Stik in de dunne schijt van Mohammed, Trump

Trump

De eerste buitenlandse reis van president Donald Trump, de man die de wereld ging redden van de moslimterreur, was een bijna-knieval voor het Saoedische regime waarvan hij zelf nog had gesuggereerd dat het achter de aanslagen van 11/9 zat, en waarvan wij weten dat het wereldwijd haatpredikers uitstuurt, ook naar de Grote Brusselse Moskee. De verbreiding van de salafistische boodschap wordt gesponsord met oliedollars en, al zijn de Saoedi’s misschien niet zo stom om IS rechtstreeks te steunen,- ze onderhouden wel het vuur van de haat en de heilige oorlog tegen de “kruisvaarders”.

Alle commentatoren staan quasi-perplex tegenover deze zogenaamde bocht van 180°, zelfs de wapendeal van de eeuw à 100 miljard meegerekend. Ik niet. Amerika heeft al in de vroege 20ste eeuw Saoedi-Arabië omarmd als een grote vriend met veel olie onder het zand. Het was strategisch interessant voor de VS om het land streng in de greep te laten van een dynastie van omhooggevallen kamelendrijvers, te weten het Huis van Saoed, dat in 1932 de macht greep, met medewerking van de Britten die naderhand door Amerika deskundig werden uitgerangeerd.
In 1944 werd in Saoedi-Arabië ’s werelds grootste olieconsortium opgericht, de Arabian American Oil Company (ARAMCO). Ze werd gevormd door vier grote Amerikaanse oliereuzen: Standard Oil of California, Exxon, Mobil en Texaco. Politiek werden de lijnen haarfijn uitgetekend. Het religieuze fanatisme van de wahabi’s, in een theocratie die wordt beheerd door één 5000 koppige familie met een onmetelijk fortuin, moest het duurzame fundament voor deze enorme exploitatie worden: Saoedi-Arabië neemt nog altijd 30% voor zijn rekening van de totale OPEC-olieproductie. Vergeet de mensenrechten, it ‘s all about oil, stupid. Of is er nog meer?

Een teken van Allah
Het zou een boeiend onderwerp voor een boek zijn, om de precieze relatie tussen olie, islamfundamentalisme en terreur te analyseren.
Christendom, Jodendom en Islam zijn al bijna anderhalf millennium aan het uitvechten aan wiens kant de ware ene God van Mozes nu eigenlijk staat. De kruisvaarten brachten geen uitsluitsel en eindigden op onbeslist, met Jeruzalem als blijvende twistappel. Maar zie: korte tijd nadat de Arabieren in Wereldoorlog I de juiste (lees: geallieerde) kant hadden gekozen, en zich van de eeuwenoude Turkse dominantie konden ontdoen, spoot er een kliederige zwarte smurrie uit het woestijnzand, waar heel de planeet storm voor zou lopen: het leek wel het ultieme teken dat God kleur bekende pro islam. Habemus petroleum!
De Amerikaanse industrie spoedde zich richting het Arabische schiereiland om het goedje op te pompen dat de Arabieren toch als een teken van Allah moeten hebben gezien, en meer bepaald misschien wel de overblijfselen van Mohammeds waterige stoelgang in de woestijn, getransformeerd tot “vloeibaar goud”. Goedkope olie, onbeperkt voorradig, allen naar de pomp! Amerika en Europa reageerden met een haast louter op petroleum gevestigde economie die de kameeldrijvers slapend rijk maakte, maar hen tevens een soort theologisch grote gelijk verschafte: het kan toch geen toeval zijn dat het thuisland van de Islam, dat onder meer de heilige stad Mekka herbergt, zo door Allah wordt verwend?

Sindsdien gedragen de Saudi’s zich uitermate dubbelzinnig ten opzichte van de Amerikanen: ze laten de multinationals betijen, versjacheren de goddelijke substantie met graagte aan de gulzige westerlingen om er hun gouden tandenstokers mee te betalen, investeren zelfs in de VS-economie (tot september 2001 was de familie Bin Laden een belangrijk aandeelhouder van de wapengigant Halliburton), maar haten hen tegelijk als heidense honden, chanteren hen onophoudelijk, manipuleren de olieprijs via de OPEC en drijven de slokkerige westerlingen tot een heilige oorlog om de zwarte blubber. De hectische olieverslaving van de tweede helft van de 20ste eeuw maakte ons, in de visie van de Arabieren, echt tot Untermenschen, heidense kafirs die met de auto zelfs naar het toilet gaan en hun allerlaatste duit opsparen om toch maar te kunnen tanken.
We spreken dan nog niet over de collusie van olielobby met auto-industrie, het decennia lang tegen houden van de elektrisch aangedreven wagen, en de enorme kost inzake milieu en gezondheid, met dieselgate als triest dieptepunt, die deze kunstmatig aangehouden olieverslaving met zich meebracht. Allah is groot.

