“Genderneutraliteit”: nu ik eindelijk een vrouwelijke garagist heb, moet ze naar een onzijdig toilet

garagiste2De kledingketen Hema heeft beslist om de kinderrekken “genderneutraal” te maken, gelijk voor jongens en meisjes dus, maar die woorden zelf mag u eigenlijk ook niet meer gebruiken, hou het bij kids.
Dat dit een mediastunt is, voelt de kleinste kid, het staat in alle kranten. Wees maar eens goed kwaad, Hema rolt over de tongen, opdracht geslaagd. Daarenboven betekent het ook een reële besparing voor het bedrijf: één aankoopstrategie m/v, één winkelsegment, één uniseks reclame-item, tel uit uw winst, goedkoper zal een T-shirt of broek daarom niet worden.

Afgezien daarvan lopen jongens én meisjes graag in een makkelijke broek rond en maakt het niet uit van welk rek die geplukt wordt, zullen alle moeders u vertellen. Wat is dan het probleem? Er is geen probleem. Alleen: in de eindfase van de emancipatiegolf die vanuit de jaren ’60 van vorige eeuw vertrok, dreigt een hoop welzijnssociologen werkloos te vallen en wordt het uitkijken naar issues. Het antidiscriminatiediscours is een voorbeeld van die doorgeslagen roep om aandacht. Ook het begrip “gender” verliest zich nu in de wolligheid en een steeds abstracter wordende slachtoffermythe.
Het punt is dat de zogenaamde rolpatronen rond sekse in de opvoeding nauwelijks nog wat uitmaken. In een gemiddeld modern gezin althans. Meisjes voetballen, jongens babysitten, ik ken ze persoonlijk als vader van een jonge puber. Mijn 14-jarige zoon is een echte gabber maar is tegelijk dol op kleine kinderen en euh, ja lach maar, mijn moeder leerde me al breien, jawel. In tempore non suspecto. Het woord “genderneutraliteit” bestond toen nog niet, nu wel, en het is ronduit een akelig woord omdat het suggereert dat iets moet uitgewist worden of minstens gecamoufleerd, terwijl de penis en de vagina hun Freudiaanse fixaties al lang te boven zijn gekomen.

Even wat statistieken erbij halen. Gemiddeld 67 procent van de geneeskundestudenten is vrouw, twee derde dus, een trend die al jaren aan de gang is. Ooit was het een oermannelijk beroep, nu is er een nijpend herentekort in de huisartsensector, idem dito in het onderwijs. Men kan dat “zachte” sectoren noemen, maar ik zie ook steeds meer truckchauffeurs, garagisten en bouwvakkers met borsten. Zijn ze “genderneutraal” opgevoed? Bijlange niet, ze zijn gewoon het gevolg van een voortschrijdende historische evolutie die de Hema-marketingstunt lichtjaren achter zich laat.

Na de revolte, het flou

dolle-mina2De term “genderneutraliteit” is opgedoken aan het einde van de zgn. tweede feministische golf die begon rond de jaren ’60 van vorige eeuw. De eerste golf, te situeren aan het einde van de 19de eeuw, ging rond primaire vrouwenrechten zoals stemrecht, toegang tot het hoger onderwijs enz., terwijl de tweede, de zogenaamde Mei ’68- golf, vooral rond rolpatronen draaide (baas-in-eigen-buik, het verzet tegen het fameuze huisvrouwensyndroom).

