Het gaat prima met de planeet, dank u

AardeDe afgelopen week waaiden ons boeiende berichten tegemoet over de toestand van deze aardkluit, de eindigheid van het mensdom en hoe daarmee wordt omgegaan. Veel geharrewar, peppersprays, naast ruimtetrips voor het goede doel. Aan uw dienaar om ze ineen te vlechten tot een groter geheel, take it or leave it.

Rebellie tegen de zesde extinctie

Eerst is er het verhaal van de familie die in de Nederlandse provincie Drenthe al jaren op een afgelegen boerderij ‘het einde der tijden’ afwachtte, compleet afgezonderd van de buitenwereld, en levend van een groentetuin en een geit. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar het lijkt te gaan om een geval van religieuze bewustzijnsvernauwing waarbij een kleine groep zich ‘uitverkoren’ acht om aan de apocalyps te ontsnappen. Terugkeer-naar-de-natuur-romantiek, religie en horror in één Hollands interieur.

Op een vreemde manier viel de ontdekking van die mini-sekte samen met de acties van Extinction Rebellion, een uit Engeland overgewaaide beweging die de mens wil redden van de totale uitroeiing, en daarvoor ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ als strategie hanteert. Dat is een opmerkelijke shift: de klimaatbeweging die eerst ‘de planeet’ wou redden, schijnt te beseffen dat die planeet zich van de mens weinig aantrekt, maar dat vooral de mens zelf de grond onder de voeten heet voelt worden. Het woord extinction (totale uitroeiing) verwijst naar het door de wetenschap algemeen erkend gegeven dat de aarde sinds zijn ontstaan al een aantal extincties heeft gekend, vijf naar het schijnt, waarbij deze van 66 miljoen jaar geleden, vermoedelijk ten gevolge van een meteorietinslag, de recentste en de bekendste is. Onder anderen de dinosauriërs zouden erdoor van de aardbodem verdwenen zijn. De zesde extinctie die voor de deur staat, dat was een stokpaardje van Prof. Etienne Vermeersch zaliger: dit keer zorgt de mens als dominante soort zelf voor de ineenstorting van de biodiversiteit, zijn eigen verdwijnen inbegrepen.

Gehaaide zakenlui gaan mee in de vijf-voor-twaalf-paniekstemming, en laten u geloven dat hun producten ons van de extinctie zullen redden.

Maar de planeet, hij boerde voort en zal voortboeren, ook zonder de mens. Rebelleren de activisten van Extinction Rebellion tegen een door-en-door natuurlijk fenomeen? Want wat Vermeersch al wel besefte, was dat de bezorgdheid om die extinctie een soort eco-humanisme betrof, een vorm van soortegoïsme waar de aarde niet van hoeft wakker te liggen: we vormen maar een stip in de geo-historiek. Dat ecohumanisme neemt allerlei rare vormen aan, van activistische zitstakingen tot plat-commerciële verkoperspraat. In een radiospotje van ING-bank vraagt een kind aan zijn papa om duurzaam te beleggen omdat ‘het goed is voor de planeet’, terwijl die beleggingen natuurlijk vooral goed zijn voor ING. Iedereen gaat zich nu met de planeet bemoeien, in naam van zichzelf. Gehaaide zakenlui gaan mee in de vijf-voor-twaalf-paniekstemming en laten u geloven dat hun producten ons van de extinctie zullen redden. Of hoe eschatologisch straatactivisme en kapitalistisch cynisme mekaar eigenlijk perfect aanvullen. En hoe Extinction Rebellion raakpunten vertoont met religieus fundamentalisme, een gelijkenis die ook Steven Vandenborre niet ontging.

Overview en zelfliefde

En dan is er de uitsmijter: de sentimentindustie rond Moeder Aarde. Recent is het inzicht weer opgedoken dat de aanblik van de aarde vanuit de ruimte ons ‘meer respect’ doet krijgen voor de planeet, en dat we ons ‘verbonden’ moeten voelen in een poging om het klimaat te redden en meteen heel de mensheid. Een vracht vol vrome ambities, al in 1987 door de Amerikaanse ruimtefilosoof Frank White gebundeld onder de naam van The Overview Effect (1987). Astronauten ontpoppen zich zo tot de strafste klimaatpropagandisten, omdat zij ook echt de aarde vanuit de ruimte hebben gezien, en onder de indruk waren van de schoonheid van onze planeet. Dat kan tot echte cosmic orgasms(!) leiden, dus zakdoekjes meenemen, weet ook onze Vlaamse raketman Frank burggraaf De Winne.

