Een “Vlaamse Unia”? In een vrije samenleving zijn we misschien beter af zonder.

unia

Terwijl zelfs mijn hond door heeft dat de anti-UNIA-ballon, met veel poeha door de N-VA gelanceerd, bedoeld is als een afleidingsmanoeuvre om eindelijk dat vervelend Brackeverhaal uit de kranten te krijgen, komt dé hamvraag nauwelijks aan bod: is onze samenleving wel gebaat met zo’n anti-discriminatie-agentschap? Als de N-VA een Vlaamse versie verkiest, wat wordt het dan meer dan nóg een gelegenheid om partijfiguren te droppen in het bestuur en de administratie? Want dat hebben alle bureaucratiën gemeen: dat ze hun eigen voortbestaan als eerste doelstelling hanteren.

Het in 1993 opgerichte Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is in Vlaanderen nooit populair geweest. De instelling kreeg zo’n slechte naam in de publieke opinie dat ze uiteindelijk werd omgedoopt tot Unia, een woord dat verbondenheid moet suggereren, maar dat toch ook weer iets dwingends en repressief uitstraalt, eerder dan sensibiliserend en opbouwend zoals de Nederlandse tegenhanger, het Mensenrechtencollege.
Kunnen we nog leven met politie, belastingcontroleurs en inspectieteams allerhande,- het idee dat ook de billijke behandeling van burgers door medeburgers via een overheidsinstelling moet geregeld, gesuperviseerd, gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd worden, bezorgt de doorsnee Vlaming kippenvel.
Want ja, dit gaat over de dagelijkse omgang, communicatie en socio-culturele vloeibaarheid. Mogen wij onze eigen relaties nog regelen en bepalen wie we tot onze sfeer toelaten, ook in de handel en wandel? Is heel dat idee van de zgn. mystery calls (ambtenaren die bedrijven incognito opbellen om hen te kunnen betrappen op discriminatie bij bv. een vacature) niet van een griezelig Big Brother-niveau?

Het recht op discriminatie

lesbo

Over het begrip “discriminatie” is al veel inkt gevloeid, ook doorheen mijn pen. De vraag is, of er in een vrije samenleving ook niet zoiets is als het recht op discriminatie, zoals Matthias Storme (nu, ironisch genoeg, voor rekening van de N-VA bestuurslid van Unia) ooit stelde.
Persoonlijk discrimineren we allemaal: sympathie en affiniteit met bepaalde mensen, vriendschap, liefde, veronderstelt natuurlijk ook antipathie, het niet kunnen verdragen van bepaalde personen of types, de lichamelijke en psychische criteria die daarbij een rol spelen. Neen, ik zie me de liefde niet bedrijven met een pygmee, al wens ik natuurlijk alle vrouwen, ook van die origine, een heerlijk seksleven toe. En ja, in de dokterspraktijk verkies ik een mannelijke, blanke dokter met ervaring boven die Afrikaanse stagiaire met een doordringende parfumgeur en lange kunstnagels waardoor ze niet eens mijn wonde kon verzorgen. Ben ik dan een racist? Het zal wel, ik lig er niet wakker van.
Waar keuzes gemaakt worden, is er positieve en negatieve discriminatie, in het privé-leven en in de publieke sfeer. Mag een gerant van een kledingzaak zijn personeel niet kiezen op basis van uiterlijk en eventueel afkomst, wat de persoon in kwestie cultureel uitstraalt? Bijvoorbeeld géén dames met hoofddoek? Of net wel? Is dat geen simpel aspect van een verkoopsstrategie?

En ja, het is niet leuk voor een roodharige coiffeuse om die job in dat kapsalon niet te krijgen, maar wat belet een pientere rosse om zelf een kapsalon op te richten met alleen maar meisjes in die look. Ik noem ze Le Brigate Rosse, succes en lange wachtlijsten gegarandeerd. Komaan zeg, stop met zeuren en zet jezelf in de markt. En laat dat meteen een uitnodiging zijn tot alle allochtonen en ex-allochtonen.
Voor de rest is het leven en laten leven, en waarom niet alle deuren voor iedereen hoeven open te staan, als er maar voldoende deuren zijn. Mag een operahuis een zangeres met één been afwijzen omdat ze niet past in de rol van Violetta uit Verdi’s La Traviata? Mag een lesbiennebar mannen de deur wijzen? Mag De Standaard columnisten op een zwarte lijst zetten en de toegang weigeren tot de opiniepagina’s? Mag de VRT mij bewust en systematisch passeren omdat ik ooit als broodschrijver speeches voor een VB-voorzitter schreef? Natuurlijk wel. Het is vervelend, het voelt soms als onversneden pesterij en dan baal je even, maar ik ga er niet voor naar Unia lopen. Achteraf bekeken zijn het toch allemaal dingen des levens en uitvloeisels van een vrijheidsbeginsel waar niets op af te dingen valt.

