De wereld van Sophie

Over de verleiding om de geschiedenis te herschrijven voor de eigen achterban

schaepdryver

Historica barones Sophie De Schaepdrijver (°1961) houdt niet van Donald Trump en is uit de VS teruggekeerd om zich te beklagen over ‘het griezelige land’ waar ze geschiedenis doceerde. Zo’n exodus heeft iets pathetisch en doet denken aan de Jodenvlucht uit nazi-Duitsland of, iets verder terug, de migratie noordwaarts van de Vlaamse intellectuele elite na de val van Antwerpen in 1585. In een interview in De Tijd krijgen we nochtans een meer prozaïsche versie te horen: haar man blijft ginds in het ‘griezelige land’ waar ook dochterlief studeert, Sophie neemt met haar zoon haar intrek in Brussel. Een familiekwestie dus waarover we verder niet uitweiden, maar ergens lijkt me het vluchtverhaal een hoog politiek-correct drama queen-gehalte te hebben. Een historica met verbeelding?

Vaderlandse geschiedenis

Hoe de IJzertoren grondig werd ‘ontluisd’

We kennen Sophie De Schaepdrijver, afgestudeerd aan de VUB, vooral als schrijfster van ‘De Groote Oorlog’ waarin ze poogt de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, die door de taalmistoestanden aan het front van de eerste wereldoorlog radicaliseerde, te relativeren. Het zou een mythe zijn, door de Vlaamse beweging gecreëerd die zo het pad effende voor de collaboratie.

Deze these strookt alvast niet met het verhaal van mijn grootvader, Jozef Sanctorum, die de slachting van 14-18 overleefde, weliswaar ziekelijk want gepakt door het mosterdgas, en na de oorlog in de gevangenis terecht kwam als lid van de Frontbeweging. Deze door de legerleiding verboden organisatie –flamingant maar niet Duitsgezind- publiceerde in 1917 de fameuze Open brief aan den koning der Belgen, Albert I waarin de taaltoestanden in het leger werden aangeklaagd en waarin de vorst ook werd herinnerd aan zijn belofte om de Gentse universiteit te vernederlandsen. Tevergeefs, na 1918 triomfeerde het rabiaat francofone belgicisme en kwamen menig als flamingant aangeschreven oudstrijder achter de tralies of werd door een beroepsverbod getroffen. Ook Jozef Sanctorum die probeerde aan de kost te komen met een handeltje in granen en zaden. Tot de oorlogskwaal hem toch velde.

Maar dat zijn dus allemaal opgeklopte verzinsels voor prof. De Schaepdrijver. Uiteraard wordt ze op handen gedragen door de Vlaamse en Belgische media, niet in het minst de VRT. Ze heeft samen met Bruno De Wever ook een sleutelrol gespeeld in het wetenschappelijk oppoetsen van het al te subversieve IJzertorenverhaal tot een fatsoenlijk Belgisch herdenkingsmonument. Daarvoor werd ze dus beloond met een adellijke titel.

In ‘De Langste Mars’ vraag ik me af hoe hedendaagse ‘progressieve intellectuelen’ zoiets in hun mentaal systeem voor mekaar krijgen: zich als integer en moreel hoogwaardig etaleren, maar ook het regime probleemloos legitimeren, zich tot de aristocratie bekennen en subversieve tendensen weggommen uit stukken vaderlandse geschiedenis. Als een historicus een controversiële episode uit de nationale geschiedenis aanpakt, en daarvoor een adellijke titel krijgt, is er al iets niet pluis. Misschien heeft het, zoals Karl Drabbe fijntjes suggereerde, ook wel wat te maken met de gêne rond een grootoom van haar, Karel De Schaepdrijver, die als onderofficier tijdens de 1ste wereldoorlog deserteerde en naar de Duitsers overliep.

Politiek bekent De Schaepdrijver zich duidelijk tot de linkerzijde, waar op zich niets mis mee is, maar wat natuurlijk wel een paar blinde vlekken in haar gezichtsveld verklaart. In haar optiek zijn fenomenen als islamisering, ontworteling en identiteitsverlies nauwelijks issues. Het zouden allemaal xenofobe mythes zijn, opgeklopt door rechtse populisten om het volk zand in de ogen te strooien. Het demoniseren anderzijds van figuren als Donald Trump (wiens ambtstermijn er in januari voor de helft al op zit) gaat ook gepaard met de waarschuwing dat we ons in een politiek ‘zeer explosieve situatie’ bevinden die wonderwel gelijkt op die van 1914. Dat vind ik een bevreemdende uitspraak voor een historica. Het is nooit een goed idee om schablonen op de geschiedenis toe te passen, die zich altijd net op een andere manier ontrolt. Ze herhaalt zich niet, ze varieert, of negeert haar eigen zogenaamde wetmatigheden.

