Verrijzenis, resurrectio: hoe het vrouwelijk libido de Heer oproept

verrijzenis

Pasen, feest van de Verrijzenis. Ondanks alle Joodse en heidense claims op dit feest, blijft vooral de Christelijke legende fascineren van de man die plotseling opstaat uit de dood. Temeer daar de verrezene in eerste instantie uitsluitend door vrouwen wordt waargenomen, die zich euh… behoorlijk euforisch uitlaten over de verschijning.
In het Evangelie van Johannes (21, 11-18) wordt verhaald hoe Maria Magdalena (jawel, die uit de Da Vinci Code, volgens apocriefe bronnen zijn minnares, later door de Kerk als zondares betiteld) treurt om de dood van Jezus, waarna ze een tuinman opmerkt die de gekruisigde himself blijkt te zijn. ‘Rabboeni!’ (‘meester’) gilde ze. Raak me niet aan, zei hij, ik ben nog niet opgestegen. Waarna ze overal ging rond vertellen: “Ik heb de Heer gezien”.
Het kan weer zo’n Freudiaanse obsessie zijn, maar toch: toen ik vanmorgen ontwaakte en een prettige zwelling voelde, dacht ik, zonder zweem van godslasterende intentie: jep, de Heer is weer verrezen. Dat het oergeloof in essentie rond de fallus focust, zal wel geen theoloog bevestigen. En toch. Alleen vrouwen zijn in staat om zich echt te geven aan dat wonderding, hun hele wezen is ervoor gemaakt, hoe seksistisch dat ook mag klinken.

Onderwerping
teresaDe mystica die zich letterlijk laat penetreren door de Almacht: onze 13de eeuwse Hadewych geeft in haar Visioenen menig staaltje ten beste van die theo-erotiek, niet te verbazen dat de Kerk haar nooit heilig wou verklaren:
“Daarna quam Hi selve te mi, ende nam mi altemale in sine arme ende dwanc mi ane Hem; ende alle die lede die ic hadde gevoelden der siere in alle hare genoegen na miere herten begerten na miere menscheit.”
De religieuze ‘onderwerping’ aan de godheid is dan ook niet die van de slavernij maar deze van de totale erotische ontvankelijkheid. Let op de eenheid van libido, gewilde dwang en godsvrucht (“ende dwanc mi ane Hem”): pas in de 17de eeuw zou Bernini die seksuele overgave durven uitbeelden, in zijn Extase van Theresa (1652). Mij een raadsel waarom de kerkelijke elite, die toch niet van gisteren was, dit soort kapelporno gedoogde.
Maar dat Paasfeest dus, wat is daar eigenlijk gebeurd? De terechtstelling van Jezus is een mannenkwestie, maar rond het kruis is het een vrouwenverzameling van jewelste, met de Mater Dolorosa als middelpunt. Hun geweeklaag is die van een moeder die haar zoon verliest, maar ook van de minnares die haar minnaar beweent, en vandaar komen we snel uit bij de vrouwelijke tristesse omtrent een slappe penis die niet meer beweegt. Dit verlies zou wel eens de essentie kunnen zijn van wat heel deze Groep bezielt: de gelijkenis tussen de dode en een slap lid. Hoe hem nog recht krijgen?

kruisafnameIn de herfst van 1987 beschreef ik in het tijdschrift “O” al deze kruisafname, gelardeerd met parodescente scheefdrukken over een lul waar geen leven meer in zit, en waarover Jezus’ intieme vriendinnen zich ontfermen. Maar kijk: de ei-sprong doet wonderen, het paasei barst open en het is de kracht van de liefde, niets anders, die teweeg brengt wat niemand voor mogelijk hield: de verrijzenis alias de ressurectio, waarvan uiteindelijk het woord erectie is afgeleid.

