Exit het Nederlands als voertaal op school?

rellen2

Eén op de zes kinderen in het lager en middelbaar onderwijs spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. Tot hiertoe was de stelling van het gemeenschapsonderwijs (én van het vrije katholieke net) dat één voertaal op school een middel was tot integratie en het verhinderen van gettovorming. Bovendien kunnen de kinderen het Nederlands dan overbrengen naar de thuisomgeving en het gezin, de ouders vooral, waardoor ook daar aan inbedding binnen onze samenleving kan gewerkt worden.
Concreet betekent dat: Nederlands op de speelplaats, de refter, in de klas uiteraard. Maar het gemeenschapsonderwijs (GO!) wil daar nu komaf mee maken omdat het contraproductief zou werken. “Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands”, aldus Raymonda Verdyck, de iron lady van het GO! en bezielster van het idee. Proef de paradox in dat ene citaat. We gaan dus naar klassen waar Berbers, Turks, Spaans, Frans, en zowaar een beetje Vlaams wordt gesproken, en dat allemaal onder toezicht van één leerkracht die de toren van Babel mag animeren. Vrolijke chaos, dat wel. Maar pedagogisch moet dit zowat elke ondergrens overschrijden.

Mevrouw Verdyck is voor mij geen onbekende, we zaten aan de VUB in hetzelfde jaar filosofie/moraalwetenschappen. Ze is een 100% product van de sp.a-stal en, zoals bij alle topfuncties in dit land, naar boven geparachuteerd via de partijpolitiek. Ik zeg dat zonder jaloezie want het was toen al een sympathiek meisje, we hadden er veel plezier mee. Toen wij Kant en Hegel lazen, las zij de Story. Ze had altijd haar breiwerk mee voor als er een tussenuur viel. Een van de meest hilarische momenten maakten we mee toen ze examen politieke filosofie deed over een boek van Jürgen Habermas, en toen de prof doorhad dat ze het niet gelezen had, verontschuldigde ze zich met de bewering dat “politiek haar niet interesseerde”. We wisten toen al dat ze tot het Leuvense Tobback-netwerk behoorde en dat ze het ver ging brengen. Dit helemaal terzijde.

Doos van Pandora
Maar het is dus een onwaarschijnlijk dom idee, dat afvoeren van het Nederlands als bindende eenheidstaal op school. Met de huidige Brusselse rellen op de achtergrond, gevolg van een mislukt integratiebeleid, geeft het blijk van een soort kamikazedenken bij een bepaalde partijpolitieke minderheid in Vlaanderen. Het punt is namelijk dat het prijsgeven van het Nederlands als voer- en cultuurtaal de deur opent voor het tegendeel van inbedding, namelijk segregatie en het uiteenvallen van elk gemeenzaam sociaal weefsel.
Als we naar meertalig onderwijs gaan, gaan we ook naar een meertalige samenleving. Een optie als een andere, maar dan wordt het Nederlands hooguit een lingua franca, een door de meesten min of meer gebrabbelde, gemeenzame tussentaal met flexibele regels, waarmee je een brood kan kopen of de weg kan vragen. Een sollicitatiegesprek voeren zal al iets moeilijker zijn. Aan een volwaardig debat deelnemen, op televisie bijvoorbeeld? Vergeet het. Het verdwijnen van het Nederlands als cultuurtaal gaat dan gepaard met het oprijzen van subculturen zonder bovenbouw, die allemaal ook min of meer hun eigen sociale dynamiek hebben, los van iets wat de grotere gemeenschap verbindt. Ik moet er geen tekeningetje bij maken: vooral de Marokkaanse en Turkse subculturen zullen zich gesterkt voelen en een identiteit cultiveren waar wij op zijn minst vraagtekens bij plaatsen: een sharia-achtige visie op vrouwen bijvoorbeeld, of een Erdogan-achtige visie op de democratie, het moet allemaal kunnen als we de piste van Raymonda Verdyck serieus nemen.
Het Gemeenschapsonderwijs beseft niet wat voor een doos van Pandora ze opent. Of beseffen ze het wel en is dit een bewuste strategie om de dode heilige koe van de multicultuur terug tot leven te roepen? Een pre-electorale vondst om de allochtone gemeenschappen op te vrijen? Het onvermijdelijke stoplapwoord racisme kan hier eens in de andere richting gebruikt worden: het aanmoedigen van subculturen op school zal ook het onderlinge racisme tot leven brengen en dominante groepen (we weten allemaal dewelke) de plak laten zwaaien op de speelplaats en daarbuiten. Ik vraag me af in welke taal de directie deze belhamels nog tot de orde zal roepen, als je kan uitgelachen worden bij de taal die in Vlaanderen nog altijd als enige openbare voertaal geldt.
Benieuwd of de N-VA hier op haar strepen zal staan. Het ware nochtans een ideale bliksemafleider in deze dagen van Fornuisgate. Redt de Vlaamse linkerzijde met haar idioot voorstel de partij van Bart De Wever? Dialectiek, het was een favoriet onderwerp in die heerlijke studiejaren aan de VUB.

Vindt u deze column interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u tenminste eens goed kunnen lachen? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, misschien een goed idee. 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

33 reacties op Exit het Nederlands als voertaal op school?

