De saga van de klaagallochtoon: antwoord aan Othman El Hammouchi

allochtone

Juni 2013: allochtone ouders beschuldigen (onterecht) een leerkracht van De Blokkendoos van seksueel misbruik

In zijn column De saga van de excuusallochtoon (Doorbraak, 28 oktober) gaat Othman El Hammouchi te keer tegen het verschijnsel van de excuusallochtoon in de politiek, en het door N-VA politica Nadia Sminate gelanceerde idee dat mensen met een migratie-achtergrond ook wel wat dankbaarheid mogen betonen voor de hen geboden kansen in onze maatschappij. Dat woord dankbaarheid is in het verkeerde keelgat geschoten van de Vlaamse linkerzijde die er al direct neo-kolonialistische tendensen in bespeurde. Ik zal daarom het woord herduiden en in een sociologische context plaatsen.

Vanzelfsprekend kan men iemand als Assita Kanko enig opportunisme niet ontzeggen, in dat opzicht is ze een politica zoals alle anderen. En dat partijen ‘excuusallochtonen’ voor hun kar spannen, zowel links als rechts, is ook een feit. Een paar exotisch klinkende namen staan voor breeddenkendheid en stralen politieke correctheid uit. Ze moeten vooral ook demonstreren dat het systeem goed werkt en dat huidskleur er niet toe doet als men wil vooruit geraken.

De excuus-Ali’s en dito Fatima’s zijn echter wel opvallend moeilijk te vinden, er wordt echt jacht gemaakt op allochtonen om de kieslijsten voldoende te ‘kleuren’. Ook buiten de politiek is de spoeling dun. In de beheersovereenkomst van de VRT wordt gesteld dat men tegen 2020 streeft naar 4% van het personeel met een migratie-achtergrond van buiten de EU. Dat is niet zo gek veel, want het globale aandeel in Vlaanderen bedraagt ruim 13%. De publieke omroep gaat die mensen echt actief zoeken en doet aan ‘positieve discriminatie’: mensen met een kleurtje worden met de rode loper binnen gehaald, krijgen stageplaatsen, worden gemotiveerd om het vaste kader te bemannen. Helaas, ondanks al die inspanningen haalt de VRT dat allochtonenquotum niet: te weinig interesse, te weinig jonge mensen met een migratie-achtergrond én een diploma, of zelfs maar enige ambitie om aan de slag te gaan.

De valstrik van de ‘kansarmoede’

allochtoon

Ook Othman El Hammouchi trapt in de val van de allochtone klaagcultuur

Dat brengt ons onmiddellijk tot de kern van de zaak, in feite een onaangename waarheid: de allochtone populatie laat het afweten en is niet ambitieus genoeg. Doordat het Nederlands in de meeste gevallen de thuistaal niet is, ontbreekt elke taalvaardigheid en hebben allochtone jongeren één derde meer kans om de school te verlaten zonder diploma middelbaar onderwijs. De meisjes doen het beter, zij halen ondanks de minderwaardige status in hun cultuur wél een diploma. Het verdere plaatje is gekend: machomentaliteit, zwak ouderlijk gezag, graag op straat rondhangen, in de drugs- en andere criminaliteit verzeild geraken, en uiteraard het spiegelbeeld van die materialistische afgunstcultuur: het moslimfundamentalisme en de Jihad-piste.

Dàt is uiteindelijk de reden waarom de universiteiten nog altijd zo wit kleuren ondanks alle mogelijke studiebeurzen: het interesseert de allochtone jongelui gewoon geen fluit om af te studeren en dan carrière te maken. Het probleem is bovendien, – en dat is echt pervers,- dat via het magische woord kansarmoede een vicieuze cirkel in de vorm van een self-fulfilling prophecy gecreëerd wordt. De Marokkaanse en Turkse hangjongeren wordt ingepeperd dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie omwille van hun afkomst, en gaan zich daar ook naar gedragen. Het is de schuld van de maatschappij dat ze geen diploma hebben, geen werk, geen carrièreperspectieven, en niet van henzelf, dus hoeven ze zich ook niet in te spannen. Dus wordt de kloof nog groter.

