Het cordon en de ‘liberale waarden’

Gwendolyn Rutten presents her book ' Nieuwe Vrijheid '

Gisteren presenteerden Hendrik Vuye en Veerle Wouters al een uitvoerige juridische beschouwing rond het fameuze cordon sanitaire (Een schutkring rond het cordon sanitaire?’). Het loont ook de moeite om in te gaan op de argumenten van de verschillende partijen om die schutkring in stand te houden. Deze van de Vlaamse liberalen bijvoorbeeld, toch de zelfverklaarde kampioenen van de vrijdenkerij. Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open-VLD, heeft laten weten dat er geen sprake kan zijn van bestuursakkoorden met aan het Vlaams Belang gelinkte partijen. In naam van de democratie, de rechtstaat, de tolerantie, het humanisme en wat nog allemaal voor moois. Zoveel politieke edelmoedigheid, dat vraagt om een nadere beschouwing.

Lepralijders

Jos Geysels

Jos Geysels, peetvader van de Vlaamse pococratie

Het cordon sanitaire is, zoals bekend, een vondst van minister van staat Jos Geysels, die ik in mijn boek De Langste Mars ‘een groene fascist’ noem, wat enige consternatie in politiek-correct Vlaanderen veroorzaakte. Na een recent Terzake-interview, waarin de man het cordon verdedigde en heel de tijd met de Mensenrechtenverklaring stond te zwaaien, ben ik minder dan ooit geneigd om mijn kwalificatie te herzien. Geysels is ook de man die als voorzitter van boek.be de uitsluiting uit de Antwerpse Boekenbeurs bekrachtigde van de aan het VB gelinkte uitgeverij Egmont. Daarmee werd het politieke cordon ook een intellectuele censuur die heel het Vlaamse culturele universum een onwelriekend odeur van pococratie gaf. Een rechtbank maakte ondertussen brandhout van deze uitsluitingsmaatregel, als zijnde een inbreuk op het recht op vrijemeningsuiting. Oeps.

Anderzijds staat het electoraal opvrijen door Groen! van de moslimgemeenschap, waar onze democratische waarden allerminst worden gekoesterd (meer dan de helft plaatst de sharia boven onze grondwet, zoals uit een onderzoek bleek), in een bizar contrast met de groene definitie van een ‘democratische partij’ waar telkens weer één partij netjes buiten valt. Het cordon is op maat gemaakt van die ene partij, en heeft veel verdere consequenties gehad dan louter politieke. Er zitten namelijk ook sociale en menselijke aspecten aan vast.

Dat men niet snapt –of wil snappen- dat dit soort bricolage beneden elk democratisch fatsoen is, getuigt niet van veel politieke helderziendheid en nog minder van empathie. We noteren in dat verband ook de uitspraak van VB-voorzitter Tom Van Grieken dat Groen-voorzitster Meyrem Almaci tot op vandaag weigert hem een hand te geven, als gold hij een middeleeuwse lepralijder. Dat soort fysieke minachting vind ik eigenlijk minstens even ranzig als de rest van het politieke uitsluitingsverhaal dat zogezegd enkel om het weigeren van bestuursakkoorden zou gaan: een opponent in een debat weigeren te groeten omwille van zijn politieke overtuiging, hoe ver staat dat eigenlijk van het verhaal waarin een Ryanair-passagier begon te schelden omdat hij naast een gekleurde dame moest zitten? Of de vertegenwoordiger van de Brusselse Islampartij die in VRT-Terzake oogcontact vermeed met zijn vrouwelijke gesprekspartner, zijnde Zuhal Demir?

Dat neemt niet weg dat een bepaalde strekking binnen het VB, met name rond Filip Dewinter, dat cordon nog steeds als een levensverzekering beschouwt, zoals Vuye en Wouters terecht opmerken. Dewinter is dan ook de grootste objectieve bondgenoot van de schutkringideologen: zolang Van Grieken daar niet mee afrekent, zullen ze weinig moeite hebben om hun punt te maken, ook al zijn de argumenten nog zo krom.

‘Tirannie van de meerderheid’

Popper

Een citaat waar je ook klokkenluiders mee monddood kan maken

Vandaag is dus de grootste cordon-megafoon overgenomen door de Open VLD die zich beroept op ‘liberale waarden’. In een Knack-opiniestuk van twee jong-VLD-ers worden we ingewijd in het hoe en wat van deze waarden. Zoals te verwachten een tamelijk mistig amalgaam rond individualisme en humanisme ‘met erkenning en respect voor diversiteit en meerlagige identiteiten’, waarbij de verboden partij ook maar meteen als ‘autoritair’ en ‘totalitair’ wordt weggezet. Dat is makkelijk en kost niets. Is er iemand tegen het humanisme, behalve onze islamitische medemens?

Interessant wordt het, als de term ‘tirannie van de meerderheid’ valt: alleen als de kiezer voor de ‘juiste’ partijen stemt, heeft zijn stem ook waarde. Af en toe valt er een verkeerde uitslag uit de bus en heeft het volk ongelijk. Dan moeten de liberale waarden die uitslag herwegen. Worden er bijvoorbeeld lieden gekozen die ooit hun zelfgemaakte chocomousse met negerkopjes hebben aangekondigd, dan is de uitslag per definitie ongeldig en wordt de schutskring getrokken rond de kok én de verzamelde meeëters.

In die herweging wordt het volk gezien als politiek onbekwaam, want het ‘geeft een signaal’ door op een foute partij te stemmen, waarna de fatsoenlijke partijen dat signaal moeten oppikken, lezen en de kudde terug op het rechte pad krijgen. Lees: in het zog van de traditionele partijen. Met name is Guy D’haeseleer in Ninove een rattenvanger die 40% van de stemmen haalt door leugens te verspreiden en gore moppen te vertellen, waarna de ‘ernstige’ politici de rattenvanger de woestijn moeten insturen. Wat voor een vreselijk paternalisme is dat? Dat is helemaal niet wat de veel geciteerde Karl Popper bedoelde met zijn devies dat we niet tolerant hoeven te zijn tegenover intolerantie (‘The Open Society and Its Enemies’, 1945).

Popper richtte zijn pijlen vooral op de ideologen van het nieuwe absolutisme die tijdens en na de Verlichting opdoken, met name G.W.F Hegel en Karl Marx, de ene de pleitbezorger van een soort Pruisisch staatsraison waarin het latere fascisme kiemde, de andere van de klasseloze maatschappij die met geweld moest verwezenlijkt worden. Paul Cliteur voegt daar vandaag in zijn nieuw boek een derde variant van een antidemocratische wereldbeschouwing aan toe, namelijk het islamofascisme, het religieuze totalitarisme dat in veel opzichten de twee vorige combineert.

Morele suprematie

Guy

Misvallen chocomousse, nu al hét politiek feit van het jaar

Maar Forza Ninove in naam van Karl Popper ‘ondemocratisch’ noemen, is gewoon afbreuk doen aan de realiteit van sociale achterstelling en verloedering waar de ‘democratische’ partijen allemaal overheen keken, bezig als ze waren met zichzelf en hun machtsbasis.

Je zou denken dat juist liberalen de bakens van de vrijheid breed uitzetten voor andersdenkenden, op voorwaarde dat die ook de vrije mening van hun medeburgers en het open debat respecteren. Niet dus. Zuinig en benepen wordt alles afgemeten aan de maatstaven van de politieke correctheid, verengt men het formaat van het debat, en wordt er een Popper-citaat bij gesleurd om het een schijn van academisch serieux te geven.

De essentie is, dat Open-VLD vandaag zelf een marginale partij is geworden die hopeloos boven haar gewicht bokst, en daarom op zoek gaat naar een label van morele suprematie. Je hoeft niet met veel te zijn om gelijk te hebben. Klinkt dat bekend in de oren? Ja, dat was na ’68 het strategische ordewoord van links en het zogenaamde cultuurmarxisme, het opvoedingsproject waarmee het onwillige, domme volk door een verlichte elite zou ‘belezen’ worden.

Gwendolyn Rutten heeft dat devies nu overgenomen, en orakelt alsmaar dat ze in naam van de liberale waarden geen coalities zal dulden die het fameuze cordon sanitaire doorbreken. Liever de democratie wat smaller maken en een deel van het electoraat uitsluiten, dan een ‘tirannie van de meerderheid’: voor Gheysels en het opkomende Groen was dat een briljante zet begin de jaren ‘90, maar we zijn ondertussen 2018, we kennen ondertussen de echte vijanden van de democratie, en rechts is intellectueel veel mondiger en erudieter geworden. Zie Sid Lukkassen e.a.

De cordonlogica heeft, ongeacht wat er in Ninove gebeurt, zijn houdbaarheidsdatum overschreden en daar kan de charmante Gwendolyn niets aan doen, hoe driftig ze ook zwaait met haar boekje ‘Nieuwe Vrijheid’ dat al evenzeer bulkt van het ondraaglijk lichte gehumaniseer.