 1. Hans Becu zegt:

  Godverdomme. Een partijpolitieke minderheid ? De enige die protesteren zijn nva en Vlaams Belang. De rest gaat akkoord, ook VLD en cd&v. Hilde Crevits is een ACW marionet. En weet Sanctorum nu nog altijd niet dat alle nivellerende onderwijsellende veroorzaakt wordt door de Koepels, waar de cultuurmarxisten van Acw, groen en spa de plak zwaaien, pedagogisch ondersteund door “wetenschappers”die afstuderen in door dezelfde cultuurmarxisten gedomineerde universiteiten, waar de progressieve pensee Unique en de politieke correctheid regeren, zeker in de faculteiten pedagogie, sociologie, en a fortiori in de lerarenopleiding. Niet moeilijk dat zoveel jonge leraars afhaken als ze met de realiteit geconfronteerd worden. Ze worden in hun opleiding gewoon belogen. Verschaeve had ze niet beter kunnen misleiden. De politieke overheid heeft bitter weinig te vertellen over onderwijs, de koepels en de syndicaten des te meer. De vrijheid van onderwijs, nietwaar. Weet JS dat niet ? Ondertussen worden de leraren door die combinatie van syndicale en koepeldictatuur gereduceerd tot bleke functionarissen en pure uitvoerders, een job waarin alleen acw huismoeders die lesgeven zien als een bijjob naast “de kids” zich nog thuisvoelen. Als je de prententie hebt een blog vol te pennen, en daar zelfs donaties voor te vragen, lijkt elementaire feitenkennis een minimum, en ook een minimum aan elementaire intellectuele eerlijkheid. Misschien is Dewever een gezond antidotum in dit ideologisch geuniformiseerde maatschappelijk bestel, maar dat dringt blijkbaar tot Uw door de walm van fornuisgate-hoe bedenk je het ? – bedwelmde hersenen nog altijd niet door.

 2. wim van rooy zegt:

  Het valt me op dat links (lato sensu, want iedere partij werd er door geïnfecteerd) pro is. Dat betekent ook de vrijzinnigheid, de loge,… Vroeger legden die tussen elke boterham een pastoor, maar nu vrijen ze de islam en de allochtonie en de oikofobie op. Ze weten het nog niet, maar ooit wordt deze quislings de definitieve rekening gepresenteerd. Hun kiezers verlaten nu al en masse de rangen.

 3. Paul Vanhoovels zegt:

  Ik begrijp ditmaal uw opwelling.
  Maar als U spreekt over gereduceerde bleke functionarissen dan moet ik U wel mededelen dat het niet alleen in het onderwijs het geval is maar ook in de andere departementen. In het ene een beetje meer dan in het andere. Dat wel. En best gebruikt U dan de juiste bewoordingen en spreekt U beter over gemanipuleerde functionarissen. En met aan het hoofd van de meeste van die departementen de omerta. Mijnheer de omerta en mevrouw de omerta dus.
  Met daaronder een hiërarchisch vijgenblad dat waakt over de toepassing van de hiervoren vermelde regel. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds.
  Verassend is wel dat er minder en minder te rapen valt en dat daarom de Heren en Dames zelf begonnen zijn met die geheimzinnige doos van Pandora te openen.
  Spijtig dat U weer begint over De Wever. Inderdaad; De Wever en zijn partij zijn ditmaal terecht tegen de onzin die heden gepropageerd wordt in het onderwijs.
  Niet dat ik het Nederlands boven alles adviseer. Maar als men toch begint te prutsen dan kan men beter het Engels of Spaans adviseren als gemeenschappelijke voertaal.
  Dan zijn de Belgen de koplopers als wereldburgers en valt het oreool die Walen zich aanmeten in de modder. Dan kunnen wij Vlamingen eens vragen aan een stuk onbenul waarom hij te dom is om een wereldtaal aan te leren. Een echt bindende taal in dit land kan dus nooit het Nederlands noch het Frans worden. Er zal altijd een achtergestelde groep blijven die nooit de bekwaamheid of IQ zla hebben om een tweede taal machtig te worden.
  Bovendien vrees ik dat we zelfs leraren hebben die met eenzelfde probleem sukkelen.
  Het vereiste IQ werd immers vroeger nooit echt getest om hun diploma te verantwoorden.
  Ik ken er velen die vroeger voor leraar hebben gestudeerd en die de studies pas hebben aangevangen omdat er in het hoger middelbaar onderwijs teveel talen werden onderricht waarmee ze het te moeilijk hadden. Die talenproblematiek werd zodoende ondervangen door een paar uurtjes Psychologie. En zelfs voor de onderwijzers door een paar uurtjes knutselen en tekenen.
  Ik beweer niet dat het nu nog zo is. Ik beweer alleen hoe het vroeger was.
  Leraar of onderwijzer worden was soms in veel gevallen de vluchtheuvel voor dezen die het gewone hoger onderwijs dus niet aan konden. En voor dezen die meestal wel slimme ouders hadden die voldoende relaties en kennis hadden om te beseffen hoe ze hun kroost konden vrijwaren om een stiel te leren.
  En ik beweer ook niet dat dit het geval was voor allen die in het onderwijs sukkelden.
  Ik ken inderdaad ook leraars die hun man of vrouw kunnen staan. Maar dat hebben ze niet steeds opgeladen via hun studies die toegang gaven tot het beroep.
  Er is zelfs een tijd geweest; en nog steeds; dat vrouwen meer geschikt geacht werden om in het beroep te vertoeven. Vrouw zijnde verantwoorde dus al het half diploma.
  De vrouwen moeten dus niet steeds klagen over discriminatie.
  En over positieve discriminatie zwijgen ze liefst zoals de meeste politiekers zwijgen over hun bijverdiensten. Wat niet gezegd wordt bestaat immers niet want alleen woorden brengen stomkoppen op verdoken gedachten. Daarom ook worden er zoveel vakken onderwezen.
  Terwijl de student daar zijn energie in steekt komt het realistische weten minder aan bod.
  De volgende generatie moeten niet te vlug alles weten.
  Ze moeten toch wachten tot de oudere generatie verdwenen is. Opgepast, hier ook zijn er uitzonderingen!
  En dan kom je tot prappante bevindingen. Dan krijg je bij bevraging van jongeren de antwoorden dat Putin de koning van België is en Erdogan onze Eerste Minister. Lach maar niet want er bestaat zelfs een TV-programma over. Kun jij begrijpen dat dergelijke kalveren Latijn en Grieks studeren?
  En misschien nog zullen slagen in die studies? Wel ik begrijp dat niet.
  Waar leeft die jeugd? Mogelijk op de planeet Mars maar alleszins niet onder ons.
  Moebarak was destijds zelfs de armste Egyptische vrouw die geen centjes had om in een huis te gaan wonen. Dit als summum van de bestaande kolderjeugd.
  Ze mogen ook pas dan bewijzen wie de slimste is wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen.
  Zolang ze menstrueren krijgen ze toch te weinig bloed op de hersenen.
  Alhoewel; meisjes zijn toch slimmer dan jongens. Of misschien vroeger rijp?
  Wat er dus bij jongens de oorzaak kan zijn weet ik nog steeds niet.
  Ik vermoed dat zij teveel in duistere boekjes zitten te bladeren.
  Zij moeten instuderen wat meisjes reeds lang weten en zien.

