De universele liefhebber: waarom een eerste graad niet breed genoeg kan zijn

vinci
“Geef sommigen hun zin en dan zitten alle leerlingen binnenkort tot hun zestien jaar allemaal samen in de richting Wiskunde-Haartooi-Mechanica-Moderne Talen-Latijn-Houtbewerking, sneerde Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Schrap wat niet in het rijtje hoort: haartooi, mechanica en houtbewerking zijn erin verstopt als de muizen van de tekening. Moderne talen, dat kan er nog mee door, maar wiskunde en Latijn zijn vakken voor de echte bollebozen. Hou die vooral weg van de minderbegaafden of, godbetert, de toekomstige handenarbeiders die voorbestemd zijn om het leven van de wetenden te veraangenamen, hun dak te repareren, hun auto een nazichtbeurt te geven, of hun baard te trimmen. De N-VA wou in dat opzicht absoluut op de rem gaan staan en haalde haar slag thuis: er komt geen hervorming, op twaalf jaar wordt het kaf al van het koren gescheiden.
Wel, mijnheer De Wever, dan zitten wij hier thuis echt met een probleem. Mijn straks 14-jarige zoon doet graag wiskunde, is verzot op geschiedenis, zit bijna elke dag in de garage aan iets te timmeren en heeft zopas zijn eerste uitvinding van het warm water gedaan. Daarbij komen nog fietsclub, de muziekschool en, – even de neusknijper bovenhalen,- een wekelijkse portie proletarische fanfare. Mijn zoon is helemaal geen supergenie of een witte raaf. Hij wil zoals de meerderheid van zijn leeftijdsgenoten gewoon wat dingen uitzoeken, proeven van wat het leven te bieden heeft, en voelt zich niet geroepen om als prille tiener al aan monocultuur te doen. Geen flauw idee waar we met dit kind heen moeten, stel u voor: een geval van interdisciplinaire interesse en 360°-nieuwsgierigheid. Naar de psycholoog ermee? Het bijzonder onderwijs?

De filosoof en de coiffeuse
De onaangename ideologische nasmaak van Bart’s one-liner geeft aan waarom de N-VA als de dood is voor de zgn. “brede eerste graad”: het gaat vooreerst om het handhaven van sociaal-intellectuele lagen, gebaseerd op het idee dat de upperclass ook de leiders van de generatie van morgen mag leveren.
Van daaruit is het evident dat de elite haar eigen klassen en liefst ook haar eigen scholen heeft. Jongens die van huis uit voorbestemd zijn voor de Latijnse moeten zich vooral niet teveel inlaten met toekomstige coiffeuses, dat leidt alleen maar tot verwarring, oponthoud en aantasting van het familiepatrimonium. De regel dat 1% van het mensdom rijker is dan de resterende 99% mag al op de schoolbanken gehandhaafd worden, en Latinisten (het woord alleen al) die een stopcontact leren repareren, zouden kunnen veronderstellen dat toekomstige elektriciens ook eens van dat Latijn zouden mogen proeven, met alle gevolgen van dien. Quod non. Soort bij soort, zo vroeg mogelijk.
Edoch, de historicus die om de haverklap uitpakt met Latijnse citaten zit er historisch fameus naast als hij de hand- en hoofdarbeiders zo snel mogelijk uit elkaar wil halen. Cognitief is het standpunt wereldvreemd en staat het zelfs haaks op het klassieke idee van de homo universalis, hét mensbeeld waar de zogenaamde humaniora zich aan spiegelt. Het hokjesdenken leidt tot tunnelvisie en verschraling, gedachteloze breinen die politiek ook heel makkelijk manipuleerbaar zijn. Vakidiotie wordt, naast het religieuze fundamentalisme, een enorme bedreiging voor de nieuwe opstoot van beschaving die we dringend nodig hebben, de renaissance 2.0 van dit millennium. Zelf geloof ik enorm in kruisbestuiving en out-of-the-boxdenken, zoals dat tegenwoordig heet. Of noem het mentale vloeibaarheid.
Zonder tuinieren, pianospelen, koken of knutselen zou ik niet kunnen denken of schrijven. De toekomst is aan de duizendpoten en de synthetische geesten, de universele amateurs, de eclectici, de filosofische haartooiers en de timmerlieden die tijdens de schaft Vergilius lezen. Leonardo da Vinci, hét archetype van de homo universalis, begon, als buitenechtelijke zoon van een notaris en een boerendochter, op veertien jaar zijn opleiding in… houtsnijden, mechanica en metaalbewerking, jawel. Gelardeerd met Latijn en wiskunde tussendoor. Niet iedereen heet Da Vinci, maar in elk kind zit wel een Leonardo. Net op het moment dat de wetenschap op een dood spoor zit, we prangende problemen (klimaat, mobiliteit, overbevolking, armoede,…) technisch en intellectueel niet meer overzien, en de Trumpen van deze wereld met ronduit idiote oplossingen afkomen, hebben we behoefte aan breedte én diepgang.
Op Blue Monday, de dag na de derde zondag van januari, die algemeen beschouwd wordt als de dag in het jaar dat we ons het rotst voelen en niets meer zien zitten, moet er toch ergens licht aan het einde van de tunnel schijnen. Tot Bart De Wever zou ik zeggen: ga eens kijken naar de film “Le Mari de la Coiffeuse” en ontdek hoeveel filosofische genoegens een kapsalon kan bevatten. Leve de brede, heel brede graad, of in het Latijn: Natura artis magistra. Vrij vertaald: haartooi en kwantummechanica liggen dichter bij elkaar dan je zou denken. Een amateur is ook een liefhebber, vandaar.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