Multiculturele bubbel

Donald Trump blijft de geliefkoosde pispaal van links

De actuele multipolaire spanning op deze planeet, waarin we o.m. Trump, Poetin, Erdogan en Xi Jinping als protagonisten aantreffen (Merkel is afgeserveerd), wordt gevoed door een nooit gestilde honger naar grondstoffen, marktleiderschap, het migratievraagstuk, de strijd tegen het terrorisme, en binnenkort ook de effecten van de klimaatverandering. Groeilanden als Brazilië en India eisen ook hun deel van de koek op.

Hoe zou Europa zich moeten opstellen in dit pokerspel? Volgens Jonathan Holslag door zich te beveiligen via een goed uitgeruste burgermacht naar Zwitsers model, maar ook door allianties te creëren en een ‘slimme neutraliteit’ te cultiveren. Los van het Pentagon partnerschappen sluiten en op de wip zitten tussen grootmachten. Macchiavelli goed lezen, wat intelligentie, eruditie en dus hoogwaardig onderwijs veronderstelt, inclusief een uitgebreide talenkennis. En een sterk identiteitsbesef. Dat is een realistischer perspectief dan het multiculturele kosmopolitisme van Sophie De Schaepdrijver die, zoals ze zelf bedekt toegeeft, in een soort academisch-weldenkende bubbel vertoeft van hoogstedelijke loftbewoners die neerkijken op het gepeupel dat Trump aan de macht hielp.

Natuurlijk ondergaat De Schaepdrijver een druk vanuit haar academisch milieu om, in de beste tradities van het cultuurmarxisme, de politieke realiteit te beschrijven als een ontsporing van de democratie, tot en met een reductio ad Hitlerum. Naar mijn gevoel kadert haar these van de oorlogsdreiging (die dus vooral van Donald Trump zou uitgaan) in een zeer gekleurde politieke lezing die rechts verantwoordelijk stelt voor een potentieel wereldconflict, terwijl iedereen weet en dagelijks ondervindt dat het religieuze terrorisme dé uitdaging van deze tijd is. En dat de zogenaamde verrechtsing vooral een reflex is, die misschien niet altijd de juiste oplossingen aanreikt maar wel de vinger op de wonde legt.

Het Belgicistische revisionisme dat ze aan de dag legt is voor mij ook een stuk negationisme, gekoppeld aan een typisch politiek-correct neerkijken op het volk dat zich aan wilde avonturen te buiten gaat. Als de wereld een minder veilige plek wordt, is het per definitie de schuld van rechts. Als er oorlog komt, is het omdat we niet voor de socialisten stemmen. Over Ninove zal ze ook wel een voorspelbare mening hebben, maar ik heb niet de indruk dat regimehistoriografen zoals De Schaepdrijver in zo’n materies tot een verhelderende lezing komen. Om maar geen minder eerbiedige termen als ‘intellectuele incest’ in de mond te nemen.

De wereld zoals koning Filip en zijn raadgevers ze willen zien, is voor de serieuze geschiedschrijving niet relevant. Geef mij dan maar de nuancerende, maar ook meer gedurfd buiten de lintjes kleurende analyses van Jonathan Holslag. De Belgische monarchie heeft overigens altijd al chroniqueurs gekoesterd die bereid waren de geschiedenis te herschrijven in een patriottistische toonaard. Henri Pirenne (1862-1935), uitvinder van de theorie dat de Belgische staat al bij het Verdrag van Verdun (843) gestalte kreeg en als duizendjarig rijk(je) is blijven overleven, is zeker de bekendste. Soms beseft men echt wel dat bepaalde historici hun roeping gemist hebben.

 

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

14 reacties op De wereld van Sophie

 1. Dus omdat ik Donald Trump een liederlijk stuk onbenul vind, ben ik, volgens u, per definitie links, of toch tenminste gehersenspoeld door de linkse pers. Mijn lage dunk over dit genie van Washington heeft niets te maken met links, rechts of averrechts maar met het kompleet gebrek aan fatsoen, moraal en gezond verstand van deze clown-president.

 2. Eric-B.L. zegt:

  Die niet God als de ware Vader erkent, niet Maria als de ware Moeder erkent en niet Christus als de Verlosser en enige en Eerste Koning erkent verprutst gewoon zijn levenstijd.

  • Christel VdM zegt:

   Meneer de missionaris, ik vrees dat u diegene bent die hier zijn tijd verprutst, we wensen namelijk niet ‘gered of ‘verlost’’ te worden en ik erken alleen Leo VdM als mijn ware vader en toevallig heet mijn echte moeder ook Maria maar of ze de Heilige Maagd is, durf ik te betwijfelen. Amen. PS. De aarde is rond.