Holy shit!
Maar ondertussen hebben we al een paar grote oliecrisissen gekend en was de grote zoektocht naar alternatieve energiebronnen volop aan de gang. Nucleaire energie, maar ook alternatieve, “groene” energie, die vanuit streng-wahabitisch standpunt als haram en godlasterlijk moet worden beschouwd. Zonne-energie als terugkeer van het heidendom!

En kijk, naarmate groene energie een issue werd en de olieprijzen daalden, nam de nervositeit in de Arabische wereld toe. 11 september 2001 werd het voorlopig hoogtepunt van een strafexpeditie jegens het westen dat zich geleidelijk aan van de olie afkeerde. ‘Holy shit!’ riep men toen in koor, terwijl de Boeings het WTC ramden. Een rake kwalificatie: wat ooit uit de kont van Mohammed spoot en het woestijnzand doordrenkte, raken de Arabieren aan de straatstenen niet meer kwijt, waardoor terreur onvermijdelijk wordt en een soort islamitisch Armageddon zou moeten inleiden. Inclusief een strenger, nóg meer repressief regime in de Islamitische landen zelf, Saudi-Arabië in de eerste plaats.

In het licht van deze oliesoap, die ooit in de geschiedenles als dé rode draad van de 20ste eeuw zal beschouwd worden, is de boetetocht naar Mekka van Donald Trump zonder meer een regressie, een terugval. De wapendeal is niet eens de essentie, het gaat erom dat de super-oliestaat, die al veel van zijn pluimen was verloren, in ere wordt hersteld als een door Allah zelf geïnstalleerd regime waar wij maar beter respect voor kunnen hebben.
Dat Melania Trump, helemaal tegen haar stijl, in een vormeloos zwart broekpak was weggestopt om de religieuze politie niet te affronteren, kunnen we nog opvatten als een vorm van vestimentaire diplomatie. Maar de uitval tegen Iran mist, behalve dat de Saoedi’s geweldig gecharmeerd waren, elke redelijkheid en strategisch inzicht: dit land koos zonet via democratisch verlopen verkiezingen voor een vooruitstrevende president, tegen de theocratische denkbeelden van de ayatollahs. Iran sponsort bij mijn weten geen terrorisme (al ben ik niet gelukkig met de steun aan het regime van Assad) en stuurt geen haatpredikers naar de Europese moskeeën. Je zag de monkellachjes zo op de gezichten van de sjeiks, toen Trump zijn tirade tegen hun aartsvijand afstak.

Met de knieval voor het Saoedische kamelendrijversfascisme heeft Donald Trump bij mij het laatste krediet verloren, dat aanvankelijk niet min was, ik zag wel wat in zijn stijl en disruptief discours. Maar vandaag vraag ik me echt af wat die Europese pro-Trump-comités in stilte denken: wat moet je met zo’n gek die eerst de islam verkettert als duivelscultus, om dan bijna een ode te brengen aan de achterlijkheid van het wahabitische moederland en zijn leiders? Stik in de dunne schijt van Mohammed, Trump. Tijd dat ook rechts beseft wat voor vlees we in de kuip hebben.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

9 reacties op Stik in de dunne schijt van Mohammed, Trump

 1. Hans Becu zegt:

  Het is geen fraai verhaal, volledig mee eens. Geopolitiek gezien moeten we alles op alles zetten om onze olie-afhankelijkheid maximaal te reduceren. Kunnen de Arabieren de olie steken waar de zon nooit schijnt, en wij zullen ons drinkwater eens duur gaan verkopen, want niet olie, maar water is de geopolitieke inzet van de komende decennia. Maar waarom verzet GroenLinks zich dan tegen kernenergie, die essentieel is om die olie- afhankelijkheid te reduceren ? Want hoe gaan we de electriciteit produceren om bv. alle transport op elektrische energie te laten overschakelen? Met zonnepanelen en windmolens ? Komaan zeg. En JS moet dringend eens de situatie in Iran bestuderen. Rohani is een zetbaas van Khamenei, en heeft geen fluit te vertellen. De verkiezingen zijn pure windowdressing, en de Iraanse theocratie is minstens even smerig, hypocriet en wreedaardig als de Saoedische. En geloven dat ze geen terroristen sponsort is pure naïviteit, of is het onkunde ? En verder doet T net hetzelfde als Magnette, de grote linkse held en ceta-Asterix van Europa : platte commercie.

