Het mea culpa van de “onderwijsexperten”

Vandamme

Wat er bij mij niet ingaat is, dat “experten” tot inzichten komen waar het gezond verstand al lang van overtuigd was, en waarbij zelfs mijn hond een geeuw niet kan onderdrukken, zo van “ja, dat weten we nu wel al, doe er eens wat aan”.

Zo pakt De Morgen uit met een interview met onderwijsexpert Dirk Van Damme: “We zijn te naïef geweest over integratie”, waarin we lezen hoezeer de kwaliteit van het lager en middelbaar onderwijs is afgekalfd door onder het mom van “gelijke kansen” alsmaar de lat lager te willen leggen, en het belang van een gemeenzame, sterke voer- en cultuurtaal (o.m. voor migrantenkinderen) te veronachtzamen.

Maar die Van Damme heeft het beleid voor het Vlaamse onderwijs jarenlang mee uitgetekend en is dus wel mee verantwoordelijk voor het feit dat een complete generatie pubers vandaag nauwelijks nog kan lezen of schrijven. Hij behoort tot de socialistische stal en is dus een geestesgenoot van Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GemeenschapsOnderwijs die enige tijd geleden van het onzalige idee beviel om het Nederlands als voertaal in de klas gewoon af te schaffen.

Het mea culpa van Van Damme komt rijkelijk laat, en doet vragen rijzen over al die “experten” die ons onderwijs naar de verdoemenis geholpen hebben. Van zo’n mensen zou je mogen verwachten dat ze anticiperen en dingen voorzien, in plaats van achteraf beteuterd in de krant te neuzelen “we hebben ons vergist” en “we zijn te naïef geweest”.

Geniet van dit staaltje voortschrijdend inzicht als het kalf verdronken is. En herlees misschien nog eens de columns van ondergetekende die al jaren op die nagel hamert.

De erfenis van mei ’68

Afbeeldingsresultaat voor mei '68

“Het is verboden te verbieden” (Il est interdit d’interdire) was een van de slagzinnen die in die meidagen van ’68 weergalmden. De studenten waren, behalve in seks, vooral geïnteresseerd in een meer comfortabele inrichting van hun eigen biotoop, zijnde de univ, waarvan de autoritaire inrichting hen hinderde. Ze wilden vrijheid, inspraak, medezeggenschap, en eigenlijk alle verticale onderwijsstructuren slopen.

De woorden “onderwijs” en “democratie” moesten voortaan altijd in één zin gebruikt worden, de grote democratisering van het onderwijs stond dus in de steigers. Er werd daarbij een groteske verwarring geschapen tussen politieke autoriteit (macht dus), en intellectuele autoriteit,- waarbij ze zich op de filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) beriepen (“Émile, ou de l’éducation”, 1762), die ze slecht of helemaal niet gelezen hadden.Begin dit jaar trok een zekere Erik Moonen, docent aan de universiteit Hasselt, aan de alarmbel: “Als we zo voortdoen, is binnen vijf jaar een kwart van de jongeren niet meer in staat de krant te lezen”, klonk het in een Knack-opiniestuk. Een maand eerder waren de desastreuze resultaten in de pers gekomen van een Europees onderzoek rond leesvaardigheid, waaruit bleek dat Vlaamse leerlingen ondermaats presteren voor begrijpend lezen. In vergelijking met tien jaar geleden was het gemiddelde niveau fors gedaald. Toen haalden Vlaamse kinderen nog de 8ste plek in Europa, nu is dat plaats 32. Vlaanderen sluit op Europees vlak de hekken samen met… Franstalig België.

De tendens is al een hele tijd aan de gang. Onze pubers van 14 lezen vandaag met de vlotheid van kinderen in het derde leerjaar basisschool, zo’n tien jaar geleden. Erik Moonen heeft dus gelijk: er komt een generatie van analfabeten aan.

Wat is er aan de hand? Simpel: de democratisering van het onderwijs is, vanaf 1990, toen de soixante-huitards het heft in handen namen, synoniem geworden van een nivellering naar onder. Iedereen een diploma, en als het niveau te hoog ligt moet dat niveau zich aanpassen,- zo luidde het credo van het Vernieuwd Secundair Onderwijs, al in 1970 in Vlaanderen ingevoerd, als een directe spin-off van de ’68-beweging. Het “welbevinden” van de leerling moest centraal liggen, niet de resultaten. Leren lezen vergt nu eenmaal een inspanning, en foutloos schrijven betekent dat je dt-fouten vermijdt. Maar het was verboden te verbieden, dus werd het schrijven vervangen door lachwekkende invulboeken, en werd het vak “opstel” an sich afgevoerd wegens intellectueel veel te belastend. Dt-fouten verbeteren was absoluut not done, want dan was je een “taalnazi”, een fanatieke purist die het goed gevoel verpestte dat het onderwijs moest uitdragen.

En vervolgens gebeurde het meest dramatische: de zwak opgeleide kinderen werden groot, gingen studeren,  (hogescholen moeten nu eenmaal diploma’s afleveren), en werden de volgende generatie leerkrachten die nóg minder beslagen op het ijs kwamen en dus nog minder kwaliteit afleverden. Zo werd de domheid als het ware van generatie op generatie overgedragen en geaccumuleerd, tot het sluimerende analfabetisme waar we nu mee geconfronteerd worden.

We moeten nu zelfs niet meer van een mei ’68-invloed in de strikte zin spreken. De neerwaartse spiraal is volautomatisch aan het verder tollen, er komen geen ideologen of pedagogen meer aan te pas, het proces zet zich vanzelf door van de ene generatie op de andere. Het basisonderwijs floddert uiteen in babysittoestanden, het middelbaar onderwijs volgt, het hoger onderwijs levert opnieuw de babysitters voor het basisonderwijs. Onderwijsminister Crevits staat erbij en kijkt ernaar. Ze zal het bestuderen, zegt ze.

Bijkomend probleem is dan nog de taalachterstand van allochtone kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Eén op de zes kinderen in het lager en middelbaar onderwijs is anderstalig thuis, en tot voor kort was het uitgangspunt dat de school het Nederlands als voertaal hanteert, als middel tot integratie en als pedagogisch communicatiemedium. Maar ook daar heeft het GemeenschapsOnderwijs de lat nog wat lager gelegd: elk kind spreek zijn taal in de klas, en de leerkracht doet nog weinig meer dan voor animator spelen in dit Babylonische pretpark. En daar was die berouwvolle Dirk Van Damme de bezieler van. Chapeau.