15 reacties op De universele liefhebber: waarom een eerste graad niet breed genoeg kan zijn

 1. Hans Becu zegt:

  Dit is een kwaaie sneer en daarboven een onder de gordel, maar vooral naast de kwestie. Iedereen weet dat het gaat over het afstoppen van het eindeloos collectivistisch genivelleer en het maniakaal geëxperimenteer van links geïnspireerd door pedagogische luchtfietsers uit de koepels en de socialistische en acw kabinetten, die nu al decennialang gelijke kansen verwarren met gelijke mogelijkheden. Toppunt is dat ze in hun zgn. “progressieve” gedachtengang er eigenlijk impliciet van uitgaan dat geestesarbeid meerderwaardig is aan handenarbeid . En ik vrees tenslotte dat er nogal wat latinisten die in van die neomarxistische ologen of agogen-richtingen van de VUB terechtkomen, van armoe de luxe-auto’s van de loodgieters en de schrijnwerkers zullen moeten gaan schoonmaken, ook al omdat die niet langer bereid zullen zijn fortuinen aan belastingsgeld neer te tellen voor de duizenden mediocre figuren die op kosten van de overheid “in het middenveld” aan bezigheidstherapie doen. En wat is er in vredesnaam mis met het vormen van een intellectuele elite ? En er is geen wet die je verbiedt de kleine Sanctorums thuis en in de vrije tijd vanalles te laten uitproberen. Ik verdenk er Sanctorum Jr. zelfs van deze column geschreven te hebben…alles op zijn tijd dus.

 2. bertie zegt:

  Ik heb nogal wat onderwijzend personeel rondlopen in de naaste familie, variërend van beginnende groentjes die pas recent voor de klas staan, over wijze grijsaards met bakken ervaring, tot directie toe. Quasi alle takken van ons Vlaams onderwijs zijn vertegenwoordigd : van kleuterjuffen in stedelijke kleuter- en onderwijzers in lagere (concentratie)scholen, tot vakleerkrachten in het vrij ASO en een schooldirecteur in het TSO.
  Over één ding zijn ze het allen eens. Er wordt aan geen enkele leerling van eender welke leeftijd die vandaag de dag naar school komt, nog een inspanning gevraagd om les te volgen en “iets te leren”. Een onaangekondigde test wiskunde? Nee, hoor, dat is een vorige week al voorbereide invuloefening. Examen Frans, ben je mal? Dat heet nu permanente evaluatie, waarbij het uitgesloten is dat je op het einde van het jaar nog een tekort zou behalen. Geschiedenis in het technisch onderwijs? Waarvoor heeft die toekomstige schrijnwerker dat nu nodig? (Tja, misschien wel voor vakidiotie-overschrijdende Algemene Vorming, iemand thuis?)
  In het verleden heb ik elders reeds die beruchte eindtermen in de lagere school neergesabeld. Want die werden indertijd aangekondigd als een algemeen geldend minimum minimorum aan kennis en vaardigheden die elke leerling moest bezitten, vooraleer hij of zij kon toegelaten worden tot de volgende graad. Nobele doelstelling genoeg. Maar vandaag hanteren vele lagere scholen de norm dat wie de helft(!) behaalt op die eindtermen eigenlijk al voldoende geslaagd is! Het is vanzelfsprekend dat in het secundair onderwijs de trend zich voortzet naar dat stelselmatig lager en lager leggen van de lat. En het wordt onvermijdelijk dat onze volgende generaties afgestudeerden aan de universiteit en hogeschool uitsluitend gediplomeerde limbodansers zullen zijn!
  Ik verduidelijk nog even de bekommernis van mijn familieleden : er màg aan geen enkele leerling die naar school komt vandaag de dag nog een inspanning gevraagd worden om les te volgen en “iets te leren”. Ergens moeite voor moeten doen op school is op elke leeftijd iets heel vies geworden.
  Geen enkele onderwijshervorming sinds de faliekante experimenten met het VSO onzaliger gedachtenis, verhelpt daar iets aan. Integendeel. In een van hogerhand opgelegd ezelachtig en stompzinnig gelijkheidsideaal worden leerlingen nu gemakshalve aangemoedigd om het overduidelijk verschil niet meer te eerbiedigen tussen assertief de vinger opsteken en agressief roepen in de klas.
  De enige grondstof die we in Vlaanderen hebben, zijn de hersenen van onze kinderen. Ondanks de breedste graad of liever de grootste post op de begroting, ontgint de Vlaamse overheid die niet. Van gemiste kansen gesproken … Om over het weggesmeten geld maar te zwijgen.

  • Hans Becu zegt:

