26 mei 2019: de val van Icarus

Het Vlaams Belang is over het Vlaamse partijlandschap heen gewalsd als een bulldozer die niemand heeft zien aankomen, ook ondergetekende niet die het hield bij een bescheiden 15%-overwinning. Na de verslagenheid over deze nieuwe ‘zwarte zondag’ (een term die helemaal thuis hoort in het stigmatiserend cordon-jargon) breken politicologen en strategen zich nu het hoofd over de vraag ‘Wie is die VB-kiezer?’ Want de klassieke rekensommen kloppen niet, zoals Pieter Bauwens in zijn eerste overzicht gisterenavond reeds aangaf: N-VA en VB zijn geen communicerende vaten meer, de laatste heeft meer bij gewonnen dan de eerste verloor.

Doofpot en omerta

Het antwoord op die vraag bevestigt de status van het Vlaams Belang als onvervalste protestpartij, hoe goed Tom Van Grieken dat ook probeert weg te moffelen, al liet hij gisteren toch optekenen dat Vlaanderen ‘tegen de linkse elite heeft gestemd, die iedereen in de steek heeft gelaten’. Laat dat links maar weg: de Vlaming heeft gewoon zijn ras-le-bol-gevoel uitgewerkt op alle elites, de linkse én de rechtse. De VB-zege is het resultaat van een gistingsproces waarin de burger zijn ongenoegen over het migratiebeleid, de vervreemding en de lamentabele werking van justitie liet blijken, de EU-bureaucratie, maar ook de dreigende afbraak van de sociale zekerheid, de te lage pensioenen, de wachtlijsten in de zorgsector, én zelfs in een soort rechts-groene reflex voor meer gezondheid, een beter milieu en dierenwelzijn (daartoe werd zelfs een soort Partij voor de Dieren opgericht als satelliet).

Dat maakt de VB-overwinning in belangrijke mate tot veel meer dan een communautair fenomeen. Het is een foertgebaar tegen het systeem, het establishment en de particratie, waarbij men het effect niet moet onderschatten van tragische momenten als de moord op Julie Van Espen. Er werden dan wel stille marsen gehouden en hier en daar vroeg er eentje het ontslag van justitieminister Geens, die parmantig bleef zitten, maar er is ressentiment blijven hangen, ontgoocheling over de manier hoe partijen en ministers telkens weer wegkomen en elkaar dekken. Het gevoel rond doofpot en omerta, het idee van ‘ze zijn allemaal dezelfde’, waarbij zeker ook de N-VA haar imago van nieuwe systeempartij moest bekopen.Waar dan nog niemand over spreekt, zijn de 12% blanco-stemmers of mensen die gisteren gewoon niet kwamen opdagen. Een goeie 600.000 Vlamingen op de 4,8 miljoen kiesgerechtigden: die virtuele proteststemmen is het VB dan nog mislopen.

Dus neen, géén puur Vlaams-nationalistische opstoot van de Vlaming, zelfs geen extreem-rechtse reflex in de klassieke zin van het woord, maar een afstraffing van de elites die in allerlei travestieën opereren, op politiek, cultureel en zeker ook mediavlak, en uiteindelijk ervoor zorgen dat het woord verandering een lachwekkende stoplap is geworden. De Vlaming snakt naar verandering, een ommekeer, om het woord revolutie maar niet te gebruiken, en heel misschien kan dat naar een Vlaamse republiek leiden. Maar als die geregeerd wordt door de klerken die vandaag aan de macht zijn, zal dat netto niets opleveren.

En de boer…

boerTyperend voor dat gevoel is de regio waarin het VB zijn grootste sprong heeft gemaakt: West-Vlaanderen. Als geboren West-Vlaming permitteer ik me een een kleine psychoanalyse. De provincie aan de Noordzee heeft eerste het juk van de dorpspastoor gekend, nadien dat van de onderwijzer, tot de ‘progressieve’ elite zich nestelde in het sociaal weefsel: de 68-ers en hun nazaten, die de wereld wilden verbeteren maar ondertussen vooral het kijvende vingertje opgeheven hielden. Oostendse keizers én politici à la Hilde Crevits, verantwoordelijk voor de totale collaps van het onderwijs én trotse kandidate voor het minister-presidentschap. Maar ook de kleine notabelen, de cultuurbureaucratie, heel het netwerk van animatoren, grote en kleine dirigenten van de kosmopolitische weldenkendheid die altijd weer een dégout ten toon spreidden tegenover zoiets als ‘eigenheid’ en verworteling. Dat je in mijn geboortestad Oostende nauwelijks nog met Nederlands terecht kunt op de zeedijk, is misschien ook niet onbelangrijk.

West-Vlaanderen is helemaal geen achterlijke, verpauperde regio, integendeel zelfs. Maar de Bruegheliaanse boer, ploeterend in de vette klei, had in al zijn zwijgzaamheid een snood plannetje beraamd om op 26 mei heel de verzameling incompetente betweters en arrogante regelneven als Icarus op hun gat te laten vallen. De ploeg is een SUV geworden, waarin de opgeheven middenvinger nog meer tot zijn recht komt. Vergeet Antwerpen, West-Vlaanderen is de nieuwe regio waar het anti-establishmentgevoel hoogtij viert.

Niet op het paleis?

Zo goed en zo kwaad als het gaat zullen de trado’s plus de N-VA recht krabbelen na deze pandoering, om onder elkaar het grote compromis te bezegelen, in naam van het fatsoen. Daar zijn ze voor gemaakt, en met de misnoegde burger weten ze toch geen weg. Ze hebben ‘zijn signaal opgevangen’ en zullen er een eigen  draai aan geven, uitmondend in een cosmetische verklaring. Het VB is en blijft dus een protestpartij, een gravitatie die mensen aantrekt die teleurgesteld, ontgoocheld, kwaad zijn, of zelfs in helemaal niets meer geloven. Dat is de grote kracht van die partij, hoe salonfähig haar voorzitter zich nu ook probeert te verkopen. Niet alle partijen hebben het DNA van een beleids- en systeempartij, gelukkig maar. Het VB tot de status van regeringspartij verheffen, maakt haar meteen ook tot systeempartij, en hoeveel kiezers zouden dat echt willen?

Bart De Wever blies in echte tsjevenstijl warm en koud over het cordon (‘tegen het principe, maar de stijl, de figuren’!), kwestie van alle deuren open te laten en tijd te winnen, terwijl hij ongetwijfeld al wist: ook dit keer wordt het niets, en het zal niemand verbazen met Ninove in het achterhoofd, waar Guy D’Haeseleer op een onverbiddelijk njet stootte van het N-VA-hoofdkwartier. Toch is deze 26 mei 2019, veeleer dan alleen voor het VB, een historische opsteker voor het radicale burgerlijke ongenoegen tegen de typisch Belgische ziektes die dit land onleefbaar maken, en waarmee de Vlaamse politieke elites volop collaboreren.

Laten we niet vergeten dat de koning in dit land nog altijd het initiatief neemt in het formatiegebeuren, en dat de partij die tot hiertoe nooit op het paleis werd uitgenodigd wegens te vettige kleibotten, voor een stuk net daaraan haar succes bij de kiezer dankt. Filip mag er zijn hoofd over breken, wij genieten van de consternatie. Ergens is er in Laken weer een dakpan naar beneden gevallen.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

36 reacties op 26 mei 2019: de val van Icarus

 1. Yvo Gijsbers zegt:

  Hahaha, en toch kent er niemand iemand die VB gestemd heeft! Een échte en onvervalste ondergrondse dus.