Marokkaanse en Turkse hangjongeren wordt ingepeperd dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie omwille van hun afkomst, en gaan zich daar ook naar gedragen. 

Uiteindelijk worden de statussymbolen van onze maatschappij geambieerd maar het daaraan verbonden arbeidsethos veracht. Ultiem gevolg: de uiterlijke tekenen van rijkdom worden op een ‘alternatieve’ manier verworven. De valstrik van de zogenaamde kansarmoede creëert dus echte armoede en, erger nog, een duurzame kloof tussen actieve ‘witte’ bevolking en allochtonen die zich nestelen in de status van steuntrekker. De cijfers spreken voor zich: in een stad als Antwerpen heeft 75% van de langdurig werklozen een migratie-achtergrond. Daar zitten uiteraard de leefloners niet in. Bij 22% van de allochtone gezinnen uit de Maghreb en het Midden-Oosten zijn beide ouders werkloos.

Zus mag niet zwemmen

Dalilla Hermans: bijna elke dag op TV, en toch ‘miskend’

Het politiek-correcte discours van de beklagenswaardige allochtoon is daarin een trigger, het wordt ook steeds weer via de media ingelepeld. Dat kan leiden tot echte excessen, zoals ouders die een juf valselijk van seksuele agressie beschuldigen, zodat die leerkracht zowat gebroodroofd wordt (De Blokkendoos, 2013).

De alom bekende Dalilla Hermans is een van dé groenlinkse promotoren van dat victimisme: overal ontwaart ze racistische discriminatie, ze houdt er als columniste een full-time job aan over. Recent moest ook de VRT het ontgelden, het huis waar ze een vast forum krijgt, omdat ze ‘een gebrek aan respect’ bespeurde: de redactie van De Afspraak ging iets te enthousiast achter haar aan, djeezes. Maar tegelijk bereikt die klaagzang ook de allochtone populatie die haar vermoeden bevestigd ziet: ze zijn het slachtoffer van het Vlaamse racisme, dat volgens Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck zelfs aangeboren is. Een leefloon is het minste dat de maatschappij de gekleurde medemens kan gunnen om al dat discriminatieleed te compenseren.

Een leefloon is het minste dat de maatschappij kan gunnen om al dat discriminatieleed te compenseren.

Zelfs Othman El Hammouchi,- toch iemand die als VUB-wiskundestudent ontsnapt is aan de vicieuze cirkel van het kansarmoede-verhaal,- vervalt in die litanie, waar hij zijn beklag maakt dat zijn moeder moeilijk werk vindt ‘omwille van haar geloof’. Dat is natuurlijk onzin, geen enkele werkgever vraagt naar de geloofsovertuiging van een sollicitant, wel kunnen opzichtige religieuze symbolen als de hoofddoek een probleem vormen, onze seculiere samenleving lust ze niet. Zijn zus mag dan weer geen enkel zwembad binnen ‘waar ze nochtans mee aan betaalt’. Waarlijk Othman? Een vrouw die de toegang tot een zwembad ontzegd wordt? Of wou ze per se in boerkini een statement maken en verbood het reglement dat? Een Gentse rechter heeft in elk geval een jaar geleden dat boerkini-verbod ongedaan gemaakt, dus stop met dat pathetisch zelfbeklag, uw zus mag wél overal zwemmen in de daartoe bestemde gelegenheden, behalve in haar blootje maar dat zal wel het probleem niet geweest zijn.

Het punt is dus ten eerste dat de ‘ontwikkelde’ allochtoon wel degelijk een witte raaf is, een uitzondering, bijvoorbeeld omdat de ouders beseften dat taal de sleutel is tot integratie. Dat Zuhal Demir als mijnwerkersdochter van huis uit met zachte dwang werd aangespoord om vijf boeken per week te ontlenen in de bib, is dus niet zonder gevolgen gebleven: onze Zuhal is niet op haar mondje gevallen, ook al kleurt het allemaal erg Genks.

Scheermesjes

scheermesjesDat is meteen de tweede conclusie: stop het slachtofferdiscours en ga voor een help-uzelf-devies. Linksliberalen genre Gwendolyn Rutten zouden beter hun voluntaristisch vooruitgangsdenken consequent toepassen, en stellen dat onze maatschappij kansen biedt maar dat men die ook met twee handen moet grijpen. Dàt moet de baseline zijn naar allochtone jongeren toe: weg met het ressentiment en het zelfmedelijden, ga ervoor.

