Partnergeweld: niet zomaar mannen

femicideDe relatiemoord in Wevelgem, waarbij Jill Himpe (36) met messteken door haar ex-partner om het leven werd gebracht, is in geuren en kleuren in de papieren media opgevoerd. Vrouwenorganisaties slaan alarm: al 19 vrouwen zijn dit jaar in België door hun (ex-)partner om het leven gebracht, zo heeft actiegroep Stop ­Feminicide geteld. Vermoedelijk een onderschat cijfer want nogal wat moorden komen in een ander vakje terecht, zelfs bij de ongevallen. Het is ook maar het topje van de ijsberg, waaronder zich een massa huishoudelijk leed bevindt van vrouwen die geterroriseerd, mishandeld en gestalkt worden, dit laatste na de scheiding met eventueel een contactverbod.

Het stramien is tamelijk gelijklopend: mannen die voelen dat ze de greep verliezen op de situatie en naar steeds extremere middelen grijpen. De gewelddaad is de trieste climax van een langdurige escalatie, een opbouw van agressie waarbij de vrouw dikwijls al eens naar de politie is geweest, die haar dan wandelen stuurt met de klassieke mededeling: ‘sorry, madammeke, we kunnen niks doen’. Hier moeten dringend draaiboeken geschreven worden en duidelijke instructies gegeven, zowel aan hulpverleners als aan ordediensten. Er moet pro-actief opgetreden worden en signalen ernstig genomen. Vergeten we ook niet dat vooral de kinderen de dupe zijn van gezinsagressie, en dat zoiets zware trauma’s kan veroorzaken, of zelfs kopieergedrag eens ze volwassen zijn. Tenslotte is de drempel voor sommige vrouwen hoog om klacht in te dienen, wetende dat zoiets het probleem alleen maar vergroot.

Een verboden onderwerp

Montevideo, vrouwenmars tegen partnergeweld

Maar het begrip feminicide is problematisch, vanwege zijn associatie met een woord als genocide, zijnde een georganiseerde volkerenmoord. Bestaat er echt zoiets als een bewust project om vrouwen om te brengen en van deze planeet te bannen? Ik dacht het niet, en als dat zo zou zijn, not in my name, ik zie ze veel te graag. Is dé man an sich het probleem, of gaat het om mannen met een bepaald risicoprofiel, door geaardheid, opvoeding, achtergrond?

Of stelt het probleem zich vooral in samenlevingen waar de machocultuur prominent aanwezig is, zoals in Zu? Dat laatste lijkt me toch een redelijke hypothese. Het woord feminicide is een bijna paranoïde veralgemening die van een reëel probleem een amalgaam maakt. Zo wordt ook ineens de moord op Julie Van Espen terug in herinnering gebracht, terwijl het hier helemaal niet om een uit de hand gelopen partnerconflict ging, maar om een seksuele delinquent die slecht of niet was opgevolgd en zelfs toen niet op vrije voeten had mogen lopen. Ik snap niet hoe een zogenaamde wetenschapper als Karen Celis (VUB) over ‘feminicide’ kan spreken (De Afspraak, 7/11) als gold het een planetaire kwaal, zonder dat sociologisch te benoemen, over welke soort mannen het gaat en waarom ze het doen. Of wil ze dat potje liever gedekt houden?

Het woord feminicide is een bijna paranoïde veralgemening die van een reëel probleem een amalgaam maakt.

RoaniOver de moordenaar van Jill Himpe, Ridoan O. (foto), is de informatie summier. Ik vraag me af waarom een dader van feiten, waarover geen twijfel bestaat, in de media nog met een afkorting moet worden aangegeven. Over zijn afkomst doet men er ook het zwijgen toe, gelet op de voornaam kan men al iets vermoeden. Alleen de nieuwswebstek Sceptr vermeldt dat de man van Marokkaanse origine is. Bovendien voorzien van een serieus strafblad, met o.m. veroordelingen voor drugsfeiten en afpersing met geweld. En uiteraard altijd snel weer op vrije voeten, dat is een constante in ons systeem.

