∎ Negeer de staat en de Boerenbond: eigen kweek houdt ons gezond

eigen kweekVandaag een kort stukje, want het is een schitterende dag in deze bekakte zomer, en ik ga mijn kiekenkot kuisen. Met groot genoegen, want de nieuwe voedselcrisis, dit keer rond giftige eieren, bewijst hoezeer we toe zijn aan alternatieven voor de grootschalige, industriële landbouw.
Dat je van dat Fibronil niet ter plekke dood valt, neem ik wel aan. Feit is dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV), de overheid dus, al van begin juni wist dat er stront aan de knikker was, doch verkoos om niet te communiceren. “Om het gerechterlijk onderzoek niet te belemmeren” luidt het excuus. Om de belangen van de voedselindustrie en de eierverkoop niet te schade, weten u en ik.
Dat is niets nieuws en ook hier geldt het devies “Follow the money”. Zowel het Belgische bedrijf Poultry-Vision als het Nederlandse Chickfriend, die normale ontluizingsmiddelen mengden met Fibronil, deden dat uit winstbejag.
Feit is ook dat het Federaal Voedselagentschap helemaal niet bij de pinken was en niet eens testprocedures heeft voor dat giftig spul. Het probleem kwam pas aan het licht toen een bedrijf uit Sint-Niklaas zelf aan het FAVV meldde dat er Fibronil in hun eieren zat. Tweemaal falende overheid.
Feit is tenslotte dat de Boerenbond vandaag niet al te verontwaardigd moet doen: zij zijn de gangmakers van de tot overproductie aanzettende schaalvergroting en de bijbehorende chemische rimram, met hun zetbazin Joke Schauvlieghe als beschermengel. Dat is haar enige echte functie en bestaanreden binnen de Vlaamse regering.

Maar laat ik dit positief besluiten. Een goede raad: eet eieren van eigen kweek, je hebt er echt niet veel plaats voor nodig. Zelf heb ik vijf allercharmantste scharrelkippen lopen in een tuinhoekje. Alles eet zo’n beest, ook Fibronil natuurlijk, dus je eet wat je geeft. Alles wat uit de keuken komt en een dagelijkse portie graan: een zegen is zo’n beest voor het afvalprobleem.
Ik spreek dan nog niet over de affectie die deze gevederde afstammelingen van de dinosaurussen schenken, het idyllische gekakel, de oprispingen van broedlust, en eventueel de vol-au-vent als de leeftijdsgrens bereikt is.
Maar vooral: dat kosmische ei, koester het. Zoals de communicatie van de overheid niks waard is, hoeven we ook geen eieren van deze boer. Hopelijk leidt deze eiercrisis tot een grootscheepse trend richting zelfvoorziening. Het nieuwe, vrolijke anarchisme zal galinisch zijn, of niet zijn. Eigen kweek, zoveel mogelijk, overal. De Boerenbond mag beschikken. Smakelijk.

(foto: copyright Tristan Sanctorum)

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

2 reacties op ∎ Negeer de staat en de Boerenbond: eigen kweek houdt ons gezond

 1. walter maes zegt:

  Ik doe niet mee aan de nieuwe voedselhysterie, deze keer met eiers. Er is helemaal niets aan de hand, losgeslagen media, meehuilende hypocriete politiekers, komkommertijd. Het is weer zoals bij de vermeende ‘dioxinecrisis’ : de zogenaamde ‘besmetting’ heeft het effect van een klontje suiker in het meer van Genève. Zelfkweek of ambachtelijke kweek is natuurlijk idyllisch, maar lastig om de wereldbevolking te voorzien…