Mannen en rituelen
Hierna kan niemand er nog aan twijfelen dat geloof een vrouwelijke attitude is, een zoektocht naar de glorieuze fallus, daterend van ver voor de tijd dat dildo’s in alle maten en gewichten werden verkocht. Hadewych en Theresa lopen in het spoor van Maria Magdalena, niet dat van de azijnzeikers alias de apostelen met de ongelovige Thomas voorop.
De vraag is dan, waarom mannen tot op vandaag de religieuze rituelen beheersen, en vrouwen in de grote wereldgodsdiensten (Christendom, Jodendom, Islam) volstrekt niks in de pap te brokken hebben. Het antwoord is evident: door de absolute liefde van de vrouw voor een Opperwezen, dat zij blijkbaar in het gewone leven niet vindt, wordt de man zelf op een zijspoor gezet. Hij voldoet gewoon niet, punt uit. Gefrustreerd probeert hij dan de rechtstreekse mystieke band tussen vrouw en godheid te onderbreken, en werpt zichzelf op als tussenpersoon, bemiddelaar, priester. De manier hoe de Christelijke kerk de rol van de vrouw heeft weggegomd (zie weerom Dan Brown) heeft daarmee te maken: het ging erom, de falluscultus te annuleren en de man terug onmisbaar te maken via allerlei rituele plichtplegingen.

hostie2Vrouwen zijn religieus, mannen houden zich met godsdienst bezig. Vrouwen geloven, mannen organiseren de eredienst en maken eigenlijk het geloof kapot. Een tamelijk pervers vertoon is het. Weerom dringen zich allerlei gelijkenissen op, zoals die tussen de priester die de hostie aan de communiekantjes uitdeelt, en de fellatio (Communion dans la bouche). Mondje open, God kan niet tot u komen, tenzij ik u het sacrament toedien.

De islam (“onderwerping”) heeft die vrouwenhaat tot in het extreme geperfectioneerd: mannelijke jaloezie is de drijfveer, en het Boek herstelt de autoriteit dat de man door God zelf is toegekend. Zo beweert hij toch. Gewoon een zak erover, en klaar is kees.
Verderop wordt die autoriteitsclaim ook in de profane sfeer doorgezet: de relatie tussen de priester (m.) en de gelovige (v.)vinden we terug in deze tussen de dokter en de patiënt, de politicus en de onderdaan, de kunstenaar en zijn fans, de trainer en zijn team, de prof en zijn studenten, enzovoort. Meestal gaat het om gewone dominantie/machtsuitoefening, maar soms ook om regelrechte seksuele usurpatie waarin we weer het communiesacrament herkennen. Godsdienst, ook voor ongelovigen: iedereen laat zich wel eens naaien, de vrouwen uiteraard nog het meest.

Maar we wijken af. De slotsom van dit verhaal is toch dat liefde de sleutel is tot geloof én ongeloof. Vooral dat laatste. Het feest van de Verrijzenis gaat niet over God of over zijn verschenen zoon, maar geeft subtiel aan dat er werk aan de winkel is voor het mannelijk geslacht. De hint van Hadewych is, dat ze geen mystieke masturbatiesessies of dito liefdesbrieven zou nodig hebben, mocht de Heer terug echt verrijzen, in de vorm van een speelse, intelligente, empathische, humorvolle, handige, in het huishouden behulpzame én last but not least potente Paashaas. De ideale man dus. Is zij te veeleisend? Ik denk dat het mag, moet, want de natuur vereist deugdelijk sperma en kwaliteitsvolle genen om goede eitjes uit te broeden. De evolutie kan geen pedanterige sukkelventen gebruiken.
Ego sum resurrectio et vita qui credit in me vivet: ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft zal leven. Jaja, maak die belofte maar waar, gij Jezus, flinke man. Praatjes vullen geen gaatjes, de omvorming van de Bijbel tot het Groot Erotisch Handboek is de laatste theologische krachttoer. Ik ga voort eitjes rapen, tot later.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

15 reacties op Verrijzenis, resurrectio: hoe het vrouwelijk libido de Heer oproept

 1. François Reuter zegt:

  ” … de natuur vereist deugdelijk sperma en kwaliteitsvolle genen om goede eitjes uit te broeden.”
  Zo is dat! M.a.w. niet iedereen is geroepen om een hoge geestelijke te worden, voorwaarde om later op je sterfdag als ‘venerabilis’, eerbiedwaardig te worden gekwalificeerd. Of had je als lezer gedacht hier een meditatietekst te vinden om een van de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal van de goddelijke Mensenzoon te memoreren? De schrijver geeft blijk van een gezonde seksuele appetijt en de nodige fantasie, waarvan akte. De vulgarisering van zijn opvatting over bepaalde godsdiensten laat ik wel voor zijn rekening. Per slot van rekening moet je een gegeven paard niet in de bek kijken.