In een dictatuur zou iets als Unia dus wellicht een plaats hebben: als alles gereguleerd is en van bovenaf opgelegd, tot in het kleinste detail, dan valt er niets te kiezen en hebben we ook een gelijkheidspolitie nodig. Het is een systeem als een ander, maar niet het onze. Wij zien in grote meerderheid de overheid als een noodzakelijk kwaad, iets dat nu eenmaal de treinen op tijd doet rijden (of zou moeten), een verkeersreglement opstelt, en belastingen int opdat de putjes in het asfalt worden gedicht. Ook sociaal- en arbeidsrecht hebben hun functie, we leven niet in de jungle. Het idee echter dat de overheid alle samenlevingsproblemen kan en moet oplossen is niet alleen utopisch, het is ook Jacobijns en despotisch, meer iets voor de totalitaire heilsstaat waarvan alleen de karikatuur echt bestaat.
Unia heeft ten gronde een probleem met de democratie. De instelling is, als officieel vehikel van de politieke correctheid, naar vorm en inhoud hopeloos 20ste-eeuws en gaat in tegen alle eigentijdse begrippen van zelfredzaamheid en empowerment. Dumpen dat ding, in zijn Belgische of zijn Vlaamse versie, de samenleving kan er alleen maar bij winnen.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

9 reacties op Een “Vlaamse Unia”? In een vrije samenleving zijn we misschien beter af zonder.

 1. Taalgaardenier zegt:

  Ditmaal ben ik het bijna volmondig met je eens.
  Wat me wél verwondert is dat er blijkbaar niemand het aandurft om eens klacht neer te leggen voor het feit dat moslims niet toestaan dat hun meisjes verliefd worden, zij het zelfs gaan samenwonen of huwen met een niet- of anders gelovige. Zeg maar, de zuiverste vorm van driest crimineren.
  Dat deed een zeker Adolf ook, vooral omdat het ras zich niet mocht vervuilen.
  Lijkt me de zekerste manier om samen-gaan, -smelten, -voegen, vereenvoudigen, verenigen, enz (“integreren” in het NederFrAnglais) te voorkomen.
  Inderdaad, anders zouden moslims gewoon geleidelijk opgelost worden tussen de gemeenschap(pen) waarin ze nu inwijkerds blíjven. Ze willen zich inderdaad blijvend en bestendig verafstandigen van ons, en dat is daar de beste manier voor.

  Wellicht had dit toch zin gehad?:
  “Interdit aux Nord-Africains. (of brengt uw zuster of dochter mee!)

 2. Marc Schoeters zegt:

  Kan iemand me het volgende eens verklaren? Unia toont zich een groot voorstander en pleitbezorger van “lokhuurders”. Dat zijn betaalde inspecteurs die zich als huurder voordoen en onder een “vreemde” naam naar een verhuurder bellen om deze te kunnen betrappen op “discriminatie”. Maar datzelfde Unia is een felle tegenstander van “lokhomo’s”. Dat zijn mensen die zich als homo voordoen en bijvoorbeeld hand in hand gaan wandelen in “superdiverse” monoculturele stadsbuurten – om agressieve homofoben te betrappen. Waarom is Unia wel voor het opvoeren van “lokhuurders” en tegen het inzetten van “lokhomo’s”? Waarom discrimeert Unia tussen vormen van discriminatie? Rarara! Zolang ik daar geen duidelijk antwoord op krijg, verzet ik me niet alleen tegen een Belgisch federaal Unia – maar ook tegen een Vlaams, Waals, Portugees, Hongaars, Servisch, Mongolisch, Liechtensteiniaans en Vanuataans Unia. Ps. Wat het standpunt van Unia luidt over het inzetten van “lokjoden” is me niet bekend. Maar ik raad het sterk af. Een inspecteur met een keppeltje komt in Molenbekistan niet ongeschonden tweehonderd meter ver. Twee kussende homokeppeltjes moeten voor de rest van hun leven op kosten van de belastingbetaler met invaliditeitspensioen. En worden de heren door een groepje kansenparels betrapt met een boek van Voltaire – dan wordt dat de viraal gaande fakenieuwsmoord van de dag. Nee dus. JenesuisPASunia. Ook niet in VL-versie.