Open-VLD zal daarom, de Duitse FDP achterna, binnen afzienbare tijd aan haar politieke irrelevantie ten onder gaan. De N-VA is gaan lopen met het economisch-liberale gedachtegoed, terwijl de linkerzijde, en vooral Groen, het monopolie op de morele superioriteit nooit zullen opgeven. Wat rest is schamele Gutmensch-retoriek waar niemand wat aan heeft en die ons ook geen millimeter verder helpt inzake samenlevingsopbouw en herstel van die veelbesproken Verlichtingswaarden. Het zogenaamde populisme doorprikt de bubbel waarin de politieke fatsoensrakkers zich hadden opgesloten. Een cordon kan je altijd van twee kanten bekijken: wie uitsluit, sluit ook zichzelf op in het grote gelijk. Karl Popper dringend herlezen, zou ik zeggen. En beter.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

 

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

74 reacties op Het cordon en de ‘liberale waarden’

 1. Eric zegt:

  Wat me opvalt is dat we nog steeds de oorzaken van de mega-overwinning van D’haeseleer in Ninove niet kennen. Ook hijzelf heeft die mystieke sluier tijdens zijn gesmaakte optreden in ‘de Afspraak’ niet opgelicht. Gaat het om een opstand tegen de verfransing van Ninove, tegen de verbrusseling, tegen de vervreemding of tegen de islamisering of hebben deze kiezers problemen met het amalgaam van al deze verschijnselen? Ligt de criminaliteit in Ninove hoger dan elders, lopen er meer hoofddoeken rond of is het gewoon de rustige, laconieke persoonlijkheid van D’haeseleer die zovele Ninovieters aantrekt? Tot hiertoe werd van het politieke fenomeen Ninove geen enkele analyse gemaakt. Wel werd Forza Ninove compleet onterecht geframed als een groepje neo-nazi’s die, aangevoerd door een racistische leider, gereed staan om iedere zwarte of marokkaan die ze in hun straatbeeld tegenkomen meteen aan de galg te hangen. Door deze op de Wever gerichte media-hetze kan geen enkel weldenkend mens anders dan het voor de Forza opnemen. Zo Bart De Wever zich ook de komende weken laat leiden door de leugens die het linkse journaille hierover heeft verspreid – hoe vaak die leugens ondertussen ook werden doorgeprikt – dan is dit een zoveelste argument om de groenste burgemeester van het land als een miserabele lafaard en een machtswellusteling van het zuiverste water te brandmerken. Het zou hem daarentegen sieren moest hij alle NVA-partijafdelingen zonder uitzondering de permissie geven met de lokale VB-ers rond de tafel te gaan zitten. In één klap lag het cordon op apegapen, konden chagrijnige Jos Geysels en zijn fascistische vriendjes hun politieke grafzerken bestellen en zou het eindeloos gezeik over dit putschistisch instrument voorgoed stoppen. Eén woord, één duimpje van meneer De Wever omhoog, en België kon weer tot de club van beschaafde, democratische landen toetreden.

  • Greta zegt:

   Een duimpje omhoog is neen… en de dood ten tijde van de Caesars in de arena in Rome.
   Wordt steeds verkeerd gebruikt in films.

   • Eric zegt:

    Dat wil ik nou net zeggen: één duimpje van keizer De Wever omhoog en het cordon is dood (en Geysels hopelijk voor de rest van zijn leven zwaarmoedig…)

   • Greta zegt:

    Nva had verloren in Ninove dus hoeft echt geen initiatief te nemen.
    40% wil nog altijd zeggen dat er 60% niet voor Forza gekozen hebben.

    Er staan belangrijker zaken op het spel dan een kleine provinciestad. En ze hebben uiteindelijk tijd tot januari.

    Wouter van Besien zou een goede burgemeester kunnen zijn voor zo een kleine of middelgrote provinciestad. Niet voor een grootstad met groteske problematieken als Antwerpen.

    Als ze inventief en verantwoordelijkheidszin hebben zie ik wel een oplossing uit de tijd van Nicolaas Rockox en klopt nog ook in realiteit met verkiezingen in vooruitzicht 2019. Aangepast aan deze tijd uiteraard.
    Hoorde Almaci een zeer gevaarlijk en ondemocratisch standpunt innemen na de verkiezingsuitslag . Voor de verkiezingen normaal, maar niet eens verantwoordelijkheden dienen genomen te worden. Het gekibbel tussen Gwendolyn Rutte en Almici over postje burgemeester in Gent ,zonder ophouden, doe dat binnenskamers maar niet voor het scherm a.u.b. De kloon van Dewinter kan natuurlijk de theatrale clown uithangen, vermits ze niet mogen meedoen.

   • Greta zegt:

    Neen, in het geval BDW toch eerder duim omlaag.
    Wapens neer of zwaard neer.
    Logisch dat gebruik foutief gebruikt wordt. Duim – opstaande fallus als vruchtbaarheidssymbool LEVEN versus neer DOOD.

    Maar het werd gebruikt door Romeinen in de arena…dus vrij logisch dat de betekenis
    Duim omlaag “Wapens neer of zwaard neer”

 2. Ines zegt:

  Ik heb bij de voorbije verkiezingen een fenomeen gespot: allochtonen die op VB stemmen, soms als grap en soms doodserieus omdat ze bv. op een opkuis hopen van probleembuurten. En wat mij ook opviel: de stemplicht geeft een vertekend beeld van sommige resultaten. Veel mensen zijn maatschappelijk analfabeet en hebben geen flauw benul van wie of waarvoor ze stemmen en zouden nooit de moeite om te gaan stemmen mocht het niet verplicht zijn. Er is geen kat die verkiezingsprogramma’s leest. Veel stemmers baseren zich op wat grote kopstukken van partijen verkopen in debatprogramma’s als Zevende Dag.Wat Ninove betreft: kan iemand de feiten van de fabels scheiden en eens oplijsten wat de oorzaken zijn van het succes van Mister Chocomousse?

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Misschien heeft Chocomousse succes omdat hij er een bedaarde goedaardige ” Lamme Goedzak “uitziet die niet vlug zal roepen “zet die ploat af!” ?
   Het zicht wil ook wat natuurlijk. Twee keer nadenken en bedaard conclusies trekken is een karaktertrek die veel politici missen. Maar conclusies trekken door henzelf wordt niet verwacht binnen hun partij. Die conclusies werden meestal al getrokken door anderen.
   Eén hand waarvan de wijsvinger nog werkt volstaat om op het knopje te drukken.
   Bezit je die gave dan kan je zelfs minister geraken.
   Ben je verkozen en maak je deel uit van de kraaienpartij dan volstaat het dat je kan krassen.

  • willy zegt:

   Ik denk dat in de eerste plaats alle chocomousse eters op,”lamme goedzak” gestemd hebben en dat kunnen er veel zijn .
   VB heeft het niet alleen in Ninove goed gedaan , vergeet dat niet ; de mensen worden het stilaan beu , het gezever van gezondere lucht en andere zinloze one liners zonder onderbouw en propaganda terwijl er niets gedaan wordt.
   Men kan openlijk duiden welke strekking men heeft maar uiteindelijk wordt alles beslist in het stemhokje , dat kan verassende resultaten opleveren ; Ninove is er één van .
   Kijk naar de voorakkoorden die gemaakt werden en na de verkiezingen een andere uitkomst brachten .
   Dus ik vraag me niet af van waar het succes komt , alleen domme naïevelingen en struisvogels vragen zich dat af .

 3. Eric-B.L. zegt:

  Geen enkele politieke partij kan bestaan en geen enkel mediabedrijf kan runnen zonder de duivelse zegen van de vrijmetselarij. M.a.w. ook het cordon is hun werk. En voor de rechters en het koninklijk hof idem dito. De laatste waarachtige Katholieke bisschop Monseigneur André-Jozef Léonard werd door de vrijmetselaars-bisschoppen uit België weggepest zonder hem de titel van kardinaal te gunnen die hij nochtans verdiend had en nu zit daar een enorme ‘correcte’ ‘vergissing’ in mensengedaante vanonder die hem niet-passende titel onwaarachtige woorden te spreken aan niet-begrijpende schaapjes in een uitgeholde en ontgeestelijkte kerk. Van een Restkerk willen en kunnen zij niets begrijpen, helaas!

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Komaan vent. Je behoort ook waarschijnlijk zelf tot de niet-begrijpende schaapjes want ge begrijpt zelfs uw eigen niet. Voor mijn part mogen ze U wegvoeren in een judo-kostuum waaraan de mouwen aan de achterkant zijn aangebracht.
   De Restkerk is mij onbekend. Is dat de instantie die men in Vlaanderen “het Vilbeluik” noemt?
   Maar daar ben je mogelijk kardinaal? Want zeveren kan je als de beste.
   Je kakelt wel als een kip maar……je legt nooit eieren.

   • Greta zegt:

    Die restkerk waar hij het over heeft is een broederschap die in feite hun boekje te buiten gaan ,omdat ze buiten de toestemming paus zelf priesters en bisschoppen wijden. Ze liggen in schisma met de huidige paus.

    Dat ze er een andere mening op nahouden tot daartoe, maar als je het niet weet en je denkt dus met een priester of bisschop te doen hebben volgens de hiërarchie van die katholieke kerk onder de paus is dit een leugen en naar mijn gevoel bedrog.
    Ze volgen de vernieuwingen niet en willen enkel de mis in het latijns volgens oude wijze (streng fundamentalistisch) .
    Zij mogen de sacramenten niet geven.
    Vorige paus, alsook bisschop Léonard hebben toegevingen gedaan met betrekking mis en biecht (enkel iin uiterste nood).
    Deze paus en bisschop De Kesel hebben die terug ingetrokken.

    Maar als ik me niet vergis en vaag herinner , is een retraitehuis in Viersel eens in opspraak gekomen met betrekking seksueel misbruik???

    Vooral bij oudere mensen die met die latijnse mis zijn opgegroeid en niet open staan voor ruimere wereldbeelden , weg van het eigen gelijk nog zeer gegeerd.
    Of ze dan ook weten dat ze in feite geen wettelijke sacramenten krijgen, te biechten gaan bij de duivel is maar de vraag?

    In feite zijn ze erger dan Jehovagetuigen of islam gelovigen

   • Eric-B.L. zegt:

    De wereldwijde Katholieke Restkerk houdt zich aan de tijdeloze waarden die in de bijbel staan en er is geen reden te bedenken waarom men daarvan zou afwijken. Vermits God altijd Zijn Woord getrouw blijft want Hij hoeft niet met onze kleinzielige en vooral onstandvastige tijden mee te gaan want dan krijgen we zoals nu mateloos blijkt totale willekeur en zeer grote verwarring. https://restkerk.net/ Derde brief van de moedige Aartsbisschop Viganò aan ‘paus’ Franciscus: “Ik ben ervan overtuigd dat mijn verder stilzwijgen vele zielen in gevaar zou gebracht hebben en mijn eigen ziel zeker zou verdoemd hebben.” — De profeten hebben ons decennia lang voorbereid op al de moderne leugens!!! Zo als altijd : wee degenen die niet naar de profeten luisteren. Redt uw ziel, er rest u slechts weinig tijd.