Dat idee heeft nu commerciële vaste vorm gekregen, uiteraard in Amerika, wat dacht u. Al enkele jaren onderzoekt het Overview Institute de mogelijkheden om reizen rond de aarde in een bemande satelliet te verkopen, net met de bedoeling om die ‘verliefde klik’ jegens onze planeet teweeg te brengen. Ecotoerisme voor rijken, zoals je in het Amazonewoud luxehotels hebt waar je door de ramen zo de wilde beesten ziet wandelen. Wie geen geld heeft voor zo’n satelliettrip, kan zich behelpen met beelden die het bedrijf SpaceVR aanbiedt, gemaakt met satellietcamera’s. Google Earth, maar iets verder af en in real time.

‘Moeder Aarde’ heeft geen kinderen, en al zeker niet het frenetieke koekoeksjong dat mens heet.

Business as usual dus, denken we ook aan de bijdragen die u kan storten aan een of ander schimmig fonds als u last hebt van vliegschaamte. Maar afgezien van deze ecologische cash cows is het Overview Effect een ronduit foute emoshow waarin planeet, natuur en menselijke angst voor de biologische extinctie door mekaar worden gehaald. Want het klopt natuurlijk niet dat de aarde zich druk maakt om klimaatveranderingen die ons slecht uitkomen. Kort gezegd: de planeet blijft zichzelf, de natuur zal veranderen, de mens zal verdwijnen. Extincties zijn vanuit planetair standpunt grote schoonmaak-operaties waarin de biologische teller weer op nul wordt gezet, sorry Extinction Rebellion, Space VR en ING.

Dat cyclisch patroon maakt het menselijk perspectief quasi-nietig en stelt de kosmische realiteit op scherp. ‘Onze’ planeet is ongeveer vierenhalf miljard jaar geleden gevormd uit een samentrekking van materiaal uit de zonnenevels. Het ontstaan van zuurstof door fotosynthese, gecombineerd met de aanwezigheid van water, leidde tot een bizar fenomeen dat we leven noemen waarin alles een vervaldatum draagt, zowel individuen als soorten, want op het einde gaat het over een (vrij constante) hoop moleculen en atomen. Over nog eens 4,6 miljard jaar begint de zon te zwellen tot het stadium van rode reus en zal hij finaal de aarde opslokken. Tegen dan is uiteraard alle leven uitgeroeid, hoe het er ook mag uitzien.

Tegen de achtergrond van deze kosmische realiteit zijn de idyllische kijkreizen naar onze mooie planeet Disney-achtige vormen van zelfbegoocheling. ‘Moeder Aarde’ heeft geen kinderen, en al zeker niet het frenetieke koekoeksjong dat mens heet. Onze ‘liefde’ voor haar is zelfliefde, een bijna Narcistisch fenomeen waarbij menselijke overlevingsdrang en planetaire tijdlijn met elkaar worden vereenzelvigd. Ten onrechte, de aarde stelt het uitstekend en is al bezig veegborstel en vuilblik boven te halen. Einde verhaal. Plaudite, amici, comedia finita est.

Lof der zotheid

Desiderius Erasmus (1466-1536)

Met dit citaat, toegeschreven aan de Romeinse keizer Augustus op zijn sterfbed, en nadien vaste slotformule in de commedia dell’arte, komen we eindelijk bij het besef dat alle leven de kiemen van de dood in zich draagt, en dat het leven pas levenswaardig wordt, als we dat ook accepteren.

Dit is geen pleidooi voor berusting. De recepten voor een uitstel van de extinctie zijn zelfs tamelijk simpel: 1) Een reductie van de wereldbevolking met factor tien 2) Een drastisch herbebossingsprogramma 3) Resolute ban van fossiele energie (ook geopolitiek veel evenwichtiger) 4) Afbouw van de veestapel en aannemen van andere eetgewoonten (veel gezonder), en 5) Wie gaat dat allemaal betalen? Al wie geld heeft, de (super)rijken om te beginnen.

De mentale voorwaarde om dat simpele vijfpuntenprogramma uit te voeren is echter een zesde, overkoepelende conditie: een kosmisch bewustzijn dat ons onze juiste plaats in het universum doet beseffen.  Een filosofische reflex dus. Het hierboven aangehaalde inzicht dat we maar eendagsvliegen zijn op een planeet die zich van onze strapatsen niks aantrekt, en zonder God die met ons een plan heeft. En dat we nooit zullen emigreren naar andere planeten, we zijn daar gewoon te dom voor en het universum te uitgestrekt, zoals Nobelprijswinnaar natuurkunde Michel Mayor terecht en ontnuchterend opmerkt.

We missen dat element van relativering en onthechting, het kunnen lachen met eigen dwaasheid en verwaandheid,

Het is net deze bescheidenheid die politiek-maatschappelijk en ecologisch tot een andere houding leidt. Niet deze van ‘red de planeet’, maar ook niet per se een van ‘red de mensheid’ want dat plaatst ons net helemaal buiten het kosmische verhaal. Sentiment noch paniek zijn hier aangewezen. Wel humor en ironie, out of the box. Het kijken naar de aarde vanuit de ruimte levert dan geen extatisch gestamel op, maar veeleer datgene wat bij intelligentere buitenaardse beschavingen vermoedelijk opkomt als ze de telescoop naar deze aardkluit richten: een Homerisch gelach om de de fratsen van Trump, Poetin, Jambon, en de andere zes miljard grote en kleine acteurs van la comédie humaine.

