Een fundamentalistische islamschool in Genk: wat voor ‘vrij’ onderwijs is dit?

BIF

Zoals bekend wil de Turkse organisatie Milli Görüs, ook bekend als Islamitische Federatie van België, een middelbare school opstarten in Genk, waar ze zopas een schoolgebouw van 2,5 miljoen euro aankocht. Wie of wat is Milli Görüs (letterlijk: ‘nationale visie’)? Het is een religieus-politieke beweging, geïnspireerd door de ideeën van de Turkse ex-premier Necmettin Erbakan, die vooral de Turkse diaspora weg wilde houden van de seculiere, ‘decadente’ westerse denkbeelden rond de scheiding van kerk en staat. Voor Milli Görüs is integratie in de burgerlijk-westerse samenleving dan ook des duivels. De Turken in Europa moeten zich daarentegen richten naar een islamitisch-orthodoxe geloofsbelijdenis die vooral via de moskee en parallel daarmee in speciale koranscholen gebeurt. De invoering van de sharia is het einddoel, welteverstaan niet naast maar boven de seculiere wetgeving van het land in kwestie.

Salafistische agenda

GREAT MOSQUE OF BRUSSELSIntransparantie is het hoofdkenmerk van de organisatie: niemand weet precies wie aan de touwtjes trekt en vanwaar het geld komt. Ze huldigt ook duidelijk een dubbel discours: naar buiten uit is Milli Görüs voor pluralisme en een ‘vredelievende islam’, maar dat schijnt meer een dekmantel, zoals de Duitse geheime dienst uitzocht, om een salafistische agenda uit te voeren met de wereldheerschappij van de islam als einddoel. Zo werden de aanslagen van 11 september 2001 wel veroordeeld, maar off the record aan een ‘joods complot’ toegeschreven. En de heilige islam geldt als niet-hervormbaar. Wie anders beweert, wordt als zionist, jodenvriend of afvallige ontmaskerd. Jongeren worden regelmatig naar trainingskampen in Turkije gestuurd om te ontgiften van westerse invloeden.

Anders gezegd: de mannen van Diyanet, de door de Turkse overheid gefinancierde en bestuurde koepel van moskeeën, zijn nog koorknapen vergeleken bij het fundamentalistische Milli Görüs-netwerk. Verschillende Vlaamse politici ter rechterzijde uitten hun bezorgdheid. In de eerste plaats uiteraard Zuhal Demir (N-VA), Genkse politica van Turks-Koerdische komaf, naast Chris Janssens (Vlaams Belang) die terecht aangaf dat dit soort scholen leiden naar complete segregatie.

Pas de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) ging nochtans naar de kern van de zaak, toen hij stelde dat vrijheid van onderwijs in onze grondwet staat ingeschreven, en dat niemand zich dus kan verzetten tegen het oprichten van zo’n koranschool, indien deze het leerprogramma respecteert. Discussie gesloten?

Mensenrechten en zo

droitsdelhommeDe vrijheid van onderwijs staat inderdaad in artikel 24 van onze grondwet. Daardoor hebben we een officieel scholennet naast een vrije onderwijskoepel: na een lange strijd om de ziel van het kind werd de relatie tussen beide beslecht in een schoolpact, vooral ter verzoening van de klerikale en antiklerikale levensbeschouwingen (in casu liberalen en socialisten) die de Belgische staat ideologisch vorm hebben gegeven.

Zowel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het Europees Mensenrechtenverdrag bevestigen dit recht: iedereen mag vrij de opvoeding van zijn/haar kinderen bepalen en het onderwijs kiezen dat aan hen zal gegeven worden. Samen met de vrijheid van religie is dit recht in feite een afgeleide van het recht op vrijemeningsuiting. Maar in die absolute visie op godsdienstvrijheid zijn al barsten gekomen: gelijkheid van man en vrouw, dierenwelzijn, democratische basisprincipes… ze doorkruisten in het recente verleden het fetisj van de godsdienstvrijheid, waarbij de islam de toetssteen met onze waarden niet bleek te doorstaan. Dus besliste Ben Weyts –volgens mij terecht- om het dierenwelzijn te laten primeren op de vrijheid op onverdoofd te slachten.

Ook de vrijemeningsuiting zelf is verre van absoluut: er bestaat zoiets als beteugeling van laster en eerroof, er zijn wetten tegen racisme en seksisme inclusief sancties. Waarom zou de vrijheid van onderwijs dan als een absoluut fetisj gelden, dat als het ware boven de seculiere rechtstaat en de morele kernwaarden van onze samenleving verheven is? Het antwoord ligt besloten in de stellingname van burgemeester Dries: omdat de christelijke zuil als de dood is dat haar eigen onderwijsnetwerk in vraag zou gesteld worden.

Weerbare democratie

cultuurmarxismeDat brengt ons op de echte clou van dit verhaal: de vrijheid van onderwijs is een achterhaalde zaak in een tijdsgewricht dat de vrijheid tout court op de helling staat, inclusief de integriteit van het individu. Andermaal moet ik Paul Cliteur en zijn boek ‘Cultuurmarxisme’ citeren, daar waar het begrip weerbare democratie boven water komt: pluralisme is geen lege zak die je zomaar met om het even wat vult. Een samenleving moet rechten en plichten afbakenen vanuit een moreel kompas. Ideologieën of religies die daarmee ten gronde onverenigbaar zijn, stellen zich buiten de vrijheid. Tot zover het totale liberalisme en relativisme van een cultuur met zelfmoordneigingen. Maar tot zover ook de kramp van de katholieke zuil die, uit een existentiële angst, liever de islam omarmt dan de ‘goddeloze’ Verlichtingswaarden uit te dragen.

