 JAAR TOEN ZIJ BEWUST EN VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR VOOR EUTHANASIE KOOS.
   NOCH OUDERS, NOCH ZUSSEN, NOCH ENIG ANDER HEEFT DAN NIKS MEER OVER HAAR TE ZEGGEN, zij was een VOLWASSEN VROUW.

   Zij kunnen van mening verschillen, maar het was HAAR KEUZE en zij is niet over één nacht ijs gegaan.

   Dat 10 jaar later dan diezelfde familie, die haar tijdens haar leven noch konden helpen, noch begrijpen, de gedachtenis van hun dochter, zus op deze wijze door het slijk laten halen is onbegrijpelijk en egoïstisch.

   • Christel zegt:

    U hoeft niet te roepen, mevrouw. Ik vind het schrijnend ja. Dat de familie nu zo’n proces aanspant in plaats van jaren geleden hun dochter te helpen. Het meisje was psychisch ziek. En dat ze zich ging prostitueren om haar studies te betalen vond ik ook erg intriest. Dit proces had nooit mogen plaatsvinden.

   • Erwin Van der Vieren zegt:

    Groot gelijk Greta en laat ons de fundamentalisten van welke godsdienst ook het zwijgen opleggen.

   • Greta zegt:

    Ha,ha ,Christel, ik ben niet aan ’t roepen hoor.
    Dat gedeelte moest enkel opvallen.
    Hier kan je geen bold functie gebruiken in word wel.
    Voor het nu geprobeerd met gsm en het gaat dus NIET blijkbaar. “Opvallen” stond in bold

 9. Eric zegt:

  Ondertussen moeten er weer wat kinderen van genadeloze aanhangers van een moorddadig geloof binnengelaten worden. Later volgen dan de ouders. Zowel de kinderen als deze ouders zullen er wel voor zorgen dat een hoop Vlamingen gratis, onverwacht en ongewild euthanasie toegediend zullen krijgen. Waarover zeuren jullie hier eigenlijk?

  • Christel zegt:

   Islam hier, islam daar. U sleurt het werkelijk bij in zowat elke column van JS. Wie zeurt hier eigenlijk? 🙄
   https://giphy.com/gifs/PQvrUM9Z8FDdN2ne9X

   • Eric zegt:

    Er zijn maar twee thema’s die verdienen om besproken te worden: islam/migratie en het klimaatfascisme van de EU. Alle bestaande problemen en malaises (economisch, politiek, sociaal) zijn daaruit af te leiden. Het is absurd zich over ethische of juridische haarkloverijen te buigen op een moment in de geschiedenis dat onze ganse beschaving op het punt staat opgedoekt te worden.

   • Anoniem zegt:

    Islam is inderdaad verantwoordelijk voor ALLE miserie op dit ondermaanse. Oorlogen (ook die waar ze niks mee te maken hebben), milieuverontreiniging, klimaatmiserie, hongersnood, pandemieën, het overgewicht waar ik mee kamp en de zuurtegraad van het bloed van den Eric dat de pan uitswingt. En die slang in het aards paradijs, wédden dat dat een Islamiet was (ook al bestond er toen nog een Islam, maar een kniesoor die daar over valt). 😉

   • Erwin Van der Vieren zegt:

    Ik zeur niet over Islam, alle godsdienst is daar verantwoordelijk voor; dat is het grootste probleem van de wereld: alle godsdienstdoctrines denken het recht in eigen hand te nemen doch zijn dwangmatige opleggers van foute houdingen. Weg ermee.

   • Anoniem zegt:

    …nog Geen Islam… (sorry, blokkerend toetsenbord).

   • Eric zegt:

    Anoniem, voordat u kritiek geeft kan u zich beter even documenteren. Zo diagnosticeert de Nederlandse onderzoeker Ruud Koopmans in zijn boek ‘Het vervallen huis van de islam’ dat vermaledijd geloof. Wat blijkt: door de band zijn islamlanden veel vrouwvijandiger, economisch heel wat zwakker, onverdraagzamer tegenover minderheden, anti-democratischer (tirannieker) en gewelddadiger (oorlogen, burgeroorlogen, terreur) dan niet-islamitische landen (die dus ook nog niet geïslamiseerd werden). Door vergelijkend onderzoek bewijst Koopmans dat de aard van de religie grotendeels voor deze verschillen verantwoordelijk is. Voordat u mij dus belachelijk probeert te maken kan u zich beter eerst eens informeren. Uit de nek kletsen zonder argumenten kan zelfs een zwakzinnige in een apenkooi. Ik zeg niet dat u dat bent, maar veel moeite om anders over te komen doet u niet.