En nu vrouwen zich sociaal helemaal kunnen ontplooien, wil een fanatieke voorhoede het man/vrouw-onderscheid zelf afschaffen. Nu ik eindelijk een vrouwelijke garagist heb,- met kalenders van halfnaakte mannen aan de muur, – moet ze naar een nultoilet. Nu ze eindelijk baas in eigen buik is, moet ze haar baarmoeder weer uitpissen. Of hoe werkloze emancipatiedenkers toch altijd weer een gat, excusez le mot, in de markt vinden. Moslims met gevoel voor humor lachen zich volgens mij een kriek met deze postmoderne karikaturen van het westerse emancipatiedenken, waardoor ook echte, actuele strijdpunten (de plaats van religie in onze samenleving bijvoorbeeld) ondergesneeuwd geraken. Of is dat de bedoeling?
Alle bevrijde homo’s, lesbo’s, hetero’s en andere o’s vallen nu in het zwart gat van de nieuwe neutraliteit. Het is bizar hoe sommige “progressieven” de heilige Graal van de diversiteit –hét politiek-correcte codewoord- even graag weer dumpen om naar een soort mistcultuur te gaan waar alle identiteiten flou zijn. Dat heeft te maken, zoals gezegd, met een zachte sector in volle crisis, maar ook met pogingen om de ter ziele gegane multiculturaliteit te vervangen door een wrijvingsloze uniformiteit. Zie Godiva en zijn beslissing om alle pralines alcoholvrij te maken (gezonder voor iedereen!), de oproep van de Franse filosoof Michel Onfray om alleen nog vegetarische maaltijden in de scholen te geven (halalprobleem opgelost). Maar met de genderneutraliteit komen ze in de problemen, want de islam zweert bij seksistische patronen en een absoluut patriarchale hegemonie. Hier moet de eerste feministische golf nog beginnen, als ze ooit begint, we moeten vooral blijven wachten en geduld uitoefenen, en ons ondertussen verliezen in belachelijke schijndebatten rond WC’s voor mensen die nog niet beslist hebben of ze man dan wel vrouw zijn.
Emancipatiedenken is goed, maar als er niet veel meer te emanciperen valt, gaat het over in een eindeloos zelfbeschuldigingsmechanisme waar een complete poco-lobby op draait. Noem het een amusante variant op de Dialektiek van de Verlichting. Dat de islamcultuur een onwrikbaar seksegebonden rolpatroon naar voor schuift, met de nikab als toppunt (of dieptepunt), betekent nog niet dat wij het man- of vrouw-zijn gewoon moeten uitwissen.

Kan iemand hier eens wat bijlichten?

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

20 reacties op “Genderneutraliteit”: nu ik eindelijk een vrouwelijke garagist heb, moet ze naar een onzijdig toilet