 2. Hans Becu zegt:

  JS heeft het verbaasd over de extase van Theresa, die “de kerkelijke overheid, die toch niet van gisteren was , gedoogde”. Ik ben niet verbaasd. De kerk heeft, in tegenstelling tot de algemeen gangbare opvatting over haar extreme intolerantie, veel en veel meer gedoogd dan algemeen aangenomen wordt, en zeker oneindig veel meer dan de Islam. De kerk was zo tolerant, dat ze in geen halve eeuw tijd in Europa, en zeker bij ons, haar politieke invloed bijna totaal is kwijtgeraakt. Dat al die vrijzinnige linkse papenvreters , Islam apologeten en hysterische pedofielenjagers daar maar eens over nadenken. Want in de bedding van het christendom heeft zich onze moderne (sociaal)democratie ontwikkeld, by far het beste maatschappelijk systeem uit de menselijke geschiedenis. En weer bewijst Bart Dewever zijn intellectuele en morele superioriteit. Open VLD’er Kwekkelien Rutten wil de heisa met de Turkse Diyanet moskeeën aangrijpen om ALLE susbsudies voor religie stop te zetten. Dewever protesteert omdat hij beseft dat dit een dwaasheid is, die een jarenlang pacificatieproces nodeloos op de helling zou zetten, en hij beseft tenminste nog dat de essentie van de maatschappelijke normen van vandaag onze historisch ontwikkelde en geeivoleerde christelijke normen zijn. Die zijn van ons. Je hoeft echt geen pilarenbijter of kerkganger zijn om dat in te zien. Dat besef is essentieel om de ontwikkeling van 3 monstrueuze systemen te stoppen : het fascisme, de Islam en het communisme. Ik stel alleen maar vast dat onze weldenkende elite alleen maar 1 dreiging ziet : die van het fascisme. Voor de 2 andere sluiten ze zedig de ogen. Zelfs Sanctorum lijdt aan blindheid. De ex-ghostwriter van het VB , die god weet waarom systematisch Dewever en Co aanvalt, terwijl de nva de enige partij is die het Vlaamsnationaal fascisme van Dewinter en Co kan tegenhouden. En de Vlaamse Republiek met Dewinter als Chef kan me gestolen worden, meneer Sanctorum. Als U het nog eens heeft over De Vlaamse Erdogans van de Nva….

  • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

   Wat heeft BDW nu te maken met het vrouwelijk libido? Ik kan me anders niet voorstellen dat de vrouwen zich zouden overgeven aan hem, tenzij het kuddeschapen zijn die zijn populistische praat voor zoete koek (of hostie zo je wil) slikken. Die laatste persconferentie van hem over het incident op de Meir getuigde niet bepaald van ‘intellectuele en morele superioriteit’. Beweren dat er een terroristische aanslag werd vermeden terwijl de chauffeur dronken was en de politie hem uiteindelijk slapend achter het stuur aan de kaaien aantrof. Goed bezig, hé, onze burgemeester. Zijn burgers nodeloos de stuipen op het lijf te doen jagen met zijn paniekzaaierij. Hoe durft hij!
   Sinds N-VA in de regering zetelt, wordt er voortdurend gekibbeld. En we boeren achteruit. Overal wordt er danig bespaard: op het onderwijs, gezondheid, cultuur, milieu maar niet op de bedrijven à la Huts. Het neoliberalisme viert hoogtij. De kleine zelfstandigen worden opgeslokt en de brave werknemers mogen blijven ploeteren tot ze neervallen. En al wie niet de mening van BDW deelt, wordt uitgescholden, teruggefloten of buitenspel gezet. Denk maar niet dat hij de rol van de paashaas gaat spelen. Een sukkelende pandabeer, ja dat wel.
   En de kerk laat geen vrouwelijke priesters toe, omdat Jezus enkel mannen als apostelen toeliet (dixit de paus). Hoe tolerant!
   Volgens mij was Jezus gewoon gay en had die arme Maria Magdalena het niet door en al die religieuze groupies evenmin. Maar geen nood, de paashaas is er nog. Dan wordt er nog gewipt, dat het een lieve lust is 😉

