“Ontgrendel je geest”: Wouters en Vuye, of het levende argument tegen de particratie

WoutersVuye

Sinds september van vorig jaar zetelen Hendrik Vuye en Veerle Wouters als onafhankelijke parlementsleden. De N-VA had hen aan de deur gezet wegens te kritisch en te rechtlijnig. Niet alleen op het communautaire vlak (waarin Vuye als grondwetspecialist meer beslagen is dan alle andere ex-partijgenoten samen), maar ook inzake de islam, de monarchie, de afkoopwet, de graaicultuur… bleken de twee er zowaar een eigen mening op na te houden die niet afgetoetst was aan de partijlijn. Hun studieproject, Objectief V, waarin een routeplan naar Vlaamse onafhankelijkheid werd uitgetekend, was bedoeld als interne bezigheidstherapie voor twee probleemgevallen. Maar toen dat meer dreigde te worden en Vuye en Wouters daarover ook publiek communiceerden, konden ze niet snel genoeg afgevoerd worden. Twee trouwe partijsoldaten, Matthias Diependaele en Sander Loones, namen het over en lieten het project een stille dood sterven.
Het is niet gemakkelijk om als onafhankelijk kamerlid te zetelen. Heel het politieke systeem is op maat gemaakt van de partijen, niet van de individuele politicus. Door het spel van de dotaties zijn de partijen echte geldmachines geworden, die rechtstreeks de parlementaire medewerkers in dienst nemen en uitbetalen, waardoor ook zij loyale partijfunctionarissen worden, buigend als een knipmes voor wat het hoofdkwartier dicteert. Soms tegen de mening van de verkozene in.
Maar Vuye en Wouters hielden vol, lieten niet na om in het parlement hun volle spreekrecht te benutten, dikwijls striemend-kritisch voor hun ex-partij, en presenteerden zopas hun boek “Sleutels tot ontgrendeling”. Daarin wordt brandhout gemaakt van de Belgische rotzooi van alarmbellen, belangenconflicten en grendels,- allemaal resultaten van stinkende compromissen in naam van de “communautaire vrede”, gegoten in wazige teksten waarmee Franstalig België succesrijk de domme Vlaamse meerderheid van zich afhield. Hilarisch is dat er op die boekvoorstelling ineens een paar bekende N-VA-gezichten opdoken, om toch nog wat cameralicht van de gedefenstreerden mee te pikken.

Ons-kent-ons-cultuur

barIn een recent Doorbraak-interview, afgenomen door Sander Carollo, ontleden Vuye en Wouters verder genadeloos de Belgische ziekte, die door Vlaanderen eenvoudigweg werd overgenomen, waardoor elke republikeinse impuls tot opwaardering van de democratie ontbreekt. We zijn een volk zonder perspectief met leiders zonder durf:
‘De deelstaatparlementen zijn kopieën geworden van het federale parlement. Van 1970 tot 1995 gold het dubbele mandaat: wie in het Vlaams Parlement zat, zetelde ook in het federale parlement. Ze hebben toen ineens alle federale ziektes meegenomen naar het Vlaams Parlement. Het zijn natuurlijk ook dezelfde Vlaamse partijen. Er is dus niet echt een verschil.’
Hiermee overstijgt het boek van de twee partijloze politici het strikt-communautaire discours: Hendrik Vuye en Veerle Wouters zien de particratie als de hoofdwortel van het democratisch deficit. De macht van de partijen fnuikt de macht van de volksvertegenwoordiger, en dus ook meteen van het volk zelf, dat in België noch voor een staatshoofd, noch voor een regering kan kiezen, noch voor een politieke nieuwlichter, maar enkel voor een kiesvereniging die zelf de rangordes bepaalt én de deals uitschrijft met de andere partijen. Soms in besloten conclaven, op etentjes, maar ook in allerlei lobbyclubs en ons-kent-ons-netwerken, tot en met de vrijmetselaarsloges. We spreken dan nog niet over de kiesdrempel en malafide constructies zoals het cordon sanitaire. De particratie is een vermomde dictatuur.
En zo komen de auteurs tot het cruciale motto: “Ontgrendel je geest” – een boodschap aan alle verkozenen om het partijjuk van zich af te schudden, maar misschien zelfs een boodschap aan elke burger, om radicaal de democratische macht op te eisen, niet alleen in het stemhokje maar ook op de publieke fora, de sociale media, de communicatiekanalen van de civil society, de burgermaatschappij die nu pas aarzelend doorbreekt.
Politiek moet primair terug een zaak van individuen worden, die zoeken naar de grootste gemene deler, de res publica, en geen zaak van bevoogdende partijlogica met bijbehorende machtsstrategieën en neigingen om in coalities de koek te verdelen, tot meerdere glorie van het status quo. Partijen kunnen in een bescheidenere, afgeslankte vorm nog wel blijven bestaan, als belangengroepen of denktanks, maar niet meer als de verplichte containers voor politiek talent of mensen die zich maatschappelijk engageren.
Dat vooral Hendrik Vuye iemand is met een enorme intellectuele carrure, helpt natuurlijk. Als men anderzijds sommige politici bezig ziet, beseft men dat het begrip “ontgrendelde geest” niet op iedereen van toepassing kan zijn. Daarvoor moet er namelijk eerst een geest zijn, quod non, behalve in de parlementaire bar, die gelukkig open blijft. Belgisch, bourgondisch, surrealistisch, enzovoort. Geef er een mep op, Hendrik en Veerle.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

