De jacht is geopend: vraag nu uw vergunning en kleur de tuin van uw buur(vrouw) in

zon

Ongeveer 10000 jaar geleden, aan het einde van de laatste ijstijd, vestigden de nomadische jagers, vergezeld van hun bessenplukkende vrouwen, zich aan de oevers van rivieren en werden boeren. Zo leren we uit de geschiedenisboekjes. Onze cultuur is primair die van een landbouwgemeenschap (cultuur betekent overigens teelt), evenals onze politieke orde, gebaseerd op ongelijkheid (hereboer versus pachters en lijfeigenen) en een bijbehorende religie/ideologie die dat systeem rechthoudt. Dat we evolueerden naar een stedelijke cultuur verandert niets aan dat principe: er zijn meerderen en minderen, en de sterkste/slimste/sluwste exemplaren oefenen macht uit over de beta’s, die in ruil zekerheid en bescherming krijgen aangeboden. Nu ja, ze moeten zich wel laten naaien en toekijken hoe de alfa’s het systeem naar hun hand zetten, via bijvoorbeeld het ius primae noctis: het recht van de heer om de dochter van de knecht te ontmaagden.


Een van die privileges groeide uit tot een heuse artistocratische sport, hét tijdverdrijf van de bezittende klasse: de jacht. Een soort terugkeer naar de oertoestand van vóor de nederzettingen, maar dan niet om te overleven en aan voedsel te geraken, doch gewoonweg om het plezier van beesten neer te schieten in de vrije natuur. En meer. Want die herenboer blijft natuurlijk een jager, en de seksuele ondertoon van het opjagen, schieten en mikken naar de roos toont weerom aan dat macht en seks onontkoombaar met elkaar verbonden zijn. Het loslopend wild is een vrouwelijke metafoor, en omgekeerd zijn vrouwen een metafoor voor loslopend wild, aldus Don Carlos. Politiek gaat wezenlijk niet om bestuur en beheer, maar om het mannelijk recht op coïteren en het feitelijk doorbreken van de monogame regels. Alleen al daarom kunnen vrouwen in de politiek niets doen, evenals in het voetbal trouwens.

Groene revolutie
Tot zover de antropologische inleiding. Zopas is mijn jachtverlof met de post binnengekomen en mag ik mijn karabijn bovenhalen. Het jachtrecht van toepassing is in wezen een vervolg van bovenstaand middeleeuws verhaal. Dat zit zo.
Behalve een jachtvergunning en een jachtverlof, moet men de bevoegde instanties (Joke Schauvlieghe dus, Vlaams minister van milieu, natuur en landbouw) ook een territorium van minstens 40 hectare kunnen aantonen waarop men wil gaan jagen.
Er is in Vlaanderen bitter weinig oerbos, maar dat geeft niet: de aspirant-jager mag willekeurig velden, akkers, parken, speeltuinen, maar ook uw voor- en achtertuin inkleuren om aan die 40 hectare te komen. Want ooit, ergens in de middeleeuwen, was dit jachtgebied, en het feit dat u zo’n lapje grond hebt gekocht verandert daar niets aan, gij trieste verkavelingsvlaming. Hij hoeft u ook niets te vragen, het is een automatisch recht naar feodale traditie, denk aan het ius primae noctis.
Jagers mogen ook terreinen met elkaar uitwisselen of aan elkaar door ‘lenen’,- het heet dan dat ze aan gemeenschappelijk beheer van het wildbestand doen. Zo komt elke konijnenschieter wel aan die 40 hectaren, zeker als alle aangrenzende privé-percelen mogen meegenomen worden.

Op www.geopunt.be, het digitale kaartenregister van de Vlaamse Gemeenschap, staat het voorlopig resultaat van die toeëigening, en jawel: bijna heel Vlaanderen kleurt groen en is virtueel eigendom van mannen met groene hoedjes, weitas en karabijn. Het is speelterrein dat in alle waarschijnlijkheid ook doorheen uw tuin loopt, en deze van de overbuurvrouw met haar dikke prammen waar ik een oogje op heb. Of waarom dacht u dat ik dat jachtverlof heb aangevraagd, en reken maar dat er zal geschoten worden. Groen kleurt dit land, en gewaakt wordt er over het wildbestand. Zo versnipperd en chaotisch het grotendeels gebetonneerde landschap oogt, hoe verzuurd en gesloten de Vlaamse kleinburger zich ook opstelt, binnen de gemeenschap van rechters, magistraten, politici, zakenlui en ander schoon volk, is er grote consensus over de parallelle orde van het jachtgeweer. De groene revolutie is een feit.

