Maggie en de verboden vrucht: over de paradoxen van het liberalisme

Teenagers drinking alcoholMinister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil dat jongeren tussen zestien en achttien bier, wijn of schuimwijn kunnen blijven drinken. Daarmee gaat ze in tegen een advies van haar eigen Hoge Gezondheidsraad. Zelf dronk ik al volop bier en wijn vanaf mijn twaalfde, maar u ziet wat ervan gekomen is, wat voor een soort standpunten en redenaties het oplevert. Voor de mentale hygiëne van dit land zou ik daarom geneigd zijn het advies van die raad te volgen, nog afgezien van de grote kost die alcoholmisbruik voor de sociale zekerheid teweeg brengt.

Edoch. Maggie De Block is, en dat siert haar ergens, een volblauwe libera van hoge gisting met zelfs een libertarische afdronk. Voor liberalen moet er zo weinig mogelijk verboden worden, in de geest van het mei ’68-motto: ‘Il est interdit d’interdire’. Alles bolt het best vanzelf, met een minimum van pottenkijkers en regelneven. Schaf de regels af, en iedereen gelukkig. In een vrijemarkteconomie zou men dat nog kunnen plaatsen,- al wijst de bankencrisis van 2008 op iets anders,- maar in domeinen waar het algemeen belang echt primeert, zoals verkeer, energie of volksgezondheid, is het gewoon pervers om liberale excellenties te benoemen. Wetende dat ze regulering in hun binnenste verafschuwen en finaal toch altijd gaan voor de vrijhandel, in dit geval de brouwerijen en de horeca.

Het ultieme argument om iets niét te verbieden gaf Maggie echter in de vorm van een bijbelse doordenker die hier stevig is blijven hangen. Ik citeer: ‘Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker, dus verbieden heeft geen zin’. Daarmee krijgt het liberalisme een stevig Freudiaans aroma, want effectief, onze verdrongen wensdromen en libidinale impulsen komen voort uit censuur en verbod. Verbied het, en de frustraties stapelen zich op in het onderbewuste tot het potje overkookt. Vreselijke perversiteiten, lustmoorden, naast de obsessie om dagelijks een blogartikel te schrijven behoren tot dit gamma van uitlaatkleppen.

De appel van Eva

ademeneva

Luca Cranach de Oude: Adam en Eva (1524)

Een vrucht verbieden is dus zinloos want contraproductief. Onder de ruim 600 Vlaamse bieren, waarbij ook de Gronckel van mijn kompaan/cartoonist Erwin Vanmol niet mag worden vergeten, neemt de Verboden Vrucht een aparte plaats in. De naam van dit bier verwoordt namelijk de essentie van de ideale marketing: het verbod schept de goesting, zoals Adam destijds in de appel beet,- een metafoor trouwens voor de seksuele daad en dan nog liefst in tegennatuurlijke vorm. God had beter moeten weten, toen hij Adam waarschuwde voor Eva en haar appels: het verbod schept de overtreding. Is God de oorzaak van de zondeval en de duivel maar een werktuig? Was er te weinig liberalisme in het Aardsparadijs? Maar we wijken af.

Het is vermoedelijk dat bier dat Maggie gedronken had toen ze besliste dat alcohol verbieden geen zin heeft, wegens de attractiviteit van het verbodene. Meer in het algemeen zou de uitvoerende macht juist overtredingen moeten promoten, zodat de verleiding wegvalt. Zo moet er in schoolomgevingen dringend een geadviseerde snelheid van 120 km per uur komen, dient sluikstorten aangemoedigd te worden, sigaretten gratis uitgedeeld en pedofilie een aanrader voor al wie op scholen of speelpleinen werkzaam is. De wetten moeten ervoor zorgen dat ze niet nageleefd worden, waardoor ze zichzelf opheffen, waarmee de vrije samenleving een feit wordt.

Gedoogcultuur

EMA CANDIDATUREU ziet, het is niet simpel om als liberale politicus/a door het leven te gaan: willen deelnemen aan de macht, maar neigen naar zoveel mogelijk deregulering. Het blijft een moeizaam spagaat, dat in zijn meest groteske vorm zelfs zoiets als de EU heeft opgeleverd: een structuur willen handhaven en versterken, zelfs tegen de wil van de bevolking in, en tegelijk zoveel mogelijk willen ‘liberaliseren’. Leidt dat tot vreemde vormen van gespletenheid en pompeuze retoriek die we ook in figuren als Guy Verhofstadt aantreffen?

