Het grote gelijk van links … en het zwart-wit denken van Bert Bultinck

BultinckOp de Knack-webstek van vandaag, 29/8, krijgen we een column te lezen van hoofdredacteur Bert Bultinck, getiteld ‘Witte Vlamingen zijn bang voor een “remplacement” door niet-witte Vlamingen’. Daarmee wordt bedoeld dat het racisme ook economische motieven heeft, namelijk de angst van de ‘witte Vlaming’ voor verdringing op de arbeidsmarkt door zijn gekleurde medemens.

Eerst iets over die kleurenterminologie. Het is grappig dat net politiek-correct links het voortdurend over wit, bruin en zwart heeft.Terwijl het ons niet uitmaakt welke huidskleur de man of vrouw achter het loket heeft, als we maar bediend worden en niet geërgerd door opzichtige religieuze symbolen. Men spreekt ook over ‘witte’ scholen, alsof men wou beklemtonen dat deze inrichtingen werkelijk op kleur selecteren, terwijl het over een veel complexer sociaal-pedagogisch fenomeen gaat. Scholen die bijvoorbeeld een Latijn-Griekse afdeling hebben, trekken beduidend minder scholieren van allochtone herkomst aan, omdat een klassieke opleiding hen eenvoudigweg niet interesseert. Niettemin gaat het voor Bultinck en C° dus over wit en zwart, en hoe die kleurenkwestie het Vlaamse collectief bewustzijn domineert.

Morele superioriteit

Paul Goossens, oud ’68-er en peetvader van de Vlaamse pococratie

Dit stigmatiserend taalgebruik is méér dan een stijlfiguur: voor links is het een absoluut dogma dat het racisme in de Vlaamse genen zit. Het staat er ook letterlijk: ‘Wie nog wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind en heeft een uitzonderlijk talent voor geheugenverlies.’ U bent dus verwittigd: al wie niet akkoord is met Bert Bultinck, is ziende blind of dement.

 

Het is meteen een strategie om zich preventief tegen externe kritiek af te schermen: links treedt permanent op als corrector, therapeut, pedagoog en moreel superieure minderheid. Oud 68’er Paul Goossens is werkelijk de incarnatie van die hoogmoed. In zijn zog druipt het stukje van Bultinck van culpabiliserende betweterigheid, vermengd met enige zelfkritiek om het wit/zwart-verhaal nog meer te beklemtonen (‘We zijn allemaal racisten’). De Vlaamse openbare omroep straalt al een halve eeuw die Pravda-mentaliteit uit, het blijft een ergernis bij de doorsnee Vlaming, wiens kritiek als verzuring wordt weggezet. Want wie kwalitatief beter is hoeft zich niet te bekommeren om een al dan niet zwijgende meerderheid. Dat is in België ook lang de strategie van de francofonie geweest om haar privileges af te dwingen als beschermde minderheid en draagster van een hoogstaande cultuur.

Indoctrinatie en domheid als project

In mijn boek ‘De Langste Mars’ analyseer ik de pococratie als een gestolde versie van de post-’68-strategie, beter bekend als ‘de lange mars door de instellingen’: de teleurstelling van links over het ‘verraad’ van de gewone man/vrouw die de revolutionaire idealen aan zijn/haar laars lapt, leidde tot de conclusie dat het plebs alleen via een permanente indoctrinatie tot betere inzichten kan gebracht worden. Via de media in de eerste plaats. De bovenbouw diende dus duchtig hertimmerd en bemand met politiek-correct personeel.

Tegelijk mocht dat ook lang duren –vandaar de titel ‘De langste mars’-: eens die indoctrinatie voltooid zou de linkse elite zichzelf overbodig maken, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Dus voltrekt zich, synchroon en complementair aan de indoctrinatie, ook een project dat de domheid en afhankelijkheid van de modale burger bestendigt. De negatieve spiraal waarin het onderwijs zich bevindt, is daarvan het meest flagrante voorbeeld: kinderen die amper nog een opstel kunnen schrijven, zijn weerloze dummies en perfect modelleerbare Untermenschen.