   • Eric-B.L. zegt:

    Retraitehuizen werden ons ontnomen evenals zowat de meeste kloosters en hetgeen daar heden gebeurt durf ik niet beschrijven. De Restkerk is geen broederschap maar wel de gewone voortzetting van de eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis en het respect voor het eeuwenoude boek Acta Sanctorum. Onze Paus Benedictus werd door de vrijmetselarij gedwongen tot interim maar hij draagt nog altijd de titel van paus en het is naar hem dat we luisteren en dus zijn de wijdingen en de Sacramenten wel degelijk geldig! De modernen hebben geen enkel respect meer. Het Vaticaan is heden een bolwerk van de vrijmetselarij. Luister niet naar hen!

   • Eric-B.L. zegt:

    Opvallend veel moslims kregen, en krijgen, visioenen van Jezus en van Maria en dezen konden dan ook niet anders dan toe te treden tot de Restkerk. U mag wel eens nadenken voor u mensen willekeurig bekladt. In China staat de ondergrondse Restkerk wel het sterkst en groeit onvoorstelbaar, zoals vroeger in Rome onder keizer Nero!!! Het rijk van ‘paus’ Franciscus is geen lang leven beschoren want hij werd onwettig verkozen, o.a. door manipulatie vanwege ‘kardinaal’ Danneels en de sekte van StGallen hetgeen hij zelf trots openbaarde aan de pers. Danneels kan vanwege zijn onwettig gedrag geen priester meer zijn. Zijn titel is nog enkel afhankelijk van de onwettige paus Bergoglio.

 4. Marc Schoeters zegt:

  De politiek is al jaren gesjost. Een sanitair zonder afvoer begint op de duur te stinken. Tijd voor een loodgieter. En een goede poetsbeurt. Komaan Rutten, je cunt het! En Almaci, je cunt het ook!

 5. Marc Schoeters zegt:

  De politiek wordt al jaren gegeyseld – en de kiezer gesjost. Sanitair zonder raampje of afvoer gaat op de duur stinken. Tijd voor een (k)loodgieter. En poetsvrouwen die niet bang zijn hun pollekes vuil te maken. Die stront opruimen in plaats van hem te laten ophopen. Komaan Rutten, je cunt het! En Almaci, je cunt het ook!

 6. Marc Schoeters zegt:

  Het wordt ook hoog tijd om de vergeten geschiedenis van Agalev/Groen aan het licht te brengen. Mensen die einde jaren zeventig aan de doopvont van de beweging Anders Gaan Leven stonden, hebben met lede ogen gezien hoe op nauwelijks tien jaar tijd die beweging afgleed naar een gestaalde machtspartij. Midden jaren tachtig nestelde het triumviraat Jos Gheysels, Maria Vogels (“Mieke Volvo”) en Eddy Boutmans zich als een koekoeksei binnen Anders Gaan Leven. Deze drie hadden elkaar gevonden binnen de gelederen van de stalinistische Amada/Pvda en waren vastbesloten een machtsgreep te doen binnen Agalev. Dat is hen op vijf jaar tijd gelukt. Alle echte ecologisch bewogen mensen werden een voor een monddood gemaakt en uit de partij verstoten. Ik heb partijcongressen meegemaakt die geen haar verschilden van de beruchte partijcongressen in de jaren dertig in de USSR. Met op de eerste rij een Jos Geysels die zich met opgeheven klaphandjes naar de zaal toekeerde – telkens er een poulain van het triumviraat op het spreekgestoelte een “his master’s voice” had gedaan. En een René Los (het vriendje van Tom Lanoye) die achteraan in de zaal zei: “Basisdemocratie? Weg ermee!” In de jaren negentig konden de groene kopstukken in Antwerpen niet snel genoeg zijn om in het stadsbestuur te zetelen. Ook al moest Maria Vogels daarvoor de stad eigenhandig en contractueel uitleveren aan de kernenergiemaffia. En tegen betaling deelnemen aan reclamecampagnes voor Volvo. Animal Farm 2.0. Tegen de tijd dat Agalev zijn naam in Groen veranderde, was er geen spatje groen meer aan de partij. Groen is een partij met een stalinistisch programma dat stap voor stap naar het doel moet leiden: vernietiging van de westerse democratie. Niet langer met behulp van de arbeiders – want dat zijn allemaal “autobezittende racisten” – maar wel door middel van de islamisering. Om te begrijpen wat Groen nu uitspookt, is het heel belangrijk die stalinistische putsch van dertig jaar geleden te kennen en te begrijpen. Wouter Van Besien is een poulain van Maria Vogels. En Almaci staat borg voor de stemmen van het mohammedaanse kiesvee. Ik zou Jos Geysels dus geen groene fascist noemen. Het is een stalinist. Een rode fascist. Dus gewoon: een fascist.

  • Fend zegt:

   “Wanneer men het over het fascisme heeft, denkt men aan de variëteiten uit het verleden – de eerste helft van deze eeuw ( Italië, Duitsland, Spanje etc ). Meestal gaat het over de nieuwste versie van het fascisme die de tweede helft van de eeuw kuit schiet, die lichter zal zijn, efficiënter, minder sentimenteel. Ecofascisme.

   Inzet voor een zuiver milieu ( lucht, water enz.) zal inzet voor een zuiver ras vervangen; brengt de massa’s niet op de been voor het bestrijden van raciale vervuiling, maar voor het bestrijden van milieuvervuiling.

   Susan Sontag, 7 juni 1975

 7. Eric zegt:

  Dat een partijnaam en partijretoriek de lading niet meer dekt is een algemeen gegeven en is geen fenomeen van de partij van Almaci alleen: wat is er nog Vlaams-nationalistisch aan NVA, wat socialistisch aan sp.a, wat liberaal aan de anti-democratische Open-VLD, wat christelijk aan CD&V? Zowel de groene als de communistische partijen in Europa islamiseren zienderogen. Ze worden geleidelijk aan de marionetten van Marokkaanse imams en van infiltranten van Erdogan. Zo met dit democratisch gefaciliteerde populisme niet wordt afgerekend – door op hoog niveau al dan niet taqqiya-moslims te verbieden lid van politieke partijen te worden of zelf politieke partijen op te richten – zal dit proces van islamisering van de politiek tot het einde toe doorgaan en wordt de onderwerping steeds meer een feit. En die afrekening kan enkel gebeuren, vooral op Vlaams niveau, door het vormen van een regering van NVA en VB. Maar daartoe is 1 minuut politieke moed van 1 enkele man nodig. Niet meer. Nu het nog kan !

  • willy zegt:

   De heerschappij van huidige linkse politieke alweters zijn geteld .Bij de volgende parlementsverkiezingen kan er al een duidelijke kentering komen en het VB zal door de huidige commentaar en “kritiek” aan belangstelling winnen.
   Wat als NVA in Antwerpen +/- 300 stemmen minder had gehaald ; dan had Dewever misschien wel die minuut politieke moed genomen .
   Dat er nog niets veranderd is komt door het feit dat ze “allen “voor elkaar moeten zwijgen .
   Er zijn geen socialisten meer , er zijn geen liberalen meer en er zijn geen Katolieken meer.
   Ze weten heel goed dat indien de stemplicht ooit wordt afgeschaft , deze bende allemaal in de problemen komt ; daarom zijn ze daar zo tegen
   Binnenkort wordt het Arabisch een officiele taal , geloof me