We missen dat element van relativering en onthechting, het kunnen lachen met eigen dwaasheid en verwaandheid, en dan zijn we snel bij de echte humanisten genre Dante (Divina Comedia, De goddelijke klucht) en Erasmus (Laus stultitiae, Lof der Zotheid), naast de grapjas die Albert Einstein was. De fanatische humorloosheid van de klimaatbeweging, maar eigenlijk ook van de tegenstanders, wijst er eigenlijk op dat we intellectueel niet klaar zijn om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. De globale aangroei van religieus fanatisme is al evenmin bemoedigend. Het is allemaal veel te serieus, en net daardoor ridicuul-grotesk. Mijn groene inborst klapt ineen als ik Anuna De Wever hoor ratelen, en de eindeloze tirades van Jean-Marie Dedecker tegen de ‘klimaatreligie’ leiden hier tot een langgerekte geeuw. Kan eens iemand wat licht en lucht brengen?

Dit allemaal gezegd zijnde ga ik een schop in Moeder Aarde steken en prei planten voor de winter. Met de bruine middenvinger naar de Overview-reizigers in hun satelliet. Heb ik daar Frank De Winne nu binnensmonds horen vloeken?

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Anders groen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Het gaat prima met de planeet, dank u

 1. Gunter Saerens zegt:

  Prei en bruine middenvingers, onverdroten tegenstanders van de humorloze domoren.

 2. Yvo G zegt:

  Onwillekeurig denk ik aan dit overleden genie, die het allemaal al veel eerder wist!

  • piet spuug zegt:

   Nog een kanttekening bij de ietwat achterhaalde opvatting die vandaag bij veel Vlamingen nog over tuinieren bestaat. Waar is de tijd van het zondagnamiddagprogramma Binnen en Buiten op de BRT? Het feit dat men over een lapje grond beschikt om er met veel nonchalance de schop in de grond te steken en er vervolgens prei te planten heeft vandaag ondertussen wel zo zijn gevolgen… Nu heeft het eigendomsrecht m.i. vooral betrekking op de bovenste grondlagen, maar wat daar allemaal gebeurt of niet gebeurt, wat er zich afspeelt of niet afspeelt, heeft ook betrekking op de diepere grondlagen (en vice versa), en waar tenslotte de gemeenschap mee gediend is of niet gediend, bv. wat de waterhuishouding betreft. Wie over een goede bril beschikt en zich terdege informeert weet dat permacultuur vandaag de enige duurzame manier is om met de bodem om te gaan, volledig in overeenstemming met de inzichten uit wetenschappen als agro-ecologie, microbiologie, e.d. In openbare bibliotheken staan er kasten vol over! Waar wringt dan het schoentje? Achter permacultuur schuilt een filosofie die niet te vereenzelvigen is met de bezitsdrang van mensen (ook sterk aanwezig bij de bewoners van het platteland of wat daarvan overblijft), en die zich ook t.o.v. de natuur wil laten gelden. Laat dat nu juist de hinderpaal zijn waarom het maar niet wil vlotten in Vlaanderen met het nakomen van de vele (ondertussen ook Europese) verplichtingen inzake energie, leefmilieu en natuur en waar de volgende generatie gaat moeten voor boeten! L’être contre l’avoir…

 3. Eric zegt:

  Ach, het hilarische knoeiwerk is niet vandaag begonnen, het bestaat al een tijdje. De tijd dat alles ogenschijnlijk prima en professioneel draaide heet de Belle Epoque, die volgens Stefan Zweig en anderen ten onder ging aan spleen en verveling. Men was blij dat die Belle Epoque achter zich gelaten kon worden en dat WOI aanbrak. Sedert dat moment is het, misschien gelukkig maar, niet meer goed gekomen. Europa worstelt met de technologie én met de democratie. Blijkt dat de meeste machthebbers er geen graten in zien de parlementaire democratie tegen het volk in te zetten, en wanneer de volkswil zich toch eens mag uitdrukken via een referendum, wordt de uitslag daarvan aan de laars gelapt door een parlementair despotisme. Het parlement, dat een uitdrukking van de volkswil zou moeten zijn, tracht integendeel die volkswil te vernietigen en haar eigen agenda op te leggen. Dat geldt dus niet alleen voor het Europees parlement en de Europese Commissie, maar ook voor het Brits parlement. Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, in één woord West-Europa blaakt van een hilarisch-onnozele fierheid terwijl het verzandt in een kakofonische malaise. Niet alleen in Zuid-Italië zijn de clowns samen met de maffia aan de macht, dat is zo in alle West-Europese landen, Brussel zeker niet uitgezonderd. Politiek animeert. Het zou niet mogen, maar het valt niet te ontkennen: de makers van Southpark of The Simpsons schieten daarbij tekort, nooit zullen ze het niveau van de politici halen. Vanaf de maan bekeken is het inderdaad één gigantisch nest, die dwaze mensheid. Je kan je ermee amuseren, maar blijft er ondertussen deel van uitmaken. Dat is het tragische aspect aan de (zelf)relativerende filosoof. Hij geniet omwille van zijn ironiserend overzicht, maar is ertoe veroordeeld in dezelfde chaos te leven en met zichzelf te lachen. Op het einde echter vergaat het lachen ook hem. Dan is er