   Dat is niet juist. Vele ouders sturen hun kind bewust naar een school waar wel nog iets geëist wordt. Waar wel een probleem is is in zwakke scholen, vaak concentratiescholen, en in de “zwakkere” richtingen. Zeker in BSO wordt niks meer geëist, omdat kinderen anders totaal afhaken. En wat moet je dan met dat kind als ouder en school, zeker als dat kind van 15 al helemaal de waterval afgedonderd is ? Dus pappen en nathouden, en hopen dat de eindmeet wordt gehaald.
   De volgende stap moet nu zijn : bindende oriëntering en voorbereiding op en sensibilisering voor in het LO op technisch en beroepsonderwijs, zeker voor meisjes, gekoppeld aan een beperking van de leerplicht tot 16 mits het volgen van bedrijfsstages. De oorzaak van de waterval is immers de onrealistische ambitie van ouders die voor hun kind veel te hoog mikken. En Trump is denkt tenminste out of the box. Hij wil terug maakindustrie, die tewerkstelling voor minder sterke leerlingen moet opleveren. Want zowel Sanctorum als de linkse jongens van de koepels willen een zaak niet zien : de individuele verschillen tussen kinderen qua cognitieve en praktische intelligentie, maar ook qua belangstelling en motivatie zijn enorm, en veel te groot om ze tot hun16 samen te zetten. Dat is puur collectivisme geïnspireerd door een ziekelijke gelijkheidsobsessie. Iedere leerkracht weet het : de zaken zijn qua cognitieve mogelijkeheden duidelijk vanaf het 5e leerjaar in het LO. En wat ze ook niet willen zien dat een substantieel percentage kinderen eigenlijk niet zo heel veel in huis heeft. En wat er niet inzit, kan er niet uitkomen. En tenslotte miskijkt men zich constant : een goede loodgieter is een intelligent man, ook al kan hij geen Latijn leren, omdat dat te abstract is. Maar hij is vaak intelligenter dan leerlingen in zwakke
   Humaniorarichtingen, zeker die van het GO waar de gelijkheidsobsessie annex nivellering naar beneden toe het lelijkst heeft huisgehouden. En dat laatste is het ergste : stuur je kind dat het in een klassieke sterke (meestal katholieke) ASO school het niet haalt in Humane wetenschappen naar een genivelleerde GO humaniora, en het lukt wel. En die leerlingen eisen later dan allemaal onverkort het recht op om naar de unief te stappen, waar ze in het eerste jaar massaal buizen, en dan nog eens de executie kunnen uitstellen door jarenlang buisvakken mee te slepen. Tot ze met 25 jaar zonder diploma en dus kansloos op de arbeidsmarkt terechtkomen, nadat hun “opleiding” de samenleving een fortuin heeft gekost. De echte hervorming van het onderwijs ligt daar, maar de Nva heeft tenminste een begin gemaakt met het stoppen van de egalitaire waanzin. Hopelijk volgt de rest nu ook…

 3. Bruno zegt:

  JS weet één ding duidelijk niet, zoals bovenstaande aantoont: pas in het tweede jaar van het SO leert men voor de eerste keer een klein beetje. En het is dan nog maar een beetje. Tot dan zit de getalenteerde (ook met de handen) op zijn honger. Gelijke uitkomsten-visie van de linkse kliek die meer dan twee decennia de trom mocht roffelen.

  Ipv iedereen (Latijn én moderne én TSO én BSO) naar beneden te trekken, had men beter een sterke theoretische én een sterke praktische richting uitgebouwd naast de elitairen van Latijn (want daar heeft hij wel gelijk). Maar door iedereen naar beneden te halen, heeft men ouders doen inzien dat er niks meer geleerd wordt. De roep om ‘meer voor hun kind’ komt ook van hen, niet alleen van de leerkrachten. (De leerlingen die een jaartje overslaang waren vroeger uitzonderlijk, nu zit er wel in elke klas eentje. Want ze zitten massaal te wachten om iets te leren.)

  Ik geef zelf twee decennia les en het is triest dat deze georganiseerde stilstand (want dat is het akkoord) een vooruitgang betekent. Een vooruitgang, want de afbraak is even stopgezet. Totdat links terug aan de macht is. Ik zeg het niet veel, maar nu héél overtuigd (als bezorgde ouder én gemotiveerde leerkracht): DANK U NVA!
  En u de leerplannen terug opvijzelen, want gegarandeerd is wat Boeve en co gaan trachten: de stopzetting terug op gang brengen door de leerplannen NOG wat af te bouwen.
  ps. Ondertussen is er voor de Junior Sanctora voldoende kwaliteitsvolle STEM-richtingen opgezet in heel Vlaanderen.

 4. Opa Achiel zegt:

  Er wordt spijtig genoeg niets over de leerkrachten gezegd. Spijtig dat er zo weinig echt goeie leerkrachten zijn. Men kan veel hervormen maar alles staat of valt met de leerkrachten. Veel respect voor de goede leerkracht. Maar er zijn er vele die de leerlingen maar bezig houden, die geen moeite doen en waar leerlingen hun broek zitten te verslijten. Dat mag waarschijnlijk niets gezegd worden. Er valt nochtans nogal wat over te zeggen. Hoe kan men b.v. een technisch vak onderwijzen als men zelf praktijk vreemd is en jaren achterop is. De leerkracht waar ik zelf het meeste van geleerd heb zij dikwijls: ” deze die het kennen en kunnen doen het, de andere onderwijzen het”. Nochtans was er geen betere die dichter bij de praktijk stond.