 8. Vankerkom zegt:

  Ik vond de bijdrage van Marc Schoeters zeer verhelderend. Ik was van dat deel van de historiek van Agalev/Groen niet op de hoogte, maar ik heb in de loop van de tijd wel enkele ervaringen met Groen gehad. De eerste was ergens beginjaren 90, toen Groen een soortement ‘congres’ bijeenriep, voor partijleden en sympathisanten, om te debatteren over programmapunten. My, ik heb daar een hele zaterdag aan verprutst! We werden in groepjes opgedeeld en mijn ‘ronde tafel’ werd met het onderwerp Verkeer opgezadeld. Hebben wij daar een godganse dag geluld, als ik dat zo mag zeggen, over auto’s en propere lucht. ‘Ja, mevrouw, meneer, d’er zijn te veel auto’s in de wereld. En ja, ze worden te veel gebruikt (’s zondags aanschuivend, in de tuut, voor de bakker, in de week aanschuivend, in de tuut, voor de school etc.). Dat moet allemaal helemaal anders, ja toch?’ om tegen de avond datzelfde groepje te horen sputteren van: ‘Jamaar, het is toch allemaal zo wreed comfortabel, nietwaar? Bovendien is ons weer niet gemaakt om met de fiets te gaan. En daarenboven hebben wij die auto nodig. Wat doe je d’eraan? Het is een noodzakelijk kwaad.’ Voilà. Al die mensen die zo graag anders wilden gaan leven, stemden tegen het einde van de dag voor een Weiter so. Dat heeft mij zo’n 20 jaar bij Groen weg gehouden. Tot ergens rond 2012 of zo, toen Groen bij ons in de buurt een lezing belegde over dat boek ‘Hoe durven ze’, van Peter Mertens. Kwatta daarnaartoe. Uiteindelijk ging de lezing helemaal niet over dat boek, maar wel over de programmapunten van Groen bij de komende verkiezingen. Groen was den boer opgegaan om de mensen te vragen welke problemen zij bij de volgende verkiezingen aangekaart wilden zien. Met een cameraploeg hadden ze diverse markten afgestroopt en, o wonder, al die mensen op dat filmpje haalden geheel spontaan en ongenood juist die programmapunten aan die bij Groen hoog in het vaandel staan: verkeer en sociale huisvesting. Verkeer, dat is leuk om over te praten, maar uiteindelijk gaan wij allemaal met de auto terug naar huis. Zoveel wisten we al. Sociale huisvesting, dat is andere koek… D’er was daar een oud menske in de zaal, alleenstaand, haar man was overleden en dat menske huurde een appartement dat inmiddels te groot en te duur geworden was. Needless to say dat zij al jaren op de wachtlijst stond voor een sociale woning. ‘Waarom krijg ik geen sociale woning?’ vroeg dat menske. ‘Mijn man en ik, wij hebben allebei gewerkt. Wij hebben al die jaren bijgedragen en nu puntje bij paaltje komt, word ik wandelen gestuurd, want mijn ‘gezin’ is niet groot genoeg.’ Waarop Peter Mertens – hoe durft hij – haar fijntjes uitlegde dat het niet meer dan rechtvaardig was dat zij zo lang moest wachten, want die grote gezinnen verkeerden in een veel grotere nood, dus die moesten eerst geholpen, klaar! Waarop er achter in de zaal driftig werd gejoeld en geapplaudisseerd door een drieste meute moslimmadammen met hoofddoek. Als Groen meer sociale woningen eist, is het duidelijk voor wie die woningen uiteindelijk bestemd zullen zijn: niet per se voor die mensen die ervoor hebben bijgedragen. Sociale Rechtvaardigheid, meneer!. Nog een kleine anecdote ter afronding: een tijdje geleden heb ik Marianneke van den Appelboom getroffen in mijn lokale supermarkt. Marianneke was met de bakfiets onderweg. Ze had aardappelen gekocht en een zak sinaasappelen. Bleek dat Marianneke helemaal niet overweg kon met die bakfiets. Ze kieperde haar boodschappen in die bak waarop de fiets tegen de vlakte ging. De sinaasappelen rolden over het asfalt. Ik bood haar mijn hulp aan, maar dat mens zei geen boe of geen bah. Zij heeft haar sinaasappelen bij elkaar gegraaid, daarbij hardnekkig naar de grond starend en is het daarna afgebold, de fiets aan de hand. Het was duidelijk wat er hier aan de hand was: Marianneke wilde een ecologies verantwoord gebaar stellen voor het oog van een drukbezochte, lokale supermarkt, maar het moet zowat de eerste keer geweest zijn dat zij met die fiets naar buiten kwam en zij verloor prompt haar ‘figura’, helemaal op z’n Mediterraans. ‘Witgekalkte Graven’, meneer! Nix meer dan schone schijn. Volksverlakkerij, dat is waar Groen voor staat. Of ‘Wie gelooft die mensen nog?’ zoals die andere zei.

  • Ines zegt:

   Hahaha, U hebt wel een apart gevoel voor humor. Ik heb het ontcijfert.Dus voor de zwakkeren onder ons: Marianneke van den Appelboom=Meyrem Almaci.

   • Ines zegt:

    ontcijferD

   • Greta zegt:

    Euh ..Eva heeft geen appel vast maar een soort mispel .

   • Greta zegt:

    correctie naar gelang schilder…eens ergens in reportage gezien en teruggevonden citrus lumnia of pomum adami… soms wordt ook granaatappel voorgesteld.

   • Ines zegt:

    Greta, altijd een bron van kunsthistorische weetjes. Maar ik had het over de anecdote van Vankerkom over de bakfietsdame die hij beschreef. Maria(nneke) is in het Turks ‘Meyrem’ en Almaci betekent letterlijk appelboom. Heeft ze zelf ooit eens verduidelijkt in een kwis met veel slimme mensen😉

   • Christel zegt:

    Geen wonder dat de heren hier ons wel eens als het zwakkere geslacht beschouwen 🙄

   • Greta zegt:

    @Ines 😉 dat had ik wel begrepen hoor…Meyrem wist ik… appelboom of Elma agaci in het Turks niet. Als die politieke roddels je niet interesseren, al dan niet bewust om mensen te beschadigen, leg je de nadruk op wat wel interessant kan zijn…al was het maar als afleidingsmanoeuvre. Iedereen haalt er uit wat hij/zij/het wilt…of gaat ermee aan de slag. 😉

 9. bertie zegt:

  Inderdaad in de vaderlandse pers nu toch al flarden vernomen van het vonnis in hoger beroep waarmee de uitgeversvereniging boek.be voor echte discriminatie ten tweeden male is veroordeeld, omdat de linkse journalisten niet anders meer kunnen. Zij moesten immers de verklaring geven waarom Tom Van Grieken ondertussen klacht heeft kunnen neerleggen tegen Meyrem Almaci wegens smaad, omdat zij zijn partij in het laatste voorzittersdebat voor racistisch uitschold, wat nu eenmaal een strafbaar misdrijf is(!).
  Het journaille beweert nu eensgezind ter verdediging van madam Almaci dat zij onschendbaar zou zijn – zij is immers volksvertegenwoordiger – maar zij dolen als ketters.
  De onschendbaarheid van volksvertegenwoordigers geldt slechts en uniek op het spreekgestoelte, zie de roemruchte “waarden van de verlichting” als basisprincipe voor de democratie, waar iedereen tegenwoordig zo de mond vol van heeft. Onschendbaarheid geldt bijlange niet altijd en overal, zoals bepaalde volksvertegenwoordigers dat momenteel interpreteren wanneer het hen best uitkomt, en zij bijvoorbeeld menen dat zij verkeersboetes niet moeten betalen…
  Het ging de laatste dag voor de verkiezingen trouwens ook helemaal niet om een debat tussen volksvertegenwoordigers, het ging om een debat tussen partijvoorzitters. Sinds wanneer zouden partijvoorzitters, zelfs in een verhit debat, zich niet meer aan de wet moeten houden?

  Ik ben er nochtans van overtuigd dat madam Almaci voor haar recente uitspraak dat het Vlaams Belang racistisch is, niet vervolgd gaat worden. Anderzijds ben ik er ook wel zeker van dat zij na deze opzijgelegde strafklacht van Tom Van Grieken zoiets lichtzinnigs in de toekomst niet meer publiekelijk gratuit overal gaat rondbazuinen. Er is nog hoop voor sommigen ter linkerzijde!
  Daarentegen is iemand als de redeloze Jos Geysels reddeloos verloren.

  PS. Jos Geysels is een edelfigurant in de kluchtfilm “Los Flamencos”(2013). Na de idiote strapatsen door een klungelige bankovervaller (Peter Van den Eede) te hebben gadegeslagen, geeft onze getuige (Jos Geysels) in een prachtige éénlettergrepige dialoog weer wat hij gezien heeft aan de ijverig noterende politieman (Koen De Bouw).
  Geysels: “Groen!” – De Bouw: “Groen?” – Geysels: “Groen!!” – De Bouw: “Groen, dus.” Deze prachtige verbale expressie beschrijft niet meer noch minder dan de kleur van onderbroek van de beklagenswaardige misdadiger, die, dankzij deze opmerkelijke daad van responsabele burgerzin vanwege de heer Geysels Jos, ingerekend wordt. Een kluchtfilm, ik zei het toch. Waarin iemand weergaloos uitblinkt die omwille van een ontstellend gebrek aan andere verdiensten bijzonder prat gaat op zijn titel: Minister van Staat. Ik kan mij dat eerlijk gezegd in geen enkel ander land voorstellen, maar in de bananenrepubliek België is dat de normaalste zaak ter wereld.
  (Ter overbodige vergelijking: in Amerika wordt iemand in een topfunctie voor elke pint op 16-jarige leeftijd 35 jaar na datum ter verantwoording geroepen. De alomtegenwoordige hypocrisie van de bende linkse wereldwijze wauwelaars begint Bijbelse proporties aan te nemen: de minuscuulste splinter in andermans oog opmerken en de reusachtige balk in eigen oog niet zien!)

