Het Vlaams Belang en de Islampartij over één kam scheren is werkelijk van de pot gerukt.

islam-belga

Notre force est dans l’unité – Ons kracht is in de uniteit’: met deze slogan, inclusief het vreemdsoortig Nederlands, wil de Islampartij in Brussel moslimstemmen aantrekken, met als oogpunt het invoeren van de sharia. Bezieler Philippe Latteur laat er geen twijfel over bestaan, en verwittigde gemeenteraadslid Amelie Pans (MR) via Facebook: ‘Ik ga je laten stenigen, sneller dan je denkt.’

Duidelijke taal, en een aantal Franstalige partijen (CDH, MR, PS en Défi) schaarde zich achter het idee om de Islampartij niet tot de verkiezingen toe te laten ‘omdat zij de publieke vrijheden in vraag stellen’ (‘...les partis qui remettent en question les libertés publiques’). Dat is een terechte bekommernis. In zijn pas verschenen essaybundel ‘Cultuurmarxisme’ pleit filosoof-jurist Paul Cliteur voor een weerbare democratie die duidelijk stelt waar het begint en waar het ophoudt. Het kan niet zijn dat ze aanvallen van buitenuit tolereert die de rechtstaat zelf op de helling zetten, en dat is met die Islampartij duidelijk het geval.

Maar van twee één, en onze Franstalige vrienden maakten ook nog eens van de gelegenheid gebruik om het Vlaams Belang in dezelfde ‘anti-democratische’ hoek te zetten. De haat van francofoon België tegen het VB, als enige Vlaamse separatistische partij, dateert al van het ontstaan ervan, eind de jaren ’70, toen nog vooral onder impuls van de PS. Geholpen door de Vlaamse partijen die met haar opmars geconfronteerd werden, leidde dit tot het beruchte cordon sanitaire in 1989, met groene politicus Jos Geysels in de hoofdrol.

Nu er zich een partij aandient die de rechtstaat gewoon wil oprollen, maken de francofonen, aangevoerd door Défi (het vroegere Fransdolle FDF), ervan gebruik om deze oervijand, die vandaag toch nog maar amper 10% haalt maar als zweeppartij voor de N-VA wordt gezien, opnieuw via een uitzonderingswet te treffen. Iedereen weet ondertussen dat de wegen tussen het VB en mezelf al lang uiteen zijn gegaan, maar dit soort gekonkel, waarin ons politiek systeem zich van haar meest bedenkelijke kant laat zien, op en top Belgisch dus, is weer een typische illustratie van het Franse gezegde ‘Un train peut en cacher un autre’.

Verdedigingsreflex

Defi

Olivier Maingain (Défi)

Ook de N-VA lijkt wel oren te hebben naar het voorstel. Het is alleszins een handige zet van Défi en Olivier Maingain om zich nog eens als smaakmaker van het francofone politieke landschap te profileren. Edoch, het Vlaams Belang en de Islampartij over één kam scheren is werkelijk van de pot gerukt. Ik lees nergens in het programma dat het VB de rechtstaat wil ondergraven of de parlementaire democratie wil afschaffen, en ik heb het hun verkozenen ook nooit horen zeggen, zelfs brulboei Filip Dewinter niet.

Integendeel is de extreemrechtse partij een anti-islampartij geworden omdat ze in die religieuze ideologie een gevaar voor ons democratisch systeem ziet, een bedreiging van onze waarden, waarbij de instroom van migranten en asielzoekers extra druk op die waarden zet. Men kan het daarmee eens zijn of niet, maar dat behoort dan tot het normale politiek-maatschappelijke debat.

Afgezien van het dubieuze, kortzichtige opportunisme, door Défi en medestanders gecultiveerd daar waar ze de Islampartij en het VB in één zak steken, zit er ook een joekel van een denkfout achter. Het punt is namelijk dat het oprukkende islamfundamentalisme nu eenmaal onrust en ongenoegen veroorzaakt. En dat zo’n extreme reactie moet gezien worden als een burgerlijke verdedigingsreflex en niet als een bedreiging van de rechtstaat. Men kan het vergelijken met een lichaam dat koorts maakt om aan een bacteriële aanval het hoofd te bieden.

Het ene radicalisme is het andere niet. Ik zou in de geschiedenis naar voorbeelden kunnen zoeken, en historicus Bart de Wever verwijzen naar de verzetsbeweging in de 2de wereldoorlog of, verder terug, het Plakaat van Verlatinghe waarmee de Nederlanden in de 16de eeuw zich formeel van de Spaanse dwingelandij los scheurden. Vanuit het oogpunt van bescherming of herstel van de democratie zijn beide fenomenen legitiem, al zullen de heersende machten daar wel anders over gedacht hebben.