 4. bertie zegt:

  ¿Quieres jugar conmigo? *
  *Wil jij met spelen?

  was de misleidende titel van het desbetreffende vergoelijkende artikel in Het Nieuwsblad.

  (Hoeveel duizenden scholieren van de ruim 25% die het Nederlands niet als thuistaal hebben in de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen, zouden er in feite Spaans spreken? Er worden alleen statistieken bijgehouden van wie het Nederlands niet als thuistaal heeft, niet van de thuistaal zelf als dusdanig. Hoe kunt ge nu op die manier in ’s hemelsnaam een degelijk onderwijsbeleid uitstippelen? Dit is onfris nattevingerwerk van mevrouw Verdyck.
  Want iedereen heeft natuurlijk wel onmiddellijk door dat het in de concentratiescholen van het gemeenschapsonderwijs om het mohammedaans gaat, in al zijn taalvarianten.)

  Walgelijk fake news van linkiewinkies! En dat zijn 2 tautologieën en 2 pleonasmen dooreen, voor wie nog iets onthouden heeft van de les Nederlandse spraakkunst.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Juist. Het zullen er weinig zijn die Spaans spreken.
   Maar noteer dat ik Spaans; idem dito voor Engels; niet aanbeveel omwille van het feit dat het thuis door velen zou gesproken worden maar omdat het talen zijn waar je beter mee terecht kunt in de wereld. Mijn standpunt is; wanneer je toch begint te modderen dat je dan tenminste een vreemde taal aanleert die je kan vooruit helpen.
   En dus niet het berbers of andere producten uit de zandbak. Trouwens een hele hoop van die talen kent zelfs geen schriftelijk alternatief van de spreektaal.
   Wat zou je zeggen mocht men verplichten om het Grieks of Latijn te gebruiken voor kleine peuters omdat ze dan het Oud-Testament zouden kunnen lezen?
   Mogelijk scherpt de studie van deze twee talen wel het waarnemingsvermogen aan maar zelfs dat betwijfel ik. Men gaat graag voorbij aan het feit dat leerlingen met een hoger IQ
   gewoonlijk deze studies aanvatten. Dus meestal bezitten ze reeds dat aangescherpt opnemingsvermogen.
   Vroeger was dat wel een noodzaak om dat de vele naslagwerken om bepaalde vakken te studeren veelal in deze talen gedrukt waren.
   Maar heden zijn er bruikbaarder alternatieven die deze talen vervangen; ook voor wat betreft taalvaardigheden en geheugen aanscherpen. En als de pastoor zijn mis-tekst niet meer kan memoriseren wegens aankomende seniliteit dan kan hij deze tekst voor mijn part op zijn hemdslip schrijven. Gebeurt er in de kerk misschien nog iets dat meer aandacht weerhoudt bij meestal seniele bezoekers.
   Vroeger was er steeds een gedeelte dat; omringd door een waas van mottenbollen-geur; lag te slapen tegen de kerkpilaren. De motten waren er wel afgeborsteld. Om dan tijdens de communie-gang een eindsprint in te zetten naar het dorpscafé. Leve de vrijheid!!!!
   De pastoor had zijn knopen of zijn kwartje in zijn offerbak en de vrouw thuis; die tang;
   wist van toeten of blazen dat de paar frank die ze op zopen; en bij mekaar hadden gesjacherd bij de patatten-verkoop; in de plasbak van het café terecht kwamen.
   Tegenwoordig is die folklore ook wel geminderd want de paar hard-liners in de kerk doen wel beter hun best om wakker te blijven. Ik schreef het reeds.
   Godsdienst kan het begin zijn van alles maar ook het eindresultaat worden van zot zijn.
   En nu sturen ze dus een waterzooi van nieuwe fanaten op ons af die ontsnapt zijn uit hun zandbak. De eindsprint is ingezet.
   Ditmaal gaat ook het lerarencorps zot worden.
   De “burn-outs'” zullen niet meer op zich laten wachten.
   Zwaar beroep! Ik begin het ook te beseffen. En als er voorheen een of ander jolig element in de klas riep: “Ihr könnt mich gern haben!” dan verstond de leraar er misschien nog iets van maar als het nu in het Arabisch mag dan staat hij/zij daar met zijn/haar mond zonder tanden. De tandartsen zulle er beter van worden.
   Zonder tanden geeft wel een onverzorgde indruk.
   Het is ook een dementie-verschijnsel.
   De basis is er om dus te verantwoorden dat ze vroeger op rust moeten.