 3. Eric-B.L. zegt:

  Een eindeloos palaver over plat- of bolheid van de aarde lijkt me hier overbodig. Maar deze vraag kan misschien wel: hoe komt het dat de lange lijst platheids-bewijzen niet kan weerlegd worden? En de bijbel is onverdeeld hierover.

  • Greta zegt:

   Eric bla bla …..Kijk eens naar “Da Vinci’s Demons” veel fictie maar ook historische feiten en daarin wordt op een zeer eenvoudige wijze uitgelegd door de gespeelde Leonardo Da Vinci, hoe je kan zien dat de aarde rond is. Leg je hoofd op een tafel, aan de andere kant een appel….wat zie je? …de volledige appel… volgt een grotere structuur dat een berg moet voorstellen….wat zie je…de volledige structuur….maar wat zie je in het echt als je in de wereld wandelt? Niet de gehele berg maar de top van de berg zie je het eerst…..Bewijs dat de wereld rond is….

   In het andere geval, je Bijbelse adoratie , kan je misschien eens beginnen om naar het Plantin Moretus museum te Antwerpen, de Biblia Regia in vijf talen Latijn,Grieks,Hebreeuws,Oudsyrisch en Aramees te gaan bestuderen en vergelijken.
   Een meesterwerk gerealiseerd op slechts 4jaar tijd 1568-1572 …zeker als je weet dat die tekst letter per letter geplaatst diende te worden in spiegelbeeld en in die 5 verschillende talen.

   Plaats ook hier de nodige kanttekens bij, vermits ze tot stand gekomen zijn met steun van de Spaanse koning Filips II en Spaanse theoloog Arias Montanus…de Spaanse Inquisitie nog zeer levendig.
   4 delen Oude Testament….slechts 1 deel Nieuwe Testament en 3 delen Apparantus of commentaren. VRIJ GROTE exemplaren…elke Bijbel heeft wel zijn eigen interpretaties en misvattingen. De meest interessante zijn de KLEINSTE Bijbels, omdat ze verboden waren en gesmokkeld diende te worden, zoals die van William Tyndale die een correspondentie met Thomas More onderhield en uiteindelijk op de brandstapel belandde te Vilvoorde in 1536 .. Niet voor niks dat koning Filips II zoveel belang echtte aan het realiseren van ZIJN WAARHEID…liefst ZO GROOT mogelijk…het opvalt uiteraard.

   Er zijn meer Bijbels uitgegeven dan er ooit waarheden gevonden kunnen worden…hangt er maar vanaf welke Bijbel je leest, los van welke eigen interpretaties je wenst te zien en welke koning,paus,dictator redigeerde.
   Jezus zelf heeft NOOIT EEN LETTER geschreven, misschien was hij wel analfabeet?

   Dit in tegenstelling met Mohammed….die geschriften, poëzie, zijn wel degelijk echt.

   Mag ik erop wijzen dat Mohammed door het contact met Joden & christenen zijn volk dat nog veel goden aanbaden, bekeerde naar het één God geloof,volgens die Joodse & christelijke aannames en de profeet (analfabeet) Jezus, wel degelijk een belangrijke plaats inneemt in islam.

   • Greta zegt:

    Moest uiteraard “hechtte” zijn.

    Go, van mij mag die Eric B.L. blijven.
    Dat boekje van Tyndale eens aan’t lezen en via gesprekken en opzoekingen is er toch een link met “de langste mars”.

    Tyndale vertaalde de Bijbel van het Grieks naar het Engels en werd zo de voorloper verspreiding Engels .
    Bijbel en kritisch denken werden toegankelijker voor groter aantal mensen. Niet enkel meer alleen via de beeldende kunst en de eigen interpretaties preken priesters.
    Na WO II en pas na het tweede concilie in 1960 werd het in onze contreien toegestaan om niet enkel preek in volkstaal, maar ook mis in gesproken taal te geven.
    De eerste nederlandstalige universiteit Gent sinds 1930.
    De studentenopstanden van 1968 tegen het ééntalig frans onderwijs in Leuven.

    Zo onschuldig is die Tridentijnse mis dan toch niet dan als men op het eerste zicht zou denken.

    Wat zijn voorkeur paus allemaal heeft uitgekraamd, mens onwaardig in deze specifieke tijd en huidige kennis wetenschap.
    Bovendien miste hij het charisma van de huidige en hebben ze de man boven water gehaald na reeds een hersenbloeding gehad te hebben.
    Omdat hij Duitser was en tegen het fascisme, met in het achterhoofd een vergevingsgezind gebaar naar Duitsland en tussen mensen onderling te bewerkstelligen, niet beseffend bepaalde nefaste uitspraken eerder de doos van pandora geopend te hebben.

