De Vismooil’n versus de VN: tijd voor een nieuw Westers Schisma?

schisma

Met de kracht van een Griekse tragedie voltrekt zich de uitdrijving van De Vismooil’n, en meteen heel het Aalsters carnaval, uit het pantheon van het Cultureel Werelderfgoed. Ze hadden dat kwaliteitsmerk nog maar sinds 2010, maar op 9 december e.k. zal de Unesco in Colombia vermoedelijk het doodsvonnis vellen, vanwege een ‘antisemitische’ praalwagen waarop een stel joodse karikaturen het sabbatjaar van de carnavalsgroep uitbeeldden. Werelderfgoed-af dus, tenzij uitgebreide excuses volgen. Ik hoop uit de grond van mijn hart van niet, want wie zich nog serieus kan houden bij deze kermis der ijdelheid vanwege de internationale cultuurpolitie, altijd wel ergens op een exotische plek conclaaf houdend, is ziende blind en mist elke vorm van humor, om maar eens Bert Bultinck te parafraseren.

Superdivers

Gistel: de Sint-Godelieve processie

Want wat is dat voor iets, die Unesco? Het is een in 1945 opgericht filiaal van de Verenigde Naties, specifiek toegespitst op de groei en bloei van wetenschap, cultuur en onderwijs, evenals de interculturele dialoog (poco alert). Hoofdzetel: Parijs, ook planetaire hoofdstad van de horeca. Naast veelvuldig bezoek aan de gastronomische pareltjes van het Franse erfgoed is de bekendste activiteit zonder twijfel de inventarisering van mondiaal cultureel patrimonium, het Werelderfgoed dus. Opgesplitst in materiëel erfgoed (monumenten vooral) en immateriëel (alle mogelijke volksrituelen, gebruiken, tradities). De organisatie leeft van afdrachten van de lidstaten, en als de VS het laten afweten zoals een paar keer is gebeurd, scheelt dat toch een pousse café als er getafeld wordt.

Minder geweten is dat de Vlaamse Regering al in 2003 een Vlaamse Unesco Commissie installeerde, ‘een orgaan dat de (Belgische) regering kan adviseren over Unesco-aangelegenheden en dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco bevordert’. Dat is interessant, ook weer iets waar budgetten voor vrij gemaakt worden en waar wij voor betalen. Wanneer schieten de leden van dit schimmig cenakel eens uit hun sloffen om uit te leggen dat werelderfgoed beheren, vanuit een universalistisch standpunt, betekent dat men ook moet kunnen omgaan met diversiteit? Of moet het immateriëel erfgoed zich beperken tot wat politiek-correcte folklore als de Gistelse Godelieveprocessie? En als superdiversiteit dé sleutelterm is van heel het Unesco-charter, hoe kan je dan het oeroude carnaval miskennen als subversief narrenfeest?

En dan is er natuurlijk de zionistische lobby die via deze klaagmuurvertoning vooral haar invloed in de bovenste maatschappelijke regionen wil uittesten. Wie het hallucinante tweegesprek heeft gezien in VRT-Terzake tussen de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese en de Antwerps-Joodse schepen Claude Marinower, die D’Haese nog net niet persoonlijk verantwoordelijk stelde voor de holocaust, moet toch beseffen dat hier alle gevoel voor proportie is zoek geraakt. Als het wereldjodendom echt het antisemitisme weer in het leven willen roepen, moeten ze zo maar verder doen.

Ik vraag me overigens af wanneer er eens iemand uit die Joodse gemeenschap zal opstaan, met genoeg gezond verstand om te zeggen dat dit een ridicuul schouwspel is, het onderwerp van een nieuwe praalwagen waardig én een bagatallisering van het eigenlijke holocaustthema. Helaas, volgens de laatste berichten is  de complete Antwerpse diamantsector, zoals bekend in joodse handen, zijn koffers aan het pakken. Goed voor de Indiërs die op de loer staan om de handel over te nemen, en zoals bekend betaalt die sector toch bijna geen belastingen, weinig aan verloren. Oeps, weer een antisemitische steek, neen, we gaan het nooit leren.

De ‘R’ van refusé

Edouard Manet: ‘Le Déjeuner sur l’Herbe’ (1863), verworpen wegens onfatsoenlijk

Hoog tijd om een constructieve oplossing te bedenken voor de dreigende uitsluiting door de VN van De Vismooil’n, zonder gezichtsverlies van een van de partijen.

Een van de meest vermakelijke momenten uit de geschiedenis van het christendom is de kwestie van de twee pausen die elkaar in de ban sloegen, algemeen bekend als het Westers Schisma, een paarse komedie die zich afspeelde tussen 1378 tot 1418. De ene paus residerend in Rome, de andere in het Franse Avignon, waarbij zich grote theologische debatten afspeelden over wie de echte was. Een eeuw later zou zich ook echt een tegenkerk afsplitsen, het protestantisme, maar dat is weer een andere kwestie. Of misschien toch niet.

