Kurz & Kogler: kwakkel compromis of historische kruisbestuiving?

Kurz KoglerWaarom ecologisch-links en identitair-rechts tot elkaar veroordeeld zijn

‘We zijn erin geslaagd om het beste van twee werelden samen te brengen.’ Zo kondigde Sebastian Kurz, de leider van de Oostenrijkse rechts-conservatieve ÖVP, begin dit jaar het regeerakkoord aan dat hij sloot met groene voorman Werner Kogler.

Een duivelspact, du jamais vu: een assertief migratiebeleid en het sluiten van grenzen voor nieuwe vluchtelingen, gekoppeld aan een ambitieuze klimaatpolitiek. Tegen 2040 moet Oostenrijk klimaatneutraal zijn -tien jaar eerder dan de Europese doelstelling-, en vanaf 2030 uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare energie. Kunz sleepte er ook een hoofddoekenverbod voor kinderen onder de 14 jaar uit, een verlaging van de inkomstenbelasting, en zowaar een optie op een wisselmeerderheid met extreem-rechts als de groenen het inzake migratie laten afweten.

Hier en daar wordt het akkoord op cynisme onthaald, als zou het de uitgekookte Sebastian Kurz puur om de macht te doen zijn en de groenen zich min of meer hebben laten rollen. Dat is het standpunt van Sam Schatteman in Doorbraak. Genuanceerder is Chris Ceustermans, die het akkoord eerder al baanbrekend noemde en een poging om oude breuklijnen te overstijgen. Zijn de geesten rijp voor een kruisbestuiving tussen politieke visies die voorheen water en vuur leken? Zit er achter de politieke rekenkunde een ideologische transitie die ons uit de impasse kan halen? Laten we even kijken naar de manier hoe traditionele culturen met natuur en milieu omgaan. We kunnen er misschien nog wat van leren.

Een indianenverhaal

Buffalo Bill

William Cody alias Buffalo Bill, met de door hem overwonnen Sitting Bull als circusattractie

De Nederlandse schrijver, diplomaat en jurist Serv Wiemers is van jongs af gefascineerd door de geschiedenis en leefwereld van de Noord-Amerikaanse indianen, en de clash tussen hun cultuur en de nieuwe wereld van de kolonisten. Een en ander resulteerde in zijn boek ‘Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen’ (2018) waarin hij o.a. Dave Archambault II aan het woord laat, alias het Sioux-opperhoofd Dappere Vos.

Hij is hij een van de actievoerders die zich verzet tegen de aanleg van de Dakota Access oliepijpleiding doorheen het Standing Rock-indianenreservaat, omwille van de onvermijdelijke lekken en de vervuiling van het grondwater. Die overigens niet stopt aan de grenzen van het territorium, maar doorsijpelt naar heel het verdere ecosysteem en de waterhuishouding. Zijn redenering is dan ook even simpel als onweerlegbaar:

‘We zijn allemaal met elkaar verbonden. Dat is het fundament van onze relatie met Moeder Aarde. Als wij de aarde niet beschermen, heeft dat effect op iedereen, niet alleen op indianen! Dat is onze bijdrage aan de wereld en de mensheid. Milieu moet op de allereerste plaats staan. De aarde is onze moeder; zonder moeder kun je niet overleven. In onze kijk op de natuur zien we alle dieren en planten als onze familieleden. Je mishandelt je familie in de maatschappij ook niet, dus hoe kun je dan ooit Moeder Aarde mishandelen?’

Het opperhoofd heeft gesproken en, ach, ik weet het, Indianen hebben makkelijk praten. Ze lopen met pluimen op hun kop, wonen in wigwams of barakken, roepen ‘uh-uh-uh’ door de hand voor de mond te bewegen, en verkopen vandaag vooral postkaarten en souvenirs aan de ingang van reservaten.

‘Je mishandelt je familie in de maatschappij ook niet, dus hoe kun je dan ooit Moeder Aarde mishandelen?’

