De Turken moeten hun persvrijheid heroveren, wij de onze bewaken

anti-erdogan
Nog even iets over Erdogan en zijn pogingen om in Europa campagne te voeren voor het nakende Turkse referendum dat hem (nog) meer macht moet geven. Op maandag 11 mei 2015 schreef ik, naar aanleiding van de verkiezingsspeech die Recep Tayyip Erdogan in de Hasselte Ethias-Arena ging geven, een blogartikel tegen dit soort import van buitenlandse verkiezingscampagnes. De woensdag daarop, 11 mei, kaartte Peter De Roover (N-VA) dit in de federale kamer aan: neen, het is ongepast dat Turkse politici hier komen campagne voeren en zelfs haat prediken ten aanzien van tegenstanders.
Twee jaar later, op 4 maart 2017, is het thema opnieuw actueel en verscherp ik dat standpunt: Turkse politici hebben hier als opruiers en stemmenronselaars niets te zoeken. En kijk: het weekend daarop, 5 maart, komt diezelfde Peter De Roover weer in de media met een identiek standpunt. Het kan toeval zijn, ofwel bestuderen ze bij de N-VA mijn blog goed, en daar kan ik alleen maar blij om zijn. Ook al valt te vrezen dat dit de zoveelste ballon is die snel door de partij naar beneden zal geknald worden, onder het motto “sorry, er was geen politiek draagvlak voor”.

Amnesty-syndroom
Toch is die visie een publiek breed gedragen gevoel, en kan Erdogan, o ironie, ons eindelijk verenigen rond een Europees waardenverhaal. De politici zullen volgen, ze kunnen niet anders. Of waarom populisme niet persé een scheldwoord hoeft te zijn.
Waar we ondertussen wél voor moeten uitkijken, is de politiek-correcte reactie, die erin zou bestaan dat er vooral geleuterd wordt over de toestanden in Turkije, om de discussie bij ons niet te hoeven voeren. Over de dubbele nationaliteit bijvoorbeeld.
Vorige donderdag, 2 maart, verscheen in The Guardian een opgemerkte column van Timothy Garton Ash, door een aantal Europese kranten overgenomen, waaronder De Standaard. De auteur roept ons op om, zeker met het oog op het komende referendum, de democratie in Turkije te verdedigen en op te komen voor de mensenrechten. Er zitten namelijk nogal wat journalisten en andere intellectuelen in de gevangenis, en wij moeten allemaal onze solidariteit betuigen, druk uitoefenen, brieven schrijven, de plaatselijke oppositie met raad en daad steunen.
Dat klinkt enorm sympathiek, maar zijn we dan wel consequent? Als Turkse politici zich met onze democratie niet moeten moeien of hier actie voeren, is het dan wel gepast dat wij onze weldenkendheid naar ginder exporteren? Ik stel de vraag, ik ben er ook niet helemaal uit. Het is uiteraard hét gedroomde argument voor Erdogan en konsoorten om toch te volharden en hier te komen stoken: we doen het zelf, in omgekeerde richting. Het voedt en versterkt bovendien het AKP-verhaal dat Europa Turkije wil Europeaniseren en een westerse identiteit opdringen.
Tenslotte, en dat verontrust me nog het meest, kan de bekommernis voor de Turkse mensenrechten vooral bij de Europese linkerzijde een alibi zijn om aan ons eigen democratisch deficit niets te hoeven doen, en een manier om de aandacht af te leiden van de multiculturele malaise, het heikele thema van de dubbele nationaliteit inbegrepen.
Idem natuurlijk met de anti-Trump-hetze: het is makkelijk, risicoloos en zelfstrelend, dat gesakker op de Transatlantische boeman. Ik noem dat het Amnesty-syndroom: kaarsen kopen en brieven schrijven naar heel de wereld om de persvrijheid te verdedigen, terwijl onze eigen publieke omroep nog altijd de pensée unique hanteert. Natuurlijk moeten we verder kijken dan de kerktoren, en jazeker, bij ons rotten dwarse journalisten niet weg in de gevangenis (ze worden enkel uitgerangeerd). Toch is het aan de Turken zelf om hun democratie te bewaken en/of te herstellen. In het thuisland Turkije uiteraard.
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

9 reacties op De Turken moeten hun persvrijheid heroveren, wij de onze bewaken

 1. Hans Becu zegt:

  De discussie gaat over het optreden van officiële Turkse functionarissen (ministers) die verkiezingspropaganda willen voeren in het buitenland voor kiezers met dubbele nationaliteit, een totale abberatie overigens . Het is evident dat dit onacceptabel is, omdat het een inbreuk is op de soevereiniteit, en minstens een diplomatiek probleem van eerste orde. Dat heeft met vrije meningsuiting en democratie op zich geen fluit te maken. Het nva hoofdkwartier ligt duidelijk niet wakker van Sanctorum, en terecht.

