Elk jaar die strijd om de ziel van het kind: zo flauw, zo doorzichtig

DeWever_CrevitsHet was te verwachten: ook dit jaar zou tegen de eerste schooldag, na een welverdiende vakantie, werkelijk elke hond met een hoed op een mening hebben over hoe het verder moest met ons Vlaams onderwijs. De voorspelbaarheid van dit gebeuren, de clichés die ons om de oren vliegen over kwaliteit versus nivellering, waarbij vooral N-VA en CD&V de koek betwisten en Hilde Crevits alvast solliciteert voor haar eigen opvolging, het zo langzamerhand tenenkrullende mea culpa-discours van onderwijsexpert Dirk Van Damme (‘we zijn naïef geweest’),… het lijkt er toch allemaal op dat de politiek onderwijs ziet als een middel om haar eigen ideologische premissen door te zetten. Katholieken, liberalen, socialisten, en nu ook Vlaams-nationalisten, allen hebben ze hun eigen visie op educatie en opleiding, en allen vechten ze die stellingenoorlog ook uit via de media, boven de hoofden van de jongelui waar het om gaat, maar ook de ouders, zelfs de leerkrachten. Hun mening wordt zelden gevraagd, het debat leeft vooral in een bubbel waar politici, journalisten en experts elkaar vinden. Anders gezegd: onderwijs is een van dé favoriete dada’s van de politieke praatbarak. De burger staat erbij en kijkt ernaar.

Belgische kwaal

schoolstrijdDe strijd om de ziel van het kind is zo oud als het Belgische regime zelf. De 19de-eeuwse strijd tussen katholieken, liberalen en socialisten kreeg zijn beslag in een dichotomie van officieel onderwijs versus vrij (katholiek) onderwijs, als onderdeel van het zuilensysteem, sterk uitgebouwde ideologische blokken die probeerden alle facetten van het leven van de gewone man/vrouw te controleren via media, cultuur, syndicalisme, en dus ook onderwijs. Het officiële net was in den beginne vooral een vrijmetselaarsconstructie, opgezet tegen het katholiek onderwijs dat de Ultramontaanse invloed van Rome hoog wilde houden. Een versmelting van beide netten tot zoiets als een eenheidsschool blijft tot op vandaag een taboe.

Over de oorzaak van deze sterke verzuiling is onder historici veel gedebatteerd. In feite komt het erop neer dat België, door zijn kunstmatig gehalte en zijn gebrek aan identitaire cohesie als natie, gedoemd was om te functioneren als een evenwicht tussen ideologische subculturen, geregeerd door elites die mekaar aan de top bestreden maar ook vonden in een gemeenschappelijk establishment. Al bij al leidde dat tot een verregaande intellectuele inteelt, verspilling van middelen ook, en een politiek mijnenveld dat zijn hoogtepunt (of dieptepunt) kende in de eerste (1878-1884) en tweede schoolstrijd (1950-1958), eindigend in het schoolpact van 20 november 1958.

De jaarlijkse obligate kibbelpartij in september is een soort kleine re-enactment van die schoolstrijd die in België altijd onderhuids is blijven doorsudderen. Het is een aspect van de Belgische kwaal, zwevend tussen crisis en compromis. Het zijn steeds dezelfde gevoeligheden en tegenstellingen die opborrelen, waarbij vandaag dus ook de N-VA zich geroepen voelt om met de spierballen te rollen, maar altijd heeft men de indruk dat de politieke elites dit eerder doen om hun marktpositie te affirmeren, dan werkelijk een consensus rond pedagogie na te streven die in het belang is van leerlingen, scholieren en studenten zelf.

Cultuurmarxisme, andermaal

palazzo-propaganda-fideEn eigenlijk is die consensus nodig. Een natie die echt functioneert moet ook een onderwijsnetwerk uit de grond kunnen stampen dat meta-ideologisch naar kwaliteit streeft en alle lagen van de samenleving bedient, in de geest van de Verlichtingsfilosofie. Maar in België lukt dat niet, en Vlaanderen legt de lat blijkbaar ook niet zo hoog. De strijd om de ziel van het kind blijft voortduren, maar het kind heeft daar niets aan. Het is een uitvloeisel van de politique politicienne die wil dat problemen beter niet uit de wereld geholpen worden, anders waren er geen politici meer nodig.