In dezelfde zin is een partij als het Vlaams Belang veeleer een symptomatisch verschijnsel, een spreekbuis van het ongenoegen, dan het probleem zelf. De N-VA zou beter vijf minuten politieke moed betonen, echt kleur bekennen en zeggen dat hier appels met peren vergeleken worden. Maar dat krijgt ze natuurlijk niet over haar lippen gezien ze het cordon netjes in stand moet houden om de Franstalige regeringspartner niet voor het hoofd te stoten.

Of het strategisch slim is, die Islampartij te verbieden, is twijfelachtig. De handen zullen in die kringen nog meer jeuken om het eens met bommen of kalasjnikovs te proberen. Waarom spreken de ‘democratische partijen’ geen cordon af rond die partij, daar hebben ze toch ervaring mee?

En dan is er Chemnitz

ChemnitzIn dezelfde zin heeft de Staatsveiligheid eensklaps ‘het gevaar van extreemrechts’ ontdekt, en ontwaart ze in de patrouillerende burgerwachten racistische en zelfs terroristische motieven. Dat brengt ons op het problematisch hanteren van de termen rechts en extreem-rechts. Het zijn stigma’s die zomaar geplakt worden op verdedigingsreflexen tegenover een situatie die reëel bedreigend is. Hetzelfde geldt voor de term islamofobie, alsof het een irrationele angst betrof, een afwijking of een ziekte. Qod non. Dat de rechtstaat de veiligheid van zijn burgers niet meer kan garanderen, mede door het openstellen van grenzen en een stortvloed van asielzoekers en migranten, leidt uiteraard tot onrust. Mensen willen hun eigendom en hun naasten verdedigen, kruipen in hun schelp of komen op straat om de overheid te wijzen op haar plichten. Anders gezegd: dat de samenleving “verrechtst’, als men dan toch die term wil aanhouden, vind ik eigenlijk normaal gezien de situatie. Ik had het liever anders gezien, maar een gevolg moet men niet verwarren met de oorzaak.

In de Duitse stad Chemnitz (Saksen) is de geest nu uit de spreekwoordelijke fles. Bij een steekpartij kwam een 35-jarige Duitse man om het leven. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden, volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Dat leidde tot protestdemonstraties waarbij opnieuw de overheid zogenaamde rechts-populistische krachten viseert, terwijl ze beter de hand in eigen boezem zou steken. Het failliet van Merkels politiek (‘Wir schaffen das’) komt nu bovendrijven, en fatwa’s uitspreken tegen protestbewegingen en – partijen zal niet helpen. Integendeel. Als iemand de democratie nog ernstig neemt, zal het volk moeten geraadpleegd worden en is de rol van het politiek-correcte dwangdenken uitgespeeld.

Dat de (door de staat gesubsidieerde) media dit maar met vertraging oppikken, en zo lang mogelijk het business-as-usual devies van de zittende macht uitdragen, is ook al niet bevorderlijk voor het behoud van de rechtstaat. De leuze ‘Wir sind das Volk’, die tot de val van de Muur en het einde van de DDR-dictatuur leidde, wordt weerom bovengehaald, en dat is tot nader order de sterkste expressie van democratisch bewustzijn.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

8 reacties op Het Vlaams Belang en de Islampartij over één kam scheren is werkelijk van de pot gerukt.

 1. Eric zegt:

  Sanctorum maakt in deze analyse één fout: het is niet NVA die de oproep van de Franstalige partijen om de partij Islam te verbieden steunt, het is net andersom. NVA had dit voorstel zelf al begin april 2018 gelanceerd en het werd door de Franstalige partijen overgenomen. Ik schrijf dit niet om NVA een pluim te geven: wellicht was toen al de achterliggende reden dat NVA een springplank wou naar de door deze partij gewenste afschaffing van Vlaams Belang. Het einddoel is op die wijze alle Vlaams-nationalistische en islamkritische stemmen naar zich toe te halen, dus ook deze stemmen die anders naar het VB gaan (heel veel kiezers die hoopten dat NVA verandering zou brengen zijn eraan voor de moeite en zullen volgende verkiezingen naar hun eerste stal terugkeren, iets wat NVA natuurlijk niet zint). Het is een smerig politiek spelletje als alle andere, en in dat soort spelletjes is De Wever de grootmeester (zie ook de Vuye-Woutersconstructie die uit De Wevers verbijsterend brein stamt).