  • lucdevincke zegt:

   Als Turken, net zoals Marokkanen en Joden een dubbele nationaliteit mogen hebben volgt daaruit onvermijdelijk dat ze kiesrecht hebben in hun land van oorsprong en dat campagne wordt gevoerd vanuit hun land van oorsprong, of hier in het Westen, om hun stem te verkrijgen. Het probleem ligt dus wel duidelijk bij de dubbele nationaliteit. Het is ook een politiek-correct heikel thema zoals Marine Le Pen enkele weken geleden mocht ondervinden. . Ze zou, indien verkozen, de dubbele nationaliteit willen afschaffen. De journalist op A2 David Pajudas, een jood, legde haar direct op de rooster. Ook voor Joden? Haar antwoord; Ook voor Joden. De rel was de volgende dagen in FR niet te meten. In de vraag van Pajudas alleen al zit echter de adder. De vraagstelling lijkt me een bewijs van bewust of onbewust superioriteitsgevoel, zo van “dat kan toch niet voor ons gelden?”
   Durven we de dubbele nationaliteit voor alle bevolkingsgroepen afnemen?

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Durven zegt U. Ja wie moet er durven? Moet het weeral een journalistieke knobbel zijn die zijn proza uit de grabbelton plukt? Laat ons eerlijk zijn. Het zal weeral geen echte Vlaming zijn die zal durven in onze meerpartijen-dictatuur.
    Ikzelf heb meer dan dertig jaar aan politiek gedaan.
    Het enige wat ik heb vastgesteld is niet alleen het feit dat men de Vlaming niet meer uit zijn zetel krijgt en dat de meerderheid onder hen zichzelf zelfs de mogelijkheid ontzegt om eigen IQ op te vijzelen omdat die inzet teveel moeite kost.
    Wie moet dan nog durven?
    Ikzelf ben het kotsbeu geworden. Dat durven legt alleen windeieren in uw korf.
    En de vendelzwaaier; van welke partij hij ook is; is niet meer dan een uitverkoren schietschijf; vooral bij onze stamboompolitici die graag schaak spelen met die onnozele pionnen.
    Dat huidige links-rechts gedoe hangt mij dus de keel uit.
    Onze politici aanbidden zelfs de omerta en dekken de eigen gangsters onder hen niet alleen in maar beschermen hen zelfs met graagte. Parlementaire onschendbaarheid noemen ze dit. Tja, het volk kan en mag morren en zagen. Maar op hoger vlak tellen alleen de verborgen vriendschappen. Je hebt zelfs de temporaire geveinsde oppositie nodig om onschendbaar te kunnen blijven. Er zijn in dit land dus wetten voor de ene groep en wetmatigheden voor de andere. En dit beseffende gaf/geef ik er de brui aan. Ik ga dus eindelijk op rust.
    Het is niet mijn taak meer om het plebs naar een hoger niveau te tillen.
    Ge geraakt er zelfs de kleinste empathie van soortgenoten mee kwijt.
    Wat er dus van dit land zal worden is mijn zorg dus niet meer.
    “Après moi le déluge”. En ik ben absoluut niet de enige die er zo over denkt.
    De ruimte die er hier nu vrijkomt laat ik aan de durvers.

 2. bertie zegt:

  In september 2016 heb ik hier de volgende bijdrage mogen plaatsen:

  “” Zoals gewoonlijk gaat het niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Aan het limiteren van grondwettelijke vrijheden zou ik in de huidige tijdsgeest toch niet goed durven beginnen.
  Er is geen grondwettelijke beperking op het taalgebruik in België, en de grondwettelijke vrijheid van vereniging geldt voor iedereen die op het grondgebied verblijft en kan qua onderwerp niet preventief gesanctioneerd worden. Dus zeker iedereen met de dubbele nationaliteit kan hier doen en laten wat ie wil, in de moedertaal van zijn tweede vaderland.
  Misschien kunnen we het beter eens hebben over die dubbele nationaliteit, want dat is geen vrijheid die grondwettelijk verankerd is.
  Met het afzakken van een buitenlandse stemmenronselaar naar onze contreien, schijnt de dubbele nationaliteit meer problemen te veroorzaken voor het algemeen belang, dan ze oplost voor het individu, en is ze bovendien discriminerend voor mensen die ze niet hebben. Daarom zou ze volgens mij best afgeschaft worden.
  Dan heeft die volbloed Turk hier ook meteen niets meer te zoeken en richt hij zich enkel tot zijn expats, maar is er geen enkele betrokkenheid meer van “Belgen”. “”

  Die dubbele nationaliteit schijnt een discriminatie te zijn van een lagere orde, voor Unia althans. Veel lager alleszins dan Sinterklaas en zijn evennaaste, want ik heb nog geen enkel hooggeplaatst politicus verkeerde cijfers uit een rapport van Unia over de dubbele nationaliteit weten citeren. Waarop Unia dan via een persconferentie de hooggeplaatst politicus zou kunnen terechtwijzen over pietluttige bijkomstigheden, noblesse oblige.