Helaas, de totale ‘vrijheid van onderwijs’ is zo dom als de totale vrijheid van religie. Want zo’n islamschool van Milli Görüs, wat voor ‘vrij’ onderwijs is dit? Het is noch min noch meer een paard van Troje, een breekijzer dat de poort opent voor een moslimfundamentalisme met vage Ottomaans-totalitaire aspiraties waar ook Erdogan graag mee flirt. Als we geen wettelijke instrumenten hebben om het te verbieden, zullen we die snel moeten maken. Maar ten gronde moeten we misschien eens nadenken over een eenheidsschool die alle jonge staatsburgers een opvoeding geeft waarin respect voor andermans overtuiging een kernwaarde is. Godsdienstlessen horen in zo’n school niet thuis, ze horen bij de private sfeer die ook een recht is, maar ondergeschikt aan de openbare veiligheid en de pedagogische eindtermen die door de Vlaamse gemeenschap worden bepaald.

Dus: wie A zegt, moet ook B zeggen. Kunnen mevrouw Demir en de heer Janssens ook pleiten voor de afbouw van van tussenschotten die via het vrij onderwijs ontstaan, en gaan voor een integrerende gemeenschapsschool? Zo ja, dan zie ik daarvoor moeiteloos een brede meerderheid ontstaan in het Vlaamse politieke landschap. Zo niet zijn hun opwerpingen weinig meer dan electorale peptalk.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

52 reacties op Een fundamentalistische islamschool in Genk: wat voor ‘vrij’ onderwijs is dit?

 1. Johan Verleye zegt:

  Ach … Scholen waarin de evolutietheorie van Darwin wordt verketterd, dat heb je toch eigenlijk liever niet op je grondgebied. De beschaving heeft toch zijn rechten? En die worden nu wel betaald door buitenlandse geldschieters, maar voor je het weet, beslist een of andere correcte minister dat die met alle geweld ook nog eens subsidies moeten gaan krijgen en dat versterkt dan weer mijn reflex: als je de staat kunt benadelen – wettelijk of in het kader van burgerlijke ongehoorzaamheid – dan moet je het vooral niet laten.

 2. Koenraad zegt:

  Er bestaan ook joodse scholen in Antwerpen. Ook niet zo vrij…
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/20/onderzoek_naar_joodseschoolinantwerpen/
  Waarom anders een gevorderde onderzoek door minister Crevits. En intussen met welk resultaat?

  • Eric zegt:

   Geen rotte appelen met citroenen vergelijken, beste. In sommige joodse scholen worden kinderen niet voorbereid op een leven in een westerse samenleving als de Belgische, dat klopt. In Turkse groepen in België, en vooral die van Milli Görüs, wordt extreem-islamitische haat gepredikt, de sharia wordt er gepromoot en de eindbedoeling is om van België een kalifaat te maken. Joden sluiten zich op in hun vreemde wereldje maar zijn ongevaarlijk; Hoe islamitischer moslims zijn, hoe gevaarlijker. Bovendien zijn hun aantallen veel groter en dus onrustbarender dan de joodse aantallen. En wat op vrt komt is zelden to the point. Dat is wat u over de main stream media moet weten.

   • Eric-B.L. zegt:

    “Joden sluiten zich op in hun vreemde wereldje maar zijn ongevaarlijk”.
    Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij Christus zouden aanvaarden en dus Christenen worden. Zij zijn daarentegen nog steeds bereid Jezus opnieuw te vermoorden . . . Men onderschat de vernietigende blik die Joden smijten op alle niet-Joden. Geen verschil met moslims. Zij tolereren Christenen uitsluitend omwille van de erkenning van Jeruzalem.

   • Greta zegt:

    @ Eric BL

    Mag ik u beleefd verzoeken rustig te herlezen wat u geschreven hebt.

    De meest hilarische reactie tot hiertoe en tegelijkertijd de meest tragische.

    Genoeg redenen om zeker religies, .noch andere levensbeschouwingen uit het onderwijs te weren als zijnde een privé aangelegenheid !!!! Een basiskennis van alle levensbeschouwingen en bevordering kritisch denken noodzakelijker dan ooit zijn.

    Mag ik de bedenking meegeven dat u met betrekking Jezus over 1 persoon spreekt en dit 2000 jaar geleden was.
    Sindsdien veel meer christenen – christe enen, islamieten en Joden vermoord hebben dan andersom.

   • Eric-B.L. zegt:

    U vergeet wellicht dat Joden en Traditie-gezinde Christenen altijd samen tot de dood worden vervolgd.
    U wil uiteraard ook niet beseffen dat God de Vader Zijn Volk van achterlopende Joden en actuele Christenen behartigt en koestert, tijdeloos, over de eeuwen heen.
    Christus leeft steeds meer, met en in Zijn Volk.
    Zeer binnenkort zullen alle Joden Christus aanvaarden mits zij uitdrukkelijk leven in de verwachting van de Messias.
    Open a.u.b. uw ogen en doe de moeite om te kijken en te begrijpen !

   • Vanhoovels Paul zegt:

    De getuige van Jehovah zit hier weer te memmen.
    Sanctorum; je mag hem hebben om uw dagboek vol te zeveren maar ik hoef zijn nonsens niet verder en dus ook uw dagboek niet meer.

   • Eric-B.L. zegt:

    @ Greta.