In mijn vorige column, over Antwerpen en het bouwkundig gedrocht naast de opera, presenteerde ik mezelf bij wijze van grap als een West-Vlaamse migrantenzoon die in de sinjorenstad aangespoeld was, en succesvol was geassimileerd. Maar het is natuurlijk wel een feit dat mijn ouders de kuststreek verlieten en als volslagen exoten in Antwerpen arriveerden, waar mijn vader – een ex-Oostfronter zonder burgerrechten- met scheermesjes ging leuren van deur tot deur. Door onze waterdichte maar volstrekt onmodieuze kledij zagen mijn zussen en ik eruit als vissen op het droge, lachen geblazen op school. Er was maar één motto dat bij ons thuis gold: per aspera ad astra, uit de stront geraken door hard te werken. Studeren verdomme en dat diploma halen.

Neen, beste Othman El Hammouchi, dankbaarheid is inderdaad niet nodig, niemand vraagt om een buiging zoals het knikkende negertje vroeger bij de beenhouwer. Wel is er dringend wat flinkigheid nodig, wat positivisme, zeker in de milieus waar de schotelantennes onveranderlijk op Marokko gericht staan en alles aan de wil van Allah wordt toegeschreven. Het besef dat we hier niet in de beste der mogelijke werelden leven maar wel in een maatschappij waar -gelukkig- talent, opleiding en enige werklust dé criteria zijn om er te geraken. Omwille van een soort diversiteitsplicht een allochtone subcultuur van de gelatenheid en het parasitisme opnemen, die dan toch weer snel gewelddadig wordt, is gewoon niet aan de orde.

Dàt moet de baseline zijn naar allochtone jongeren toe: weg met het ressentiment en het zelfmedelijden, ga ervoor.

Jawel, er zijn mensen die uit de boot vallen en die onze solidariteit verdienen, maar dat hangt doorgaans niet af van de huidskleur of de religie. De VRT zou in dat opzicht de diversiteitsquota beter afschaffen: een ‘blind’ examen volstaat, bijvoorbeeld om te zien of de kandidaat ongeacht zijn/haar kleur een opstel kan schrijven dat niet aaneenhangt met spuug en plaktouw.

Ik vraag me trouwens af waarom Othman El Hammouchi zichzelf altijd weer als moslim presenteert, en als het ware zijn ‘apartheid’ benadrukt. Moet iemand met een christelijke achtergrond dat overal zo nodig afficheren? Ik bazuin toch ook niet overal rond dat ik vrijzinnig/ongelovig ben? Of is dat een onderdeel van zijn publieke act, zoals Dalilla Hermans overal de Afrikaanse underdog speelt? Huidskleur is in onze samenleving volstrekt irrelevant, en geloof is, zoals bijvoorbeeld ook seksuele geaardheid of even goed muzikale smaak, een persoonlijke aangelegenheid waar niemand van wakker hoeft te liggen zolang het de anderen niet stoort. Zullen we het daarbij houden? De rest is, jawel, fonds de commerce zoals El Hammouchi het zelf noemt: attributen van een zorgvuldig gekozen imago-vorming, goed voor optredens in de mainstream media, maar daarbuiten tamelijk irrelevant.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

54 reacties op De saga van de klaagallochtoon: antwoord aan Othman El Hammouchi

 1. Frank zegt:

  En daarbij mag dankbaarheid en dankbaar zijn niet? Mag men zijn ouders niet dankbaar zijn? Mogen ouders niet op dankbaarheid rekenen ?

 2. Maria Antwerpen zegt:

  Het woord ”dankbaarheid” stoort mij ook wel in hun geval.
  Het woord ”erkentelijkheid” zou m.i. gepaster zijn, minder neerbuigend.

  • piet spuug zegt:

   Minder neerbuigend? Wat te denken van het woord “onderdanigheid”? We zijn allen onderdanen, ingezetenen van dit vermaledijde Belgenland – hoe sterk ook de roep van de autarchie, zie de protesterende en veroordeelde Catalanen!

