Mamma mia, daar zijn de mystery calls weer

mystery call‘Men beseft bijvoorbeeld niet dat een klant die expliciet om een oudere huishoudhulp vraagt voor zijn bejaarde moeder, toch onbewust discrimineert.’ Ik verslikte me zowaar in mijn ochtendkoffie bij dat DM-artikel. Via zogenaamde mystery calls hebben dienstenchequebedrijven laten vast stellen dat mensen geneigd zijn om voorkeuren aan te geven bij het vragen van poetshulpen en dergelijke. Maar dat mag allemaal niet, u mag geen geprefereerde afkomst of nationaliteit suggereren, maar ook geen geslacht, leeftijdscategorie en eigenlijk ook geen bekwaamheden die u op prijs stelt. Dat verbod druist zonder meer in tegen een paar gezonde commerciële principes (de klant is koning), het door Europa zo gekoesterde vrij verkeer van goederen, diensten en personen, én misschien zelfs tegen bepaalde grondwettelijk gewaarborgde vrijheden. Hendrik Vuye moet er misschien zijn licht eens over laten schijnen.

Effectief, het anti-discriminatiespook is nu zover doorgedrongen dat een normale klantenservice niet meer is toegestaan. Ik heb daar al eerder stevige artikels over geschreven, ik ga het niet opnieuw doen. Maar als het over moeders gaat, word ik emotioneel. Als mijn moeder in haar laatste dagen een jonge Italiaan wenst om haar ramen te poetsen, dan vind ik dat ze dat recht heeft. Als het woord ‘diversiteit’ echt zin heeft, dan mag dat ook aan de vraagzijde gelden, niet alleen aan de aanbodkant. Anders gezegd: over smaken valt niet te discussiëren.

Graag neem ik dan als voorbeeld een casting voor een operarol: wie gaat voor Salome, moet extreem goed kunnen zingen, dansen, uit de kleren willen gaan en er uit zien als een vijftienjarige puber. Sukkelachtige oma’s gelieven zich te onthouden. Of, pikanter nog: op de markt der betaalde liefde worden ook gerichte zoekertjes geplaatst, met duidelijke opgave van gewenste lengte, cupmaat, huidskleur en nog veel meer details die ik hier niet ga vermelden. Niemand protesteert hier, omdat de menselijke voorkeuren zó divers zijn en zelfs euh… extravagant, dat er werk volop is voor iedereen. Jong en oud, man en vrouw, wit en bruin. Mooi toch?

Verdriezing

Ach die mystery calls, het woord klinkt zo griezelig als het ding echt is: een Big Brother-achtige uitwas van politieke correctheid. Ik snap niet dat een overheid zich tot dit soort praktijken verlaagt, dat geniepig afluisteren, uitlokken en betrappen, eigen aan een fascistische klikmaatschappij.

‘De mysterycalls passen in het Actieplan dat minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in 2017 afsloot met de stakeholders ter bestrijding van discriminatie binnen de dienstenchequesector’, lees ik. ‘Stakeholders,’ nog zo’n kippenvelwoord dat altijd weer opduikt in een context van de wolligheid en de verhulling.

Om een volstrekt onduidelijke reden mengt ook ene Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zich in het debat: ‘Een juiste houding bij de bedrijven zal ook leiden tot meer bewustwording bij de klanten’. Ik dacht eigenlijk dat bedrijven zich vooral dienden te richten naar de wensen van de klant in plaats van een politiek-correct bewustzijn in te lepelen. Want dat laatste ruikt dan weer naar Gramsci en het cultuurmarxisme, dat ervan uitgaat dat de gewone man en vrouw aan een ‘vals bewustzijn’ lijden. En dat een elitaire bureaucratie daar iets moet aan doen.

Of wacht, neen, Wim Dries: dat is de verdorie de CD&V-burgemeester van Genk, die zijn politieke rivaal Zuhal Demir eigenhandig in een soort cordon sloot en zijn stad in de etalage zet als toonbeeld van multiculturaliteit, dit vooral om zich van de Turkse stemmen te verzekeren. Die zijn allemaal pro Erdogan, Dries dus ook, en dat wil wel botsen met de Koerdische roots van Zuhal. Tja, het leven is nu eenmaal kiezen voor of tegen, discrimineren als het ware.

Naast zijn burgemeesterschap cumuleert stakeholder Wim Dries ook nog een rist andere betaalde mandaten zoals dus dat voorzitterschap van de VVSG, een bestuursfunctie in Fluvius én eentje in Infrax. Dat is allemaal wettelijk in orde, zij het wat graaierig. Maar het is dankzij zijn tussenkomst in dit verhaal dat de ware toedracht rond de mystery calls duidelijk wordt: achter de multiculturele softheid roffelt er een Turkse Mars, en vandaar zitten we snel in de AKP van president Erdogan, waarvan de Belgisch-Genkse tak alle Turken dringend aanraadde om… voor de CD&V van Wim Dries te stemmen.