Buffalo Bill, de legendarische buffeldoder, schoot hen bij bosjes neer omdat ze zich verzetten tegen de spoorlijnen die door hun gebied liepen. Niets nieuws onder de zon. Later voerde hij hen op in zijn Wild-Westshows, als brave, getemde wilden. Het optreden van Buffalo Bill in Gent, anno 1895, baarde zoveel opzien dat voetbalclub Gantoise zo’n Indiaan als masquotte adopteerde, iets wat bij de Native Americans maar matig geapprecieerd wordt. Maar we wijken af.

Holisme versus globalisme

CandideWat maakt bovenstaande quote van Dappere Vos zo interessant? Niet het verhaal over Moeder Aarde op zich, want dat had ook uit een ledenblaadje van Greenpeace kunnen komen. Wel het feit dat Indianen in stamverband leven en er een sterk territoriaal bewustzijn op nahouden. Ze trekken met andere woorden grenzen en hangen de kosmopoliet niet uit, evenmin zijn ze in expansie geïnteresseerd. Als stam zetten ze zich af tegen het eenheidsdenken dat tot het roofkapitalisme van de spoorlijnen en de oliepijpleidingen leidde, maar tegelijk is er een holistisch besef dat alles met elkaar verbonden is en dat we maar één planeet hebben.

Anti-globalisme en planetair ecologisme dus. Politiek lijkt dat voor ons een paradox, maar in feite is het de evidentie zelf: als iedereen voor eigen deur veegt is de straat proper. ‘Il faut cultiver notre jardin’ zoals Voltaire het op het einde van zijn roman Candide ou l‘optimisme uitdrukt.

Als Anuna De Wever echt wil snappen waar het klimaatkalf gebonden ligt, moet ze in de leer bij de Amerikaanse Sioux.

Net de territoriale soevereiniteit geeft ons concrete verantwoordelijkheid over de planeet. Zonder grenzen geen oikos, geen thuisgevoel, geen gevoel van eigenwaarde. Grenzeloosheid wist onderscheid uit, leidt tot nestbevuiling en doodt diversiteit. De aarde is van ons allen, maar het contact met de aarde verloopt via lokale regels, waarden en legendes die de groep organisch samen houden tot wat hij is.

Anders gezegd: de Indiaan is ecologisch links en identitair rechts. Dat is bij hem geen compromis maar een essentieel dualisme: het is de stam die met de aarde verbonden is, en vandaar met alle stammen. Als Anuna De Wever echt wil snappen waar het klimaatkalf gebonden ligt, moet ze in de leer bij de Amerikaanse Sioux.

Jammer genoeg wordt de term holisme nog teveel verward met wholisme, New Age-muziek, de kosmische kracht van zeezout, de verkoop van yogamatten en allerlei sektarisch gedaas. Terwijl zonder het idee van de communicerende vaten zoiets als het weer gewoon niet te begrijpen valt, denk aan de spreekwoordelijke vlinder die aan de andere kant van de oceaan een wervelstorm veroorzaakt.

In de dampkring

bosbrandVoor het apocalyptisch schouwspel dat zich vandaag in Australië voltrekt, is niet alleen de klimaatsceptische premier Scott Morrison verantwoordelijk. En een drastische omslag in het beleid zal die branden ook niet van vandaag op morgen uit de wereld helpen. Toch zet de manier hoe brandweerlui en bewoners hem weghonen, waarna Morrison zich warempel excuseert en iets mompelt over broeikaseffect, een nieuwe toon: het besef ontstaat dat er ‘iets’ moet gebeuren, iets dat vermoedelijk generaties zal overstijgen en al zeker het politieke dagjesdenken.

Opeens blijkt een welvarende natie als Australië zijn economie nog altijd grotendeels op zoiets archaïsch als steenkoolontginning te oriënteren, en is er in dat zonovergoten land met zoveel nutteloze woestijnoppervlakte nauwelijks een zonnepaneel te vinden. Dat zijn dus zware beleidsfouten, en helaas: niet alleen de steenkool die voor binnenlandse energie-opwekking dient, is vervuilend, maar ook de miljoenen tonnen die naar het buitenland gaan, en mee de CO2-balans in het rood doen overhellen.