   • Anoniem zegt:

    Beste Eric,

    ik ben ook geen fan van de Islam, of van om het even welke godsdienst of ideologie. Waar het om gaat is dat u werkelijk OVERAL de Islam bijsleurt. Als JS een stukje zou schrijven over – ik zeg maar wat – de Oscaruitreiking die er staat aan te komen, zou u er in slagen ook daar de Islam bij te sleuren. Wat zeg ik, zelfs als JS iets zou schrijven over het Brugse kantklossen zou u daar nog in slagen. U komt over als een totaal geobsedeerde, uiterst verzuurde en gefrustreerde oude man, een karikatuur van zichzelf. Ik zeg niet dat u dat bent, maar veel moeite om anders over te komen doet u niet. U lijkt wel een typetje uit In de Gloria, destijds, en u doet me ook denken aan de oud-Duitse leraar van Wim De Bie. Die richtte zijn pijlen wel op meer onschuldige zaken, maar qua verzuurdheid doet hij me héél sterk aan u denken. Zie https://www.youtube.com/watch?v=BBHMl0qYFuE Geniet er van!

   • Eric zegt:

    U snapt, zo blijkt uit uw reactie, niks van de islam. Mensen die islamcritici verzuurd noemen lopen achter. In de jaren ’90 waren het oudere, armere mensen wie de onwil tot integreren bij moslims opviel, zij werden er vaak ook dagelijks mee geconfronteerd. Omdat ze oud waren en erover klaagden werden ze ‘verzuurd’ genoemd. Ondertussen werd gans de samenleving met het fascisme van de islam geconfronteerd en zijn het vooral jongeren (zie de scores van het VB bij jongeren) die via de scholen met de realiteit van de islam in aanraking komen. Zij stellen zich vragen over hun toekomst. Dat u meent de islam op één hoop te moeten gooien met andere godsdiensten of ideologieën spreekt boekdelen over uw onwetendheid. Ik zou me echt eens grondig informeren en dan nog eens terugkomen om me de les te spellen.

   • Anoniem zegt:

    En NOG begrijpt hij het niet. U bent hopeloos. Ik heb het niet over de Islam, maar over het feit dat u het werkelijk OVERAL maar dan ook overal bijsleurt, te pas en vooral te onpas, ook al heeft wat JS schrijft vaak geen knijt met Islam te maken. Dat is pure paranoia. Ik geef het op.

   • Eric zegt:

    Ha, ja, paranoia. Lees eens wat boeken over vrouwen die de islam aan den lijve ondervonden hebben. Sabatina James, Ayaan Hirsi Ali, er zijn er duizenden. U gaat er wel licht over en antwoordt niet op mijn opmerkingen. U moet maar durven om dat soort mensen, en zij die zich over de islamisering van Europa zorgen maken, verzuurd te noemen. Alsof die islamisering te vergelijken valt met een probleempje ergens in een rechtbank in Gent ! Of nog erger, Brugs kantklossen of een oscaruitreiking zijn voor u onderwerpen van dezelfde orde. De ene dag leuteren we over het één, de dag nadien over het ander, en op een dag leuteren we wat over de islam, dat moet ook kunnen (want ten slotte zijn we breeddenkend, nietwaar?). U bent het die er niks van snapt, en met uw miniverstand zal u er nooit wat van snappen. Sleep on !

   • Anoniem zegt:

    U moet in behandeling. Ik meen het.

   • Eric zegt:

    Hier hebben we dan de ‘verdraagzaamheid’ van mensen zonder argumenten. Zij mét argumenten worden gewoon psychisch ziek verklaard, dat is het makkelijkst. U had zeer goed in het legertje van Stalin gepast. Ik meen het.

 10. Greta zegt:

  Ha,ha ,Christel, ik ben niet aan ’t roepen hoor.
  Dat gedeelte moest enkel opvallen.
  Hier kan je geen bold functie gebruiken in word wel.
  Voor het nu geprobeerd met gsm en het gaat dus NIET blijkbaar. “Opvallen” stond in bold

  • willy zegt:

   Je had rustig alles in hoofdletter kunnen schrijven .Ik zou graag de rekening willen zien van die vier mediageile musketiers ,die ieder voor zich de show opvoeren in de rechtbank; die doen het niet voor niks .De rest is gefressenes essen .

Reacties zijn gesloten.