En zo komen we weer bij het wit/zwart-verhaal van Bert Bultinck. Zolang er racisten zijn, zullen er weldenkers als Bultinck nodig zijn: het broodje-aapverhaal over de bange Vlaming die vreest dat de bruine allochtoon zijn job gaat afpakken, toont aan hoe het racisme door links wordt gecultiveerd als een levensverzekering. Bij een angst van de ‘witte Vlaming’ voor het ineenstorten van de sociale zekerheid, wegens een teveel aan steuntrekkers en leefloners, kan ik me nog iets voorstellen. Maar vrees voor verdringing op de arbeidsmarkt? Het lijkt me, gezien de graad van allochtone werkwilligheid en gedrevenheid om een diploma te halen, nog niet direct aan de orde.

Er leeft net bij rechts overigens een bekommernis om de kwaliteit van het onderwijs op te voeren, ook in het belang van allochtone kinderen. De veronachtzaming van het Nederlands als voer- en cultuurtaal stuit tegen de borst, omdat taal hét instrument van integratie is, iets waar links zijn neus voor ophaalt. Het gaat over taal, cultuur en waarden, niet over wit of zwart.

De foute premissen van Bultincks schrijfsel leiden tenslotte tot vreselijke gemeenplaatsen als ‘Wie gekleurd is in Vlaanderen is niet zonder reden bang voor vernedering, uitwijzing of zelfs fysiek geweld’. Komaan zeg. Over het fysiek geweld van asielzoekers of asielvinders die zich niet aanpassen, zullen we maar zwijgen. De mythe van de vervolgde zwarte is het perfecte alibi voor het eeuwige slachtofferschap waar beroepsallochtonen als Wouter Van Bellingen of Dalilla Hermans zich in wentelen. Het racismespook wordt uiteindelijk business, een kwestie van boeken verkocht krijgen, een papieren kwestie. Iemand moet natuurlijk wel eens roepen dat de keizer geen kleren aan heeft. Dat doet bijvoorbeeld Paul Cliteur in zijn essaybundel ‘Cultuurmarxisme’ waarover eerstdaags een recensie volgt.

 

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

18 reacties op Het grote gelijk van links … en het zwart-wit denken van Bert Bultinck

 1. Eric zegt:

  ‘Racisme zit in Vlaamse genen.’ Is dat dan een uitspraak van het niveau ‘kwaadaardigheid zit in Marokkaans bloed’? Of is de eerste uitspraak niet-racistisch omdat ze van een Vlaming zelf komt, terwijl de tweede uitspraak van een niet-Marokkaan kan komen’? Ergo: Quasi-racistische uitspraken tegen het eigen volk moeten kunnen, worden zelfs aangemoedigd, terwijl racistische aantijgingen tegen vreemde volkeren sowieso onwaar zijn en dus niet mogen kunnen.
  Dat linksen (ooit was Knack een informatief blad voor de betere middenklasse die de veelheid aan invalshoeken ervan apprecieerde) als Bultinck, Goossens, Brinckman e tutti quanti er vreemde hersenkronkels op nahouden weten we ondertussen. Dat hun mentale producten nog steeds voldoende afzet vinden om hun voortbestaan te verantwoorden is raadselachtiger.

 2. Christel VdM zegt:

  Brief van Boudewijn Bouckaert (hoogleraar in de rechtsgeleerdheid) aan @Knack :

  —-

  Hierbij mijn brief aan hoofdredacteur Bultinck van #Knack, waarbij ik mijn jarenlang abonnement op opzeg.

  Spijtig, want vele bijdragen in Knack vond ik het lezen waard. Dit walgelijk stuk komt echter niet van een of andere ‘free lance’-rakker maar van de hoofdredacteur die als gezicht van het blad fungeert.

  Als Knack dit heerschap de wacht aanzegt zal ik mij met plezier opnieuw abonneren.

  —-

  Waarde Heer hoofdredacteur,

  Met belangstelling las ik uw ‘commentaar’ ‘Bang voor een zwarte planeet’.