In het algemeen is dat soort schismafenomenen boeiend. Figuren en structuren die een dissidente replica vormen van het origineel, een soort tegenspiegel, en een eigen leven gaan leiden. In het Frankrijk van de 19de eeuw bestond er een officieel kunstsalon waarvoor een jury de werken selecteerde op basis van academische maatstaven. Het moest braaf, figuratief en politiek-correct zijn. De geweigerde werken kregen het brandmerk ‘R’ op het kader en werden uit het modale verkoopcircuit geweerd. Uiteindelijk besloten al die verbannen artiesten, waaronder kleppers als Monet, Manet, Renoir, en Cézanne, een alternatief salon te organiseren dat bekend werd als het Salon des Refusés. En dat inzake artistieke kwaliteit uiteindelijk het origineel ver oversteeg.

In die zin pleit ik ook voor een alternatief ‘salon’ van uitgesloten erfgoed, georganiseerd door een instituut dat ik de Funesco zou noemen. Deze heeft alle kenmerken van een carnavalsvereniging en verkiest jaarlijks een prins. We spreken dan liever van zwerfgoed omdat het zich niet laat opsluiten in een definitie van cultureel- of politiek-correct. Want laten we wel wezen: uiteindelijk is heel die kwestie van het wereld-cultuurpatrimonium weinig meer dan een locomotief voor de toeristische industrie, en worden wij aangezet om veel CO2 uit te stoten via vliegtuigtickets naar Venetië, Egypte, Borobudur en het Paaseiland om ons te vergapen aan geklasseerde monumenten, tot die letterlijk uit mekaar vallen door het publiek gewasem.

Het eindige globalisme

Het zwerfgoedpatrimonium dus, samengebracht in een salon des refusés. Helemaal tegengesteld aan het Unesco-erfgoed wordt hier het mondiaal toerisme ontraden en ambieert men de afscherming. Het is er voor en door de omgeving waarin het ontstond. Hebben de joden een probleem met het Aalsters carnaval? Tant pis, dat ze er dan weg blijven. Lusten ze het niet bij de Verenigde Naties? Dan ont-verenigen we maar. De globalistisch-globaliserende premisse van de Unesco vervalt hier compleet. Er zijn plekken die niet hoeven plat gelopen worden en aan de bevoogding willen ontsnappen. Gekoesterde kleinoden die publiciteit schuwen. Zoals de Zwarte Madonna die hier boven de trap hangt –hoogst persoonlijk erfgoed-, het voorhofje van mijn buurvrouw, herberg ’t Klein Verzet, en nog een restaurantje waarvan ik zelfs de naam niet noem omdat ik daar niet iedereen die dit leest wil tegenkomen. Of denk aan koks die hun sterren inleveren omdat ze de Michelin-toeristen beu zijn. Of de Bruggelingen die niet meer willen leven in een pretpark vol chocoladewinkels.

Tijd dus voor een nieuw Westers Schisma: de Unesco versus de Funesco, en al wie buitengesjeesd wordt bij de eerste, wacht een warm onthaal bij de tweede. De wereld is niet één,- dat is een politiek-correcte constructie,- hij is polair en antagonistisch, brengt zijn eigen tegengestelden voort. En er zijn plekken die staan op hun integriteit en net daaraan hun waarde ontlenen. In dat opzicht moeten we de Unesco zelfs dankbaar zijn dat ze dat in herinnering brengt, en in feite zichzelf als ‘wereldorganisatie’ ont-universaliseert, zich tot de reële dimensie herleidt van een clubje weldenkende maar evenzo arrogante cultuurbureaucraten.

De schisma’s zullen toenemen naarmate het eenheidsdenken verschrompelt. Dat fenomeen doet zich voor op politiek, cultureel en maatschappelijk vlak. Het Aalsters carnaval hoort gewoon niet thuis op een lijstje van geklasseerde rituelen waar de wereldgemeenschap dan ook haar zegje over moet hebben. Het moet vooral zichzelf blijven.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

45 reacties op De Vismooil’n versus de VN: tijd voor een nieuw Westers Schisma?

 1. Yvo Gijsbers zegt:

  Carnaval, de universele bonte kermis die zich van geen kanten laat ringeloren. Dat wisten ze al in 1509, toen een zotte wereldgeleerde op een bierviltje de “lof der zotheid” neerganzeveerde.

  • Christel zegt:

   Haha, ik zie het beeld al voor mij opdoemen, de geleerde Erasmus die zijn satire ‘Moriae Enconium’ op een ‘bierviltje’ schreef. Maar zot was hij allesbehalve. De uil van Minerva was reeds bij hem neergestreken, maar bij Unesco helaas niet 😉

 2. Ines zegt:

  Pittig detail over het diplomatisch vernuft van het wereld jodendom: Israël is in 2017 zelf uit de Unesco gestapt, toch is de voorgedragen directrice van Unesco sinds 2018 van joodse afkomst: Audry Azoulay, geboren in Frankrijk van Marokkaans-joodse afkomst. Haar vader André Azoulay, is belangrijkste adviseur van koning Mo de zesde en zijn invloed heeft er mede toe geleid dat het 2000-jarig Joods erfgoed in Marokko met succes werd gekoesterd en gedocumenteerd. Dus MarginAalst zal met zijn boertige burgemeester bijna zeker afgevoerd worden en naar alle waarschijnlijkheid zal het joods carnavalfeest Purim haar plaats innemen.
  https://www.moroccoworldnews.com/2017/10/231187/andre-azoulay-audrey-azoulay-unesco/

 3. kukeluku! zegt:

  “Bear in mind that you, the worm and all other small creatures are considered as equals in the world. For all were created and have but the ability given to them by the blessed Creator. Always keep this matter in mind!”
  Baal Shem Tov (mystieke rabbijn, verre afstammeling van Koning David)

 4. Eric-B.L. zegt:

  Keep in mind that soon all (post-modern) christians and jews will undergo the most severe persecution ever in this world. With or without carnival. Prepare yourself and direct your mind and soul to the real Christ of the Eldest Churches and beware of the artificial christ of freemasonry already present in all post-modern churches and religions under the guidance of dark illegitimate ‘pope’ Bergoglio ‘Francis’, born out of the UN related alliances. On the spritual level schism is a fact and soon blood will stream like rivers worldwide. Most probably without any carnival left.