 5. Marc Schoeters zegt:

  Ik zien de bropleem nie. Wat taal ne mens sprekt is tog nie zoo belangreik¿ Goe med ellkaar sijn is de essence. Saamen lefen in 1 maadscappij waarrin iderien troots kan zein op zien eige kultur! Reespek! Elk bekje singt zooals het gevoogeld is! Ik bin leerar Niederlands in het onderweis en been van Tuurkse avkomst. En ik juig de nieve matregel van gansharte teo! We kennnen alle die gasten da crietiek hebbe. Rasiesten! Doeikes!

  • hans becu zegt:

   Juist Moestafa. We willen echt af van die polarisatie, dat Wij-zij. We willen verbinden en verenigen. We moeten de boel samenhouden. Samen !, zoals in Antwerpen. Allen naar het Fornuis dus, ons nieuwe kampvuur. En nog belangrijk : alleen Vlamingen die Vlaemsch spreken mogen gestigmatiseerd worden. Die zijn daar immers in de loop der eeuwen tegen geïmmuniseerd.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Lap! Het begint al met die “burn-outs”.
   Er zullen er nog volgen. Zeker weten!

  • Marc Schoeters zegt:

   Pss 1 fautje. Tis natuurlik niet Tuurkse maar Türkise. Just is just 🙂

 6. Roger platteau zegt:

  Wat zullen ze nog uitvinden ten bate van de allochtonen.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   De problemen zijn maar tijdelijk hoor.
   Ze zijn bezig met het namaken van de teletijdmachine van professor Barabas.
   We stoppen er een Turk links in en een Berber rechts en binnen de twee minuten zijn ze aan het vechten in hun verre zandbak terwijl de ene roept “Allah Akbar” en de andere antwoord”Hallah Hakbar”. Deze laatste is wel een stotteraar. Ook dat nog!
   Mens; ze sturen hier wat binnen!

 7. walter maes zegt:

  100% akkoord.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Hoe kun jij nu al akkorrd gaan om 11:20 uur met iets dat ik schrijf om 11:52 uur?
   Je hebt ook een glazen bol zeker?

 8. Marc Schoeters zegt:

  Een vriend van mij die lesgeeft in het Gemeenschapsonderwijs heeft één Tibetaanse leerlinge in zijn klas. Het is een fijne gedachte dat dankzij Raymonda en haar wijze raadgevers dat kind op school voortaan Tibetaans tegen zichzelf mag praten. Go!

  • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

   Dat is wat anders dan één dove leerlinge in de klas. Nu hebben dove kinderen recht op een tolk Vlaamse Gebarentaal in de klas, maar dat is ook weer niet zo evident. Tolken mogen niet van de overheid in dezelfde klas hun tolkopdrachten uitvoeren, ze worden telkens naar een andere school gestuurd. Nefast voor (de motivatie van) de leerlingen. En de leerkrachten zijn het beu om telkens weer de nieuwe tolk van informatie (als voorbereiding van de les) te voorzien.
   Ik heb zelf nooit een tolk of Geïntegreerd onderwijsbegeleiding gehad. Ik schreef gewoon de nota’s over van mijn vriendin, die naast mij zat. En ’s avonds deed ik dan zelfstudie. De logopedielessen gebruikte ik om mijn Frans bij te spijkeren. Al een chance dat de logopediste in het Brusselse woonde en perfect tweetalig was.
   Ik kan me niet voorstellen hoe je een klas met twintig mensen uit alle hoeken van de wereld kan begeleiden, als er een kakofonie van twintig talen door het lokaal galmt. Of dat de leraar dan Arabisch of Pools moet spreken, om de leerling te helpen met zijn Nederlands? Absurd toch?