Het probleem is dus, dat wij binnen dit en tien jaar geen vakmannen of technici meer hebben, maar ook geen intellectuele elite die naam waardig. Geen schrijvers, geen boeken, geen lezers. We moeten hier van verregaande pedagogische verwaarlozing spreken, die tot een culturele ijstijd inluidt. In een serieus bestel was dit de hoogste alarmfase en had minister Crevits moeten opstappen. Maar ze gaat het dus “bestuderen”, en hopen dat het stormpje gaat liggen. Straks verkiezingen in Torhout, en dan prijkt Hilde Crevits bovenaan de lijst van de CD&V. Onderwijsminister, duidelijk geen full-time job.

 

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

32 reacties op Het mea culpa van de “onderwijsexperten”

 1. Frank Decat zegt:

  Zonder al te veralgemenend cultuurpessimistisch te willen zijn, … maar er is binnen nogal wat belangrijke segmenten van het onderwijslandschap heel wat mis aan het lopen. Taalbeheersing (met o.a. spelling en vocabularium v/d eigen taal) is daar alvast een opvallende uiting van. Het goed beargumenteerde artikel van Moonen legt de vinger op de wonde. En als de 68’ers aan de basis zouden liggen van de problemen, dan is er hoop. Het pensioen lonkt of heeft hen reeds bekoord. Zullen de opvolgers de nodige moed en wijsheid aan de dag durven leggen om essentiële bijsturingen door te voeren, die ongetwijfeld vanuit bepaalde hoek als reactionair zullen worden afgebrand … ?

 2. Hans Becu zegt:

  Volg maar eens goed op hoe op het kabinet Crevits met jaren vertraging het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs gebrouwen wordt. Dezelfde evolutie : leuk, vaardigheden en de lat lager. Samen met een gigantische uitbreiding van het programma, zoals opleiding DJ en andere moderniteiten, waar dan geen geld voor is. Ze hebben niks geleerd, en ze liegen. Het is ideologische verstarring en hardnekkigheid. Want de geestesgenoten van Dirk van Damme doen rustig voort. Crevits valt me geweldig tegen. Het is zeker een intelligente vrouw die beter weet, maar ze heeft niet de moed zich tegen linkse AcW top binnen de cd&v te verzetten, en nog minder om de macht van onderwijskoepels aan banden te leggen. Een alliantie met de nva daarvoor is zeker mogelijk, maar nee hoor. In Gent wordt Mieke van Hecke, madam “brede concertatie met alle betrokken actoren van het middenveld, zodat we niks moeten beslissen” de cd&v kopvrouwe, die zich naadloos zal kunnen aligneren met spa en groen om het “progressieve” beleid verder te zetten. Dus ook dat van onderwijsschepen Elke Decruyenaere, die al langer pleit voor thuishaal voor allochtonen op school. Kwestie van de Gentsche goed geïntegreerde progressieve Turken te bedienen, die uiteraard bijna allemaal voor Erdogan stemmen, maar ach, wat zou dat. Superdiversiteit. Moet kunnen! Mijn beide kinderen volgen muziekopleiding in het DKO. Die is van zeer goede kwaliteit, met competente goed opgeleide leraren, allen met een conservatorium opleiding. Wanneer gaan de onderwijsbonzen die mensen eens bevragen? Muziek leren is niet altijd leuk. Het vergt inspanning, belangstellingen, en oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Niks anders. Binnen 10 jaar kunnen ze nauwelijks nog noten lezen, alleen in de solsleutel. De fa sleutel ? Oeioei…en hebben ze geen idee hoe pakweg de toonladder in sol groot eruitziet. Het zal zijn van leuk samen musiceren, we doen maar wat, iedereen mee, iedereen gelijk, iedereen kan alles. En het zal op geen kloten trekken. En de niveauverlaging zal zich doorzetten naar onze conservatoria, waar problemen zullen rijzen met de toegangsproef. Jongeren die echt muziek willen leren, zullen een privé docent moeten aanspreken. Zij die het kunnen betalen uiteraard. De rest, tja.. Ooit waren socialisten en Acw kampioenen van Volksverheffing en emancipatie. Ik kan begrijpen dat sommigen uit die kringen zich schamen. En Tom en Wouter, de Peppi en Kokki van de Antwerpse politiek : het is GEEN toeval. Wat daar misliep is geen kwestie van ideologie, maar van gebrek aan intelligentie en competentie, en vooral :geen ons gezond verstand. Net zoals de onderwijspedagoochelaars.

 3. Gysels zegt:

  De extreemlinkse rode wormen van mei 68 hebben van een eens hoogstaande onderwijsburcht een vermolmde ruïne gemaakt, geheel volgens hun ziekelijk plan. Ik geef regelmatig bijles in wiskunde en wat ik zie is intriest. Veel kinderen kunnen de meest eenvoudige vraagstukken in de rekenkunde niet eens meer oplossen omdat ze niet begrijpend kunnen lezen, zelfs de regel van drie blijk in veel gevallen een fiasco. Hoe ga je een vraagstuk oplossen als je de gegevens niet eens begrijpt?. Veel kinderen van rond de 13/14 jaar zijn nu nog steeds op het ‘’plus- min-maal en gedeeld door” niveau…om te huilen soms! De nivellering v/h onderwijs is gewoon een ‘race tot he bottom’ geworden, waar we een hoge prijs voor gaan betalen! Het eens zo goed aangeschreven onderwijs nl. het katholiek onderwijs is in hetzelfde bedje ziek door de schuld van mensen als Lieven Boeve en voorgangers a la Van Hecke.

  • Hans Becu zegt:

   Ik ben het met U eens, maar ik zou niet,graag hebben dat mijn kinderen les wiskunde krijgen van iemand die andersdenkenden rode wormen noemt.

   • aghasee zegt:

    Tja, er zijn er ook die andersdenkenden ‘gevaarlijk’ noemen of nog beter, met een ‘verdwaalde’ kogel dregen.
    Het is maar hoe je het bekijkt.