De verdriezing van de samenleving: het neologisme van de dag is gevonden. Tsjevenpraat verkopen en ondertussen de speelruimte van de democratie versmallen. In naam van mijn oude moeder en haar Italiaanse ruitenwasser, dit is mijn boodschap aan de mysterieuze andere kant: al onze lijnen zijn bezet, onnodig terug te bellen.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

39 reacties op Mamma mia, daar zijn de mystery calls weer

 1. bertie zegt:

  Niet langer geleden dan vorige week bleken de resultaten van een universitair onderzoek uit te wijzen dat mystery calls op de huizenhuurmarkt helemaal geen discriminatie aantoonden met betrekking tot andersgeaarden. Integendeel zelfs, de enige vraag die huiseigenaren in dat geval stelden, was of het om een in zekere zin stabiele homoseksuele relatie ging. Blijkbaar genoten die zelfs de voorkeur, wegens een grotere zorgzaamheid voor het gehuurde pand dan gemiddeld, een voldoende hoog inkomen in algemene termen – en geen lastige kinderen die de boel op stelten kunnen zetten.
  Maar Unia en Cavaria waren er weer als de kippen bij om de resultaten van het onderzoek te betwisten. Dat ontlokte aan de voorzitter van de vereniging der huiseigenaren de slagzin: “Het is om moedeloos van te worden.” Zelfs wanneer er blijkbaar spontaan een positieve discriminatie plaatsvindt naar homoseksuelen, is het nog altijd niet goed. Wie heeft er eigenlijk last van vooroordelen?

  Ook ik heb in het verleden al beweerd dat de antidiscriminatiewetgeving, die volgens heersende rechtspraak van een hogere orde is dan de Grondwet(!) (tiens, waar hebben we dat onlangs nog gehoord?), elke supportersvereniging kort en goed verbiedt. Dat werd indertijd nogal lacherig weggewuifd en ongetwijfeld zullen er nu nog altijd oenen zijn die het niet willen inzien. Daarom dit parafraserend gedichtje:

  Toen de mystery calls de huiseigenaars onteigenden, heb ik gezwegen,
  ik was immers geen huiseigenaar;
  toen ze aan iedereen ongewenste poetshulpen opdrongen, heb ik niet geprotesteerd,
  ik poetste mijn huis immers zelf;
  toen ze de supportersverenigingen verboden, heb ik gezwegen,
  ik was immers geen hooligan…
  Toen ik mij ten einde raad tot de rechtbank wendde,
  was er alleen nog maar supranationaal recht “van een hogere orde”.

 2. Marc Schoeters zegt:

  In 2007 weigerden drie koppels in Sint-Niklaas om zich door de zwarte schepen Wouter van Bellingen te laten huwen. Officieel is de identiteit van deze discriminerende koppels nooit onthuld – maar het is inmiddels een publiek geheim dat het om drie families van allochtone afkomst ging. Dat zou ook verklaren waarom het toenmalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) geen klacht wou indienen. In een telefonisch gesprek met een journalist van Knack gaf Jozef De Witte – het hoofd van het CGKR – echter een zeer merkwaardige en leerzame verklaring waarom zijn centrum geen klacht indiende tegen de drie koppels. Lees even de volgende antwoorden van Jozef De Witte op de vragen van de journalist:

  Van Bellingen heeft zich in 2007 over het al dan niet indienen van een klacht laten adviseren door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR). Maar dat was volgens hen niet mogelijk.
  Dat klopt, zegt Jozef De Witte, directeur van het CGKR. “Maar niet omdat die mensen onbekend zijn gebleven.” De ware reden is de aard van de antiracismewetgeving. Die is van toepassing in verschillende sferen, zegt De Witte, zoals arbeid, goederen en diensten; sociale en culturele activiteiten,… “Wat goederen en diensten betreft: het gaat altijd om wie een van die diensten aanbiedt. Niet om wie ze aangeboden krijgt, de klant dus.”
  Aangezien de koppels de zogenaamde vragende partij waren, kan er dus tegen hen geen klacht ingediend worden, aldus De Witte. Omdat er simpelweg geen strafbaar feit gepleegd is door hen. En dat is terecht, vindt De Witte: “Dat zou botsen met de keuzevrijheid. Die moet gerespecteerd worden: de wet kan niet alles regelen, en dat is maar goed ook.”

  Dus Jozef de Witte van het toenmalige CGKR zegt heel expliciet dat de antiracismewetgeving helemaal niet toepasbaar is op klanten van goederen en diensten! Met andere woorden – je mag als klant “discriminerende” eisen stellen aan personen of instanties die een product of een dienst aanbieden. De antiracismewetgeving geldt dus NIET voor iemand die zegt: “Ik koop alleen een koelkast van een bleekscheet!” of “Alleen een Hindoedokter mag mijn vrouw met mijn sperma insemineren!” Een huisbaas mag natuurlijk niet weigeren zijn appartement of huis aan iemand te verhuren op basis van geslacht, leeftijd, etnische afkomst of geloof. Maar iedereen mag weigeren een appartement of huis te huren omdat de huisbaas bijvoorbeeld van Turkse afkomst is. Je mag in het ziekenhuis ook weigeren je te laten verzorgen door een mannelijke dokter of een Roemeense verpleegster! En ga zo maar door! Dat alles is volgens Jozef De Witte gewoon de “keuzevrijheid van de klant” – en dus niet onderworpen aan de antiracismewetgeving! De klant is altijd koning!