Ik ben de laatste om te beweren dat partnergeweld exclusief een allochtoon verschijnsel is, daar zitten ook Belgische en Vlaamse mannen tussen. Toch is de schroom rond dit onderwerp in de media en de academische wereld opmerkelijk. Ik zou graag eens wat statistieken zien, hoeveel procent (ex-)partnermoorden door mannen ‘met een migratie-achtergrond’ worden gepleegd. Speciaal dan de Arabisch/Berberse komaf. Die cijfers vind ik nergens terug, in geen enkele academische studie ook, dus mag men veronderstellen dat er een taboe op rust en dat er werk aan de winkel is. Gelet op de samenstelling van de Belgische gevangenispopulatie (44% buitenlanders waarvan Marokkanen veruit de grootste groep vormen – hierin allochtonen met Belgisch paspoort niet meegerekend), mag men veronderstellen dat dit zich vertaalt in misdaadcijfers, ook de zwaarste categorie, moord en doodslag.

Cultuurkloof

Foto Sylvia Konior

Het drama in Wevelgem roept nog andere overwegingen op, nog minder politiek-correct en dus ideaal om hier te ventileren. Als we mogen veronderstellen dat de genaamde Ridoan O. een moslimachtergrond heeft -hetzij zelf gelovig, hetzij vanuit opvoeding en traditie-, dan is die moord ook het dramatisch sluitstuk van een cultuurclash. Westerse vrouwen willen als vrije individuen door het leven gaan, een normale omgang hebben met vrienden, een loopbaan uitbouwen, en vinden gedomineerd worden door de partner niet ok. Ook al is de liefde nog zo groot.

Het is nooit de allochtone man die zich aanpast aan onze waarden, het is vrijwel altijd de vrouw die verondersteld wordt zich te schikken naar het patriarchaal wereldbeeld.

De escalatie die aan zo’n delict voorafgaat, staat dan ook in functie van die opgebouwde spanning tussen westers en niet-westers waardenpatroon. In de islam is de man de absolute patriarch in het huishouden en is de vrouw hem onderdanigheid verschuldigd. Het is nooit de allochtone man die zich aanpast aan onze waarden, het is vrijwel altijd de vrouw die verondersteld wordt zich te schikken naar het patriarchaal wereldbeeld. Tenzij ze zich compleet onderwerpt en enkel nog in nikab de straat opgaat, is zo’n slagersmes-scenario vroeg of laat helaas niet denkbeeldig.

Onvermijdelijk eindigt onze analyse in het herformuleren van de multiculturaliteit als probleem, in het bijzonder de plaats van de islam in een samenleving die zo prominent de gendergelijkheid propageert. Ik vraag me af of ‘gemengde’ relaties wel moeten aangemoedigd worden, gezien de voorspelbare problemen rond een normenkloof. En andermaal: hier is dringend onderzoek nodig naar het belang van culturele achtergrond in wat men feminicide noemt.

Submission

Ayaan Hirsi Ali

Een van de meest radicale islamkritische feministen is Ayaan Hirsi Ali, geboren in 1969 in Somalië en naar Nederland gevlucht. In 2002 trad ze officieel uit de islam en kwalificeerde Mohammed als een tirannieke pervert en pedofiel, vanwege het feit dat hij gemeenschap had gehad met de 9-jarige dochter van een vriend. Dat kwam haar op doodsbedreigingen te staan. Het verbeterde er niet op toen ze met Theo van Gogh in 2004 de ondertussen legendarische film Submission realiseerde. In november van datzelfde jaar werd van Gogh vermoord door extremistische moslims en dook Hirsi Ali onder, om uiteindelijk naar de VS uit te wijken en daar ook het staatsburgerschap te verkrijgen.

Het activisme van Ayaan Hirsi Ali is intellectueel goed onderbouwd en focust op het inherente gevaar van de islam, als misogyne ideologie die via de migratie in Europa ook een toenemend gevaar voor autochtone vrouwen inhoudt. De cultuurclash dus waarvan sprake, ook zichtbaar in het toenemend aantal seksuele straatdelicten waarbij asielzoekers betrokken zijn.