   • Gysels zegt:

    Wel beste Hans Becu, mijn kwaadheid over hoe het onderwijs van onze kinderen, onze toekomst, naar de knoppen is geholpen maakt mij héél kwaad hoor. Wanneer zoiets accidenteel zou gedaan zijn zou ik wat mildere taal schrijven maar ik heb mei 68 meegemaakt. Ik heb de mei’68 hufters bezig gezien en gehoord, ze hebben zich professioneel erop toegelegd om op de kap van onze kinderen hun ziekelijke agenda door te drukken.Ze hebben zich handig door alle geledingen van onze maatschappij gewurmd met één doel… de linkse invloed groot te houden bij de kranten,radio tv en ja…het onderwijs. Als we naar het resultaat kijken kan ik enkel maar stellen dat links daar wonderwel in gelukt is. Rechts is op dat vlak totaal mislukt toch?
    Mei 68 was ook het project van ene Daniël Cohn-Bendit, pedofiel en dan gerespecteerd euro-parlementariër…je moet het maar kunnen toch? Dus mijn taalgebruik is nog zacht te noemen vind ik.

 4. Eric zegt:

  Ik had gisteren al dat interview met dat licht geheten ‘Van Damme’ gelezen. Dat men die domoor nog onderwijsexpert durft noemen is op zich al tekenend. ‘Onderwijsbegraver’ was beter geweest. Maar toch vertelt hij, en ook Sanctorum, maar de helft van het verhaal. Mei ’68 en de democratisering van het onderwijs had misschien een succes kunnen worden zo er zich vanaf de jaren ’70 niet bepaalde maatschappelijke veranderingen hadden voorgedaan. Studenten die uit relatief beschaafde milieus voortkwamen vroegen meer inspraak. Als alles normaal gelopen was hadden ze vanuit een zeker verantwoordelijkheidsgevoel, meegekregen van thuis uit, de nieuw verworven vrijheden misschien op waarde kunnen schatten en deze met verantwoordelijkheid kunnen verzoenen. Maar vanaf de jaren ’70 kwamen mensen uit andere culturen, met waarden die haaks stonden op de westerse, Europa steeds sneller binnengedruppeld, totdat ten lange leste de druppels een woeste vloedgolf werden. Ook voor deze nauwelijks inpasbare groepen was het onderwijs gedemocratiseerd, en deze kinderen, die van huis uit compleet andere waarden en een andere opvoeding meekregen, werden op school in alle vrijheid losgelaten. Onder invloed van de ’68-doctrine verloren leerkrachten hun gezag, terwijl een externe ideologie van heersers de school inpalmde en langzaam de boel overnam. Ik heb dit persoonlijk in de jaren ’90 als leerkracht zien gebeuren. Onder het banier van de democratisering en de verdraagzaamheid werd er tegen wantoestanden en zelfs misdaden niet opgetreden. Het samenvloeien van deze twee tendensen, die van de democratisering van het onderwijs enerzijds en die van de massatoestroom van een ideologisch behekst volk anderzijds, heeft de malaise veroorzaakt waarin Van Damme en met hem zovele andere expertloze experts nu plots wakker en onrustig worden. Ik voorzag begin jaren ’90 dat dit zou gebeuren. Het gehuil en geweeklaag heden zijn vijgen na Pasen, de klok is niet meer terug te draaien en over de West-Europese beschaving kan langzaam een christelijk kruis gemaakt worden. Het beschaamd gepreveld ‘amen’ is nauwelijks hoorbaar op de achtergrond.

  • Hans Becu zegt:

   Sorry, dit is zwaar overdreven. De nivellering was er ook in uitsluitend blanke scholen. Wat misliep is de foute idee dat alleen Aso waardevol is, en dat is een collectieve verantwoordelijkheid van de ouders. Daardoor stromen veel te veel jongeren het ASO in, wat de druk op het systeem verhoogt, want je kan niet iedereen buizen. Dus zakte het niveau, en dat zette zich door naar de universiteiten. En vnl. de socialisten, maar ook Acw en het linkse middenveld, maar vooral de “experts” van de koepels zijn gelijke kansen gaan verwarren met gelijke mogelijkheden en gelijke resultaten. Dit leidde onder Vandenbroucke tot het subsidiëren van de diploma output aan onze universiteiten, en toen was het hek helemaal van de dam. In de onderwijsprobematiek dragen vooral de koepels een zware verantwoordelijkheid. Men vergeet te vaak dat zij al decennialang de dans leiden, veel meer dan de regering. En last but not least : ze bepalen de ideologische marsrichting. Een beter voorbeeld van een succesvolle gramsciaanse operatie is niet te vinden. En het zal niet weggaan. Alleen een versterking van de politieke positie van de Nva ten nadele van de vnl. Cd&v (=acw) kan het tij echt keren. Dat interview is het klassieke “sorry” gedoe, maar zoals ik al zei : ze doen rustig verder.
   Ze blijven leerachterstand en opleidingskansen puur sociaaldeterministisch bekijken, waarbij de maakbaarheid der dingen blijft centraal staan, en de persoonlijke kenmerken en verantwoordelijkheid van individuen ondergesneeuwd blijven.

   • Eric zegt:

    Ik schreef dat Sanctorum en die bolleboos Van Damme slechts de helft van het verhaal hebben gedaan. Ik heb de andere helft van het verhaal gebracht, natuurlijk omdat Van Damme daarover in DM in alle talen zweeg. De link van de achteruitgang van het onderwijsniveau met de massale instroom van een cultuur die totaal wezensvreemd is aan de westerse beschaving mocht natuurlijk niet gemaakt worden. U mag het zo vaak ontkennen als u wilt, wat ik hierboven heb geschreven is gebaseerd op eigen rechtstreekse ervaring. Als er in een Latijnse afdeling vijf Marokkanen zitten waarvan geen enkele afdoende het Nederlands beheerst om te slagen en ze geraken er alle vijf door, ook voor Latijn, dan weet je voldoende hoe ziek het onderwijs is.
    Zolang zelfs NVA ontkent dat er iets fundamenteel fout is met de islamitische cultuur en dat de kern van deze ideologie het de gelovigen onmogelijk maakt zich in de westerse samenleving op te laten nemen – zolang zal het probleem blijven voortwoekeren. Ik weet, ook in streken met alleen witte scholen gaat het onderwijsniveau erop achteruit, maar niet tegen hetzelfde tempo als in de steden, waar de multiculturaliteit het lesgeven zo goed als onmogelijk maakt. Het eerste verschijnsel heeft Van Damme eindelijk opgemerkt en verklaard, voor wat het tweede betreft blijft men tot nader order liever stekeblind.