  Ik ben u voor dit opiniestuk ontzettend dankbaar.
  Dankzij u ben ik te weten gekomen dat in mijn Vlaams DNA de racistische stereotypes diep zijn ingebakken.

  Ik heb me als individualistische liberaal nooit veel bekommerd om de kleurtjes en de geurtjes van mijn medemensen.
  Met iedereen die van mijn lijf en leden blijft, mijn eigendom niet steelt, mijn dochter niet verkracht en mij verder gerust laat in mijn al dan niet dwaze overtuigingen en activiteiten, wil ik gerust samenwerken, zal ik als gelijke van anderen behandelen, en wil ik helpen een menswaardig leven op te bouwen.

  Dank zij u weet ik nu dat dit alles maar schijn is.

  Het racisme zit impliciet in mijn DNA en in dit van alle Vlamingen, of ze het nu willen (de rechtse Vlamingen) of ze het nu niet willen (de linkse Vlamingen).

  De empirische basis die u hiervoor aandraagt is zonder meer indrukwekkend te noemen: een (overigens rammelend) verhaal over een degoutant studentenliedje op Pukkelpop, een Chiro-afficheke over een oerwoudfuif, en wat ranzige twittercommentaren op de dood van een Vlaamse jongen van Marokkaanse afkomst.

  Wat dat laatste betreft : er waren veel meer twitter-commentaren waarin Vlamingen hun verontwaardiging hierover uitdrukten, maar dat is natuurlijk maar schijn want diep in hun genen zijn ook deze zogenaamd verontwaardigden impliciete racisten (deze term ontleen ik aan onze grote Vlaamse schrijver Bleri Leshi) die hun genetische aanleg met een goedkoop twitterberichtje willen verstoppen.

  Alhoewel dit niets afdoet van uw schitterende analyse, moet ik toch melden dat een andere denker u voor is geweest door erop te wijzen dat genetische aanleg eigen kan zijn aan een heel volk.
  Heinrich Himmler, de nationaalsocialistische topintellectueel, en als voormalig kippenkweker vertrouwd met genetische kruisingen, stelde reeds in de jaren dertig dat joden genetisch alleen maar tot negatieve dingen in staat zijn.
  Misschien kunt u voor uw verdere commentaren bij deze denker te rade gaan.

  Als de Vlamingen genetisch gezien racistisch zijn, dan zal debatteren en discussiëren met hen praat voor de vaak zijn.

  Men moet durven denken aan finale oplossingen: als de Vlamingen genetisch racistisch zijn, dan kan het racisme alleen maar uitgeroeid worden door dit racistisch ras van de aardbol te laten verdwijnen.

  Als u daaraan een bijdrage zou kunnen leveren, dan wacht u een plaats in de Hall of Fame van de grote antiracistische denkers.

  Het spreekt vanzelf, waarde heer hoofdredacteur, dat ik me met zo een DNA niet waardig voel een lezer van uw eminent blad te zijn.

  Daarom wil ik U verlossen van een genetisch onwaardig lezer, en zeg ik meteen mijn abonnement op.

  Boudewijn Bouckaert

 3. Eric-B.L. zegt:

  Dat onwaardig geworden abonnement van Knack heb ik al opgezegd nadat bleek dat hun allerbeste journalisten en zelfs de toenmalige hoofdredacteur zonder argumenten aan de deur werden geschopt.

  Vervolgens werd duidelijk dat Knack op dezelfde golflengte afstemde als de totalitaire schijnlinkse Peronistische dictator-‘paus’ Bergoglio. Ik bekijk dat blad niet meer. Ook de TV wil ik niet meer zien.

  Die nu nog voor Knack werkt jankt om een oorlog net zoals Hitler.
  Gedenk wel: die het zwaard hanteert zal er door vergaan, niet enkel fysiek maar ook geestelijk!
  Want Hitler had bovendien een hartsgrondige haat tegen traditie-gezinde Katholieken . . .