  Om bij de voorbeelden te blijven die Johan Sanctorum aanhaalt: de antiracismewetgeving geldt NIET voor iemand die expliciet om een oudere huishoudhulp of een Italiaanse ruitenwasser voor zijn bejaarde moeder vraagt. De zogenaamde “mystery calls” van de dienstenchequebedrijven om vast te stellen of mensen geneigd zijn om voorkeuren aan te geven bij het vragen van poetshulpen en dergelijke zijn dus totaal ONWETTELIJK. Ik herhaal nogmaals de kernzin van Jozef De Witte – hoofd van het toenmalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding: “Wat goederen en diensten betreft: het gaat altijd om wie een van die diensten aanbiedt. Niet om wie ze aangeboden krijgt, de klant dus.” Wie als klant zo’n “mystery call” van een dienstenchequebedrijf of een overheidsinstantie krijgt, kan dat bedrijf of die overheid voor de rechtbank dagen. Laten we dat dan ook massaal doen!

 3. willy zegt:

  De klant is altijd koning , sommige clubjes denken daar anders over .De consument kiest en betaalt dat is alles , de rest is bla bla

 4. Christel VdM zegt:

  De moeder van JS heeft gelijk, ze heeft recht op een Italiaanse glazenwasser. Wat weerhoudt haar om het gsm-nummer van zo’n spetter te vragen om haar ramen en wat nog meer te komen wassen. Wedden dat de telefoon van die gast roodgloeiend staat. Mamma Mia!

  • Johan Verleye zegt:

   Misschien volgt de mama van JS avondlessen Italiaans en wil ze haar kennis van die taal overdag oefenen met haar glazenwasser.

   Of misschiens mist ze in de media eur geliefde West-Vlams en è ze liever ne West-Vloamienk vor in eur nen oeden dag nog e ki West-Vlams te kunn’n klapp’n. “De ruut’n an de voarkant zien stief vuul, meniëre. Ge je do e ki specioal je beste doen?” “Joak, madamtje, lat me mor e ki doen; je goat er content van zien.”

 5. Eric-B.L. zegt:

  Gruwelijk hoe men op deze blog steenkoppig volhardend naar beneden blijft kijken.
  Van boven komen aanhoudend de meest weldoende ‘mystery-calls’ vanwege uw engelbewaarder, vanwege Jezus en Maria, vanwege de heiligen die echt heel bezorgd zijn om uw zieltje, letterlijk sanctorum!!!

  De weinige tijd die u nog rest om aan de geestelijke oproepen gehoor te geven krimpt onafwendbaar en straks zult u zwaargeschokt geplaatst worden voor feiten die God’s almacht onomstotelijk verlichten. Waarheid en wijsheid roepen van de daken, schreeuwen het uit op alle mogelijke en onmogelijke manieren en toch blijft men met sarcastische overwegingen en steeds bitter wordend naar beneden kijken.

  Beneden is geen hoop te vinden!

  • Christel VdM zegt:

   Maar meneer de missionaris, wind u niet op, dat is niet gezond voor uw hart.
   In Italië heb ik vaak met mijn hoofd omhoog gekeken in kerken en baptistera, en nee ik heb hun oproepen niet gehoord maar wel Christelijke piemels gezien en bewonderd. Ja, die Italianen, ze durven nogal, hé, Christus in zijn adamskostuum zetten, zomaar open en bloot. Maar nu begrijp ik waarom de nonnen zich zo overgeven tijdens het gebed, met hun hoofd naar de hemel gericht. Die mysterieuze callboy ook!

  • Eric-B.L. zegt:

   Zelfs het doorgaans sceptische wikipedia staat stil voor bijvoorbeeld de wonderbaarlijke verschijning van Maria van Guadalupe en de eeuwenoude tilma die normaal een levensduur heeft van zowat 20 jaren. De afbeelding uit niet thuis te brengen kleurstof blijft een raadsel. Ook gebeurtenissen op de plaats van verschijning zijn verstandelijk niet verklaarbaar maar nochtans wel waarneembaar. https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_Guadalupe Kunnen zien en toch niet willen zien in uiterst banale steenkoppige verharding en opstand tegen de Almachtige. Ieder die de eigen ziel verloochent verlaagt zich tot het dierlijke leven.

   • Christel VdM zegt:

    Ach wat, ik ben als kind twee keer in Lourdes geweest, op initiatief van mijn beide grootmoeders. Wellicht hoopten ze stiekem dat hun doofstomme kleindochtertje op miraculeuze wijze zou ‘genezen’. Niet dus. De Heilige maagd heb ik ook niet zien verschijnen. Wel de bergen, vol bezaaid met boterbloemen, die ik stiekem plukte voor mijn oma en de maan, die gloedvol scheen door het open raam van de hotelkamer, de Franse obers, die me steevast vertroetelden en ‘la petite fille’ noemden, het ontbijt met warme chocomelk op kamer brachten en nadien een ijsje. Ik bracht namelijk leven in de brouwerij tussen al de oudere gasten. Dat is wat ik me van mijn verblijf in Lourdes herinnerde 🙂
    En reken maar dat ik mijn ogen de kost gaf in Italië. Die eeuwenoude mozaïeken van de Byzantijnen. Het is al een wonder dat ze na 1400 jaar nog altijd ongeschonden schitteren, zeker wanneer het daglicht door de ramen en op de steentjes valt. Een symfonie van kleuren en vormen. En u bent een idioot die niet eens het erotisch genot en liefde tussen twee mensen wilt erkennen.