    Mag ik u beleefd verzoeken even te overwegen hoe het komt dat Jezus door de Joodse overheid zo gehaat werd en nog steeds wordt ? En waarom Judas Jezus durfde uit te dagen ? En waarom gouverneur Pilatus achteraf door de Romeinse overheid op de vingers getikt werd ?

    Misschien wil u ook wel overwegen waarom Benedictus van Nursia de Vader van Europa genoemd wordt ?

    Volgens geschiedenis voerden moslims meer dan 400 aanvalsoorlogen tegen de christelijke wereld en werden slechts een 30-tal kruistochten gevoerd meestal als verdediging.

   • Greta zegt:

    @ Eric Bl

    Over welke Jezus spreken we hier:
    Jezus Barrabas of Jezus Christus?

    In ieder geval waren het de Romeinen die Jezus Christus vermoord hebben en niet de Joden.
    Later verdoezeld en schuldverleggend bij de Joden.
    Ons werd geleerd dat de Joden mochten kiezen wie van de 2 mocht blijven leven.
    (blijkbaar zou die zogenaamde keuze tot vrijstelling met Pesach zelfs helemaal niet bestaan hebben)
    Barrabas zou dus een moordenaar zijn geweest?

    Maar wie had hij dan vermoordt en wie was die Barrabas?

    Logisch dat het een Romein kan geweest zijn, wat zou kunnen verklaren waarom Joden Barrabas verkozen boven de (zogenaamde? vredelievende, geweldloze andere Jezus) of was het misschien slechts 1 persoon met deugden en ondeugden?

    Maar waarom…, als het zogenaamde vredelievende gedachtengoed van de geweldloze Jezus uitgedragen diende te worden vochten,moordden,hoereerden zoveel vertegenwoordigers in naam van …???
    Paus Julius II opdrachtgever en mecenas van Michelangelo – beschildering Sixtijnse kapel – een paus die zelfs zelf zijn troepen aanvoerdde en ging vechten een Jezus Barrabas dus,tegen wie? Waarom?

   • Eric-B.L. zegt:

    Hoe dikwijls werden de zieners en de nieuwste mirakels in de Katholieke Kerk niet door sceptici tot op het bot onderzocht ? Hoe komt het dat zelfs enkele wetenschappers juist door dergelijk onderzoek zich bekeerden ? Hoe komt het dat alleen de Katholieke Kerk de grootste mystici heeft, velen met de wonden van Christus. Hoe komt het dat na elk nieuw onderzoek de waarheid zich sterker doet gelden ?
    Jezus Leeft ! En ook Maria heeft tallozen bekeerd en dat tot op de huidige dag !
    https://cruxavespesunica.org/2018/09/21/honderdste-verjaardag-van-de-stigmatisatie-van-de-h-pater-pio/
    Ik daag u uit: stel zelf het zoveelste onderzoeksteam samen en probeer nogmaals het beter te weten.

  • Greta zegt:

   Zolang het , bloed van Christus, in de vorm van wijn is ,mag het veelvuldig vloeien 😋

 3. bertie zegt:

  Zoals zovelen, dwalen ook burgemeester Wim Dries en heer JS. Het leerprogramma heeft niets, maar dan ook niets te maken met het inrichten van onderwijs en het oprichten van een school. Het leerprogramma (en de ondertussen beruchte eindtermen) zorgen er enkel voor dat afgeleverde diploma’s erkend worden (en dat de betrokken school overheidssubsidies ontvangt).
  Een koranschool zal per definitie het leerprogramma niet volgen. Afgeleverde diploma’s zullen niet erkend zijn, en dat is simpelweg te vergelijken met iemand die zijn kinderen thuisonderwijs aanbiedt. Die moeten dan ook examen doen voor de centrale examencommissie, ook gekend als de middenjury. Alleen valt het te betwijfelen of de leerlingen van een koranschool wel in voldoende mate voorbereid zullen zijn voor zo een examen en dus hoogstwaarschijnlijk geen erkend diploma in België zullen behalen. Maar veel verschil zal dat eigenlijk niet maken, want de VDAB wordt nu ook overspoeld met derdegeneratiejongeren van allochtone afkomst zonder diploma.
  In een verkiezingsjaar zie ik trouwens geen wet komen die gaat morrelen aan de vrijheid van onderwijs, die sommigen in vraag stellen en blijkbaar vooral de schoolstrijd van vroeger opnieuw willen voeren om een eenheidsschool te gaan inrichten. Wat voor gekrakeel gaat dat weer niet geven gedurende lange jaren voor we besluiten… om alles bij het oude te laten? Dat is dus absoluut geen praktische oplossing met een onmiddellijk resultaat.

  Neen, dan is het wel veel eenvoudiger te verwezenlijken zijn om per direct een wet te maken die buitenlandse subsidies tout court verbiedt om hier te lande onderwijs in te richten.
  Het is te zeggen, daar moet helemaal geen nieuwe wet voor gemaakt worden! De artikelen die reeds voorzien zijn in het strafwetboek met betrekking tot “misdaden tegen de inwendige veiligheid van de staat” en meer in het bijzonder de bepalingen van artikel 135 bis, zijn hierop perfect van toepassing. Zelfs beter, want verbiedt buitenlandse subsidies helemaal niet, enkel maar wanneer die dienen om momenteel een koranschool te onderhouden. De bestaande wetgeving correct interpreteren en toepassen lost heel veel problemen op.