Ik wil het even ad hominem spelen, haar figuur leent er zich toe. Maggie De Block De Block is huisarts en lijdt al jaren aan obesitas. Nu ja, lijden is een groot woord  want haar eeuwige friet-met-mayonnaise-glimlach heeft haar een populair imago opgeleverd van Boergondische smoutebol waar alle druppels kritiek van afglijden. Ze heeft een hele kast dieetboeken die ze niét volgt, overeenkomstig haar liberaal levensmotto. Dat mag niet gezegd worden want het is onbehoorlijk om te lachen met dikke mensen, net daarom doe ik het toch, een minister moet daar tegen kunnen. Maggie belichaamt als geen ander de paradoxen van het liberalisme, dat in maakbaarheid gelooft terwijl het zichzelf of de anderen niets wil of kan opleggen. De regels volgen maakt ons ongelukkig, ze niet volgen maakt ons ongezond. Een paradox die men vervolgens probeert op te lossen door iets dat de samenleving helemaal op losse schroeven zet: de gedoogcultuur.

Gedogen, het woord alleen al wijst op autoriteit die in haar eigen regels niet gelooft en ze dus ook moreel niet hard kan/wil maken. Het is een kind zeggen dat het niet mag, maar dat je een andere kant uitkijkt als het toch naast de pot pist. Oogluikend toestaan heet dat. De gedoogcultuur is bij uitstek liberaal, omdat ze de politieke macht toelaat om regels uit te vinden en zichzelf een reden van bestaan te geven, zonder dat die regels hoeven toegepast te worden en dus ook maar enige sociale wrijving veroorzaken. De gedoogcultuur is mistig, hypocriet en ten gronde zelfs ondemocratisch omdat ze de macht nieuwe vormen van willekeur geeft, grijze zones die à la tête du client kunnen ingevuld worden.

Terugkerend naar het wijn-, bier en champagnedecreet dat onze dorstige minderjarigen in de schoot  valt: met of zonder Maggie wordt er toch gezopen, maar dat een minister van volksgezondheid dat ook accepteert vanuit de lichtelijk absurde redenering van de Verboden Vrucht, is weerom een teken van malgoverno, gewoon wanbestuur. Ja, ze zal sensibiliseren tegen, terwijl de reclame het omgekeerde doet. Moge de sterkste winnen, zo heeft Darwin toch weer het laatste woord, ook dat is liberalisme. Jammer van al die vroegtijdig gemarineerde hersencellen, maar hoe zouden die in ons onderwijssysteem nog van nut kunnen zijn?

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

10 reacties op Maggie en de verboden vrucht: over de paradoxen van het liberalisme

 1. Maria, Antwerpen zegt:

  Schitterend, :)) Sanctorum i

 2. Eric zegt:

  Prima. Liberalisme is dus een hypocriete vorm van anarchisme. Je construeert en bekrachtigt aan de lopende band wetten en regeltjes waarover je uitroept hoe levensnoodzakelijk ze zijn, terwijl je ze nadien vanuit populistische overwegingen niet controleert of uitvoert. Typisch Vlaams: belastingen ontduiken mag officieel niet maar iedereen doet het en het wordt oogluikend toegelaten met als consequentie dat eerlijke burgers een masochistisch aanschijn krijgen en zich rechtstreeks de afgrond inwerken. Cocaïnehandeltjes zijn volgens De Wevers ‘war on drugs’-retoriek strikt verboden maar het probleem woekert ongezien voort en neemt steeds hallucinantere vormen aan. De Marokkaanse drugshandelaren hebben dit al lang begrepen en doen gewoon hun ding, ongehinderd. De mensensmokkelaars lieten massa’s migranten de Europese grenzen platlopen, grenzen die immers enkel op Brussels papier bestonden en die tot de ergste migratiecrisis ooit leidden. Dat is Antwerpen, dat is de EU, dat is sociaal-liberalisme, al dan niet met een roomkleurig Vlaams-nationalistisch tintje. Doe wat ge wilt, maar doe het niet te openlijk en dan is het goed ! Nadien zullen anderen de smurrie wel opkuisen.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Het leven is nog nooit zo plezant geweest sinds er overdadig wetten gestemd worden.
   En gelijktijdig achterpoortjes geschapen worden om ze te omzeilen.
   Wat zeggen de wetenschappelijke bevindingen? Alcohol misbruiken en zelfs gebruiken is slecht voor de ontwikkeling van de hersenen. En deze ontwikkelen zich tot de leeftijd van 24 jaar; mogelijk zelfs nooit. Ook dat leest de jeugd of weet het. En wat zegt onze wetgevende macht heden?
   Kan allemaal wel zijn maar…..er zijn belangrijker zaken dan uw hersenen en die zaken primeren dus boven uw toekomstig verstand.
   Indoctrinatie; ten bate van; is dus veel belangrijker dan uw gezondheid.
   En we hebben de toelating om weeral een van die mogelijk stomme wetten te omzeilen.
   Daar drinken wij ene op. Schol!!!
   Het leven is mooi; mooi; mooi. Hik!
   “Chateau de la pompe” drinken is weliswaar minder gevaarlijk maar daar kunnen wij moeilijker accijnzen op innen. Als den boel maar blijft draaien.

