Alle duivels in de hel: godsdienstlessen horen niet thuis op school

hel
Montasser AlDe’emeh is zich als radicaliseringsexpert zo langzamerhand onmisbaar aan het maken. Toegegeven, het is een beroep met toekomst. Gisteren kregen we in Terzake een reportage aangeboden over de manier hoe imams in Koranscholen en de godsdienstlessen op school bij jonge moslims de schrik voor het hellevuur erin houden. Gek van angst worden ze voor de straffen in het hiernamaals,- daarom bepotelen ze al van jongs af meisjes tijdens een schooluitstap want alles wat niet door de koran wordt verboden is toegelaten (werkelijk geen enkele krant gewaagt over de allochtone achtergrond van de aanranders in Technopolis, soit).
‘Sommige kinderen geloven echt dat ze na hun dood gemarteld zullen worden in hun graf. De imams en koranscholen creëren hiermee een angstcultuur in plaats van dat ze dergelijke verhalen ontkrachten. Dat is zeker het geval bij kinderen die dergelijke verhalen moeilijk kunnen plaatsen of relativeren’ aldus Montasser. Het Brusselse gemeenschapsonderwijs beraadt zich over het probleem. ‘Kinderen zijn dankbare slachtoffers als je hen wil indoctrineren met dergelijke onzin’, zo luidt de stelling van Jacky Goris, hoofd van het Brusselse gemeenschapsonderwijs, socialist en notoir vrijmetselaar.
Ach, die Jacky. Nadat zijn partij decennia lang de grootste pleitbezorger was van het multiculturele grootwarenhuis en de prominente plaats daarin van het moslimaanbod, valt nu het woord “indoctrinatie” in verband met het islamonderwijs. Probleem: in de hel geloven is niet verboden, er bestaat zoiets als godsdienstvrijheid, en het is maar een kwestie van dagen of uren voor een Arabische imam, een moslimexpert of een poco-academicus met dat grondwettelijk recht komt aandraven om Jacky Goris tot de orde te roepen.


De duivel en zijne pomperijen

‘The exorcist”, 1973
Het moet daarbij gezegd dat ook het Christendom het geloof in Satan en het hellevuur nooit verbannen heeft. Voor de katholieke kerk blijft de hel officieel de plek waar de verdoemden na het Laatste Oordeel eeuwig zullen roosteren, overeenkomstig het Mattheus-evangelie. Beef dus maar ketters, want god loochenen is een doodzonde en daarop staat de strengste straf. Ook al halen moderne katholieken de schouders op, zij dwalen. De duivel is geen allegorie maar een reëel wezen dat bezit kan nemen van lichaam en geest. Het doopsel geldt als een zwak voorbehoedsmiddel daartegen, het moet regelmatig hernieuwd worden en 100% waterdicht is het niet. Soms zijn zware remedies nodig om ons alsnog van de verdoemenis te redden.
Het was paus Benedictus XVI die de exorcistische rituelen nieuw leven heeft ingeblazen, door kort na zijn aantreden in 2005 opnieuw een cursus voor priesters in te stellen die hen moet opleiden tot duiveluitdrijvers. Volgens het kerkelijk recht, waarin Rik Torfs zich nu weer volop kan verdiepen, moet elk bisdom, ook in België, een exorcist in dienst hebben. Die wordt benoemd door de bisschop. In Vlaanderen verwijzen de meeste bisdommen door naar de abdij van Averbode, waar drie paters zich bezighouden met exorcisme. In 2013 ging het om zo’n duizend mensen die daar hun toevlucht zochten voor een duiveluitdrijving. Prijs: gratis. Ga je bij de privé voor een meer gepersonaliseerde aanpak, dan kan het honorarium tot 10000 euro oplopen.

Of waarom ik denk dat ook dit verhaal van jonge moslims en hun eschatologische nachtmerries tot de waan van de dag behoort en nooit een staatszaak wordt. Vooral de in België en Vlaanderen machtige katholieke zuil zal op de rem staan als het erop aankomt, want al delen ze niet dezelfde god, ze delen, o ironie, wel dezelfde duivel, Satan genoemd. De godsdienstvrijheid IS dus welk degelijk een zaak van angst en euh… terreur, en een volgehouden poging om, ook in deze 21ste eeuw, het vrijdenken in te dammen en mensen wijs te maken dat niet volgens de geopenbaarde leer leven, zware consequenties kan hebben. Het is niet omdat een paar springerige moderne pastoors zoals Johan Bonny zich “progressief” en rekkelijk opstellen, dat de essentie van het monotheïsme, namelijk de onderwerping aan de almacht en zijn concentratiekampen, verloren is gegaan. Het katholiek onderwijsnet is de grootste hinderpaal tegen een consequente opruiming van middeleeuws zwerfvuil.

