Groeten uit Davos

davos

Ik moet kort zijn vandaag want ik zit op het Wereldeconomisch Forum te Davos, om mijn ecologische voetafdruk op peil te houden (klimaat hoog op de agenda) en omdat ik straks tal van afspraken heb met andere personen die er op deze planeet toe doen.

Wat lezen we over het thuisfront? SP.A-voorzitter John Crombez slaagt er deze dagen in om alle media-aandacht naar zich toe te zuigen met een voorstel waar ik helemaal achter sta: verplichte anticonceptie voor mensen die beter geen kinderen op de wereld zouden zetten, zoals drugsverslaafden.
Voor sommigen ruikt dat naar nazipraktijken, maar dat is flauwe kul: baby’s die al via de navelstreng rotzooi naar binnen krijgen, dat kan echt niet.

Het voorstel van Crombez opent hopelijk een breed debat waarin de vraag meer algemeen gesteld kan worden wie recht heeft op een nageslacht, en vooral wie niet. We zijn met teveel op deze aardbol, daarover is iedereen hier in Davos het eens, er circuleren zelfs al lijstjes van menselijke profielen die voor voortplantingsstop in aanmerking komen.
Socialisten bijvoorbeeld: de oorzaak van veel onheil, in Vlaanderen vooral. Ze helpen onze economie naar de kl…, willen werklozen eindeloos lang laten profiteren, herbergen het grootste aantal corrupte politici, en zijn gewoon een algemene aanfluiting van het Darwinistische principe dat een soort zich verbetert door de vermenigvuldiging van succesrijke exemplaren.

crombezOver een andere categorie bestaat ook weinig twijfel, behalve in Oostende: Oostendenaars. Er is fundamenteel iets mis met deze populatie, en ik beken deemoedig, zelf tot de ondersoort behorend: wij hebben beter geen nakomelingen.
Van Ensor over Van de Lanotte tot Kamagurka, allemaal morbide figuren die werkelijk niets ernstig nemen en ook niet ernstig mogen genomen worden. Gekkenhuisvolk, waarvan de voortplanting eenvoudigweg de menselijke stam fataal aantast. De koningin der badsteden is altijd al een verlepte vamp geweest, maar nu stelt zich met de stijgende zeespiegel ook nog de vraag waarheen met de bewoners. De vraag stellen is ze beantwoorden: gecontroleerd laten uitsterven is de beste oplossing.

Over een derde categorie die hier ter sprake komt, bestaat meer controverse maar toch wil ik het in de groep gooien: de gitaristen. Nepmuzikanten die niks kunnen, geen noot muziek kunnen ontcijferen, maar dankzij de nepmuziek die ze spelen toch doen alsof de nulmeridiaan door hun achterste loopt. Denk alle gitaristen weg, en niet alleen is het bevolkingsoverschot opgelost, tevens is een fundamentele bron van akoestische vervuiling uit de wereld geholpen.

De lijst is uiteraard verre van compleet, en eens terug van Davos zal ik het in De Afspraak verder komen toelichten. Althans, dat was de bedoeling maar de uitnodiging van Phara is geannuleerd. Het blijkt namelijk dat John Crombez tot alle drie voornoemde uitdovingsprofielen behoort, en dat kan de openbare omroep niet maken, neen, dit was dus niet op de afspraak.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

36 reacties op Groeten uit Davos

 1. aghasee zegt:

  Klimaatalarmisten mogen wat mij betreft bovenaan het lijstje.

  • Marc zegt:

   Zeker. De klimaatontkenners kunnen dan later gewoon mee verzuipen, met de rest.

   • Eric zegt:

    Verzuipen? Waar? Toch niet in Oostende? Zo Johan Sanctorum daarboven in Davos in de sneeuw blijft plakken (of aan een vrouw, aan Donald Trump of een ander bevreemdend wezen) is Oostende de veiligste plek in Belgie. Ik was er onlangs en kan dus getuigen dat sinds mijn achtste, nu vijftig jaren geleden, de zeespiegel niet met één centimer gestegen is. In tegenstelling tot al die op de vrt uitgenodigde klimaatalarmisten ga ik, zoals ieder verstandig mens, vooral af op mijn waarnemingen en kieper ik alle door het internationale kapitalisme gegenereerde onheilsberichten overboord. Wie naïef is vertrekt maar of pleegt zelfmoord. Dat is een betere oplossing voor de Vlaamse bevolkingsdruk dan verplichte anticonceptie.