 3. Hollevoet zegt:

  Ik heb genoten van Uw column. Inhoudelijk sterk en goed geschreven!

 4. Marc zegt:

  Vlamingen racistisch? Uiteraard. Maar dat geldt voor elke mens, ook voor de andere ‘rassen’. Racisme zit instinctief in ieder mens ingebakken, waar ook ter wereld, dat heeft wetenschappelijk onderzoek al uitgebreid aangetoond. Vraag is alleen hoe je ermee omgaat, natuurlijk, laat je het instinct spreken, of de rede? Het erkennen van het racisme in jezelf is al een eerste stap.

  • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

   Daar is Marc weer met zijn wensdroom en pseudo wetenschappelijk onderzoek. Hij doet er dit keer nog een schepje bovenop: “uitgebreid” noemt hij zijn twee waardeloze bronnetjes nu al. Wel blij dat hij zijn eigen racisme erkent. Zelfkennis en wijsheid nietwaar…

   • Marc zegt:

    Daar is Rony weer, die, absoluut niet gehinderd door ook maar een zweempje van objectiviteit, alle wetenschap die hem niet aanstaat als ‘pseudo-wetenschappelijk’ bestempelt. Hij doet dit keer nog een schepje bovenop zijn arrogante onwetendheid door ze gewoon ‘waardeloos’ te noemen. Dat die onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed journals (bijv. door Dr Larry Sherman, Professor Neurowetenschappen a/d Oregon Health and Science University), kan hem niet deren. “Peer-reviewed”, Rony, betekent dat wat geleerden beweren in een artikel, niet zomaar wordt aanvaard, maar wordt getest door collega’s aan de hand van wetenschappelijke criteria. Iets wat jou waarschijnlijk geen fluit interesseert. Slaap rustig verder in je kleine wereldje van het eigen gelijk. En, a propos, het gaat echt wel om meer dan twee ‘bronnetjes’.

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Beste zelf erkende racist, ooit van plagiaat gehoord? En in plaats van pseudo wetenschappelijk te zwammen: geef ons de volledige lijst van je zgn. geleerden en hun boekjes. Denk dat dat niet veel van uw tijd zal vergen. Zodat je voluit je in/aangeboren racisme kunt belijden.

   • Marc zegt:

    Als je iemand van plagiaat beschuldigt, moet je dat ook kunnen aantonen. Anders is het – alweer – een hoop gezwam. Hier enkele referenties, maar ongetwijfeld zal je dit alles weer afdoen als ‘pseudo-wetenschap’. Hoe goedkoop en simplistisch kan je zijn…

    Golby, A.J., Gabrieli, J.D., Chiao, J.Y. & Eberhardt, J.L. Differential responses in the fusiform region to same-race and other-race faces. Nat Neurosci 4, 845-850 (2001).

    Xu, X., Zuo, X., Wang, X. & Han, S. Do you feel my pain? Racial group membership modulates empathic neural responses. J Neurosci 29, 8525-8529 (2009).

    file:///C:/Users/u0027649/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/23650-Article%20Text-54776-1-10-20170611%20(1).pdf

    https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/zijn-we-allemaal-racisten/

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Voor plagiaat lees je vorig antwoord. Wat je bronnen betreft: inderdaad van bij de Makro of kapster(per). En refereren naar de Universiteit van Vlaanderen… dan moet er echt geen zand meer zijn. Jongen toch, jij hebt het wel erg zitten hé, dat racisme van jou… Begrijpelijk dat je daarmee worstelt. Al aan euthanasie gedacht?
    Ter info: ik heb in mijn kennissenkring meerdere negers, roodhuiden, mongolen ja zelfs eskimo’s en geen van allen vertonen ook maar het minste spoor van racisme. Als dat geen wetenschappelijk bewijs is !

   • Anoniem zegt:

    1) Neen, dat is geen wetenschappelijk bewijs. Het lijkt me duidelijk dat u geen jota kent van wetenschap.
    2) Op u zijn twee spreekwoorden van toepassing: ‘Veel geblaat en weinig wol’ en ‘Holle vaten klinken het hardst’. Het enige wat u kan is schimpen, maar ik heb u van u nog geen enkel argument gelezen, ten eerste wat betreft dat plagiaat, ten tweede waarom u de referenties die ik aanhaal denigrerend behandelt (volgens mij heeft u ze niet eens gelezen), ten derde wat betreft de stelling van die wetenschappers.