  • Christel zegt:

   Man toch, kijk wat minder naar Amerikaanse apocalyptische films, wat meer naar heerlijke satires à la Monthy Python of naar Louis de Funès. Een perfect boegbeeld van Funesco!

  • Eric-B.L. zegt:

   Die film heb ik al jaren thuis en kijk er ca. om de twee jaren met plezier naar. Maar dat is geen reden om de ernst te vergeten.
   — Wat heden met de zon gebeurt en waarom —
   wordt uitgebreid beantwoord op deze pagina:
   http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3151307
   en de twee teksten daaronder.
   —– over de grotere zonneactiviteit —–
   -3- De waarschuwing en het Kruis aan de Hemel.
   -2- Op het punt dat geen terugkeer mogelijk is.
   -1- De zonneactiviteit — samenvatting van eerdere berichten.

 5. Christel zegt:

  Over een ‘Westers schisma’ gesproken…ik sta er versteld van hoeveel bagger de frontman van Forum voor Democratie afgelopen dagen over zich heen kreeg en er zelfs doodsbedreigingen aan zijn adres werden geuit. Dat er de draak werd gestoken met zijn overwinningsspeech, was nogal wiedes. Hij bracht alvast cartoonisten veel inspiratie en ook ik moest lachen met sommige cartoons (zoals bv. zo eentje waarop een vrouw mijmert: ‘straks komt mijn blind date… Ik ben benieuwd naar zijn openingszin. Die zegt vaak alles!’ en op het laatste beeld duikt Thierry Baudet op met de woorden ‘Hoi, de uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij ’t vallen van de avond’.). Al gingen er sommigen wel erg ver door Baudet te associëren met het nazisme. De reacties daarop waren niet mals. Zo diende ook een cartoonist vandaag een klacht in vanwege weer een doodsbedreiging gericht aan Baudet. Humor en relativering, dat is blijkbaar de ‘linkse’ groep vreemd. In plaats van te argumenteren waarom ze niet akkoord gaan met Baudets ideeën, schelden ze hem de huid vol met ‘seksist’, ‘racist’, ‘neo-nazi’, ‘fascist’..;en wat nog allemaal en wensen ze hem zelfs dood. En dat voor een groep die zich ‘ verdraagzaam’, ‘open-minded’ en ‘superdivers’ beschouwt. Wat een intellectuele armoede. Om er triest van te worden.
  https://nos.nl/artikel/2277646-cartoonist-ruben-l-oppenheimer-doet-aangifte-om-bedreiging-baudet.html

 6. Ines zegt:

  Jonkvrouwe Van den Maegdenberghe, u hoeft zich het hoofd niet breken over de lotgevallen van de weledele heer Baudet. Een man van de ridderschap, die mammoeten heeft gevloerd, barre ijstijden overleefd en zich nu aan het front heeft gemeld om het boreaal te redden van de hysterische klimaathekserij. En na de deze gevechten op leven en dood, ordonneert hij tussen de gewone stervelingen een Heineken bij de kastelein. Zijn volgehouden inspanningen om de mooiste architectuur en muziek die er onder de sterrenhemel heeft bestaan te laten erkennen als werelderfgoed heeft ertoe geleid dat de piramides van Gizeh uit de Unesco zijn gedonderd ten koste van de Bataafse Piramide gebouwd op een Utrechtse berg. Bien sur! In deze tijden van raciale gevoeligheden heeft de vergadering der VN geoordeeld dat de Egyptische piramides niet meer van deze tijd zijn wegens gebouwd op slavernij. En bovendien toont de Utrechtse piramide de genialiteit van de Nederlandse architectuur ten opzichte van de oud-Egyptische want zij hebben hun piramide gebouwd op een bestaande berg met zandzakken. Dat scheelt natuurlijk een boel slaven en katrollen. En om het mooiste stukje muziek te bepalen houdt de Nederlandse krant Telegraaf momenteel een online poll over drie liedjes van Frans Bauer. Daarna is de weg open om een aanvraag in te dienen bij de Funesco. Het moet maar eens uit zijn met die oikofobie en Oranje moet weer terug boven. Alleen jammer dat de uil van Minerva maar niet wil nederdalen op het veld van de oranje speellieden die meedingen voor de Europese toernooischappen van de Ronde Bal. Misschien moet de Oranje Renaissancevloot dringend versterkt worden met enkele bruingekleurde vlaggenschepen. Een bescheiden gedachte mijnes. Zijt Gegroet, U mag beschikken.