   • Marc zegt:

    Zalig toch, al die zelfverklaarde wetenschappers/klimaatontkenners die graag WILLEN geloven dat er geen vuiltje aan de lucht is, en feiten waarover al lang wetenschappelijke consensus bestaat, gewoon onder de mat vegen. Louter afgaand op het zgn. “gezond boerenverstand” , zoals degenen die destijds ontkenden dat de aarde rond is. Ga vooral zo door, ik amuseer me kostelijk met jullie.

   • Eric zegt:

    Wetenschappelijke consensus is in deze eveneens een uitvinding van lobbyisten. 60% noem ik geen consensus, enkel een meerderheid. Bovendien was er in de middeleeuwen een kerkelijke consensus dat de zon rond de aarde draaide. Consensussen zijn gewoon afspraken van meerderheden om de waarheid naar hun hand te zetten en sceptische minderheden te verketteren. Wetenschap als geloofssysteem heeft me nooit geboeid, wetenschap als zelfkritische kennisprocedure wel. Bovendien gelooft u dat er een bijna 100%-consensus bestaat omdat de geleide media u dat voorhouden. Vrijdenken speelt zich op een ander niveau af.

   • aghasee zegt:

    Ach ja. Volgens Al Gore -An Inconvenient Truth, AD 2006- zou New York -of was het Florida- in ’16 onder water staan. Pikant detail; Gore en ene zekere familie Clinton hebben zowat de hele waterlijn van Florida opgekocht en JFK verzet op vandaag een slordige zestig miljoen reizigers per jaar. Er is daar he-le-maal niks aan de hand. Gore en de rest van de klimaatpoenscheppers hebben één voordeel. Het plebs kijkt teveel naar Martine Tanghe en Rudi Vrannckckkxxxx. En denken te weinig voor zichzelf. Kassa…

   • aghasee zegt:

    FYI: een zonnepaneel produceert -van ontginning tot en met recyclage- min (minus) twintig procent electriciteit*. Om de basisbelasting op uw elektriciteitsnet te waarborgen zal u Doel 1,2,3 en 4 moeten aanspreken. Tot spijt etc…
    (*) Elektriciteit = energie. Zie: Eerste Wet Thermodynamica

   • Marc zegt:

    @Eric, wat u zegt over die 60% is onzin. Bij KLIMAATWETENSCHAPPERS, dus degenen die het écht weten, is de consensus 97,4% . Tenzij u denkt dat dat ook weer door de ‘geleide media’ is bedacht. Maar dan moet je consequent zijn en helemaal niéts meer geloven wat er gedrukt staat, ook niet de beweringen die u zelf gelooft.

   • Eric zegt:

    Meneer Marc, ik ben daar zeer consequent in en geloof enkel die berichten die ik met mijn eigen zintuigen heb kunnen verifiëren. Dus ik geloof niet dat bij ons het zeewaterpeil stijgt. Ik geloof evenmin dat, zoals onlangs in een artikel (was het in GvA of HLN?) werd beweerd, Portugezen net over de grens met Spanje drie of vier talen spreken. Ik ben aan die kanten geweest en Portugezen, behalve aan de kust, kennen over ’t algemeen enkel Portugees. Mensen die geen kranten lezen (en daar behoor ik dus niet toe) hebben vaak de verstandigste keuzes gemaakt. Kranten en de media in ’t algemeen zijn enkel megafoons voor waarheden die in voor ons onbekende ruimtes geproduceerd worden. Nog steeds wordt er in de msmedia volgehouden dat er met de islam geen probleem is, dat alleen het islamisme of de radicale islamieten een probleem zouden vormen, terwijl iedereen toch de Koran kan lezen, waarin de objectieve gegevens omtrent de islam gedrukt staan (omdat ze nu éénmaal uit diezelfde Koran voortkomen). Omwille van bepaalde belangen moet het volk onwetend gehouden worden, en daartoe dienen de media. Als ik massa’s geld, macht en invloed heb kan ik eender welke waarheid op wereldschaal aan de man brengen. Bijvoorbeeld dat het heelal eindig is. Ik prepareer enkele fotootjes van de eindgrens van het heelal en stuur ze via mijn lakeienkanalen de wereld rond. Geheid zijn er dan een paar miljoen mensen (of tientallen miljoenen) die morgen verklaren dat het heelal eindig is. Na een tijdje is het een basisvereiste om te geloven dat het heelal eindig is, anders kan je je academische carrière wel vergeten. Als journalist die dan niet gelooft dat het heelal eindig is maak je geen kans om tot een nieuwsdienstredactie toe te treden. Overal word je weggelachen, want wat jij ontkent wordt door alle gazetten van de wereld bevestigd, dus is het waar en ben jij verkeerd. Clinton ging president van de VS worden, weet u het nog? Het was in alle gazetten te lezen, werd voortdurend in alle tv- en radiojournaals herhaald. De reden daarvoor was dat men wou dat Clinton president werd (omdat dat in het belang van de eigenaars van de grote mediaketens was,die dan weer banden met bepaalde grootindustriëlen en grootaandeelhouders hebben). Toen het toch Trump bleek te zijn schreeuwde men moord en brand en de dagelijkse hetze tegen de huidige president van de VS heeft nog steeds niet opgehouden. Ik ben iemand die zegt dat hij niet weet of het heelal eindig is of niet, eigenlijk interesseert me die vraag niet want ik kan ze niet beantwoorden. Zoals niemand dat kan, ook niet de beste wetenschappers of filosofen. Op basis van mijn decennialange wederwaardigheden met de media kan ik wel zeggen dat men ons voortdurend bedondert. Vooral wanneer bepaalde ‘waarheden’ nauwelijks tegengesproken mogen worden (want wie dat doet is islamofoob, klimaatnegationist, gek of gewoon crimineel) word ik bijzonder achterdochtig, want zulke waarheden zijn vaak niks anders dan leugens die geproduceerd worden om bepaalde doelen te dienen. De zogenaamde pensée unique betreffende het klimaat is zelf zo’n leugen. Er zijn grote aantallen wetenschappers die andere geluiden willen laten horen, maar die geen kans maken om hun inzichten aan het grote publiek te presenteren. Omdat het niet over gewenste inzichten gaat.

    https://www.nas.org/articles/Estimated_40_Percent_of_Scientists_Doubt_Manmade_Global_Warming

   • Marc zegt:

    Slik.

   • Eric zegt:

    Ik weet niet, Marc, of u zich er ondertussen van heeft kunnen vergewissen dat hier iets vreemds gaande is. Elke donderdag overtreden – en dit meestal met goedkeuring van ouders, directies en leerkrachten – tienduizenden scholieren de wet die zegt dat men tot 18 jaar leerplichtig is. De minister van onderwijs spreekt zich over dit ‘initiatief’ niet uit, de koning steunt het uitdrukkelijk. Zoals het er nu uitziet zullen deze geregelde uitbarstingen van massale klimaathysterie bij jongeren tot aan de verkiezingen eind mei voortgezet worden. Het is duidelijk: ze dienen een politieke agenda.
    Enkele weken geleden begon het met een artikel in de meest koningsgetrouwe krant, de GVA. Het werd dadelijk overgenomen door de al even monarchistische Standaard, waarna de iets meer liberale De Morgen en HLN schoorvoetend volgden. GVA blijft echter door dagelijks breed uitgesmeerde artikels overtuigend koploper als instigator van deze grootscheeps geregisseerde acties . Deze krant heeft getracht ook andere groepen, zoals 55-plussers, te mobiliseren. Gisteren ging men zelfs zover deelname van 6 tot 12-jarigen aan te kondigen.
    Ik denk niet dat hier partijbureaus en strategische cellen van politieke think tanks bij betrokken zijn – op Groen na, natuurlijk. Maar toch is het stilzwijgen van de andere partijen oorverdovend. Bart De Wever werd duidelijk voor één keer verrast, de Vlaamse meester van de politieke strategie en manipulatie had dit niet zien aankomen en gaf enkele slappe commentaren..
    De acties dienen verschillende doelstellingen:
    – aanboren van een nieuw potentieel kiespubliek voor Groen, nu en in de toekomst.
    – verzwakking van partijen die de nadruk leggen op identiteit en westerse waarden en die vanuit die waarden kritisch zijn voor islam en islamisering.
    – versterking van de positie van het koningshuis (en van de Belgische constructie) door versterking van de koningsgezinde partijen, vooral van Groen.
    – Het vormen van een onbepaalbaar planetair bewustzijn bij de Vlaamse bevolking (op moslims heeft dit geen invloed), én een goodwill, zodat een volgend, nagestreefd Groen-Geel-Blauw kabinet de meest stringente ecologische maatregelen kan doordrukken, dit in functie van de grootindustrie en het groene lobbyisme.