Ayaan Hirsi Ali wijst erop dat onze vluchthuizen een onevenredig hoog percentage allochtone vrouwen bevatten, op de vlucht voor mannelijk geweld

Door de sensibilisering rond partnergeweld doet zich nog een ander merkwaardig feit voor. Ayaan Hirsi Ali wijst erop dat onze vluchthuizen een onevenredig hoog percentage allochtone vrouwen bevatten (53 % volgens het Vlaams Steunpunt Algemeen Welzijnswerk), en dat er zich onder de daklozen steeds meer migrantenvrouwen -dikwijls met kind(eren)- bevinden. Dat geeft aan hoe het partnergeweld binnen allochtone gezinnen -waar de islam toch een dominante plaats inneemt- wijd verbreid is, en dat vrouwen op een zeker moment, als de nood echt onhoudbaar is, er blijkbaar voor kiezen om weg te lopen en onder te duiken. Achteraf bekeken had Jill Himpe dat beter ook gedaan, maar ze vertrouwde op familiale netwerken en verbleef bij haar moeder. De dader was zo attent om het levenloze lichaam in de woonst van de moeder te deponeren. Reken niet op berouw of schuldinzicht.

Dat criminaliteit verweven zit met een migratie-achtergrond, is algemeen erkend (zie o.m. het onderzoek van Marion Van San), ook al worden er weinig conclusies getrokken. Hopelijk wordt nu ook snel het taboe gesloopt omtrent de culturele achtergronden van partnergeweld. Anders moeten alle mannen in dit land een mea culpa slaan omdat Ridoan O. zijn ex wou afslachten. Erger nog, bestaat het risico dat onze westerse morele criteria aangepast worden aan een geïmporteerde machocultuur die de vrouw terug aan de haard kluistert, wat het probleem zeker zou oplossen onder het motto ‘men moet het geweld niet uitlokken’. Dit onder impuls van links-progressieve weldenkers. Hoe ironisch kan het leven zijn.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

34 reacties op Partnergeweld: niet zomaar mannen

 1. Yvo G zegt:

  De gemuilkorfde getemde media hebben hierop hun robot-reflex klaar: “Racist”.
  Het beeld dat over de hele wereld heerst aangaande de vrouw, is, dat het een nuttig en onderworpen beest is, dat dient om te werken, om driften op bot te vieren, en om mannelijke kinderen te fabriceren. Hier in het softe avondland Europa zit er een laagje vernis op, dat des te pijnlijker opvalt naarmate de oerbeestcultuur, zoals ik de islam omschrijf, zich duidelijker manifesteert. Het gerecht en de politiekers hebben daar een klare kijk op, Dewael versprak zich zelfs. Hun jongen gedragen zich hier navenant,zij handelen toch normaal. Waarom moeten ze hier toch altijd maar de gevangenis in, hoe onrechtvaardig en tegennatuurlijk is het Belgische gerecht!

 2. Anoniem zegt:

  De vinger op de wonde, maar het mag vooral niet gezegd worden… De academische wereld (die, naar ik vermoed, gemiddeld toch veeleer naar links neigt) wil er zich blijkbaar niet aan ‘bezondigen’ om onderzoek te doen dat dat soort statistieken waar JS het over heeft, zou kunnen opleveren.

 3. Anoniem zegt:

  Het feit dat de Belgische gevangenispopulatie bestaat uit 44% buitenlanders, waarvan Marokkanen veruit de grootste groep vormen, en waar de Marokkanen met dubbele nationaliteit niet eens zijn bijgerekend, bewijst dat er iets grondig fout loopt in België, én daarbuiten. Dan hebben we het nog niet over het krapuul waarvan we pas als het te laat is te horen krijgen dat het “jongeren” en/of “verwarde mannen” betreft die “bekend zijn bij het gerecht” maar die desondanks als vrije vogels rondlopen.
  Pim Fortuyn en Theo van Gogh lieten het leven omdat ze de vinger op de etterende wonde durfden te leggen. Geert Wilders wordt al jàren het leven zuur gemaakt omdat hij deze “racistische” vraag durfde stellen: “Meer of minder Marokkanen?”
  De politieke elite is stekeblind voor de multiculturele rijkdom waarvan het “plebs” de nadelen allang aan den lijve heeft mogen ondervinden. Extreem rechts groeit als kool in heel Europa, maar ik heb nog geen énkele serieuze aanwijzing gekregen dat de veroorzakers van deze trend bereid zijn tot een mea culpa. Integendeel! Zij reageren met steeds verdergaande tuchtmaatregelen om iedereen die de waarheid durft te benoemen de mond te snoeren.
  Hoe lang nog voor er in het “veilige” Europa volksopstanden uitbreken?