  • Jonkvrouw VdM zegt:

   Haha, je hebt kennelijk heel zijn speech goed doorgelezen en zich erop geïnspireerd. Top.
   PS . Ik hou van ridders die tegen mammoeten vechten – hij mag me gerust komen halen op zijn witte paard.
   PS 2 – deze avond zijn laatste boek ‘ van elk waarheen bevrijd’ aan het lezen. Tot nu toe nog geen ‘seksistische’ passages tegengekomen – integendeel, hij is een romanticus pur sang. Heel gepassioneerd. Ik begrijp zijn bezorgdheid om de toekomst en zijn vrees voor de ontheemding en de teloorgang van onze cultuur. Die deel ik ook. Hij is nog jong en heeft natuurlijk nog niet zo lang de politieke wateren doorgezwommen. Maar het is goed dat hij een flinke deining in die wateren heeft veroorzaakt. Zo houdt hij de mammoeten alert. Slaap zacht – ook de uil van Minerva moet eens een dutje doen.

   • Ines zegt:

    Hij was eerst auteur, voor hij in de politiek ging. Ik heb Baudet leren kennen in 2013 door een kennis die toen enorm met hem dweepte. Hij voorzag toen al een grote politieke toekomst voor Baudet, die kennis van mij was er zelf ook rotsvast van overtuigd net als Baudet dat EU en de euro gingen imploderen (wat niet gebeurd is) en het migratiethema was bij Baudet toen niet prominent aanwezig. Hij richtte zijn pijlen samen met Frits Bolkestein op de “EU dictatuur”. Hij is en blijft een populist, steeds de onzekere kiezer achterna hollend en appelerend aan de hot issues van het moment. Dan heb je uiteindelijk wel eens prijs. De plaat van Wilders is blijven hangen en de mensen willen wat anders. Hij is aan zet nu en mag het gaan waarmaken. Ik geloof niet dat hij of zijn kliek de haalbare oplossingen heeft om zijn ideeën te kunnen omzetten in beleid. Natuurlijk zorgt dit verkiezingsucces voor deining bij links en haar instituten. Hij lanceerde dan ook resoluut de aanval op alles en iedereen ter linkerzijde. Ik heb toevallig die speech live gezien, heel apart taalgebruik om zich te onderscheiden van de rest. Grofgebekt is passé. Het is allemaal gebakken lucht maar wel verpakt in een mooie ballon. Ps.ik denk dat hij homo is maar ervoor kiest om op dit moment van zijn politieke loopbaan en in het licht van zijn beleden conservatisme daar niet mee naar buiten te treden.

   • Eric zegt:

    Wat denkt u toch stereotiep. Alsof een homoseksueel – wat Baudet overigens niet is – niet conservatief zou kunnen zijn of een conservatief zich niet als homoseksueel zou kunnen uiten. Door de opkomst van een bepaald homofoob woestijngeloof behoort tegenwoordig de meerderheid van de homoseksuelen politiek tot de rechtervleugel en worden linkse homo’s als verraders en collaborateurs met de islam beschouwd. Bovendien zijn er tal van vooraanstaande rechts-conservatieve homo’s. Pim Fortuyn was zo iemand en ook bijvoorbeeld rechtse intellectuelen als Douglas Murray en Milo Yiannopoulos komen voor hun homoseksuele geaardheid uit. De tijd dat homo’s iets met links hadden is, behalve in Ines breintje, al lang voorbij. Welke verstandige homo wil immers islamofiele partijen steunen? Je zou halfgek of een zelfmoordenaar moeten zijn.

   • Christel zegt:

    Waarop baseer je je vermoeden? Vorige keer schreef je nog dat hij zo graag koketteerde met zijn ‘Perzische vriendin’. In zijn boekje en in de interviews heb ik die indruk niet, dat hij voor de mannen is.
    Hij is wel conservatief en nostalgisch, een liefhebber van klassieke muziek, de 19de eeuwse kunst & architectuur. Hoe hij mijmert over Parijs en de Europese cultuur. Wel grappig wat hij over de Amerikanen ( volgens hem een opdringerig en luidruchtig volk, vinden we dat zelf niet van de Nederlanders? 😉 ) en over baguettes (‘als ode aan de mannelijkheid’ :-D). In zijn boek bespeur je dualiteit tussen gevoel en ratio. Precies zoals Narziss en Goldmund van Hermann Hesse, maar dan in één persoon. Mijn beeld van hem als romanticus was juist. Zo ken ik nog eentje in mijn directe omgeving ;-).

 7. Ines zegt:

  Ja, klopt, politici die koketteren met
  vooral exotische madeliefjes doen dat net om elke schijn van homoseksualiteit weg te nemen. Baudet hoeft dat niet te doen in het meest homovriendelijke land ter wereld maar is verplicht dat wanneer hij zich uitdrukkelijk inschrijft in de rechts-conservatieve -‘beschavingsfamilie’ zoals hij het noemt – waar dit gegeven i.t.t. wat Eric beweert – nog altijd héél moeilijk ligt. Je moet de bekende radicaal-rechtse fora er eens op nalezen. De decriminalisering van homoseksualiteit wordt in die kringen beschouwd als één van de hoofdoorzaken van het verval van de westerse beschaving. Maar het is not done voor de politieke opperhoofden om het openlijk te zeggen om strategisch – electorale redenen. Extreemrechtse jongens zijn bovenal heel hypocriet als het om ethische kwesties gaat. Zie hoe bv.de Nashville Verklaring heel veel weerklank heeft gevonden in de VS en NL zonder veel publieke weerstand van diegenen die meestal op de eerste rij staan te roepen om homofobie te hekelen. Ik kan natuurlijk ook een boompje opzetten over mijn wel zeer goed functionerende gaydar maar dat wil ik Eric niet aandoen.