En zo komen we weer bij de conclusie die niet nieuw is, en ook hier al een paar keer werd geformuleerd, maar die ik graag nog eens herhaal voor de Jacky Gorissen en de Montassers van deze wereld: godsdienstles hoort op de school gewoon niét thuis. Geen indoctrinatie dus, geen katholieke, geen joodse, geen islamitische. Integendeel moet de school, in één netwerk georganiseerd, gaan voor een seculiere insteek met een kritische benadering van religie in zijn totaliteit, anders geraken we vroeg of laat toch opgescheept met een “vrij net” waarin de evolutieleer als een duivelse uitvinding wordt weggezet en de aarde plat is. Laat god in de hobbysfeer, waar hij door de grondwettelijke vrijheid in alle rust en in al zijn gedaanten een horrorgame kan domineren. En laat de school een plek zijn waar griezelverhalen én paradijsmythes kunnen geduid en gerelativeerd worden.

Uiteraard is dit stukje op zich al genoeg voor de eeuwige verdoemenis, of minstens een duiveluitdrijving. Volgens de filosoof Blaise Pascal (1623-1662), grondlegger van de kansberekening en de speltheorie, is het sowieso beter om te geloven: bestaat god niet, dan verlies je niks, bestaat hij wel, dan sta je aan de juiste kant. Terwijl de echte gokker toch ook wil spelen met verloren kaarten, en net een kick krijgt van risico’s en avontuur, hoe saai zou het leven zijn zonder. Bij deze.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

12 reacties op Alle duivels in de hel: godsdienstlessen horen niet thuis op school

 1. Hans Becu zegt:

  Het probleem is niet zozeer godsdienst op zich, het is de Islam. Ik ben 50 jaar gelden naar een streng katholiek college geweest, niks exorcisme en hellevuur. Katholieke priesters zijn overigens hoogopgeleid. Imams zijn meestal half of helemaal achterlijk. En we snappen geen biet van wat die allemaal uitkramen, zeker als ze het in het Arabisch doen. En wie gaat dat in de praktijk allemaal controleren ? De inspectie ? Alleen naïeve linksen en Cd&v’ers geloven dat ze dat kunnen, dat Moslims wel zullen bijdraaien, en dat ze in de Turkse lucernacollege’s strikt het leerplan volgen. En dan zwijg ik nog over de Moskeeen en de Koranscholen, en over de onzin die kinderen thuis te slikken krijgen. Ze moeten niet het Katholiek onderwijs afschaffen, maar Moskeeen, korenscholen en Islamitisch onderwijs verbieden. Sanctorum maakt dezelfde denkfout als Rutten en vele anderen door het Katholicisme op een lijn te zetten met de Islam.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Hans; uw uiteenzetting kan ik bijtreden.
   Maar in sito heeft die hele godsdienstbedoening voor mij geen waarde.
   Ingevolge persoonlijk bevinden erken ik wel dat het onderwijs in katholieke scholen veel beter is/was dan in een gemeenschapsschool. Mogelijk zijn mijn bevindingen heden van mindere waarde. Maar destijds werd het gemeenschapsonderwijs ook volgestouwd met leraars van divers pluimage. Het was niet de zorg van alle leraars dat de schoolverlaters een basis verworven hadden waar ze mee verder konden.
   Ik heb zelfs leraars gehad die bewust hun leerlingen niets meegaven.
   Bijzonder wanneer het vakken betrof (talen o.a.) die ze later meer dan ooit konden gebruiken in latere studies of werkomgeving. En ik heb ook leraars gekend die in een katholieke school nooit aan de bak zouden komen ondanks hun diploma.
   De redenen ga ik hier niet opsommen.
   Vroeger; ik zeg wel degelijk vroeger; was het gemeenschapsonderwijs een waarachtige vuilbak van enerzijds onbekwamen en anderzijds mensen die zich lieten leiden door een of andere politieke doctrine. Het uiteindelijk resultaat was dan ook erbarmelijk.
   Ik hoop dat momenteel dit niet het geval zal zijn in katholieke vrije scholen.
   Alhoewel; godsdienstonderwijs hoort niet thuis in een school.
   Het volgen van een of ander godsdienstonderricht moet een vrije keuzemogelijkheid zijn en blijven. Er wordt reeds teveel geïndoctrineerd en gelogen in onze samenleving.