 2. Ines zegt:

  In het licht van de bizarre wereldgebeurtenissen de afgelopen dagen gooi ik er graag ééntje van Socrates tegenaan: ik en bij uitbreiding alle van euforie ontdane fake news slikkers: “ik weet alleen dat ik niets weet”. Alleen nog één bedenking: de malaise aan de linkerzijde valt in het niets tegenover het monster dat rechts heeft gebaard in de persoon van Trump. Als filosoof in enkele maanden zo een bocht nemen getuigt ook niet van veel inzicht moet ik zeggen. Alle tekenen waren aanwezig dat Trump de trageren van begrip aan het belazeren was ten dienste van de gevestigde economische waarden. Dat disruptieve was de geniale goocheltruc waarmee hij iedereen in de maling nam. Hij creëerde als het ware terug een orde door chaos ipv chaos in de orde.

  • siegfried verbeke zegt:

   Iedereen, ook degenen die blij waren met de overwinning van Trump, begint zich stilaan vragen te stellen bij het gedrag van deze man. Dit is niet zijn eerste buiklanding, want onlangs hield hij voor een Joods publiek in de V.S. een pleidooi voor onvoorwaardelijke steun aan Israël. Zoals iedereen weet moet dat land geholpen worden, want het heeft een nucleair arsenaal van slechts een 200 kernwapens, weliswaar genoeg om de meeste Arabische en Europese steden van de kaart te vegen. Nu bewapent Trusk Saudi-Arabië om naast Yemen ook Iran te vernietigen. Amerika heeft meer jobs nodig! De V.S. hebben destijds Irak bewapend en aangezet om Iran aan te vellen (incl. met chemische wapens en drogredenen). Dat is mislukt en nu beginnen zij Saoedi-Arabië te bevoorraden om Iran aan te vallen onder dezelfde terrorisme-voorwendsels.
   Het kan geen kwaad om te lezen wat Trump te zeggen had op de jaarlijkse AIPAC-conferentie (American Israel Public Affairs Committee, 21 maart 2016). (time.doc/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/.
   Trump: “I love the people in this room I love Israel. I love Israel. I’ve been with Israel so long (…). My daughter, Ivanka, is about to have a beautiful Jewish baby.” (cheers, applause). Trump is duidelijk een gevaarlijke lunatieke narcist en in staat een groot gedeelte van de wereld te vernietigen.
   Laat ons vlug de Navo verlaten alvorens we met die waanzinnige gek worden vereenzelvigd. Of moeten er nog veel zelfmoordaanslagen volgen. Tijdens de kruistochten was er een Assasijnen-sekte. De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

 3. Eric zegt:

  Trump zet gewoon het beleid van Obama en Bush verder, en dat wist éénieder die hem tijdens zijn campagnetoespraken het belang van olie hoorde benadrukken. Bovendien gold zijn mislukte moslimban niet voor Saoedi’s, terwijl iedere Amerikaan met een hersencel weet dat zij 9/11 hebben bekokstoofd. Trump is dus helemaal niet zo onvoorspelbaar en inconsequent als men laat uitschijnen: hij maakt met zijn deals Amerika weer groot en dit door Saoedi-Arabië te sparen (wat Obama en Bush hem overigens voordeden en wat inderdaad een politiek van bijna 100 jaar is). Om dat moelijk te maken moest eerst Bannon sneuvelen, één van de weinigen in de VS die de islam als een in essentie moorddadige en volgens Himmler perfecte krijgs- en veroveringsreligie begreep. En om de eenheid (Trump noemt het partnerschap) van de VS met S.-A. te consolideren en te versterken hebben de Amerikanen een gemeenschappelijke vijand nodig: daartoe is het sjiitische Iran, dat zich nochtans moderniseert en veel minder terreur en islam exporteert dan Saoedi-Arabië, het uitgelezen voorwerp.
  De speech van Trump bevestigt wat ik reeds wist: het satanische bondgenootschap van de twee meest gewelddadige ideologieën op aarde, het doorgedreven en nietsontziend kapitalisme van de VS enerzijds en de in de kiem reeds superagressieve islam, ontstaan in Saoedi-Arabië, vormt het grootste gevaar voor de mens en de planeet.