  • Eric zegt:

   Haha, dus mannen die met buitenlandse vrouwen vrijen verdringen zo hun homoseksuele gevoelens. Ik wist niet dat ons Ines zo xenofoob was dat buitenlandse vrouwen in haar ogen enkel door mannen met een verdrongen homoseksualiteit geliefd kunnen worden. De haat in die redenering spreekt boekdelen en onthult een traumatische ervaring uit Ines’ duistere verleden. Zou het kunnen dat één van Ines’ exen haar ooit heeft laten vallen voor een Perzische of een anderszins exotische schoonheid? Er moet toch een reden zijn waarom een links nest als Ines telkens weer vervalt in het goorste racisme wanneer het gaat om vrouwen uit andere culturen. Onopgelost probleempje, Ines?
   Overigens, een figuur als Macron die duidelijk met een onderdrukte homoseksualiteit kampt is niet getrouwd met een exotische schone maar met een vrouw die zijn eigen moeder zou kunnen zijn. De vraag of er een verband bestaat tussen de hang naar een veel oudere moederfiguur (wat op een botte afwijzing door de eigen moeder in de jeugd kan duiden) en een latent aanwezige homoseksualiteit laat ik graag aan de Freudianen over. Zij filosoferen graag over dat soort vraagstukken.

  • Christel zegt:

   Zijn huidige liefje is nochtans een Hollandse studente. En ze wonen nu samen in een piepklein appartement.
   Frappant dat een van de hoofdfiguren in zijn boekje ook Davide heet.
   https://www.ditjesendatjes.nl/thierry-baudet-woont-samen-met-verloofde/

   Michel Houellebecq is ondertussen getrouwd met een Chinese jonge vrouw en recent nog gezien op het boekenbal in Amsterdam. Ook een manier om zijn ‘verdoken homoseksualiteit’ te verbergen misschien? (LOL).
   Eric heeft gelijk, hij wordt nu met open armen ontvangen door de linkse culturele elite.

 8. Ines zegt:

  Hahaha, zoveel onzin ontkrachten…daar begin ik niet eens aan. Een duister verleden, hahaha ik denk het niet. Het meest opwindende dat ik ooit heb gedaan is een gebroken mayonaisepot ’s nachts uit een vuilzak gehaald omdat ik bang was dat iemand van de reinigingsdienst zich eraan zou verwonden. En onopgeloste probleemjes?? Hebt u die dan ook niet? Wij allemaal toch. U slaat zoals zo vaak de bal mis. Niet achter alles iets zoeken.

 9. Christel zegt:

  Holala, de vonken spatten van het scherm af. Jullie lijken wel een getrouwd koppel :-D.

  • Eric zegt:

   Ja, oké, maar uw haat tegen exotische – in casu Perzische – vrouwen blijft dan natuurlijk onverklaard. Of is het omdat veel zuiderse vrouwen als ervaringsdeskundigen de islam haten dat u hen haat?

   • Eric zegt:

    Bovenstaande reactie is natuurlijk voor Ines bedoeld.

   • Ines zegt:

    Ik denk dat u uw ongezonde preoccupatie met de islam projecteert op alles en iedereen die een andere mening is toegedaan over de meeste onderwerpen die hier besproken worden en het leidt vaak tot bizarre conclusies van uwe kant. Ik heb niks tegen Perzische vrouwen, alleen hekel de politieke recuperatie door veelal (extreem)rechts van exotische vrouwen in het algemeen die een zielig levensverhaal opdissen, dat meestal ook nooit echt te verifiëren valt, en daarmee een soort van nepfeministisch agenda moeten dienen. De laatste tijd zijn dat indd opvallend Iraanse dames. Kijk bv.naar Assinta Kanko en Darya Safai bij N-VA. En Baudets Perzische vriendinnetje is ondertussen ook al afgevoerd, nadat hij zelf de pers opzocht om toeteren hoe geïntegreerd zij wel niet was, wil hij nu hij een blondine datet ineens alle privacy. Die vrouwen vertegenwoordigen quasi niemand in hun allochtone gemeenschap, zij zijn eerder een trofee voor Francken & Co om mee uit pakken met hun zieligheid gebruikt als aaibaarheidsfactor, net als de Chaldeeuwse christenen trouwens. Heeft niks met emancipatie te maken. Aan de andere kant zie je dat bij die partijen juist een onderdrukking van vrouwen die wel identitair zelfbewust zijn en daarmee aan de slag willen gaan, zoals het geval Veerle Wauters. Dat is een puur persoonlijke politieke analyse die ik heb gemaakt en heeft niks met racisme of godbetert haat te maken. Begrepen? Wel is het zo dat voor vrouwen andere vrouwen vaak strenger zijn, en rationaliseren vrouwen hun been afkeer of voorkeur voor een publieke figuur van hetzelfde geslacht nadat ze een emotioneel gekozen hebben. Ligt aan hoe vrouwen de wereld waarnemen. Maar eens je je bewust bent van dat subjectief onderhuids stoorzendertje ga je er ook beter op letten om dat subtiel anders beoordelen af te blokken. Al steekt het toch wel de kop af en toe. Zo denk ik soms bij mezelf dat het idee van Perzisch vrouwelijk schoon een puur westers gebrouwde mythe is. (GRAPJE!)