 4. Peter Braet zegt:

  De vraag is: vernemen we woensdag dat het een “blue wave” dan wel een “red wave” geworden is? In het eerste geval van een blauwe golf kan mevrouw De Schaepdrijver met een gerust hart terugkeren naar haar USA, mislukt Trump, is de allerlaatste kans voor conservatieve identitairen of nostalgici verkeken, en is multicultuur allesbehalve een bubbel maar een realiteit in de hele wereld die een dorp wordt voor iedereen. In het tweede geval van een rode golf zou Trump weleens een succesvol president kunnen worden die in 2020 herkozen wordt en is oorlog -al dan niet een koude oorlog- met China onvermijdelijk, en is er voor mevrouw De Schaepdrijver geen vluchtweg meer, ook niet hier in Europa.
  We kunnen wel vermoeden dat het iets tussenin wordt: paars, één kamer voor de republikeinen en één kamer voor de democraten en dan gaat dit gezeur nog twee jaar verder, is mevrouw De Schaepdrijver inderdaad beter af in Europa, en is het “Game Over” voor de Amerikaanse suprematie in deze multipolaire wereld.

  • willy zegt:

   Er veranderd gewoon niets en die “clown-president ” van De Pauw wordt ook opnieuw verkozen ;Oorlog komt er zo wie zo niet , niet met China of USSR .
   Trump is geen politieker maar een onorthodoxe “zakenman”

 5. Eric-B.L. zegt:

  Het spijt me maar het moet gezegd : men loopt op deze blog hopeloos achter op de feiten. Nogmaals : sedert decennia werd voorzegd wat er zal gebeuren indien de aardbewoners geen blijk gaven van spijt over hun buitenmaats geworden materialisme en hun totale geestloosheid.
  Eens te meer doet deze blog het oorspronkelijke boek “Acta Sanctorum” geen eer aan.
  God de Vader deelde ons via tientallen Profeten wereldwijd mede dat het besluit genomen is : na de dag van de Grote Waarschuwing komt onherroepelijk de aanloop naar het zoveelste wereldwijde oordeel dat zijn hoogtepunt krijgt in de persoon van een wereld-dictator die zichzelf als goddelijk zal voorstellen. Hoogstens kan men de oorlogen en veldslagen en vervolgingsgolven en hun gevolgen verzachten door boete en gebed. Ook de Waarschuwing zal aangekondigd worden : twee kleine meteoren botsen haaks op elkaar en veroorzaken in de lucht een lichtend kruis dat door iedereen gezien kan worden (tevens aanwijzing dat de aarde plat is). Een week later ervaart iedereen boven de zes jaren de Waarschuwing die een soort voorproef-oordeel inhoudt! Daarna krijgen we nog “40 dagen” ( = vervulling van gerechtigheid ) tijd om ons te bekeren en dan beginnen de oorlogen en vervolgingen : het effectieve oordeel.

 6. Johan Verleye zegt:

  Wil iemand (Johan Sanctorum zelf?) deze Eric-B.L. alstublieft eens blokkeren? Ik ben het volmondig eens met het adagium „Ik ben het voor geen woord eens met wat u zegt, maar ik zal me tot mijn dood inzetten voor uw recht om het te zeggen.”, maar dat die Eric-B.L. dat eens zegt op een ander forum, want ik ben zijn gewauwel meer dan beu.

  Twee citaten:

  “Een eindeloos palaver over plat- of bolheid van de aarde lijkt me hier overbodig. Maar deze vraag kan misschien wel: hoe komt het dat de lange lijst platheids-bewijzen niet kan weerlegd worden? En de bijbel is onverdeeld hierover.”

  En dan, als klap op de vuurpijl:

  “ … men loopt op deze blog hopeloos achter op de feiten.”

  Kijk, van dergelijke idioterie, daar zakt mijn broek dus van af.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Eindelijk nog eens iemand die dat gekloot van die profeet kotsbeu is.
   Als die clown hier nog lang rondhangt kan Sanctorum zijn dagboek sluiten.
   Ik moet die zieke vent niet!

 7. Eric-B.L. zegt:

  Het is niet omdat een verondersteld geëvolueerde aap intelligent is, zelfs hoog intelligent, dat hij daarom ook toegang zou kunnen krijgen tot de hemel. Als hij dan toch zo intelligent is waarvandaan komen dan al die bitterheid en sarcasme en waarom is hij/zij niet in staat tot zelfs het minste beetje geestelijke beleving? — omdat men de Geest niet erkent! Geest werd verboden! Ausradiert !!! Faschismus was, is, nochtans anti-intellectueel . . . Desondanks wacht God de Vader met veel hartpijn op het moment dat die verondersteld geëvolueerde aap eens heel diep in het eigen hartje, hoe klein ook, zal gaan kijken. U hoeft zich daarvoor niet te schamen!

Reacties zijn gesloten.