  • Eric-B.L. zegt:

   Mevrouw, erotisch genot en liefde zijn twee verschillende dingen, eigenlijk spreekt u hier over drie dingen. Liefde voor God en de naaste betekent niet hetzelfde als liefde voor eigen genot. Erotisch genot als liefde-tussen-twee-mensen betekent slechts gemeenschappelijke liefde voor geilheid en voor samen zich bevredigen aan dierlijke verlangens.
   De media zullen dit nooit tot uitdrukking brengen, want de media zijn een grof wapen van duivels in hun niet aflatende oorlog tegen de Zuivere Liefde die altijd geeft en nooit naar dierlijke (zelf-)bevrediging verlangt.
   U bent ruim voldoende intelligent en dus kunt u geen enkel argument aanvoeren om niet oprecht te worden.

   • Christel VdM zegt:

    Zucht. Over liefde zullen we wellicht tot Sint-juttemis blijven discussiëren. Ik had uiteraard over twee verschillende dingen ‘erotisch genot’ EN liefde. Natuurlijk zijn er mensen die puur uit geilheid de liefde bedrijven. Dat is lust. Eros. Maar niet elke seks is gericht op zelfbevrediging of narcisme, hoor. Het versterkt ook de liefdesrelatie tussen twee mensen. Intimiteit. Dicht bij elkaar willen zijn. Het hart van de ander voelen kloppen. Je geven. Lichamelijk contact is tevens gezond en bevorderlijk voor het lichaam en geest. Dat is wetenschappelijk bewezen. U zal het wellicht met mij oneens zijn omwille van uw slechte ervaringen. Mij best. Maar kom ons niet prediken over God met zijn “naastenliefde”. Leuteren over duivels en heksen. Dat is uw reinste onzin.

  • Eric-B.L. zegt:

   De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Uw leven krijgt blijkbaar slechts vervulling voor een derde. Binnenkort zal de Grote Waarschuwing uw zieltje wakker schudden.

  • Eric-B.L. zegt:

   De ziel werd bij wijze van verbanning heel sterk aan de aarde gebonden door dit tijdelijke fysieke lichaam, gij weet zeer goed hoe we daar allen aan gebonden zijn. De beproevingen die we hier onontkoombaar ondergaan zijn tegelijkerijd lessen en proefwerk. Die geestelijk overwint krijgt een zegekroon en iedereen heeft de vrije keus de eigen ziel te verdoven en verderven in deze aardse poel van dierlijkheid, of daarentegen in volle vrijheid te kiezen voor de ware zuivere liefde voor God. Vrijheid! Want op ware liefde kan geen dwang staan! De overwinning kan niet behaald worden zonder innerlijke strijd! Maar de duistere machten dwingen wel, en hoe! Verlangen naar onbestaande neutraliteit is reeds verraad aan zichzelf en aan God.

   • Christel VdM zegt:

    ‘Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate’…is inderdaad hier van toepassing. U bent eveneens ‘steenkoppig volhardend’ met uw religieus geraas, waarin u letterlijk vlucht om de realiteit van het dagelijkse leven en uw verleden niet onder de ogen te moeten komen. In uw ogen zijn we verdorven, verloren zielen die in het duistere woud van de inferno dwalen en belaagd worden door wellustige wolven en hoogmoedige leeuwen en persoonlijk door u begeleid moeten worden door het misleidende doolhof van deze acta Sanctorum. Straks wilt u ook nog een coup plegen en Johan Sanctorum in een cordon sanitaire plaatsen, om uiteindelijk als overwinnaar de zegekroon van uw God te ontvangen. Ja, dat is pas kiezen voor volle vrijheid en ware liefde!

  • Eric-B.L. zegt:

   Christel, vanaf mijn 12de lieten de meeste katholieken zich misleiden door het modernisme dat de hele RKK uitholde en nu lijkt het punt van vernietiging van de RKK te naderen. Tot mijn 26ste begreep ik niet waarom de wanhoop in mij en anderen groeide. Een schoolkameraad pleegde zelfmoord en ik was daar ook na aan toe, totdat Amerikaanse protestantse hippies in Amsterdam me een bijbel schonken en samen met hen in hun commune bleken we allen een gelijkaardig levensverhaal te hebben ondergaan. Vanaf 1977 tot 2012 is een lange weg om terug Katholiek te worden. Denkt u a.u.b. niet dat ik iets heb om trots op te zijn. Zonder geestelijke strijd is het leven een afgang naar innerlijke duisternis. Ik voel me niet beter dan u maar ik ween van innerlijke pijn voor elk negatief woord vanwege u waaruit uw innerlijke duisternis blijkt want dat herken ik zeer goed. Eenmaal u Jezus oprecht begint te zoeken komt Hij u tegemoet. Zoek een oude bijbel van 1950 of zo want alle Nederlandstalige bijbels vanaf 1960 zijn moedwillig ‘modernistisch’ vertaald! Werelds geluk is altijd verderfelijk.