    En wat racistisch zijn betreft: ja, ik erken dat, maar ik wil er ook niet aan toegeven. U erkent helemaal niets, ik denk dat u gewoon niet met de waarheid omkan, en daarom zo tekeer gaat als een duivel in een wijwatervat.

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Oprechte vraag aan Marc die ook nog Anoniem blijkt te zijn: doet dat pijn om zo te moeten leven?

   • Anoniem zegt:

    ‘Anoniem’ ben ik dus, Marc.

  • Anoniem zegt:

   Quod erat demonstrandum (zie mijn punt 2).
   I rest my case.

 5. Verschooten Elza zegt:

  Sterk verwoord , bedankt , zo denken de meesten van ons …………….

 6. Marc zegt:

  Eén van de elementen van die machomentaliteit van allochtone jongens is waarschijnlijk ook een neerkijken op leerlingen die het wél goed doen. Niet studeren, weinig of geen huiswerk maken, scheef bekeken worden door de leraars… staat stoer, rebel-achtig. Ik herinner me dat toch ook wel van mijn eigen schooltijd (in een 100% autochtone school), al was dat verschijnsel daar veel minder uitgesproken, en beperkt tot een klein groepje macho’s die meestal de laatste jaren van de humaniora op die school niet haalden…

 7. piet spuug zegt:

  Bij deze nog eens een vervolg gebreid aan de sage van de klaagautochtoon (met applaus op de achterste banken)? Een bewijs dat de aanval de beste verdediging is, want het artikel in de Vrije Tribune van Doorbraak is wel heel goed geschreven, en dat voor een allochtoon (addertje onder het gras)! Alleen zou ik het verhaal waarin politici als excuusallochtoon worden getypeerd geen komedie noemen, eerder een tragikomedie…

 8. Eric zegt:

  De profeet Mohammed heeft van de vervolging van iedereen die weigerde de islam te omhelzen een ideologie gemaakt. Dat is geen racisme, want de islam is geen ras, het is veeleer een vorm van religieus nazisme avant-la-lettre. ‘Wie ons geloof niet omhelst moet eraan, en dat uitgangspunt is nu net de essentie van ons geloof.’ Vandaar dat ik Sanctorum in bovenstaande tekst te naïef vind. Het is niet voldoende dat iemand de taal spreekt en een job heeft om hem/haar geïntegreerd te kunnen noemen. Hoe meer een moslim zijn geloof au serieux neemt, hoe minder geïntegreerd hij is, hoe gevaarlijker hij is en hoe meer moeite moet gedaan worden om hem/haar het land, of zelfs het continent uit te zetten.
  En wat kereltjes als Othman El Hammouchi betreft: zij zijn volop bezig via de main stream media een moslimaanhang uit te bouwen, wat hen later, nadat ze in de politiek zijn begonnen, electorale winst kan opleveren. Dat Vermeersch die pseudo-intello serieus nam kan hem als één van zijn grootste fouten aangerekend worden. De professor had moeten weten dat takiyya overal is en allerlei aangename, sympathieke en zelfs verstandige verschijningsvormen kan aannemen.