 4. Ines zegt:

  Amai straf, in de laatste rist assisenprocessen en partner- en familiemoorden waren álle daders een blanke mannen aangelegenheid (ik ga hier geen oplijsting geven, die voornamen stonden óók in de krant. Nooit iets over gelezen hier. Niet fotogeniek genoeg zeker!

  • Ines zegt:

   En niet vergeten het fenomeen van de seriemoordenaars uit het Waasland en het Antwerpse die de laatste tijd de ene na de andere cold case bekenden: ook deel van samenzwering tegen de ‘brave’ blanke man??

 5. piet spuug zegt:

  Neem dat het wel waar is, dan zou je denken : “Meisjes toch, begin niet te flikflooien met Marokkanen of het loopt verkeerd af. Allemaal bajescliënteel! Doen jullie het toch, kom dan niet zeuren!” Maar nee, wat JS hier argumenteert is dat “westerse vrouwen'” nu eenmaal het recht moeten hebben om in hun ongeluk te lopen. Hij formuleert het anders, want hij schrijft dat westerse vrouwen als vrije individuen door het leven willen gaan, een normale omgang willen hebben met vrienden, blablabla. De “westerse vrouw”, wat een geïdealiseerd beeld haalt onze filosoof zich daar voor de geest! En wat is vandaag nog “normaal” te noemen? Iemand die dát denkt heeft hopelijk geen lieve dochter…

 6. Mady Vermeulen zegt:

  Piet spuug, waar lees jij dat JS argumenteert dat westerse vrouwen nu eenmaal het recht moeten hebben om in hun ongeluk te lopen? Ik lees dat Westerse vrouwen als vrije individuen door het leven willen gaan, een normale omgang willen hebben met vrienden, en een loopbaan willen uitbouwen, en het niet OK vinden om gedomineerd te worden door de partner. Hoe groot de liefde ook is. Ik ben het daar volledig mee eens. Voel jij dat vrouwenrecht als een bedreiging aan dat jij het verwart met het recht om in hun ongelijk te lopen?

  • piet spuug zegt:

   Lees maar, er staat niet wat er staat!

  • Yvo G zegt:

   Dat soort vrouwen is niet meer voor gelijk welke reden dan ook vatbaar. Oorzaak: De hormonen. (vlinderstorm in de buik) Daar kunnen ze zelf niets aan doen, en als ze er jaren later achter komen, is het meestal te laat. Tragisch eigenlijk. En denk maar niet dat het dan enkel om Oosterse prinsen op het witte paard gaat, het gaat evenzeer over witte prinsen als een oosterse tiran. Op Spoed weten ze er alles van. “Maar ik hou toch zoveel van hem”…”Tot de volgende keer mevrouw, zijt voorzichtig”.

  • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

   Piet Spuug heeft de gewoonte dingen te kapittelen die alleen in zijn geest bestaan. Zachtjes laten sudderen Mady, hij is buiten zijn zelf verklaard racisme, niet gevaarlijk.

 7. Mady Vermeulen zegt:

  Ines, niemand ontkent dat er ook westerse mannen vrouwen verkrachten en vermoorden, ook JS niet. Hij schrijft immers het volgende: “Ik ben de laatste om te beweren dat partnergeweld exclusief een allochtoon verschijnsel is, daar zitten ook Belgische en Vlaamse mannen tussen. Toch is de schroom rond dit onderwerp in de media en de academische wereld opmerkelijk”. Wat JS terloops opmerkt is de dubbelhartigheid van de media wat betreft haar berichtgeving over allochtone criminaliteit. Waarom wordt de naam van een dader van feiten waarover geen twijfel bestaat in de media met een afkorting aangegeven? Waarom wordt er in de “kwaliteitskranten” zedig gezwegen over zijn afkomst en strafblad? Het antwoord is dat de media gebonden werden door “aanbevelingen” met een dwingend karakter wat betreft de berichtgeving over allochtonen.
  https://journalist.be/publicaties/eenmalige-uitgaven/aanbevelingen-berichtgeving-allochtonen