 10. Marc Schoeters zegt:

  Nog een paar “leuke” anekdotes in verband met de (nep-)groenen. De oorspronkelijke beweging heette gewoon Anders Gaan Leven – afgekort tot Agalev. Pas later werd deze beweging omgevormd tot een politieke partij. Op een bepaald moment liet het hoofdbureau dat de verkiezingen controleert weten dat de partijnaam Agalev wordt beschouwd als een afkorting en dat volgens de kiesregels elke letter van zo’n afkorting voor een afzonderlijk woord moest staan. Maria Vogels heeft toen – slechts met medeweten van een klein aantal getrouwen – de naam Agalev laten registreren als Anders Gaan Arbeiden, Leven En Vrijen. Buiten een paar ingewijden was binnen de beweging Anders Gaan Leven niemand op de hoogte van dit manoeuvre. De nieuwe benaming was niet alleen bedoeld om formeel in orde te zijn met de kiesregels – maar ook om de oorspronkelijke bezielers van de beweging te schofferen en belachelijk te maken. Later bleek ook dat de linkse partijkliek die Agalev had overgenomen de lijstnaam “Groen” had laten vastleggen – zeg maar patenteren – zodat een eventuele alternatieve ecologische partij zich in de toekomst niet van die naam kon bedienen. In 1992 werd de naam Agalev – die te veel herinnerde aan de oorspronkelijke beweging – definitief vervangen door Groen.
  De drie hoofdrolspelers (zeg maar putschisten) – die Agalev naar de kloten hebben geholpen – Maria Vogels, Jos Geysels en Eddy Boutmans – hadden al vanaf de eerste dag van hun toetreden de bedoeling het oorspronkelijke ecologische project van de partij uit te hollen en er hun eigen extreemlinkse agenda aan op te dringen.
  Maria Vogels kwam na haar stalinistische vormingsjaren op voor ELA – een politieke partij die geen lang leven beschoren was. Officieel – en voor een groen kiespubliek – stond de afkorting ELA voor Ecologisch Links Alternatief. Maar voor een potentieel kiespubliek van maoïsten en trotskisten – die neerkeken op ecologisten als halfzachte lakeien van het kapitalisme – liet Vogels doorschemeren dat de partijnaam eigenlijk de afkorting was van Eenheidsfront Links Alternatief. Over opportunisme gesproken! Toen de fantoompartij ELA haast geen stemmen haalde bij de verkiezingen besloot Vogels zich aan te sluiten bij Agalev – een beweging die zij daarvoor altijd verguisd had. Zo herinner ik mij een bijeenkomst van de Groene Fietsers in 1983 over een mogelijke ludieke actie tijdens de Antwerpse gemeenteraad om de stad kernwapenvrij te laten verklaren. Plots verscheen op die bijeenkomst ook Vogels – die zich in die tijd nog fel distantieerde van het ecologisch gedachtegoed. Zij verklaarde op de haar eigen autoritaire toon dat zij een hekel had aan ludieke acties, dat zij en haar linkse vrienden al een “serieuze” actie aan het voorbereiden waren die door ons niet in gevaar mocht komen – en of wij dus wel eens wilden stoppen met onze “onnozele” manier van actievoeren.
  Eddy Boutmans volgde ongeveer hetzelfde opportunistische parcours als Maria Vogels. Hij was lange tijd voorzitter van de Vrienden van Cuba – officieel pluralistisch maar door en door stalinistisch. Op een bepaald moment vormde hij voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen de extreemlinkse politieke lijst Regenboog. Toen die al net zo weinig succesvol bleek als ELA, stapte hij net als Vogels over naar Agalev. Boutmans leidde in de jaren negentig de onderhandelingen met de socialisten om tot het nieuwe Antwerpse stadbestuur toe te treden. Op mijn expliciete vraag in het toenmalige Groene Huis in Borgerhout of hij op die onderhandelingen bepaalde breekpunten naar voor schoof, antwoordde hij letterlijk: “Breekpunten? Welke breekpunten? Natuurlijk niet. Mieke moet hoe dan schepen worden. Wij willen een schepenzetel. De rest is niet belangrijk.”
  De oorspronkelijke en bevlogen bezielers van de beweging Agalev hadden tegen de stalinistische machinaties van het triumviraat Vogels, Geysels en Boutmans geen verweer. Harry Schram – eerder een realo dan een fundi – heeft het nog een aantal jaren volgehouden. Hij was in 1983 een van de vier eerste gemeenteraadsleden van Agalev in Antwerpen. Vogels was toen nog in geen velden of wegen te bekennen. Maar later moest hij zijn verkiesbare plaats (en dus gemeenteraadszetel) afstaan aan Vogels – in ruil voor een job op haar schepenkabinet. Ondanks waarschuwingen van vrienden trapte hij in de val. Hij werd uiteindelijk door Vogels ontslagen wegens “een wanordelijk bureau”! Ook Fatima Bali – de eerste allochtone vrouw in de Antwerpse gemeenteraad – onderging hetzelfde lot en werd opzijgeschoven. Zij droeg vanzelfsprekend geen hoofddoek – terwijl de opheffing van het hoofddoekverbod nu voor “Groen” een belangrijk “breekpunt” is. Groen is niet toevallig ook de kleur van de islam. Moet er nog zand zijn?
  De stalinisten gebruiken al sinds jaar en dag dezelfde methoden om zich onder een dekmantel overal in linkse en alternatieve bewegingen binnen te wurmen of om zogenaamde “nieuwe” initiatieven in het leven te roepen. Het bekendste hedendaagse voorbeeld is “Hart boven Hard” – naar buiten toe een “groene” beweging die opkomt voor een “warme samenleving” maar in werkelijkheid een bijkantoor van de stalinistische Pvda. Misschien zoeken we de “mestkevers” aan de verkeerde kant van het politieke spectrum.

 11. bertie zegt:

  Anders gaan vrijen, het zal wel zijn. De stichter en aanstoker van de groene beweging, pater Luc Versteylen SJ, had naast zijn onderwijsopdracht in een katholiek college ook nog een soort retraitehuis waar opgroeiende pubers letterlijk een handje geholpen werd om te leren masturberen. Dat seksueel misbruik is door verjaring niet meer gerechtelijk vervolgd en ook heel veel minder in het Vlaamse wereldnieuws geweest als dat van die pedofiele bisschop, alhoewel confrater Versteylen in zijn grensoverschrijdende carrière waarschijnlijk een veelvoud aan minderjarigen heeft gemolesteerd. Gelukkig is hij door de jezuïetenorde zelf dan maar op non-actief geplaatst, in afwachting dat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselt en het daar mag gaan uitleggen. De man is intussen 91, we mogen beginnen aftrekken, euh, aftellen.
  Ik herinner me ook nog een interview met hem van in de jaren stillekens en hij openlijk toegaf een levenslange liefdesrelatie te hebben met zijn pastoorsmeid, waarin zij getweeën ook alle handelingen stelden van een getrouwd koppel, behalve dan de “diepste draai”. Het zou een slechte jezuïetenmop kunnen geweest zijn, als het niet waar was.

  Hoe zou het komen dat ik zo een hartsgrondige hekel heb aan oorspronkelijke en bevlogen wereldverbeteraars?

  Onbezonnen bezielers die hun groene overtuiging in politiek beleid willen omzetten en aan iedereen die gezonder verstand heeft, hoogmoedig het grote gelijk opdringen, hebben klaar en duidelijk het tweede deel van dat geweldige spreekwoord gemist: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!”

 12. jean-louis zegt:

  Zou er zo iets bestaan als een postelectorale depressie? Voor al degenen die geen plaatsje konden bemachtigen op het Antwerpse Oktoberfest om er in Tiroler outfit met grote bierglazen te gaan zwaaien en alsnog hun schade willen inhalen heb ik een leuke YouTube-filmpje. Om in de stemming te komen best een beetje wiegend heen en weer meebewegen met de soefimeester zoals in de opname van de bijeenkomst. Mocht je aan het werk zijn en een pauze nemen, en je collega’s kijken je vreemd aan, zeg dan dat je de reacties op Acta Sanctorum leest en dat je een video met Turkse soefi’s aan het zien bent. Vertel hen ook dat een Nederlandse econoom en voormalig VVD-politicus, Minister van Financiën in Nederland en voorzitter van het IMF nog voorzitter is geweest van de soefibeweging in Nederland. (De VVD is de partij van de Nederlandse liberalen, lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). De mens wordt nog steeds te vaak centraal gesteld in de wereld van vandaag. Antropocentrisme is nu eenmaal het exceptionalistische idee dat de mens het middelpunt van de wereld is en exceptionalisme is de beredeneerde aanspraak op de status van uitzonderlijkheid. Elke dag weer die aandrang om van A naar B te bewegen (om te gaan werken, sporten, enz.) terwijl op de achtergrond alles geacht wordt stil en onbeweeglijk te blijven. Elke dag weer die heksenketel! Van een dag wanneer dit niet zo is, vindt men het een verloren dag (zoals wanneer men ziek is). In werkelijkheid is het andersom. De mens is relatief gezien onbeweeglijk stil en stelt niet meer voor dan een stip in het universum, beheerst door de wetten van de hemellichamenmechanica. Het volstaat ’s avonds eens in het donker te staren om er in zuidoostelijke richting laag boven de horizon de heldere en fonkelende ster Sirius waar te nemen, om die dan enkele uurtjes later pal in het zuiden te zien verschijnen. Soefi’s worden met hun ‘ware zelf’ één met dat universum, met zijn alfa en omega, één en al in beweging ermee tot ze er dronken van worden. Enjoy!

 13. Marc Schoeters zegt:

  Ach – en dan vergat ik nog het meest weerzinwekkende. Of liever gezegd – ik probeerde het te vergeten. Wouter Van Besien was ooit de naaste “medewerker” – zeg maar gerust ondergeschikte – van Erwin Pairon. Deze laatste is het laagste onderkruipsel dat ik in mijn “groene” jaren heb ontmoet. Een ventje van niks dat dertig jaar geleden de koffie rondbracht voor de “links-groene” gestaalde kopstukken toen zij in het Groene Huis in Borgerhout rond de tafel hun plannen smeedden om via Agalev hun stalinistische doeleinden door te drijven. Erwin Pairon sloop – net als de Gollem van Tolkien – met gebogen schouders rond die kopstukkentafel. Wilden zij hun koffie zwart? Of verkeerd? Wie had toen kunnen vermoeden dat die slijmerd het tot schepen van Antwerpen zou brengen? Maar die rosse geniepigaard deed het! Aan het begin van het nieuwe millennium barstte in Antwerpen het corruptieschandaal los rond de “Visa-affaire”. Verscheidene schepenen bleken zich verrijkt te hebben met buitensporige aankopen via overheids-Visakaarten – op kosten van de stad en de belastingbetalers. Bijna iedereen in het Antwerpse stadsbestuur nam ontslag – behalve natuurlijk Erwin Pairon. Hij werd met zijn smerig ros snorretje in 2003 door de Antwerpse Snorrenclub zelfs uitgeroepen tot “snor van het jaar”. Zoiets kon toen in Antwerpen – in het corrupte sossentijdperk van Janssens & co. Toen Erwin Pairon later wegens verregaande onbekwaamheid geen verkiesbare plaats op de kieslijst van Groen meer kreeg – en hoe onbekwaam moet je dan wel wezen! – stapte hij als “onafhankelijke” over naar de CD&V. En bij de recente gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de lijst van Sp.a. Ik zei het reeds: de gladde Gollem van Tolkien. In de ban van de macht en het eigengewin. Erwin Pairon heeft met zijn beperkte geestelijke vermogens en zijn onbestaand ethisch besef goed geboerd. Hij woont als biefstuksocialist en hamburgerecologist in een poepchic huis in de wijk Zurenborg in Berchem – tussen andere kaviaarlinksen als Hemmerechts en Humo-Mortier. En deze Erwin Pairon – deze snotpaling die zonder enige scrupule altijd voor de politieke postjes heeft gekozen – verklaart nu op hoge toon in alle media dat zijn vroegere poulain en voetveeg Wouter Van Besien niet mag meegaan met de N-VA en moet kiezen voor de oppositie. Stuitend! Echt – als elke kiezer voor Groen zou weten wat ik de afgelopen dertig jaar bij de zogenaamde “groenen” heb gezien en ervaren – dan haalde dat zootje opportunisten geen enkele stem meer. Maar het is een bekend verschijnsel dat mensen kiezen voor het crapuul dat hen bedriegt, berooft en verraadt. En dat op een nacht Erwin Pairon samen met Ludo Van Campenhout – die andere paling en overloper – beiden stomdronken een vriend van mij uit bed belden om binnen te kunnen op het schijnadres van laatstgenoemde – ach dat is alleen maar een fait divers vergeleken met wat ik over beide heerschappen weet.