Nog even resumeren waar het om gaat, want de discussie verzandt in voetnoten en cijfergegoochel. Sinds het begin van het kwartair tijdperk, tweeënhalf miljoen jaar geleden, is de dampkring van samenstelling tamelijk constant, dankzij fotosynthetiserende organismen, planten dus, die CO2 in zuurstof omzetten waardoor hoger leven mogelijk is. Het CO2-gehalte in de atmosfeer bleef op ca. 4%, tegenover 18% zuurstof.

De riedel dat we er niets aan kunnen doen, houdt geen steek: als we de zaak kunnen verkloten, moeten we hem ook weer rechtzetten,

Sinds de industriële revolutie is deze balans verstoord en stijgt de hoeveelheid koolstofdioxide exponentieel. Van 1959 tot 2016 is de hoeveelheid CO2 met 26% toegenomen. Deze stijging is nagenoeg helemaal toe te schrijven aan de verbranding van fossiele energiebronnen, steenkool en aardolie, zowel voor de industrie als het verkeer. Het spijtige aan dat CO2 is nu, dat het de zonnewarmte in de atmosfeer opslaat en de gemiddelde temperatuur van de aarde doet toenemen. Wat dus, samen met de ontbossing, voor een klimaatverandering zorgt met diepgaande consequenties.

De riedel dat we er niets aan kunnen doen, houdt geen steek: als we de zaak kunnen verkloten, moeten we hem ook weer rechtzetten, die daadkracht moeten we wel opbrengen. Waarbij een stop van fossiele verbranding ook onmiddellijk schonere lucht zal opleveren, dat effect treedt quasi onmiddellijk op. Klimaatcorrecties zijn een andere zaak: het zal misschien nog eens 100 duren voor wij – althans onze nakomelingen- de eerste resultaten zien.

Natuurlijk vinden we, sluw als we zijn, altijd achterpoortjes en bedotten we graag onszelf. Zoals het handeltje in emissierechten: wat de ene aan CO2-uitstoot uitspaart, mag door de andere opgekocht worden, de rommel circuleert gewoon en wordt zelfs een koopwaar op zich. Ook dat krijg je aan een simpele Indiaan niet uitgelegd.

Millennials

KurzTerug naar Sebastian Kurz (°1986) die de politieke kwadratuur van de cirkel lijkt gerealiseerd te hebben. Kurz lijkt niet iemand die door doctrinaire kramp bevangen is en die wel een pact met de duivel zou sluiten. Maar is dat alleen sluwheid, of ligt er een dieper liggende geestesgesteldheid aan ten grondslag? Zijn generatie, waartoe ook de drie jaar oudere Tom Van Grieken behoort, wordt doorgaans die van de millennials genoemd, geboren tussen pakweg 1980 en 2000.

Het referentiekader van de millennials (ook wel generatie Y genoemd) is dat ze er geen hebben. Hun ouders, de babyboomers, zijn nog opgegroeid met politieke zekerheden, solide partijen, een duidelijk links-rechts-dualisme, zonder digitale technologie of sociale media, maar met des te meer vooruitgangsoptimisme.

Dat babyboom-optimisme heeft de generatie Kurz veel minder: ze moet vooral de shit opruimen en dat vergt creativiteit. Ze is drager én uitvoerder van een paradigmawissel, wat ook met behoorlijk wat stress en onzekerheid te maken heeft, zelfs een vlucht in de onvolwassenheid. Tegelijk staat ze open voor nieuwe ideeën, out-of-the-box-denken en combinaties die niet voor de hand liggen. Overlappingen zijn toegestaan en zelfs gewenst, denkbeelden mogen uitrafelen in quasi hun tegendeel. Ze zijn als het ware de grondleggers van de postmoderniteit.

Dat babyboom-optimisme heeft de generatie Kurz veel minder: ze moet vooral de shit opruimen en dat vergt creativiteit.