 9. Ines zegt:

  Men kan voor of tegen het discours van OEH zijn maar ik ken weinig 20-jarigen tout court die op die leeftijd zo goed hun diepste
  overtuigingen op papier kunnen zetten. En in zijn geval ook nog in een aangeleerde taal. Een echt fenomeen, of hij zijn talent moet inzetten als religieus activist is een andere vraag. Je mag dan nog zoveel goede teksten produceren uiteindelijk word je na een tijd gepercipieerd als ‘de klaagallochtoon’ waarmee hij niet verschilt van andere filosofen/pleitbezorgers die schrijven vanuit een militant ideologisch engagement en daarbij irritant op elke slak zout gaan leggen, genre Michael Freilich zeg maar. En JS die zich afvraagt waarom hij toch ook niet met zijn vrijzinnigheid te koop loopt maar vergeet dat hij zijn streven naar een Vlaams-republiekeinse staat ook altijd bij elk vraagstuk bovenhaalt. Elke filosoof zijn stokpaardje zeker. Voor de rest kan ik OEH wat betreft holle creaturen als Nadia Sminate wel volgen. Je eigenheid volledig overboord gooien en de kaart van de eeeuwig dankbare exoot trekken kan misschien in sommige rechtse middens op veel applaus rekenen maar het staat niet “flinkig”, eerder zielig. Mensen die zich bruusk afsnijden van hun culturele verleden en hun migratie-achtergrond volledig willen uitwissen om zich te conformeren aan een opgelegd en geconstrueerd idee van de voorbeeldallochtoon volgens de normen van N-va (in dit geval). Wanneer of bij welke generatie stopt die opgelegde zelfvernedering dan? Zullen de kleinkinderen van mevr.Sminate nog dankbaarheid moeten betuigen? Ik heb de bewuste uitzending van De Afspraak gezien
  waarin ze een succesvol advocaat verweet niet dankbaar genoeg te zijn. Amai, schattige puppyogen had ze al, alleen de halsband ontbrak.

  • piet spuug zegt:

   Als je veel spreekt, kan je beter bijtijds drinken…

  • Eric zegt:

   Ha, ja, Sminate verwijten dat ze haar ‘eigenheid’ verraadt wilt zeggen dat Ines eigenlijk vindt dat ze beter met een hoofddoek zou rondlopen en zich als een tamme zeug door één of andere haatbaard een resem moslimkinderen moet laten maken. En die ‘succesvolle’ advocaat waarmee Sminate in debat ging is de verdediger van de gruwelijkste terroristen. Onze linkse Ines maakt door de eerlijkheid waarmee ze haar perverse gedachten demonstreert duidelijk wat de meesten weten: dat links de islam met grote vreugde aanmoedigt zoveel mogelijk haat, dood en verderf te zaaien. Linkse Obama en Clinton hebben dat in 2011 in Libië gedaan, waardoor miljoenen mensen gedood en ontheemd geraakten en West-Europa compleet werd gedestabiliseerd. Links is geen politieke richting, noch een oprechte overtuiging, het behelst een gevaarlijke geestesziekte en een ideologie die door haar collaboratie met de nazislam een gevaar voor ieder betekent die in vrijheid en met een gevoel van veiligheid door het leven wilt gaan.

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Driewerf (en zelfs meer) hoera voor Eric !!

   • piet spuug zegt:

    En Kadhafi was geen gruwelijke terrorist? Er bestaat ook nog zoiets als mensenrechten… De Fransen waren trouwens de eersten om de Libische rebellen als legitieme regering te erkennen. Nicolas Sarkozy was toen hun president. Feiten en geen linkse propaganda : https://www.bbc.com/news/world-africa-12699183

   • Eric zegt:

    Kaddhafi zorgde voor stabiliteit in de regio, hij had geen nucleaire wapens meer en hield de migratiestromen vanuit Afrika onder controle. Én men had Kaddhafi onder controle. Hij was overigens geen ‘gruwelijke terrorist’, hoewel hij natuurlijk geen heilig boontje was en in woorden de islam voorstond. Maar in zijn land hadden vrouwen zeer veel rechten, zelf had hij vrouwelijke body-guards, etc. Je kan hem dus niet vergelijken met iemand als Al-Baghdadi of Bin Laden die islamitische landen wilden creëren waarin vrouwen de helft waard zijn van de man, waarin ongelovigen worden onthoofd, homosexuelen worden gemarteld en vermoord en andere sharialeukjes moesten worden gerealiseerd. Heden is Libië nog steeds een puinhoop waar IS bloeit, waar zwarten gemarteld worden en waar een nietsontziende burgeroorlog aan de gang is waarover de media natuurlijk graag zwijgen. Want hun lieveling Obama was de aanstoker van al dat kwaad, en dàt inderdaad samen met de smeerlap en narcist (vanwege te korte beentjes) Sarkozy en met Killary Clinton uit wiens mond de onsterfelijke woorden kwamen: ‘We came, we saw, he died’.
    Wat ik wil zeggen is dat je je als intelligent president niet in de eerste plaats kan laten leiden door een ideaal van democratisering en mensenrechten (met die maatstaf kan men de halve wereld platgooien, van Mexico en Nicaragua tot China en Noord-Korea), maar door een realpolitiek zoals Poetin die in praktijk brengt: sociale stabiliteit in een regio is het allerbelangrijkste en die bereik je niet door landen als Vietnam (Kennedy), Irak (Bush jr.) of Libië (Obama) plat te gooien. U zou in deze beter eens luisteren naar wat de uitstekende Democratische presidentskandidate Tulsi Gabbard daarover te vertellen heeft. Ze is van linkse signatuur, maar gebruikt haar verstand, iets wat in linkse middens een zeldzaamheid is. Obama is een massamoordenaar en zou als zodanig voor een soort Nuerenbergtribunaal moeten berecht worden.