 4. Marc zegt:

  Proficiat! Als er ooit een boek ‘Het beste van JS’ uitkomt, moet dit vooraan staan 🙂

 5. Marc zegt:

  Dit gebrek aan zelfrelativering is trouwens mijn grootste bezwaar tegen de drie ‘openbarings’godsdiensten (ook wel woestijngodsdiensten genoemd), dus Judaïsme, christendom en Islam: in alle drie draait het om de mens, de mens is het kroonjuweel van de schepping, alles is voor de mens geschapen, niet alleen deze aardbol, maar eigenlijk de hele kosmos (waarom kregen we dan eigenlijk geen grotere planeet, of veel meer planeten?). Niet zo in de oosterse religies, en al helemaal niet in het Taoïsme, waar de mens inderdaad een nietige stip is. Wat ook tot uiting komt in de prachtige Chinese landschappen, waar je met veel moeite hier en daar een mensje kan onderscheiden…

 6. piet spuug zegt:

  Sorry, het gaat niet prima met de planeet, alstublieft?!
  Beweren dat er raakpunten zijn met religieus fundamentalisme en dat de beweging uit Engeland is overgewaaid, is een beetje kort door de bocht, waarmee ik niet betwist als er iets overwaait het meestal uit Engeland komt, gezien hier meestal de wind uit het westen waait… Waar men zich bv. ook tegen verzet is de uitroeiing van indianenstammen, wat dan toch weer andere raakpunten oplevert? Van This Is Not A Drill: An Extinction Rebellion Handbook verscheen een vertaling in het Duits : Wann wenn nicht wir*. Er zijn 2 delen met in totaal 35 teksten (plus enkele inleidende teksten) van bekende activisten, academici en politici, die gaan over tactiek en politiek, over de dingen die men heeft gedaan en de dingen die men nog hoopt te doen. Het eerste deel heet De waarheid zeggen (Eng. Tell the Truth) en het tweede Nu handelen (Eng. Act Now). De teksten vertaald uit het Engels (ongeveer de helft) werden in de inhoudsopgave voorzien van een asterisk. Verder is in de Duitse uitgave nog een derde deel toegevoegd ‘How to…’ Het gaat over : wie doet wat, blokkeren van straten, ‘lock-on & glue-on’, samenwerken, geluidloze communicatie, met elkaar praten, vrijheid van vergadering, regenereren (bij buitensporig geweld van politieoptredens) en maatschappelijke overeenkomst (Du. Gesellschaftsvertrag) – wat trouwens de titel van een werk van Jean Jacques Rousseau is : ‘Du contrat social ou principes du droit politique’, over de legitimiteit van de macht (de politieke macht en de wetten zijn gevolg van het feit dat de burgers van een samenleving een maatschappelijke overeenkomst hebben afgesloten – Wikipedia). Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Duitse Bondsrepubliek heeft men wel wat ervaring met de organisatie van burgerlijke ongehoorzaamheid en het is er ook uitgestrekter (met bossen aan landingsbanen van luchthavens). Ook is het normaal dat elke beweging een eigen taaltje ontwikkelt met eigen ideeën (Du. aus Liebe zu unserer einzigen Heimat – aus Liebe zum Planeten Erde, Forderung nach Erdendemokratie). Leefomgevingseconoom Nico Paech heeft in een uitzending op de Duitse radio, waar hij de klimaatplannen van de Duitse regering de grond inboorde, nog aangedrongen op meer strijdcultuur. Hoewel de beweging kiest voor geweldloze en directe actie (Eng. Non-Violent and Direct Action ) en daarom NVDA-training geeft, is verdere radicalisering toch niet uit te sluiten…

 7. piet spuug zegt:

  Voorbeeld van zo’n indianenstam is de Rikbaktsa (spreken ook Portugees) uit de Mato Grosso in Brazilië. Ze hebben af te rekenen hebben met de gevolgen van klimaatveranderingen (winden van 140 km/h) en de ontbossing. Firma’s proberen hen om te kopen en stoppen hen allerlei spullen toe, auto’s, geld, maar tot nog toe hebben ze alles kunnen weerstaan en willen daarmee verder te gaan. De bossen zijn belangrijk voor de omzetting van koolstofdioxide in zuurstof. Doordat ze als volk goed aan aaneenhangen kunnen ze iets doen tegen de reductie van de emissies door ontbossing en degradatie zoals bv. de wacht houden tegen bosbranden. Ze zijn ook ingeschakeld in het programma REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Indigene of inheemse volkeren (ook autochtonen genoemd) zijn protagonisten en spelen een leidende rol als het op de bescherming van het leefmilieu aankomt!