 1. Hans Becu zegt:

  Wat nu gebeurt is allesbehalve onschuldig, en zit veel dieper dan werkgelegenheid voor doorgeslagen poco-welzijnswerkers. Vooreerst blijven de 2e golf-feministen volstrekt stom, doof en blind voor het feit dat in de Europese Moslimgemeenschap de eerste emancipatiegolf nog moet beginnen. Vrouwdag : festival van glazen plafonds en loonkloven. Penissen en vagina’s in raden van bestuur minutieus geregistreerd. Over de Europese Moslima : geen woord. Het is nog erger : de Islam wordt zelfs voorgesteld als vrouw-emanciperend. De burka vrijheid. Cfr. Duistere figuren als Lamrabet, Linda Sarsour van Cair en de hele pleiade van geëmancipeerde klaagMoslima’s in gevechtsuitrusting als Aya Sabi en Yasmine Naciri die constant hun onzin mogen spuien in de Vlaamse kwaliteitspers, en voorgesteld worden als representatieve vertegenwoordigers en spreekbuis van de Moslimgemeenschap. Die moslimactivisten zwemmen ideologisch in dezelfde vijver als een aantal neomarxisten, linkse sociologen en politicologen, fanatieke klimaatactivisten, antifa -fascisten, Black lives matter antiracisten en talloze “podemos”-achtige idgnados en andere burgeractivisten. Die hebben gewoon de gecoördineerde aanval ingezet op de liberale Westerse democratie. Hun ideologische mix : De representatieve volksvertegenwoordiging moet weg. Rechtstreekse democratie moet het zijn. De toon is agressief anti blank, anti mannelijk (Voor hen is gender is niet biologisch bepaald ,maar een sociaal construct) de multi-etnische en multiculturele samenleving wordt superieur geacht aan de monoculturele blanke samenleving, op een even fanatieke manier als Hitler de zijn Arisch model verdedigde, het kapitalisme is des duivels, het Marxisme hemels.Stalin en Mao, ach… Het klimaatprobleem wordt er op een volstrekt irrationele manier hysterisch activistisch bekeken. De oorzaak van het klimaatprobleem is het kapitalisme. Punt uit. De Islam wordt opgehemeld, elke kritiek erop is Islamofobie. Nuances zijn volkomen zoek. Na de weggemoffelde kruisjes op de Aldi-producten, nu de Hema. Commercanten zijn opportunisten, en voelen vaak feilloos aan waarvan de wind komt. En het is gevaarlijk, omdat die mix overal terug te vinden is, tot in de hoogste politieke echelons. Neem nu Frederica Mogherini, die vindt dat de nucleaire deal met Iran best ok is en niet gerenegiotieerd moet worden, en dat het wel losloopt met Iran. Nou moe. Iran ! Dat is erger dan nazi-Duitsland. Nu heeft Mogherini een uitgesproken Marxistisch verleden, een bescheiden opleiding ( master politicologie ) en een beperkte politieke carrière ( ze was slechts 8 maanden BZ minister van Italië). Daarenboven spreekt ze zich systematisch ondubbelzinnig positief uit over de Islam. Die wordt vlg. haar systematisch geviseerd, en hij maakt daarenboven onlosmakelijk deel uit van de Europese cultuur, ja ook de politieke Islam. Dat ze dat ongehinderd kan zeggen, herhaaldelijk, zonder daarover ooit op het matje te worden geroepen, noch door de pers, noch door het Europees Parlement… Samen met het feit dat zulke bescheiden politica in no time gekatapulteerd wordt tot een bepalende figuur in het Europees buitenlands beleid… het is niet koosjer. We ain’t seen nothing yet, vrees ik.

 2. Jan Kniesoor zegt:

  Als ik zou moeten kiezen, dan kies ik voor de derde feministische golf!https://www.youtube.com/watch?v=tMykR5v8-XA

  • Jan Kniesoor zegt:

   Probleempje met YouTube…

   • Hans Becu zegt:

    Doe mij maar een zedig ingepakte Moslima, met blozende wangetjes. Ik heb het wel voor dat omhullende, die beschroomde terughoudendheid, die je als man volstrekt in het ongewisse laat over de explosie die volgt als je het pakje openmaakt.

  • Jan Kniesoor zegt:

   Golven kunnen met elkaar interfereren!

   • Jan Kniesoor zegt:

    Vergeef me de overtollige bepaling : golven kunnen op elkaar inwerken of golven kunnen interfereren.

 3. bertie zegt:

  Ik denk dat het voor velen ondertussen wel klaar en duidelijk mag geworden zijn dat we in onze westerse beschaving maar met één bevolkingsgroep een samenlevingsprobleem hebben, en dat is met mohammedanen. Het zou iedereen in het debat sieren om dat ook met zoveel woorden toe te geven.

  In plaats van schijnbaar dezelfde rituelen op één hoop te gooien en dan, ontdaan van elk historisch of godsdienstig besef, ex cathedra te besluiten dat we allemaal samen mensen zijn die gemiddeld allemaal gelijk (móeten) zijn, en in het bijzonder wat religie aangaat, dat al die onbewezen goochelarijen gemiddeld genomen even bespottelijk slecht zijn. De onvermijdelijke conclusie wordt dan dat de onvervalste islamiseringsdoctrine die nu al een paar tientallen jaren aan de gang is, in de feiten zo erg nog niet is.
  Voor wie bijvoorbeeld alleen maar de non en de moslima aanschouwt, maar niet meer weet of nooit geweten heeft dat het habijt van de ene en de nikab van de andere, dwars het tegenovergestelde willen tot uiting brengen. Of voor wie de inwijding als jood zonder de minste twijfel gelijk acht aan een nageaapt mohammedaans gebruik dat op zichzelf elke religieuze context of diepgang mist, bovendien een onterecht beroep doet op de sociale zekerheid, waarvoor die algemene solidariteit helemaal niet bedoeld is – en door joden ook helemaal niet geclaimd wordt.