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Graag sluit ik mij 100% hierbij aan. En dank Eric voor zijn korrekte weergave van feiten.

   • piet spuug zegt:

    Sorry, Barack Obama was een democraat, geen massamoordenaar! De VS is altijd de politieagent van de wereld willen zijn, wat tijdens zijn regeerperiode niet bepaald is uitgedraaid op een glansrol en waarmee miljoenen mensen het dan maar hebben moeten bekopen… In de nasleep van 9/11, wat een directe oorlogsverklaring aan de VS was, heeft hij er wel kunnen voor zorgen dat geen verdere aanslagen meer op Amerikaanse bodem plaatsvonden. 9/11 had ook economische gevolgen. Obama is een jaar na de financiële crisis van 2008 president geworden. Het hele plaatje zien!

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Obama was niet alleen een massamoordenaar maar ook een pertinente leugenaar (Guantanamo) die de NSA geen haar in de weg gelegd heeft, integendeel haar duistere macht nog uitbreidde.
    En dan zijn ongelooflijk hypokriete sinistere geste naar Biden, de hoogste US onderscheiding…

   • piet spuug zegt:

    sorry, de VS heeft .. willen zijn, …

   • Eric zegt:

    Obama behoorde inderdaad tot de Democratische partij en tot nader order zijn alle Amerikaanse presidenten democratisch verkozen, ook een republikein als Trump is dus een democraat, al proberen de leugenmedia iets anders van hem te maken. Maar het is natuurlijk eigen aan links dat de goorste schoften zoals Stalin, Mao, Kennedy, Mugabe, Ortega en Obama/Killary tot ware helden uitgeroepen moeten worden. Links zet graag de wereld op zijn kop, creëert chaos, maakt van duivels engeltjes en van massamoordenaars slachtoffers. Het is een echte geestesziekte die iedere mogelijkheid tot genezing, zelfs tot verbetering, per definitie uitsluit.

   • piet spuug zegt:

    @Eric
    Donald Trump is een republikein, geen democraat. Je moet de dingen bij hun naam noemen. Probeer je anders eens wat te verdiepen in de geschiedenis van António Salazar en zijn Estado Novo. Dát was nu eens een ‘goede dictator’, geen dommerik maar professor economie en recht! Hij vroeg van de mensen inspanningen, maar gaf zelf ook het voorbeeld en leefde sober… Een vrijgezel, maar toch een en ander verwezenlijkt, voor wat, hoort wat! Portugal is trouwens een van die landen die indertijd ook Marshallhulp kreeg. Er zijn wel enkele parallellen met vandaag : lege schatkist, onverantwoorde verspilzucht…. Lees maar in Historische Nieuwsblad!

   • piet spuug zegt:

    @Eric
    Wat ben je met democratie als de wereld vergaat? Beter verlichte tirannie!! Dat is ook de mening van Paul Ariès, Frans politicoloog, ecologist pur sang, ‘ne linkse, maar ‘ne goeie!

   • Eric zegt:

    Ha, ha, onze Spuug vindt Republikeinen geen democraten. Er is een verschil tussen een Democraat (lid van de Democratische partij) en een democraat, beste Spuug. Iedereendie de democratie voorstaat is een democraat, van welke partij je ook bent. Het is moeilijk met u te discussiëren, Heer Spuug, als u zelfs dàt niet inziet.