Een kleine stap is het, om behalve het wild te bespieden, in uw tuin ook het zwembad te gebruiken, een stukje wild te roosteren, de heer des huizes weg te jagen en zijn dochters te keuren, maar dat zei ik al. Deze aristocratische krakersbeweging maakt korte metten met flauwe wetjes en dito burgerrechten, alleen maar uitgevonden om de lijfeigenen te paaien. Trouwens, met de toenemende onveiligheid en terreurdreiging is het maar best om de jagers te vriend te houden en niet teveel te lamenteren over eigendomsrecht en privacy. Op de Knack-website is er zo’n groene jongen, een zekere Mark Boudrez, die zich beklaagt over jagers die helemaal wettelijk uw tuin overnemen. Hij begrijpt dus niet dat een dubbele moraal eigen is aan het systeem, dat wetten er zijn voor wie ze maakt, en dat het nu niet het moment is om zij die ons beschermen te affronteren. De Groenen snappen niet waar hun kleur voor staat, en zouden zichzelf beter afschaffen, daar ben ik het helemaal eens met Joke. Hali-halo, Lustig ist die Jägerei.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

4 reacties op De jacht is geopend: vraag nu uw vergunning en kleur de tuin van uw buur(vrouw) in

 1. Emma zegt:

  Ik denk niet dat jagers uw tuin mogen overnemen, of hem zelfs maar mogen betreden zonder uw toestemming.
  De natuurbeweging mag u wel verbieden om op uw eigendom, (met inbegrip van uw tuin, denk ik) te jagen op beschermde diersoorten.
  Kunnen we niet ruilen? Niemand jaagt in de tuin van Boudrez, maar iedereen mag in zijn eigen tuin schieten op ooievaars/reigers/aalscholvers/enz…

 2. eddy zegt:

  Je moet het maar eens proberen om uw perceel (dikwijls kadastraal opgedeeld in meerdere) uit dit jachtrecht te krijgen. Eerst moet je zelf bewijzen dat uw perceel in het jachtrecht ligt ! Via de officiële websites geopunt.be en andere bastaardsites opgericht door ambetantenaren kom je niet vlug verder. In wezen zou het simpel moeten zijn : je woont ergens (de roverheid kent je wel voor allerlei belastingen), je dient je “njet” voor jachtrecht in voor een bepaald adres en bijhorende percelen (zie kadastraal “inkomen”) en klaar is kees. Maar het is echt ingewikkeld gemaakt om de schutters buiten spel te laten, enfin toe te laten beesten af te knallen, net zoals moslims door katholieken – sossen – liberalen – groenen nog altijd de keel levend mogen oversnijden van zoogdieren. Maar ik ga verder, ik zal ook aan buren vragen erin mee te gaan. Het is nutteloos voor 1 ha, maar voor meerdere loont het wel de moeite.

 3. Koenraad zegt:

  Straf, zelfs de Industriezone Noord van de ‘internationale luchthaven EBKT Wevelgem-Kortrijk’ ligt in jachtgebied. Wellicht gaat het hier over een spijtige verwarring met de vermaarde jachtvlieger Manfred Freiherr ‘Rote Baron’ von Richthofen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanuit dit spergebied, in zijn rode driedekker Fokker Dr.I het recordaantal van 80 geallieerde jachtvliegers neerschoot, vooraleer zelfs dodelijk afgeschoten te worden. Hij werd bijna 26 jaar.
  Het bevel van zijn Jagdgeschwader I werd in juli 1918 overgenomen door Hermann Göring.
  Vanop de Nedersaksische garnizoensstad Wittmund opereert vandaag nog altijd het tactische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“.
  Of tot hoe ver een foute Vlaamse jachtkaart ons brengen kan.

 4. siegfried verbeke zegt:

  Ooit heb ik ergens een artikel gelezen, waarin het “ius primae noctis” ‘(le droit du seigneur’ op de eerste huwelijksnacht) werd afgedaan als een kwaadaardig verzinsel. Op Wikipedia las ik trouwens: “There is no evidence of the right being exercised in medieval Europe, and all known references to it are from later time periods.”
  Ik vermoed dat de pasgetrouwde echtgenoot dit niet zonder slag of stoot zou laten gebeuren.

Reacties zijn gesloten.