  • willy zegt:

   Wat ben je met een strafwetboek en allerhande artikelen , als de kliek in Brussel ze niet kent of wil kennen .
   Het is door de welwillende onwetendheid dat er door mekaar maar gefantaseerd wordt en er uiteindelijk een miskleun geboren wordt .
   De wet volgen is voor velen te moeilijk en zeker om deze tijd als iedereen zich eens wil profileren voordat de (nieuwe) postjes uitgedeeld worden

  • hans BECU zegt:

   Volledig correct. Meer nog : als de linkse partijen het altijd hebben over gelijke kansen in het onderwijs, moeten ze dit initiatief kort en goed verbieden.

   • willy zegt:

    De schijnheiligheid bij de politiekers is zo groot en de onwetendheid nog groter ,dat men in een democratisch systeem zoals het Europese ; waar er een duidelijke grens en scheiding is tussen kerk en staat men steeds rond de pot draait en niet wil inzien dat de islam en alles er rondom volledig tegenstrijdig is met onze gemeenschap .
    Als men zich niet kan vinden in recht regels van ons land dan moet me deze dwarsliggers verbieden en dan is de rest overbodig .

 4. Ger Deltour zegt:

  Beste,

  Het is al lang naar de kl*ten met dit land.

  Mvg.

  >

  • Eric zegt:

   Klopt, met dit land, en dus ook met het onderwijs in dit land. Ik sprak vanmiddag een gepensioneerde hogere bediende van een ziekenkas. Zijn taak was personeelsbeleid, hij moest loketbedienden aanwerven. Hij vertelde me dat van de tweehonderd op secundair niveau afgestudeerde sollicitanten gemiddeld honderd niet voldoende het Nederlands beheersten om achter een loket te gaan zitten. Van de resterende honderd was de overgrote meerderheid niet bekwaam om zich de kennis die een loketbediende bij een ziekenkas nodig heeft toe te eigenen. Hij vroeg zich af wat jongeren tegenwoordig nog leren. Ik antwoordde hem dat toen ik midden de jaren negentig les gaf de leerstof tegenover 1980 gehalveerd was. Heden liggen de verwachtingen en de minimumdoelstellingen nog lager. In het stedelijk onderwijs wordt nauwelijks iets geleerd, les geven draait er vooral om conflictbeheersing, om entertainment, om het aanleren van elementaire gedragsregels, waarop men overigens algemeen spuwt. Onderwijs in België is boko haram. En daar zal geen lieve heer of vrouw wat aan verhelpen.

 5. Marc Schoeters zegt:

  Het is hier weer van dat! Het krioelt in deze kolommen voor de zoveelste keer van zure oprispingen en hatelijke commentaren van islamofoben, cultuurpessimisten en wij-zij-denkers. Ik zeg deze kritikasters recht in het gelaat en onvervaard: ik ben laaiend enthousiast over het schitterend project van het islamitisch schooltje in Genk. Eindelijk een fijne leerplek waar gediscrimineerde moslimjongeren helemaal zichzelf zullen kunnen zijn en waar de aangeboden leerstof nauw zal aansluiten bij hun eigen leefwereld. Ik wil mij met mijn jarenlange onderwijservaring zelfs voltijds ten dienste stellen van dit prachtige iniatief en volop meewerken aan een op maat gemaakt leerplan. De ideeën en ideetjes borrelen in me op! Ziehier een bescheiden greep uit de resultaten van mijn breinstorm over de mogelijke leerstof die in die nieuwe school kan aangeboden worden. Nederlands: “Het geslacht van de meisje”. Duits: “Wir schaffen das (Teil 1)”. Wiskunde: “Waarom is vermenigvuldigen belangrijker dan aftrekken?” Fysica: “De kosmische wetten van Allah en de komische wetten van de westerse wetenschap”. Biologie (dierkunde): “De dissectie van het offerschaap”. Biologie (plantkunde): “De verzorging van papaverachtigen”. Scheikunde: “De inrichting van een eigen thuislabo (Praktische proef: van hennepplant tot hasjblokje)”. Aardrijkskunde: “Mekka en de kunst van het kompaslezen”. Geologie: “De Zwarte Steen en het zwarte goud”. Economie: “Hoe start ik met creatief boekhouden een nachtwinkel?” Geschiedenis: “Van Mekka naar Genk – een succesverhaal”. Maatschappelijke vorming: “Wat ies rasiesme?” Lichamelijke opvoeding: “Vlinderslag vlot en vrij in boerkini”. Plastische opvoeding: “Creatief boetseren met semtex”. Filosofie: “Ik denk niet, dus ik Genk”. Godsdienst: “Islam en de Islam in het licht van de Islam en met aanvullingen uit de Islam”. Ik zou ook willen voorstellen om boven de ingang van de school in kalligrafische smeedijzeren letters de volgende stichtende leuze te laten aanbrengen: “BIDDEN MAAKT VRIJ!” Ik hoop dat ik met deze ideeën weer eens heb bijgedragen tot een grotere verbondenheid – tegen alle negativiteit in. Mensen die mij kennen, weten hoe belangrijk ik verbinden vind. En wij zullen dat in de toekomst – willen of niet – ook meer en meer moeten doen: verbinden.

 6. Eric-B.L. zegt:

  @ Vanhoovels Paul

  Indien u te laf zou zijn om de wereldwijde vervolging vanwege het globalistisch blok te trotseren wil ik u dat niet kwalijk nemen, maar dan zou u misschien boeddhist kunnen worden om dan de rest van uw leven natuurgeesten en duivels te aanbidden in de mening dat u dan in een soort filosofische neutraliteit vrij kunt zweven alsof de wereld een en al vrede zou zijn. Zij onderwijzen dat men duistere geesten met respect moet mijden maar zij weten ook zeer goed dat het aartsmoeilijk is bepaalde zeer machtige goden en godinnen te omzeilen. Vraag het anders aan WestEuropese heksen en occultisten, al zou ik u eerder sterk afraden hen aan te spreken.