  • Greta zegt:

   En nu het positieve
   Dank zij mede groen werden:
   – na de moord op van Noppen.. de hormonenmaffia aangepakt, wetten veranderd.

   – grote bouwprojecten veranderd of stilgelegd om natuur te beschermen of meer plaats voor groen te behouden, ruim 60 jaar te laat.
   – verplicht bij het kappen van groen opvolging nieuwe aanplantingen.
   – de opkomst succesvolle fietspaden en fietsostrades( ruim halve eeuw later dan in Nederland, maar nu zijn ze moderner😁)
   – 30km zones in woonzones ( ook reeds lang in Nederlandse steden)…niet simpel, maar geleidelijk aan zie je de aanpassingen.
   – fiets/wandelstraten

   De bloopers laten we even achterwege..

   • Greta zegt:

    Wat hebben we hier de afgelopen week nog zoal geleerd.

    1) er nog een deel van de bevolking de Tridentijnse mis bekoren. Blijkbaar van triootjes houden, hun priesters liever langs achter zien dan van voor, om vervolgens hun tong uit te steken naar diezelfde man als ze te communie gaan😂😂😂
    2) de verdraagzaamheid binnen die grote kerkgemeenschap echt harD verwarmend is … en hier iemand, die een angst uitte, naar aanleiding tentoonstelling Mas , 3 belangrijjkste wereldreligies nog wel even op beide oren mag slapen blijkbaar.
    3) Ulrich Libbrecht ik hoop dat u ligt te schudden in uw graf van het lachen😂😂😂 als u hoort, er hier in punaise België ,mensen zijn, die geloven 1,4 miljard mensen te kunnen bekeren naar een restkerk, waar dit nergens ter wereld echt geslaagd is en ze er zelf mooie vredelievende levensbeschouwingen bezitten.

    Voor de liefhebbers…er bestaat ook witte chocomousse en met wat saffraan of kurkuma gele..dus laat jullie maar gaan in tri color laagjes leggen of mengen.

   • Eric-B.L. zegt:

    @ Greta, met de moderne priesters is het net als met de groenen, zij spelen een levensgevaarlijk schijnsociaal spel. — Het gaat al lang niet meer om lidmaatschap van de Katholieke ‘rest’-kerk maar om uw zieleheil, om uw te richten naar Jezus en Maria zoals de weinige nog resterende Traditionele priesters doen, om van God barmhartigheid te krijgen in plaats van de veroordeling die alle goddelozen te wachten staat, en zelfs om de zeer nabije (beperkte) atoomoorlog vooral geestelijk te overleven. De profeten hebben het de afgelopen decennia zeer duidelijk gemaakt : miljoenen mensen die God de rug toe keren zullen schreeuwen om te mogen sterven en niemand zal hen kunnen helpen.

   • Vanhoovels Paul zegt:

    Greta; laat dat mormel maar zeveren over moderne priesters. Die zijn er binnen kort toch niet meer. Homo’s hebben heden andere alternatieven dan priester worden.
    Kernbommen zijn er niet noodzakelijk nodig om er een eind aan te maken.
    De wereld zal gewoon sterven van honger.
    We zijn reeds de grens voorbij.
    Ook het vruchtbare vlakke land van Jacques Brel is woestijn aan het worden.
    Regenwolken lossen zich op boven een gebetonneerd verhit land zonder nog één drup regen te geven.
    De groenen hebben noch tijd noch goesting om waarheden te vertellen aan hun domme kiezers. Zij hebben allochtone bezigheden. En een schepenambt is belangrijker dan een ongeletterd kiespubliek te leren waarom er boven een bos meer neerslag valt.
    Ik vraag mij zelfs af of ze ooit hebben nagedacht over het woord “regenwoud”.
    De verklaring is heel simpel. Te simpel zelfs voor het gewone plebs.
    Ze vertikken het gewoon om onze leefwereld te helpen redden.
    Allochtone stemmetjes en schepenambten is hun hoofdbekommernis geworden.
    Maar ook daar verschillen ze niet van onze autochtone zakkenvullers.
    “Après nous le déluge”. Binnen kort vluchten we toch naar Mars.
    Of dobberen we rond op onze grote luxe-jacht op verre zeeën.
    Desnoods groot genoeg om er een aardappelveld op aan te brengen.
    En ver weg van de wereld van dat hongerig janhagel .
    Daar willen we niks mee te maken hebben.

  • Eric zegt:

   Dan hebben we het nog niet gehad over de prachtige bomen voor het Museum van Schone Kunsten. Omdat de buurtbewoners er overdag in kropen om ze te beschermen besloot onze groene superschepen Maria Volvo ze midden in de nacht door bulldozers en graafmachines te laten ontwortelen en weg te halen. Aan de zijkant van het Museum werd dit verlies gecompenseerd door een armzalig boompje dat, omgeven door een metalen raster, de mogelijkheid niet kreeg op een natuurlijke manier te groeien. Wat daar resteert is een geplaagde, misvormde boom, zielig om te bekijken maar naar het schijnt een voorbeeld van moderne kunst dat perfect het natuurverminkende beleid van de groene partij van Antwerpen symboliseert.
   Overigens haten de groenen niet alleen natuur, maar ook cultuur. Zo werd ooit vanuit de groene partij het voorstel gelanceerd om het standbeeld van Neptunus aan de Marnixplaats weg te halen zodat de tram er niet meer rond moest rijden maar rechtdoor richting Amerikalei kon daveren. Gelukkig heeft dat voorstel het niet gehaald, de socialisten hadden al decennia lang de prachtigste elementen van het oude Antwerpen geamputeerd, hun vernielingszucht was bevredigd en ze wilden het weinige wat nog restte behouden.
   Ook een ‘verwezenlijking’ van Maria Volvo: de te betalen plastic stadsvuilniszakken die, duur als ze waren (in vergelijking met grijze aldi-zakken) een strop werden voor duizenden arme mensen. Daaraan zie je dat Groen helemaal niet links is, dat de schaamteloze kaviaargroenen zich helemaal niks van armoede aantrekken en dat ze perfect passen in het donkerblauwe, neoliberale beleid van de groenste burgemeester aller tijden, Bart de Wever. Een nieuw staaltje van deze laatste: de sorteerstraten. Binnenkort mag iedereen met een papieren zakje vol organisch afval enkele honderden meters naar een centraal afvalpunt wandelen. Zie dat dat papieren zakje – plastic wordt door de volgende regering immers verboden – onderweg niet begint te lekken, want zo’n wandaad kan beschouwd worden als sluikstorten. Wilt u restafval deponeren dan moet u voor die actie via een ingewikkeld en tijdrovend systeem betalen. De vuilkar komt niet meer langs, de vuilnismannen worden ontslagen maar ik vrees dat de gemeentebelastingen hierdoor niet zullen dalen. Het geheel wordt als een milieuvriendelijke beleidsdaad verkocht, maar het brengt vooral veel geld in het stadslaatje en bovendien: ziet u de auto’s al staan aanschuiven, puffend en blazend en de rest van het verkeer belemmerend, omdat de inzittenden graag zo snel mogelijk hun in oude kranten gewikkelde overschotten van de laatste maaltijd willen kwijtraken. Wat hebben we toch een geweldige burgemeester !

  • Fend zegt:

   Wanneer men het over het fascisme heeft, denkt men aan de varianten uit het verleden – de eerste helft van deze eeuw ( Italië, Duitsland, Spanje etc. ). Meestal gaat het over de nieuwe versie van het fascisme die de tweede helft van de eeuw kuit schiet, die lichter zal zijn, efficiënter, minder sentimenteel. Ecofascisme.

   Inzet voor een zuiver milieu ( lucht, water enz. ) zal inzet voor een zuiver ras vervangen; brengt de massa’s niet op de been voor het bestrijden van raciale vervuiling, maar voor het bestrijden van milieuvervuiling.

   Susan Sontag – 7 juni 1975

 14. Eric-B.L. zegt:

  Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes.
  — Bossuet.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   We hangen met teveel aan de druiventak betweter. En wie veroorzaakt dat? Inderdaad wit potske uit Rome. Die weet nog altijd te vertellen :”Gaat en vermenigvuldig U”.
   Uw alternatief gezemel zal geen beterschap brengen!
   En als uw Godheid lacht met het wezen dat hij zelf zou geschapen hebben dan is het een smeerlap.
   En indien hijzelf niet in de fout ging en dus ons niet geschapen zou hebben dan zijn we afstammelingen van de aap.
   Wat kom jij dan hier nog zeveren over uw alternatieve godsdienst die niks beter kan zijn dan hetgeen er tot nu toe was.
   Hebben al die godsdiensten nog niet genoeg moorden veroorzaakt soms?
   Kruip in uw stinkkot en verkondig uw praat vanop de kansel aan de sukkelaars die er wel willen naar luisteren. Maar blijf het liefst hier niet vol zeveren.
   We zitten hier absoluut niet te wachten op uw onnozel gedrag.

   • Greta zegt:

    Hier ben ik het nu eens mee eens zie.
    Zolang die pausen zich blijven uitspreken TEGEN ANTICONCEPTIEMIDDELEN zijn zij grotere onrechtstreekse moordenaars, dan een soldaat die op het slagveld iemand echt heeft moeten doden.