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/n-va-wil-partij-islam-verbieden-ik-walg-van-deze-partij~a292e025/

 2. Eric zegt:

  Wat Chemnitz betreft: nu er neonazi’s in de betogingen werden gespot springt de pers op de burgerbeweging die daar ontstaan is om zowat gans de verontwaardigde bevolking van Saksen als ‘een groep extreem-rechtse fanatiekelingen’ te bestempelen. Vreemd dat aan de honderden autobranden in diverse Zweedse steden, een fenomeen dat ook dagen aan een stuk duurde, veel minder aandacht door onze nationale zenders werd besteed. Immers, daar kon men de schuld niet in de schoenen van blanken schuiven want het ging om moslims en paste dus niet in de EU-strategie om West-Europeanen een collectief schuldbewustzijn aan te praten. Moslims dien je te verontschuldigen, ze weten niet beter, zijn verward, achtergesteld, gediscrimineerd, gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en bovendien cultureel ontworteld. Over de culturele achtergronden van massale uitbarstingen van moslimhaat jegens de ongelovigen geen woord: over de doelstelling die deze uitbarstingen verbergen – het creëren van no-gozones (onlangs werd de stad Uppsula door de Zweedse politie opgegeven. Ze is nu eigendom van criminele bendes en valt als zodanig buiten de Zweedse rechtssfeer) waarbinnen islam en criminaliteit de scepter zwaaien evenmin enige ‘duiding’. De brave Belgische burger wordt in het ongewisse gelaten over wat er werkelijk in Europa gaande is. Zo kan hij zacht verder slapen en kunnen de elites ongestoord hun zakken blijven vullen en hun machtsposities behouden. Dat we met zijn allen naar de afgrond rennen zal hen een zorg wezen. Ergens diep in één of andere oceaan liggen de eilandjes waar het nog veilig is op de Merkels en Junckers te wachten. Boudewijn Buch heeft ze in zijn eilandenreeks mooi beschreven. Er zijn er genoeg, maar druk zal het er hoe dan ook worden.

 3. Eric-B.L. zegt:

  Er bestaan op deze aardkluit (bol of plat) geen plaatsen meer waar men nog naartoe kan vluchten. Dit alles is reeds sedert decennia voorzien.

  Wordt wakker: redt eerst uw ziel!!! Ontmoet God de Vader voor het te laat is!

  Strijd in de vorm van burgeroorlog is meer dan waarschijnlijk maar dat zal niets helpen want dat is nu juist wat de nieuwe Hitler verwacht vermits daardoor al de getroffen landen zichzelf verzwakken en niet meer zullen opgewassen zijn tegen zijn dictatuur. De ware strijd zal pas ontbranden na het aantreden van die wereldwijde machthebber. Dit is aan ernstige Christenen voorzegd sedert verscheidene decennia, zoals altijd, ruim voordat een grote oorlog plaatsvindt. De werelddictator zal een grote christenhater zijn en zal Joden en Christenen niet slechts grondig trachten te misleiden (zie de huidige Belgische vrijmetselaars bisschoppen en de Peronistische Bergoglio) maar vooral trachten uit te roeien.

  Daarom ook stel ik voor de zoveelste keer vast dat deze onwaarachtige blog die het lef heeft zich valselijk “Acta Sanctorum” te noemen al sedert zijn ontstaan ten dienste staat van de globalistische ideologie.

 4. Marc Schoeters zegt:

  Ik ben links – en daardoor al decennia politiek dakloos. Er is namelijk geen echt linkse politieke partij meer. Wie denkt dat de PVDA een koosjere linkse partij is, moet dringend een boek lezen over de autoritaire regimes van Stalin, Mao en Pol Pot. Ik wil bij verkiezingen kunnen stemmen op een linkse partij die het door mijn socialistische voorouders met bloed, zweet en tranen bevochten stelsel van sociale zekerheid door dik en dun verdedigt. Ook tegen de door het kapitalisme gesteunde massale instroom van mensen die levenslang komen profiteren van een stelsel waar zij nooit enige bijdrage aan geleverd hebben. Ons stelsel van sociale zekerheid was bedoeld voor zieke en tijdelijk werkloze mensen die daar ook jarenlang bijdragen voor hebben betaald. Niet voor een Senegalees die naar hier komt voor eeuwige congé payé of een Irakees op zoek naar een nieuw gebit of Marokkaanse grootouders die in het kader van gezinshereniging vanuit het Atlasgebergte naar hier worden gebracht om een gratis leefloon te krijgen. Het kapitalisme wil het stelsel van sociale zekerheid kapot – en de massale immigratie is daar een goed middel voor. Ik wil ook kunnen stemmen voor een echt linkse partij die de antifascistische strijd ernstig neemt. Dat betekent anno 2018 dus een strijd tegen het grootste fascisme van allemaal: het mohammedanisme. De eeuwenoude terreur van homofobie, mysogenie, atheïstofobie en patriarchaal autoritarisme. Last but not least wil ik kunnen stemmen voor een echt linkse partij die zich verzet tegen de EUSSR – de Europese Unie van banken, grootkapitaal en zich boven het klootjesvolk wanende elites. Ik wacht met spanning op de komst van zo’n echt linkse partij. Tot zolang blijf ik als linkse mens politiek dakloos.