 2. Marc zegt:

  En zéker niet te vergeten: mensen die vinden dat ananas op pizza, de zgn. pizza Hawaï, moet kunnen. Ananas is lekker en gezond, en pizza is ook lekker, maar de combinatie is gruwelijk en een aanfluiting van de Goede Smaak.

  • Yvo Gijsbers zegt:

   Een hele geruststelling dat je voor jezelf spreekt, over smaak valt niet te redetwisten. En over dat overige wil ik niet twisten, er zijn grenzen aan conversaties, vooral als ze gaan over kosteloos en kostenloos amuseren.

 3. E. Feiren zegt:

  Eindelijk nog eens goed gelachen. Het werd tijd.

 4. Ines zegt:

  Zeker en vast niet te vergeten: mensen die vrijwillig en bij volle bewustzijn op reis gaan naar Oostbloklanden en eenmaal terug beginnen op te scheppen over “het lekkere eten” aldaar.

  • Christel zegt:

   Kennelijk nog nooit in een ‘Oostblokland’ geweest :-). Als ik mijn reizen naar Hongarije, Roemenië en Slovenië naar boven haal, herinner ik me naast prachtige landschappen en art nouveau huizen, vooral delicieuze maaltijden, rijkelijk gedecoreerd met groenten, die nog echt naar de aarde proeven en nog maar te zwijgen van de kleurrijke en geurige markten. Je komt ogen en smaakpapillen tekort. No problem, na mij loopt de bloedlijn immers dood ;-).

 5. pief-paf-poef! zegt:

  Ik wil hier de pret niet bederven, maar het zou in Davos ook gaan over circulaire economie…
  Om bv. een draagbare computer van 2,8 kg te fabriceren is 4134 kg intermediair afval nodig. M.a.w. voor een koelkast, een auto, een wasmachine, enz. zijn DUIZENDEN kilo’s AFVAL nodig, anders kunnen deze goederen niet van de band rollen!!!

  • Yvo Gijsbers zegt:

   Oei…Uit welke bron, (buiten je brein) put je deze informatie?

   • pief-paf-poef! zegt:

    Neem me niet kwalijk, het gewicht van de ecologische rugzak van een draagbare computer van 2,8 kg is 434 kg i.p.v. 4134kg. Voor de fabricatie van een computerchip van 0,09 g is in de circulaire economie 20 kg afval nodig. Zie tabel bovenaan op p. 5 van een rapport van Les Amis de la Terre France en de Cniid (Centre national d’information indépendante sur les déchets) over de toepassing van geplande veroudering bij industrieel design van elektrische en elektronische producten :

    Klik om toegang te krijgen tot rapport_op_bdef_2_.pdf

   • Vanhoovels Paul zegt:

    Dat is nog steeds niet erg hoor. In het verleden had ik een discussie met een klimaatontkenner. Hij wilde mijn standpunt ondergraven toen ik beweerde dat we in te toekomst alleen nog op waterstof zouden rijden (of vliegen). Al de opgesomde redenen herhaal ik niet. Degenen die ze nu nog niet kennen zijn toch achterlijk.
    Dat meneerke betweter beweerde op het eind van onze discussie dat waterstof gewoon niet opgeslagen kon worden. Het zou doorsijpelen door de wanden van containers.
    En …. meneerke…… verdween dan maar als sneeuw voor de zon.
    Als je met dergelijke mensen een discussie wil voeren eindig je dus ergens in het oerwoud. Even een klein detail en dus een vraag. Hoeveel methaan zal er vrijkomen als de perma-frost ontdooit? En wat is de invloed van datzelfde methaan bij de opwarming van de aarde? En nu laat ik het woord aan onze wetenschappers.
    Ze kunnen beginnen met containers uit te vinden waar waterstof niet uit ontsnapt door de wanden. Man; man; man toch! OLH is veel te goed voor deze wereld want hij laat hier dergelijk volk vrij rondlopen. Misschien is hij daarom zelf definitief vertrokken?
    Het moet geen aangename belevenis zijn om alle dagen vast te stellen dat het grootste gedeelte van uw schepping te stom is om het vierkantig wiel uit te vinden.