 5. Vertommen zegt:

  Ik heb door omstandigheden een twintig jaar van mijn leven moeten verknoeien in het onderwijs. Ik ben daar letterlijk ziek van geworden.

 6. Hans Becu zegt:

  Aghasee. Met andersdenkenden bedoeling ik mensen die DENKEN, en dat is niet hetzelfde als het stuurloos gewauwel dat U produceert.

 7. Hans Becu zegt:

  Gysels
  Zoals ik schreef : de marxistische egaliserende invloed op ons onderwijs is een gramsciaanse successtory van eerste orde. Maar rechts moet opletten : agressief taalgebruik werkt contraproductief en wordt tegen rechts gebruikt. De lui die op Facebook Miss België uitschelden hebben geen gelijk en het zijn dommeriken : ze bemoeilijken de noodzakelijke correcties van het linkse beleid alleen maar , zeker bij het centrum van de maatschappelijke opinie, die wel inziet dat die nodig zijn, maar moreel twijfelt. Want agressie en schelden, dat geeft links de mogelijkheid om steeds weer gemoraliseer en dogma’s boven te halen ipv. argumenten en feiten. Zie je wel dat het allemaal fascisten, racisten en xenofoben zijn…. ? Als we nu nog niks geleerd hebben van de onvoorstelbare fouten die het Vlaams Belang op dat vlak gemaakt heeft, leren we het nooit. Met bokshandschoenen, bezems en de pocket van Mohammed los je niks op, en ik vind het persoonlijk ook nadrukkelijk ongepast dat je op die manier maatschappelijke problemen bespreekt of over andere mensen praat. En ik weet overigens ook niet of Cohn Bendit een pedofiel was, als dat al relevant is. Want als je dat schrijft, moet je zeker zijn…

  • Gysels zegt:

   Beste Hans Becu

   En voor de rest, ik zit niet op twitter,fakeboek en co. En inderdaad is het uitschelden van ene miss België onnozel en nutteloos…het is een meisje van bij ons en ik wens haar veel succes toe. Als volgend jaar eender welk gekleurd meisje miss België wordt zal ik dat toejuichen. Mijn kwaadheid op links gaat overigens niet over linkse stemmers integendeel. Hopelijk is dit dan toch duidelijk gemaakt.

   • Eric zegt:

    Cohn-Bendit is in overéénstemming met zichzelf, ook hij steunt het juiste geloof: dat van de pedofiel-profeet. Van inconsequentie kan je hem niet betichten.

 8. Greta Troubleyn zegt:

  Naar aanleiding van dit artikel enkele opzoekingen verricht, wiskundige voorstelling meer om te wissen dan kundigheid lijkt me…
  Aandacht lijkt me gegrond, maar paniek overbodig of alleszins voorbarig. Niet enkel op cijfers oordelen, die dan nog zeer mistig voorgesteld worden?

  In één artikel vond ik dat we er op achteruit gegaan zijn op West Europees niveau!!! Er zijn slechts, volgens mijn zoektocht wikipedia 12 West-Europese landen en volgens datzelfde artikel doen we het slechter dan Ierland,Finland,Oostenrijk,Duitsland en Nederland 5 van de 12??? Dus zouden we op 6 staan, maar scoren we nu wel met slechts 525 punten, sterk onder het gemiddelde van 542? Op één plaats is er sprake dat het onderzoek betrekking had op 50 landen, het andere artikel spreekt van 45 en zitten we dus ook onder het gemiddelde van totaal aantal landen dat 527 is.

  Hier spreken we dan zeker niet meer enkel over West-Europa , lijkt het me ook logisch dat een aantal van die Oost-Europese landen… er of wel in vorig onderzoek niet bij waren? of een inhaal beweging hebben gemaakt? Hier mag ook terecht de vraag van één moedertaal , minder opname vluchtelingen met aanpassingsproblematieken en verschillende taalverwarringen als invloed bevraagd worden.

  Een aantal vragen en opmerkingen toch gegrond en niet enkel de vinger naar onderwijs op te steken lijkt me gepast.
  Als ik het goed begrepen heb gaat het over een onderzoek van 10-jarigen, Dus geboren in 2007. In 2008 hadden we de bankencrisis,daarna de verschillende aanslagen, beiden hebben zeer grote impact op heel wat volwassenen en zeker kinderen gehad. Een factor die in bevraging oorzaken alvast zeker een grote plaats mag innemen.

  Een aanslag in Brussel heeft een veel grotere impact op de bevolking van dit kleine landje dan pakweg een aanslag in Duitsland waar de keuze van leerlingen en scholen, grotere spreiding zal gehad hebben en de impact minder ernstig voor die leerlingen die ver van die plaats van aanslag wonen. Wat België betreft en zeker wat Vlaanderen betreft alvast één van de nog meerdere factoren die men niet uit het oog mag verliezen.

  quote “Het leven kan slechts voorwaarts geleefd worden en achterwaarts begrepen”: Soren Kierkegaard …. De beste stuurlui staan aan wal tot ze zelf het stuur in handen krijgen en zinken.

  Goh Hans Becu,: ‘k zou nog altijd liever een rode worm (o.a.regenworm) zijn dan een nazi. Wormen maken de bodem gezond, hak ze in tweeën, overleven ze toch en groeien terug.
  Bij mijn weten hebben we hier geen “blanke” scholen” !!! ALLE MENSEN DENKEN!!!, Alsof er in uw commentaren niet veel gewauwel zit ….pfft.

  • Johan Verleye zegt:

   Beste mevrouw Troubleyn,

   U schrijft: “Aandacht lijkt me gegrond, maar paniek overbodig of alleszins voorbarig.”
   Als ik het goed begrijp, moeten we de zaak blijven bestuderen.

   Ik moest daarbij denken aan dat grapje over die Amerikaanse ramenlapper die werkzaam was op de 25e verdieping van een wolkenkrabber. Op een gegeven moment en ten gevolge van een ongelukkig manoeuvre, stort hij van zijn stelling en dondert naar beneden. Tijdens zijn val en bij elke verdieping die hij vervolgens neerstortend passeerde, prevelde hij:
   “So far so good.”

   • Greta Troubleyn zegt:

    Alleen bestuderen zal niet voldoende zijn, maar ook ouders hebben hier een taak te vervullen en niet enkel onderwijs.
    Alleen vraag ik me af als U een 9 to 5 job hebt en je er 3 tot 4h aan verplaatsingen mag bijtellen er nog ruimte overblijft om ’s avonds een verhaaltje voor te lezen of vertellen aan uw kinderen?