 2. poezwoef zegt:

  Naar mijn overdenking , meen ik dat uw tekst en uitgewerkt gedacht juist is, maar zolang de blancostemmers en de afwezigen niet op VB gaan stemmen komen ze niet aan een volstrekte meerderheid … en dan gaan ze terug naar af: onafgebroken oppositie voeren !

 3. Eric zegt:

  Bovenstaande analyse is deels correct, maar niet volledig. Wat West-Vlaanderen betreft: de dreiging vanuit Calais en de ellende met trans- en andere illegale migranten, deskundig en tot in alle buitenhoeken over die provincie verdeeld, is blijkbaar vergeten – ze wordt in elk geval nergens als één van de oorzaken vermeld.
  Verder ga ik niet helemaal akkoord met de omschrijving van het VB als louter een anti-systeem-, dus een foertpartij. Het VB heeft voldoende inhoudelijke bagage en voorstellen om van Vlaanderen een gans ander land te maken, een land dat meer in overéénstemming is met de wil van de oorspronkelijke bevolking. Het opdoeken van moskeeën (vroeger werden ze terecht ‘haathutten’ genoemd) is één van de punten. Maar Sanctorums analyse raakt inderdaad terecht de vaagheid van het VB-programma aan. Wellicht bestaat die vaagheid omdat het VB nooit kans heeft gehad aan het landsbestuur deel te nemen. Als ik de partij kon adviseren zou ik zeggen dat je de steden weer voor gewone Vlamingen leefbaar moet maken door de islam te verbieden (zodat vele moslims vrijwillig naar hun Arabische thuislanden zullen vertrekken), door de veel te hoge huurprijzen aan te pakken, door de groene regelneverij, die steden niet alleen onbewoonbaar, maar ook ontoegankelijk maakt en de middenklasse eruit verjaagt, te bestrijden en door het onderwijs zodanig te hervormen dat kinderen die Nederlands praten er zich weer thuis kunnen voelen. Dat laatste betekent dat de linkse, culturele elite, die het onderwijs momenteel in een krampachtige wurggreep houdt, door een scherp beleid verlamd moet worden. Dus géén klimaatspijbelaars meer, geen straffen voor zij die gewoon school willen lopen, geen gedwongen moskeebezoeken, geen halalvoedsel in de cafetaria en, in de klas, geen bidmatjes, hoofddoeken of andere islamitische uitlatingen.

  • YJoris zegt:

   Ik kan je goed volgen Eric en ben het er grotendeels mee eens. Hopelijk leest het VB jouw reactie, er staan veel nuttige tips in.

 4. Boenk erop Johan!

 5. willy zegt:

  Diegene die dit niet heeft zien aankomen , had stront in zijn ogen of wou het niet zien .Bij de’ laatste stembusgang waren er al duidelijke signalen ,maar wie had daar interesse voor ?
  Had men het Vlaams Blok in de tijd de kans gegeven om mee te regeren , had men misschien snel kunnen ervaren wat vlees er in de kuip zat . Nee de elite partijen ( zijn nu gereduceerd tot partijtjes )hadden schrik en vonden het cordon sanitaire uit met als speciale mentor de groenen .
  Beweren dat kiezen voor het VB een protest stem is , is volledig verkeerd.
  Beweren dat het VB stemmen heeft gestolen van de NVA is ook niet juist ; Zij hebben meer bijgewonnen als de NVA verloren heeft .
  Als ik het systeem beu ben dan ga ik niet voor uiterst rechts of links stemmen ; afhankelijk van mijn jarenlange woede stem ik blanco of ongeldig .In landen waar er geen opkomstplicht is blijft men eenvoudig thuis ; dat is een zuivere manier om zijn afkeer te tonen voor de politiekers die alleen maar bezig zijn met zichzelf of de partij en de postjes en uitgaan van hun grote gelijk (advocaten)
  Rekening houdend met het feit dat er dit keer 12% blanco stembrieven zijn en veronderstellende dat er terug ongeveer 10% ongeldig heeft gestemd dan vind ik dit nog veel angstaanjagender dan de overwinning van het VB zelf ; dan komen we met de resultaten van NVA en VB , blanco en ongeldig dicht bij of over de 50% .In een democratie wordt het volk geraadpleegd bij ernstige of serieuze projecten ,en niet genegeerd ; hier bestaat dat nie dus kan er geen sprake zijn van democratie . Waarom het volk (de kiezer )in een referendum niet laten bepalen of het cordon sanitair al dan niet doorbroken wordt of moet verdwijnen .Het resultaat zou nog een grotere schokgolf kunnen veroorzaken en dat weten ze in Brussel maar al te goed en Di rupo nog beter .
  Ik betwijfel dat de elite partijtjes de nodige conclusies gaan trekken , want al direct gaan openlijk verkondigen dat men met het VB geen zaken wil doen , is de kiezer weer openlijk beledigen en voor de gek houden
  We pissen allemaal een grote plas en alles blijft zoals het was .

  • Greta zegt:

   Gisteren werd reeds duidelijk hoe ze de afgelopen jaren enorme sommen hebben besteed aan beïnvloeding en framing via internet. Om zichzelf te profileren en andere partijen en politici zwart te maken.

   Een daling verwachtend, weliswaar niet zo groot, eerder een iets grotere stijging SPA omdat ze de moed hadden in Antwerpen mee in het bestuur te stappen of een iets grotere stijging bij Groen, alhoewel het ontbreken van die moed en verantwoordelijkheid opnemen in stad Antwerpen mss wel eens mee gespeeld kan hebben in de lagere stijgingsverwachting?
   Als ik links gestemd zou hebben, zou ik ze daarvoor inderdaad afgestraft hebben en een stem SPA gegeven voor de politieke moed.

   Een daling en verschuiving verwachtend, reeds lang één duidelijke keuze in gedachten en alle zever polls om mee te doen aan stemtesten ,me te laten beïnvloeden naast me neer gelegd (deed hier ooit aan mee bij gemeenteverkiezingen, maar als je dan twee keer bij dezelfde kandidaat uitkomt als je totaal andere antwoorden geeft, sorry maar dan vind ik dit niet echt betrouwbaar!!!)
   Een aantal voorkeurstemmen aan vrouwen gegeven, waarvan er eentje dank zij de voorkeurstemmen een zitje heeft gekregen boven haar plaats uit, dus redelijk tevreden in zoverre men tevreden kan zijn met het politieke circus.

   Het weer opnemen van een specifieke naam , het verdriet van een welbepaalde familie misbruiken in het discours hier, weer beneden alle peil.
   Wie die kiezers zijn, waarom en hoe ze beïnvloed worden begint wel duidelijk te worden, maar ik zwijg in alle talen.

   • YJoris zegt:

    @Greta U schreef:
    “… alle zever polls om mee te doen aan stemtesten ,me te laten beïnvloeden naast me neer gelegd (deed hier ooit aan mee bij gemeenteverkiezingen, maar als je dan twee keer bij dezelfde kandidaat uitkomt als je totaal andere antwoorden geeft, sorry maar dan vind ik dit niet echt betrouwbaar!!!) ”
    Dit vermoeden kan ik ook bevestigen en goed dat je wijst op dit probleem.
    Lijkt op de zoveelste truuk van de linkse poco-foor!
    Ik heb zowel de kiestest op VRT als op RTBF gedaan op 25 mei, met mijn eerder extreme overtuigingen, en ik was zeer verbaasd dat ik steeds op dezelfde linkse partijen uitkwam; weze deze nu net de alom gekende roodgroene politieke keuzes van de VRT & RTBF ?! Raar!
    Eigenlijk zouden politieke analysten zich eens over dat vermoedelijk trukeer-probleem/kiesbedrog truuk moeten buigen. Veel mensen zouden gaan stemmen, naar het resultaat dat ze bekwamen op zo’n kiestesten.
    Hoeveel duizenden mensen zijn daardoor op een verkeerde partij gaan stemmen?
    De impact kan groot zijn en zou dus op kiesvervalsing/valse kiesbeïnvloeding van de kiezers.
    Normaal is zoiets voor Pol&soc studenten om dat na te gaan, maar gezien het hoge poco-gehalte bij de uniefs, kunnen we daarnaar wel fluiten, het zal niet gebeuren.
    Iets voor rechtse advocaten & politieke partijen? Maar dan liefst snel !