  • Greta zegt:

   Als je een documentaire over de Pentanal (ook in Brazilië) gezien hebt is de vraag “are we doing the right thing or the wrong thing” terecht.

   Zonder inmenging van de mens heeft daar ook een jaarlijkse cyclus plaats van overstromingen – natuurrampen – branden – en elke jaar herrijst het gebied toch terug uit die wonderlijke as met al zijn schoonheid , planten en dieren zonder menselijk ingrijpen???!!!

   Eén van die indianen maakte een terechte opmerking “koolstof is ook noodzakelijk in het proces van bomengroei”.

   • piet spuug zegt:

    Voor het blijvend binden van CO2 is bebossing nuttig, op voorwaarde dat het hout ervan niet verbrand wordt, maar gebruikt voor meubels of in de bouw (ideaal daarvoor is de houtbouw). Organische chemie noemt men ook wel koolstofchemie. Een bodem met veel organische stof is dus een bodem met veel koolstof, goed voor de opslag van CO2 ondergronds, nodig om de concentratie in de atmosfeer naar beneden te krijgen, anders broeikaseffect. Hoe krijg je een bodem met veel organische stof? Door permacultuur, landbouwsystemen in verscheidene niveaus of in polyculturen of door koolstofboeren. In 2018 werd bv. een CO2-concentratie van 408.5 ppm. opgemeten. Koolstofboeren (Eng. carbon farming) zou volgens bepaalde Amerikaanse wetenschappers het potentieel hebben die concentratie naar 350 ppm terug te brengen en dit terwijl men de mensen zou kunnen voeden, meer vruchtbare bodems verkrijgen en bijdragen aan de gezondheid van het ecosysteem. Over koolstofboeren in Nederland :
    https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Koolstofboeren.htm

 8. piet spuug zegt:

  Gecorrigeerde tekst :
  Voorbeeld van zo’n indianenstam is de Rikbaktsa (spreken ook Portugees) uit de Mato Grosso in Brazilië. Ze hebben af te rekenen met de gevolgen van klimaatveranderingen (winden van 140 km/h) en de ontbossing. Firma’s proberen hen om te kopen en stoppen hen allerlei spullen toe, auto’s, geld, maar tot nog toe hebben ze alles kunnen weerstaan en willen daarmee doorgaan. De bossen zijn belangrijk voor de omzetting van koolstofdioxide in zuurstof. Doordat ze als volk goed aaneenhangen kunnen ze iets doen tegen de reductie van de emissies door ontbossing en degradatie zoals bv. de wacht houden tegen bosbranden. Ze zijn ook ingeschakeld in het programma REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Indigene of inheemse volkeren (ook autochtonen genoemd) zijn protagonisten en spelen een leidende rol als het op de bescherming van het leefmilieu aankomt!

  • Eric zegt:

   Lig maar lekker wakker van die klimaatonzin, beste. Dat is wat the powers that be willen dat u doet. De beschaving haalt het einde van deze eeuw niet, dat toont het hiervolgend filmpje. Ik hoop, uit de grond van mijn hart, dat in 2100 de door u aangekondigde en zo verafschuwde zondvloed (als die al komt) de barbarij voor eeuwig en altijd zal wegspoelen, en dat deze planeet dan ongestoord zijn gang zal kunnen blijven gaan, zonder mensheid (die tegen dan sowieso onherroepelijk verloren is).

   Het duurt geen,drie minuten:

   • piet spuug zegt:

    Als u hier nog veel zo reacties plaatst, zult u uw zondvloed binnenkort wel meemaken!

   • piet spuug zegt:

    Oh ja, dit zal u misschien van uw islamofobie afhelpen :
    http://www.fondapol.org/debats/limam-est-une-femme/

   • Greta zegt:

    Mr doemdenker Eric,
    Heb uw filmpje eens bekeken, grotendeels onzin uiteraard want wat is dit echt? Waar bent u nu het meest bang voor? Waar zijn de atheïsten? China die toch een behoorlijke bevolkingsgroep vertegenwoordigt in het wereldbeeld als koploper?

    Beschaving hebben we hier in het westen uiteindelijk te danken aan die Oosterlingen die u blijkbaar vanwege een ongelooflijke tunnelvisie angst aanjagen.