Sinds mei ’68 is daar nog een ander fenomeen bij gekomen: de gedrevenheid van de nieuwe linkse elites om het onderwijs als instelling te bemannen en zo de juiste leer van boven naar beneden te laten insijpelen. Expert/spijtoptant Dirk Van Damme is een typische ’68-er die op de socialistische kabinetten lang de nivellering naar onder mee heeft uitgetekend. Dit cultuurmarxisme, behandeld in ‘De Langste Mars’ en het nieuwe boek van Paul Cliteur, is in wezen een erfenis van de Roomse Propaganda Fides, het 16de-eeuwse project van de Jezuïeten om via cultuur en onderwijs de contrareformatie bij het volk te laten doordringen. Zo zie je dat links en rechts elk hun eigen indoctrinatiemodellen hebben, en België bleek het uitverkoren land om die twee permanent in het centrum van het politiek debat te plaatsen. Zo hopeloos inefficiënt dit land, zo eindeloos is het onderwijsdebat.

En zo komt het dus dat de meest invloedrijke politicus van dit land krek op 1 september een tweet loslaat waarin hij zijn mening geeft over het huidige onderwijsbeleid (van een Vlaamse regering waarin de N-VA toch mee bestuurt) en meteen ook de ministerpost voor zijn partij opeist. Bart De Wever vindt het vast niet leuk om als Jezuïet of als cultuurmarxist gekwalificeerd te worden. Toch is ook zijn tussenkomst een typisch voorbeeld van hoe politici de school zien als een plek waar hun eigen ideologie kan verwezenlijkt worden, eerder dan een door de overheid ter beschikking gesteld oord van studie en ontwikkeling.

Het debat is op drie september al weer verzand tot een twitterstrijd. In oktober zijn de zitjes van de gemeenteraad vacant, volgend jaar die van alle parlementen die dit land rijk is. Besturen, het wordt echt een tijdverdrijf tussen twee verkiezingen in.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

22 reacties op Elk jaar die strijd om de ziel van het kind: zo flauw, zo doorzichtig

 1. Tonton d'Amérique zegt:

  Er bestaat ook zo iets als ecologische geletterdheid (Eng. ecoliteracy). Het engagement van vooraanstaande (linkse) pedagogen is niet altijd zo vrijblijvend geweest zoals dat vandaag het geval is. De bekende pedagoog Paulo Freiro mocht na de militaire coup van 1964 in Brazilië niet langer prof zijn en vloog de gevangenis in. In 1988 werd hij dan tot minister van onderwijs benoemd. Hetzelfde geldt voor Gilberto Gil, een bekende (sociaal-kritische) zanger, gitarist en componist van Brazilië, die toen ook werd gevangengenomen en in 2003 als minister van cultuur werd gevraagd. Onderwijs en – wat daar nauw mee samenhangt – cultuur, kan niet worden losgezien van de politieke context en die is vandaag de mondiale, ecologische crisis, waarvan de lasten niet evenredig zullen worden verdeeld, gezien degenen die er in eerste instantie voor verantwoordelijk zijn en tevens de grootste ecologische voetafdruk achterlaten, er geenszins zullen willen voor opdraaien – zoveel is nu al duidelijk! Wie is er tenslotte de sigaar? De kleine man, de vrachtwagenchauffeur bv., die betrokken raakt in een zwaar verkeersongeval op de Grote Ring rond Brussel, wiens truck volledig uitbrandt en die het dan met zijn leven mag bekopen. In het andere geval zal men immers aan de kern van het (fossiele) kapitalistisme moeten raken, m.a.w. het worden revolutionaire tijden voor toekomstige pedagogen en andragogen! De pedagogiek zal zich hoe dan ook moeten toeleggen op milieuopvoeding (Eng. ecopedagogy).Voor wie zich daarin wenst te verdiepen lijkt me Richard Kahn een interessante pedagogische wetenschapper te zijn. https://www.antioch.edu/los-angeles/faculty/richard-kahn-phd/

  • willy zegt:

   Onze leerlingen kunnen niet meer lezen (of verstaan als ze al iets kunnen lezen niet wat ze lezen ), wat een afgang
   Ik hoor dat men niet meer hoeft te hoofdrekenen , .boekbespreking : nooit van gehoord ,opstel schrijven ,wat is dat ? .en nog andere middeleeuwse truckjes
   Als Crevits beweerd dat als ge 6 op 10 behaald , dat dan 90 % volbracht is ; dan denk ik dat je verkeerd bezig bent .
   Ik kan opnieuw tot de conclusie komen dat waar de politiek zich mee bemoeit je het kunt vergeten.
   Arm Vlaanderen ,sellfies in plaats van punten is ook een manier van stimuleren ,om te lachen.
   ik ga terug testen invoeren als ik personeel nodig heb .de kans is groot dat een vreemdeling als beste uit de bus komt : die heeft minder noten op zijn zang en is stukken goedkoper .Wedden dat hij ook nog goed werkt.
   De politiek heeft zich altijd gemoeid met het onderwijs , zelfs toen wij nog bovenaan stonden op het gebied van wiskunde en andere vaardigheden .
   Men vergeet weeral de essentie van de zaak , aan dat geleuter doe ik niet mee
   Het wordt een ramp als de amateurs verder doen

   • Eric zegt:

    Ach, meneer Willy, er wordt altijd naast de kwestie gepraat. Ik spreek uit ervaring, want ik heb zelf les gegeven: de achteruitgang van het onderwijs heeft voor 80% te maken met de import van achterlijke culturen, en ik heb het dan niet over Chinezen, Joden, Russen of Indiërs. Maar die grondoorzaak voor de instorting van de kwaliteit van het onderwijs en de achteruitgang van de intellectuele prestaties van de ‘Belgische’ bevolking wordt nooit benoemd. Wat wil je: als de politieke top van een samenleving stekeblind wenst te blijven en de kop in het zand houdt, en dus niet de noodzakelijke maatregel treft (verwijdering van achterlijke culturen uit de westerse samenlevingen), dan kan het niet anders dan dat scholen méér en méér beginnen lijken op huizen van bewaring en psychiatrische instellingen. De vis begint te rotten aan de kop. Als ik Heremans, Crevits, Boeve en alle andere zogenaamde onderwijsdeskundigen bezig hoor kan ik enkel zeggen: zij zijn een deel van het probleem, en eigenlijk het belangrijkste deel. Ik verzeker u: het onderwijsniveau zal rechtevenredig achteruitgaan met de toename van achterlijke culturen in onze maatschappij. En achterlijke mensen kan je misschien intellectueel een beetje opkrikken, achterlijke culturen niet: die moet je verbannen.

 2. Marc De Backer zegt:

  Ter illustratie van de brainwashing door het onderwijs vind je hieronder een uittreksel van het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2002-2005.

  Onder de hoofding;Onderwijsbeleid 5.7(blz 30) vind men namelijk volgende omschrijving;
  Missie en Visie
  -adoloscenten leren om nodige kennis,vaardigheden en houdingen bij te brengen om de beleidsintenties te realiseren op gebied van natuur educatie.
  -milieu-educatie wordt in het Vlaams onderwijs gesitueerd in het globale onderwijs veld en niet als afzonderlijk vak.
  -via milieuoverschrijdende eindtermen legt de overheid de verplichtingen op om maatschappelijk aanvaarde doelen te realiseren.
  Beleidsdoelstellingen
  -via vakoverschrijdende eindtermen,de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs,op zoek leren gaan naar mogelijke bronnen van milieuverontreiniging ,onder andere die verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde!!
  -in de tweede en derde graad worden de problemen in meer globale context,zoals opwarming van de aarde,geplaatst!!

  Indien men dit beleidsplan(2001-2005)dat nota bene dateert van voor de Al Gore doctrine(2006)leest, kan men niet anders dan vaststellen dat de lijnen toen reeds waren uitgezet.
  Van enige kritische benadering is geen sprake in dit beleidsplan.
  Als indoctrinatie kan dit wel tellen,en ik die dacht dat het nochtans één van de hoofdtaken van het onderwijs is, om de burgers(jonge adoloscenten) met een kritische geest op te voeden.
  Dit maakt natuurlijk dat de leraars wetenschappen,willen ze niet gebroodroofd worden,dienen mee te werken aan het beleid.
  Vriendelijke groeten

  • Tonton d'Amérique zegt:

   Als je de kapitalist wil blijven uithangen, geen probleem, maar doe het dan op verantwoorde wijze, want de klimaatwetenschappers lachen er niet mee!
   De energietransitie moet heel wat sneller dan nu het geval is, anders wordt het een maat voor niks! Men kan niet anders dan dit op wereldschaal bekijken. In wetenschappelijke taal is er sprake van de vorming van een nieuw paradigma. IRENA (International agentschap voor hernieuwbare energie) : “Verhoging van het tempo van de energietransitie en de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan buiten de energiesector levert aanzienlijke sociale, economische en ecologische voordelen op.”
   De race tegen de planetaire klok is ingezet. Het is de eerste generatie nu die af te rekenen krijgt met deze klimaatproblemen, maar het is de laatste die ze zal kunnen oplossen. Your time is now!