  Geen mens ontkomt aan de invloed van eender welke geesten.
  Neutraliteit is totaal onmogelijk.
  Men kan zich pas mens noemen indien men in staat is tot een weldoordachte bewuste keuze gemaakt op de stevigst mogelijke grond.

  • Ines zegt:

   Amai, kunt U een stukske zagen. Als u het nog niet wist: Jezus was een Palestijn en het christendom is uw voorouders evenzeer opgedrongen. Als u consequent wilt zijn, dan moet u een eikenboom gaan knuffelen en uw gebedjes tot Wodan richten. Allez zonder dank en B.B.

   • Eric zegt:

    Jezus was een Palestijn?!!! Hahaha. Jawel, en hij was bevriend met Ché, zijn kleinzoon was Gandhi en hij heeft Abbas nog gezegend. Ik lees liever de onzin van Eric-B.L., die is tenminste nog van spirituele aard, dan uw achterlijke leugens. Ik ken er trouwens nog zo één: Hitler leeft en woont in Zuid-Amerika.

  • Eric zegt:

   In Ekeren werden ter gelegenheid van de kasteelfeesten, die in het teken van Rubens staan, 13.000 flyers gemaakt. Vervolgens werden ze in de papierversnipperaar gegooid. Op die kleurige flyers, ontworpen door de 86 jarige Frank-Ivo van Damme, stond immers een naakte vrouw afgebeeld. Dat kon niet volgens NVA-districtsschepen Koen Palinckx. We leven immers in een superdiverse samenleving en er zouden zich problemen met bepaalde religieuze gemeenschappen kunnen voordoen. Vervolgens kreeg de vrouw per fotoshop een rood jurkje aangemeten. Dit toont de NVA zoals ze werkelijk is: een laffe, opportunistische partij die het tegengestelde doet van wat ze zegt. Wanneer zal al dat voluptueus damesbloot van P.P. Rubens zelf weggeshopt worden? Als het van de partij van De Wever afhangt zo snel mogelijk, blijkbaar.

   https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180920_03770104

   (een uitgebreider artikel vindt u in de papieren GvA van vandaag. Daarin wordt ook het argument van de religieuze diversiteit ten berde gebracht)

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Alleszins hebben die geesten minder invloed op mijn denken dan op uw fantasmen.
   En ik heb niks tegen pastoors noch tegen getuigen van Jehova en de hele rampetamp van soortidioten op voorwaarde dat ze in hun kerken blijven. Wie daar komt luisteren is bereid om naar sprookjes te luisteren. Maar met vodo-popjes moeten ze uit mijn buurt blijven.

 7. Marc Schoeters zegt:

  Voor er hier bloed vloeit – ziehier de al te lang verzwegen Waarheid: Jezus was een pinguïn.

 8. Eric-B.L. zegt:

  Nadat de ‘moderne’ mis werd ingevoerd, zonder iemand om eigen mening te vragen, werd Vlaanderen als logisch gevolg geheel geestloos.
  Dat was blijkbaar de opzet van de Belgische totaal pro-globalistische bisschoppen.

  Deze blog voert dus ook niet toevallig de oorspronkelijk Katholieke naam “Acta Sanctorum” want de zwaar sarcastische reacties op deze blog bewijzen overvloedig dat Vlaanderen al lang plat op de buik ligt voor het globalistische leugenperspectief.

  De mosliminvasie is dus blijkbaar een strafgericht vanwege God.
  — bevestigt door alle hedendaagse Christelijke profeten —

  Arm Vlaanderen.

  • Ines zegt:

   Meneer, U denkt toch niet echt dat deze blog deel uitmaakt van een wereldwijd uitgekiend anticlerikaal complot? Sancta Sanctorum toch!! Zou u daarvoor niet beter kijken in richting van recidiverende pedopriesters kijken? Ik zal het u proberen uitleggen: de familienaam van de auteur is Sanctorum en bijgevolg is de keuze voor Acta Sanctorum op te vatten als een sarcastische kwinkslag naar en niet letterlijk bedoeld. Met zo’n familienaam moet je toch iets doen op het net. Acta is Latijn voor notulen, geschriften, enfin dat zult U wel weten. Deze blog noemt Visionair België en Acta Sanctorum is de pagina die dagelijks getrakeerd wordt op een stukje dat meestal nauw aansluit bij de Vlaamse actualiteit. Niemand verhindert U overigens de echte boeken over de heiligenlevens te lezen, die zullen ergens wel te vinden zijn. Deze blog heeft niet eens 300 volgers: een curiositeit binnen een niche dus. Complotdenken leidt vaak tot een verengd bewustzijn en kan rare dingen doen met een mens. Is algemeen geweten. Vraag maar aan de andere Eric. Men begint dan werkelijk overal spoken te zien, euh sorry ik bedoel geesten in uw geval. Dat is niet erg, ikzelf geloof heilig dat er buitenaardse beschavingen moeten zijn zijn die ons dag en nacht bespieden. Dus voor mij part mag u hier alle dagen uw beklag over te teloorgang van de Tridentijnse Mis en de gevolgen van het globaliserend blok – wat dat ook mag zijn – maar sta mij dan ook toe om uw bizarre schrijfsels niet al te serieus te nemen.