Het is vanuit die generatie dat het zal komen: niet alleen een strategische alliantie, maar ook een inhoudelijk-filosofische toenadering. Waarbij rechts de plichten tegenover moeder Aarde erkent, een conservatief ecologisme dat ook de zopas overleden Engelse filosoof Robert Scruton aanhing. En waarbij anderzijds groen het belang van de oikos erkent, het thuisgevoel, de grondstroom waarin grens, eigenheid en vervreemding cruciale noties zijn. Dat houdt in: afstand doen van het multiculturele amalgaam en van de opendeurpolitiek.

Het Indianenverhaal dus. Het kan zijn dat Kurz zich tot Kogler verhoudt zoals Buffalo Bill tot het Sioux-opperhoofd Sitting Bull, die met hun politiek circus rondtoeren. Dan hebben we pech, maar ik reken op meer. Bijvoorbeeld vanuit het inzicht dat een klimaatcatastrofe migratiestromen zal teweegbrengen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Of het Oostenrijks experiment bij ons zou lukken, is de vraag. Met doctrinair-linkse seuten als Meyrem Almaci zie ik het niet gebeuren, en ook Bart De Wever zit te zeer vast in zijn grote gelijk. Signalen die de dissidente klimaatactiviste Kyra Gantois uitstuurt (‘Ik kan begrijpen dat mensen voor het VB stemmen’), zijn misschien wél belangrijk. Kurz en goed: het moet van twee kanten komen. En vooral van de jeugd. Sterft, gij oude vormen en gedachten, laten we het verdomme een kans geven.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

32 reacties op Kurz & Kogler: kwakkel compromis of historische kruisbestuiving?

 1. Paul zegt:

  Rubbish je verhaal Johan, sorry.
  De generation Y kenmerkt zich vooral in eigengereidheid en is zeker niet voor compromissen te vinden, laat staan medeleven of inlevingsvermogen.
  Daarom durf ik met zekerheid te stellen dat het Kurz enkel en alleen om macht te doen is, de rest zal hem worst wezen.
  Politieke engagementen voor 2040, komaan laat me niet lachen,tegen dan is de man al lang binnen en met zekerheid ergens in een paradijselijk oord te vinden met royaal pensioen.
  Dat hele klimaat gedoe wordt de zoveelste aanslag op onze welvaart die de middenklasse met heel veel ontberingen heeft opgebouwd en een doorn is in het oog van superrijken want ze hebben er te weinig vat op.
  Dit wordt gewoonweg de grootste zwendel uit de menselijke geschiedenis en zal bovendien helemaal nutteloos zijn zolang men de kern van het probleem niet aanpakt.
  Ongelijke verdeling van welvaart en rijkdom en overbevolking zijn de grootste problemen voor ons klimaat maar daarover zwijgen ze allemaal, de wonderboys die onze planeet gaan redden.
  Als ik lees dat Timmermans vindt dat 1 biljoen euro nog niet volstaan om de new green deal te financieren dan word ik ongezond.
  Op de vraag waar al die grondstoffen vandaan moeten komen om mobiliteit elektrisch te maken krijg je nooit één zinnig antwoord.
  Op de vraag waar al de energie vandaan moet komen krijg je Far-West antwoorden die zelf indianen doen verbleken.
  Kortom nog nooit zoveel onzin horen en zien debiteren over onze planeet dan de jongste vijf jaar en merkwaardig genoeg valt dit samen met de machtsovername door generation Y.
  We zijn dus zeker nog niet aan de nieuwe patatjes, als je het mij vraagt.

  • Genoeg Kontdraaierij zegt:

   OK boomer.

   Blijf maar voor de N-VA stemmen omdat je bang bent dat de groenen en de sossen en Elio Di Rupo je bedrijfswagen en je tankkaart willen afpakken in opdracht van “hen”. Klimaatverandering is namelijk ofwel een reële bedrijging, ofwel een slinks excuus om je welstand af te nemen. Het boomerbrein kan niet bevatten dat beide perspectieven elkaar niet uitsluiten. Als ze menen een bewijs gevonden te hebben dat ergens een of andere slinksigaard het klimaatveranderingsvraagstuk wil gebruiken om je geld af te pakken, dan moet het allemaal wel een verzinsel zijn en zijn verplicht we extra hard gaan vervuilen om slinks te triggeren…

   Getekend, een millenial die voor algehele escalatie gaat.