  Maar rituelen die ouder zijn dan onze beschaving of er integraal deel van uitmaken, vergelijken met modernere gebruiken die er uiterlijk van ver hetzelfde uitzien, en alles tezamen op één vuil ondeugdzaam hoopje opstapelen, dat veegt voor degenen die vandaag de pluralistische dienst uitmaken gemakkelijker weg.

  Aan mijn eigen kinderen heb ik altijd de vraag gesteld als ze wat groter werden en zich stilaan op één persoon van hun vriendenkring gingen concentreren: “Wil je er kinderen mee maken?” Als het antwoord op die vraag nee was, waren ze volgens mij nog niet klaar voor seks. (Het bestaan van (feilloze?) contraceptiva doet in mijn verdere redenering niet ter zake.)
  Wie de verantwoordelijkheid draagt om kinderen op de wereld te zetten – dat is dus volgens mij iedereen die vrijwillig seks bedrijft met het andere geslacht – heeft ook de verantwoordelijkheid om die jongens en meisjes op te voeden. Wanneer je de partner van je leven bent tegengekomen dan komen kinderen vanzelf, in de natuurlijke gang der zaken. Van je kinderen blijf je per definitie niet af, want je hebt de plicht hen op te voeden, naar lichaam en geest.
  De sciencefictionliteratuur bulkt van romanplots waar de ouders worden uitgesloten en de Boven Alles En Iedereen Verheven Onaantastbare Staat de opvoeding van kinderen op zich neemt, met steevast alle nefaste gevolgen vandien.
  Want opvoeding is nog zo een wringend schoentje bij mohammedanen die hier verblijven en aan wie het trouwens door ons permissief laissez-fairegezwets verboden is om kinderen met de in hun cultuur vertrouwde harde hand te mógen grootbrengen! Meisjes worden zonder sociaal toegelaten contact met onze externe verdorven wereld dan maar streng thuis opgekweekt tot zielige kinderfabriekjes en aan jongens is daarentegen zowel binnen- als buitenshuis zonder de minste restrictie toegelaten te doen wat ze maar willen en die groeien dan uit tot onhandelbare drugsdealende tienerboefjes zonder diploma.
  Hoe zoudt ge allahverdomme zelf worden, als mohammedaanse meisjes of jongetjes, die volgens ónze ethische normen en waarden van vandaag nooit ofte nimmer een pedagogische tik, laat staan een opvoedende klets rond hun oren hebben mogen voelen? Ze kunnen zichzelf niet opvoeden, en hun opvoeding aan de Heilige Staat overlaten… wel, het mag duidelijk zijn, denk ik, wat er dan van komt, zelfs zonder sciencefiction.

  Dan maar pretenderen dat de mirakeloplossing erin bestaat dat er vanaf heden geen enkel verschil meer zal bestaan tussen jongens en meisjes, zoals die winkelketen nu doet, is zo ongeveer het domste ooit, maar zal zonder de minste twijfel hartelijk toegejuicht worden door de zelfverklaarde intelligentsia en zeker en vast ook, over een jaar of drie wellicht, door onder andere dat intussen beruchte Comité voor Bio-Ethiek: “Dankzij ons niet-bindend advies bleef hun fysieke integriteit onaangetast en hebben ze, gelukkig maar, toch geen kletsen gekregen, hé!”

  Dergelijke wegkijkende mentaliteit om ten nadele van het eigen grote gelijk het buiten proporties gegroeide oorspronkelijk kleine probleem niet met naam te durven noemen heeft ook een andere en zeer bekende definitie:
  struisvogelpolitiek.