    Uw grapje vind ik het geslaagd en inderdaad kan hij vallen en aan een beveiligingskoord hangen, er beneden een net, struiken of hagen zijn val breken. Drones, die onmiddellijk kunnen ingrijpen en man grijpen om een zachte landing mogelijk te maken….

    In de stad van de toekomst zullen de gevels groen zijn en ramen zichzelf kunnen reinigen. Ruitenwassers niet meer nodig op gevaarlijke hoogtes noch hoge en grote gebouwen. Er liggen behoorlijk wat uitdagingen in het vooruitzicht…
    Antwerpen als prototype voor de cyclische stad, zal het wel niet meer mogen meemaken, maar er schuilen heel schone dingen in als het gerealiseerd kan worden op lange en minder lange termijn?
    Stadsbewoners zullen dan wel moeten leren omgaan met beestjes…rode wormen in wc-pot bv als de serres met groenten op het dak staan 🙂 .

  • hans BECU zegt:

   U moet eens leren lezen wat er staat, en zeer zeker wat ene Aghasee uit de pen ramt. Ik schreef overigens dat ik niet vind dat je linksen voor rode regenwormen uitmaakt. Voor de rest maakt U ongelooflijke denkfouten. Door de media is de impact van terreuraanslagen in Duitsland even groot dan hier. Fysieke afstand speelt geen rol, identificatie des te meer. Belgen identificeren zich met landgenoten, net zoals duitsers onderling, enz. Voor de rest heb je geen onderzoek nodig om te weten dat er in het onderwijs een niveauprobleem ontstaan is. Dat zegt iedereen die in het onderwijs staat, behalve de pedagogen en de specialisten uit de koepels.

   • Greta Troubleyn zegt:

    @Hans, Ik heb wel degelijk gelezen wat je antwoordde aan Gysels. Maar het is niet meer zo evident om van school te veranderen als je blijkbaar reeds op veel plaatsen dient te gaan kamperen, om zoon of dochter op een keuze school te krijgen, laat staan zelf je leerkrachten te kunnen kiezen?

    Vroeger trouwens ook niet.( Mijn laatste 2 schooljaren, ik nog MOCHT studeren, in Nederland gevolgd, waar ze me wel in oktober wilde toelaten en proberen, ook al kwam ik van een ander en lager lespakket. In België totaal onmogelijk, geen kans te veranderen tijdens een begonnen schooljaar en zeker niet naar een hoger niveau.
    Een geluk voor mij, want heb er op die twee jaar veel meer geleerd dan de 3 jaar ervoor in België en ze hebben er de nodige aandacht aan besteed om mij de kans te geven in te halen. Alleen Nederlands heb ik er niet echt geleerd, die lessen waren een verschrikking. Die man had nooit leerkracht mogen worden, in het belang van zichzelf en zijn leerlingen. Een gekkenhuis…een uur lang door de klas geloop, met boekentassen gooien, krijsen, roepen, en het enige wat hij deed was maar zeggen tegen de daders, gij 3 bladzijden en gij 3 bladzijden en die trokken zich er dus niks van aan. ze schreven die wel maar elke les hetzelfde gedoe of alleszins wat ik me herinner..
    Gelukkig kon je het volgende uur een speld horen vallen, een verademing, eindelijk les… verschil van leerkracht. )
    Dit terzijde… om te duiden… dergelijke toestanden ook wel degelijk impact hebben op achteruitgang van gehele klas. Klasterrorisme in beperkte mate, maar sowieso nefast.

    U leest mijn zin vanuit een foutieve invalshoek, zal wel aan mij liggen en gebrek aan leggen van juiste klemtonen. “Goh” is wel als ludieke insteek en nadruk op ironie en dubbelzinnigheden “wormen” van toepassing en niet tegen noch specifiek naar uw persoon gericht..

    Dat “fysieke afstand” geen rol speelt daar ben ik het niet mee eens, dit kan, zonder te veralgemenen, wel degelijk een rol op slechtere prestaties en concentraties hebben.

    Zal dit trachten uit te leggen met een ander voorbeeld. Zelf ken ik zo goed als niks van het onderwijs, maar volg grotendeels bemerkingen van de verschillende mensen. Familie die in het onderwijs staan of gestaan hebben. Jarenlang bevestigden ze dat ze er de kinderen van gescheiden ouders zo uit haalden. Met andere woorden dit heeft een al dan niet tijdelijke impact op hun leergedrag, concentraties en prestaties, verschillend van individu tot individu. Erger en ernstiger bij seksueel misbruik of fysiek geweld. “Fysieke afstand speelt wel degelijk een rol”.

    Ik volg U ,dat na een aanslag, alle of, grotendeels alle, Duitsers zich er wel degelijk bij betrokken voelen, tenzij psychopaten. Maar U bezit vermoedelijk toch wel dit klein beetje empathisch vermogen en verstand, om in te kunnen zien dat een bepaalde groep van leerlingen die er midden in hebben gestaan, er voorbij moeten, aan de lijve hebben ondervonden, slachtoffers in hun familie dienen te betreuren, zelf slachtoffer zijn, de impact hiervan langer zullen voelen, dan de tijdelijke media heisa…? Zij, al dan niet tijdelijk slechter presteren? Of hier allemaal rekening mee gehouden werd in het bewuste onderzoek en keuze van leerlingen weet ik uiteraard niet.

    Als er een aanslag is in Hamburg en je woont zelf in Passau , de angst zich in veel mindere mate laat voelen. Bijna 9h rijden met auto, waar hier in Vlaanderen vanuit Brussel (zonder files) elke stad praktisch binnen 1h bereikbaar is. Zonder te willen veralgemenen noch uit te sluiten, ook in Passau, bepaalde gevoelige personen hier nadelige gevolgen kunnen van vertonen. Afstand en aanslagrisico hebben wel degelijk een zwaardere impact mijn mening.

  • Danny De Walt zegt:

   Al gehoord van het Molenbeek Kids’ Choir? Na al het negatieve nieuws zijn de vele concerten waarop schoolkinderen van Molenbeek onder muzikale begeleiding samen zingen zeker wel iets om fier op te zijn. Geniaal gevonden, zulke sociaal-artistieke projecten in het basisonderwijs!