   • Paul zegt:

    Spijtig dat je op school niet zonder fouten hebt leren schrijven, of is dat niet meer belangrijk of van deze tijd, zoals ik nogal dikwijls als antwoord krijg van generatie Y.
    Wij boomers hebben tenminste nog een beetje respect voor onze taal en cultuur.
    Ter info, ik stem niet voor N-VA, heb geen firmawagen noch tankkaart, werk en betaal al 48 jaar belastingen en ervaar de zottigheden van deze generatie als een reëel gevaar voor onze samenleving.
    Grote mond, veel poeha maar doe vooral niet wat ze zelf allemaal uitvreten, kortom de verpersoonlijking van hypocrisie, dus helemaal niet escalerend, eerder zielig.

   • Tin zegt:

    Op rijs eten wei alteid veel reist, dat staat toch buiten keif.

   • Ines zegt:

    Voor onze millenNial, die zijn mailtjes nog afsluit met het oubollige ‘getekend’ terwijl het in die kringen wordt gedaan met XOXO of SO. U bent gewoon die irritante “Jasmijn” W.van hierneffe – dus zelf een zagerige boomer, denk ik.😂

  • Greta zegt:

   De uitstoot van zo’n elektrische wagen mag dan minder vervuilend zijn de batterij waar zo’n ding op werkt is al even belastend voor het milieu als elk ander alternatief. Bovendien ontzettend duur qua aankoop, verbruik en snellere vervanging nodig batterij in vergelijking dieselmotor, die de hele leve nsduur van de auto meegaat.
   Spreek maar eens met mensen uit de sector.
   Duur in aankoop en verbruik, batterij sneller aan vervanging toe, wat ze uiteraard nog trachten te bevorderen en promoten als ze dan een sterkere batterij uitgevonden hebben.
   Ondervind dit nu reeds met mijn elektrische fiets. Na 3 j liefst nieuwe batterij kopen, capiciteit achteruit en hola nu hebben we eentje die nog meer km’s kan rijden en ja dat is toch goedkoper dan een nieuwe fiets kopen.

   Zal wel wat trager rijden en minder km’ in één traject of meer op eigen kracht. Veel gezonder en veel beter voor milieu.

 2. walter maes zegt:

  Opwarming vd aarde tegenover welke temperatuur ? Wat is de ‘normale’ temperatuur van de planeet ? Was er vroeger geen opwarming/afkoeling ? Hoe kan men spreken over ‘opwarming’ als men niet weet wat dan de ‘normale’ temperatuur op aarde wel zou moeten zijn ? Loopt de klimaatzwendel niet uit de hand ? Veel vragen dus. Geen antwoorden.

 3. Eric zegt:

  De Australische bosbranden, waarover we natuurlijk een door de VRT en de msm geproduceerd verhaaltje te horen krijgen, werden aangestoken door ondertussen gearresteerd tuig dat langzaam gevierendeeld zou moeten worden. Bovendien hebben de groenen in Australië ervoor gezorgd dat het gecontroleerd afbranden van stukken grond – een techniek die reeds de Aboriginals duizenden jaren geleden gebruikten om grote, oncontroleerbare branden als de huidige te voorkomen – verboden en strafbaar werd. Dat krijgen we natuurlijk niet in de msm te horen of te lezen. Het idee dat vooral de ecologisten in Australië verantwoordelijk zijn voor wat er momenteel gebeurt gaat er in veel heethoofden annex harde koppen moeilijk in.
  Of de bosbranden iets met een al dan niet door de mens veroorzaakte klimaatverandering te maken hebben is andere koek. In de jaren 1974/1975 brandden in Australië nog veel grotere gebieden af, terwijl de msm (alle ‘weldenkende’ kranten in het westen) toen vol stonden van gruwelverhalen over een aankomende ijstijd. Het is mogelijk dat een mogelijke klimaatverandering mede verantwoordelijk is voor wat heden gebeurt, maar het is hoogst onzeker.

  https://jdreport.com/vergeten-feit-1974-75-australische-bosbranden-waren-meer-dan-9-keer-groter-dan-die-van-2019-20/

   • Yvo G zegt:

    The truth about….Dan schakel ik af. Het begon al met democraat Gore “an inconvenient truth” wat nu een “convenient lie” blijkt te zijn. Wat maakt die arme truth toch allemaal mee!