    Zeker in zijn recente extreme uitspraak i.v.m. abortus.
    Geen enkele man ( tenzij in de normale context zij samen een kind wensen en opvoeden er omstandigheden zijn waarbij abortus wenselijk is) heeft het recht om dergelijke zware beslissing te nemen dan een vrouw zelf.
    Zeker en vast al zeker niet een man, waarvan men veronderstelt nog nooit een seksuele daad met een vrouw gehad te hebben, totaal niet kan weten wat een 9 maanden zwangerschap en de verdere impact op het leven van die vrouw kan hebben.

    Dat abortussen in eerste instantie best vermeden kunnen worden, uiteraard wel.
    Maar dan had hij op z’n minst die ANTICONCEPTIEMIDDELEN moeten toelaten.
    Gelukkig dat er dan dokters zijn die andere maatstaven hanteren dan die van die onwereldse kliek in Rome of we krijgen weer toestanden net als in de middeleeuwen er naar allerhande vreemde gevaarlijke middelen en individuen gegaan wordt.

 15. Eric-B.L. zegt:

  Indien men de nederigheid kon opbrengen van altijd werkelijk te trachten de Tien Geboden zo goed mogelijk in ere te houden dan hadden we geen andere wetten nodig en zelfs geen overheid, geen politie, geen politici en geen priesters. En een paus nog het minst van al.

  Maar men wil het nog niet eens overdenken.

  De gevolgen zijn al onderweg en niet meer te stoppen:
  — VS trekt zich terug uit INF-verdrag, Trump dreigt met nucleaire wapenwedloop – Rusland heeft antwoord klaar!!!

  De dubbelzinnigheid van dat INF-verdrag, de NASA beschikt immers sedert einde WW2 over lange afstand raketten en waarschijnlijk kunnen die zelfs meerdere keren de baan van de zon volgen ( vermits de aarde plat is en de onbekende ‘ruimte’ niet toegankelijk — dat is tot heden geen geloofspunt maar zou het kunnen worden! — DE LIJST VAN BEWIJZEN BLIJFT GROEIEN! ) en Rusland en China idem.

   • Eric-B.L. zegt:

    Men moet inderdaad ‘slim’ zijn om succes te boeken door zijn ziel te verkopen aan sarcasme dat vele zielen doodt. Het sluwe spel van de duivel die mensen schenkt wat ze zonder nadenken slikken en vervolgens eindigt hun leeg ziele-leven in een zoveelste oorlog. Voor de ‘brave’ ledige zielen is er nog hoop in het vagevuur, maar voor Urbanus en zijn promotors . . . ???

  • Vanhoovels Paul zegt:

   En die vent blijft hier maar zeuren. Wat hij weet te vertellen weten wij reeds allemaal.
   En toch blijft hij denken dat hij het alleen weet. Van pretentie gesproken.
   En nu blijft het wachten op een tweede Don Quichote. Met tweeën gaan ze het gevecht tegen windmolens eindelijk winnen.
   Mens, mens toch. Krijgt die verkoopster in een bakkerswinkel in Geel toch nog gelijk.
   De vrouw van mijn schoonbroer stond in de winkel als klant. En mijn schoonbroer stond buiten gesticuleerd aan de duiden welke gebakjes hij wilde uit de uitstalraam.
   Zegt die verkoopster plots : “Niet aantrekken mevrouw. Die laten ze hier los lopen!
   En nu lopen ze al los buiten Geel. Het betert er niet op!

   • Eric-B.L. zegt:

    Mooi zo, heer Vanhoovels, en dan nu de consequentie : de Bijbel heeft in meer dan zestig verzen altijd verkondigd dat de aarde plat is. Dan blijft mijn vraag waarom hier het eeuwenoude Traditionele boek Acta Sanctorum nog steeds met modder wordt besmeurd ?

   • Vanhoovels Paul zegt:

    Vriend; liefst zou ik gehad hebben dat de aarde plat was en dat U er afgedonderd zou zijn.
    Spijtig genoeg zitten we hier te lezen in een dagboek van iemand anders en mogen we aansluitend of aanvullend onze eigen visie geven over hetgeen de Hr. Sanctorum schrijft.
    Maar U bent een onbeschaamde aap die zich opdringt en probeert ons via een gelyncht dagboek te indoctrineren met waanzin.
    Spijtig dat het hier gebeurt. Mocht U na herhaalde waarschuwingen nog steeds met uw kolder aan mijn deur passeren dan kreeg je een mep tegen uw stomme kop en hing mijn hond aan uw broek.
    Maar overwegende dat U geen Nederlands begrijpt of wil begrijpen en het niet mijn dagboek is wil ik deze eer aan de Hr. Sanctorum zelf laten.
    Maar tot nader order wil ik wel niet meer geconfronteerd worden met uw stupiditeiten.
    Voorlopig laat ik dit dagboek dus voor wat het is of worden zal.
    Want met ongevraagde indringers die wartaal uitbraken wil ik verder niks nog te maken hebben.
    Het is niet omdat uw alternatieve kerk niet van grond komt dat dit U rechten verschaft om iedereen; en overal nog wel; lastig te vallen.
    En zelfs die wellevendheid is U blijkbaar totaal vreemd.
    U bent een ziek mens vent.
    Meer wil ik over uw onwelvoeglijke dadingen niet kwijt.

 16. Eric-B.L. zegt:

  Dat men een lange lijst onomstotelijke bewijzen zomaar ‘leuk’ aan de kant smijt is alvast een beangstigend teken, dat het weer een reden is tot verbittering is niet alleen slecht voor het ziele-heil maar bevestigt anderen in hun wereldse kijk op het leven waar voor de Geest geen plaats MAG (!) zijn. De Restkerk heeft absoluut geen behoefte aan werelds succes om het succes zelf, maar aan zielen die bereid zijn nederig te worden omdat men anders niet voor de waarheid kan open staan. En waar haalt de heer ‘Sanctorum’ het recht vandaan om eeuwenoude waarden bloot te stellen aan een God-ontkennend spel om God’s heiligen en martelaren met sarcasme te kleineren? Gezien het groeien van de Restkerk in o.a. China lijkt het er zeer sterk op dat de heer ‘Sanctorum’ geheel aan de zijde van de globalisten staat en daarom de ‘resterende’ nederige zielen die nog voor waarheid durven opkomen liever vernietigd ziet.

 17. jean-louis zegt:

  Karl Popper studeerde en promoveerde bij Karl Bühler (bekend van de Gestaltpschychologie, uitvinder van de term Aha-Erlebnis), die in maart 1938 werd aangehouden door de Gestapo, waarschijnlijk vanwege de nauwe banden die hij als directeur van het Wiener Psychologischen Institut onderhield met de Weense sociaaldemocratie. De Joodse afkomst van zijn vrouw en een aantal van zijn medewerkers waren het voorwerp van de officiële beschuldigingen. In april 1938 werd hij dan om politieke redenen geschorst van alle activiteiten aan de universiteit in Wenen en begin mei 1938 officieel op pensioen gesteld. Samen met zijn vrouw Charlotte (geb. Malachowski), waar hij nauw mee samenwerkte, een ontwikkelingspsychologe, slaagde hij erin over Oslo en Londen te emigreren naar de VS, waar hij tenslotte assistent psychiatrie kon worden aan de faculteit van geneeskunde aan de universiteit van Zuid-Californië in Los Angeles.
  Karl Popper (ook een Jood) emigreerde een jaar eerder naar Nieuw-Zeeland en verhuisde na de oorlog naar Engeland om er professor te worden aan de London School of Economics (tot 1969). Hij werd verheven tot ‘Sir’ in 1965 en verkozen tot ‘Fellow’ van de Royal Society in 1976 en was een prominent lid van CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal).
  Een paper van Karl Popper (neopositivisme of beter kritisch rationalisme) online hier op ditext.com, een website van een zekere (Kathy en) Andrew Chrucky (uit Chicago), ook met een portaal voor anarchistische Oekraïeners. Het antwoord (onderaan de paper) is van Wilfrid Sellars, professor filosofie aan de universiteit van Pittsburgh (naturalistisch realisme) :
  http://www.ditext.com/popper/lbp.html.
  In boven geschetste context zal het niemand verbazen dat Karl Popper een voorstander was van de westerse sociaaldemocratie (historische benadering van mijnentwege).

 18. jean-louis zegt:

  Sigmund Freud, ook Wener én Jood, die door de jongere Karl Popper echter als wetenschapper niet au sérieux genomen werd, had een collega van wie hij een huis overnam, waar hij de volgende 47 jaar ging wonen en werken. De naam van deze collega was Victor Adler, naast arts, ook journalist, Oostenrijks politicus en stichter van de Sociaaldemocratische Arbeidersparij. [Sigmund Freud was 18 jaar oud toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Zonder de oorlog was hij wellicht nooit op het idee van de doodsdrift gekomen. Dat laat zich merken aan het werk van de schrijver : Zeitgemässes über Krieg und Tod (1915), Vergänglichkeit (1916), Trauer und Melancholie (1916) en Jenseits des Lustprinzips (1919) : over wat ‘aan gene zijde’ van het streven naar genot ligt : de kracht die tot ontbinding voert en een toestand van het anorganische nastreeft.]

  • jean-louis zegt:

   Haakje vergeten om af te sluiten : ].
   Mocht het hier computertaal zijn, computerprogramma zou niet werken. Sabotage!