  • Ines zegt:

   Het is nogal wiedes waarom dat de joden geen beroep doen op de soc.zekerheid voor hun besnijdenissen. Ze willen het net graag buiten de reguliere ziekenhuizen organiseren om geen ongewenste pottenkijkers hebben. Bij hun besnijdenissen wordt het bloed opgezogen met de mond door de moheel(rituele besnijder), euh daar zie ik een gewone chirurg nog niet direct aan beginnen.Ook wordt er tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van een ringetje bij de operatie om de voorhuid pijnloos te verkorten en blijkbaar zijn onze joodse vrienden i.t.t.de moslims daar nog niet klaar voor. Bij de joden moet er bloed vloeien anders is de besnijdenis ongeldig. Net als de voorbije heisa i.v.m. het onverdoofd slachten zullen ze nu ook geen concessies willen doen over de gebruiken die voor het Jodendom essentieel zijn. Ik krijg het ervan als mensen om één of andere reden menen politiek te moeten lobbyen voor een minderheid waarvan ze de kennis over de interne finesses volledig missen.

 4. Christel Van den Maegdenbergh zegt:
  • Hans Becu zegt:

   Dat plasgedoe is volkomen belachelijk. Elke mens raakt al eens in de knoop met zijn uitscheiding. Meestal raakt dat wel opgelost. Hard rennen, billen dichtknijpen, weesgegroetjes bidden. Ergens aanbellen, een café binnenstappen…Een enkele keer lukt het niet, en daar moet je dan maar manmoedig of vrouwmoedig doorheen. De dag daarop is het vergeten. Daar feministische heisa over maken vind ik een abberatie. Het is hysterie. Want nu kan ik er wel inkomen dat men oppert dat er meer openbare toiletten moeten komen. Goed. De regering grijpt in en doet er iets aan. Maar de dag komt onvermijdelijk dat iemand toch een paar meter tekort bolt, en prompt verontwaardigd een Facebook-actie begint dat de WC’s te ver uit elkaar liggen. Vroeger losten we dergelijke onvermijdelijkheden des levens discreet op, en werd daar niet over gezeverd. Je kan van alles een Maatschappelijk Probleem maken in het leven, en daar zijn sommigen volop mee bezig. De op-elke-slak-zout industrie noem ik dat.

 5. Marc Schoeters zegt:

  Ik vind genderneutrale toiletten een puik idee. Ze leiden tot verrijkende ervaringen die ons allen nader tot elkaar brengen. Vrouwen ervaren hoe het voelt om met de blote billen op ondergepiste wc-brillen te zitten. Mannen krijgen de unieke ervaring om met hun schoenen tussen slordig weggegooide tampons te staan. Win-win voor iedereen! En nu we toch bezig zijn om alle discriminerende scheidslijnen uit te wissen: ik wacht met spanning op het moment dat de poco-kruisvaarders gaan strijden voor een religieneutrale samenleving. Of is het “multiculturele” riool te groot om eens grondig gepoetst te worden?

 6. Marc Schoeters zegt:

  Nog een mooi staaltje van hoe stuitend blind het “inclusieve” antidiscriminatiediscours blijft voor het “exclusieve” vijanddenken dat eigen is aan het mohammedanisme. Gisteren (24 september) trok de Rotterdam Pride door de straten van de “superdiverse” havenstad. Wat een feest van “inclusiviteit” en “verbinding” had moeten worden, ontaardde al snel in een agressieve afwijzing van al wie niet politiek correct durft te denken. Links-fascistisch gebroed viel op gewelddadige wijze het meestappende groepje Gayservatives aan. Deze laatste zijn mensen die het steeds driestere straatgeweld van mohammedanen tegen homo’s spuugzat zijn en van de overheid eisen om dat homofobe moslimgespuis harder aan te pakken. Deze Gayservatives waren volgens de politiek correcte deugdbrigade dus niet welkom op de Rotterdam Pride. Het kleine groepje Gayservatives moest zelfs door de politie in bescherming worden genomen tegen hun gay-“broeders”. De politiek correcte kruisvaarders met maansikkelblindheid hebben altijd en overal de mond vol over “inclusiviteit” – maar die geldt blijkbaar niet voor gays die volkomen terecht het homofobe geweld van mohammedanen aanklagen. Waarmee weer eens bewezen werd hoe walgelijk hypocriet politiek correcte deugmensen zijn! En de poco-media stellen de gebeurtenissen voor alsof de door de politie noodgewongen in bescherming genomen Gayservatives de Rotterdam Pride hebben “gekaapt”! In de trant van: kijk eens hoe die Gayservatives en de politie onder één hoedje spelen! Van slachtoffers daders maken – het is een beproefde nazipropagandataktiek. Ik herhaal het: de deugende inclusiviteitsdenkers en antidiscriminatie-schreeuwers worden in mijn ogen pas geloofwaardig als ze oproepen tot een religieneutrale samenleving. En vooral de zeer agressieve islamisering moet geneutraliseerd worden. Of om het nog juister te zeggen: ogekuist. Of moet ik als ongelovige kaffer het blijven aanvaarden gekwetst, gediscrimineerd en zelfs fysiek bedreigd te worden? Go, Gayservatives, go!