   • Eric zegt:

    Klopt, Y. Gelukkig zijn er de vrt en de Persgroep om ons, genereus als ze zijn, de waarheid dagelijks te onthullen. Kosteloos. Wat een helden!

 4. siegfried zegt:

  Ik ben niet bevoegd in de klimaatdiscussie, maar vraag JS op volgende vragen te antwoorden.
  1. Klimaatwisselingen zijn van alle tijden en in de geschiedenis van de mensheid, ook in de pre-industriële tijden en toen we met paard en kar reden. Dit wijst er op dat klimaatveranderingen weinig te maken hebben met het verbruik van fossiele stoffen.
  2. Wie nog een ouderwetse aardbol heeft kan zien dat het aarde-oppervlak voor meer dan 2/3 uit oceanen bestaat. En de niet-oceaan-oppervlakte bestaat voor de helft uit woestijnen. Ik heb nog een oud nummer van National Geographic en daarin werd heel wetenschappelijk uit de doeken gedaan dat het klimaat overwegend bepaald wordt door wat in de oceanen gebeurt. Te ingewikkeld om hier uit te leggen.
  3. Wat gaan de doemdenkers doen aan de uitstoot van vulkanen zoals bijv. de Filipijnse vulkaan ten zuiden van Manila, die waarschijnlijk meer CO2 uitstaat dan de bosbranden in Australië?
  4. Stel dat men Australië en Afrika vol zet met zonnepanelen. Hoe gaat men die opgewekte energie opslaan (en verdelen)?

  Volgens mij is het menselijke hybris (hoogmoed) te denken dat de mens veel kan veranderen. Demografische beperkingen en verandering van het consumptiegedag (zoals in de oorlog) kunnen veel veranderen, maar dan moeten er dictatoriale regimes komen.

  • willy zegt:

   Ik vraag me eigenlijk af wat de klimaatperikelen en de aangestoken bosbranden in Australië te maken hebben met dit artikel over de ÖVP die de groenen in Oostenrijk langs achteren genaaid heeft , wetende dat de Oostenrijkse groenen 10 keren zuivere lucht snoeven dan in ons Belgen luilekkerland .
   Dat ze 10 jaar eerder de norm gaan halen zal voor die groenen al een goede zaak zijn
   Er zit daar nog een ergere rechtse te wachten ingeval de boel escaleert .
   Positief is wel dat de deur dicht is

 5. Tin zegt:

  Geologen hebben de evolutie v/d temperaturen en van het aandeel CO2 in de lucht kunnen nagaan sinds het Cambrium (het tijdperk van de meercellige fossielen) en toen was de gemiddelde temperatuur op aarde 25° C en het aandeel CO2 lag op 7000 ppm (tegenwoordig: 410 ppm). In de daaropvolgende periode (het Krijt) daalde de temperatuur tot op 23° C (schommelend tussen 22° en 24°) terwijl het aandeel CO2 zakte tot op 2000 ppm (of de helft daarvan, volgens sommige bronnen). In het Tertiair zakte het aandeel CO2 tot 300 ppm, terwijl de temperatuur steeg tot 25° (tiens, tiens); uit die periode dateert de koala. Tegenwoordig, sinds de Napoleontische oorlogen, zitten we aan 410 ppm en een gemiddelde temperatuur van 15°C, terwijl de Oostenrijkers die ik ken, de pest hebben aan de traditionele, politieke partijen (‘allemaal zakkenvullers’), maar dol zijn op Kurz (‘ideale schoonzoon’). Omdat ze, tegen hun wil, maar weer ’s naar de stembus geroepen werden (‘Danke dir, Deutschland’) en vermits er verleden jaar heel wat werd gesproken over ‘Klima’, hebben ze dan maar van lieverlee op de Groenen gestemd (die hebben zich, tot hiertoe, nog niet verbrand). Nix wholisme en/of filosofie van Sluwe Vos. (Sorry for that) Bij de volgende verkiezingen (2024 als ’t God belieft) mogen de Groenen hun knapzak pakken.