   • Christel VdM zegt:

    Meneer, iedereen heeft wel eens traumatische ervaringen in zijn leven gehad en elke mens reageert er anders op. Heel fijn voor u dat de bijbel u ‘gered’ heeft maar laat ons a.u.b. met rust. Ik had u immers verteld dat ik door de katholieke zusters groot ben gebracht. En ik zeg u: bidden tot God is niks voor mij. Zegt me totaal niks. Geeft me geen voldoening zoals u het ervaart. Ik vind eerder voldoening in de natuur en in kunst. Mijn vader is een boer en staat met beide voeten op de grond. Van hem leerde ik naar de natuur te kijken en ervan te genieten. Hij staat veel dichter bij de natuur dan al die zogenaamde Groenen. En ja, hij is gelovig, maar gaat niet naar de kerk. Hij heeft altijd onbaatzuchtig de andere mensen geholpen. Maar hij heeft ook heel wat tegenslagen geïncasseerd. De stad heeft hem zijn boerderij afgenomen. Alles moest wijken voor de haven. Hij heeft ook als kind de oorlog en de dijkbreuk meegemaakt. Alles onder water. Hij haat de zee. Natuurlijk. Hij haat de politici van ’t Stad. Natuurlijk. Het is een normale reactie. De mens heeft goede en duistere kanten. Ik ook. Ik geloof in de natuur en haar schepping. Ook in de mens en zijn natuurlijke driften. Het is geheel natuurlijk. En ik ben de dochter van een boer. En ben er trots op ook.

 6. Marc Schoeters zegt:

  Beste Eric-B.L. Ik heb heel veel zin u een mooi kerstgeschenk te geven. Plaats hier op deze blog uw bankrekeningnummer – en ik stort een meer dan voldoende geldbedrag dat u in staat zal stellen een totaal verzorgde reis naar Northern Sentinel Island te maken. Daar wachten arme wilden op uw blijde boodschap. Red deze verloren zielen! Ze zullen u warm ontvangen! Zorg wel voor een goede reisverzekering – of uw nabestaanden draaien op voor de repatriëring. Zonder dank en graag gedaan!

 7. Marc Schoeters zegt:

  Ps. En beste naar de hemel starende Eric-B.L., ik moet u helaas logenstraffen. Als ik naakt in de badkamer sta en een blik neerwaarts werp, dan is daar een hele hoop hoop te vinden.

  • Eric-B.L. zegt:

   Gesteld dat u zou behoren tot de occultisten die er met de hulp van heksen in slagen om een orgastische beleving voor de rest van hun leven ononderbroken aan te houden dan nog zou dat uw ziel niet kunnen verheffen boven aardse verbittering en tot een fijnere geestelijke beleving. Als 15-jarige wist ik niet waar heksen toe in staat zijn en waarom zij me zo dringend moesten inwijden begrijp ik nog steeds niet maar in al die voorbije jaren kan ik niet loochenen dat er op aarde een ononderbroken oorlog wordt gestreden tussen de duistere machten die God eindeloos beledigen en de hemelse machten die voortdurend zielen naar de hemel weten te leiden. Ik kan u verzekeren dat de prijs zeer hoog is en hekserij daarentegen waardeloos!

 8. Ines zegt:

  Hahaha, Christel ik denk dat ik uw en ma Sanctorums fantasie even zal moeten onderbreken. Het VBO heeft na onderzoek gemeld dat de tewerkstellingsgraad van jonge Italiaanse spetters in de poetssector nihil is. Wie wel de weg vindt naar dienstenchequesbedrijven zijn de Elena’s , de Sletvana’s en Samira’s. En alhoewel de Afrikaanse dames aan een inhaalbeweging bezig zijn hebben ze toch nog één werkpuntje. Op tijd komen aan deze kant van de evenaar lijkt precies ook niet zo te lukken. Ikzelf heb onlangs met de sector te maken gehad toen ik mijn lieve buurvrouw, die slecht ter been werd en lijdt aan een pathologische vorm van kuisenomtekuisenitis, wou helpen aan de geknipte hygiënisch consulente. Ocharme mijn buurvrouw toen haar smeekbede om haar keukenkastjes ook langs de binnenkant ‘in ’t nat’ te doen werd ontvangen op een bulderlach van poetsvrouw nr.3 uit Oekraïne. De Marokkaanse wou haar wel tegemoet komen tot ze euh…zelf iets aan haar rug kreeg en op de ziekenkas belandde. Poetsen is een mentaal en fysiek heel zwaar beroep. De sector kampt met een structureel tekort aan bekwaam personeel. Daarom bedacht ik net een briljante oplossing. Er is de laatste week bij een grote volkspartij een pak werklozen onstaan die nu lopen te niksen maar naar eigen zeggen graag en hard werken. En wat ze zelf doen, doen we beter, toch? Dus ma Sanctorum, in afwachting tot de Italiaan opduikt stel ik U voor aan Theo, specialist in online #opkuisen en komt heel graag onder de mensen. Hij is een geschoold ICT’er maar tegenwoordig noemen ze dat een influencer. Dan hebben we onze volgende sollicitante. Zuhal, met alleen een mijnwerkersdoekje op, werkt zij elke badkamer af. Ze kan dat mits een kleine vergoeding ook al zingend doen. Met haar neus.Toppertje, misschien iets voor onze Marc S.? Dan is er nog Sander. Gespecialiseerd in het delicaat schoonmaken van Lego vliegtuigjes en speelgoedsoldaatjes. Maar hij wil wel liever starten met weekcontracten. Een maand is te lang. En last but not least is er Johan, kan heel goed dweilen(met de kraan) open. Hij is goed in alle doe-het-zelf-klusjes. Gaten in uw muur of gazon waarvan u zelfs niet eens wist dat ze er waren, kan Johan perfect wegwerken. Wel altijd de nauwkeurig uren opschrijven, want Johan is niet zo goed met cijfers. Allez, zonder dank en aan de slag, dames en heren. Jobs, jobs, jobs!