  • Eric zegt:

   Onderwijs is de organisatie van de domheid waaraan men zich in West-Europa nog nauwelijks kan onttrekken. Mensen die hun aldus verworven domheid met allerlei ecologische doemscenario’s (welke overigens zo oud zijn als de Club van Rome en die nog wel enkele tientallen jaren zullen meegaan voordat ze definitief worden doorgeprikt) en pedante statements moeten verhullen zijn er hier aan voor de moeite. En indien deze doemscenario’s toch werkelijkheid zouden worden (iets waarvoor geen enkel overtuigend bewijs bestaat), des te beter: het zal het geïslamiseerde Europa zijn dat aan de zondvloed ten onder gaat, en dat Europa wens ik niks anders toe: zeeën die de moskeeën, de haatpredikers, de achterlijke moslimmassa’s definitief wegspoelen – iets wat de westerlingen met hun zielloos humanisme niet durfden, noch wilden, noch konden – omdat ze er te slap voor waren. De natuur zal op de islam wraak nemen. Daarom ook ben ik tegen de technologische voorzienigheid, tegen de bouw van dijken, tegen de aanleg van duinen, tegen elk ecologisch initiatief van imbeciele gutmenschen. Laat gewoon de zee de vrije loop !

   • Tonton d'Amérique zegt:

    Vergis je niet : klimaatwetenschap is geen cinema. Als je er een eind aan wilt maken, doe dat dan gauw!

   • Christel VdM zegt:

    Al ’n chance dat niet Mozes hun profeet was, hé Eric. Anders was je vurige wens in het water gevallen :-D.

   • Eric-B.L. zegt:

    Bravo Eric, natuur en ‘wetenschappen’ werden elkaars vijanden.
    Kleine correctie over de islam: Westerse goddeloosheid verdient Afrikaanse goddeloosheid en beide gaan ten onder in alles verwoestende haat.

  • Eric zegt:

   Op zinnige reacties kan ik reageren, op de drie bovenstaande dus niet.

   • Christel VdM zegt:

    Het was ook als ‘onzin’ bedoeld. een aanvulling op mijn bovenstaande reactie ;-). http://www.weltersweb.nl/documenten/Mozes.jpg
    PS. Een fervente moslimhater, een religieuze fanaticus en een ecologische trol op de ark van Sanctorum, dat zou wat (hilarische) stof geven 😀

   • Eric-B.L. zegt:

    Mag het me verwonderen dat men niet opmerkt hoe heden krachtig gewerkt wordt aan een wereld-eenheidsworst-religie, uiteraard met de bedoeling alle andere godsdienstvormen te ausradieren, of gunt men me die verwondering ook al niet?
    Tracht je even voor te stellen als Vlaming nog traditie-gezind Katholiek te willen blijven . . . een horrorfilm is er niets tegen. Algemene lafheid wenst zelfs niet te overdenken hoe dat komt.
    Daarentegen kost het slechts weinig moeite te begrijpen waarom zo velen een weerzin koesteren voor geestelijke beleving.

   • Tonton d'Amérique zegt:

    Wat een fijnzinnige dame die Christel VdM, met haar lesje heilige geschiedenis en de benoeming van een bont gezelschap voor de ark van haar verbeelding! Heeft ze eraan gedacht ook een plaatsje voor zichzelf te reserveren? Of gaat ze zitten in het bootje met de stinkdieren die erachteraan dobbert???