  — Toelichting over de blijkbaar niet begrepen houding van Bergoglio onlangs in het vliegtuig ondervraagd door journalisten: hij wilde niets zeggen en nam dan zijn in religieuze middens bekende beruchte zeer valse schijn-nederige houding aan waarmee hij er in slaagt het grootste deel van goedgelovigen grondig te misleiden die hem en talrijke ‘gemodernizeerde’ bisschoppen nog steeds blijven steunen.

  — Talrijke voorzeggingen in de voorbije decennia verduidelijkten dat Bergoglio de rechterhand zal worden van de nieuwe Hitler die WW3 zal veroorzaken.

 4. Marc Schoeters zegt:

  Als iemand het heeft over “Witte Vlamingen” dan voel ik mij niet het minst aangesproken. In de eerste plaats omdat ik als geboren en getogen Antwerpenaar geen Vlaming ben maar een Brabander. En zoals iedereen met enig historisch besef weet was de Schelde bijna duizend jaar de natuurlijke grens tussen Brabant en Vlaanderen. Brugge en Gent enerzijds en Antwerpen anderzijds zijn nooit “zustersteden” geweest. Het eerste bombardement op Antwerpen – in de 14de eeuw – werd vanaf Vlaamse oorlogsschepen op de Schelde uitgevoerd. Op de tweede plaats ben ik niet “wit” maar blank. Houd een onbeschreven blad papier tegen mijn huid – en het verschil is duidelijk. Elke groep mensen heeft het recht om zichzelf naar eigen goeddunken te benoemen. Zo noemen de afstammelingen van de Afrikaanse slaven in Amerika zich “blacks” (zwarten). De term “negroes” (negers) wordt door hen als een scheldnaam beschouwd. Tenminste als die term door buitenstaanders wordt gebezigd – want onderling noemen Amerikaanse zwarten uit alternatieve middens elkaar wel neger – als geuzennaam. Waar het om gaat, is dat iedereen het recht heeft om te bepalen welk woord past bij zijn of haar huidskleur. En de meeste autochtone Europeanen noemen zich “blanken” – geen “witten”. Dat laatste woord is even fout, betuttelend en beledigend om blanke mensen aan te duiden als het woord negers om zwarte mensen aan te duiden. Zwarte mensen willen “zwarten” genoemd worden. En dat is hun volste recht. Blanke mensen willen “blanken” genoemd worden. En dat is ook hun volste recht. Mij “wit” noemen beschouw ik als een belediging. Meer zelfs: als een racistische belediging. En dus in wezen strafbaar. Wie fulmineert tegen “witte Vlamingen” en hen zelfs collectief genetisch kwaadaardige eigenschappen toeschrijft, is niet alleen een intellectueel ondermaatse idioot maar bovendien een racist die stereotiepe hatespeech gebruikt en onder de antiracismewet strafrechterlijk moet worden vervolgd. Zei iemand daar Unia? Hallo?

  • willy zegt:

   Blanke = ras
   wit = kleur
   twee verschillende dingen
   Zou Unia uw opmerking gelezen hebben ?

  • Christel VdM zegt:

   Haha, dat zei mijn vader ook steeds : ‘die van over het water’, alhoewel zijn enige broer meer dan een halve eeuw geleden zich aldaar ging vestigen om een huisartsenpraktijk te beginnen. Maar inderdaad, een jaartje op een Brugs internaat deed me beseffen dat (West-)Vlamingen een heel andere mentaliteit hebben dan wij, de Antwerpenaren. De Brugse leraar Nederlands (!) noemde me ook steeds met ‘die van Antwerpen’.
   Wat het voorval op Pukkelpop betreft, er was zoveel commotie omtrent het beruchte liedje dat jongeren begonnen te zingen, maar de media zwegen er de context van. Dat het zwarte meisje zelf de aanleiding gaf tot dit incident met haar arrogante, en ja zelfs racistische houding tegenover andere mensen, door hen te duwen, zich naar voren te wurmen en te roepen: ‘Kendrick Lamar is black, I’m also black, so fuck off!’. Haar tweets, die ze ondertussen verwijderde, spreken boekdelen : https://twitter.com/bruzzbe/status/1031621325985665025
   Het is al te gemakkelijk en gevaarlijk van de media om eenzijdig blanken als racisten af te schilderen terwijl ze voortdurend allochtonen (denk maar aan de opruiende taal van Abou Jahjah en de beschuldigende vinger van Hermans) de hand boven het hoofd houden. Ze veroorzaken zelf de hevige polarisatie en leggen een tikkende tijdbom onder ons…