 2. Els Janssen zegt:

  Hans, ik heb al veel reacties van jou gelezen, ook op http://www.mo.be. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit oneens ben geweest met jou. Altijd een genot om jou te lezen. Ik hoop nog veel van je te mogen lezen. Bedankt.

  • Hans Becu zegt:

   Wel, bedankt. Ondertussen ben ik ook bij Mo van het forum afgezwierd…Ik kan alleen nog terecht bij JS….

 3. Marc Schoeters zegt:

  Het is helemaal niet moeilijk om precies te weten wat moslimkinderen en volwassenen in het koranonderwijs of in de moskee te horen krijgen. De koran staat compleet en deskundig in het Nederlands vertaald op het internet. Wie twijfels zou hebben over de hieronder gebruikte vertaling: het is de door Nederlandse moslims zelf gebruikte tekst.

  Twee belangrijke opmerkingen.

  (1) De koran heeft een dubbele nummering voor de individuele verzen. De meest gebruikte is de Koefa-nummering – die ook hieronder wordt gegeven. De Basra-nummering wijkt daar licht van af. Deze dubbele nummering is soms een bron van verwarring – een verwarring waarvan bepaalde “moslimkenners” listig gebruik maken tegenover buitenstaanders en islamcritici. Zij beweren dan dat een bepaald vers oorspronkelijk helemaal anders luidt – en dat het “dus” om een “foute” vertaling zou gaan.

  (2) De koran kan helemaal niet vergeleken worden met de Torah of met de Bijbel – en zeker niet met het Nieuwe Testament. Geen enkele joodse of christelijke gelovige zal ontkennen dat zijn of haar oerteksten geschreven werden door mensen – dus feilbaar zijn. De koran daarentegen heeft een totaal ander ontologisch statuut. Het is LETTERLIJK het EEUWIGE en LAATSTE WOORD van ALLAH – zoals door de engel Gabriel ingefluisterd bij de ALLERLAATSTE profeet Mohammed. Dit betekent dat men de tekst niet mag in twijfel trekken of relativeren – want dan stelt men Allah zelf of zijn profeet in vraag en is men dus een ongelovige of een afvallige.En daarop staat de doodstraf – daarover zijn de teksten ondubbelzinnig duidelijk. De koran kan niet veranderd worden en zal er dus principieel over tienduizend jaar nog altijd precies hetzelfde uitzien. Wie gelooft in een “hervorming” van de islam van binnenuit is er dus aan voor de moeite. Er is geen zogenaamde “gematigde” islam. Dat bedoelde ook Erdogan met zijn uitspraak: “Er is maar één islam.” Nochtans zijn vele moslims die wij kennen helemaal niet “radicaal” – en gelukkig maar! Maar dat komt gewoon omdat zij strikt genomen “slechte” moslims zijn – en niet doen wat Allah hen opdraagt of niet het voorbeeld van de profeet en krijgsheer Mohammed volgen. Het is fout om te denken dat, omdat men een vreedzame moslimbuur of vriendelijke moslimcollega heeft, de islam zelf vreedzaam en vriendelijk is.

  En wat leert ons de koran – dat eeuwige en laatste woord van Allah over ongelovigen en over de hel? Een kleine greep.

  In de joodse of christelijke oerteksten is er nergens sprake van dat iemand OMWILLE VAN ZIJN ONGELOOF moet gedood worden – niet in het Oude Testament en al helemaal niet in het Nieuwe Testament. De koran is een heel ander verhaal. Ongelovigen mogen nooit tot vriend worden genomen en moeten te allen tijde bestreden worden. Let wel – niet alle moslims hoeven die strijd te voeren. Het is voldoende dat een kleine groep moslims de strijd om het geloof voert – maar de andere moslims moeten hen daarin wel ondersteunen. De moslimstrijder beweegt zich als een vis in het water van zijn gemeenschap. Zie Molenbeek – waar een massamoordenaar maandenlang kon ondergedoken leven. Over de vijandschap tegenover de ongelovigen en de strijd tegen hen zijn in de koran ontelbare verzen te vinden:

  Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah.”
  Soera 3, vers 118: “O, gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden.”
  Soera 4, vers 101: “Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.”
  Soera 4, vers 144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen.”
  Soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden.”
  Soera 8, vers 12: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  Soera 9, vers 5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar u hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”
  Soera 9, vers 123: “O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”
  Soera 25, vers 52: “Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.”
  Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen [= de overlevenden] dan vast.”