    Toen wij hier nog in hutten woonden,vergelijkbaar met bepaalde indianenstammen in het Amazonewoud nu, was die beschaving en kennis daar reeds onnoemlijk groot en hebben we onze meeste kennis daaraan te danken.

    of je het nu over Joden, christenen of islamieten hebt, (zogezegd de 3 grootste wereld godsdiensten of religies). Hun uitgaansbasis is allemaal dezelfde en terug te brengen naar Abraham dus als één enkele religie. In tijd verschillende meningen ontstaan, en meerdere aftakkingen. Dus wat maakt het uit of er verschuivingen zijn? Momenteel op veel vlakken de islamitische, de meest realistische van de 3.
    En hoeveel van die mensen die in die cijfers en statistieken opgenomen zijn, zijn echt gelovig in de geest van???

    In de context van die geschiedenis van Abraham is het evident dat nu van de 3 de islamieten koplopers zullen worden. Het onrecht hen aangedaan destijds om als eerstgeborenen bij Hagar, nakomelingen Ismaël recht te zetten.
    Waarom zou dit volledig negatief zijn?
    Gelovige christenen van NU zijn ook niet meer dezelfde gelovigen als 1000 jaar geleden of zelfs slechts 100 jaar geleden.

    Van de 3 heeft islam veel meer modern realisme in zich dan de andere 2.

    Eerlijk gezegd ben jij al ooit lastig gevallen door een islamiet om je tot islam te bekeren?

   • Eric zegt:

    Mevrouw Greta, ik weet niet of het u al opgevallen is, maar het gaat hier om religion growth en bij mijn weten is atheïsme geen religie (in sommige landen met een communistische inslag is het wel een ideologie).
    U begrijpt klaarblijkelijk ook niet dat ik weinig tot geen problemen met oosterlingen heb. Landen als China en Myanmar geven het voorbeeld hoe de islam moet aangepakt worden om gedwongen onderwerping aan de islam (zoals geschied in het verleden in gans het Midden-Oosten) te voorkomen. Chinezen zijn inderdaad overduidelijk schranderder dan westerlingen die hun politieke beslissingen hebben onderworpen aan abstracta als mensenrechten en vrijheid van godsdienst en die weigeren de concrete feitelijkheid in hun denken op te nemen (en met westerlingen bedoel ik niet de gewone mensen, die wel vanuit hun concrete situatie denken, maar de zogenaamde intellectuelen en academici die in aangeleerde kadertjes redeneren en geen oog hebben voor nochtans erg in het oog springende evoluties).
    Ik zou clichématig op uw naïeve redenering kunnen reageren in de trant van: ‘als u toch denkt dat de islam zo weldadig is, waarom verhuist u dan niet stante pede naar Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan of Pakistan? Daar kan men de verdienstelijkheden van de islam aan den lijve ondervinden. Zin in een beetje sharia? Trouw met een gelovige in pakweg Somalië en kom dan eens terug. Misschien zal die ervaring u iets wezenlijks bijbrengen, iets wat uw ‘expertise’ een beetje kan finetunen. Als u het overleeft, natuurlijk.

   • Greta zegt:

    Mr Eric,
    Nam Atheïsme er bewust bij omdat Taoisme, sikh,confucianisme, Buddhisme noch Shinto uit de reeks net zo min tot religie behoren, maar levensbeschouwingen zijn net zo zeer als atheïsme dat soms meer verdraagzaamheid en ethiek in zich draagt dan sommige religieuze opvattingen of BELIEVERS ervan.

    Mijn punt is dat je hier met cijfers mag googlen zoveel je wilt, maar au fond draait het bij die grote massa van die mensen hierom. 1) Ze er weinig tot niets van weten 2) slechts VREDE en GELUK, nastreven (nog steeds de grootste noemer en onderliggende bedoeling van het aspect RELIGIE is en GEEN POLITIEKE SPELLETJES).

    Een kleine massa ervan willen oorlog of nemen de LETTER letterlijk, willen die toepassen, afdwingen en zitten dan op dezelfde lijn van de fascistische opvattingen van het nazisme, waarvan het gevaar van opflakkering hier in het westen volgens mij nog altijd veel groter is en niets met islam noch Soennisme te maken heeft.
    Enkel dat ze hun verziekte opvattingen via dergelijke angstpsychose opwekkende middelen willen opleggen om hun eigen ziekelijke drang naar macht en geweld willen rechtvaardigen.

    Een ander klein percentage, zij met kennis dient inderdaad maatregelen te treffen om democratie , kritisch denken, vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing zonder dwang zo goed mogelijk te verdedigen en te beschermen.
    Maar ik zou ze de kost niet willen geven aan de zogenaamde christelijke kant die SCHEIDING VAN KERK EN STAAT liefst ook niet zouden willen opheffen!!!

    Mijn protest gaat vooral uit vanwege het feit dat u ze enkel schetst in een kader van BARBARIJ. Dat gevaar is er , dat ontken ik niet, maar niet in die massa getallen van uw filmpje.
    De barbarij of risico’s die vrouwen of mannen hier kunnen ondervinden van huiselijk geweld, verkrachting of moord ligt nog altijd hoger dat dit door eigen soort zal zijn, dan door islamieten.