 3. Mag de VRT mij bewust en systematisch passeren omdat ik ooit als broodschrijver speeches voor een VB-voorzitter schreef? Natuurlijk NIET, de door de belastingbetaler gefinancierde omroep mag niet aan partij poltiiek doen en zou in dat geval elke journalist die voor deze of gene partij hand en spandiensten verleent of verleende moeten weren. Het enthousiasme waarmee die omroep zich achter de Uniaquisitie schaart getuigt daarentegen van hun politieke stellingname: hun obsessie van een egalitaire samenleving moet de mensen door de strot geduwd worden.

  • eddy zegt:

   Kleef er maar direct een naam op, op de personificatie van “het enthousiasme waarmee die omroep zich achter de Uniaquisitie schaart” : Ruth Joos. Telkenmale zij op de radio komt omtrent dit (en andere onderwerpen waarbij links of allochtoon nog maar een klein beetje kritisch bekeken wordt) ; man toch, ze kan niet meer normaal spreken in haar kruistocht tegen wat volgens haar rechts geïnspireerd zou kunnen zijn. Precies alsof ze op een mega-dildo zit met een dubbele lading duracellbatterijen. Hijgen, steunen, kreunen bij de vraagstelling om toch maar voor het voor haar juiste antwoord uit de geïntervieuwde te sleuren ; echt weerzinwekkende linkse “duiding”.
   Direct afstemmen op radio21 classic. Veel beter.

 4. andre zegt:

  de NVA doet weer politiek correct mee om zo het Vlaams Belang te kunnen discrimineren

 5. bertie zegt:

  Ik herinner me de webpublicatie van professor Storme, waarin die stelde dat iedereen discrimineert, de overheid ook, maar het enkel de overheid zelf is die discriminatie niet op voorhand als criterium mag hanteren. (Anders moet er bijvoorbeeld geen enkele toelatingsproef meer georganiseerd worden, waarin de ene kandidaat een hogere score behaalt dan een willekeurige andere.)
  Voor de overheid moeten alle burgers objectief gelijk zijn, vanaf een gegeven tijdstip nul. Die gelijke behandeling voor elke burger geldt vanaf het gegeven tijdstip ten opzichte van de overheid, maar niet en nooit ten opzichte van elkaar. De absolute toepassing van de antidiscriminatiewetgeving eisen van de ene burger in relatie tot elke andere, is een onmenselijk waandenkbeeld. Voor burgers evolueert de tijd, maar de staat is per definitie nooit geboren, wordt niet ouder en sterft niet, en dat verklaart overduidelijk de verschillende toepassing van dezelfde wetgeving.
  De kerntaak van het Centrum voor Gelijkheid van Potten en Pannen bestond dus in het zeer beperkt toezicht dat er in de relatie van de overheid met de burgers geen voorafgaandelijke discriminatie mocht voorkomen. Of indien het beleidsmatig toch wel eens gebeurde, adviseren hoe dat best veranderd kon worden.
  (Waarbij de ene wetgeving met de andere verzoenen nog steeds dansen op een slappe koord blijft. Volgens de zuiverste interpretatie van de antidiscriminatiewetgeving mag elke pasgeborene bijvoorbeeld op die dag zelf reeds met volledig pensioen gaan, en hoeft die zeker niet te wachten op een willekeurig opgelegde leeftijdsgrens, die strikt verboden is. Er is ondertussen ook recht gesproken bovendien, die de antidiscriminatiewetgeving van de hoogste orde stelt. Zelfs oneindig ver verheven boven de grondwet van het Belgisch erfelijk koninkrijk, nog zo een institutionele ongelijkheid! Dat zijn volgens mij al direct genoeg bekommernissen om een personeel van 100 medewerkers tot in lengte van dagen mee bezig te houden. Unia moet aan mij, ruim een generatie na de oprichting, op basis van de antidiscriminatiewetgeving maar eens komen uitleggen waarom mijn kinderen nog altijd geen koning of koningin van België kunnen worden, desnoods zonder ooit de functie uitgeoefend te hebben, maar vanzelfsprekend wel met het overeenkomstige pensioen!)