  • Eric zegt:

   ‘Om dat MOGELIJK te maken moest eerst Bannon sneuvelen’

  • Hans Becu zegt:

   Eric
   Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je denkt dat Iran “moderniseert”. Spreek eens met Iraanse migranten. De enige migrantengroep overigens die zelfkritiek kent. Fijn volk, intelligent, met zeer veel potentieel, veel meer dan Arabieren. Maar een groot deel van de ongeletterde plattelandsbevolking blijft steken in absolute achterlijkheid, en snapt niet dat de Islam de bron van hun ellende is. De rest van de bevolking wordt puur geterroriseerde. De economie is een puinhoop, de privileges van een zeer kleine elite zijn al even stuitend als hun hypocrisie, en ondertussen verliest een hele generatie jongeren zich in doelloze leegheid, vinden ze geen partner, geen job, en mensen moeten organen verkopen om de bruidsschat te betalen om uiteindelijk toch te kunnen trouwen. Het is een puinhoop. En het is geen toeval dat de Iraanse migratie, die veelal goed opgeleid is, pro westers is en hier goed presteert en weinig last veroorzaakt, totaal geen stem heeft in het migratie-en integratiedebat. Nogal logisch : ze doppen niet, ze zijn kritisch tegenover de Islam en ze zeuren niet aldoor over racisme en discriminatie. Ze zijn dus zeer vervelend voor de linkse multi-culti en migratie- lobby, want met hen kloppen de achterstands-en discriminatiecliche’s niet meer. Vandaar dat links en de Pers voortboert met de traditionele klaagallochten van Arabische en Turkse origine. Iraniërs vragen niet beter dat die verschrikkelijke Ayatollah-theocratie door het westen getorpedeerd wordt. De Turken hier daarentegen lopen als onnozelaars achter Erdogan aan. Ze haten ons. Iraniërs respecteren ons. Voor de rest klopt je analyse. Maar als we de Islam willen stoppen, zullen we in de Islamitische diaspora in Europa medestanders moeten vinden, en ons keren tegen alle dictatoriale Islamitsche regimes. Dus ook Iran, en niet alleen SA, en vooral de Moslimbroeders. Links heeft het weer gevonden : het probleem is ineens het salafisme of het Wahabisme. Of lees : de rest van de Islam valt best mee. Probleem dus opgelost.

 4. Koenraad zegt:

  Trump{oen} is één grote klerezooi, zoveel is inmiddels duidelijk. Doet in alles het tegendeel van wat hij als presidentskandidaat aankondigde : voor minder bewapening ten faveure van meer investeringen in de verloederde wegeninfrastructuur, spoorwegen, scholen, landbouw en voor minder immigratie. Nu moeten de al torenhoge VS-legeruitgaven met nog eens 10% omhoog, moeten de NAVO-landen gezamenlijk in het geweer tegen Poetin, nu een wapendeal met Saoedi-Arabië van pakweg 100.000.000.000 euro… en straks ook voor NAVO-staat (!) Turkije tegen de Koerden, die ook al handwapens krijgen, wat voor ‘jobs, jobs, jobs’ in de VS zal zorgen en elders voor ‘deads, deads, deads’… Zo kan in naam van de virtuele, maar ziekelijk vertoornde Jahwehs, Messiassen, Allahs, de (staats)terreur onverminderd en exponentieel in vele landen blijven voort etteren. Wat een zielig schouwspel, wat blijft de mens een dom wezen !

 5. Hans Becu zegt:

  Na manchester : it is not the oil, het is de Islam die mensen zot maakt. Als Trump geen wapens verkoopt, levert China of Poetin ze wel. En SA koopt zelf, op geheel eigen initiatief, die wapens. Zij zijn daarvoor mee verantwoordelijk, niet alleen Trump. En ze kopen ze omdat ze de wereld willen veroveren. Ze hebben geen defensieve, maar offensieve bedoelingen. Kijk naar Jemen. Churchill had gelijk : “islam in a man is like rabies in a dog”. En na Manchester is dat duidelijker dan ooit. Een 22 jarige Libiër, in Manchester geboren uit een “onbesproken” migrantengezin , die als vluchtelingen op de loop voor Khadafi werden opgevangen in het gastvrije VK. Dit is dus de dankbetuiging. En de politici blijven lullen over “terrorism”. Wie gelooft nu nog dat IS dat heeft georganiseerd, en dat het terreurprobleem veroorzaakt wordt door kleine fractie radicale islamieten, die dan zogezegd geen “echte moslims” zijn. Puur zelfbedrog. Alle moslims zijn vatbaar voor hondsdolheid. Want al die Syriegangers en hun lieven, die gepamperd worden door Hans Bonte en Co met hun deradicaliseringsprogramma’s, weten via de sociale media perfect wat IS uitricht. Ze worden niet misleid, ze zijn geen slachtoffer. Ze zijn verantwoordelijk, ze handelen. Bewust. Ze zijn boosaardig en hondsdol. Naar de executiepaal ermee.

 6. Taalgaardenier zegt:

  Allemaal excrementeeraanvragers dus.

Reacties zijn gesloten.