  Jij kan er niet onderuit dat de kranten dag na dag berichten over groepsverkrachtingen van WESTERSE meisjes door “jongeren”. Of over toyboys die westerse tienermeisjes in de prostitutie drijven. Nooit hun eigen meisjes want die moeten maagd zijn als ze worden uitgehuwelijkt.
  Mensensmokkelaars zijn in de regel niet-westerse mannen. Ga eens een kijkje nemen in eender welke Belgische gevangenis, dan aanschouw je met eigen ogen de multiculturele verrijking. Je kan onmogelijk ontkennen dat het percentage “niet westerse mannen” dat onze gevangenissen bevolkt veel hoger is dat het percentage “eigen volk”, jouw halfslachtige info over de assisenprocessen ten spijt.
  Bezoek eens een vluchthuis, dan zie je hoeveel vrouwen van allochtone origine daar bescherming zoeken. Dàt betekent iets als je weet wat die vrouwen gewend zijn om te verdragen van hun man. FEIT is dat in de islam de man de absolute patriarch is, en dat de vrouw hem onderdanigheid is verplicht. Je kan onmogelijk ontkennen dat er een enorme kloof bestaat tussen een westers en een islamitisch waardenpatroon. Met alle gevolgen vandien.

  • piet spuug zegt:

   “FEIT is blablabla = onzin!

   • Yvo G zegt:

    Dié reactie van u, getuigt van zelfkennis. Ik had de hoop op een spontane reactie al opgegeven.- “FEIT is blablabla = onzin! – is een kak om in te kaderen. Nog van dat, en je mag overgaan naar de derde kleuterklas.

   • piet spuug zegt:

    Ivo G, do me a favour, doe niet kinderachtig en stop met al die hypocrisie hier ten toon te spreiden. Men is tegen het patriarchaat, zoekt een zondebok en vindt die in de islam, that’s it! De hele voetbalwereld – en dat is niet niks : FIFA, UEFA, KBVB – is mannelijke dominantie ten top! Het gaat niet over de spelers, want er is ook vrouwenvoetbal. Zeurt iemand over patriarchaal wereldbeeld? Niks mis met het patriarchaat, toch?
    https://www.rbfa.be/nl/nieuws/livestream-persconferentie-martinez-walem

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Soms borrelt de wijsheid bij Spuug onstuitbaar naar buiten. Zoals hier weer met zijn blablabla. Jammer dat hij zijn naam niet durft vermelden, de Nobelprijs wacht…

 8. Anoniem zegt:

  Het bewijs dat het niet “zomaar mannen” zijn die partnergeweld en moord plegen wordt dezer dagen “toevallig” geleverd door een Marokkaan en een Afgaan. Studente Ilona ontsnapte op het nippertje aan verkrachting in het Jubelpark. Dankzij haar waardevolle info zal de politie de dader snel kunnen vatten. “De man was klassiek gekleed”….

 9. siegfried verbeke zegt:

  1. Ik heb 20 jaar tussen de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout gewoond. Nooit heb ik iets gehoord van Marokkaans partnergeweld. Wel troefden, meeestal zatte, blanke mannen hun vrouw regelmatig af. Marokkaanse meisjes en vrouwen trouwden bij voorkeur met Moslimmannen en ze liepen er niet opvallend depressief bij.
  2. Waarom koppelt men steeds allochtonen-criminaliteit met de islam? Staat er in de koran dat Allah criminaliteit voorschrijft? Allochtonen zijn soms ontwortelde mensen zonder identiteit en waarden.
  3. Macho-cultuur doet mij eerder denken aan Mexicanen, Zuid-Amerikanen, enz. Geen moslims.
  4. De koran was, rekening houdend met de tijdsgeest van de 8ste eeuw in Arabië, vrouwvriendelijk en vrouw-emanciperend. Maar wie op de rechtse fora heeft de koran gelezen? Onlangs citeerde op het Doorbraak-forum iemand eenzijdig een aantal koranteksten. Ik heb die weerlegd of in de juiste context geplaatst. Mijnheer Bauwens heeft mij echter gecensureerd. Het paste blijkbaar niet in zijn (katholieke) kraam.
  5. Moesten onze vrouwen (en mannen) weerbaarder zijn dan is het probleem opgelost. Ooit heb ik in een gevaarlijke tijd meegemaakt en heb toen wat simpele zelfverdedigingstips gekregen. Ik vraag me af wat de familie en de buren van de Wevelgemse vrouw daadwerkelijk hebben gedaan om de vrouw te beschermen. Naar de politie lopen is zinloos. Nu is het te laat; ze hadden haar eerder moeten beschermen.