  • Marc Schoeters zegt:

   Zuhal, met alleen een mijnwerkersdoekje op? En verder dus niets om het lijf? Door haar neus zingend mijn badkamer afwerkend? En misschien wel meer? Onder mijn bed stofzuigen – ook helemaal achteraan? Op haar tenen mijn kruidenpotjes van de bovenste plank pakken? Op de ladder mijn plafond eens een goede beurt geven? Mijn trappen poetsen – ik heb er veel – terwijl ik onderaan sta om haar eventueel op te vangen als ze naar beneden dondert? De pracht van verandering! Bedankt Inez, mijn weekend kan niet meer stuk! Er is nog hoop beneden!

  • Eric zegt:

   Niks badkamers doen of computers opkuisen. Geef mij maar Juliette Armanet als persoonlijke huismuzikante.

  • Christel VdM zegt:

   Haha, wat ’n goeie oplossing voor de werkloze NVA’ers. Natuurlijk is Marc in zijn nopjes met je voorstel – Zuhal met niks anders dan een mijnwerkersdoekje om haar lijf. Maar wat zou moeder Sanctorum aanvangen met een tw(sch)eet latende Theo? Was ze überhaupt ooit online? Voor klusjes heeft ze nog steeds haar eigen (klein)zonen ;-).
   Geen nood, er zijn nog vacatures open voor huisvuilophalers en straatwerkers. Het Maximiliaanpark en het Noordstation opkuisen is immers zijn droomjob.

  • Eric zegt:

   Om alle idiote beledigingen aan het adres van Theo Francken (en ik ben géén NVA-er, vind Francken teveel een softie) te beantwoorden:
   https://www.knack.be/nieuws/belgie/voormalig-mr-politica-assita-kanko-bij-volgende-verkiezingen-op-lijst-n-va/article-normal-1406491.html

   • Christel VdM zegt:

    Ach ja, die Assita Kanko. Ik heb haar gesprek met Thomas Vanderveken op Canvas (Alleen Elvis blijft bestaan) gevolgd : https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/alleen-elvis-blijft-bestaan/6/alleen-elvis-blijft-bestaan-s6a8-assita-kanko/
    Ze kreeg veel complimenten van kijkers. Het was ook een boeiend interview met een sterke, zelfbewuste vrouw. Maar vandaag – nu het bekend is geraakt dat ze naar N-VA is overgestapt – krijgt ze veel negatieve reacties. Tja. N-VA is ook niet geloofwaardig meer met al dat bochtenwerk en ik vraag me af of ze haar ook niet als een excuustruus binnenhalen.
    PS. U zou beter ook bovenstaande reacties met een korreltje zout nemen en minder zuur reageren. Het was immers ironisch bedoeld.

   • Eric zegt:

    Kanko negatieve reacties? Ze heeft gekozen tégen het Migratiepact. Wat is daar negatief aan? Ik denk dat die negatievelingen zuurpruimen zijn. Ze kiest voor de waarden die ze hoog in haar vaandel draagt, nl. de waarden van de Verlichting, waaronder de gelijkheid van mannen en vrouwen. Dit in tegenstelling tot de islamofiele verraderspartijen die Michel steunden toen die naar Marrakesh trok. Ik geef toe, het niveau van Hirsi Ali haalt ze niet, maar dat mag je ook niet verwachten van een Belgische. De volgende verkiezingen steun ik haar.

   • Christel VdM zegt:

    Fijn om te lezen dat u Assita Kanko steunt, omdat ze de waarden van de Verlichting hoog in haar vaandel draagt. Ironisch genoeg had u nog onlangs over een ‘staatsgreep’ gesproken – niet bepaald in de geest van de Verlichting, niet?
    Ik zou ook voor haar kiezen, omdat ze me oprecht overkomt en een echte vechtster is. Een madam met cojones. Maar N-VA, nee. Die vertrouw ik voor geen stuiver.

   • Eric zegt:

    Tuurlijk koos ik voor een staatsgreep. Had NVA dat gedaan dan was dat rampzalige verdrag nooit getekend geweest. Wat men hier eens moet leren is dat er een verschil tussen democratie en Verlichting bestaat. Er waren verlichte despoten, zoals Frederik de Grote of Kolonel Khadaffi, en er bestaan massa’s democraten die de waarden van de Verlichting aan hun laars lappen – dat zien we dagelijks gebeuren. Het vasthouden aan democratie vanuit een star geloof leidt in West-Europa onafwendbaar tot de ondergang. Als de meerderheid binnen een groep mensen beslist om gezamenlijk de afgrond in te springen, dan heeft de minderheid het recht om zich van die beslissing niks aan te trekken. Maar in een land kan dat niet, noch in een beschaving. Kiest de meerderheid in een land of een beschaving voor de ondergang dan kan je als minderheid enkel ingrijpen door de meerderheid te onttronen. Hitler is democratisch verkozen. Was er vóór zijn aantreden een succesvolle staatsgreep gepleegd, bijvoorbeeld door de conservatieve partij die toen nog sterk stond, dan was er van het nazisme en van WOII nooit sprake geweest. Nee, mevrouw, een staatsgreep is niet meer dan een instrument, het doel is de handhaving van de waarden van de Verlichting. En als dat laatste niet democratisch kan, dan moet het anti-democratisch. Zover zijn we inderdaad gekomen. Of geeft u de voorkeur aan een allesverwoestende continentale burgeroorlog waartegen de zestiende-eeuwse godsdienstoorlogen klein bier zullen blijken?