   • Greta Troubleyn zegt:

    Inderdaad, versta alleen wel geen woord van wat ze zingen maar hoeft ook niet…

    Uw associatie met Paul van Ostayen bij de groet aan Schoeters, was trouwens wel straf, want Boem Paukeslag passeerde wel in mijn hoofd tijdens het schrijven.

   • Danny De Walt zegt:

    De poëzie blijft, naakt en ongekromd,
    een tijdverdrijf voor enkle fijne luiden.
    (E. du Perron)

 9. Johan Verleye zegt:

  Eerst was er de these: het onderwijs uit de vroege jaren zestig. Misschien was het wel voor verbetering vatbaar.
  Toen kwam er een foute antithese: mei ’68. Fout omdat het hele onderwijs werd mismeesterd.
  En de synthese? Die zie ik echt niet meteen zitten. Of het zou een geweldige omwenteling moeten zijn. Maar dan eentje zonder socialisten.

 10. Marc Schoeters zegt:

  Ik sta in het onderwijs. Dik tegen mijn zin – want ik hou heel veel van lesgeven. En lesgeven is onverzoenbaar met het onderwijs. De meeste leerkrachten die ik ken modderen maar wat aan. Overdreven? Zaterdag kocht ik nog eens De Standaard. Niet omdat mijn toiletpapier op was – de drukinkt van die krant blijft dagenlang aan je reet hangen – maar vanwege de kop op de voorpagina: “Lesgeven is een nevenactiviteit geworden”. Aan de hand van gedetailleerde dagboeken van 14 leerkrachten blijkt dat er meer uren gaan naar vergaderen, overleg, administratie en logistiek dan aan lesgeven. Maar dat wist natuurlijk iedereen al lang die het onderwijs een beetje volgt. De Standaard loopt altijd een oorlog of een bezetting achter. Wat mij echter verbijsterde is het extreem laag aantal uren dat door leerkrachten besteed wordt aan lesvoorbereidingen. Zo is daar Benjamin – aan zijn foto met kamerbrede lach te zien een eersteklas idioot. Benjamin geeft per week 16u40 les en bereidt die allemaal op 2u00 voor. Het is alsof een concertpianist na een kwartiertje oefenen eventjes het pianoconcert voor linkerhand van Ravel gaat uitvoeren. Er is ook een zekere Elke. Zij geeft per week 23u20 les en heeft daar slechts 3u55 voorbereidingstijd voor nodig. Ook haar foto toont een deprimerend mengsel van zelfingenomenheid en debiliteit. Onderwijskoppen haal je er helaas zo uit – niet alleen op anti-Trumpbetogingen maar zelfs op een naaktcamping. Elke verklaart trots: “Ik heb het graag druk, ik ben een bezige bij.” Ik vermoed dat zij nog niet vastbenoemd is en hoopt dat haar directie meeleest: dat bijtje moeten we zeker in ons korfje opnemen! Ik kan in elk geval met absolute zekerheid zeggen dat de lessen van Benjamin en Elke op geen kloten kunnen trekken. Beiden besteden wel respectievelijk 10u00 en 14u00 aan “andere”: plezante activiteiten, schoolfeestjes, uitstapjes etc. En dan vragen we ons dus allemaal af waarom het onderwijs de Titanic achterna gaat. Ik heb als scholier in de jaren zeventig het begin van de ziekte meegemaakt. Wij kregen toen de eerste onderwijsexemplaren van Mei’68 als “een verfrissende wind” voor de klas. Deze uit de baarmoeder gerukte behaarde en bebaarde bosmongolen waren vaak niet op de hoogte van de elementairste kennis van hun vak. Of wat denk je van een leraar Engels die niet wist dat men “I am” ook mag afkorten tot “I’m'”? Echt gebeurd. Tegenwoordig hoeft niemand ook nog maar iets te kennen of te kunnen. Men werkt met “basiscompetenties”. Voorbeeld voor het vak Nederlands: de cursist moet een klacht kunnen uiten. Hoe dat gebeurt, speelt blijkbaar geen rol. Als de cursist “bah!” of “shit!” zegt, is de basiscompetentie “een klacht uiten” verworven. Dit alles onder het welwillend oog van de “onderwijsexperten”. Hun belangrijkste basiscompetentie bestaat erin om iedereen te laten geloven dat de stinkende walmen van slecht verteerde onderwijshervormingen die uit hun reet komen naar viooltjes en wierook ruiken. Ach – het onderwijs! In geen enkele beroepsgroep lopen zo veel politiek correcte idioten rond. Enkele voorbeelden die ik met eigen oren heb gehoord. Grammatica is “fascisme”. Het gebruik van “u” is “feodaal”. Dingen uit het hoofd leren is “onderdrukkend”. Inspanning vragen werkt “ontmoedigend”. Testen, examens en evaluatiecijfers zijn “neokoloniale instrumenten om mensen van andere culturen uit te sluiten”. En ga zo maar door. Sorry Becu, maar ik kan het alleen maar zo verwoorden: het onderwijs is een schijnheilig shithole dat zo’n waardeloze uitwerpselen voortbrengt dat geen enkel normale riool dat kan of wil slikken. Gelukkig is het einde in zicht: een maatschappij waarin elk echt leren wordt afgeschaft. Want dat betekent “boko haram” letterlijk: boeken zijn des duivels.

  • hans BECU zegt:

   niet doordraven marc. Er zijn ook nog competente leraars, en niet alles wat foutloopt alhier is te relateren aan de Islam.

   • Marc Schoeters zegt:

    Becu – ik vind het beledigend en stuitend hoe jij mijn decennialange negatieve ervaringen als gedreven leerkracht in het onderwijs van tafel veegt met de letterlijke dooddoener: “niet doordraven marc”. Jouw reactie lijkt als twee druppels water op die van schooldirecties, onderwijsexperts, pedagogisch geschoolde minkukels, idiote doorlichters en slechts aan hun eigen kleine belang denkende beleidsmensen. “Niks aan de handa” – om het met de grote volksschrijver Reve te zeggen. Geen wonder dat zoveel leerkrachten angstvallig hun kop houden. In het onderwijs geldt één gouden regel – je smoel houden of oprotten. Is dat geen mooi politiek correct credo? Buigen voor de algemeen heersende idiotie – op straffe van broodroof! Hoe heet zoiets – terreur? Nee – ik draaf niet door. Werkpaarden en ezels in het onderwijs draven nooit door. Zij trekken en sleuren een gedrocht dat hun inspanningen niet waard is – en zakken ten slotte zonder een zucht te slaken door de knieën.