  • piet spuug zegt:

   Allemaal vooroordelen tegen de islam die hier voortdurend te grabbel worden gegooid… Al gehoord van Anita Sarkeesian? Dat is nu eens een feministe om U tegen te zeggen, ook een videoblogster! Haar stokpaardje is misogynie in de videogamewereld. Zo’n feministe uit het digitale tijdperk, die kent JS natuurlijk niet… Dat hij maar nog een beetje op Sceptr gaat zien! Ja, en die videogame designers, dat zijn natuurlijk allemaal tot de tanden bewapende moslims, tenminste als ze vrijkomen uit de bak… Wat zou er het meest over de toonbank gaan : de Koran in de islamitische boekhandel op de hoek of videogames bij Mediamarkt, perhaps you can guess?
   https://time.com/3822727/anita-sarkeesian-2015-time-100/

  • Eric zegt:

   “Staat er in de koran dat Allah criminaliteit voorschrijft?” Er zijn talloze soera’s waarin geweld verheerlijkt wordt en tot doodslag van niet-moslims wordt opgeroepen. De profeet zelf, voorbeeld van anderhalf miljard moslims, was een rover, een pedofiel en een vrouwenverkrachter die een vrouw schaakte en neukte nadat hij persoonlijk haar hele familie had uitgeroeid. Echt een liefje, hoor, uw profeet (in wie u wellicht uw laagste driften herkent, vandaar uw verafgoding). Als u zich ten gronde wilt informeren, lees dan eens van Koenraad Elst ‘De islam voor ongelovigen. Het Korangeloof in de praktijk.’

   • siegfried verbeke zegt:

    Koenraad Elst is mij persoonlijk bekend, alsook van Rooy en anderen en hun geschriften.
    U spreekt van talrijke soera’s die geweld zouden verheerlijken. Op Doorbraak werden er onlangs een tiental geciteerd en ik heb die weerlegd en in context geplaatst. Ik was er aan voor de moeite want Doorbraak heeft mijn antwoord gecensureerd. Zo gaat dat. Zeveren en als men naar de kern gaat wordt er gecensureerd of loopt men naar de rechtbank.sie

   • Eric zegt:

    Jawel, ik ben voor vrijheid van meningsuiting en vindt dat Doorbraak ook artikels moet publiceren die niet in haar lijn passen. Hoewel dat je met islamofiele artikelen natuurlijk veel makkelijker aan de bak komt, vooral in de main stream media maar ook op tal van linkse websites, dan met islamkritische artikels. Fundamentele islamkritiek is nog steeds not done in de officiële leugenpers.
    Los daarvan verbaast het me dat het steeds niet-moslims zijn die het licht van de zon willen ontkennen. Moslims die de Koran kennen zullen niet loochenen dat hun profeet een negenjarig meisje besteeg en dat hij een bendeleider was die karavanen overviel om met de buit de verspreiding van zijn geloof te financieren. Het is zelfs mogelijk (maar die stelling is hypothetisch) dat de Mohammedcartoons moslims ‘schoffeerden’ omdat daarin een waarheid, nl. dat de profeet een terrorist-avant-la-lettre was, aan het licht werd gebracht. Bij moslims is het niet de misdaad die iemand schuldig maakt, maar de ontmaskering van die misdaad of de bekentenis van de misdadiger. Het bekennen van een misdaad is in schaamteculturen binnen dewelke de eer van de groep op het spel staat veel erger en onvergefelijker dan de misdaad zelf. Dat iemand ontmaskerd wordt als een misdadiger maakt hem tot een paria, vandaar volgens mij dat het tonen van Mohammed als terrorist zoveel kwaad bloed zette, vooral omdat dat door een ongelovige gebeurde.

  • Yvo G zegt:

   De lange messen zijn getrokken op doorbraak, er wordt daar vrolijk op los gecensureerd. De tenen zijn er enorm lang, en de mentaliteit is de autoritaire schoolmeester-op-lagere-schoolmentaliteit. Een geselecteerde kudde is welkom.