   • Eric zegt:

    Met uw reactie bevestigt u de correctheid van wat ik eerder schreef: uw haat tegenover door de islam en door achterlijke Afrikaanse tradities seksueel en anderszins verminkte jonge vrouwen is grenzeloos en ondoorgrondelijk. Ik zou u graag eens weten besneden worden, eens zien of u zichzelf niet ook zo ‘zielig’ zou vinden. Een beetje invoelingsvermogen is u wel degelijk vreemd. En blijkbaar zijn vrouwen die opkomen voor rechtse partijen trutten die zich voor allerlei politieke agenda’s laten gebruiken, terwijl natuurlijk islamitische vrouwen die opkomen voor linkse partijen (genre Almaci of Kitir) in uw ogen het ware feminisme vertegenwoordigen, nietwaar? Ach ja, binnen 40 jaar hoeven we dit debat niet meer te voeren, dan is er van homoseksualiteit of feminisme helemaal geen sprake meer. Als u een voorproefje wenst, reis dan eens naar Bruneï, misschien kunnen daar uw oogjes lichtelijk geopend worden.

  • Eric zegt:

   Bovenstaande reactie is natuurlijk voor Ines bedoeld.

 10. Ines zegt:

  (Zonder vautjes)
  Ik denk dat u uw ongezonde preoccupatie met de islam projecteert op alles en iedereen die een andere mening is toegedaan over de meeste onderwerpen die hier besproken worden en het leidt vaak tot bizarre conclusies van uwe kant. Ik heb niks tegen Perzische vrouwen, alleen hekel ik de politieke recuperatie door veelal (extreem)rechts van exotische vrouwen in het algemeen die een zielig levensverhaal opdissen, dat meestal ook nooit echt te verifiëren valt, en daarmee een soort van nepfeministisch agenda moeten dienen. De laatste tijd zijn dat indd opvallend Iraanse dames. Kijk bv.naar Assinta Kanko en Darya Safai bij N-VA. En Baudets Perzische vriendinnetje is ondertussen ook al afgevoerd, nadat hij zelf de pers opzocht om toeteren hoe geïntegreerd zij wel niet was, wil hij nu hij een blondine datet ineens alle privacy. Die vrouwen vertegenwoordigen quasi niemand in hun allochtone gemeenschap, zij zijn eerder een trofee voor Francken & Co om mee uit pakken met hun zieligheid gebruikt als aaibaarheidsfactor, net als de Chaldeeuwse christenen trouwens. Heeft niks met emancipatie te maken. Aan de andere kant zie je dat bij die partijen juist een onderdrukking van vrouwen die wel identitair zelfbewust zijn en daarmee aan de slag willen gaan, zoals het geval Veerle Wauters. Dat is een puur persoonlijke politieke analyse die ik heb gemaakt en heeft niks met racisme of godbetert haat te maken. Begrepen? Wel is het zo dat voor vrouwen andere vrouwen vaak strenger zijn, en rationaliseren vrouwen hun afkeer of voorkeur voor een publieke figuur van hetzelfde geslacht nadat ze emotioneel gekozen hebben. Ligt aan hoe vrouwen de wereld waarnemen. Maar eens je je bewust bent van dat subjectief onderhuids stoorzendertje ga je er ook beter op letten om dat subtiel anders beoordelen af te blokken. Al steekt het toch wel de kop af en toe. Zo denk ik soms bij mezelf dat het idee van Perzisch vrouwelijk schoon een puur westers gebrouwde mythe is. (GRAPJE!)

  • Eric zegt:

   Omdat men islamofobie niet met redelijke argumenten kan bestrijden – want redelijke argumenten bestaan hiervoor niet – wenst men islamofobie op autoritaire wijze met justitiële middelen te verbieden. Maar zolang er verstandige mensen met een normale gevoeligheid bestaan zal er islamofobie bestaan. En onder islamofobie versta ik niet alleen ‘angst voor de islam’, maar vooral islamhaat. Haat gebaseerd op rede en gevoel. De mate waarin die haat zich in het westen op politieke wijze kan uiten zal de overlevingskansen van het westen bepalen. Hoe meer haat jegens de islam, hoe groter die kansen.

 11. Eric-B.L. zegt:

  Bruce Springsteen (filmpje van optreden):
  “hold off the demons, inside and outside …”
  https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4413-bruce-springsteen-my-catholic-hometown

 12. Ines zegt:

  Ik hoop dat u beseft dat u zich met die twee laatste zinnen op het randje bevindt van wat wettelijk toelaatbaar is.

  • Ines zegt:

   Reactie was voor Eric.