  • Eric zegt:

   Het zijn, merkwaardig genoeg, de partijen die zich links en centrum-links noemen die het multiculturalisme en de massa-immigratie aanprijzen om op die wijze de kapitalistische groei-economie te kunnen handhaven. Het gros van de werkgevers, vooral deze van de grootste bedrijven, blijft voorstander van massa-immigratie, die immers noodzakelijk is om de lonen laag en de prijzen hoog te houden. Ik denk niet dat deze kapitalisten op anti-islampartijen en anti-immigratiepartijen stemmen, over die twee thema’s, die de toekomst (of non-toekomst) van Europa bepalen maken deze geldwolven zich niet de minste zorgen.
   Eerder zullen ze zich zorgen maken over het mogelijk opdrogen van de oliebronnen of het dichtdraaien van de Saoedische oliekraan. Toen daarmee gedreigd werd, in 1973, werden onze elites wakker. Sedertdien heeft de ene na de andere islamiseringsgolf Europa overspoeld. En zolang de VS de Saoedische fascisten de hand boven het hoofd houden zit Europa op de knieën.

 5. Eric zegt:

  Het toekomstig Europees kalifaat wordt een prachtig multicultureel paradijs – een bonte verzameling van vele moslimvolkeren op één klein continent: vrede verzekerd. Afghaanse drugsbaronnen zullen zich daar kunnen kruisen met Pakistaanse boerka’s, terwijl een beetje verder jonge Egyptische meisjes seksueel besneden worden door moslimnegers die onmiddellijk na de operatie hun pikken in de toegenaaide vaginaatjes kunnen uittesten. Op andere plaatsen dan weer zullen stenen gooiende Palestijnen zich ten volle kunnen uitleven op overspelige dames, die hen kort voordien immers niet ter wille waren – ze moeten daarbij wel oppassen voor naar beneden vallende projectielen, of homo’s, door verbolgen Iraanse Arabieren vanaf hoge gebouwen gelanceerd. Het multiculturalisme voorziet in een rijke verscheidenheid aan exotische gebruiken: zo zijn er ook de authentieke wraakgerichten tegen ongehoorzame vrouwen waarin de rechtvaardige rechtspraak van de islam, de sharia, gul voorziet. Eerwraak wordt te allen tijde aangeraden, is het niet binnen de wet, dan maar erbuiten. Werkelijk, Europa krijgt kleur, maar niet zonder de christenhonden die geregeld in de straten worden uitgelaten, elkaars stront mogen eten, extra belastingen zullen betalen en verder hun bek moeten houden. Ik kijk werkelijk uit naar de definitieve presentatie van dit mozaïek van volkeren, naar de ultieme realisatie van deze Verhofstadtiaanse utopie! Dat de mensheid er niet eerder opgekomen is om dergelijk project vorm te geven…. Niet te begrijpen !

 6. Eric-B.L. zegt:

  Het is heel gemakkelijk te begrijpen voor ieder die vrije toegang heeft tot het internet.

  De stichters van de globalistische ideologie willen dat iedereen links zou gaan denken omdat ‘rechts’ voor hen veel te gevaarlijk is want daar schuilen te veel mensen die nog steeds op een of andere wijze in God geloven en van hun eigen volksaard houden.

  Het is toch klaar als pompwater dat de globalistische ideologie een wereldgodsdient aan het vormen is met behulp van alle globalistisch gerichte leiders van eender welke godsdient.

  Het is van levensbelang dit goed te overdenken!!!
  Men kan daar onmogelijk naast kijken.

  De meeste politici en sommige kerkvorsten en spijtig genoeg ook KUL- en VUB-achtigen spelen steeds doortastender het spel van “wij lachen om godsdienstonzin en vaderlandsliefde” maar ondertussen volgen zij nauwgezet de planning van de globalistische ideologie!

  Oefen uzelf a.u.b. in het onderscheiden van degenen die u doelgericht willen misleiden.
  Maar zonder liefde voor waarheid, rechtvaardigheid en zuiverheid in denken en handelen zal dat nooit lukken omdat deze deugden nodig zijn om te kunnen onderscheiden.

 7. Eric zegt:

  Het echte Chemnitz, dus niet dat van de leugens van de VRT, DS, DM etc.:

Reacties zijn gesloten.