  De ongelovigen en afvalligen gaan onherroepelijk naar de hel. Het is de plicht van elke moslim om die vijanden van het geloof naar de hel te sturen – dus te doden. Ook hierover zijn ontelbare verzen in de koran te vinden:

  Soera 3, vers 4: “Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.”
  Soera 3, vers 12: “Zeg tot de ongelovigen: ‘Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.’ ”
  Soera 3, vers 85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”
  Soera 3, vers 131: “En vreest het Vuur dat voor de ongelovigen is bereid.”
  Soera 3, vers 177: “Waarlijk, degenen die het ongeloof hebben aanvaard in ruil voor het geloof, kunnen Allah niets aandoen; hen wacht een pijnlijke straf.”
  Soera 4, vers 56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.”
  Soera 7, vers 36: “Maar zij, die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afkeren – dezen zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.”
  Soera 8, vers 50: “O, had u het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: ‘Ondergaat de straf van het branden.’ ”
  Soera 9, vers 73: “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars [= de moslims die slechts in schijn moslim zijn maar niet strijden voor hun geloof]. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.”
  Soera 13, vers 35: “Het beeld van de Hemel die de godvrezenden is beloofd, is, dat er stromen in vloeien, en dat zijn fruit en schaduw eeuwigdurend zijn. Dit is het loon van de rechtvaardigen maar het loon van de ongelovigen is het Vuur.”
  Soera 15, vers 2: “De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij Moslims waren.”
  Soera 18, vers 100: “En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.”
  Soera 18, vers 106: “De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven.”
  Soera 19, vers 69: “Dan zullen Wij zeker uit elke groep diegenen onder hen uitkiezen die het opstandigst waren tegen de Weldadige.”
  Soera 19, vers 70: “En voorzeker, Wij weten het best wie onder hen het meest verdienen daarin te branden.”
  Soera 22, vers 19: “Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.”
  Soera 22, vers 20: “Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd.”
  Soera 22, vers 21: “En hen zullen ijzeren roeden wachten.”
  Soera 22, vers 22: “Telkens wanneer zij er uit [= uit de hel] wensen te gaan, zullen zij er in terug worden gedreven; men zal zeggen: ‘Proeft u de straf van het branden?.’ ”
  Soera 33, vers 64: “Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen bereid.”
  Soera 33, vers 65: “Daarin zullen zij voor lange tijd vertoeven en zullen vriend noch helper vinden.”
  Soera 36, vers 8: “Wij hebben om hun hals ijzeren banden gelegd die tot aan hun kin reiken, zodat hun hoofd omhoog geheven blijft,”
  Soera 40, vers 70: “Degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze boodschappers zonden, verloochenden, zullen weldra (de waarheid) te weten komen,”
  Soera 40, vers 71: “Wanneer zij met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept”
  Soera 40, vers 72: “In kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen.”
  Soera 98, vers 6: “Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek [= de joden en de christenen] en de afgodendienaren [= de heidenen] zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.”
  Soera 86, vers 14: “Het is geen grap.”

  Nee – dit is inderdaad geen grap. Europa – en vooral West-Europa en Noord-Europa – zit met een schrikbarend probleem.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Walgelijk!

   • Hans Becu zegt:

    Wat is dit toch voor land. Op basis van de bestaand wetgeving (oproepen en aanzetten tot haat en geweld ) kan dit boek per direct verboden worden. Op wat wachten we ?