 7. Jan Kniesoor zegt:

  Na “Every girl is a riot grrrl!” volgden in 1996 nog de performances van De Vagina Monologen, een toneelstuk van Eve Ensler, een militante feministe uit New York! Het bestaat uit 10 monologen over … je kan wel raden! Het stuk is gebaseerd op interviews met vrouwen en werd vertaald in 48 talen. Het is in meer dan 140 landen opgevoerd, waaronder de moslimlanden Turkije, Egypte, Indonesië en Pakistan! De performances gaan jaarlijks door ter attentie van V-Dag. V staat voor Victory, Valentine en Vagina en de opbrengst gaat naar crisiscentra voor hulp na verkrachting. “Het stuk is onverhuld moralistisch. Het is een aanklacht tegen seksueel geweld en mishandeling van vrouwen en meisjes en het roept vrouwen op trotser te zijn op hun vagina en daarmee op zichzelf.” In navolging werd nog De Gesluierde Vrouwen op het podium vertoond, gebaseerd op interviews met vrouwen uit de moslimlanden. (zie Wikipedia)

 8. Jan Kniesoor zegt:

  “She’s a lost, lost cause!” uit een keihard nummer van de Australische band Cosmic Psychos, nog altijd op tournee, met op de voorgrond zanger/gitarist Ross Knight. Rurale punk noise uit het culturele Sodom van Melbourne (hoofdstad van Victoria), niet onmiddellijk opgedragen aan vrouwenrechtenactivistes, maar het nummer werd nadien wel met door onze oproerfeministes gecoverd! Z’is verloren, een verloren zaak!

 9. Jan Kniesoor zegt:

  Uit het land van de wijn en de zon! ’n Interessant boek is ‘Les femmes s’emmerdent au lit’ dat als ondertitel ‘Le désir à l’épreuve du féminisme et de la pornographie’ meekreeg. De Franse schrijfster Sonia Feertchak (°1974) gaat terug in de geschiedenis om er ‘la physiologie du désir’ uit de doeken te doen en om zich tenslotte af te vragen waarom zoveel vrouwen (en mannen) zich in bed vervelen! Wellicht in navolging van o.m. de Franse schrijver Balzac die in 1829 het boek ‘Physiologie du mariage’ uitbracht.

 10. Prometheus zegt:

  Verlichting, egaliteit, diversiteit, rasvermenging, genderneutraliteit, uniformiteit, … Mao pakje.
  Nog iemand wat communistische “gelijkheid” ?

  “Standaardisering” heet zoiets in de industrie. Zeer verrijkend.
  Maar ach, voor de geïndoctrineerde ongeïnteresseerde massamens, wat maakt het uit?

  • Jan Kniesoor zegt:

   Een verschil van hemel en aarde, maar is het ooit anders geweest? Balzac vergeleek de maatschappij met een modderpoel…

   • Hans Becu zegt:

    Knies,
    Ga je nu eens ophouden let tegen jezelf te praten. Maar ach, een kniesoor die erop let.

Reacties zijn gesloten.