   • Greta zegt:

    Ik heb het niet over recent maar jaren geleden toen de eerste stalking golf aan fake mails ons overspoelden en zeker niet van links.

    De kandidaat of partij aan de macht niet echt links noch rechts te noemen, maar 2 andere kandidaten kwamen toen wel in zicht door veel te praten met mensen.
    Een van de doorslaggevende elementen om anders te kiezen was iets wat Marc Schoeters had geformuleerd.

 6. Christel zegt:

  De heren hierboven schijnen in de hoofden van de kiezers te kunnen kijken, om welke redenen ze voor VB gestemd hebben. Excuseer, er zijn er degelijk wel die een foertstem hebben gebracht. Niet elke kiezer is extreemrechts of Vlaams-nationalistisch gezind. Reken maar dat het lakse beleid van de vorige regering en de arrogantie van sommige politici de kiezer noodgedwongen in de richting van de anti-establishment partij hebben gedreven. De redenen heeft JS al opgenoemd: de straffeloosheid van criminaliteit ( o.a. de moord op Julie Van Espen, tienerpooiers, drugsmaffia, terreuraanslagen), transmigranten die voor overlast zorgen in stations, park(ing)en of aan de kust, hoge energie- en waterfacturen, zware belastingen, lage pensioenen, de regelneverij van de EU en de groenen ( ook boeren hebben er genoeg van, om in de wurggreep van de absurde bureaucratie gehouden te worden. Je houdt er niet voor mogelijk wat mijn 82-jarige vader allemaal moest invullen om één koe te laten vertrekken), de achteruitgang van het onderwijs en de gezondheidszorg, een tekort aan geneesmiddelen, de lange wachtlijsten voor (15000!) mensen met een beperking die jaren wachten op een persoonsgebonden budget terwijl er wel vlot miljoenen euro’s werden vrijgemaakt voor asielzoekers (opvang, leefloon, huursubsidies, gratis babymelkpoeder, kindergeld) en op 2 km van mijn ouderlijke woonst zal er binnenkort een gesloten centrum voor illegale criminelen gebouwd worden. Ik kon ook zoals de vorige keer de verkiezingen aan mij laten voorbijgaan, maar zoals mijn vader steeds zei (bij andere zaken): “als ze niet willen luisteren, moeten ze het maar voelen”. Dus bracht ik een foertstem uit. Voor de piratenpartij en de paljassenpartij van Tom Van Grieken.
  https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/man-trekt-broek-uit-voor-verkiezingen~a5530e41/
  PS. een opsteker: Dyab Abou Jahjah is niet verkozen en geef de brui eraan :-)))

  • eric-b-l zegt:

   Ontzettende fout door onnadenkendheid van de reeds lang in slaap gesuste ‘kiezer’ want het VB is net als de andere partijen volledig in handen van de vrijmetselarij! Dit betekent dat het VB geen anti-establishment partij kan genoemd worden! Denk maar niet dat wereldse belangen nog ‘vrij’ zouden kunnen zijn! De boeren kregen hun verdiende loon want zij werken enkel en alleen voor de centen van bankiers en industrie en absoluut niet om gezonde voeding aan hun landgenoten te leveren! Alleen nederig God tegemoet komen kan u nog helpen. Wordt wakker!

   • Christel zegt:

    Pastoorke met het opgeheven vingertje, u vergist zich schromelijk. Ik heb er goed over nagedacht en heb heel wakker gestemd. En mijn lieve vader die op zijn oude dag nog met veel plezier een handvol koeien en kalfjes op zijn groene weiden loslaat en biologische groenten kweekt op zijn bescheiden moestuintje, werkt alleen voor zichzelf en zijn familie. Elke dag verse sla, radijsjes, spinazie, jonge aardappelen, eieren van de scharrelkippen. Wat een feest!

   • YJoris zegt:

    U schreef “nederig God tegemoet komen kan u nog helpen”.
    U hebt gelijk als U bedoelt “zelfmoord te plegen”, want in de dood zijn we allemaal gelijk; daar houdt het aardse leven op. En “een hemel” is eigenlijk een “menselijke uitvinding”. Lees en leer over de uitvinding van het hiernamaals (voor de Joden was dat tijdens de Babylonische gevangenschap, die ze overnamen van het Zoroastrisme; daarvoor geloofden de Joden niet in een hiernamaals.
    Ik raadt U ook aan om eens aan “vergelijkende godsdienstwetenschappen” te doen en bestudeer eens hoe die “hemel” er bij de verschillende religies/geloofssystemen eruit ziet;
    heel verschillend en ieder geloof denkt van zichzelf dé waarheid te bezitten natuurlijk.

    Ook wat betreft het concept “God”, raadt ik aan verschillende heilige boeken (koran, bijbel, bhagavad Gita, enz…) eens te vergelijken.
    De enige echte verklaring m.i. ?
    God en goden zijn uitvindsels van de menselijke geest. om verscheidene doelen te dienen, oa de existentiele angsten der mensen en de onwetendheid weg te nemen door verklaringen te bieden (met niet bewezen heilige schriften verhaaltjes en filosofiën en theologiën), de eenzaamheid te verdrijven, mensen in een grote gemeenschap tot leidraad te dienen (orde brengen, justitie, studie, cultuurelement, werk voor de kerkbouwers & kunstenaars, …), …
    De wetenschap, vergelijkende godsdienststudie en de kritische bijbelstudie legde de (objectieve) waarheid bloot van de bijbel en andere religies; en steeds meer komt de nadruk te liggen op de échte waarheid. Steeds meer wint de wetenschap veld. Zelfs de paus gaat voor zijn heupoperatie naar de geneeskunde-wetenschap en wendt zich NIET tot de (vermeende) Almachtige God!
    Qua ethiek kunnen we ons tevreden stellen met wetgeving en bv de rechten van de mens of zo. Zelf trek ik dat wel breder open naar tevens de rechten van de aarde (ecologie/klimaat), de flora en fauna, want ook zij hebben recht op leven op deze kleine bol in een onmetelijk universum. (Jezus en de bijbel hadden over het universum een compleet verkeerd beeld van, en waren dus goed fout.)
    Amen.

   • Greta zegt:

    @YJoris dat is gesproken, spijtig genoeg wagen de meesten zich niet aan vergelijkende studies religies, levensbeschouwingen of bijbels en anderen misbruiken het teveel om mensen angst aan te jagen.

    Zitten sommigen nog zo diep geïndoctrineerd in het blindelings geloven en dat dien je toch ook te respecteren, zij niet beter weten en je hen evenmin kan overtuigen omdat ze niet overtuigd wensen te worden. Het teveel een baken is met betrekking hun afhankelijkheid of zingeving en er toch morele en zinvolle waarden in gedragen worden.