   • Hans Becu zegt:

    Wat heeft dat incident op de meir nu te maken met dat vrouwelijk libido ? En als de zoveelste Moslim Mo met een auto door een verkeersvrije winkelstraat scheurt met zijn koffer vol verboden wapens mag de burgemeester daar geen mededeling over doen. Tja…

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    @Mr. Becu, De woorden niet gaan verdraaien, hé. Van alle reacties hier, bent u de enige die N-VA erbij sleurde. Geheel off-topic. Van mij mogen ze gerust de subsidiekraan voor de kerken dichtdraaien, de meeste lopen toch leeg en zijn stof aan het vergaren. Ze zouden die gebouwen evengoed ombouwen tot scholen, bibliotheken, culturele centra, ontmoetingsplaatsen voor alleenstaande gepensioneerden of slaapplaatsen voor daklozen. Dan zijn ze tenminste nuttig.
    ‘De zoveelste moslim Mo met een auto door een verkeersvrije winkelstraat scheurt’?
    Dat is uw interpretatie. BDW kreeg geen toestemming van het gerecht en de staatsveiligheid om een persconferentie te geven omwille van het lopend onderzoek. De media zijn ook vaak te voortvarend met hun ‘breaking news’ -berichten, puur om sensatiezucht en kijkcijfers, maar die eerder speculaties, angst, wantrouwen voeden.

  • Fend zegt:

   De extase van de Heilige Theresa is inderdaad niet verbasend. Al in de Renaissance waren de grootste kunstbeschermers uit de geschiedenis de wereldgezinde pausen. De rijkdom van het Vaticaan trok de grootste kunstenaars naar hun hof en daar bouwden, schilderden, beeldhouwden zij niet alleen in het Vaticaan maar in vele kerken en paleizen van Rome. Het begon met Pius II. Maar toch beter oppassen vooraleer lyrisch te worden.
   Want dat alles zou waarschijnlijk niet tot stand zijn gekomen zonder de zeer merkwaardige politieke keuze, van dat moment die de voor en begin Renaissance ingeluid.
   En de grootste verandering werd dan vervolgens veroorzaakt door de versmelting van paganisme en Christelijke idealen in Rome. Later in barok, blijft kunst onlosmakelijk met pauselijk hof verbonden. Dit geldt ook voor Bernini, ingeleid geworden door Scipione Borghese.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   De kerk heeft niks gedoogd! De kerk is gewoon ingehaald of voorbij gestoken door het weten. De wetenschap vooral maakt ons diets dat er van dat viagra-geloof niks waarheid schuilt in de fabels. En de kerk heeft dit niet aanvaard met volle goesting. Maar ze zal het wel moeten aanvaarden. Er blijven immers weinig christenen nog over en er zijn er nog minder die op kruistocht zullen gaan roven in naam van een God.
   De strijders voor Christus worden trouwens vervangen door de strijders van de profeet.
   De leidende klasse gedoogt dus niks. Het is alleen een tsunami die haar dwingt om te veranderen. De gekende geschiedenis heeft dit diverse keren aangetoond.
   En momenteel zijn we die tsunami aan het opbouwen in Europa.
   Niet door ons gedoogbeleid maar vooral door onze luiheid.
   Beide vormen dekken eenzelfde karaktertrek.
   Papier is verduldig maar feiten blijven feiten.

 3. Enca Caen zegt:

  Eummmh Johan Erectorum, vrouwen worden sinds JC’s dood vervangen door pedofiele Bisschoppen die in plaats van een hostie hun lid in de monden van de kindjes stopt, in Congo in de poep. Eummmh Erectorum omdat je deze morgen opstond met een gezwollen lid, uw konijntje zal weer eens fier zijn op jou.