 3. Eric-B.L. zegt:

  Neeee, hedonisme aanprijzen, het is niets anders dan dat, met de ergste aller oorlogen in het onmiddellijke vooruitzicht. Dansen op de rand van de afgrond. Modder op het heilige oorspronkelijke en eeuwenoude boek Acta Sanctorum. Gewetenloosheid. Inderdaad, rechtvaardigheid en christendom voeren ogenschijnlijk naar werelds ongeluk. Maar Jezus is waarlijk verrezen . . . en Zijn Bloed komt ook over u, tot heil voor sommigen, tot oordeel over allen, ten goede of ten kwade . . . dat hangt alleen van uzelf af!!!

  • Greta zegt:

   Ja, nu weten we het al dat je reclame maakt voor de boekjes van Jo Claes.

   Lees liever eens ” de laatste getuige” van Frank Krake. Echt gebeurd…tijdens W0II de man in het boek heeft 3 concentratiekampen overleefd en nog een torpedoaanval op een schip, alvorens bevrijd te worden.

   Zing je misschien ineens een toontje lager…generatie die geen oorlog heeft meegemaakt, maar wel wilt veroorzaken.

   • Eric-B.L. zegt:

    Nooit eerder gehoord van Jo Claes. Maar Hadewijch en Davidsfonds werden antichristelijke bedrijven voor zover ik meen te weten. Het gebrek aan besef hoe erg de misleiding werd is stuitend en ik begrijp dus niet dat men op deze blog nog zo sarcastisch kan blijven feesten. Geestelijke beleving zet aan tot waakzaamheid en dat is hier totaal niet te vinden. Mensen als de brave Frank Krake hebben veel beproevingen nodig om tot inzicht te komen, des te meer vrees ik voor het zieleheil van degenen die blijven feesten en alle beproevingen als slecht toeval menen te kunnen wegvloeken.

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Ik snap er weer de ballen van. Het wordt hoog tijd dat die verrezen onderwereldfiguur zich nog eens laat zien. Ik beloof dat ik direct 5 euro zal storten in de offerblok bij de getuigen van Jehova. Mogelijk krijgen ze zo genoeg bij mekaar om zich een winterjas te kopen.
   Het wordt kouder binnenkort en ik zie die sukkelaars toch niet graag van deur tot deur lopen met een uitgerafelde broek en een vest zonder knopen.
   Het schijnt dat ze die ook al offeren in de collecteschaal.
   Ik heb wel respect voor die mensen. Zo begaan met mijn lot en zoveel schrik dat het met mij zal mis lopen.
   P.M. : Is Jehova een mooie vrouw? Of is het een crossdresser in vrouwenkleren?
   En wat heeft hij/zij voorspeld? Dat wij geen kikkerbilletjes meer mogen eten?
   In reïncarnatie geloof ik wel hoor. Mijn wens is terug te komen als een uil in een later leven. Prachtig nachtleven en alle dagen een verse muis. Het verstand van dat beest heb ik al.

   • Eric-B.L. zegt:

    Het aantal bewijzen is overstelpend en veel geleerden zitten met de handen in hun haren omdat zij niets kunnen verklaren ondanks hun meest verfijnde instrumenten en methodes. https://cruxavespesunica.org/ — Maar degenen die dergelijke bewijzen nodig hebben zijn niet de meest standvastigen, daarvoor is overwegend gebed aanbevolen.

 4. Greta zegt:

  Vermits men hier toch steeds angst aanjagend en anti islam ,islam als overheersers ziet en reageert.
  Probleem ook opgelost en visionair binnenkort…zij drinken geen alcohol 😁 en zullen dus slimmer zijn en worden.

  Heb alvast met islamieten samengewerkt die zo ingeburgerd zijn, volgende generatie beseft alles voornamelijk wetenschap is en de rest kritisch kunnen begrijpen en benaderen.

  Is bij verschillende reacties hier ver te zoeken.
  Pilarenbijters.

  Drooglegging Amerika duidelijk bewezen verbieden tegenovergestelde effect had en misdaad in de hand werkte.

  Konya in Turkije wordt beschouwd als stad waar het meest strenge fundamentalisme heerst. Toch blijkt het de stad met hoogste bier alcohol verbruik te zijn. (Spreek wel voor de tijd van Erdogan en info Turkse gids).

  • Eric-B.L. zegt:

   Drooglegging is een dwang maar de mens behoeft de vrijheid die God ons schonk. Later leerde de vijand van dergelijke drooglegging en daarom vond men de nieuwe ‘correcte’ dwang uit in de zekerheid dat daardoor het volk tot het uiterste zichzelf in de vernieling zou begeven. Conclusie: zonder overwegend oprecht gebed geen hoop op waarachtig en zuiver geestelijk leven. —!!! Ken uw vijanden, ontvlucht hen en zoek God !!!—

Reacties zijn gesloten.