   • piet spuug zegt:

    Donald Trump is een republikein en geen democraat. In Amerika is een republikein rechts en een democraat links. Wie het anders zegt weet geen fluit van politiek! In Vlaanderen daarentegen kan een democraat rechts en een republikein ook links zijn. Is het verschil tussen een republikein en een democraat nu voldoende duidelijk voor Eric?

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Republikeinen in de US zijn wel degelijk demokratisch, net als de Amerikaanse Demokraten. Je zoekt spijkers op laag water. En gebruik aub een fatsoenlijke naam. Dank u.

   • Eric zegt:

    Met u valt echt geen zee te bevaren, Spuug. Als je niet eens het verschil kent tussen democraten en leden van de Amerikaanse Democratische Partij, dan scheelt er echt iets. Ook in België zijn de meeste politici democratisch gezind. En in Vlaanderen zijn de meeste republikeinen (een Republikeinse partij bestaat hier niet, noch een Democratische) democratisch ingesteld, terwijl vele democraten niet republikeins, d.w.z. voorstanders van de monarchie, niet van de invoering van een republiek zijn. Het is zo evident als wat
    P.S. Trouwens, het zijn de oude Grieken die de term ‘democratie’ hebben gemunt, en toen was er echt nog geen sprake van Amerika, laat staan van de Amerikaanse Democratische Partij. De partij van Obama het monopolie geven over democratie is eerlijk gezegd iets teveel van het goede en als je Killary Clinton binnen haar partij hebt gevolgd (bijv. in 2016 in haar houding tegenover Bernie Sanders, nu tegenover Tulsi Gabbard), dan betwijfel ik eerlijk gezegd of de Democraten sowieso nog democratisch zijn. Het establishment in die partij duldt noch tegenspraak, noch inspraak van de realistische vleugel.

   • piet s zegt:

    Neem me niet kwalijk, maar ik heb nog andere interesses dan de Amerikaanse politiek.
    Tot de volgende

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Typische reaktie voor iemand die bij de bok gezet werd maar zijn ongelijk niet wil/kan toegeven. Spuug erover?

 10. Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

  “universiteiten die zo WIT kleuren…”. Ik dacht dat tot nader order de universiteiten overwegend BLANK zijn. Of is uw geest ook al aangetast door het “normale media” vergif?

 11. Ron zegt:

  75 jaar geleden vochten we voor onze vrijheid om onderuit te komen van Nazi’s en nu is geven we die vrijheid weg aan massa islam immigratie
  Als ik deze video bekijk krjig ik tranen in mijn ogen, tienduizenden Amerikanen hebben
  hun leven gegeven voor onze vrijheid en nu importeren we onvrijheid.

  • piet spuug zegt:

   De nazi’s waren nog maar weg, of de ami’s stonden aan de deur…

   • Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

    Met hun door de achterlijke Europeanen dankbaar ontvangen (en nadien voor generaties terug te betalen) Marshall plan.

   • piet spuug zegt:

    Ami’s aan de deur met het plan van de sheriff…

  • piet spuug zegt:

   Men moet goed opletten wat men schrijft. De vorige keer dat hier iets om te lachen stond over ami’s, sloten ze korte tijd nadien hun fabriek en verhuisden de productie naar Frankrijk. Drama drama drama! Niet getreurd want i.p.v. graafmachines van Caterpillar gaat men nu elektrische auto’s van Thunder Power produceren. Een Chinees fabrikant heeft het daar overgenomen. Het model dat er volgend jaar van de band rolt is de Chloe (instapprijs € 20.000). Denk nu niet : met alle Chinezen, maar niet met den deze! https://gocar.be/nl/autonieuws/actualiteit/thunder-power-in-belgie-sneller-in-productie-duurder-in-prijs

 12. Anoniem zegt:

  Om van te janken zo waar. Mijn persoonlijke ervaringen staven deze opinie.

 13. Rony Stokart I-58038 Toskana zegt:

  De dag dat Anoniem het aandurft (wie weet, wie weet !) zijn fabeltjes onder zijn eigen, echte naam te brengen kunnen we misschien enig respekt voor dit wezen opbrengen. Maar ik vrees dit niet meer te mogen meemaken. Zó jammer…

Reacties zijn gesloten.