   • Ines zegt:

    Ik weet niet, maar mijn kinderen kennen geen liedjes over handjes kappen in de Congo. Zelfs op school hebben zij noch ik daarover ooit iets gezien. En die evolutie waarbij elke jongere die in een mediastorm komt geconfronteerd wordt met zijn/haar verbale uitschuivers uit de kleutertijd bij wijze van, begint stilaan wel onhoudbaar te worden. Als ik zie welke uitspraken sommige heerschappen soms hier deponeren vind ik, eerlijk gezegd niet dat er gestruikeld moeten worden over een woordje als DNA (klinkt hipper dan in het bloed of paplepel) of “witte”- wat gewoon een binnengeslopen anglicisme is wss door de dagelijkse media-aandacht voor de capriolen van Trump en Co, meer niet. En daarbij het was toch van absolute vrije meningsuiting enz., dus een beetje meer olifantenvel kweken. Racisme bestaat in VL, zoals overal ter wereld, maar kleurenblinde mensen die menswaardig omgaan met mensen van andere afkomsten, gelukkig ook.

   • Christel VdM zegt:

    @Ines, dat liedje is mij ook onbekend en kan uiteraard niet door de beugel. maar zeg nu eens, stel dat een van je kinderen naar een optreden van Pukkelpop gaat en in plaats van geduldig achter andere mensen staan te schuiven brutaal de wachtenden weg duwt, zich met ellebogen naar voren wurmt, al roepend : ‘Angèle is een blanke vrouw, ik ben ook een blanke vrouw, so fuck off’. Dat getuigt toch niet van welgemanierdheid, hé. ( dat was wat die Sarah deed en nadien twitterde :’ I’m sooo tired of uneducated white people’. Ze zou beter de hand in eigen boezem steken, niet?
    Zou je pikken als je zoon thuis komt met een bont en blauw geslagen gezicht met een gescheurde lip en een gebroken tand, nadat hij een meisje verdedigde tegen een groep Marokkaanse jongeren, die haar lastigvielen op een Chiro fuif en de politie doodleuk tegen hem zei : ‘ga maar naar huis’ en verder niks deed tegenover de agressors. Nee toch?
    En de media bekijken nooit het verhaal van twee kanten, altijd is de blanke man de schuldige, de anderen zijn eeuwige ‘slachtoffers’. Nooit stellen ze zich de vraag, wat de aanleiding was van het incident. Dit is wat me wel stoort. Lees anders dit verhaal van Wouter van Bellingen, ook een slachtoffer van racisme maar in alle talen zweeg wie de echte daders waren en nadien zich in alle bochten wrong toen Clint hem aan de tand voelde. http://www.clint.be/actua/de-zaak-van-bellingen-update/