  • Christel zegt:

   En de haat die de mainstream media tegen FVD opwekt, is dat ook niet op het randje van het wettelijk toelaatbare? En ze komen er mee weg ook.
   En Assita Kanko en Darya Safai zijn absoluut geen ‘zielige’ gevalletjes, maar pittige, sterke vrouwen, die niet op hun mondje zijn gevallen. Ze vechten juist voor vrouwenrechten van hun lotgenoten in islamitische landen en in Europa. Safai stelde nog net de hypocrisie van de EU en de VN aan de kaak, nadat Iran één dag na de veroordeling van de mensenrechtenadvocate Nasrin Soutedeh tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen (- omdat ze de vrouwen, die als verzet de hoofddoek uitdeden, verdedigde) als lid tot het Vrouwenrechten(!!) comité van de VN toetrad. Wie anders zou voor hen vechten?

   • Ines zegt:

    En dat gaat N-VA eens gaan oplossen of wat? Als er verenigde internationale druk moet uitgeoefend worden op één of andere schurkenstaat geeft België nooit thuis want er zijn altijd wel andere belangen in het spel. Voor alle duidelijkheid : ik vind Assinta Kanko niet zielig, voor haar haar strijd en haar levensloop: alle respect. Maar haar politieke fratsen mogen wel bekritiseerd worden, zoals alle andere politici. Wat heeft zij bv. te zeggen over het klimaat, ondewijs of de socio-economische uitdagingen. Niet veel want altijd wordt zij opgevoerd om over haar grote tragedie te babbelen. Ik heb daar geen boodschap aan. We weten ondertussen al wel dat er in haar thuisland een achterlijk praktijk in stand wordt gehouden. Wil ze daar iets concreet doen ? Dat ze zich bij een ngo nuttig gaat maken.

   • Eric zegt:

    Kanko kan zich ook hier nuttig maken, en dat doet ze. Er zijn gevallen van seksuele verminking van meisjes in België genoeg, evenals van uithuwelijking van kleine meisjes in hun thuisland, waarna de ganse familie weer naar België afreist om hier ‘sociale’ uitkeringen op te eisen. Net bij ngo’s kan ze niks gaan doen, dat zijn zichzelf verrijkende organisaties die de armoede en achterlijkheid in Afrika in stand houden en waarvan tal van leden zich te buiten gaan aan het verkrachten van jonge, weerloze vrouwen zonder middelen.
    En wat dat randje van de wet betreft dat ik eraf zou lopen: ik kies voor mijn geweten tegen absurde wetten die islamofobie verbieden. De islam als een ideologie die vrouwen en homoseksuelen onderdrukt en vermoordt, die gesticht is door een maffiabaas wiens opponenten één na één werden omgebracht, wiens soldaten joodse stammen uitroeiden, die eigenhandig ongelovigen ombracht en zelf ook vrouwen verkrachtte – die ideologie haat ik vanuit het diepste van mijn ziel. En die haat zal niet verdwijnen door één of ander misdadig wetje, gemaakt door een legertje idiote partijsoldaten aan de top. Ook Ataturk heeft zich in die zin over de islam uitgelaten. Hij heeft Turkije voor ongeveer driekwart eeuw van de islam bevrijd, waarna het land zich onder Erdogan opnieuw in de duisternis heeft gestort. Wie heeft de echte wet, die van het hart, niet die van de politiek aan zijn zijde? Weet u het, Ines?

   • Christel zegt:

    Zuhal Demir heeft tenminste wel een poging gedaan om de genitale verminking in de schijnwerpers te brengen en het aan te pakken door samen te werken met artsen. Zo is mijn werkgever, ZNA, de eerste die vrouwenbesnijdenissen aangeeft via een meldcode.
    https://www.hln.be/regio/antwerpen/zna-past-meldcodes-over-vrouwenbesnijdenis-toe~ad95021a/
    Ik begrijp dat Ines en JS wat ‘allergisch’ reageren als de naam ‘NVA’ valt of erbij betrokken is (ben er ook geen fan van), maar ze doen er tenminste wel iets aan… de andere partijen daarentegen steken hun kop in het zand. Het aantal migranten uit islamitische landen is de laatste jaren exponentieel gestegen en in Antwerpen en Brussel vertegenwoordigen ze zelfs de meerderheid in het lager onderwijs en in de cursussen Nederlands voor anderstaligen. Het is dus belangrijk dat ze de ‘vrouwenrechten’ van onze contreien leren kennen. Alhoewel ook jongetjes evenmin ontsnappen aan besnijdenissen. In Italië was er onlangs nog commotie omtrent het overlijden van een baby ten gevolge van een mislukte besnijdenis die thuis werd uitgevoerd…

 13. Eric-B.L. zegt:

  Haat bestrijden met haat vermeerdert de haat. Dat is het wezen van de oorlog. Nadat Jezus uitgebreid Zijn geestelijke macht had getoond over de Farizeeën liet Hij zich verraden door Judas en liet zich als een schaapje afslachten. Daarmee toont God wat ware liefde is. Mediteer hierover!

  Wanneer echter de afval van goddelozen het grootst wordt en er geen mogelijkheid meer is de Zuivere Geestelijke Liefdes-Beleving te herstellen dan pas wordt van Hogerhand ingegrepen. Lees daarom de profeten van de Katholieke Restkerk en begrijp dat de duivelse machten van haat eerst hun hoogtepunt van haat moeten vervullen voordat zij zullen worden weggevaagd. Het gaat niet slechts om de moslims, het gaat over allen die God en de waarheid verwerpen. Eenmaal het hoogtepunt bereikt wordt alles in het werk gesteld om al de leugenachtige zielen medogenloos te verwijderen. Dat zal niet verricht worden door de legers die nu overal gereed staan want deze zullen slechts zichzelf (elkaar) vernietigen.