 9. Johan Verleye zegt:

  Ach, jongens … Jullie zoeken het allemaal veel te ver.
  Die Raymonda Verdyck bedacht plots dat het alweer een tijdje geleden was dat ze nog in het nieuws was geweest en puzzelde een voorstel samen waarmee ze
  (1) in het journaal zou komen
  en
  (2) zou bevallen van een heel erg politiek correct statement
  Twee vliegen in één klap.
  En alle ‘democratische’ partijen gingen natuurlijk meteen achter haar gaan staan om niet voor racisten en conservatieven te worden uitgescholden.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Een vliegenmepster dus!
   Dat valt nog mee.
   Mensen met macht moeten toch iets of iemand kunnen pesten.
   Dus Raymonda; mep maar op die vliegen. Dan blijft de str..t langer intact die ik voor jou voorzien heb.
   Oei! Laten we deftig blijven.
   Maar toch!! De lust bekruipt mij om anders te worden.

 10. Koenraad zegt:

  Volgens wikipedia zijn er ± 6.800 levende hoofdtalen. Dat wordt leuk in de GO!-klas, vlot voorbij de toepassing van de taalwet. De overheid legt – gelukkig – geen maximum op in verband met het aantal kinderen dat in één klas mag zitten. Geen discriminatie inzake taalkeuzevrijheid op school. 78 verschillende moedertalen = minstens 78 kindjes in de klas ! Het beroep van leerkracht wordt ineens heel aantrekkelijk. Elke scholier krijgt automatisch 10 op 10 voor elke toets indachtig wat de meester van Grunberg ooit opmerkte: “Als wát er staat maar goed is. Of we het kunnen lezen doet er niet toe.” En op het einde van de leerplicht: een diploma naar keuze, afgeleverd door een robot.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Bah; zo erg zal het wel niet worden.
   Het getuigt van een toekomstvisie wat nu wordt voorgesteld.
   Wanneer Europa eindelijk echt één gemaakt wordt; wat “in sito” het gebruik van één taal veronderstelt; dan moeten al die af te danken tolken toch een nieuwe job vinden.
   Het onderwijs staat klaar! Ieder bruintje met een afwijkend taaltje krijgt dus een persoonlijke tolk. En we moeten toch een reden vinden als verklaring waarom we in faling geraakten. En als het zo ver is sturen we al die bruintjes terug naar de heimat omdat het geld op is en we de tolken niet meer kunnen betalen. Maar dan zijn die vertalers ondertussen ook al met pensioen. En ook dat betalen we niet meer om bovenvermelde redenen. Op is op!
   Het voordeel is wel dat we over dat pensioen reeds allemaal akkoord zijn dat het niet meer betaald zal worden.
   En de politiek is gered. Anders moeten ze nog gaan toegeven dat ze teveel van de put in hun zakken hebben gestoken. Pas als de overheid (politiek dus) zich er uit moet lullen blijkt dat er hier of daar toch een paar vernuftige kerels tussen te zitten.
   Spijtig wel weer voor al die bomen die tot pulp worden vermalen om al die zwanzerij;
   of moet ik zeggen “zwijnerij”; kenbaar te maken aan het plebs.
   Tegen de aankomende verkiezingen is de zaak rond.
   Ze moeten toch iets hebben om zichzelf bovenop te stoefen op die folders.

   • Ines zegt:

    Nee, niet “ieder bruintje met een afwijkend taaltje” krijgt een tolk, mr Vanhoovels. Stop met met die leugens. De voertaal is en BLIJFT Nederlands, alleen worden de kinderen niet gestraft als ze een keer iets zeggen in hun moedertaal. Een moedertaal die ze al geabsorbeerd hebben in de baarmoeder. Die realiteit is er nu al in de klassen. Scheid de feiten van de ideologie! U zou beter wel naar het journaal kijken ipv te wachten op de regenboog van Sabine Hagedoren.

 11. bertie zegt:

  We kunnen ze niet bestraffen, dus zullen we er maar beleid van maken.
  In vroeger tijden heette dat capitulatie.

  Wat is er eigenlijk mis met als beleid de Nederlandse taal altijd en overal te verplichten –
  en daarmee Vlaming onder de Vlamingen te MOETEN worden, als voorwaarde om hier permanent te MOGEN blijven?
  Dat we individuen die ons beleid overtreden niet gaan bestraffen, is nobel, in afwachting dat zij zullen voldoen aan onze verwachtingen. Maar daarom gaan we ons beleid nog niet aanpassen. Of wel? Welk signaal geven we daarmee dan?

  Ga liever nu eens kijken in de concentratiescholen, hoeveel juffen er op een ouderavond met hand en tand proberen uit te leggen wat hun kleine aan het uitspoken is in de klas. Zij heeft hun opvoedingshulp meer dan nodig, want de pedagogische tik die veel zou kunnen oplossen, is aan haarzelf strikt verboden. En alhoewel de ouders in dit land zelf al meer dan een generatie geleden geboren zijn en die stouterik natuurlijk ook, mogen papa, mama en de kleine alledrie doen alsof ze er geen halve letter van verstaan. De moeder doet niets meer dan schaapachtig glimlachen en bemoedigend knikken. En de vader, àls die al meekomt, weigert – uiteraard – ook nog om die vrouwelijke leerkracht een hand te geven. Maar thuis lachen ze alledrie om ter hardst met die onnozele Vlamingen en hun waanzinnig onderwijs naar naïeve opvoeding tot wereldburger.