   • Christel VdM zegt:

    Nee hoor, ik vlieg gewoon weg op mijn bezemsteel, met een zwarte kat op mijn schouder. Sorry hoor, het is toch grappig hoe jullie vanuit jullie eigen overtuigingen telkens weer met hetzelfde (indoctrinatie)verhaal afkomen, geheel buiten het onderwerp van de blog. Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben bekommerd om het onderwijs en het milieu die beiden achteruit boeren. Ik werk in de ziekenhuisapotheek en moet met lede ogen toezien hoe meer en meer methylfenidaat (bekend als rilatine) wordt voorgeschreven aan pubers. Ik zou liever hebben dat die adolescenten gewoon naar buiten gestuurd worden (het ziekenhuis grenst aan drie parken) om in de bomen te klimmen, rond te lopen en zo de natuur leren te appreciëren. Frisse lucht zou ongetwijfeld hun concentratie een boost geven. In Frankrijk komt ADHD nauwelijks voor, door de andere aanpak (zoeken naar de onderliggende oorzaken in plaats van de symptomen te maskeren), (op)voeding en cultuurverschillen. Nu geheel offtopic: het kortverhaal van Edgar Allan Poe : https://ebooks.adelaide.edu.au/p/poe/edgar_allan/p74bl/

   • Tonton d'Amérique zegt:

    Ook off-topic : mannen die met een vuile stinkbak rijden. Gelijke rechten, dus vrouwen rijden ook met een vuile stinkbak. ’t Is maar een voorbeeld van het soort feminisme dat altijd averechts werkt en ook stof geeft, zij het niet zo hilarisch. Ladies als Christel VdM apen voortdurend mannen na : hokjesdenken, mensen een belachelijke indruk geven… Geen indoctrinatie, nee hoor!

 3. Bruno zegt:

  JS geeft hier te weinig krediet aan de NVA.
  Al bijna twee decennia is er een noodkreet vanuit het Vlaamse onderwijs over het dalende niveau. Die kreet vond zijn weg via allerlei personen, organisaties die gekraakt zijn in hun job. Die noodkreet geraakt niét buiten de onderwijsmuren.
  Net voor de vorige Vlaamse verkiezingen had NVA die grondstroom in het onderwijs goed aangevoeld en heeft daar op in gepikt. De krant De Tijd was het eerste grotere medium dat de problematiek aankaartte, via een opinie en interview van André Oosterlinck en een vertegenwoordiger van de jezuïtenorde.
  JS beweert dat NVA hier een platte politieke truuk uitvoert: dat klopt niet. Koen Daniëls, toen hij nog compleet onbekend was, vertelde al hetzelfde verhaal als nu. Lang voor hij in staat was om op te boksen op het niveau van Lieven Boeve.
  Het is gewoon zo dat de problematiek, die in het onderwijs al meer dan 10 jaar bekend was, ook op de werkvloeren buiten het onderwijs zichtbaar werd. Maw veel meer mensen werden/worden ermee geconfronteerd.
  Media pikken deze breed gedragen klachten nu op en passen zich aan het veranderend gevoel bij de massa aan. Dit is een mooi bewijs dat de media achter de massa gaat aanlopen en dat het jarenlange heropvoeden door de media (de hoera-berichten in de media in het decennium hiervoor waren om kotsmisselijk van te worden) NIET lukt.
  NVA heeft zijn voet dwars gezet als het over de brede eerstegraad ging. Als de linkse politici dát hadden kunnen uitvoeren, was hun mars door de instelling volledig en compleet geweest. NVA heeft dat verhinderd. Dat was stap 1. Stap 2 is bepaalde zaken nu rechttrekken. Het is dus logisch dat ze nu een ministerpost opeisen.
  Geloof één ding: NVA kreeg weinig sympathie binnen onderwijsmuren. Maar zelfs tegenstanders geven aan dat wat NVA vertelt over onderwijs zinnig is. Ze bouwen credibiliteit op.
  Laten we hopen dat ze het, na het verzilveren ervan, ook gaan gebruiken om de tanker in de goede richting te keren.
  Dus JS, je vergist je deze keer. Van een leerkracht die al meer dan 20 jaar met de twee voeten in het veld staat.

  • Tonton d'Amérique zegt:

   Toch liever een karak of een karveel dan een tanker!https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Kolumbus-Santa-Maria.jpg

  • willy zegt:

   Meneer Bruno, dat zal dan wel de eerste keer zijn dat de Media de kant kiest van de massa ; want zoals je wel zal weten hebben ze allemaal een kleurtje ,enkele tonen het met trots.
   Op de kerktoren staat gewoonlijk een haan …. (om de windrichting aan te geven )
   De NVA is al altijd het zwarte schaap geweest als het tipje van de sluier opgelicht wordt
   De waarheid kan pijn doen en de struisvogel politiek viert hoogtij , alleen een struisvogel heeft een gegronde reden om zijn kop in het zand te steken . .