    Ben het wel niet eens dat ethiek zou vervangen kunnen worden door wetgeving, dit trouwens zeer persoonlijk is en daardoor niet door wet valt vast te leggen.

    Hier kan religie of andere levensbeschouwingen, zingevingen wel nog nuttig zijn.

    Wetenschap soms in die zin ook wel best in vraag gesteld mag worden of afgeremd.

   • YJoris zegt:

    @Greta 28 mei 18u
    U schreef: “Zitten sommigen nog zo diep geïndoctrineerd in het blindelings geloven en dat dien je toch ook te respecteren, zij niet beter weten en je hen evenmin kan overtuigen omdat ze niet overtuigd wensen te worden. Het teveel een baken is met betrekking hun afhankelijkheid of zingeving en er toch morele en zinvolle waarden in gedragen worden.”

    Ok mee eens.
    Ik heb het geluk/ongeluk een katholieke moeder en ongelovige vader te hebben; ik heb dus moeten kiezen qua geloof.
    Veel moeilijker wordt het als je beide ouders geloven dus; sociaal-familiaal ligt het moeilijk dus.

    Echter de objectieve werkelijkheid, de kennis in de educatie/school en de vooruitgang in kennis (door wetenschap en technologie) zorgen ervoor dat “de wereld van religies” steeds verderaf staan en er een “steeds grotere kloof” gaat gapen.

    Kan men nog blijven geloven in een “God de Schepper”-beeld?
    In een “ten hemel opgevaren Jezus & Maria” ?
    In de mirakelen van Jezus: blinden doen zien, lammen doen gaan, broodvermenigvuldiging,…?
    Deze doorstaan de wetenschappelijke toets NIET en kan men best naar het “rijk der fabelen, het rijk der onwetendheid, van de verre geschiedenis, van vroom en manifest bedrog, en van religieuze propaganda” door schuiven.

    Om maar te zwijgen over “het wegnemen van de zonde” en de krankzinnige vergevingsgezindheid van Jezus (bv de goede moordenaar, die door simpel berouw NIET moet boeten voor zijn onherstelbare zonde)?
    Nuja, het feit van de secularisatie, het tekort aan geestelijken bewijst ergens toch ook mijn (ongelovig) standpunt.
    Er wordt nog wel veel schijn-heiligheid en schijn-christendom opgehouden en beleden, qua vorm (al is de inhoud erg oudbakken en zelfs leugenachtig).
    En soms terecht. De kapellekes langs de wegen, de vele kerkgebouwen en christen-beelden ageren als een soort talisman/bescherming tegen de erg opdringerige opkomst van islam en andere religies.

    U schreef ook:
    “Ben het wel niet eens dat ethiek zou vervangen kunnen worden door wetgeving,”

    Ach sorry Greta, maar dit is gewoon al vele jaren een feit, sinds het ontstaan van België reeds, het burgerlijk wetboek en strafrecht enz…
    Moord, diefstal en foute zeden, worden bestraft, tenminste als men de daders kan pakken…
    Over de zwaarte van de straf en ook straffeloosheid van sommige daden & gedrag, daar zijn vele fluctuaties in en kan men over discussiëren over inhoud en punten en komma’s.
    Bv de Geens-wijze minister van justitie was volgens mij een schoolvoorbeeld van schijn-justitie en onrechtvaardigheid; deze man had Geens-zins die ambt mogen bekleden, hoelang zijn CV wel is.

  • Eric zegt:

   Als ik u was, Christel, zou ik HLN van vandaag eens lezen. Bijna de helft van de VB-kiezers heeft VB gestemd omwille van het asiel-en migratieprobleem (waartoe men, niet helemaal juist, het islamiseringsprobleem rekent). De meeste van de problemen en thema’s die u hierboven opsomt houden rechtstreeks of onrechtstreeks met een veel te groot quantum aan niet-integreerbare vreemdelingen verband. Verder staat in die krant een mooi interview met de vader van Tom van Grieken en wordt ook terloops vermeld dat van de kiezers van Open VLD, CD&V en PVDA (jawel) de meerderheid wenst dat het cordon sanitaire wordt doorbroken. Zelfs voor de socialistische en de groene kiezers ligt dat cijfer boven de 40%. Maar Gwendolyn TRutten en Woutertje Kaboutertje doen of hun neus bloeden. Ik voorspel dat ze in de toekomst nog hardere dreunen tegen hun edele orgaan mogen verwachten.

  • eric-b-l zegt:

   @ Christel
   Bravo Christel, ik hoop dat u hem daarbij helpt. Ik probeer hier hetzelfdde te doen, zonder die noodzakelijke ervaring en zonder voldoende middelen. Maar het zal nodig zijn wanneer spoedig de grote oorlog begint want dan zullen duizenden sterven door ondervoeding.
   — Spijtig dat vrije landbouw niet meer op grote schaal kan vanwege de globalistische dictatuur die gesteund wordt door eender welke Vlaamse politicus waarop u stemde, waarmee u duidelijk aantoonde niet goed wakker te zijn.

  • eric-b-l zegt:

   @ YJoris
   Vanaf 1962 toen het modernisme de toenmalige RKK volledig onderuithaalde tot 2012 leefde ik in een moderne roes zoals de meeste mensen, zij het aan de rand van die totaal verloren maatschappij. Heel die tijd las ik boeken over allerlei godsdiensten en vooral trachte ik hun geestelijke beleving te begrijpen. Dat is de hoofdlijn in mijn leven.

   Nu stellen we vast dat alle politieke en schijn-religieuze krachten samenwerken om een one-world religion op te zeten. Van waarachtig gebed is daar geen sprake meer. Keihard doorgedreven ONT-GEESTELIJKING is nu het streefdoel!!! Denk eens goed na over hetgeen nu aan het gebeuren is! De weinige Christenen en Traditie-getrouwe Katholieken die nog steeds blijven bidden en mediteren over Jezus en Maria krijgen een rijkdom aan heldere dromen en visioenen. Zij ontvangen geestelijke schatten waar u blijkbaar geen flauw vermoeden van hebt. Tegelijkertijd krijgen die praktiserende gelovigen ook harde tegenwerking van soms zichtbare duivels, ongelovigen spreken dan van aliens e.d.m. die nu ongehinderd vrij spel hebben om de veel te wereldse en ONT-GEESTELIJKTE MENS definitief naar de meest goddeloze dictatuur te leiden.

 7. YJoris zegt:

  Ben eerder akkoord met Willy. De stemmen voor het VB waren doorgaans geen zuivere proteststemmen, het gaat m.i. toch wel iets verder en dieper dan dat.
  Mensen zijn de onheuse/incorrecte/onrechtvaardige behandeling van Dries & Schild & Vrienden niet vergeten, ook niet door de NVA; en eveneens het debacle in Ninove ook niet;noch de falende Geenszins-justitieminister met lichte straffen en het snel-vrijkomen van misdadigers en zijn open-armen voor IS strijders, die massamoordenaars-verkrachters-cultuurvernietigers-terroristen; alsook de falende reacties vd politiek op de massa-immigratie periode, de bootjes op de Middellandse zee,…; maar ook en vooral het tornen aan de (reeds veel te lage) pensioenen (terwijl de Belgen/Vamingen allang hardwerkers zijn); de aangetoonde valsheid/gespleten tong-syndroom bij Theo Francken (zijn daden zijn anders dan zijn woorden, dat toonde Van Grieken met cijfers aan in zijn gratis boekje “Francken faalt” ); het falende beleid ivm de vergoeding van de slachtoffers van de IS aanslag in Zaventem, enz…
  Het VB had daarop een antwoord klaar, dat veel mensen heeft aangesproken.
  Ongetwijfeld heeft de jonge voorzitter, samen met Dries, nu ook zelfs de jongeren aangesproken, wat voor extra % gezorgd heeft.
  Wie anti-elite & antipolitiek (en voor de gewone man) wilde stemmen kon immers terecht bij de PVDA (maar stemde dan tegelijk ook voor de massaimmigratie en islamisatie).
  Wat betreft West-Vlaanderen (zelfs ben ik er ook, lang geleden, uit afkomstig) is deze provincie lang gespaard gebleven van moslims en vreemdelingen; die nu echter met steeds meer worden en ze beginnen op de zenuwen te werken. Geen wonder dat het VB, dat er vroeger (ook door de afkeuring van de RKK, nu is haar gezag erg verminderd door oa teveel pedofilie & secularisatie) geen voet aan wal kreeg, nu groeit als kool. En als de WestVlaming eenmaal wakker schiet, dan zal iedereen het geweten hebben. Ook Filip De Winter, als prof Vermeersch & JP Van Rossem zijn/waren uit Brugge afkomstig.