 2. Jozef Leijnen zegt:

  1) Geachte heren en vrouwen,

  Reeds ons hele leven, sinds 1975, houden wij ons bezig met het milieu, de natuur in het algemeen en de bio-voeding in het bijzonder. Wij deden toen aan biologisch tuinieren en waren constant op zoek naar zuivere bio-bestrijdingsmiddelen en om die te vinden hebben we heel wat strijd moeten leveren. Denk alleen maar aan de tegenwerkingen die we kregen van de traditionele landbouwindustrie en de meewarigheid van familie en vrienden. We hebben doorgezet en tot op heden houden wij ons aan de bio-regels die we onszelf hebben opgelegd.
  Het moet ons dan ook van het hart dat de wijze waarop de fipronil-crisis wordt behandeld door alle betrokkenen van A tot Z, door de voedingsinstanties, ook de bio industrie, volksgezondheid, wetenschappers, journalisten, politieke partijen, inzonderheid “Groen” waar ge toch een andere instelling van zou verwachten, effenaf chaotisch is en crimineel.
  Burgers zijn geen idioten. Wij hoeven niet gerustgesteld te worden. Wij willen weten. Wij kunnen zelf het best voor onze gezondheid zorgen en de risico’s van producten, die ons welzijn belagen, inschatten. Wij hebben geen instellingen nodig die luidkeels uitbazuinen dat de volksgezondheid niet in gevaar is. Wij willen dat zelf kunnen bepalen en met de leuze “Baas in eigen Lijf” eisen wij dat wij volledig in kennis worden gesteld. Wij willen weten welke firma’s het niet zo nauw nemen met de regels zodat wij zelf kunnen beslissen of wij nog eieren willen en hoeveel en kunnen zeggen “van die boer willen wij geen eieren meer”. Ook moet duidelijk worden of ook de bio-eieren getroffen zijn en zo ja welke bio bedrijven de boel belazeren en die moeten gesanctioneerd worden en het bio-label verliezen. Hoe meer de FAVV, wetenschappers, politiekers en journalisten ons informeren des te verwarder wordt het en kan ik alleen maar concluderen dat er effenaf gelogen wordt.
  Het FAVV schrijft mij in een reactie: “Het parket voert met ondersteuning van het Voedselagentschap een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector en is dus illegaal.”
  Om de volgende regel, het volgende te verklaren: “Aangezien de vastgestelde gehalten aan fipronil in eieren op dit moment aanzienlijk lager zijn dan de afgesproken EU grenswaarde is een recall zoals voorzien in de publiekswaarschuwing in Nederland niet nodig.”
  Onafgezien van het feit dat nu zowat iedereen met elkaar in de clinch ligt van wetenschappers tot Bart Staes van de EU over de grenswaarden, kan het toch niet dat er grenswaarden moeten bepaald worden als fipronil verboden is in de pluimveehouderij, dan mag er niets in die eieren zitten 0,00000000. Of wel is het verboden en kan elke hoeveelheid schadelijk zijn ofwel zijn bepaalde hoeveelheden niet schadelijk en is het gebruik dus toegelaten, de twee samen kan niet.
  Bart Staes verklaart dat er reeds sinds mei onderzoeken naar het misbruik van fipronil worden uitgevoerd. Waarom werd dat toen niet bekend gemaakt. Waarom schiet Staes nu pas in actie. Hij en zijn partij zijn toch zo alert om elke beslissing en actie van de regering op de korrel te nemen maar als het over onderwerpen gaat die zij in hun label hebben geven ze niet thuis of hollen ze laattijdig de algemene opinie achterna.
  Men is het er nog niet over eens wanneer de eerste vaststelling van de vervuiling heeft plaats gevonden. Hoe zou men dan weten wanneer de werkelijke besmetting is begonnen want er werden facturen aangehaald die aantonen dat reeds in 2014 fipronil massaal werd ingevoerd door Belgische bedrijven. Wij zouden dus reeds 3 jaar rotte eieren eten en dan moet toch de vraag gesteld worden waar was de controle al die tijd of zijn er geen instanties die de voedselveiligheid bewaken en waarom moeten nu dan al die eieren uit de rekken terwijl we ze misschien reeds 3 jaar ongestoord aan het nuttigen zijn en waarom mogen al de producten die vervaardigd worden op basis van eieren wel in de rekken blijven. De zaakvoerder van een groot warenhuis zegt: ”als ik alle producten die met eieren worden vervaardigd uit de rekken moet halen kan ik de zaak sluiten”.
  Wat mij razend maakt is dat producenten van bio-eieren mij vertellen dat ze volledig in de steek worden gelaten, geen informatie krijgen en dat Bioforum Vlaanderen volledig in gebreke blijft. Ik heb zelf persoonlijk één van de grootste bio-eieren producenten van het land moeten inlichten welke bestrijdingsmiddelen tegen de bloedluis veilig kunnen gebruikt worden. Van het efficiëntste middel waren ze zelfs niet op de hoogte.
  Dus heren en dames verantwoordelijken: Wij willen duidelijkheid zodat we zelf kunnen beslissen of we nog eieren eten en zo ja hoeveel en vooral willen weten “Van welke boer we geen eieren meer willen”
  2) Eén van de 86 gecontroleerde bedrijven doet een tegenexpertise bij een ander laboratorium en de grenswaarden van de EU blijken ver overschreden te zijn. Wat met de 85 overigen ???? Blijft de maatstaf door FAVV vastgesteld ( 10 x lager dan de EU voorschrijft) behouden. Moeten ook hier geen vragen gesteld worden over de werking van onze voedselinstellingen, inzonderheid de FAVV. Dit is een stinkende bom die eindelijk en definitief ontmanteld moet worden.
  Wie gelooft die mensen nog!!!!!
  3) Wat een ongelofelijke bullshit. De codes van de eieren van de zes bedrijven, die in een tegenexpertise de grenswaarden overschreden, worden vrijgegeven. Wat met de 80 overige bedrijven komt daar ook een tegenexpertise en mogen we aub de codes kennen van alle eierboeren die fipronil in hun eieren hadden, welke waarden ook. Want jullie kennen er iets van om de cijfers te manipuleren als je u veroorlooft om te jongleren tussen grenswaarden van 0,005 en 0,72.
  Jullie zijn gewoon criminelen en spelen onder één hoedje met de voedingsmaffia.
  4) Laat dit voor eens en altijd duidelijk zijn. Het kan mij geen barst schelen of eieren al dan niet schadelijk zijn voor mijn gezondheid en of die hoeveelheden fipronil in de eieren mijn welzijn schaden. Maar de overheid kan, door geheimhouding van gegevens, niet bepalen wat wij kunnen en mogen eten en hoeveel. Daar heeft zij niet over te beslissen. Elke burger is baas over de inname van zijn voedsel en moet kunnen kiezen daarom is het noodzakelijk dat de overheid alle gegevens vrijgeeft en al de codes, van de 86 eierboeren waar fipronil in hun producten werd gevonden, vrijgeven. De rest zal, mij alleszins, worst wezen. Mijn familie is capabel genoeg om te bepalen wat we eten en niet eten en wat gezond voor ons is.

Reacties zijn gesloten.