 4. Tintin du Congo (voorheen Marc Schoeters) zegt:

  Ik ben al bijna dertig jaar leerkracht Nederlands. En ik ervaar uit eerste hand dat het onderwijs in België – en in heel West-Europa – zwaar onder druk staat en schrikbarend achteruitboert. De huidige onderwijscrisis is absoluut niet te vergelijken met crises of schoolstrijdjes uit het verleden. Ik begrijp niet dat Johan Sanctorum zoveel woorden nodig heeft om te zeggen waar het echt op staat: ons onderwijs gaat volledig en steeds sneller de dieperik in door de massale immigratie én babyboom van mohammedanen – die zelfs na drie generaties onze cultuurtaal niet machtig zijn en die daarin volledig gesteund worden door de politiek correcte doodgravers van onze cultuur. Punt. Uit. Moeilijker is het echt niet, hoor! Ik voorspel nu al de verdere en steeds snellere teloorgang van ons eens zo kwaliteitsvolle onderwijs – en daarmee ook van de Nederlandse taal en de hoogstaande wetenschappelijke cultuur van de Lage Landen. Er zullen nog enkele decennia dure privéscholen uit de grond rijzen – maar die zullen het tij helaas niet kunnen keren. Iedereen met een beetje verstand en historisch inzicht ziet hoe dicht we bij de ondergang staan. De pococratie – met haar lakeien in onderwijs en gesubsidieerde cultuur – heeft ons onomkeerbaar overgeleverd aan de grootste achterlijkheid die het mensdom ooit heeft gekend. Meer woorden hoef je er niet aan vuil te maken. Succes nog voor de komende eeuw(en)!

  • Tonton d'Amérique zegt:

   Zo’n 30 jaar anciënniteit loont ook wel de moeite? Je naam doet me denken aan de Congo, de rivier die door het tropische regenwoud in Centraal-Afrika stroomt. Vanaf het zuiden van de Sahara treft men er de tseetseevlieg aan, bekend voor het overbrengen van de slaapziekte. Met één tik van de vliegenmepper krijg je zo’n insect niet eens murw. Hopelijk migreren al die boosdoeners door de oprukkende verwoestijning niet naar hier! Iets anders nog is cholera, dat via besmet water wordt verspreid en dat zich in je darmen zet en al het vocht uit je lichaam trekt. Gisteren werd in Perpignan nog een vliegtuig aan de kant gezet met een Algerijns kind met cholera aan boord, dat naar het hospitaal werd gebracht. Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan. Alle passagiers werden ‘gedesinfecteerd’. Vorige maand werden in Algerije maar liefst 74 choleragevallen geconstateerd met 2 choleradoden. 10 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Vermoedelijke uitbraak is in water in de streek van Tipaza (een stad met ruïnes, 6o km van Algiers, vroeger een handelspost en militaire basis in het Romeinse Rijk voor de verovering van Mauretanië). Ook in Jemen vreest men voor de uitbraak van nieuwe cholera-epidemieën. Nu nog de pest en het lijkt wel of we terug worden gekatapulteerd naar de middeleeuwen, waar het kiezen was tussen pest en cholera. Zou de woestijngodsdienst waarover hier reeds zo veel inkt is gevloeid, dan toch iets visionairs hebben, waardoor het voor mohammedanen met westerlingen maar niet wil klikken en ze zich moeilijk aanpassen?
   Tonton d’Amérique

 5. Tonton d'Amérique zegt:

  De maatschappij is gewoon ziek. Politici moeten meer therapeutisch onderlegd zijn, of in die zin geschoold, en mogelijk nog wat parapsychologie hebben gestudeerd, zodat allerlei geïnduceerde gedeelde waanstoornissen die als politiek aan de man worden gebracht, niet langer dagelijkse kost vormen en er zodoende voldoende draagkracht komt om op globale schaal het politieke beleid te voeren dat tegemoetkomt aan ieders behoefte en niet langer ieders hebzucht. Nobel streven!

Reacties zijn gesloten.