  • eric-b-l zegt:

   U vergist zich schromelijk. Het zogenaamde RKK is sedert 1962 niet meer katholiek maar een nieuw soort ‘modern’ protestantisme dat vanwege de globalistisch-gerichte vrijmetselarij niet kon verdragen dat nationalisme zich nog zou laten gelden. De WestVlaming of eender welke Belg schiet niet wakker want eender welke zogenaamde ‘geldige’ stem is een stem voor de globalistische vrijmetselarij.
   Het VB is in het geheel NIET Vlaams!!!
   De ware Traditie-gerichte Katholiek houdt van zijn Vlaamse nationaliteit! AVV-VVK!
   Alles voor een Vrij Vlaanderen. Vlaamse Vrijheid voor Christus!

  • YJoris zegt:

   Even nog aan toevoegen dat JM Dedecker ook een WestVlaming (enfant terrible & recht voor de raap-mens & dwarsligger) is en die vorig jaar (eindelijk) burgemeester werd van Middelkerke; en nu terug met 40 000 voorkeurstemmen een zetel verwierf in het federaal parlement, samen met nog 3 andere LDD’ers. De resultaten staan op http://www.jmdedecker.com/.

 8. eric-b-l zegt:

  De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini heeft zichzelf en zijn land TOEGEWIJD aan het Onbevlekt Hart van Maria –– en kreeg vervolgens kritiek van bisschoppen en van
  onwettig verkozen ‘paus’ Bergoglio.

  Ook onze Belgische bisschoppen geloven niet meer in God maar stevenen resoluut af op de One-World Religion.

  De dictatuur staat vlak voor onze deur en zelfs ongelovige Vlamingen volgen nu de ongelovig geworden bisschoppen, ZONDER HET TE BESEFFEN! Slaapkoppen!

  Ondertussen staan de Italianen klaar om die valse ‘paus’ Bergoglio uit het Vaticaan te verdrijven.
  Dat wil ik hier in slapend Belgie ook zien gebeuren!!!
  Weg met goddeloze bisschoppen die heel het Vlaamse volk willen tot slaaf maken van een One-World Religie die niets anders is dan duivelse dictatuur met een valse dictator die zich nu al ‘god’ durft te noemen zoals o.a. Macron in Parijs en de Turkse Erdogan.

  U rest nog slechts te strijden tegen ONT-GEESTELIJKING en de ware God van onze voorouders weer te omhelzen, zoniet is dit — DIT JAAR NOG — het einde van Vlaanderen en heel Belgie.

  • Yvo Gijsbers zegt:

   “de ware God van onze voorouders”. Wel wel, ik heb hier nog een paar oude filmkes en videos opgeduikeld waarop je ze nog kan zien. Ze vertonen zich weliswaar in hun onzichtbare gedaante, maar ze staan klaar om vereerd te worden!

  • eric-b-l zegt:

   Geen cultuur zonder de verrijzenis van Christus en vervolgens de verovering van heel Europa door de apostelen met de kracht van de Heilige Geest want zij waren gewone mensen die geen middelen hadden, geen wereldse macht, geen machtige achterban, enkel het geloof in de onaantastbare waarheid en de geestelijhke liefde die daar de uitdrukking van is. Er kunnen geen twee verschillende waarheden bestaan en daarom zal er altijd strijd blijven tegen de leugen-piggy-farm die eens te meer met kracht ons met brutale leugens overspoelt. De heilige Benedictus wordt niet toevallig de vader van Europa genoemd. Zonder die apostelen leefden we nu nog in de wildernis met eeuwig voortdurende stammenoorlogen. Nu wil men de Kerk afbreken? Nog maar eens? Het zal immers noooit lukken. Waartegen verzet u zich eigenlijk? Tegen de oorsprong van onze cultuur? Zie hoe in Frankrijk gestreden wordt om de Notre Dame weer als een ware Katholieke Kerk te herstellen en niet als een leugen van de vrijmetselarij. Voorzegd werd dat heel Parijs zal branden en dat zit er aan te komen. Het is daarmee overduidelijk dat zeer velen God getrouw zullen blijven ondanks de ergste vervolging.

   • Greta zegt:

    Heel wat primitieve ongelovige volken bewijzen maar al te zeer hoe een geweldige mooie cultuur ze bezitten,zonder een Jezus , Mohammed , apostelen of wat dan ook. Zelfs met het nodige respect en behoud natuur.

    Als u de regel van Benedictus zo ambieert trekt u zich terug uit het wereldse leven , richt u zich enkel tot het geestelijk leven en de liefde van Jezus Die liefde, verdraagzaamheid die totaal ontbreken in uw steeds wederkerende hatelijke discours tenopzichte Paus Franciscus.
    Het verschil met zijn voorganger die geen charisma uitstraalde , wat deze wel bezit en dat het enige belangrijke is wat een paus dient te bezitten.

    Met uw attitude schat ik de overlevingskansen van instituut kerk niet op nog 1000 à 5000 jaar , alvorens het een museum wordt, wat volgens mij reeds een overdreven positieve schatting is, maar slechts een 50 à 100 jaar en niet de Islam zal hier vooral aan de basis liggen noch de vrijmetselarij.

   • YJoris zegt:

    @eric-b-l:
    U schrijft : “Zonder die apostelen leefden we nu nog in de wildernis met eeuwig voortdurende stammenoorlogen.”
    Ik denk dat weinigen het belang van het christendom zal ontkennen op de evolutie in Europa. Maar we moeten ook niet het belang overdrijven.
    Bv Jezus heeft de slavernij NIET afgeschaft, noch de Kerk.
    Er is bv wel een einde gekomen aan de veelwijverij (dat de islam terug wil invoeren).

    Wat betreft “de voortdurende stammenoorlogen”.
    Het is vooral de landbouw en de sedentarisatie die steden en naties mogelijk hebben gemaakt. Daarvoor hadden de regelmatige volksverhuizingen/volksomzwervingen veel ellende meegebracht en oorlogen.
    De meeste oorlogen zijn “economische oorlogen” ( veroorzaakt door de hebberige groei-economie, standen-oorlogen, koningshuizen oorlogen), “overbevolkings-oorlogen” (al wordt het belang daarvan overal verzwegen en geminimaliseerd).
    Daarnaast hebben we toch ook veel “religieuze oorlogen” gekend, intra-religieus zoals christenen (bv protestanten-katholieken) tegen mekaar, en inter-religieus (bv katholieken versus islam, de kruistochten).