  Allemaal beleid, dat de autochtone rest van ons met bakken geld aan het ondersteunen is, want anders zijn we bekrompen racisten. Prachtig, toch!

 12. hans becu zegt:

  Ines
  Ze worden niet -meer ?- gestraft als ze eens Turks praten, stel je. Je moet je zelf aan de feiten houden. In de reglementering wordt voorzien dat in klassikaal verband bepaalde- voorbereidende- taken mogen uitgevoerd worden in de thuistaal. Maar waar ligt de grens ? En voor welke taalgroepen geldt dat ? Ook voor die ene Kosovaar, of alleen voor de 10 turken in de klas.Dat is een eerste stap in de ontmanteling van een basisprincipe : in dit land, en op school, is de voertaal Nederlands voor iedereen. Nu begeeft het GO zich op een hellend vlak. Een taal leer je door ze te hanteren, hoe vaker hoe beter, en al de rest is flauwe kul. Teveel allochtonen, ook zij die hier geboren zijn, spreken slecht en arm Nederlands, net omdat ze gesegregeerd leven, en buiten de school nooit Nederlands praten. Elke avond voor de satelliet, en in de sportclub met eigen volk. En net omdat ze het Nederlands als cultuurtaal onvoldoende beheersen, beperken ze hun studiemogelijkheden, en vallen ze meer dan nodig is terug op het beroepsonderwijs. Men moet echt eens een keer ophouden om de zaken om te draaien. En emancipatie vereist soms een vorm van dwang en gedecideerdheid. Go doet net het omgekeerde, en bestendigt vanuit een soft en melig multiculturalisme en valse tolerantie de taal- en dus ook de leerachterstand van anderstaligen. Om maar te zwijgen van de praktische moeilijkheden. Hoe zit het met de controlerende functie van de Leraar ? Hoe moet hij dat opvolgen ? Voor je het weet zitten alle turken of marokanen samen en doen ze geheel gesegregeerd hun eigen ding. Tot ze eisen dat ze hun examen in het turks mogen afleggen, want ze voelen zich….gediscrimineerd.

 13. Paul Vanhoovels zegt:

  Laten zeggen Hans. Laten zeggen. Als ze het toch allemaal beter weten dan heb ik daar geen probleem mee. Ik vrees dat ze die bruintjes geen dienst bewijzen met hun onnozel gedoe en ik vrees dat dit eveneens zal gelden voor het lerarencorps.
  Die bruintjes ben ik niet. Dus laat maar waaien. Mijn zienswijze is nooit gevraagd en er zal nooit rekening mee worden gehouden. Dus ik was mijn handen in onschuld.
  Het hoeft dus niet dat ik hier een geargumenteerde discussie opstart.
  Trouwens ik heb geen tijd om verder een debat te voeren over nutteloze dingen die bovendien toch buiten mijn macht liggen. En als uw mening zeggen toch steeds aanleiding geeft tot vijandige reacties hoeft het voor mij ook niet meer.
  Als bovendien de kiezer toch niks in de pap te brokken heeft dan kijkt hij maar beter in zijn vrije tijd naar het weerbericht met Sabine. Ik heb niet meer de mentaliteit dat ik de wereld nog ga verbeteren.
  Daarvoor ben ik te oud geworden met te veel ondervinding. Verstand durf ik niet beweren want met de leeftijd ontdek ik nog dagelijks dat ik dat veel te weinig heb.
  Ik zal mij dus beperken tot bereikbare opties.
  Bijvoorbeeld in mijn zetel gaan zitten in het zonlicht in mijn veranda ofwel een middagdutje nemen als het mij past.
  Voor mijn part kunnen ze in dit land verder de hort op.
  Zowel het beleid als de kiezers. Ik heb beide groepen leren kennen en ik vind dat ze mijn empathie noch inzet verder nodig hebben. Ik heb reeds decennia teveel empathie betoond en stel vast dat het toch geen resultaten geeft. Dus dan moeten anderen maar beter betrachten.
  De mens zal mens blijven. En alle dieren hebben er schrik van!
  En geen enkele school of onderwijs; in welke taal ook; heeft die mens socialer gemaakt.
  Integendeel zelfs.
  Veel succes gewenst nog voor dezen die er nog anders over denken.

 14. bertie zegt:

  Recente update: ook geen gemiddelden of medianen meer weergeven op rapporten, maar enkel nog smiley’s, bloemetjes of, hou u vast: kleurcodes.
  Want, en nu komt de keiharde confrontatie: “Klassen zijn te willekeurig samengesteld om eerlijk te kunnen vergelijken”.
  Dat gaat men dus aanpakken door iedereen zijn eigen taal te laten spreken in de klas en kleurcodes te gebruiken op rapporten.