10 reacties op “Ontgrendel je geest”: Wouters en Vuye, of het levende argument tegen de particratie

 1. hans becu zegt:

  Het nva-hoodkwartier deelt deze analyse grotendeels, maar heeft 1 bedenking : langs de zijlijn kritiek geven is nuttig en belangrijk, maar het geeft je moreel of intellectueel geen hogere status tegenover zij die ervoor gekozen hebben in het systeem te ploeteren en hun handen vuil te maken. Zij hebben kans om iets te veranderen, Vuye en Wouters zullen geen steen in de rivier verleggen. Overigens schijnen sommigen systematisch te vergeten dat een partij als nva geen meerderheid heeft, ook niet in Vlaanderen. In een democratie is dat redelijk essentieel. En verder kan je oeverloos discussiëren over de tactische en pragmatische keuze die nva gemaakt heeft.
  En de particratie is één probleem. De veel te zware invloed van het middenveld ten nadele van het parlement is een even groot probleem. En ik hou mijn hart vast voor de burgerdemocratie : de ad hoc democratie ter verdediging van corporatistische belangen ten nadele van het algemeen belang, die leiden tot immobilisme en besluiteloosheid, de grootste vijanden van de democratie. Straks krijgen we geen voetpad meer aangelegd zonder jarenlange inspraakrondes. En het zullen niet de communautaire strubbelingen zijn die Zaventem zullen kelderen, maar de actiegroepen van mensen die 10 jaar geleden zo slim waren een huis te bouwen vlakbij de startbaan, en nu komen klagen over het lawaai. Ga met die lui maar eens in discussie over de grootste gemene deler van de res publica. Bonne Chance.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Hans, ditmaal deel ik je mening niet volledig.
   Wanneer U het corporatisch belang aankaart mag U ook datzelfde belang aanklagen dat de volksvertegenwoordigers zichzelf hebben toegemeten om zichzelf zelfs om te toveren tot de stamboompolitici. Trouwens dit laatste is geen nieuw verschijnsel in België maar is reeds ontstaan destijds toen de parlementaire onschendbaarheid werd ingevoerd.
   Er zitten in dat parlement mogelijk wel verkozenen voor wie eerlijkheid en rechtvaardigheid van belang is maar hun eigen mening speelt niet de minste rol. De beslissingen worden toch door een paar enkelingen genomen. De rest moet simpelweg het knopje indrukken wanneer het hen opgedragen wordt.
   Maar feitelijk heb ik niet de minste interesse meer voor het nobele streven dat zou verborgen zijn in het hart van sommigen.
   Ik bekijk het van een andere kant. In datzelfde parlement zitten individuen; hopelijk weinig maar ze zitten er; voor wie rechtvaardigheid niet bestaat en die er genoegen in scheppen om mensen aan de grond te helpen. Gewoon uit sadistisch plezier.
   Nog steeds niet onoverkomelijk. Maar dat allen in datzelfde parlement bewust wegkijken en het onrecht niet willen zien maakt van velen mededader. En wat is het ergste?
   Is het de dader zelf of zijn het degenen die het slachtoffer mee vasthouden om de doodsteek te kunnen geven? En wanneer ze dit beseffen zal er van hun eventuele fierheid noch onkreukbaarheid niet veel meer overblijven. Zo denk ik er over.
   Al de rest is bijzaak. In een democratie moet er oog zijn voor eerherstel.
   Zelfs moordenaars komen in dit land uiteindelijk vrij. Maar onschuldigen blijven dus gestraft tot eer en genoegen van sommige sadistische mensen met te veel macht.
   Dus Hans; eerlijk blijven man. Als je wil over onrecht spreken moet je de moed opbrengen om over alle onrecht te spreken. En anders laat je er beter uw handen af.
   Spreek dus liever eens over de corporatische vriendschappen die maken dat hetgeen ik aanklaag eeuwigdurend kan blijven duren. En pas nadien wil ik het nog hebben over partij-politiek en heb ik nog een luisterend oor voor argumenten die aantonen dat er één partij de beste zou zijn. In tegengesteld geval zal ik mezelf blijven beschouwen als de kleine spin waarop bewust een voet werd gezet omdat het haar omhulsel kraakte als ze werd plat gedrukt.