    U schreef:”Nu wil men de Kerk afbreken? Nog maar eens? Het zal immers noooit lukken. Waartegen verzet u zich eigenlijk? Tegen de oorsprong van onze cultuur? Zie hoe in Frankrijk gestreden wordt om de Notre Dame weer als een ware Katholieke Kerk te herstellen ”
    In werkelijkheid staan er wél nog veel kerken recht, maar het zijn wel vooral de niet-katholieken die vooral betalen hun onderhoud (en bouw). Onze cultuur heeft de christelijke overstijgd en zelfs achter zich gelaten…
    De Notre Dame van Parijs is een mooi historisch gebouw en kunstwerk, en is getuige van een christelijk/katholiek verleden.
    Moet beslist hersteld & bewaard worden en blijven.
    Maar de realiteit van vandaag is dat er toch maar een kleine minderheid nog vollop gelooft in het katholieke geloof.
    Maw de gemeenschap is verder gaan evolueren. De gebouwen dienen naast getuigenis van geloof & cultuur & bouwkundige knowhow uit het verre verleden, maar fungeert ook als talisman/bliksemafleider tegen de islam en andere ouderwetse religies/theocratiën… Ook zij passen niet meer in het heden, gezien de huidige kennis de kennis in bijbel en koran (ea oude heilige boeken) allang overstijgt.

    Hoogstens blijven de ethiek/ethische regels en sommige culturele regels bewaard in het dagelijkse leven.
    Terwijl heel wat dogmatiek (leerstellingen), de parapsychologie & escatologie, zelfs parabels en gebruiken (bv sluier voor de katholieke vrouwen en gescheiden zitten tov mannen) achterhaald zijn.
    Ongeloof staat niet noodzakelijk voor “een onethisch of ontaard/beestachtig leven”, al kan het daarin steeds ontsporen.
    Onze wetgeving & gebruiken bulken nog van christelijk/katholiek geloof, het christendom liet zijn sporen na.

    Het tweede Vaticaanse concilie heeft de RKK eigentijdser gemaakt en deze paus probeert nu Zijn Kerk nog verder te doen evolueren (bv getrouwde priesters, samen te gaan met de andere Abramistische/Mozaische/Judeische geloven, zoals de islam). Hoe zal het eindigen of verder gaan?
    Ach, het is niet mijn strijd;de pausen doen maar; ik ben al decennia een ecologisch-humanistische atheïst.

    Afsluiter van dit epistel.
    De RKKerk van nu is niet meer deze van 100 j geleden en vandaag zijn er maar een paar % pratikerende gelovigen in Vlaanderen. En dat zonder dat onze cultuur volledig ineengestort is.
    Zelfs de CD&V noemt zich al vele jaren “geen confessionele partij” meer en het katholieke onderwijs is eigenlijk nog nauwelijks katholiek (tenzij qua vorm en schijn) …
    Het goede van het christendom is meegenomen, maar er zijn ook veel aberraties en andere (soms dwaal-) wegen ingeslagen.

    En ten slotte:
    wie monnik wil worden of zijn/haar katholiek geloof traditioneel en diep wil beleven, niemand houdt hem/haar tegen; enfin in principe kan het en wettelijk mag het; in de praktijk is dat iets moeilijker.
    De ongelovigen kunnen zich bv vasthouden aan de wetgeving; of aan zingevende systemen als het humanisme en de “mensenrechten”, aan de essentie van het Boeddhisme (“mededogen tegenover alle levende wezens” en “weest verlicht”), aan de essentie van het Ecologisme (“De aarde, ecologie, klimaat, fauna-flora respekteren”),
    aan de essentie van het Scientisme (Blijft zoeken naar de waarheid), aan de essentie van de RKK (“Onderzoekt alles en behoud het goede” Paulus=medestichter vd RKK), aan de essentie van het humanisme (“Doe niet aan anderen wat ge niet wilt dat aan gedaan wordt”), aan de essentie van het christendom (“Hou van de andere als van Uzelf”), aan de essentie van de islam (Een/de profeet is ook maar een mens).
    Het gebrek aan het beleven vd “katholieke traditie” maakte wel de weg open naar een minder ‘collectivistisch gebeuren’, voor een meer individualistisch leven.

  • YJoris zegt:

   @eric-b-l
   U schreef “One-World-Religion”?
   U bedoelt de vrijmetselarij?
   Welke dan: die vrijmetselarij met een God of die zonder God?
   En is de God van de One World-Relgion =’Geld/kapitaal’ ?
   Verklaar je nader aub; hoe zie je dit? …

 9. eric-b-l zegt:

  @ Greta en aan YJoris.
  Dank zij het internet weten wie het weten wil welke doelstellingen worden nagestreeft door onwetig verkozen ‘paus’ Franciscus.
  Iedereen kan dit zonder meer nagaan:
  Bergoglio loopt zich dag en nacht het vuur uit de sloffen om wereldwijd alle onbetrouwbare typetjes die zich onterecht kerkleiders noemen te verzamelen om zodoende een machtsblok op te zetten voor de uitbreiding van de ondertussen toch zeer goed gekende OneWorldReligion.

  Deze zogenaamde ‘religie’ bestaat al maar wordt uiteraard slechts met mondjesmaat gelepeld aan de grote massa die via de media alles slikt vanwege de diepe geestelijk slapende toestand van de zielen.

  Het enig mogelijke doel is ons de laatste restjes persoonlijke vrijheid te ontnemen en ons te behandelen als een soort vee dat nog enkel gedijt om slavenwerk te verrichten voor de machtige elite. Daartoe dient ook de chip-inplant.

  Die dat nog niet begrepen heeft moet dringend de geschiedenis van SiliconValley napluizen.

  Het gevolg is dat in zowat alle godsdiensten op dit aardkluitje nog slechts een handvol waarheidsgetrouwe volgelingen standhouden. Iedereen zou nu toch moeten beseffen hoe China het Boeddhisme in Tibet te gronde richtte al of niet met de samenwerking van de twijfelachtig diplomatische (?) dalai lama. Zij ‘genieten’ nu van een glad gepolijst ontgeestelijkt vals soort ‘boeddhisme’ dat de naam niet meer waardig is. Waar het eertijds voor ware Boeddhisten zeer gemakkelijk was om Christen te worden werd dit uiteraard volledig in de kiem gesmoord. Gelukkig hebben we nog Katholieke profeten zoals Jozef Rulof en Jakob Lorber die echter niet door het Vaticaan worden aanvaard. Deze kunnen heden voor ware Boeddhisten nog steeds een opening betekenen naar het zuivere Christendom.

  Hetzelfde geldt nu voor de RKK. Bergoglio ging onlangs naar China om een knieval te doen voor de communistische overheid en hen geluk te wensen met de nu almachtige overheids-katholieke-kerk die de ware Katholieken medogenloos vervolgt, ook dank zij het vals-katholieke initiatief van Mao destijds.

  Dit staat ons hier nu ook te wachten. Waarheidsgetrouwe Katholieke websites worden lastig gevallen, Katholieken worden op facebook gediscrimineerd en zelfs binnen de moderne kerkdiensten ongenuanceerd belasterd.

  Indien u zich aan de zijde van Obama en de Amerikaanse zogenaamde ‘democratie’ plaatst bent ook u een vijand van het vrije leven. Wat bleef er eigenlijk nog over van de eertijds zo geroemde westerse cultuur??? Niets meer!