   • Ines zegt:

    uw beklag Doen

   • Christel VdM zegt:

    Ines, laat hem maar doen, hier komen ook mensen van diverse pluimage de blog lezen, reageren, opfleuren met spitse bijdragen, ambeteren met ellenlang geleuter, als een anonieme trol terroriseren, zich een kriek lachen of blauw ergeren. Dat is juist het leuke aan Sanctorum’s blog. Ik steek er hier ook wat van op. Al moet ik toegeven dat ik niet meer dezelfde persoon ben als een paar jaar geleden, mijn naïviteit in de multiculturele samenleving is als een roze ballon uiteengespat. En op Facebook heeft Sanctorum echter tien keer meer lezers (zo’n 3800 geloof ik) en verblijft hij daar kennelijk liever met meer regelmatige bijdrages…zijn teksten zijn ook met de jaren verfacebookt.

   • Ines zegt:

    3800 op FB? Allez vooruit dan. Vind ik best uitgebreid voor zijn doelpubliek. Ik zit niet op die sociale mediakanalen, mijn kinderen wel en volgens hen moet je tegenwoordig op Instagram of snapchat zitten om veel volgers te genereren. Dus deze blog: een tool naar Insta en de volgers gaan binnenstromen. FB is voor de oudjes zeggen ze dan, dus ik voel mij al stokoud want heb zelfs de FB trein gemist;)

   • Christel VdM zegt:

    Haha, FB wordt inderdaad gefrequenteerd door ouderen. Dat merk ik aan hun berichten. Veel geleuter. Een vriend van mij, die de wereld rondreist, heeft me een instagram account aangesmeerd, zodat ik de beelden van zijn avonturen kan bewonderen. Zo heeft hij recent het poollicht gezien. Dit terzijde. Maar instagram is inderdaad trendy, FB gedateerd. Je mist er haast niks. Voor mij is het soms wel nuttig, om wat nieuws vanuit de dovenwereld te vernemen, met hun videoberichten. Timothy (hij is ook doof, jong en vol idealen 😉 die in de politiek gaat, over kinderrechten – bilinguaal onderwijs voor dove kinderen zodat ze meer kennis kunnen verwerven, musea die gidsen Vlaamse gebarentaal zoeken, crowd funding om meer tolk(ur)en in de maatschappij te eisen zodat dove mensen ook meer kunnen participeren in de samenleving, etc…ik doe ook graag mijn bijdrage 😉

   • Eric zegt:

    Kan u misschien even toelichten waarom u mij (‘de andere Eric’) er hier bijhaalt, mevr. Christel? Als u bedoelt dat ik een complotdenker ben mag u mij dat even uitleggen. Men heeft me in mij leven al zowat alles verweten wat iemand kan verweten worden, maar ‘complotdenker’: dat is nieuw voor mij.

   • Christel zegt:

    Dat was ik niet, vraag het maar aan Ines. En noem mij niet mevrouw, maar gewoon Christel 😉

   • Eric zegt:

    Mijn excuses, Christel. Van haar had ik dat soort onzin kunnen verwachten. Ik zal haar dus ook niet om uitleg vragen, want die uitleg zou al even onzinnig zijn als het statement zelf.

   • Eric-B.L. zegt:

    @ Ines

    U ziet niet dat de westerse wereld een totale SovjetUnie aan het worden is.
    U ziet niet dat de talrijke gemoderniseerde christenen een gekunstelde one-world-religion aan het opbouwen zijn.
    U beseft niet dat u straks vanwege Sovjet-overheid beschuldigt kan worden af te wijken van die Sovjet-religie.

   • Ines zegt:

    @Eric-B.L. Vooreerst, ik heb niks met het christendom en neen ik zie dat echt niet.Ik denk dat we in de westerse wereld juist nu in de meest vrije tijden
    ooit leven. Het enige dat ons bedreigt zijn de megalomane ideetje van van narcistische dictators als Poetin, Erdogan, dat oranje stabiel genie en
    vooral gevolgen van wat de westerse geopolitieke acties in het verleden hebben uitgelokt: nl.de al dan niet geplande destabilisatie van het Midden-Oosten. Wat betreft de Rooms-katholieke Kerk hoeft u zich geen zorgen te maken.De evangelisatie van Latijns-Amerika, grote delen van Afrika en vooral China is een geslaagd en lopend project, juist onder de huidige paus.Misschien moet u zich toch vragen beginnen stellen bij de bronnen, denkers of websites die u deze voorspellingen hebben aangepraat. Op het internet kun je voor elke extreme theorie wel believers vinden en meestal zitten er grappenmakers of experimenterende studenten achter. Zie bv.hoe de Flat Earth Society steeds meer volgers krijgt. Ik denk dat u in hetzelfde schuitje zit.

   • Eric zegt:

    Vreemd, ik dacht dat Poetin, Erdogan en Trump gewoon verkozen waren, dit in tegenstelling tot Tusk en Juncker, die de volgens Ines ‘vrije’ wereld in West-Europa leiden. Nu blijken die verkozen leiders dictators en zijn de dictators dus eigenlijk democraten. Jawel, ons Ines heeft een bizar talent voor paradoxaal denken. Kortom: wie door het volk gekozen wordt is niet door het volk gekozen en wie niet door het volk gekozen is is eigenlijk door het volk gekozen. En Jezus was een Palestijn. Niemand hier die een goede kliniek voor ons Ines kent?