  • Yvo G zegt:

   Brrrrr, dat zijn allemaal féiten, Tin, en feiten die u opsomt passen geen van alle niet in het klimaatverandering-sprookje. Je dient je te beperken tot die éne curve van sinds de industriële revolutie, dàt moét nu dus wel de schuld van de mens zijn, en die moet daarom betalen, inbinden, terug naar zijn hol en berevel. Maar de klimaatpolitie krijgt je nog wel te pakken! Sanctorum zit veilig, het is een gelovige: “Sinds mil-joe-nen jaren is de dampkring van samenstelling t.a.m.e.l.i.j.k constant” schrijft de columnist. Geloof het of niet, dit is in die kringen wel degelijk een argument, gebaseerd op deze nauwkeurige wetenschappelijke vaststelling, die zich niet beperkt tot Oostenrijk.

 6. Greta zegt:

  Zonnepanelen in Australië??? Kan dit wel op efficiënte wijze? Gaat als je alles op een rijtje gaat plaatsen niet beter de oude wijze minder vervuilend blijken te zijn ondanks alles?

  Zonnepanelen renderen minder bij teveel hitte en te vuile zonnepanelen.
  Op dit ogenblik is er teveel hitte en door teveel wind , stof roet zouden vervuilde zonnepanelen die je niet kan reinigen door een gebrek aan water ,niet bepaald een goede keuze zijn.
  Wat met de materialen en infrastructuur om zonnepanelen te leveren of maken, te onderhouden?

  Australië kampt zolang wij weten altijd met enorme droogtes en wind. Windenergie zou mss kunnen?

  Er wonen slechts 3 mensen per vierkante kimometer.
  Heb je er dan wel aan gedacht hoe je zo’n netwerk kunt verspreiden?

  Er is reeds lang een techniek ontwikkeld om co2 af te breken. Misschien ook daarom dat Trump de steenkoolmijnen in Amerika terug in gang heeft gestoken.

  Maar natuurlijk past dit niet in de politieke plaatjes om mensen angst aan te jagen en te manipuleren.

  • aghasee zegt:

   Zonnepanelen _zijn_ niet efficiënt Greta.
   Uit een zonnepaneel komt netto MIN twintig procent elektriciteit. Met andere woorden, voor elke kilowattuur aan capaciteit moet er tweehonderd wattuur aan elektriciteit IN gepompt worden.

   • aghasee zegt:

    Windmolens vergaat het zo mogelijk nog slechter, maar daarvan heb ik de cijfers niet direct bij de hand.

 7. Eric zegt:

  Het blijft een wonder hoe een rechtgeaard msm-criticus de klimaatleugens van de media blijft ontkennen.

 8. aghasee zegt:

  Voor diegenen die een goed uurtje tijd hebben om te luisteren naar iemand die er voor doorgeleerd heeft: dr. Easterbrook is zeer duidelijk:

  • Paul zegt:

   Tja maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil
   Deze uitspraak gaat al zolang mee en is meer dan ooit van toepassing.
   Ondertussen heeft politiek het startschot gegeven voor de grootste zwendel uit de menselijke geschiedenis.

  • Eric zegt:

   1000 miljard euro gaat de EU de volgende 10 jaar aan deze klimaatgekte uitgeven, maar Timmerfransje vindt dat te weinig. Eén zaak staat als een paal boven water: de EU-criminelen zullen die kosten niet uit eigen zak betalen. En alle andere Europese volkeren, die in grote getale voor dit beleid hebben gekozen, zullen de Britten hun uitstap benijden.

   • aghasee zegt:

    Brexit gaat niet door. Deze stelling heb ik een drietal jaar geleden reeds geponeerd op dit forum. Brexit is Nexit is Irlexit… enzovoort. Europa kan het zich niet veroorloven om UK te laten gaan. Wat? De derde grootste netto-betaler aan de EU? No way.