   • Ines zegt:

    Vuye (prof staatsrecht en toponderhandelaar)& Wouters vliegen eruit, gebrekkig Nederlands sprekende Assita Kanko, wordt binnengehaald een week na de FB flopcampagne. Mijn verstand is een beetje te klein voor al die kronkels. Zal wel aan mij liggen, zeker.

   • Eric zegt:

    @ Ines: Ja, natuurlijk ligt dat aan u. Vuye & Wouters zijn uit NVA vertrokken met de opdracht de stemmen die NVA op de rechterflank zou verliezen weer op te vangen voordat ze in de VB-korf zouden verdwijnen. En wat Assita Kanko betreft: met haar persoon symboliseert ze het belang van de waarden van de Verlichting, van de gelijkheid van man en vrouw en van de integriteit van het eigen lichaam dat in haar geval, toen ze een meisje was, door moslims in naam van hun culturele achterlijke traditie geschonden werd. Dat ze soms een woord niet helemaal juist uitspreekt kan enkel kwaadwillige figuren als u ergeren, ieder mens met een greintje gevoel zal haar die taalfouten niet kwalijk nemen. Vreemd toch, di Rupo kan nauwelijks Nederlands stamelen, hij is in die taal volmaakt onverstaanbaar. Nochtans is hij heel lang eerste minister van België geweest en heb ik u nooit over zijn ‘Nederlands’ opmerkingen weten maken. In uw racistische uitlatingen bent u dus bijzonder selectief, een linkse Italiaan moet niet kunnen wat een rechtse Burkinese volgens u wél moet kunnen.

   • Ines zegt:

    Eric, ik heb niks tegen Assinta als Burkinese en kan alleen maar respect hebben voor haar overlevingskracht. Maar heb wel een probleem met partijen die schaamteloos allochtone vrouwen gebruiken voor de ‘sympathy vote’ wanneer ze in moeilijk vaarwater komen wegens hun eigen tactische blunders. Blijkbaar bent u nogal snel te overtuigen om uw stem te doneren aan een iemand die enkel haar trauma’s mediatiek kan uitbuiten. Gaat mevr. Kanko haar politieke carrière bij N-VA uitbouwen op haar genitale verminking ondergaan in haar thuisland dertig jaar geleden?? Als het haar nog parten speelt kan ze in therapie. Wil ze echt iets concreet doen aan FGM? Dan kan ze dat volgens mij beter vanuit een ngo doen in haar thuisland. Maar N-VA is dan de laatste partij die geld wil geven aan dat soort van ontwikkelingssamenwerking. Het probleem van FGM stelt zich niet in Vlaanderen en voor haar strijd voor nog meer vrouwenrechten betwijfel ik sterk of ze bij de N-VA moet zijn. Van een belgistische partij naar een ‘warme’ Vlaams-nationalistische op enkele weken tijd? Ze hebben dat al geprobeerd met Darya Safai en haar Iraans vervolgingsverhaal. Dit soort van afleidingsmanoeuvres geven de partij even respijt en wat persaandacht maar uiteindelijk gaan deze vrouwen zich gewoon politiek opbranden omdat ze geen achterban gaan vinden in de Vlaams-nationalistische vijver. Waarom zie je geen allochtone kanditaten bij N-VA zonder een zielig verhaal om op te teren. Kandidaten die louter op hun professionele verwezenlijkingen kunnen prat gaan zoals de nieuwe burgemeester van Leuven? Te bedreigend voor de oudere blanke alfamannetjes waarschijnlijk.

   • Eric zegt:

    @Ines. dat u volkomen vervreemd bent van wat er om u gebeurt wist ik al, maar dat het zo erg was dat u durft te schrijven ‘Het probleem van FGM stelt zich niet in Vlaanderen’, dat wist ik niet. Uw bril is echt wel dieproze, u wenst de feiten niet te zien en begrijpt niks, maar dan helemaal niks van politiek. Er zijn er nog die niks van politiek begrijpen, politici zelf zelfs. Ik denk aan Michel, de ganse CD&V en de liberalen, die nog steeds niet willen begrijpen wat er in Europa gaande is en wat er onder de bevolkingen van ons continent leeft. Ze begrijpen het succes van partijen als NVA en VB niet, doen lustig voort met hun zelfmoordpolitiek en blijven dan verweesd achter wanneer de zaken niet uitdraaien zoals ze verwacht hadden. Dat NVA vrouwen als Safai en Kanko (en ook Sminate en Demir, vrouwen die geen ‘zielig’ verhaal hebben om op te teren) tot die partij toetreden heeft alles te maken met De Wever die beter dan u begrijpt wat het is om als vrouw in een islamitisch land geboren te worden. Ik wens u echt een aantal jaartjes in een streng moslimland toe, dan zal u wel afkicken van uw kwaadwillige blindheid en uw laatdunkendheid tegenover vrouwen die in dergelijk land geboren werden.