  Aan de veelwijverij is geen einde gekomen, integendeel, men vrijt er op los als nooit voorheen, voortdurend aangemoedigd door alle media. Ik handelde zelf ook buitenmaats voordat ik de Traditie en de Tridentijnse H.Mis terug ontdekte. Het huwelijk stelt niets meeer voor. het huwelijk zou een Sacrament, geheiligd, moeten zijn.

  In Frankrijk worden dagelijks meerdere kerkgebouwen beschadigd en gepoogd ze in brand te steken.

  Over slavernij valt er een dik boek te schrijven. Jezus heeft uiteraard de slavernij niet aangeraden maar het is wel een middel om mensen terug nederig te maken. Want de bijbel maakt duidelijk dat God zijn vijanden als een voetbank gebruikt. De strijd van de waarheidslievenden is niet alleen een strijd tegen slavernij maar de klemtoon ligt op persoonlijke vrijheid, vrijheid van godsdienst, vrijheid van Katholieke cultuur, vrijheid van mening. Volgens mij bestaat er een natuurlijke ‘democratie’ die echter nooit vormelijk en gekunsteld mag zijn als een politiek middel. Dit alles zal onmogelijk worden zodra de chip-inplant verplicht wordt en iedereen tot slaaf gereduceerd. Maar de ware God heeft altijd het laatste woord. Voorlopig echter komt de valse god-dictator nog eerst zijn OneWorldReligion aan ons opleggen. Meer dan vermoedelijk begint het deze zomer al, zoals de voorzegde tekens zich aandienen is het zeer nabij.

  • YJoris zegt:

   Eric-b-l je haalt wel veel dingen aan, en alles wordt op één hoop gegooid. Zo geraken we er niet uit en teveel om erop te reageren..
   Toch effen dit dan over je hoofd-beklag..

   -Dat de religies, en ons katholicisme van eertijds, verdwijnen kan jij/ kan men betreuren.
   Je hebt gelijk: een zekere houvast is weg, men “ont-geesterd”, een deel cultureel leven (feestdagen, processies,…) & ergens ook (een deel van) “onze identiteit” zijn weggeëbd of bezig met weg te ebben..

   Sommigen kunnen die “leegte” niet meer aan en gaan naar extreme christelijke gemeenschappen (kloostergemeenschappen, orthodox, sektes als de Pinksterbeweging, Adventisten,Jehovas getuigen, … ea) of stappen in andere religies (bv de islam). Deze bieden hen dan terug een houvast alsook een collectief-gevoel (broeders & zusters onder mekaar, samen-sterk, samen-verenigd, soort spiritueel cocoon gevoel).

   Maar religies hebben ook grote (onoverkomelijke m.i.) problemen:
   – zoals “achterhaaldheid”:
   de kennis in H Schriften is te oud-oudbakken & wetenschappelijk achterhaald.
   De kloof met het heden is enorm groot geworden, (een canyon-wig!). Iedereen kan vandaag ook lezen en schrijven, zelfs meertalig en soms met diploma’s.
   De toenmalige kennis over ziekte-genezing en dood, over kosmos & het ontstaan van het leven, over werken/slavernij-de economie en het bankaire leven, over technologie en internet, chemie-electronica-fysica, hedendaagse landbouw en visserij, …
   Maar ook de kritische bijbelstudie levert een andere kijk op evangelies en oud testament, en “vergelijkende godsdienstwetenschappen”.
   Zelfs zijn er studies, nu ook gelukkig meer objectieve wetenschappelijke “skeptische onderzoeken” over de “metaphysica/parapsychologie” ivm de wonderen/mirakels (van Jezus, die in Lourdes, Oostakker, …) Hiervoor zie bv http://www.skepp.be en skepsis.nl

   – zoals “absolutisme-neigingen” en pro-theocratie (=fundamenteel tegen scheiding kerk-staat)
   bv de almacht v God, de onfeilbaarheid van de paus & de RKKerk, met grote invloed op het “wereldse leven” (het beleid) en op de machthebbers (koningen, regering,partij, politicus, rechter)
   bv niemand durfde toen in te gaan tegen de paus of de geestelijken.
   bv Maarten Luther werd verketterd oa omdat hij bv de bijbel in de volkstaal vertaalde terwijl de gelovigen alleen “hoorden te buigen” en “alles in onverstaanbaar Latijn te aanhoren en te moeten slikken”),
   bv. de winst-gevende aflaten handel (daar ging Luther ook tegenin); daarmee is oa de St Pieter in Vaticaanstad is gebouwd
   bv bij het Tibetaanse boeddhisme was de macht vd Dalai Lama erg groot, waarschijnlijk te groot en ook dat neigt naar willekeur en corruptie dan.

   – zoals (vul zelf maar in) …

   -Ik ben het eens met jouw vizie/aanvoelen dat “het juiste alternatief” voor een “waardig leven” (vroeger was dat eerder een “deugdelijk, religieus leven”) -collectief gezien dan- nog niet echt gevonden is.
   Het kan algauw verworden tot een leven in dienst vd commercie, oppervlakkig leven, tot louter brood & spelen (=job/prestige/eerzucht & voetbal, gokken, spel, sex, eten, reisjes, wagens edm), ….
   Op het individuele vlak & op het familiale vlak, -dat meer plaats krijgt dan vroeger (waar er de devote kuddegeest heerste & een leven in dienst van God & Kerk)-, komen er kansen open om op een andere wijze (zonder god) waardig te leven.
   Ieder vult het zelf maar voor zichzelf in (of niet) …

 10. Eric zegt:

  We zijn ondertussen twee weken na de verkiezingen en de openbare zender brengt ons meer van hetzelfde: méér leugens, meer verdraaiingen, meer bescheten lucht. Een VRT-beroepsmanipulatrice (Annelies Beck) die een jonge ‘socialistische’ beroepsleugenaar (Conner Rousseau) interviewt over de Deense socialisten en hun verkiezingsoverwinning annex migratiepolitiek (waarbij zoveel mogelijk om dat laatste thema heen gedanst wordt); groene engerd Jos Geysels die beroepshypocriet Peter de Roover sméékt om ‘democratisch’ te blijven (zie de Afspraak op Vrijdag) en daarop, zoals dat in het jargon heet, ‘positieve feedback’ ontvangt; het reguliere gestamp richting Brexiteers (door de immer vrolijke en vederlichte Lia van Bekhoven); de president van de Verenigde Staten die zoals steeds in één zucht belachelijk gemaakt en gedemoniseerd wordt; het Vlaams Belang dat, ondanks alle nodeloze inspanningen van Van Grieken om het tegendeel te bewijzen, steevast voorgesteld wordt als een horde hardleerse neonazi’s met ideeën die zo laag zijn (‘Stel je voor, hoe kan nu iemand tegen het opvoeden van kinderen door twee vaders en zonder moeder zijn? Dat is toch van het ergste soort nazisme !’), terwijl met de islam niks mis is (toch?): het houdt niet op en je houdt het niet voor mogelijk. Meer dan een miljoen kiezers hebben niet of blanco gestemd, bijna een miljoen kiezers hebben VB gestemd, twee op drie kiezers verzet zich tegen het cordon sanitaire en toch is er geen vuiltje (op het obligate CO2-vuiltje na) aan de lucht. Het Instituut ter Bevordering van de Collectieve Verdwazing gaat onverdroten door.
  Zou God, indien Hij had bestaan, het anders gewild hebben?

  • YJoris zegt:

   @Eric
   Dat is weer eens goed gesproken!
   Het Instituut ter Bevordering van de Collectieve Verdwazing, (afgekort het Ibecove), haha; goed gevonden, zo is het !
   Ik beloof best dat je het nieuws goed gevolgd hebt (ik haak af daarin) en natuurlijk ben ik het volkomen eens met je terechte diepe verontwaardiging tegen zoveel compleet ondemocratisch en links politiek correct gedoe.