  • Hans Becu zegt:

   De linkse pedagoochelaars en de would-be democraten, de participatie- en inspraak fanaten (dezelfde linkse jongens die het immobilsme van de democratie organiseren via eindeloze inspraakrondes van de zogenaamde “burgerdemocratie”) hebben de leraar elk elementair gezag ontnomen. Probeer maar eens de paar hooligans die in de klas alles voor iedereen verpesten weg te sturen. En zelfs als dat uiteindelijk lukt, gaan ze naar het GO om daar verder hun onvervreemdbare mensenrechten als verpester-hooligan op te eisen. Vooral in concentratiescholen weten directies er alles van. De vakbonden hebben er op hun beurt voor gezorgd dat die directies machteloos staan tegen leerkrachten die niet voldoen. Leraars en directie staan stijf van de angst om fouten te maken. Safety first, letterlijk en figuurlijk. Een risico nemen, ergens van afwijken, experimenteren, ho maar. Er moest maar eens iets gebeuren, je riskeert een proces. Zelfs als de hele klassenraad unaniem een B attest uitreikt, riskeert de school dat verongelijkte pappie naar de raad van state stapt. En als Mohammedje gestraft wordt, staat boze allo-pappie in de directeurskamer met de haren overreind te dreigen en racist te roepen. Die politiek correcte, totaal doorgeschoten rechtendemocratie en gezagsloosheid ondermijnt en ons onderwijs en de democratie. En de creativiteit, de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheidszin van de samenleving.

   • Opa Achiel zegt:

    Hans Becu : Kan het niet zijn dat de problemen die je aankaart van meer belang kunnen zijn dan al dat hervormen. Men is al zeker 50 jaar aan’t hervormen. Niemand is tevreden. Iedereen weet het beter.
    Het belangrijkste van de school was voor mij: leren leren. De school was een basis. Mijn stiel heb ik daarna geleerd. Ook de echte kennis kwam pas later. Een diploma is geen garantie. Je moet het daarna nog waarmaken. Als men zijn hele leven moet bijleren dan is de school slechts een begin. Het is ook een selectiesysteem. Het meet bijlange niet alles.
    Omdat een goed onderwijs zo belangrijk is , is ook een goede evaluatie ervan noodzakelijk. Betaal de beste leraars en deze die goed werken beter, verwijder deze die te weinig bijdragen. Er is voor hen ook werk buiten het onderwijs, als men tenminste wil werken. Als er niet voor iedereen werk is, geef dan de voorkeur aan de beste. Daarvan zijn er nog steeds veel te weinig.

 5. Hans Becu zegt:

  Achiel
  Daar gaat het net over. Intellect en ambitie mijden het onderwijs wegens de redenen die ik aanhaal. Het trekt bijna nog enkel vrouwen aan die vaak meer geïnteresseerd zijn in werkbaar werk, werk life balance en gezinsvriendelijke uren dan in de job.

 6. P. Eggermont zegt:

  Enkele bedenkingen…
  Aan de basis van de onderwijshervorming ligt eigenlijk een morele discussie. De studiekeuze plaatst jongeren namelijk voor een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid, d.i. doen waar je goed in bent om er later je boterham mee te kunnen verdienen. Daarbij wordt arbeidsverdeling noodzakelijk geacht voor het handhaven van het welvaartspeil zoals we dit nu kennen. Het toegepaste economische model is echter noch gezond noch duurzaam te noemen en gedeeltelijk de oorzaak van de economische en de ecologische crises zoals we die vandaag kennen, eerder dan dat het daar een oplossing voor is. (1) We leven inderdaad in een samenleving die wordt aangedreven door onze ego’s. Het huidige ego-gecentreerd, win-verlies-model is daarbij enkel afgestemd op onze materialistische behoeften, op hoe we kunnen winnen van onze concurrenten en zo veel mogelijk en zo snel mogelijk geld verdienen. Dit model roept vragen op als het gaat over de zorg voor de gemeenschappelijke goederen zoals de aarde, de gezondheid van ons allen en de infrastructuur.