 5. Marc Schoeters zegt:

  “Racistische motieven zitten diep ingebakken in het witte Vlaamse DNA”. Volgens deugmensen als Ines is dit gewoon een kwestie van wat “hip” taalgebruik en “anglicismen” – deze laatste natuurlijk als gevolg van de ondemocratische machtsgreep van Trump. Wie zich door dat taalgebruik toevallig geschoffeerd voelt, moet maar een dikker “olifantenvel” aankweken. En puur racistische uitspraken op de sociale media van een twintigjarige zwarte “activiste” zijn gewoon wat jeugdzonden uit haar “kleutertijd”. Spons erover, mantel der liefde, oortjes dicht, oogjes toe, lalalala niks aan de handa. Maar stel dat iemand op de website van een groot tijdschrift zou schrijven: “Racistische motieven zitten diep ingebakken in het bruine Marokkaanse DNA” – dan zou het kot te klein zijn natuurlijk. Moord en brand, maatschappij-ontwrichtend racisme, nazisme 2.0, Adolf Trump en Benito Wilders! Waarom telkens en telkens weer die twee maten en twee gewichten? Waarom lijkt “politiek correct deugen” steeds meer het masturberen van de 21ste eeuw te worden? Lekker hé – zo diep te deugen. Vooral tegenover het domme klootjesvolk dat uit pure – zelfs genetische kwaadaardigheid stemt voor Brexit, Trump en “populisten”. Maar zou het niet kunnen – misschien, wellicht – dat in heel Europa het draagvlak voor de “multiculturele samenleving” en de immigratie bij de autochtone bevolking bijna helemaal verdwenen is precies vanwege die twee maten en twee gewichten? Dat belerend vingertje van de pococratische elite dat voortdurend in slechts in één richting wijst. Begrijpen deugmensen als Ines niet waarom zovele miljoenen mensen in Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Duitsland en hier zeggen: “Wij zijn het beu!” En dat niet “racisme” of “xenofobie” of “islamofobie” maar wél de politiek correcte omerta een burgeroorlog steeds dichterbij brengt? Misschien toch even om over na te denken hé – op dit laatste weekend van de zomer. Zo tussen twee pococratische onaniesessies door.

  • Ines zegt:

   Deugmens en al die andere buzzwoordjes maken niet de minste indruk op mij. Bulticnk gebruikte het woord DNA metaforisch.Na twee racistische incidenten op korte tijd.Mochten er geen beelden bestaan van die “verheffende” gezangen, niemand had dat meisje ooit geloofd. Wat ze al dan niet vroeger tweette heeft er niks mee te maken en geeft niemand vrijgeleide haar zo te behandelen. Punt. Bultinck mag daarover schrijven wat hij vindt, in de context van de verontwaardiging over de herkomst van dat bloeddorstig liedje is het woord DNA niet eens misplaatst. Hoe komen 16-jarige jongens die – nota bene naar een zwarte protestzanger(blank politiegeweld) komen luisteren – aan zulke liedjes? Dat is de kern van deze zaak.

   • Eric zegt:

    De neger is biologisch tot achterlijkheid gedoemd. Ik bedoel ‘biologisch’ natuurlijk in metaforische zin, vermits de neger in Afrika duidelijk bewijst dat hij van zijn continent een beschaafde plek weet te maken: een plek zonder corruptie, zonder stammenoorlogen, zonder vrouwenbesnijdenissen, zonder armoede, zonder diepgedrongen racisme tegen blanken, zonder dictators etc. Het is daarom verkeerd hem van achterlijkheid te verdenken, daarom gebruik ik het woord ‘achterlijkheid’ ook in zijn metaforische betekenis en neem ik afstand van elke niet-metaforische interpretatie.

   • Ines zegt:

    Eric, u hoeft van niks afstand te nemen.Het is nog veel erger dan u dacht. U bent een Marokkaan, alleen weet u het nog niet.

   • Eric zegt:

    Aan deze reactie valt duidelijk te merken dat u er niks van snapt. Ik heb er helemaal geen probleem mee om, als dit echt wetenschappelijk bewezen wordt en niet via één of ander propagandafilmpje van een minuut, te aanvaarden dat de mensheid Marokkaanse roots had (natuurlijk, Marokko bestond toen nog niet, dus zoals u stellen dat we uit Marokko afstammen is sowieso baarlijk onzin). Het probleem is islam en heft niks met afkomst te maken. Ergo: ik ben geen racist, dat bent u doordat u de vreselijkste racistische uitspraken, dan nog van een krantenredacteur, afdoet als onschuldige metafoortjes.