  Alleen al de aanloop naar de dag van de nabije grote Waarschuwing zal duidelijk maken hoe God te werk gaat. U rest nog weinig tijd om u met God te verzoenen.

 14. Christel zegt:

  @Ines : haha, zo te zien ben je dit keer de muze van JS en gaf je hem de ideale munitie om nog eens op N-VA te kunnen schieten. Brandhout maken van diens politieke discours (‘mannen debatteren, vrouwen poseren’), hun babes en vrouwenrechten. En te bedenken dat hij vorige week nog glunderend stond te poseren met een van die babes op zijn lezing ;-).
  Nederland heeft Baudet, Vlaanderen Bartje en zijn babes 😀

  https://doorbraak.be/vrouwenrechten-en-partijpolitiek/

  • Eric zegt:

   Het is de populist Stevaert die hiermee begonnen is: toen de Stevaertbabes (Gennez, Temsamani, Van den Brempt, Van den Bossche) van goddelijke Steve macht kregen werd er door een handvol andere socialistische dames geklaagd dat ze geen enkele kans kregen in de partij hogerop te geraken … omwille van hun veel te lage babegehalte. Het is één van de geniale invallen van de Wever geweest om deze Stevaertstrategie over te nemen en de Vlaamse door exotische dames te vervangen. Ook de politieke bordelen moeten met hun tijd mee, nietwaar?

  • Ines zegt:

   Hahaha, ik voel me dan toch een muze van de Aldi, als ik mijn vermoeide ogen dito benen eens zo bezie😊 Maar ach, toch wel leuk dat de feedback van lezers hier soms tot inspiratie kan leiden. En JS die met een babe stond te glunderen? En ik die dacht dat Peumans de hoofdact ging zijn. JS is dan ook nooit voor één gat te vangen.

  • Christel zegt:

   Yep, Darya Safai kwam naar de lezing van vorige week, elders in de buurt van Leuven. De foto is te zien op Facebook:
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218698862091572&id=1499411146
   Jan Peumans ( ook al van N-VA) zou vanavond de voorstelling van het nieuwe boek over de media inleiden. Zie bovenaan op de blog.
   Ikzelf zou niets aan de lezingen hebben, kan het immers niet volgen en een goede tolk is al moeilijk te vinden en dan nog is het niet evident om sarcasme/ ironie te vertalen naar Vlaamse gebarentaal. Heb ooit een show van Kommil Foo met tolken gevolgd ( las anders wel graag de columns van Raf Walschaerts). Niet te doen. Terwijl heel de zaal plat lag van het lachen, gingen de woordgrapjes en de pointes aan ons voorbij. Helaas.

  • Christel zegt:

   De polemiek omtrent de column van JS over de partijpolitiek en vrouwenrechten gaat onverminderd voort op Facebook. Zo kon ik lezen hoeveel vrouwen (vooral N-VA aanhangers) in hun wiek geschoten zijn en zelfs ene Ann Moella (who’s that?) kroop in de pen om tegen hem te fulmineren. OK, de andere column over de witte konijnen / babes van Open-VLD (La Liekens en co) klonk precies minder hard, maar hoeveel politici zijn wél bekwaam om ons land te besturen? Misschien zijn vrouwen niet geschapen om in de politiek te gaan ( als ik zie hoeveel blunders Schauvlieghe, Crevits en zelfs de Block maken) maar de heren doen het ook niet denderend. De schuldenberg is ondanks de ferme besparingsmaatregelen (die vooral de werkende burger van hier treffen) nog groter geworden.
   https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/van-massenhove-dit-land-wordt-echt-slecht-bestuurd/10111102.html

  • Ines zegt:

   Nee, hij zit er nog steeds op, al zijn filmpjes zijn vrij te bekijken. Ze verbieden hem alleen te live streamen om de evidente reden dat sommige van zijn domme volgers de uiterste consequenties zijn haatpraat in de praktijk zouden kunnen uitvoeren. Het is voor zijn eigen bestwil want als er wat naars gebeurd zal hij elke verantwoordelijkheid toch van zich afwijzen.

   • Eric zegt:

    Haatpraat? Nooit wat van gemerkt. Hij heeft alleen het feit aangeklaagd dat duizend jonge vrouwen in een tijdspanne van tientallen jaren verkracht en gemarteld werden en dat de overheid ondertussen deed of haar neus bloedde omdat het over Pakistaanse bendes ging. Wie is het dan die veroordeeld en gecensureerd moet worden? ik denk niet Tommy Robinson. En daarvan getuigen ook de massademonstraties van talloze woedende Britten, fatsoenlijke mensen die de waanzin kotsbeu zijn. En die terecht vóór de Brexit hebben gestemd. Het grooming gang schandaal is zowat het grootste schandaal dat ooit in een doofpot werd gestoken. Een schande die nooit zal uitgewist worden. NOOIT !

  • Ines zegt:

   van zijn haatpraat
   gebeurT

Reacties zijn gesloten.