   De poco-manier van “nieuws”-bedrijven is allang geen “objectieve journalistiek” meer maar eerder “linkse propaganda”. Journalisten zijn dus “linkse politici”, “linkse propagandisten”, geworden en zouden dus dubbel betaald moeten worden, als journalist en als linkse politici… grapje, (maar er zit toch ook iets in).

   Dit wetende ben ik al enkele jaren afgehaakt van het “linkse propaganda journaal” .
   Vooral bij Terzake & de Afspraak, als de spreekgestoeltes “par excellence” van het links politiek correcte denken, als de ideologische martelkamers & top-censuur-organen voor alle rechts-denkenden, als her-opvoedings-organen van andersdenkenden, als ideologische uitroeiingskamers voor al wie anders durft te denken dan links, als vernietigingsaltaren van de objectieve journalistiek.

   Dus ben ik eerder een tv-zapper geworden, ik zap al het links-propaganda-nieuws weg en voel mij minder geërgerd & minder misselijk (links is soms “zum kotsen”) en ben iets beter in mijn vel. Als alternatief lees ik meer kranten (=minder opdringerig dan tv en kan je ook makkelijker ‘zappen’, niet lezen, overslaan), luister ik meer radio, lees meer internet-nieuws op rechtse kanalen, meer nieuws op andere zenders dan de Vlaamse (maar ook daar is veel poco), meer gerichte video’s, …
   En ik heb diep medelijden voor alwie zich nog dagelijks laat ” ideologisch-terroriseren” en heropvoeden/her-programmeren/links brain-washen door al die links politiek correcte propaganda.
   Dat is mijn persoonlijke manier van omgaan met de poco-propaganda (die mij al jaren duidelijk is, “niks nieuws in het nieuws meer”); iedereen moet zelf maar doen, of laten, maar waar hij/zij zich het beste bij voelt.

   Of “God het anders zou gewild hebben”?
   (ik weet het wel, dit is gewoon ‘een retorische vraag’, dat eigenlijk geen reactie behoeft, maar ik kan het niet laten)
   De God van het Christendom heeft in alle geval een heel palmares van “christelijk correct denken” achter zich, met uitroeiing van de Katharen en andere ketters (=andersdenkenen), met een eeuwenlange censuur op boeken & geschriften, verbanningen uit de christelijke gemeenschap, demoniseringen, enz …
   Om maar te zwijgen van de nieuwe opkomende god, de Allah van de islam en van de profeet Mohammed.
   Ook die “laat koppen makkelijk rollen” bij ketterij (=andersdenkendheid) of staat soms andersdenkendheid alleen toe mits serieuse onderdanigheid, zeer beperkende leefregels & het betalen van hoge djizia-taks, naast het “niet bestraffen” van gedurige aanvallen & pesterijen & vandalisme & verkrachtingen door moslims op die (christelijke & joodse) andersdenkenden.

   • YJoris zegt:

    ’n tikfoutje corrigeren:
    “Ik beloof best…” moet natuurlijk zijn “Ik geloof best…”

   • Eric zegt:

    Ik waardeer uw reactie, mijnheer Joris, het is fijn te weten dat we niet alleen in dit middernachtelijk uur in dit verdwaasde onland ronddwalen. Overigens, het zijn niet wij die ronddwalen: West-Europa, dat zich verkocht heeft aan de bureaucraten van de EU is de weg volledig kwijtgeraakt. Op geen enkel continent, misschien zelfs niet op het Afrikaanse, valt zoveel onzin te beluisteren, wordt zo’n schaamteloos loopje met de primaire logica & realiteitszin genomen als in West-Europa. Zoals ik hierboven al schreef: het houdt niet op en je houdt het niet voor mogelijk.
    Toch één opmerking: ik trek geen scheidslijn tussen links en rechts denken, maar tussen het vermogen tot denken en het onvermogen tot denken. Onder die tweede categorie vallen de politiek-correcte verblinden bij wie de moraal de gedachten steevast in de weg zit. Dat niet alle links geöriënteerden politiek-correct en dus mentaal incapabel zijn bewijst de volgende Deense eerste minister. Als socialiste gaat ze een migratiebeleid voeren dat qua strengheid verder gaat dan het beleid van de vorige, zeer rechtse regering. Ze begrijpt dat je geen welvaartsstaat met massamigratie kan verzoenen, en dat islamisering niet aan vrijheid en veiligheid te koppelen valt. Ze weet dat Denemarken enkel gered kan worden middels draconische maatregelen tegen islam & immigratie. Sla het programma van de Deense socialistische partij er eens op na en vergelijk het met dat van sp.a en PS. Ze verschillen meer van elkaar dan een helder klaterend beekje van een rivier vol chemische smurrie.
    Ik denk dat onze zogenaamd rechtse NVA vijfhonderd keer politiek-correcter is dan de Deense socialisten. Maar eer dat gegeven de hersenen van meneer Bart de Wever bereikt staan we weer vijf jaar verder en is de boel nòg hopelozer geëvolueerd dan hij vandaag al is. De afgrond bestaat blijkbaar uit talloze verdiepingen, men kan altijd nóg dieper vallen. En het is dat dan ook wat de Belgische politiek en haar vetbetaalde persslaafjes obsessief doen ! (De illusie dat de recente verkiezingsuitslagen iets zouden veranderen heb ik gisteren laten varen).

 11. YJoris zegt:

  @JS artikel hierboven
  Eigenlijk bewandelt hij alle kanten: een analyse van hoe de verkiezingsresultaten te interpreteren, van hoe het kan worden, welke reactie er van de politiek te verwachten valt en wat niet, …
  Ik citeer enkele belangrijke zaken uit zijn artikel:
  “de Vlaming heeft gewoon zijn ras-le-bol-gevoel uitgewerkt op alle elites”, “Westvlaanderen waar het anti-eshtablisment gevoel hoogtij viert”, “verandering is een lachwekkende stoplap geworden”, ” BdWever … cordon… terwijl hij ongetwijfeld al wist: ook dit keer wordt het niets, “Vlaams Belang… Niet alle partijen hebben het DNA van een beleids- en systeempartij…”, “Zo goed en zo kwaad als het gaat zullen de trado’s plus de N-VA recht krabbelen na deze pandoering, om onder elkaar het grote compromis te bezegelen, in naam van het fatsoen. ”

  Sinds 1991, met de zogenaamde zwarte zondag, heeft in België de demo-cratie opgehouden te bestaan en werd overgenomen door de parti-cratie, tot op de dag van vandaag; deze decennia lange zwarte periode van politiek bedrijven zou eens eindelijk mogen stoppen, genoeg daarmee.

  Ik verwacht dat JS ook wel eens verder “out of the box” oplossingen gaat suggereren en onderzoeken, van hoe het nu verder kan of zou moeten gaan, met respekt voor de wil vd kiezer.

  Een piste die verder dient uitgespit en onderzocht zou moeten worden is die van het “confederalisme” bv.
  Veel is mogelijk:
  situaties zouden kunnen veranderen, ook de NVA was ooit een kleine partij, het cordon als ouderwetse Belgische antidemocratische (en uniek in Europa) oplossing, naast één verkiezing (om de zoveel jaar) zouden ook “het (bindende!) referendum” moeten kunnen, kunnen betogingen nu aub geen druk op de politici leggen, enz …

  Ik kijk uit naar JS artikels hieromtrent, alsook jullie reacties.

Reacties zijn gesloten.