 6. Eric-B.L. zegt:

  Alleen God heeft macht over het klimaat. Het klimaat is een van de middelen waarmee God Zijn almacht toont. Geen mens kan daar tegenop. Wetenschappers bestaan in twee soorten: degenen die ware wetenschap beijveren worden niet erkend en de anderen, de velen, verkopen hun ziel aan de zogenaamde ‘economische belangen’ zodat zij niet anders kunnen dan hun broodheren vrijmetselaars gelijkgeven. Lafaards.

  Dat waterstof ook gebruikt kan worden TIJDENS de actieve electrolyse — zonder opgeslagen te worden — wordt nooit vermeld want dan valt heel de petroleum en gas inustrie zonder werk. M.a.w. brandstof mag niet gratis zijn. Eigenlijk maar goed ook, want het zou nogal wat worden met gratis brandstof. Liegen omwille van de macht van de meedogenloze industrie! Nogmaals lafaards.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Verdorie! Daar heb ik nog niet aan gedacht! Opslagprobleem voor waterstof opgelost dus.
   Ge hangt een heel labo aan je auto, bus of whatever en je produceert waterstof terwijl je uw vacantieritjes maakt.
   Maar …..dat brandstof niet gratis mag zijn is wel een feit.
   Gratis brengt niks op. Welke slimme mensen laten gratis hun hersenen nog werken?
   En dit dan nog ten bate van het plebs dat er nu reeds op deze aardkloot voor 100% in de weg loopt. We vinden er wel iets op. Dat fabeltje over de wijnrank met zijn vele druiven gaan we afschaffen. In de toekomst mogen alleen dezen die minimum nog 20 miljoen Euro’s bezitten nog een paar kinderen kopen. Van de overschot klaplopers snijden we gewoon de ballen af. Opgeruimd staat netjes. Bovendien lopen druiven aan die wijnrank nooit in de weg want die blijven toch ter plaatse!? Geduldig wachtend tot ze opgegeten worden. Welke zot vergelijkt nu mensen met druiven?

  • Eric-B.L. zegt:

   Heer Vanhoovels, ware vruchten voortbrengen heeft totaal niets te maken met wereldse kindjes verwekken. Gelieve de wereldse beleving te relativeren en de geestelijke beleving te versterken. Indien uw zieltje nog slaapt op de dag dat uw lichaam sterft en uw onwetend zieltje voor Jezus moet verschijnen is het te laat om te smeken om barmhartigheid. Jaarlijks ondergaan duizenden mensen de goed gekende bijna-doods-ervaring waarna hun leven eindelijk meer geestelijk gericht verloopt. Mijn woorden zijn geen oordeel maar gedreven vanuit diepe bekommernis voor uw toekomst. — terloops, om H en O te scheiden heeft men slechts een bakje water en twee electroden nodig, niets meer en niets minder en kom nu niet beweren dat de electrische energie in verhouding moet zijn met de energie van H want daar draait het nu juist om! Feiten kunnen niet ontkend worden, noch de wereldse, noch de geestelijke.

   • Vanhoovels Paul zegt:

    Ik beweer niks hoor zaag. Bij elk scheikundig proces is er verlies van energie of omzetting van de ene energievorm naar de andere. Over endotherme of exotherme processen ga ik het evenmin hebben met U. Ge zit U verdomd nu reeds bezig te houden met mijn toekomst. Ben jij een vervelende zaag vent. Als ik op sterven lig zal er een revolver naast mijn bed liggen. En als jij dan denkt dat je het recht hebt om het H.Oliesel over mijn bed te komen sprenkelen dan schiet ik U gegarendeerd door uw stomme kop.
    Voor die paar uur die me dan nog resten mogen ze me opsluiten.
    Ik ben uw wespenmanieren kotsbeu. Zelfs zonder een glaasje cola in de buurt kom je mensen lastig vallen. Hoepel op vent en neem de rest van uw kerk mee.
    Ik heb er niet de minste boodschap aan.

 7. pief-paf-poef! zegt:

  De waterstoftechnologie lijkt me nog nuttig voor het ombouwen van voertuigen voor gemeentelijke werkzaamheden, stadsbussen, enz. met waterstof geproduceerd met de overtollige capaciteit van zon-en windenergie.
  http://www.groengas-centrum.nl/

 8. aghasee zegt:

  Mijn bijdragen worden hier gericht naar /dev/null

  Spijtig.
  Iemand die een andere mening is toegedaan mag niet meer meespelen.