  Ik heb in het verleden reeds bepleit dat de beruchte eindtermen het door de overheid opgelegde minimum minimorum is, dat schoolgaande kinderen 100% moeten beheersen vooraleer zij zouden mogen overgaan naar de volgende studiegraad. Maar dat is razendsnel verwaterd tot ongeveer de helft behalen op de eindtermen. Vandaag geraken ze in het gemeenschapsonderwijs amper nog boven nul.
  Volgens het GO! komt dat allemaal omdat de leerlingen hun thuistaal in de klas niet mogen spreken en omdat appelen met peren vergeleken worden. Maar als ze hun thuistaal in de klas mogen spreken en met kleurcodes op hun rapport, is dat binnenkort weer helemaal in orde.

  Wat gaat het volgende ei zijn dat mevrouw Verdyck gaat leggen als haantje-de-voorste bij het gemeenschapsonderwijs?
  Helemaal geen rapporten meer?
  “We merken dat kinderen en ook hun ouders die kleurcodes toch niet kunnen lezen, of volledig verkeerd interpreteren. Want van een rood bolletje denken onze Indische kindjes dat het goed is, en groen vinden de Chineesjes dan weer ronduit slecht, terwijl de mohammedaantjes overtuigd zijn dat ze met een witte score, helemaal blanco, de perfectie op hun rapport bereikt hebben. Wel, als we daar voortaan geen tijd meer aan moeten verspillen, kunnen onze leerkrachten die nuttiger besteden om zelf het Farsi, het Navajo en de Bosjesmannenkliktaal onder de knie te krijgen. Je zou er versteld van staan, hoe verscheiden onze willekeurige klassen ondertussen zijn samengesteld!”

  Exclusief onze taal in de klas kan niet, maar exclusief ónze kleurcodes op het rapport kan wel. Op die ongelooflijke culturele domheid staat echt geen maat meer, daar bij het linkiewinkieënde GO!

  Iedereen krijgt hier van jongs af aan met ons Vlaams onderwijs een ernstige opleiding van in de kleuterschool tot voorbij post-universitair. Dat vraagt enkel maar de nodige inzet en betrokkenheid van al wie op elk niveau van dat onderwijs geniet, daarin begrepen de ouders.
  Aan de jongeren van vandaag niet de minste inspanning vragen, anders gezegd hen in de grootst mogelijke onverschilligheid te laten opgroeien tot zij dwaze, karakterloze en naïeve wereldburgers zijn geworden, dat is ook een ideaal natuurlijk, maar alvast niet het mijne.

  • Hans Becu zegt:

   Terechte opmerking. Ons onderwijs zit volledig in de grip van linkse pedagogen, met een maakbaarheids-en gelijkheids- en niet-stigmatiserenobsessie. Met als resultaat een hellend vlak richting nivelleren naar beneden toe. Onze samenleving is kapitalistisch en meritocratisch, maar de in hoofden die de opleiding moeten organiseren domineert het egalitaire marxisme. De onzalige regeling via studiepunten die de Universitaire opleiding nodeloos verlengt, en vele studenten jarenlang in de illusie laten dat ze het wel zullen kunnen, tot uiteindelijk de bijl toch valt, jaren later. Contraproductief, frustrerend voor velen en onwaarschijnlijk duur. Zelfde geldt voor de onbeperkte toegang tot het hoger onderwijs, zonder ingangsproef. Massale aantallen buizen. Ook de studiekeuze is volledig vrij, zonder rekening te houden met de arbeidsmarkt. Massale instroom in de pretrichtingen zoals Pol en Soc, met als enige uitweg een jobke van niks of geen job. Of toch wel : massale tewerkstelling van links politiek activistische “ologen” in het zwaar gesubsidieerde middenveld, dat daarenboven als linkse denktank en opiniemaker fungeert om het electoraal verlies van linkse partijen te compenseren. Of om het duizendste rapport te schrijven over armoede of discriminatie. Ondertussen blijft de werkloosheid hoog door een structurele mismatch tss. aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. En nu lees ik dat het GO ook geen klasgemiddelden meer vermeldt op het rapport. Stigmatiseren ! De koepels zijn al 4jaar aan het palaveren over alternerend werken en leren, en willen weer uitstel. Ook de hervorming van het DKO sleept al jaren aan, en naar ik hoor dringt ook daar de linkse nivelleringsdrang door. Vaardigheden, en iedereen kan alles…we kennen het. Hilde Crevits is een ontgoocheling. Ze zit samen met heel de Cd&v in de grip van het ACW, dat ook via Peeters systematisch op alle beleidsdomeinen structurele hervormingen door de regering afremt. Hoe de kiezer, die het onderwijs uiteindelijk betaalt, daarover denkt interesseert die lui niet. Hoe de leraren dat zien evenmin. Men maakt een hoop stennis over transparantie en een cola zero in een restaurant, maar de absoluut non-transparante en ronduit dictatoriale manier waarop ons onderwijs georganiseerd wordt door de koepels met hun pedagogische appartchiks, daar ligt geen hond wakker van.