  De studiekeuze dwingt jongeren impliciet om in dit (kapitalistische) maatschappijmodel te stappen. Daarbij zou men een microkosmisch niveau (evenwicht studie/vrije tijd, relaties op school, de manier waarop de jongere het doel van leren op school ziet) en een macrokosmisch niveau (relatie met toekomstige job, de samenleving en de natuur) kunnen onderscheiden. Naast de studiekeuze is het bij jongeren noodzakelijk het bewustzijn te ontwikkelen over welk model het hier gaat en hoe men omspringt met de sociale en ecologische problemen ermee verbonden (bepaalde wetten en regels, hoe die tot stand komen, hoe men die moet naleven, wat het onmiddellijke nut ervan is en ook het stimuleren van “denken over het hele systeem”, welke de bijkomende stappen zijn die kunnen worden ondernomen om onze processen minder vervuilend en meer efficiënt te maken i.f.v. energie en natuurlijke hulpbronnen). Het verwerven van het inzicht hoe men afstapt van de bestaande status quo processen en vervolgens leert omgaan met nieuwere en duurzamere methoden, zal ook bij jongeren op school veel tijd en moeite kosten omdat het hier geen oppervlakkige maar “meer holistische en diepgaandere veranderingen” betreft.

  Dit brengt ons bij de spirituele vorming van het schoolgaande kind of de leerling en wat daar dan mee samenhangt, de morele vorming, gezien leerkrachten en ook de overheid hun morele visie (wat ze goed en slecht vinden) overdragen op de leerlingen (die daar dan op responderen). Het “ontwikkelen van een goed karakter” is hier van primordiaal belang waarbij de deugdethiek als leidraad dient (3). Volgens Aristoteles zijn de vier kardinale deugden nl. : prudentia (wijsheid), iustitia (rechtvaardigheid), fortitudo (moed) en temperantia (maat). Hoe leer je kinderen filosoferen op school? De Socratische houding is er dan een van verwondering, openheid en “ik weet dat ik niets weet”. Filosoferen is een enorme vijl, waaraan je het eigen denken kunt scherpen… (4)

  Het leren denken over moraal kan men ruimer zien als “social understanding”, het verstaan van alles wat verband houdt met het samenleven van mensen in een structureel kader, bepaald door factoren als normen, instellingen en organisaties, naast de samenleving als sociaal systeem, waarvan de delen zich onderling nog eens verhouden. In totaal onderscheidt men zo 5 domeinen : geschiedenis, moraal, recht, economie en politiek, met nog eens domein overschrijdende aspecten. (5)

  Het kind even toelichten als jurist…
  Volgens Stefan Weyers, professor aan de Johannes Gutenberg-Universität Mainz kan men bij de ontwikkeling in het leren denken over recht volgende fasen onderscheiden :
  1/ ca. 1,5-3 jaar: eenzijdig begrip van sociale voorschriften (bezitsnormen);
  2/ 3-5 jaar: begrip van wederzijdse sociale regels (verdragsnormen) ;
  3/ ca. 5-10 jaar: voorrechtskundig begrip (overgangsfase) ;
  4/ vanaf ongeveer 9-10 jaar: interpersoonlijk (protorechtskundig) begrip van justitiële regels ;
  5/ leeftijd ca. 15 jaar : begrip justitiële regels als een transpersoonlijk systeem ;
  6/ leeftijd ca. 19 jaar : begrip justitiële regels als een systeem gebaseerd op principes.
  Hierbij baseert men zich op de bevindingen bij de onderzochte doelgroep over de rol van o.m. de advocaten, de rechten, de getuigenis, de straf, de leugen, et cetera.