   • aghasee zegt:

    Timmermans mag dan zes talen beheersen, hij is al even EU-gek als verafstoodt. Walgelijk. In de jaren dertig scandeerden onze buren 88! Ja, het is een Godwin. En terecht.

   • aghasee zegt:

    Ik zal een goede -hoog intelligente- kennis van in de nntp-tijd citeren: EUSSR…

 9. john vdb zegt:

  Vaststellingen die triviaal zijn, maar waar men in het beleid geen aandacht aan besteedt zoals dat “niet alleen de steenkool die voor binnenlandse energievoorziening dient, vervuilend is, maar ook de miljoenen tonnen die naar het buitenland gaan, en mee de CO2-balans in het rood doen overhellen” en “wat de ene aan CO2-uitstoot uitspaart, door de andere mag opgekocht worden, de rommel gewoon circuleert en zelf een koopwaar op zich wordt”, het probleem waarbij men zich te zeer richt op de vraagzijde en de andere kant, het aanbod, verder ongemoeid laat (de steenkool moet gewoon in de grond blijven en dus niet verder worden gedolven). Kon men ook vernemen in een seminarie in München van de Duitse professor en topeconoom Hans-Werner Sinn met als titel “Hoe kan men het klimaat redden en hoe niet?” (zie YouTube), die ook wees op bijkomende energievoorziening voor elektrische auto’s en gezien de achterstand inzake wind- en zonne-energie geen andere uitweg zag dan bijkomende (van een nieuwe generatie) atoomenergie (wil men in 2050 de vooropgestelde doelstelling van 0 % CO2 halen). Sinn schreef o.a. ook een boek over het casinokapitalisme en leidt het Ifo in Duitsland, een instituut voor economisch onderzoek en kan worden geplaatst in het verlengde van het ordoliberalisme, een stroming die tot op zekere hoogte Duitse postgroeieconomen zoals Andreas Siemoneit (Markteconomie repareren!) ook genegen zijn. Van deze efficiëntiecriticus met als hobby zeilen is men feitelijk niet zo ver verwijderd van de diepe ecologie van Arne Næss (1912-2009), Noors professor filosofie en bergbeklimmer. Hijzelf noemde het Ecosofie T, met de T van ‘Tvergastein’, de naam van zijn berghut, die hij in de jaren dertig van de vorige eeuw bouwde. Næss kreeg kritiek omdat hij een bevolkingspolitiek voorstond (bijsturen demografische evolutie) en postuleerde dat de mensheid moest worden gereduceerd tot een ‘aanvaardbaar minimum’. Hij was gekant tegen de té liberale migratiepolitiek, omdat – gezien de enorme verspilling per inwoner in de rijkere landen – elke migrant uit een arm naar een rijk land uiteindelijk ecologische stress betekende en het verder duidelijk was dat migrantenkinderen het fatale consumptiepatroon van rijke landen in dezelfde mate overnemen en zo bijdragen aan de ecologische crisis. Een artikel over de filosoof en zijn ecosofie door Jan van Boeckel (uit het Oikos tijdschrift) : file:///C:/Users/Patrick/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/48%2002%20Van%20Boeckel,%20In%20memoriam%20Arne%20Naess%20(1).pdf

  • john vdb zegt:

   Link :
   file:///C:/Users/Patrick/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/48%2002%20Van%20Boeckel,%20In%20memoriam%20Arne%20Naess%20(1).pdf

  • john vdb zegt:

   Tof internetcafé hier! Link wil niet plakken voor artikel : In memoriam : Arne Næss.

   • john vdb zegt:

    Kluifje voor de kunstzinnige lezers : http://naturearteducation.org/Projects.htm
    Website van een researchgroep over milieueducatie d.m.v. de kunst (arts-based environmental education). Bedoeling is kinderen opnieuw te leren kijken, zodat ze een gevoel van vereenzelviging met de natuur ontwikkelen. Daarnaast nog een community op facebook.

Reacties zijn gesloten.