   • Johan Verleye zegt:

    Onlangs ontmoette ik m’n ouwe leraar wiskunde uit het hoger middelbaar. “Ach, Johan,” zei hij me, “als ze nu de leerlingen dezelfde examens zouden voorschotelen als in jouw tijd, ze zijn allemaal gebuisd. En ferm gebuisd.”

    Ik ben 62 jaar. Misschien moet ik nu, gepensioneerd zijnde, maar eens naar de universiteit. Misschien veeg ik met al die jonge studenten wel de vloer aan. “Stijn Streuvels?!? Nooit van gehoord.” “En hoe zat het nu ook al weer met de zon en de aarde? Draait de zon om de aarde of is het net andersom?”

    Sic transit gloria mundi.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Goed onderbouwde reacties! Een forum dient als ontmoetingsplaats waar men kan toegeven als er iets goed wordt aangebracht. Ik dacht er bij te voegen “door tegenstanders” maar tegenstanders zijn er niet op een echt democratisch forum.
    Ik beveel zelfs het “forum Politics.be” aan om een hoop Neanderthalers bezig te zien als hooligans.
    Partij-politiek in uiterste vorm benevelt het denken van mensen.
    Vooropgesteld dat ze kunnen denken natuurlijk.
    En als het streefdoel van sommigen er uit bestaat om anderen op de zenuwen te werken of kwaad te krijgen dan is bovenvermeld forum wel het geschikt strijdveld.
    Het is “the place to be” om mekaar zonder afspraak met one-liners de kop in te drammen.
    En met bovendien een moderatie die er ook niks van bakt.
    Maar het platste gespuis is er wel welkom. Er moet toch ergens een plaats zijn om het plebs aan het woord te laten. Maar als je afstand kan nemen van uitgekraamde onzin dan is dit forum aanbevelenswaardig. Je kan er dan zelfs regelmatig eens goed lachen.
    Maar niet te lang blijven ook niet. Tussen gekken is het enige redmiddel ook gek worden.
    En dat wens ik niemand toe.
    Maar wat het onderwijs betreft vrees ik dat we binnenkort een nieuwe lading gekken kunnen bij krijgen. En er worden er al zoveel geïmporteerd!

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Johan; wel geen strikvragen stellen hoor. De aarde kan niet draaien want die is plat. Onderste boven valt al het water er af. Vers 2877 van de bijbel!

   • Eric zegt:

    Volledig met H. Bécu eens. Het onderwijs is verworden tot een peutertuin waarin men veel te veel inspeelt op het emotionele aspect van de leerlingen en studenten, zodat ze nauwelijks nog aan studeren hoeven toe te komen. Wordt er wat teveel geëist, wordt er wat teveel gebuisd, dan is men al gauw een sadist die te weinig met de belangen en de eigenwaarde van het kind rekening houdt en het verhindert zich op ‘authentieke wijze te ontplooien’. Het zijn begrippen die stammen uit de pedagogie en de psychologie van de jaren ’60 en ’70, ze zijn volkomen achterhaald, maar toch houdt men zich er nog steeds aan vast, zonder met een veranderde en veranderende werkelijkheid rekening te houden. Zo is er al decennia lang een massale instroom van moeilijk tot niet inpasbare migranten waarover in hoogtechnologische en intellectueel ontwikkelde gebieden in Europa gedacht wordt dat men ze moet absorberen. Dat gegeven zou tot een volledige omschakeling van het onderwijs moeten leiden, zowel inhoudelijk als formeel, maar die omschakeling werd nooit gerealiseerd. Gevolg: anarchie in het onderwijs, leerkrachten die orkanen van haat, verwardheid, reli-ideologische verblindheid en een cultureel bepaalde onwil tot leren en studeren moeten opvangen en counteren. Ze worden enerzijds uitgescholden en bedreigd door leerlingen uit een cultuur waarin agressie normaal is, anderzijds worden ze door de overheid onder druk gezet om de diversiteit zo niet te verheerlijken, dan minstens te aanvaarden, om verdraagzaam te zijn jegens onverdraagzamen, kortom om op een zelverzakende en zelfverachtende manier ‘op te voeden’. Ergo: elk jaar weer een enorme uitval van onderwijzend personeel, plus een gebrek aan inschrijvingen in de lerarenopleiding, kortom, een groot tekort aan leerkrachten die zich als kotszakje willen laten gebruiken. Dat tot heden toe nog geen enkele minister deze processen, die al sedert de jaren ’80 het onderwijs domineren, heeft onderkend, begrepen en bestreden zegt veel over de kwaliteit van onze regeringsambtenaren. De laatste frivoliteiten van Crevits, bijvoorbeeld, bieden overigens weinig hoop op verbetering.

  • Johan Verleye zegt:

   Beste Paul,

   Dat vers 2877 uit de Bijbel, waar staat dat? Ik volg de lessen kosmologie in het Grootseminarie te Brugge en dat de aarde plat is, dat hebben wij in de Bijbel niet gevonden, hoor!

   Graag volgende verwijzing a.u.b: Genesis 1:1 (bijvoorbeeld).

   Waarvoor dank.

 15. Vankerkom zegt:

  Zou het kunnen dat al die misère in het onderwijs op de lange duur gaat leiden tot het ontstaan van (dure) privéscholen?

Reacties zijn gesloten.