    We hebben hier anders reeds heel wat barbarij momenten overleefd de recentste slechts nog maar amper een kleine 80 jaar geleden en toen was islam geen issue!!!.

    Maya’s en Inca’s zijn ook uitgeroeid maar zijn ze dood? Neen dat dacht ik niet, want hun tempels, kunstvoorwerpen zijn er nog steeds en er wordt nog steeds over hen gesproken.

   • piet spuug zegt:

    Om het nog eens over barbarij en religie te hebben : de moderne barbaren zijn degenen die zich steeds grotere SUV’s aanschaffen, met Lamborghini’s rondjes rijden op racecircuits, luxueuze cruisereizen boeken, in de zomer met motorboten hun tijd verdoen op rivieren en binnenwateren, … en de moderne religie is het wijdverbreide waren- en geldfetisjisme.

   • CS zegt:

    @Eric
    Er is ook een andere video, gelijkaardig met data van de religies en daar komt pas in 2071 de balk van de moslims voorbij die van de christenen/katholieken.

    Het is natuurlijk moeilijk om tellen: wie is de échte christen, de echte moslim… en hoe wat doen met de “culturele christen”, de “culturele moslim” enz…

   • Eric zegt:

    Aan CS: klopt. dat komt omdat in mijn filmpje christenen in drie groepen zijn ingedeeld (katholieken, protestanten en orthodoxen), en moslims in twee groepen (sjia en soenni) terwijl ze in jouw filmpje onder één noemer gebracht werden. Wat daarbij beangstigend is is te zien hoe snel de islam groeit. Het is een geloof met een, sedert de ontdekking, exploitatie en verhandeling van olie exploderend zelfvertrouwen en een toenemende arrogantie. Men houdt de ambities om de wereld te islamiseren niet meer geheim. De onderwerping van West-Europa zal absoluut zijn en de invoering van de sharia zal de vele naïevelingen (waaronder ook een aantal op deze site) keihard met hun kop op de stenen doen belanden. Men denkt blijkbaar dat sharia een sprookje is, of in het minder erge geval, dat het slechts enkele oppervlakkige veranderingen zal teweegbrengen. Marxisten (die overigens Marx slecht kennen) die beweren dat de bronnen van de islam niks met barbaarsheid te maken hebben, maar dat waren-en geldfetisjisme pas een vorm van barbarij betekenen, hebben echt niet goed de islam naar de bronnen, noch historisch bestudeerd en begrepen. Nochtans is het niet moeilijk te zien wat er gebeurt wanneer moslims ergens de meerderheid, en daardoor de macht veroveren. P. Spuug denkt wellicht dat dan het utopia is aangebroken, dat in moslimlanden warenfetisjisme niet bestaat (juist daar is het het ergste), dat aan de hand van de islam zijn klimaatbesognes zullen opgelost geraken. Hij ziet niet dat de islam a-rationeel en anti-wetenschappelijk is. Het is trouwens daardoor dat irrationalisten als Spuug en Greta zich erdoor aangetrokken voelen.

   • piet spuug zegt:

    Velen vrezen dat islamisering gepaard gaat met identiteitsverlies en vreemde overheersing. Dit is niet noodzakelijk zo! Daarom vind ik de bouw van ‘megamoskees’ in Vlaanderen geen goed idee, ook al omdat het optrekken van grote bouwwerken in tijden van betonstop sowieso passé is… Wat was het leidmotief van Edmund Burke, Iers filosoof en grondlegger van het moderne conservatisme? To change in order to preserve! In die zin zie ik in iedere moslim dan ook een bondgenoot en geen tegenstander, want waarom zou een goede moslim geen goede patriot kunnen zijn? Denk aan de Zoeaven, Berbers destijds ingezet als Franse soldaten in Algerije! De regimenten waren actief tussen 1830 en 1962 en behoorden tot de meest gedecoreerde van het Franse leger! 15% van de Franse soldaten is vandaag trouwens moslim. Of in de eigen vaderlandsgeschiedenis, of wat daar moet voor doorgaan voor wie de Heel-Nederlandse gedachte genegen is, alles komt van Willem van Oranje?! Wist je dat Willem de Zwijger, nationalist-avant-la-lettre, de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim was?
    https://speld.nl/2008/09/25/willem-van-oranje-was-bekeerde-moslim/

   • Ines zegt:

    @Piet Spuug: De Speld is een satirische site, de artikels zijn goed geschreven maar wel allemaal verzonnen.

   • piet spuug zegt:

    @ines
    da’s een goeie! is alles er werkelijk verzonnen?
    @eric
    leg u eens niet toe op het zwartmaken van mensen, maar op het witwassen van gelden en word nu eens eindelijk een echte belg!