  • p vanden berghe zegt:

   Marc, ivbm met je punt 2 kan ik het volgend melden. Indien je bv in Senegal met een willekeurige moslim (laag geschoold of intellectueel) een gesprek aangaat ivbm met godsdienst is het algemeen antwoord dat GOD vele profeten naar de aarde stuurde, oa Abraham en Jesus (jawel Jesus beschouwen zij als een profeet! – God kan trouwens geen kinderen hebben!). Deze profeten deden wel goed hun werk maar de “mensen” hadden nog steeds de boodschap van God -uit de ‘menselijk’ geschreven thorach of bijbel- niet goed begrepen. Daarom besloot God tenslotte een nieuwe profeet te sturen maar nu zelf de redactie van de voorschriften te dicteren zodat hij zeker was dat er geen verkeerde interpretaties zouden mogelijk zijn… vandaar hun stelling dat de koran het “letterlijke” woord is van Allah…. hetzij een verbeterde versie van vorige heilige boeken.
   Tenslotte kunt u horen dat moslims NOOIT toegevingen zullen doen over bv hoofddoek, alcohol, onverdoofd slachten, omgang met niet-moslims etc… indien deze vraag komt van niet-moslims want dit beschouwen zij als een begin van volgende toegevingen, dus in zekere zin in een onderwerping. Dit in tegenstelling met zelfde feiten in hun land want dan komen die “zonden???” uit hun eigen cultuur-zwakheid- en zijn dus te verontschuldigen want Allah is barmhartig.

 4. Dieter zegt:

  Ze delen natuurlijk wel dezelfde god… Voor de rest hoofdzakelijk mee eens. Behalve de polemiek dan.

 5. Marc Schoeters zegt:

  De gelijkschakeling van Jahweh, God en Allah is historisch en theologisch erg betwistbaar. Allah werd in de tijd van Mohammed door de polytheïstische Mekkanen vereenzelvigd met de maangod Hoebal, de godheid van de (toen nog) heidense Kaäba – waar de zwarte meteoorsteen werd aanbeden. Mohammed maakte van Allah de enige god – wat door zijn stadsgenoten natuurlijk niet op prijs werd gesteld. Zij gooiden de onverdraagzame fanaticus dan ook uit Mekka. Mohammed trok naar Medina – waar vele Joden woonden. Hij vereenzelfdigde toen Allah met de mozaïsche Jahweh – in de slinkse hoop de Joden aan zijn zijde te krijgen. Die trapten daar niet in – en sindsdien is het tussen Joden en mohammedanen nooit meer goed gekomen. Of men Jahweh en de Vader van Jezus mag gelijkschakelen – dat laat ik in het midden. Dus nee: Joden, christenen en mohammedanen hebben niet dezelfde god – wat uitgetreden nonnen als Karen Armstrong daar ook mogen over zeggen. Om alle misverstanden te vermijden: ik kom uit een familie die al vijf generaties ongelovig is. Wat religies betreft kunnen alleen het ongodsdienstige boeddhisme en het Sanctoriaanse Vliegend Spaghettimonster mij bekoren. De meeste godsdiensten zijn in wezen feestgenootschappen die leiden tot moord- en doodslag. Eén en dezelfde pot nat – maar met verschillende feestdagen.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Die feestdagen is inderdaad het enige waarin ze verschillen.
   En diezelfde pot nat is bij allen het streven om het hier op aarde beter te krijgen en of om moorden te verantwoorden en goed te praten. Relicten van hun vroegere beschavingen tonen aan dat zij destijds veel slimmer waren dan de toenmalige “homo erectus” die onze streken bewoonde. Maar wat hebben ze er sindsdien van terecht gebracht?
   Niks. Noppes. De geringe verschillen tussen de volkeren van de grote zandbak; ontstaan uit de diverse interpretaties van de leer die Mohammed achterliet; heeft en reeds eeuwen aangezet om mekaars hoofd in te slaan.
   Verdrukking viert hoogtij tot binnen hun eigen gezin.
   Maar het zwarte goud heeft hun geld bezorgd. Veel geld.
   En datzelfde geld maakt dat onze leiders met open handen toelaten dat ze hier den boel komen verzieken. Nu ja; verzieken moeten ze het hier niet meer komen doen.
   Ook wij staan aan de eindmeet. De aarde sterft. Wij zijn te slim of te dom geworden om op die aarde te leven. Tenzij het mirakel zich voordoet en ook wij opnieuw gaan denken in het belang van de mens en van de aarde. Anders ligt het eindpunt niet ver meer af.
   Of moeten wij hopen op de komst van de aliens om ons ras over de streep te helpen?

 6. Dieter zegt:

  Mohammed (…) vereenzelfdigde toen Allah met de mozaïsche Jahweh (sic).

Reacties zijn gesloten.