  Dit zegt meer over Sanctorum dan over mij.

  • Eric-B.L. zegt:

   Blij dat u ook Linux gebruikt, maar niet blij dat u nog steeds meent het klimaat te kunnen beinvloeden. — Praktische tip: indien een opgezonden berichtje niet verschijnt kan het soms aan de lay-out liggen. In dat geval verdient het naar mijn ervaring aanbeveling van het geheel van uw tekst samen te proppen tot een doorlopende paragraaf in een enkel heel stuk. Meestal lukt het dan wel.

 9. Marc Schoeters zegt:

  Zowel de elite in Davos als de verwende klimaatspijbelaars zwijgen in alle talen over het enige écht belangrijke probleem op aarde: de waanzinnige overbevolking. De productie van een mens gaat gepaard met veel verspilling en een enorme “intermediaire” afvalberg. Zo is voor één bevruchte eicel van een paar milligram een papa van gemiddeld 75 kilogram en een mama van gemiddeld 65 kilogram nodig. Uit die bevruchte eicel ontwikkelt zich een baby – maar dat is alleen mogelijk door de vraatzucht van de zwangere vrouw. Zo’n baby van 4 kilo wordt na een twintigtal jaar een volwassen mens van 70 kilo. Twintig jaar lang elke dag een halve kilo voedsel vreten – dat betekent in totaal ongeveer 3600 kilo eten verspild. En daarna blijft zo’n mens nog eens meer dan een halve eeuw doorvreten. Over “intermediair” afval gesproken! En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van zo’n verspillend geproduceerde mens. In het beste geval een filosoof als Etienne Vermeersch. In het slechtste geval een dom huppelwicht als Anuna De Wever. Waarom zwijgen de bonsjes in Davos en de beunhaasjes van de klimaatbetogingen over de grootste oorzaak van alle wereldproblemen – klimaatopwarming, honger, armoede, massa-emigratie en ecologische vernietiging – namelijk: de overbevolking? Omdat het te delicaat is. Voor je het weet word je weggezet als kinderhater, racist, neokolonialist, antihumanist en goddeloze nihilist. Terwijl het toch heel eenvoudig is: dat de gelovige horden van het zuidelijk halfrond nu eens eindelijk stoppen met joeng op de wereld te poepen! Eigenlijk zou elke ontwikkelingshulp moeten gekoppeld worden aan een afdwingbaar contract over het terugdringen van de demografische explosie. Maar zoiets openlijk bepleiten, oogt natuurlijk minder sympathiek dan met een nietszeggend bordje “There is no planet B” rondlopen – hé Anunaatje? Trut. Etienne Vermeersch – die vorige week vrijwillig en kinderloos van het leven afscheid nam – verklaarde in een interview dat het de grootste mislukking van zijn leven was dat hij mensen niet kon overtuigen geen kinderen op de wereld te werpen. Pas als Anunaatje zich laat steriliseren, zal ik haar ernstig nemen. Maar de kans daarop is natuurlijk nihil. En zo glijdt de wereld onherroepelijk naar de totale ondergang. En dat heel snel. Tot wie de urgentie nog niet is doorgedrongen, moet even het natuurhistorisch museum in de Jardin des Plantes in Parijs bezoeken. Daar hangt een grote teller die bijhoudt hoeveel mensen er op aarde worden geboren en sterven. De wereldbevolking stijgt netto met 300.000 mensen. Per dag! Dat wil zeggen: elke dag komt er op aarde de bevolking van een stad als Antwerpen bij. En al die mensen moeten eten en willen op hun beurt joeng op de wereld poepen. En die joeng gaan dan op hun beurt klimaatspijbelen. Enzovoorts, enzovoorts. Tot het hele zootje onontkoombaar instort. Er is eigenlijk maar één bordje dat men op een betoging kan meedragen en dat de volle waarheid vertelt. Het bordje met de tekst: “Het is om zeep!”

  • Christel zegt:

   Boenk erop! :-D. Inderdaad, ik zie op het werk heel wat dozen NAN babymelkpoeder binnenkomen. Onze toerder sleurt zich de pleuris met die dozen. En je mag drie keer raden wie vooral die gratis babymelkpoeder (OCMW komt er tussen) komt halen? Een smartphone geplakt tegen hun oor, half verborgen onder een hoofddoek, dik gekleed van kop tot teen, een buggy en een SUV, die ook nog fout geparkeerd staat aan de hoofdingang van spoed.