   • Ines zegt:

    Wat u echt denk over zwarten, staat hier overal op deze blog in volle glorie te blinken. Ik ga geen oplijsting geven.De enige zwarte die u mag is Ayaan Hirsi dinges(niemand weet hoe ze echt heet) doordat ze, en echt waar ik respecteer haar moedige getuigenis en strijdbaarheid, uw moslimhaat voedt met haar pamfletten.Mijn kinderen gaan om met alle kleuren en alle nationaliteiten komen hier over de vloer. Ik probeer gedrag altijd te verklaren vanuit cultuur, economisch-sociale omstandigheden, en de eigen persoonlijke geschiedenis. U pleit voor atoombommen gooien op een groep mensen omdat u ze haat vanuit een compleet verwrongen en achterhaald mensbeeld. Ik durf wedden dat u nooit in een land bent geweest met een andere cultuur dan de uwe en al zeker geen contacten hebt met andere rassen – om in uw terminologie te blijven – uiteindelijk is er maar één ras, maar soit. Dus, beste Eric, kijk zelf maar eens in de spiegel en vraag u af waarom u zo beledigd en aangesproken voelt door dat metafoortje. IK BEN GEEN RACIST WANT IK GELOOF NIET IN RASSEN.

   • Eric zegt:

    De betweetster Ines weet allerlei zaken over mezelf die ikzelf nog niet wist:
    – de enige zwarte die ik zou mogen zou Ayaan Hirsi Ali zijn. Ik heb inderdaad met instemming een aantal van haar boeken (‘pamfletten’ lijkt me een pejoratief begrip in deze waaruit duidelijk uw haat jegens haar – die u klungelig tracht te verhullen – blijkt. Ik heb nochtans een Afrikaanse buurman, christelijk, levenslustig, goed Nederlands pratend, humoristisch, hardwerkend, met wie ik zeer fijne contacten heb. In het verleden heb ik ook andere zwarten gekend, allen zeer vrolijke mensen aan wie ik bijzonder goede herinneringen heb. Zelfs de erotiek met een bepaalde zwarte dame zal ik niet licht vergeten. Dus hier gaat ons Inneke al volledig de mist in.
    – Ik pleit volgens Ines voor het gooien van atoombommen op een groep mensen omdat ik ze haat vanuit een compleet verwrongen en achterhaald mensbeeld. Ik heb nooit gepleit voor het gooien van atoombommen op groepen mensen, wel voor het nucleair vernietigen van Mekka (men zou de Mekkanen voordien kunnen waarschuwen, zodat ze geëvacueerd kunnen worden) en dit in het belang van de ganse mensheid. De ban van de islam, waarin steeds grotere delen van de mensheid gevangen zijn geraakt moet gebroken worden en het nucleair vernietigen van de bronnen van de islam is daartoe de meest effectieve en waarschijnlijk enig mogelijke methode. Mag ik u eraan herinneren dat in 1946, tot lering van het Japanse volk, dat nadien in vriendelijkheid en deemoed onovertroffen genoemd kan worden – Hirosjima en Nagasaki door Amerikaanse atoombommen werden getroffen. Plots was de wreedheid uit dat volk. Soms heeft men de hardste middelen nodig om erger te voorkomen.
    – Inneke wedt dat ik nog nooit in een land bent geweest met een andere cultuur dan de mijne en al zeker geen contacten hebt met andere rassen. Spijtig genoeg durft ze aan die weddenschap geen financiële waarde te hechten, want dat zou me rijker maken. Zo heb ik niet alleen een resem zwarten gekend, met wie ik het heel goed kon/kan vinden, maar heb ik ook het hindoeïstische Indië bezocht, bij mijn weten een andere cultuur dan de mijne. Onlangs waren er zware overstromingen ten gevolge van een slecht ecologisch beleid (in Indië zelf én op wereldschaal) en dat maakte me erg droef. Ik had immers zeer goede herinneringen aan Zuid-Indië en de mensen daar. De enigen die zich er afgrijselijk hautain en hatelijk opstelden waren de moslims en dat niet alleen tegenover mijn vriendin en mij, maar vooral tegen de hindoes. Het is omdat Noord-Indië volkomen verziekt is door de islam dat dat gebied beter vermeden wordt.
    Verder: u schreeuwt hier in hoofdletters uit dat u geen racist bent en niet in rassen gelooft. Mensen die iets uitschreeuwen om anderen daarvan te overtuigen komen steeds erg onzeker over. Ik denk dat u diep in uw bewustzijn wéét dat u racistisch bent, maar dat u die gedachte zo hard mogelijk tracht te verdringen. Maar goed: ook ik beschouw me niet als een racist, maar ik zwijg evenmin over de achterlijkheid die bijvoorbeeld de Afrikanen demonstreren door hun continent te vernietigen. En verder ben ik islamhater. Dat is een eretitel die ik mezelf gegeven heb en waarop ik trots ben. Je moet verstandig en oprecht zijn om islamhater te kunnen zijn. Je moet de islam bestudeerd en tot zijn uiterste consequenties doorgedacht hebben, en dan moet je je zonder je door dilettantistisch (zelf)bedrog en zwakke emoties te laten (ver)leiden de enig mogelijke conclusie trekken: de islam wordt de doodgraver van de menselijke beschaving, het is een ideologie die duizend keer erger en 1400 jaar ouder is dan het nazisme. Ze is veel minder bot dan die laatste, en daarom veel gevaarlijker.