  Deze organisatie hoefde zich niet te bekommeren om de verschillende relaties tussen de burgers onderling, want dan had zij om te beginnen onmiddellijk elke supportersorganisatie moeten verbieden.
  Zolang Unia dus enerzijds niet met geldboetes, gevangenisstraf en eeuwige verdoemenis ingrijpt op volgens de heersende wetgeving volkomen discriminatoire wantoestanden dat er zowel jonge, werkende supporters van voetbalclubs in privé-stadions zitten en er tegelijkertijd ook oude, gepensioneerde supporters van wielerploegen op openbare wegen stààn, of wanneer anderzijds deze organisatie zich niet terugplooit op haar enige en zeer beperkte bestaansreden, is het een compleet overbodige en dure bezigheidstherapie voor mislukte wereldverbeteraars.

 6. lucdevincke zegt:

  Ik ben een racist, homofoob, seksist en islamofoob.
  Ik kan me geen negerin bij mij tussen de witte lakens voorstellen. Bovendien hou ik niet van bepaalde raciale kenmerken zoals dikke lippen, platte neuzen en bij sommigen, het uitdijen van de heupen zoals ook het heelal uitdijt, als eenmaal de pubertijd voorbij is.
  Het idee dat ik een man op de mond zou moeten kussen, laat staan “een tong draaien” bezorgt me een natuurlijke afkeer die tot kotsen boven de toiletpot zou kunnen leiden. Ik moet bovendien nog een homofoob van het ergste soort zijn want ik verkies een vrouw om mee te trouwen. Een vent, bah…
  Als manager zou ik eerder een knappe secretaresse verkiezen dan een secretaris, er van uitgaand dat ze beter koffie kan zetten natuurlijk.
  Eh…ik heb een hekel aan hoofddoeken…want uit de vorige regels distilleer ik zelf dat ik eerder het leuke nieuwe kapsel van mijn secretaresse zou willen zien dan haar nieuwe hoofddoek. En mijn secretaresse-met-de-leuke-Europese-naam zou tenminste sandwiches met varkensgehakt willen smeren.
  Mijn eigen lijstje overlopend moet ik dus ronduit beamen dat ik racist, homofoob, seksist en islamofoob ben. En eerlijk gezegd, ik voel me er goed bij.

  • Sam zegt:

   Luc,

   Wat je opsomt is enkel een kwestie van smaak. Niemand verplicht jou toch persoonlijk om platte neuzen, een stevige heuppartij of een andere vent leuk te vinden. Toch? Van mij mag je dat allemaal gerust, over smaak valt niet te twisten. Maar gun je een ander nu wel of niet de vrijheid om een andere vent een tong te draaien, te kiezen voor americain preparé op de sandwich of niet, of te geilen op donkere dikke lippen? Je moet jezelf toch niet meteen als homofoob bestempelen omdat je een hetero-voorkeur hebt voor knappe secretaresses.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Ik ben ook een racist want ik heb het voor blondjes. Ze hoeven zelfs niet dom te zijn.
    En alle vrouwen zijn racist. Ik spreek van eigen ondervinding. Ik ben geen meter vijfenzeventig groot en daarom denken ze allemaal dat mijn richtingsaanwijzer ook minder dan 22 cm zal zijn en daaruit volgend deze ook minder deugd zal verschaffen.
    Ik heb ook al overwogen om tegen deze discriminatie klacht neer te leggen bij Unia maar ben te beschroomd om alle bewijzen op tafel uit te stallen.
    Feitelijk is God de grootste racist. Hij zorgt er zelfs voor dat sommigen door het leven moeten met zweetvoeten. Voor de rest heb ik helemaal geen probleem met het feit dat de ene homo de andere uitlacht en dat lesbiennes hun borsten laten vergroten.
    Leven en laten leven is mijn devies. Alhoewel……ik had toch graag zes centimeter groter geweest. Die paar centimeter te klein hebben mij in het verleden slechte bevindingen opgeleverd. Anderzijds heb ik wel geluk. Mijn vrouw houdt van apen.
    Daar heb ik dan weer “chance” mee gehad. Gelukkig ook beperkte haar onderzoek zich ook maar tot uiterlijkheden. Mijn IQ heeft ze nooit onderzocht. Maar ook daar zijn er vrouwen die dit vooral belangrijk vinden. En dat IQ kun je ook gemakkelijker zonder schroom bewijzen. Je “portefeuille” bovenhalen en je identiteitskaart tonen volstaan.
    Vrouwen hebben een scherper waarnemingsvermogen.

Reacties zijn gesloten.