    Gedreven leerkrachten hebben één ding gemeen: zij haten de aan hen opgelegde domme administratie en zinloze vergaderingen – en verkiezen tégen hun directe zelfbelang in hun kostbare tijd te besteden aan onmisbare lesvoorbereidingen en het ontwikkelen van eigen kwaliteitsvol lesmateriaal. Dat wordt hen door de hogere regionen van het onderwijsveld – bemand door personen die stuk voor stuk erbarmelijke leerkrachten waren en daarom vluchtten in de meer lucratieve bezigheden van inspectie en beleid – niet in dank afgenomen. Gedreven leerkrachten worden gebrandmerkt als “administratieve sloddervossen”. Hun inhoudelijke meerwaarde wordt op geen enkele manier op waarde geschat. Zo’n schandelijk onderwijsbeleid ontgaat natuurlijk niet beginnende en in geldnood verkerende leerkrachten – die als schoothondjes hunkeren naar hun vaste benoeming. Tijd besteden aan kwaliteitsvolle lessen wordt nauwelijks beloond. Investeren in overbodige administratie en zwijgend je kop houden of schaapachtig instemmen op vergaderingen des te meer. En zo krijg je dus beginnende leerkrachten die per week 20 uur lesgeven, 20 uur zoet zijn met zinloos papier- of computercorvee, en nauwelijks 4 uur overhouden voor lesvoorbereidingen. Beginnende leerkrachten kiezen dus – menselijk, al te menselijk – eieren voor hun geld. De schoorsteen van het eigen gezinnetje moet roken. First things first – en dat is níét kwaliteitsvol lesgeven. Voor de vaste benoeming volstaat het administratief in orde te zijn, één kijklesje voor de directie om de schone schijn op te houden – en fuck al de rest. Dat de leerlingen of cursisten een oersaaie leerkracht voor zich krijgen – die van toeten noch blazen weet en nauwelijks tijd over heeft voor een kwaliteitsvolle les of zelfs een kwaliteitsvol liefdesleven – who cares? Zeker niet nulliteiten als “onderwijsexpert” Van Damme – of zijn nog minderwaardigere broodheren op het ministerie van onderwijs.

    Ik geef Eric op deze blog duizend procent gelijk. There is something rotten in Denmark. Hoe komt het dat zoveel leerkrachten solliciteren in het volwassenenonderwijs? Terwijl er in de secundaire scholen van centrumsteden als Brussel, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Genk en Gent zo’n nijpend tekort aan leerkrachten is? Hoe zou dat toch komen? Rarara? Jongere collega’s uit het volwassenenonderwijs waarin ik werk bekennen mij – vanzelfsprekend onder vier ogen en schoorvoetend – wat de ware reden daarvoor is. Kwaliteitsvol lesgeven in de “concentratiescholen” van de centrumsteden is een onmogelijke en onmenselijke opgave geworden. Geen “onderwijsexpert” of beleidspersoon trekt dat nog recht – het is een absoluut verloren zaak. Die vermaledijde scholen lijden onherroepelijk en onherstelbaar onder de terreur van barbaren die de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn, een hartsgrondige hekel hebben aan kennisverwerving of wetenschappelijke nieuwsgierigheid, de evolutietheorie van Darwin haten, niets willen horen over de Holocaust, hun blanke (“witte”) leerkracht brandmerken als de ultieme vijand, vrouwelijke leerkrachten intimideren, het schoolplein beschouwen als een vrije markt voor hun drugshandel en voor hun patriarchaal testosterongeloof. Doordraven – ik? Hallo – Becu? Vergeet het maar – hé!

    Waarom lijk ik zo verbitterd – en zo vol “doordraverij”? Omdat ik mooie herinneringen heb – aan tijden zonder “onderwijsexperts” en zonder barbaren die ons bijna tweeduizend jaar oude westerse onderwijs om zeep hebben gebracht. Ik zou mijn diepste eerbetoon willen betuigen aan Meester Buermans – mijn onderwijzer van een halve eeuw geleden. Ik heb in mijn leven nooit of nooit een betere leerkracht gekend. Fenomenaal – wat die man een jonge en leergierige geest als ik bijbracht over biologie, grammatica, hoofdrekenen, opstel schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde. Met discipline – en een warm hart. Hij had geen idee van idiote beleidsconcepten als “basiscompetenties” – nee. Maar hij bracht ons als een échte leerkracht wáre kennis en wérkelijk kunnen bij. Zo’n onderwijzers maken ze heden ten dage niet meer. No way. Meester Buermans en ik ontmoetten elkaar tot wederzijdse vreugde in de jongensschool van de Brederodestraat – op het Antwerpse Zuid. In de zoete tijden van de jaren zestig – toen Antwerpen nog een écht welvarende en warme stad was. Ach – al die hedendaagse politiek correcte idioten hebben werkelijk géén enkel idee wat onze samenleving de afgelopen veertig jaar verloren heeft. Écht – géén énkel idee! Antwerpen koekenstad – dat was niet zomaar een slogan maar echte werkelijkheid voor een arbeiderskind als ik. In de stadsscholen van Antwerpen kregen vijftig jaar geleden jonge geesten nog volledig de vrije ruimte – om vrank en vrij uit te groeien tot een groot talent of een waarachtig genie. Ik werd op mijn tiende jaar geconfronteerd met Darwin, Einstein, Kafka. Kom daar in deze erbarmelijke en beschavingloze “multiculturele” tijden nog maar eens om! Tot mijn diepe leed moest ik helaas vernemen dat Mijnheer Buermans zich begin jaren tachtig met ziekteverlof heeft teruggetrokken als bezielende onderwijzer. De tijden waren aan het veranderen – en niet ten goede! De Brederodestraat werd het exclusieve jachtveld van Turkse fascisten – die slechts één programmaatje koesteren voor hun erbarmelijk nageslacht. En toen was het afgelopen met het ware onderwijs. Wat overblijft van mijn authentieke Antwerpse geboortewijk is een leeghoofdig slagveld – waar Erdogaanse nazi’s stenen gooiend en brand stichtend hun gelijk proberen te halen. Nee – dat is mijn wereld niet meer. No way! Mijn wereld dorst naar ware kennis en waarachtig onderwijs. Maar de domme “onderwijsexperts” en het laffe overheidsbeleid hebben mijn schone en superieure wereld verraden – ten voordele van de gemakzucht en de barbarij. En wat die politiek correcte wormen ook beweren – West-Europa is een aflopende zaak. Het incontinente continent glijdt af naar de wereld die wij dachten al sinds de 7de eeuw achter ons te hebben gelaten. West-Europa staat echt voor het nulpunt. En zijn ooit zo superieure onderwijs – wieg van de beschaving – heeft zijn eigen toekomst verraden. En dat is héél slecht nieuws voor alle kinderen die hier geboren zijn – ongeacht hun achtergrond. Marc Schoeters heeft gelukkig geen kinderen. Hij zoekt voor zijn laatste levensperiode schonere en vrijere oorden op. Zoek het dus voortaan maar zelf uit.