 19. Eric-B.L. zegt:

  Om dergelijk geleerde boeken te schrijven wordt men verheerlijkt en betaald. Om in God te geloven wordt men vervolgd en belaagd. De bewonderaars van deze blog kunnen weer vrij opgelucht ademen en zich bevestigd voelen. Wat kan meer gedaan worden dan eenvoudig verwijzen naar de waarheid van God’s Woord. Een fysiek blinde kan Geestelijke Waarheid en haar oorsprong zoveel gemakkelijker zien, maar fysiek zienden neigen zo graag naar ontkenning van Geestelijk Leven. Hoe verklaart men dan bijvoorbeeld de niet door iedereen gekende onderhuidse macht van veel vrouwen en van sommige mannen? Ik ken een geleerde doktor die na de vroegtijdige dood van zijn echtgenote jaren zocht naar een vrouw die hem haar geestelijke gunsten wilde verlenen. Die vrouw werd zijn nieuwe ‘god’. Zijn kinderen werden uiteraard goddeloos opgevoed en ondergaan de ‘moderne’ totale chaos van scheidingen en dergelijke meer en met algehele bitterheid van alle familieleden tot gevolg. Vrouwen zullen hun geestelijk vermogen niet gauw openlijk bevestigen, eerder op alle mogelijke wijze verbergen. En die ene die dat wel aandurft tegenover een nietsvermoedend manspersoon laat zich dan de rest van zijn leven gelden als een duivelse feeks en zij durft dat dan ook nog liefde noemen! Wee de ziel van de dwaze man die meent zich aan haar te moeten offeren.

 20. Eric-B.L. zegt:

  Maria Callas Live: Bizet’s Carmen Habanera, Hamburg 1962 https://www.youtube.com/watch?v=EseMHr6VEM0 M.a.w. het vrijheidsbeeld nabij Manhattan verlicht dag en nacht de belofte van de totale vernietiging van heel New York. Zoals voorzegd door de Traditioneel Katholieke Profeten. Weldra zal daar niets of niemand nog kunnen ontkiemen, het zal een doodse vlakte blijven.

  • Eric zegt:

   Callas: een duivelin annex godin; Een zorgzame moeder, troosteres, vuige helleveeg, moordenares. Ze vloeit van de ene status in de andere over en terug. Heerlijk ! De vrouw ten voeten uit: verrukkelijk rotwijf !
   Bedankt voor de link.

  • jean-louis zegt:

   Zigeunermuziek?

  • Christel VdM zegt:

   Een pilarenbijter die naar de doeken van Gustave Moreau kijkt en naar operamuziek ‘ l’amour est un oiseau rebelle’ met Maria Callas luistert, trekt dus daaruit conclusies hoe verderfelijk en duivels het vrouwelijk geslacht is en tegelijkertijd ons, de ‘dwaze goddelozen’ en bezoekers van deze blog – die toevallig ‘acta Sanctorum’ heet – tracht te bekeren tot het Christendom…is dat niet hilarisch?
   Ah, bekijk het van de zonnige kant van het leven (ook al regent het buiten pijpenstelen 😉 : https://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo

 21. Eric-B.L. zegt:

  Dat God’s gunsten blijkbaar vooral aan de kleine zielen worden geschonken hoeft hier dan ook niet gezegd want dat zullen dan wel psychische aandoeningen o.i.d. zijn . . . Dan blijven er nog de mirakels van Hosties waaruit Levend Bloed vloeit. Zoveel geleerden konden en kunnen er nog steeds geen verklaring voor vinden ondanks hun geleerdheid en kostbaar instrumentarium. Misschien kan men het nogmaals proberen en nogmaals en nogmaals . . . Hoe machteloos moet men zich voelen wanneer men een kristallen beker als door een onzichtbare hand ziet gevuld worden met zuivere fijne olie? Of een zoveelste beeldje of afbeelding waar die zuivere olie zomaar vanuit ‘het niet’ druppelt, jaren lang! Het zijn niet de meest standvastige gelovigen wier geloof afhankelijk is van tastbare wonderen, maar degenen aan wie geestelijke schatten werden geschonken bevestigen in alle eeuwen het heilige en heiligende boek Acta Sanctorum. https://cruxavespesunica.org/ O Crux Ave Spes Unica.

  • jean-louis zegt:

   Al gehoord van de ‘nouvelle théologue’ Jacques Pohier, een priester (dominicaan) die zich ging ook interesseren voor psychoanalyse, in aanvaring kwam met de Romeinse congregatie voor de Geloofsleer en het geloof beschreef als een proces van ontbinding (décomposition)? (Nouvelle Théologie = stroming binnen de katholieke theologie die in Frankrijk ontstond vlak na de tweede wereldoorlog met meer belangstelling voor de geschriften van de kerkvaders)
   http://home.kpn.nl/delangef/pubpohiertvt.htm

  • Greta zegt:

   as ie voak laig’n
   leuv ’n ie op ’t lest
   joe zulf

   Ga eens op een bankje zitten in het Noorden… 🙂 dit als tip

   • jean-louis zegt:

    Ga jij op een bankje zitten, feministische trut!

   • Greta zegt:

    @Jean-Louis was niet voor u bestemd maar voor Eric.B.L.
    Volgens mij weet hij maar al tegoed hoe die zwevende materie met o.a. magnetisme? mogelijk is en niks met mirakels of, hocus pocus te maken heeft.
    Ooit ergens gezien in een museum, maar wegens te weinig tijd niet voldoende naar uitleg van kunstenaar kunnen luisteren hoe het juist in elkaar zit.
    De zwevende kraan in Ieper is er ook een voorbeeld van.

   • Greta zegt:

    dat leugenbankje staat trouwens in Groningen

   • Ines zegt:

    @ Greta, de man denkt dat de Aarde een platte schijf is(of vierkant) maar gelooft wel dat er plots vloeistoffen uit dode materie kunnen ontstaan. Ik sta open voor veel: gedachtekracht, placebo, zelfs holografisch universum sluit ik bij voorbaat niet uit, maar er zijn grenzen. De Aarde is NIET PLAT. En over de herkomst van zijn vrouwenhaat heb ik wel een ideetje. De ervaring leert dat zulke types gewoon verdoken homo’s zijn, die door hun zelf opgelegd rigide waardensyteem zich in een onmogelijke positie hebben gewerkt: de bezemkast.

   • Greta zegt:

    @Ines… Ik geloof ook niet dat hij daarnaar verwijst… de Acta Sanctorum waar hij maar niet genoeg van krijgt, is een kritisch onderzoek naar de overvloed aan heiligenverklaringen en oorkonden tijdens de reformatie. De Bollandisten zijn daarmee begonnen in de 16e eeuw en hebben bewonderenswaardig werk geleverd gezien de beperkte en moeilijke omstandigheden van die tijd. Falsifiëren niet zo eenvoudig.

    De naam Sanctorum daarentegen komt reeds veel vroeger voor in onze contreien?
    Terug te vinden jaren 1157 à 1200 blijkbaar?

    In de Bijbel, voor zij die die überhaupt lezen, zal dus inderdaad nog wel veelvuldig die aanname te vinden zijn, vermits Copernicus niet geloofd werd en zelfs Galileï in conflict lag met de kerk…zelfde periode dus als het ontstaan veelgeprezen boekje of folio’s van Eric B.L. Met andere woorden…net zo min de Bijbel als de Koran worden aangepast in geschriften of bijlagen in functie de juistere bewezen gegevens ….

    Van alle wereldreligies zijn zij nog steeds wel de enigen, die blijkbaar zichzelf zo verheven voelen, boven alle andere volken uit???!!! om zich bekwaam te voelen mensen heilig te verklaren!!! Hoe je al dan niet gelooft in een God…. lijkt me dit toch wel enkel aangewezen voor en door die “zogenaamde” “God” en niet door welke mens dan ook, zelfs geen paus…alsof dat zou helpen…pfft.

    Maar het leverde wel boeiende sociale gesprekken en insteken op met mensen buiten dit forum en nieuwe denkpistes.
    Waarom sommige mensen zo neerbuigend “hij is een Jezuïet” uitspreken.
    Dat schijnt blijkbaar een constante aan/uit te zijn binnen de kerkgemeenschap om verschillende redenen.
    Als ik het nu goed begrepen heb, er nog steeds 2 pausen zijn of is die zieke Ratzinger een tegenpaus?, zoals ze vroeger hadden of een sussend gebaar voor de benoeming van de andere? Het de eerste keer dat een levende “zieke” paus zich mag terug trekken en niet tot het einde zijn lijdensweg dient vol te houden?

    Met betrekking instituut kerk en kerkelijke machten had ik blijkbaar een veel te roze bril als een vrij éénsgezinde massa… niets is minder waar blijkbaar…
    Maar ook daar lijkt er een schizofrene toestand te heersen, de hervormingen te snel te gaan voor velen.

    Scheiding van kerk en staat? de grote verschillen binnen Europa
    In Frankrijk & Portugal Secularisme of Laïcisme….geen godsdienstles en geen subsidies.

    Denemarken en Engeland hebben nog steeds een staatsgodsdienst!!
    Is dat ook één van de redenen, waarom zovele moslims naar Groot-Brittannië willen en niet binnen Europa willen blijven? De angst voor dat kerkelijk gezag? Of het volgens de wet ginder gemakkelijker te kunnen infiltreren en islam als staatsgodsdienst te kunnen invoeren?

    Heel wat vraagtekens en gedachten in ieder geval naar aanleiding van al die roddels :-)….

 22. Christel VdM zegt:

  En ondertussen heeft de felgeplaagde filosoof Sanctorum zijn ei elders anders gelegd :
  https://doorbraak.be/aspe-heeft-een-punt/

  • jean-louis zegt:

   ’t Is een kieken, die Johan Sanctorum, niet?

   • Christel VdM zegt:

    Je moet ’t maar doen, elke dag een kakelvers ei leggen. En kiekens zijn we (soms wel) allemaal. Tok tok!

   • jean-louis zegt:

    @Christel Van de Mastellen
    sorry, ik eet wel eieren, maar leg alsnog geen eieren

    (kom ik thuis, heb ik honger en wil wat bakken, dan breek ik 2 eieren, smijt ze in de pan, om te kruiden zout en peper en smakelijk)

 23. Greta zegt:

  ah, ja…bedankt dus aan al die roddelaars :-), 🙂 🙂

Reacties zijn gesloten.