 10. Eric zegt:

  Het is altijd hetzelfde verhaaltje: bij gebrek aan beter laat een lelijke of onzekere Belgische vrouw met een minderwaardigheidscomplex zich door een islamitische klootzak die al dan niet Belgische identiteitspapieren najaagt het hoofd ompraten, ze trouwen, maar eigenlijk is zij voor hem een ongelovige hoer zolang ze geen hoofddoek draagt. Dus mag hij haar slaan, hoewel er ondertussen vaak kinderen zijn. Ik heb legio zulke gevallen van vrouwen gekend. Niet dat het altijd in doodslag eindigt, maar vaak na de scheiding wel in stalking, pesterijen, bedreigingen etc. De islam is dus een verachtelijk geloof dat ook parasiteert op de wankelmoedigheid van kwetsbare vrouwen met vaak een christelijke achtergrond. Vandaar dat moslims van het slachtofferisme een voltijds beroep maken: charmeren door zich zielig voor te doen is een strategie die enkel werkt bij vrouwen met psychologische problemen. En hoe die werkt ! De ganse sociale sector zit vol met dat soort ‘hulpverleenstertjes’. Ze waren er steeds als de eersten bij om die zielige vluchtelingen op te vangen, in de hoop zo een spermazaadje mee te pikken van deze binnenstormende testosteronbommen. De mishandelingen die nadien volgden hadden ze niet voorzien, zoals het simpele wicht Kayla Mueller haar ondergang niet had voorzien. Het is paradoxaal: degenen die de gruwelijkheid van de islam het meest onderschatten zijn degenen voor wie de islam de goorste gruwelen in petto heeft: de vrouwen !

 11. Ines zegt:

  Halfslachtige info?? assisenprocessen zijn openbaar en dus is, voor mij althans, heel duidelijk uit welke hoek de meeste daders van levensdelicten komen. Uw info over wie er in vluchthuizen verblijft is niet gestaafd want die info is niet opvraagbaar. Recent de Pokémonmoord, Thomas C.(bijlmoord), Lei Beaumont, Daniel Deriemacker, Christian Van Eyken, de seridodende glazenwasser, seriedoders Renaud Hardy en Claudy Pierret enz. Accurate info genoeg voor u, mevrouw? Dit zijn geen allochtone bad boys. Ik denk dat u zoals velen hier last hebt van ‘het is een klootzak maar het is wel ónze klootzak syndroom’. In iedereen schuilt een moordenaar, hoe en wanneer kan misschien variëren naargelang omgeving en cultuur. Van een feminicide spreken is echter zwaar overdreven maar dat sommige vrouwen wat (mentaal) weerbaarder moeten zijn als ze in toxische relaties stappen en hun entourage wat minder passief/naïef mag duidelijk zijn. En dan nog iets: er zijn ook heel veel mannen die mishandeld worden, fysiek en/of psychologisch, dat is misschien wel het laatste taboe rond dit thema, niet de allochtone man want die is al bij voorbaat verdacht.

  • Ines zegt:

   Reactie was voor Mady

  • piet spuug zegt:

   Men mag zich ook niet te veel blindstaren op cijfers, zoals hier nu ook met de samenstelling van de gevangenispopulatie. Om te beginnen, iedereen die achter de tralies belandt is geen moordenaar, dát staat buiten kijf, maar wat meer is, om het nu eens heel zwart-wit voor te stellen, wanneer er op een gevangenisgang 10 zwarten en 1 witte zitten voor diefstal, dan kan die witte misschien evenveel gestolen hebben als die 10 zwarten tezamen, of ontzettend veel meer (witteboordencriminaliteit). Met cijfers kan men alles uitleggen!

  • Eric zegt:

   Dat in iedereen een moordenaar schuilt kan wel kloppen, maar de bronnen van ideologieën als het nazisme en de islam zijn betere vroedvrouwen voor die moordzucht als pakweg het boeddhisme of het westers liberalisme.

   • piet spuug zegt:

    Dat zou ik zo nog niet durven stellen… Hoe lang bestaat het westers liberalisme? In België sinds 1830? Ondertussen heeft deze liberale richting op staatkundig en economisch gebied meer dan de halve wereld in haar greep en is het nog lange niet afgelopen, de hel moet nog losbarsten!
    Het recht van de sterkste, allen tegen allen… Was België niet één van de koplopers van de automoord? Hoeveel doden werden al niet geofferd aan de verkeersmoloch en hoeveel zullen dat er in de toekomst nog zijn? Hoeveel van de slachtoffers zijn geen zwakke weggebruikers zoals voetgangers waaronder vele kinderen en bejaarden?
    Kort samengevat : aandeel in de milieuvervuiling met gevolgen voor al wat leeft op aarde zoals de verspreiding van kankerverwekkende deeltjes en toename van lawaai, stress e.d., aandeel in het broeikaseffect door stijging van CO2 waardoor de aarde meer opwarmt dan wenselijk met catastrofale klimaatwijzigingen en overstromingen tot gevolg, roofbouw door ontbossing met bosbranden en extinctie van inheemse volkeren, trouwens de echte oorzaak van het islamimperialisme, bij gebrek aan alternatief want val van de Muur, gedaan met het communisme… Het discours tegen de islam is daarom maar wat rommelen in de marge, eigenlijk naast de kwestie en zonde van de tijd!
    Zie Egypte, een land bijna zo oud als de mensheid zelf, waar ooit het nasserisme populair was, een combinatie van Arabisch nationalisme en socialisme, in de Arabische cultuur prachtig vertolkt door diva’s als Umm Kulthum (Ar. أمّ كلثوم), Egyptische zangeres met internationale uitstraling en zeer geliefd in de ganse Arabische regio. Het einde van het nasserisme betekende het begin van een toename van de invloed van de aanvankelijk verboden Moslimbroederschap, eerst onder Sadat, die Nasser opvolgde (neergeschoten tijdens een militaire parade in 1981 door militairen, lid van een jihadistische splintergroepering), vervolgens onder Moebarak waar de Broederschap met enkele onafhankelijken kon zetelen in het parlement (als politieke partij op basis van religie nog steeds verboden), met uiteindelijk de oprichting van de partij Vrijheid en Recht in 2011, die na een hele reeks protesten, bekend als de Egyptische revolutie, een overwinning bij de presidentsverkiezingen in 2012 behaalde met Mohamed Morsi, voorzitter van deze islamitische partij. De Moslimbroederschap was nota bene tijdens het nasserisme voor de vrede en zelfs nadien nog tegen elke vorm van geweld! De volgende en huidige president (sinds 2014) was dan weer een seculiere, zijn naam Abdul Fatah al-Sisi.
    De muziek van de hier vernoemde legendarische Egyptische zangeres die ook eens in Parijs optrad (in 1967), wordt nog steeds gespeeld om haar nagedachtenis in ere te houden. Het zijn meestal ietwat oudere muzikanten, die het allemaal nog aan den lijve hebben meegemaakt, wel eens samen met een jongere, competente violiste op het voorplan in een Egyptisch cultureel centrum met theater, of ook bij iemand thuis in de living om er te repeteren en de vergane glorie terug tot leven wekken, met veel strijkers. Een zweem van nostalgie is nooit ver weg… Voor een sfeerbeeld een YouTube-opname van een muzieksessie met acht amateurmuzikanten :

   • piet spuug zegt:

    We wijken af van het partnergeweld onder de Vlaamse kerktoren, of misschien juist niet, wie weet wat zich daarnaast nog allemaal afspeelt… Ook Egyptisch, niet 100% Arabisch, maar flink verwesterd. Het westers liberalisme tref je of all places in Caïro uiteraard ook aan. In de muziek zijn we dan aanbeland in het genre trip-hop. De zangeres heet Maryam Saleh. Muzikaal vormt ze een duo met Zeid Hamdan (achter de keyboards), peetvader van de Libanese ondergrondmuziek. Ze acteert ook. Zo speelde ze de prostitué Mona Farkha in de Egyptische kortfilm A Tin Tale. Het dabke-dansje krijg je er gratis bij, kan je thuis inoefenen! Kan misschien nog van pas komen?

 12. Ron zegt:

  Waarom daders van partnergeweld verdedigen, autochtoon of allochtoon is juist hetzelfde.
  Ik zou wel graag een verhouding zien van beide , maar dat zijn moeilijk te achterhalen cijfers.
  Waarschijnlijk zijn er meer autochtone vrouwen die aangifte doen van partner geweld.
  Allochtonen en nieuwe Belgen zijn maar een minderheid , maar ook ook in verhouding een minderheid van daders ?

 13. XPloRR zegt:

  Je start je betoog met, overigens terecht, kritiek te leveren op de term feminicide, die van de uitzondering de regel maakt. Op het einde van je betoog ben je echter in hetzelfde bedje ziek, door partnergeweld veralgemeend te associeren met moslimkultuur en migratieachtergrond.

Reacties zijn gesloten.