   • Eric zegt:

    correctie : ‘met instemming een aantal van haar boeken (… ) gelezen’.

   • Ines zegt:

    De heisa blijft duren.Gisteren verscheen op de opiniewebsite Doorbraak.be (Bvba Van Rooy was beter geweest als naam) een stuk van ene P. Roose dat de verschillende standpunten en gevoeligheden van zowel links en rechts uit de doeken de doet. Ik onderschrijf niet alles, maar veel van zijn analyses kloppen wel.
    https://doorbraak.be/anti-racisme-racistisch/

 6. Ines zegt:

  Het verhaal van Van Bellingen is mij bekend een indd het rammelde aan alle kanten. Hij beweerde dat hij het niet in de pers wilde gooien, wie wel is onduidelijk. Wat ik weet is dat je normaal gezien als koppel wel aan loketten vrijblijvend info kan vragen over een trouwdatum zonder je ID te moeten laten zien. Maar indien de personen die hem weigerden zich wel bekend maakten en toch nog een andere schepen eisten, had de dienst Burg.Stand maar een pv moeten laten opstellen door de politie. Ook hoe deze zaak achter is ontploft in de media had WVB of iemand van zijn medewerkers wss niet kunnen inschatten. Maar toch, sorry, achteraf was het zijn woord tegen onbekenden. Er werd zelfs daarna beweerd dat alle(?)weigeraars allochtoon waren, wat ik ook moeilijk kon geloven en ook daar hetzelfde probleem: geen namen dus ook geen bewijzen. Een rare historie die veel weerklank vond, zelfs in het buitenland maar jammer genoeg niet voldoende journalistiek uitgespit om er een oordeel over te kunnen vormen voor mij. Wat het Pukkelpop incident betreft: het is nu eenmaal zo dat de reguliere media het ook moeten hebben van de sensationele nieuwtjes die via sociale media het meest gedeeld worden, eerst het filmpje online zetten, waarna het viraal gaat om dan te worden opgepikt en dan is het zaak voor de nieuwssites om vaak zonder duiding of onderzoek, want geen tijd, clickbaits te genereren door het nieuwsitem sneller dan de concurrentie te plaatsen. En in dit tijdsgewricht wordt nieuws dat je onder de noemer ‘indentity politics’ kunt plaatsen het meest gelezen. Achteraf komen dan de andere puzzels van het verhaal tevoorschijn.Maar toch in dit verhaal althans, vind ik niet dat die andere puzzels de daders kunnen verschonen Voorbijsteken, domme tweets plaatsen anderzijds getuigt indd niet van welgemanierdheid maar iemand met zo’n liedje belagen heeft mij meer geshockeerd. Misschien een kwestie ieders persoonlijke gevoeligheden rond zulke thema’s?

Reacties zijn gesloten.