 11. hans BECU zegt:

  Eric
  Het is niet de migratie op zich die oorzaak is van de onderwijsellende. Het is de cultuurrelativistische linkse aanpak ervan, zeker ook in het onderwijs, die de oorzaak is.

  • Eric zegt:

   Die cultuurrelativistische aanpak, niet alleen op vlak van onderwijs maar in alle domeinen van de samenleving, werd West-Europa in 1975 middels de Conventie van Caïro en de Resolutie van Straatsburg door de Arabische wereld opgelegd. Niet alleen werd West-Europa, in ruil voor de zekerheid dat de oliekraan niet zou dichtgedraaid worden, verplicht massa’s Arabische arbeiders op te nemen, maar ook werd het gedwongen deze immigranten alle rechten toe te kennen die de Europese ingezetenen hadden verworven (huisvesting, gezondheidszorg, gratis onderwijs etc.). Van tijdelijke contracten was geen sprake. Bovendien moest West-Europa de Arabieren hier verzekeren dat ze hun godsdienstige en culturele leven voort konden zetten. Verder werd er afgesproken dat ‘met behulp van de pers en verschillende voorlichtingsorganen een gunstig klimaat voor immigranten en hun families werd geschapen’. Ten slotte was er de eis (die werd ingewilligd) dat men met behulp van de pers en de academische wereld de lofzang zou aanheffen op de Arabische cultuur (zie Oriana Fallaci, De Kracht van de Rede, p. 177 e.v.). De linkse, cultuurrelativistische koers die sedertdien hardnekkig aangehouden is werd dus door De Arabische wereld opgelegd en was niet het gevolg van een vrije politieke keuze. Daarom ook dat in West-Europa rechtse partijen in hetzelfde bedje ziek zijn. De chantage vanwege de OPEC-landen is algemeen, cultuurrelativisme is een houding die de politieke gezagsdragers zich onder dwang hebben eigen gemaakt. Vandaar het absurde theater dat politiek in west-Europa is geworden, de waanzinnige, zogenaamd ‘politiek-correcte’ beslissingen die nog steeds aan de lopende band worden genomen en die veel lijken op pogingen de collectieve zelfmoord van West-Europa en haar beschaving te organiseren. .

 12. Pieter De Geest zegt:

  In elk geval zal het van de nieuwe leerkrachten moeten komen, die je zullen vertellen (Englisch spoken) :
  “We are the students of today
  attending the schools of yesterday
  being taught by the teachers of the past
  with methods from the Middle Ages
  to solve the problems of the future.”
  Op een internetpagina over een trefdag lerarenopleiding met als thema “Educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding” eind 2015, werd mijn aandacht getrokken door de gastspreker Arjen Wals, prof transformatief leren voor socio-ecologische duurzaamheid, met haar lezing over duurzaamheid als katalysator van onderwijsvernieuwing :
  “Aandacht voor duurzaamheid in onderwijs betekent niet dat er een nieuw vak of domein bij moet komen. Het gaat feitelijk om een systeemverandering waarbij 3 pijlers van het onderwijs in samenhang worden ontwikkeld:
  1) het curriculum met de feitelijke inhoud,
  2) het onderwijzen zowel de algemene pedagogische omgang met de leerlingen als het meer specifiek didactische handelen in relatie tot de leerstof, en
  3) de fysieke onderwijsleeromgeving, waaronder het schoolgebouw, het schoolterrein en de omgeving.”
  Duurzaamheid als stimulans en als een normatief kompas om het systeem te veranderen, lijkt me wel een goed uitgangspunt en goed geformuleerd!
  PPP betekent PowerPoint-Presentatie, maar staat hier voor People Planet Prosperity (of Profit?) :

 13. Hans Becu zegt:

  Pieter de geest. Geweldig dat jargon. Vind je overal terug, ook in de socio-culturele sector. Pure taalvervuiling. Alleen voor ingewijden. Moet toch eens een team linguïsten aanstellen om dat te analyseren. In dit verband zou het ook erg interessant zijn om de lerarenopleiding onder de loep te nemen. Staat gegarandeerd stijf van de politieke correctheid :Belgisch, niet Vlaams, royalistisch, sociaal-democratisch, superdiversiteit, gelijkheid, pro migratie…

  • Pieter De Geest zegt:

   Taal gaat niet alleen over de realiteit, maar taal schept ook een realiteit. Op dat vlak ben ik als cultuurflamingant het volledig met je eens. Maar is die realiteit vandaag juist niet dat je met beide voeten in een geglobaliseerde wereld bent terechtgekomen? Of had je gedacht dat prof. dr. ir. Arjen Wals met een UNESCO-leerstoel aan de unief van Wageningen zijn (niet haar, sorry!) lezing op deze trefdag voor lesgevers in de lerarenopleiding zou laten beginnen met het zingen van de Vlaamse Leeuw? Dan had je wellicht geen opmerkingen gehad? Je moet een beetje realistisch zijn! Schrijf je maar eens in voor de lerarenopleiding. Wanneer je geluk hebt, tref je er studenten aan die er ook zo over denken als jij en kun je er een inbreng hebben (er is inspraak voorzien, je kunt je kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger). In plaats van over duurzaamheid zou je het hier ook kunnen hebben over de 3 R’s (uit het Engels : Reduce Reduce Reduce), dan werd het onmiddellijk al wat concreter, een problematiek die je vandaag zowel als Vlaming als pakweg Chinees op je bord krijgt, vandaar het geglobaliseerd jargon dat op je afkomt. Taal is voor alles ook nog altijd een (communicatie-)middel, je moet daar een beetje pragmatisch in zijn, wat niet betekent dat je je taal en cultuur moet verloochenen!

Reacties zijn gesloten.