  Het is Unia eveneens ontgaan dat inwoners van België met de dubbele nationaliteit Belg/Turk wel mogen kandideren om president van Turkije te worden, maar nooit ofte nimmer in aanmerking kunnen komen om als koning van België de eed af te leggen. Ondanks het bestaan van de antidiscriminatiewetgeving, de nodige jurisprudentie, en ruim 25 jaar na de oprichting van Unia. Wat hebben die wereldverbeteraars in ’s hemelsnaam al die tijd uitgevreten, vraagt een mens zich terecht af?
  Nu stel ikzelf wel vast uit wat ik opmaak in heel die Turkse heisa, dat president Erdogan momenteel bezig is om van Turkije een erfelijke republiek te maken. Op de duur moeten we Unia nog proficiat wensen dat dankzij hen de Belgische grondwet wereldwijd gekopiëerd en nagevolgd wordt!
  Waarmee het nut van idioten weer eens bewezen is.

  • Hans Becu zegt:

   Bertie
   Vooraleer je anderen voor idioot verslijt, moet je je eigen tekst eens grondig herlezen. Niemand, geen enkele burger, kan in België de eed als koning afleggen, behalve de wettige opvolger van Flup. Een Turk met dubbele nationaliteit kan wel premier van België worden als hij in België woont, verkozen en voorgedragen wordt. Hij kan dat niet als hij zijn domicilie in Turkije heeft. De essentie van het probleem : schaf de dubbele nationaliteit af, en doe mensen kiezen.

 3. Andre zegt:

  Hans werkt voor NVA nog niet gemerkt

  • Paul Vanhoovels zegt:

   Jawel hoor Andre maar dat maakt mij niks uit. Ik spreek zelfs tegen een communist uit Noord-Korea als ik zijn geblaf versta. Want als ik die madam op hun TV-kanaal de zoveelste geslaagde raket-lancering hoor afdreunen dan bekruipt mij steeds een groot gevoel van onbehagen. Maar zowel het proza van J.S. als van Johan en de hele tutti-quantie op een forum worden door mij uitgebeend. De minste onwaarachtigheid die ik ontdek zal door mij vermalen worden in mijn brein en dien ik terug op als lookworst.
   Maar ik moet wel bevestigen dat ik gisteren met ander lid van de N-VA een gesprek heb proberen te voeren. Hij werkte zelfs voor een minister.
   Mens toch; wat voor nietszeggende algemeenheden die vent heeft uitgekraamd is niet vatbaar voor commentaar. Mogelijk verdacht hij mij van lidmaatschap van de CSI want hij had constant last van het “Feind hört mit”-syndroom.
   Ik heb nog gepoogd om hem een monoloog op te dissen maar hij luisterde zelfs niet eens.
   Hij was nochtans als Universitair Afgestudeerde al zover door indoctrinatie misvormd dat hij zelfs niet meer durfde spreken. Of mogelijk was het hoogheids-waanzin; ik hoop het voor hem want dat zou het minst erge zijn; maar ik heb nu eenmaal geen zin meer om een verdere lijkschouwing op dergelijke karkassen uit te voeren.
   Klassement verticale dus. Niet vatbaar voor een tweede poging.
   Binnen kort vind ik waarschijnlijk wel een pamflet van hem in mijn brievenbus waarin hij het zal hebben over de kwaliteit van de erwten en wortelen die door zijn partij biologisch worden gekweekt. Ik hoop voor hem dat ik zijn pamflet nog zal lezen.
   Biologisch tuinieren heeft vroeger nochtans toch steeds mijn aandacht weerhouden.
   Maar vroeger was ik nog iemand anders. De homo-sapiens is nu de homo-erectus geworden. Ik volg de omgekeerde evolutieleer van Darwin. Weliswaar een modeverschijnsel van het ogenblik maar ik ben er zelf niet mee begonnen.
   Daarbij; iedereen verandert toch tegenwoordig?

   • Andre zegt:

    Bedankt voor uw doorzicht

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Er zijn nog vele anderen die een zelfs beter doorzicht hebben als wij Andre.
    Maar als zwijgen opbrengt dan zullen ze nooit met eigen doorzicht uitpakken.
    Je trekt U deze bevinding beter niet aan. Het maakt ongelukkig.
    Voor mij is dat politiek gedoe heel simpel. Het plebs mag dom en lui zijn maar op mij moet er niet meer gerekend worden. Dat ze het verdomd nu zelf maar eens aanpakken.
    Ik ben die verdomde kruiperij kotsbeu. Ik ben totaal uitgekeken op die slippendragers die met graagte zelfs uw hoofd afhakken en gaan aanbieden aan de Heer; zelfs op een schotel voorzien van goudbeleg aan de randen. Ze vergeten zelfs dat ze soms een deel van hun leven hebben gewroet om dat beleg te kunnen betalen.
    En wetende dat de Heer nog meer gecharmeerd is als ze als kruiper zelfs nog een stropdas dragen trekken ze zelfs ten gepasten tijde hun zondagse broek aan.
    Ik noem dat deftige kruiperij.

Reacties zijn gesloten.