 4. Hugo westdorp zegt:

  Heerlijk deze tekst!
  Maakt mijn (paas)dag helemaal goed.

 5. François Reuter zegt:

  De hevige drang naar God zoals die tot uiting kwam in het proza en de poëzie van de XIIIe eeuw, waar de Nederlandse mystiek van zuster Hadewijch toebehoort, mag men niet door de bril van de burgerlijke liefde zien, maar wel door die van de feodale liefdespoëzie, die zijn wortels heeft in de Arabo-Andalusische traditie met meesters in de mystiek en de metafysica van de islam zoals Ibn Arabi. De minnezangerslyriek heeft ook dichters beïnvloed zoals Franciscus van Assisi en Dante. De overgang naar een meer hoofse maatschappij valt samen met het ontstaan van de verering voor O.-L.-Vrouw : “La Virgen mui groriosa, reina espiritual, … (Catalaans)”.

 6. karina zegt:

  jose saramago is voor minder naar lanzarote verhuisd. gedachten passen in referentiekaders, zelfs out of the box.
  in een van je vorige artikels moest ik aan san giminiano denken. torens van ego’s tegen mekaar op.
  nu eerder aan helium. het is niets voor niets verrijzenisdag. of anasilan, wind die gaat liggen.
  ik geniet vaak van het stof dat je doet opwaaien, al is de heldere koude sterrennacht
  mij dierbaarder. maar al bij al is er altijd lol te beleven voor wie de referentiekaders kent.

 7. François Reuter zegt:

  In de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, waarvan het oudste handschrift, eind XIIIe eeuw, bewaard zou worden in de Koninklijke Bibliotheek, moet men een miniatuur aantreffen van het kruisingstafereel met de voorstelling (zoals gebruikelijk was) van de twee gekruisigde dieven (een goede en een slechte) aan weerszijden van Christus. Onder het kruis van Christus treuren Maria en Johannes. De zielen van de dieven (een goed en een slechte) worden opgevangen door respectievelijk een engel en een duivel. Het eigenaardige is dat de dieven op deze Brussels miniatuur zijn uitgedost als ridders. Uitzonderlijk is dat er bovenop het kruis van Christus een duivel zit. Na de aanwezigheid van Maria en Johannes te hebben vermeld geeft de didacticus Jacob van Maerlant voor de opmerkelijke duivel op Christus’ kruis de verklaring als volgt :
  “Oec so leesmen mede dat.
  Dat satan up dat cruce sat.
  Ende wachte Jhesus ende.
  Te siene of hi bekende.
  Enighe smette di an hem ware.”

  NB : Er bestaat ook een Parijse Bijbel (XIIIe eeuw), een soort pocketuitgave (perkament bijna zo dun dat je er door kon kijken), in vergelijking met de vroegere forse Latijnse bijbels (10 of 20 delen), als studietekst aan de universiteit! Nog verder terug in de tijd (700 n. Chr.) was voor een evangelarium een hoeveel perkament nodig van een kudde van 150 kalveren, een echt luxe-object! Pas in de XIVe eeuw werd het perkament vervangen door papier, dat 8x goedkoper was dan perkament. Van dan volop bijbels in de volkstaal!!!
  (Middelnederlandse Bijbelvertalingen)

 8. Marc Schoeters zegt:

  In zijn boek met kortverhalen “Erections, Ejaculations and General Tales of Ordinary Madness” schreef Charles Bukowski: “Our sins are manufactured in heaven to create our own hell.” En elders: “My cock was hard, but my spirit wasn’t in it.” De paradox van het passieverhaal is dat de lichamelijke verrijzenis pas mogelijk wordt als de jongeheer net zo kruisdood is als zijn vaderlijke ouweheer. Ook de moderne wetenschap heeft slechts een schijnverlossing in de aanbieding: de oude kruisweg – via crucis – werd vervangen door de viagra crucis.

Reacties zijn gesloten.