   • Ines zegt:

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
    De Oude Grieken gaven die regio de naam later vertaald naar het Latijnse Palaestina, en dit al vóór de het begin van de christelijke jaartelling. Wat daar zo moeilijk aan is voor u om te begrijpen snap ik niet. Dat het woord Palestijn in de actuele context in uw misschien hoofd veelal politiek gemotiveerde en negatief geladen associaties oproept en u daarom in een kramp schiet bij een simpele geschiedkundige vaststelling is dan ook niet mijn probleem.

   • Ines zegt:

    in uw hoofd misschien

   • Eric zegt:

    Ach, ja, Wikipedia. Het zal misschien ook in uw dwaze lievelingsgazetjes van de main stream press gestaan hebben. Allemaal zeer geloofwaardig. En Atlantis werd door Plato bezocht, net zoals Jeruzalem door de Profeet (op een groot wit paard) of de maan door Cyrano de Bergerac. Je hebt allerlei dromers die hun dromen voor werkelijkheid nemen: Abbas, Chemical Ali, de baron Von Münchhausen, Ines. Nee dus. Palestijnen hebben nooit bestaan, dat gaven in het verleden zelfs hoge functionarissen van de PLO volmondig toe. Het is die PLO die om politieke en strategische redenen een Palestijnse identiteit heeft uitgevonden. In de tijd voor Hadrianus had je het land Judea, waar Christus werd geboren. Van Palestina was er zelfs geen sprake. Ergo: Jezus kan nooit een Palestijn zijn geweest. Het is wederom een verzinseltje dat u napraat omdat het perfect in uw bevooroordeelde optiek past.

    http://www.franklinterhorst.nl/Palestina%20creatie%20van%20Romeinse%20keizer%20Hadrianus.htm

 9. Marc Schoeters zegt:

  Broeders en zusters. Ik heb de figuur van Jezus op ‘De Kruisafneming’ van Rubens altijd te weinig bloot gevonden. De Heiland had er mijns inziens beter poedelnaakt op gestaan. Ten eerste omdat we dan eindelijk het mysterie van het Goddelijk Voorhuidje voor eens en altijd hadden kunnen oplossen. Jezus was namelijk – naast pinguïn – een Joodse rabbi. Zeker geen Palestijn – want de “Palestijnen” werden pas veel later uitgevonden. Na de vernietiging van Jerusalem in 66 AD door de Romeinen, herdoopten deze het land van de Joden tot “Palestina” – om de overwonnenen nog wat meer te vernederen en te pesten. Maar dit terzijde. Jezus was een Joodse rabbi – dus besneden. En dan rijst natuurlijk de vraag: is zijn Goddelijk Voorhuidje samen met hem ten hemel gevaren? En zoniet – waar is dat Zalig Velletje dan gebleven? Rubens had met een poedelnaakte Jezus op ‘De Kruisafneming’ een tip van de sluier kunnen oplichten. De tweede reden waarom ik het betreur dat op voornoemd schilderij het Goddelijke Kruis van Jezus niet ontbloot werd, is van diepe mystico-erotische aard. Sinds de sacrale geschriften van de katholieke volksschrijver Gerard Reve weten we namelijk dat het pijpen van een medogenloos mooie jongeheer een wondermooi mysterie is dat ons dichter voert naar de totale eenwording met de Hemelse Drievuldigheid: God de Dader, Zijn Jongeheer en het Heilig Beest. Dat weten niet alleen alle goede christenen en alle slechte moslims – maar ook alle andere atheïstofoben. Het kruis is alles. En wie zich beledigd voelt – mag zich gelukkig prijzen en moet zijn zegeningen tellen. Want hij voelt zich in het kruis getast. Zááálig!

 10. Danny V.d.B. zegt:

  Hoewel Jezus hier over de tong wordt gehaald, blijft het een Joodse voornaam met een welbepaalde betekenis… Er moet ook een Jezus Sirach bestaan hebben, schrijver van de Wijsheid van Jezus Sirah, een zogeheten apocrief van het Oude Testament (te situeren rond 190 v. Chr.). De wijze man probeerde de theorie met de praktijk te verbinden, zijnde de Tora en enkele andere geschriften met wat aan de orde van de dag was. Identiek hetzelfde vandaag met de auteur die een blog heeft en er zijn of haar kijk op een menswetenschap zoals de filosofie probeert te rijmen met een actuele gebeurtenis, bv. de opening van een nieuwe islamschool. Niks nieuw onder de zon dus. De Bijbel wordt wel eens omschreven als vrouwonvriendelijk. Zo is een bekende spreuk uit Jesus Sirach 25, 17 : “Ik leef liever samen met een leeuw en een draak dan met een kwaadaardige vrouw” (Du. “Ich wolte lieber bey Löwen und Drachen wohnen, als bey einem bösen Weib”).

  • Vanhoovels Paul zegt:

   Spijtig voor Sanctorum zijn dagboek maar ik begin meer en meer het gevoel te krijgen dat er FB-figuren naar hier komen overwaaien. Het IQ begint te dalen.
   Ik lees graag bijdragen met inhoud maar als men begint met zagen over Goden; draken; heksen en spoken dan wordt ik jaloers. Het besef is te erg dat ik al dat moois niet beleef in mijn dromen. God is weer onrechtvaardig. De ene krijgt niks en de andere zijn nachten zitten vol met engelen; spoken; kwelduivels en wangedrochten.
   Dat alles moet ik dus missen. En dan nog te bedenken dat sommigen een half leven slapend doorbrengen. Sommigen zelfs een heel leven.
   Eva heb ik ooit wel eens gezien. En nog wel zonder vijgenblad.
   Dat was een intens moment. Of ze mij een appel aanbood weet ik niet meer.
   Ik denk dat het een pruim was want ik werd wakker met een erectie.
   De St. Rombouts-toren was er niks tegen.
   Het was wat men noemt een zware droom want de klokken van die toren lagen me op de maag.