  De morele vorming is tenslotte nog altijd in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders. Maar op school moet men er wel voor zorgen dat jongeren op een verantwoorde wijze worden begeleid naar hun volwassenheid en de nodige morele leerprocessen daartoe worden op gang gebracht, want de school van vandaag is de maatschappij van morgen!

  • P. Eggermont zegt:

   Bronnen :
   1/https://www.researchgate.net/publication/238607823_Can_spirituality_pave_the_way_to_a_new_paradigm_for_management_and_business
   2/https://www.filosofie.nl/nl/nieuws/19822/morele-vorming-is-een-doel-op-zich.html
   3/http://filosoferenmetkinderen.blogspot.be/2011/06/morele-vorming-michael-sandel.html
   4/https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/221

 7. Hans Becu zegt:

  Arbeidsverdeling gekoppeld aan specialisatie is essentieel voor het creëren van welvaart. De opleiding moet die specialisatie mogelijk maken, en de opleidingskeuze moet rekening houden met de talenten en de interesses van de betrokkenen. Mensen met gezond verstand en realiteitszin doen dat, en ze houden ook rekening met de soort van specialisatie waar op de arbeidsmarkt vraag naar is. Dat is terzelfdertijd een morele keuze : opleidingen kosten aan de samenleving veel geld, en stempelen ook. Nutteloze opleidingen zijn dus nefast voor individu en samenleving. Ouders met gezond verstand verwachten van de school terecht een redelijk en haalbaar pakket aan algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Ze verwachten niet dat de school hun kinderen opvoedt : dat doen ze zelf. En of het kapitalistisch systeem houdbaar is of niet is een totaal andere discussie. Ik weet in elk geval zeker dat het communisme nooit gewerkt heeft, net omdat de arbeidsverdeling en de specialisatie niet organisch op de vraag van de markt reageerden, ook al was de opleiding in communistische staten meestal redelijk ok.

  • P. Eggermont zegt:

   Home Is The First School And Mother Is The First Teacher !

   Home is the first school and mother is the first teacher.
   Parents are the builder of children’s characters and minds.
   The mother won’t be a fighter but should be a well preacher.
   If she is an illiterate she must carry her children to tuition.

   However the mother should educate the children first.
   And she should send her children to school daily and regularly.
   Teachers are not blamed not to fulfil children’s educational thirst.
   Both the parents and teachers should make them the best citizens.

   As we can’t work with one hand likewise we can’t walk with one leg.
   Hence, parents and teachers are the same faces of the same coin.
   If parents and teachers do them careless they suffer in life to beg.
   Do well and have well it is said to see your own profit in life or ruin.

   That is why parents and teachers are the best artists of the child.
   If an art is spoilt the statue of the child looks like an ugly and a wild.

   Mazid S Kazi , INDIA
   http://www.poemhunter.com

 8. Fend zegt:

  Laat ons hopen dat het kapitalistisch systeem zijn opleidingen redelijk kan houden en zich niet louter gaat richten op de arbeidsmarkt om vervolgens af te glijden in voorstellen à la Betsy DeVos en de privé- of charter scholen … voor welgestelden uiteraard.

 9. Marc Schoeters zegt:

  Nepbeleid. Nepminister. Neponderwijs. Neppedagogen. Nepoverleg. Nephervorming. Nepeindtermen. Neptrajecten. Nepscholen. Nepschooldireties. Neponderwijsmanagers. Nepdoorlichters. Nepleerkrachten. Neplessen. Nepleerstof. Nephandboeken. Nepvergaderingen. Nepevaluaties. Nepdeliberaties. Nepdiploma’s. Nepdemocratie. Hé hé – dit nepnieuws moest er even uit. Een oude rot in het onderwijs.

Reacties zijn gesloten.