    O ja, om uw gecultiveerde onwetendheid te demonstreren:
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20180302_03387045

 9. Marc Schoeters zegt:

  Voor alle complotdenkers, religieuze heksenjagers en taalgevoelige furies op deze blog – de volgende semantische oefening. “Mara” is in het boeddisme de verzamelnaam voor al het demonische kwaad in de wereld. En “marra” betekent in vele semitische talen “bitter”. Bovendien is “kech” in het (Marokkaans-)Arabisch een scheldwoord voor “hoer”. Met dat woord worden niet-mohammedaanse vrouwen op straat uitgescholden door kansrijke jongeren van vredelievende persuasie. Dus Marrakech betekent “zure hoer van de duivel”. En wie daar een pact mee sluit, weet waarheen de weg leidt…

 10. Ines zegt:

  Ik denk dat BoeddHa’s broek/gewaad mocht het nog niet gebeurd zijn, zou afzakken bij zoveel taalkundige onzin. Ik vermoed dat u dat zelf ook wel weet, dat de ‘Marra’ in Marrakech etymologisch van een andere oorsprong is. Het is dezelfde als in de achternaam van bv. de u welbekende Eric Zemmour. En in het Marokkaanse Darija bestaat het woord ‘kech’ niet eens. Dat woord kent u enkel omdat een Algerijnse rapper het gebruikt heeft op een medium met te veel volgers. Over het “duivelse” kantje van Marrakech..kan ik wel wat zeggen uit dichte bronnen. Maar omdat er hier iemand is die een traumatische jeugdervaring heeft gehad waar hij blijkbaar nog steeds mee worstelt, blijf ik liever vaag. Uw cynische uithaal om hem naar Sentinelezen te sturen, vind ik er dan ook over. Woorden hebben altijd een impact. Pas daar mee op. Daarom dat Wever blijft spreken over de Marrakech-coalitie. Hij reframed zijn eigen onkunde met woorden. Marrakech bezoeken verandert mensen in positieve of negatieve zin. Er zijn daar dingen waarvan met zich als buitenstaander niet bewust van kan zijn. Mensen die geestelijk niet standvastigheid zijn, mentaal door een moeilijke periode gaan of mensen die iets nemen tegen depressies enzo, kunnen beter wegblijven uit die stad. De sfeer die daar hangt versterkt negatieve gedachtes maar ontketent ook diepgelegen frustraties. Daarom dat premier Michel bijna euforisch en met een onherkenbare lichaamstaal stond te speechen op dat podium. De man leekdoor de aanwezige energieën haast bevrijd van zijn eigengemaakte demonen en ketens. Het is de enige keer dat we zijn ware aard hebben gezien. Morgen vindt er een “Mars tegen Marrakech” plaats. Mars is dat niet die Romeinse oologsgod??

 11. Ines zegt:

  Eric, u weet best dat FGM problematiek bijna uitsluitend een Brussels probleem is. Mevr.Assinta kon beter naar de Brusselse CD&V overlopen, dat is nl. de enige partij die er concreets iets mee doet, bij monde van Bianca Debaets. Ik lees nu dat Kanko een N-VA kopstuk zal worden en opkomt bij de volgende verkiezingen. Ze gaat wss verkiesbaar worden in Vlaanderen want in Brussel heeft de N-VA nog niet veel potten gebroken. Mijn pertinente vraag is wat gaat mevr.Kanko’s bijdrage zijn aan het Vlaams-nationalistisch project vanuit haar interessesfeer als zelfs iemand als Vuye dat niet mocht/kon?? Mag ik dit niet als plat opportunisme van haar kant en als de zoveelste schizofrene symboolpolitiek van N-VA zien? Alhoewel ikzelf nooit zal stemmen voor de N-VA, wens ik Assita Kanko alle succes en geluk bij haar nieuwe politieke aspiraties.

  • Christel VdM zegt:

   Alhoewel ik denk dat Assita Kanko haar bijdrage op vlak van vrouwenrechten wel breder mag gezien worden dan enkel focus op genitale verminking, denk maar aan integratie, aannemen van de Europese waarden en de Belgische identiteit (geen dubbele paspoort dus) en deze te verdedigen. Maar inderdaad, ik snap ook niet goed waarom ze uitgerekend voor N-VA koos, want ik zag een interessant opiniestuk van haar op het internet (DS ), dat door een lezer is opgerakeld en erop gezwierd als (tegen)reactie : ‘nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen’… toen was ze niet mals voor N-VA, ahum.

   • Christel VdM zegt:

    (klikken op de link en naar beneden scrollen, om de reactie met dat krantenstuk van Kanko terug te vinden)

  • Eric zegt:

   Mevr. Debaets behoort tot een partij die volkeren waarvoor meisjesverminking een courante praktijk is met plezier en open armen binnenhaalt. U kunt dus bezwaarlijk aan mij vragen mensen als Debaets au sérieux te nemen: een probleem importeren om het dan, met de kraan wijd open, te gaan oplossen getuigt van een grenzeloze kortzichtigheid en van criminele medeplichtigheid. Dat Kanko niet naar de Brusselse tsjeven overloopt is dus perfect te begrijpen. En u linkt NVA te zeer aan het Vlaams-nationalistisch project. Nochtans krijgt die partij bakken kritiek omdat ze juist dat project lijkt te hebben afgezworen. U kan er blind voor blijven, maar terwijl de traditionele partijen enkel in vrijblijvende bewoordingen de Verlichting nog onderschrijven, maar niet aflaten deze in werkelijkheid te ondergraven, zijn het partijen als VB en NVA die op de barricaden zijn gesprongen om wat nog rest van onze beschaving te verdedigen. Dat zulks in uw optiek misschien paradoxaal en ongeloofwaardig lijkt ligt natuurlijk aan de traditionele partijen die het pad van de Verlichting hebben verlaten om zich met achterlijke culturen te verzoenen en deze zelfs te promoten.

Reacties zijn gesloten.