   • Ines zegt:

    🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
    https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Speld

   • Eric zegt:

    Heer Spuug: u lijkt iets niet te begrijpen. Ik geef de voorkeur aan een slechte moslim boven een goeie moslim. Een goede moslim is iemand die de Koran volgt, zijn geloof ernstig neemt, de Profeet zo ernstig neemt dat je niet met deze mag lachen (op straffe van een doodsvonnis in de vorm van een fatwa). Een slechte moslim is een moslim die eerder doet alsof hij gelooft om zijn repressieve omgeving om de tuin te leiden, maar die in zijn hart de profeet, de koran en al die andere emanaties van het kwaad niet au serieux neemt of zelfs verwerpt. Dus geef ik de voorkeur aan moslims die hun eigen geloof relativeren of verwerpen. Met hen kunnen we misschien nog iets aanvangen, zij zijn integreerbaar in onze samenleving. Spijtig genoeg zijn ze in de minderheid, de meerderheid van de moslims nemen hun geloof doodernstig en kunnen daarom misdadig, zelfs moordzuchtig worden. 70% van de moslims geeft de voorkeur aan de sharia boven de westerse rechtspraak, zoals ook 70% van de Turken in België aanhangers van Erdogan zijn. Hoe meer dit aandeel groeit, hoe groter de problemen zullen worden. Dus: geef mij maar een slechte moslim, één die eigenlijk niet gelooft maar om te overleven doet alsof, boven een goede moslim die de misdaden van zijn profeet eerbiedigt en deze in vele gevallen zelfs wenst uit te voeren (vandaar de hoge criminaliteitscijfers bij moslims, onze gevangenissen zitten vol would-beprofeten en copycats van dat zevende eeuws gewelddadig monster).

   • piet spuug zegt:

    @ines
    je was me duidelijk te slim af! al vage kennis?
    https://speld.nl/vagekennis/
    @eric
    je mag je slechte moslims hebben, geef mij maar de goeie!

 9. piet spuug zegt:

  JS schrijft : “We missen dat element van relativering en onthechting, het kunnen lachen met eigen dwaasheid en verwaandheid.” Laat hem maar eens goed onthechten, eens zien of hij nog veel gaat kunnen lachen!

 10. piet spuug zegt:

  Albert Bressand, een hoogleraar Internationaal strategisch management in de Energiesector (studeerde wiskunde en technische wetenschappen en promoveerde vervolgens in de politieke economie aan de Harvard-Universiteit, ook een adviseur van de vorige Europese Commissie afdeling energie) gaat in één van zijn publicaties ‘Énergie-climat : pour une politique efficace’ dieper in op de verschillen van aanpak inzake klimaatproblematiek en energievoorziening tussen Frankrijk en Duitsland en wijst op de verspilling als gevolg van het gebrek aan efficiëntie van ingezette middelen. Hij besluit met wat hij de Maginotlinie van het klimaat noemt (een benaming van een verdedigingslinie uit de Frans-Duitse Oorlog van 1870) : “C’est par la qualité de nos calculs que nous pourrons ralentir le réchauffement climatique. Ce n’est pas trahir l’idéal de lutte contre le changement climatique, bien au contraire, que de demander que les moyens considérables qu’on lui consacre soient mis en œuvre sous le signe de l’efficacité coûts-résultats. Une utilisation plus rationnelle de moyens plus limités conduira à des résultats certes modestes mais supérieurs à ceux auxquels conduit la stratégie actuelle. Elle laissera en outre davantage de moyens disponibles pour ces autres objectifs tout aussi importants que sont la lutte contre la pauvreté, la hausse des niveaux de vie, la création d’emplois non aidés et, sous peu, l’énorme travail d’adaptation que le très réel péril climatique va appeler sur nos côtes, dans nos forêts, au cœur de nos infrastructures.” Het kan dus allemaal véél, véél beter en nog véél,véél werk voor de boeg dus!

 11. Ines zegt:

  @Piet Nee, dat is verloren geld, ik ben verliefd op De Morgen. En als u graag dingen leest van betweterige Hollanders kunt u misschien hier ook uw gading vinden😉
  https://www.hetbelegvanantwerpen.com/

 12. Eric zegt:

  Betweterige Hollanders die lachen met gazetjes als Trouw en De Morgen hebben altijd gelijk !
  Vanaf 2:30 wordt het hilarisch !

  • piet spuug zegt:

   Klimaatsceptici hebben enkel een punt omdat het ontbreekt aan coherentie in aanpak van klimaat- en milieuproblematiek, maar het is geen reden om tegen de ecologie met zijn vele toepassingen te zijn. Al gehoord van Arcosanti, een experimentele stad in de woestijn van Arizona? Deze ecopolis is in aanbouw vanaf 1970 op basis van de arcologie, een combinatie van (organische) architectuur en ecologie. Eigenlijk een product van de Amerikaanse tegencultuur en het levenswerk van de Italiaans-Amerikaanse architect Paolo Soleri.

Reacties zijn gesloten.