   • Eric zegt:

    Het is een thema dat ik nergens besproken heb gezien: de demoralisatie van de westerse jongeren door het groene, apocalyptische geloof waaraan moslims niet deelnemen. Je zal in de massa’s gemobiliseerde jongeren in Brussel moeilijk een Turk of Marokkaan ontwaren. Zij zullen misschien wel gebruik maken van de heersende hysterie om te brossen, maar betogen voor het Klimaat zullen ze niet. Immers, tegen Allahs besluiten ga je niet in, zijn Schepping is perfect ! Terwijl westerse, ‘verlichte’ jongeren zich misschien terecht zorgen maken – de oorzaken van tal van problemen, vooral dan de overbevolking, worden zelden of nooit in de pers toegelicht – en daardoor weigeren kinderen te maken, laten moslims zich hierdoor niet weerhouden. De groene ideologie, die ook voor massamigratie pleit, veroorzaakt door haar ecologisch alarmisme een versnelling van de omvolking en van de islamisering van tal van westerse landen. Het is mogelijk dat beide tendensen, deze van de aansturing van de migratie van het Zuiden naar het Noorden (de hidjra), en deze van de demoralisering van het westerse publiek door verspreiding van apocalyptische visioenen, uit dezelfde bron voortkomen. Westerlingen willen niet meer vechten voor hun toekomst (in tegenstelling tot wat men naar aanleiding van de klimaatbetogingen beweert), het fatalisme is dermate overweldigend dat de westerse wereld voor de islam een makkie wordt.

   • Vanhoovels Paul zegt:

    Beste Erik;
    Je zit er boenk op man Het fatalisme is inderdaad zo overweldigend in de Westerse wereld dat het plebs en de politiek ligt te apegapen.
    Schotelvodden die wachten om in de wasmachine geladen te worden.
    Ze zijn zelfs vies van zichzelf.

 10. Hehe heb je dat nu zelf allemaal verzonnen? Bank vooruit daar zeker in Davos?

 11. Marc Schoeters zegt:

  Klimaatspijbelen mag want dat “deugt”. Migratiespijbelen mag niet want dat “deugt niet”. De klimaatspijbelaars lopen netjes in het gareel van de globalistische meesters. Deze begonnen serieus te vrezen dat hun migratieplannen door mondige burgers bij de EU-verkiezingen massaal zouden verworpen worden. Wat doen hoge heren dus als ze met lastige tegenstand worden geconfronteerd? Ze beginnen over het weer te praten. Zodat niemand nog zou nadenken over de hoofdoorzaak van de wereldproblemen: overbevolking. Per dag 300.000 kindjes erbij – dat kan nooit goed gaan. En de Europese welvaartskinderen volgen zonder het te beseffen de machtige rattenvangers van Hamelen naar hun eigen ondergang. Misschien luisteren de klimaatspijbelaars best nog eens naar Pink Floyd: “We told you what to dream. Welcome to the Machine”.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   En ik die verdomd alle dagen een miljoen halve wereldburgers door de riolering smos.
   Nu ja, momenteel waarschijnlijk een beetje minder want ik ben slimmer geworden.
   En die massa halve zolen moeten dan nog een maandje wachten om een liefdesaffaire te kunnen opstarten met één zwalper-ei. Vooropgesteld dat ze de juiste weg vinden.
   En als het er boenk opzit dan moeten er meer dan negen maanden weer zoveel halve zolen de riolering in. Onverbiddelijk.
   God heeft er dus alle moeite voor gedaan om de overbevolking tegen te gaan.
   En dan is er desondanks in Rome een idioot; die God vervangt; die al eeuwen zit te zeuren dat de wijnrank meer druiven moet produceren.
   En dan nog die troep onnutige volgelingen die de productie van hele zolen altijd heeft aangemoedigd.
   Ik snap dat niet hoor. Daar is mijn verstand te klein voor.
   Maar goed. Het is altijd al klein geweest.
   Den bisschop van de restkerk gaat dat hier wel komen uitleggen.
   Goddank hebben we toch nog grote lichten.

Reacties zijn gesloten.