   • Hans Becu zegt:

    Het gaat over verantwoordelijkheid en legitimiteit. Neem Ademloos. Wie vertegenwoordigen die eigenlijk ? En ze kunnen beslissingen afdwingen met catastrofale gevolgen waarvoor ze nooit ter verantwoording kunnen worden geroepen, noch democratisch, noch strafrechtelijk. Want de overheid, de verkozen politici, zijn uiteindelijk toch verantwoordelijk. Dat is een totale abberatie. Het gaat overigens niet eens over de individuele moraliteit van politici vs. actievoerders. Want wie dat al die nijdasserige actievoerders-burgerdemocraten moreel integer zijn ? Sanctorum is zeer kritisch voor politici, maar net als al zijn collega-penneridders verdwijnt die kritische zin als sneeuw voor de zon als het over actiegroepen en burgerdemocratie gaat. Dat zijn per definitie nobele zielen. Mijn gat jongens.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Hans; wanneer je spreekt over individuen die nooit ter verantwoording kunnen worden geroepen; noch democratisch, noch strafrechtelijk ben ik weeral niet mee hoor.
    Mijn euro blokkeert dan in mijne kop.
    Over wie heb je het dan feitelijk?
    Over “Ademloos”? Waar hebben die dat geleerd? Toch niet bij de Neanderthalers denk ik.

 2. Andre zegt:

  Hans becu werk je ook voor de NVA die alles wat communitaristische is in de vuilnisbak kiepert.er is nooit zo een stilstand geweest als nu met deze veraders

  • Hans Becu zegt:

   André
   Van verraad tot verraad, gaan we naar de Vlaamse staat.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Andre; ik behoor tot het plebs. Maar als je rekent op het corporatisme van datzelfde plebs geef ik het advies om even deel te nemen op het forum “Politics.be forum”
   Daar mag je uw gedacht geven zonder bijkomende argumentatie en kan je vaststellen dat binnen dat plebs niet de minste empathie heerst t.o.v. eigen soortgenoten.
   En als je geen hooligans persoonlijk kent; wel daar kan je deze soort ontmoeten.
   Eerst wel zorgen dat je uw vocabularium opvijzelt en betekenissen van woorden als “kut” en “onnozelaar” begrijpt. Want anders zal je niet meekunnen in het debat.

 3. Paul Vanhoovels zegt:

  Ik ga even op retraite want ik lees hier af en toe wel beweringen die mij van mijn melk brengen.
  Mijn kop kan er niet zo tegen wegens opgelopen trombose en mijn hart evenmin wegens niet voorziene leeftijd. Normaal had ik ergens in een cybernakel in een of andere kerk moeten staan als het lichaam van Christus. En erbij een fles Whisky voor wanneer ik dorst krijg want ook mijn bloed moet aangevuld worden. Feitelijk had ik al een paar keer de pijp aan Martine moeten geven maar ik mag hierboven niet binnen. Eerst mijn leven beteren en dan kan er overlegd worden.
  En dat beteren zal nog even moeten wachten. Want ze betalen nu bij wat ze me vroeger te weinig hebben betaald tijdens mijn actief leven. Als ik de klootzak (sorry boys) kan uithangen zal ik ook niet meer wachten. Ik leer tamelijk nog vlug bij. Had ik vroeger moeten weten toen ik nog te actief aan politiek deed. Begin nooit een politiek leven zonder de nodige diploma’s want dan bereik je alleen een te hoge bloeddruk en zijn verdere gevolgen niet meer te overzien.
  Een fout die soms wel de echte idealisten of stupiede stommerikken overkomt.
  Zet mij maar bij de laatste categorie want in de eerste verzeild geraken is te affrontelijk.

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Goed artikel weerom. Maar wat ik niet begrijp is dat beide personages buiten gekegeld werden en zelfs nadien nog oplossingen aanreiken en zeggen wat er niet kan en wel kan.
   Alhoewel; veel zal het niet helpen. Politici weten toch alles zelf beter.

 4. Pingback: #Grendelboek hot item in de pers – Vuye & Wouters

Reacties zijn gesloten.