   • Eric-B.L. zegt:

    Ik wil geen publiciteit maken voor duivelsdienaars, maar u mag wel eens nadenken waarom sommigen na ingelicht te zijn bereid zijn een fortuin te betalen om bepaalde inwijdingen van geestelijke macht te verkrijgen.
    Dat geld is geen vage droom!

    Jezus liet zich niet omkopen om deel te hebben aan wereldse macht door dure duivelse inwijdingen, integendeel Hij ontvluchtte de wereldse macht en gaf zich zelfs over om geofferd te worden voor de waarheid. Nochtans willen nog steeds zovelen de ogen niet openen. Het poortje naar de hemel is heel erg klein en alleen oprecht nederige zielen kunnen er doorheen.

   • Danny V.d.B. zegt:

    Hoe wordt iemand wijs die de ploeg bestuurt en fier met de prikstok zwaait, die de ossen drijft en met hen aan het werk is en het steeds maar over jonge stieren heeft? Met hart en ziel blijft hij voren trekken en hij offert zijn slaap op om de kalveren te kunnen voeren. Zo gaat het iedere werkman, iedere vakman, die dag en nacht bezig blijft. Zo gaat het de mannen die zegels graveren: ze worden niet moe altijd maar nieuwe figuren te snijden; zo’n man is met hart en ziel bezig de beeltenis gelijkend te maken en hij offert zijn slaap op om zijn werk te kunnen voltooien. Zo gaat het de smid, bij het aambeeld gezeten, vol aandacht voor het ijzer dat hij bewerkt; de gloed van het vuur doet zijn vlees smelten en hij zwoegt in de hitte van zijn oven; de hamerslagen dreunen hem steeds in de oren en zijn ogen blijven gericht op het model van zijn werkstuk. Met hart en ziel is hij bezig om zijn werkstukken te voltooien en hij offert zijn slaap op om iets gaafs en moois te kunnen maken. Zo gaat het ook de pottenbakker, bij zijn werk gezeten, die zijn voeten de schijf laat draaien, altijd door maar bezorgd voor zijn werk: al zijn verrichtingen zijn goed berekend; met zijn arm geeft hij vorm aan de leem en met zijn voeten maakt hij hem kneedbaar. Met hart en ziel is hij bezig om gaaf glazuur aan te brengen en hij offert zijn slaap op om de oven schoon te maken. Al deze mensen vertrouwen op hun handen en in zijn eigen werk heeft ieder zijn wijsheid. Zonder hen is geen stad te bewonen en komen er gasten noch reizigers. Maar voor de raad van het volk heeft men hen niet nodig en in de volksvergadering brengen zij het niet ver. Zij zitten niet op een rechterstoel en van de rechtsregels hebben ze geen begrip. Zij geven blijk van vorming noch oordeel en wijze spreuken zal men van hen niet horen; maar zij houden de goederen van deze wereld in stand en hun enige behoefte is hun ambacht uit te oefenen. (uit Wijsheid van Jezus Sirach 38 : 26 – 33)

 11. Greta zegt:

  @ Ines
  Jezus een Palestijn ?
  Vanuit die redenering zijn alle kinderen die momenteel in België geboren worden dus Belgen?

  – bij de meerderheid is dit juist.
  – een deel wenst die Belgische nationaliteit niet.
  – een ander deel zou het willen, maar kan ze soms ,of nooit krijgen, of hebben liefst een dubbele nationaliteit of sowieso reeds door de wetten van hun land van herkomst.

  Men kan zich niet bekeren tot het jodendom of zeer moeilijk:
  1) omdat Joden hun tradities niet als een religie beschouwen, maar eerder een levensbeschouwing net als het boedhisme.
  2) omdat men enkel Jood kan zijn als de moeder een Jodin is ,of was.

  Mogelijkheid dus waarschijnlijk?, hoe de term “onbevlekt ontvangenis” ontstaan is.
  Al wordt een Joodse vrouw verkracht door een Palestijnse man of mannen van eender welke andere nationaliteit , de kinderen van deze vrouw zijn steeds Joodse kinderen.

  Een Joodse man daarentegen, die bij andere vrouwen dan Jodinnen kinderen verwekt , verwekt geen Joodse kinderen meer.

  Het antwoord dus waarom de Duitse Hitler mannen, strikt genomen geen gemeenschap mochten hebben met de Joodse vrouwen.

 12. Eric-B.L. zegt:

  @ Greta, Ines

  Het Jodendom bestaat niet meer sedert de Romeinen het vernielden en de wettelijke en geestelijke opvolging van het Joodse priesterschap vernietigden want de priesters waren de feitelijke oversten.
  De goede Joden werden Christenen omdat Christus een nieuw verbond aanging met het Joodse volk.
  Degenen die zich nu nog Jood noemen zijn vijanden tegenover het heilig boek dat wij het Oude Testament noemen.

  Des te harder u tracht de Onbevlekte Ontvangenis te ontkrachten des te meer u zich ongewild verbindt met de Christenen en met God de Vader die u een zekere ruime tijd gunt om kennis te verkrijgen en daar consequent naar te handelen.

  De mens zelf fabriceert het eigen oordeel, maar God zal uw eigen oordeel over u uitvoeren want dat kan geen mens.

Reacties zijn gesloten.