Als de univ imam-opleidingen moet aanbieden, dan ook cursussen handlezen en tarot.

YE-AP Top Tennessee Stories

Ooit was de Leuvense Universiteit –een der oudste van Europa en in naam nog altijd katholiek- in de eerste plaats een theologisch centrum. Maar al snel, in de 15de eeuw zelfs waarin ze werd opgericht, kwamen er faculteiten als de geneeskunde en anatomie opzetten, waar lijken werden opengesneden en men zich van de Christelijke leer maar weinig aantrok. Deze secularisering is de Achillespees van heel onze Westerse cultuur gebleven: het geloof in het vrij onderzoek, dat alle traditionele geloofsvormen in de schaduw stelt. De les anatomie, ultieme oefening in het humanisme. Want verrassing: alle lichamen zien er van binnen tamelijk eender uit.

Moet er een imam-opleiding komen aan onze universiteiten? De vraag is de laatste weken actueel: volgens sommigen is dit het enige antwoord op het groeiende moslimradicalisme, de haatpreken van uit Saudi-Arabië afkomstige geestelijken, en de bedenkelijke Koran-interpretaties die zouden oproepen tot het likwideren van alle “kafirs” (ongelovigen). Op het eerste gezicht lijkt het een goed idee, op het tweede gezicht echter is het de vlucht vooruit, en een vorm van defaitisme. Want als de universiteiten imams leveren, zullen de leerkrachten natuurlijk ook baardige mannen zijn met contacten in het stamland van de islam, waar zou men ze anders halen.

Veel problematischer nog is de fundamentele onverenigbaarheid zelf tussen wat een universiteit toch ziet als “principes van de verlichting” (met het vrij onderzoek vooraan) en het dogmatische denken van de moslimcultuur. Concreet zou er dan binnen de academische muren het creationisme kunnen gedoceerd worden, met de onweerlegbare stelling dat god hemel en aarde heeft geschapen in zeven dagen en dat de mens de kroon is op de schepping. Dat zou men nog kunnen kaderen in een breed begrepen idee van tolerantie en pluralisme. Maar we kennen het vervolg van het verhaal: in een tweede fase dringt deze faculteit ook door in de academische gezagsstructuren en eist medezeggenschap op inzake onderwijsmateries en pedagogische praxis. Men zou dan bijvoorbeeld kunnen pleiten voor gescheiden onderwijs van mannelijke en vrouwelijke studenten, het respecteren van de ramadan enzo meer, halal-keuken, tot aan de hardcore zelf: de evolutieleer afwijzen als exponent van een goddeloze, Westerse manier van denken.

Dus neen, de universiteit moet dit soort paarden van Troje niet accepteren. De Koran is geen basis voor wetenschap, evenmin als de Bijbel. Als er dan toch een imam-opleiding komt aan onze univs, dan ook een cursus handlezen en tarot graag, en zeker het pastafarisme. SKEPP, de grote bestrijders van het bijgeloof, hoor ik hierover nooit: teveel begeesterd door de aloude multicul-doctrine? Wat wel kan, en zelfs dringend nodig is, is een degelijke faculteit vergelijkende godsdienstwetenschappen (masteropleiding Wereldreligies): geen opleiding tot geestelijke, wel een kenniscentrum waarin religies worden bestudeerd, als menselijk en sociaal fenomeen. Of noem het de anatomie van de menselijke geest. Voor de rest, tja, wat doen we met die imams. Zelfde vraag voor pastoors en Boeddhistische monniken. In een seculiere samenleving is een imam gewoon een burger die zich te schikken heeft naar de regels van de rechtstaat, en voor de rest zijn hobby’s mag beoefenen. De overheid moet dit niet subsidiëren, maar ook niet verbieden, in zoverre het louter om geloof gaat. Onderwijs en vorming aanbieden is iets helemaal anders, de universiteit moet uit breeddenkendheid geen cursussen in de onwetendheid en achterlijkheid organiseren.

Die is er zo al genoeg. Studenten die bijvoorbeeld amper kunnen lezen of schrijven, en op de kaart van Europa Zwitserland niet kunnen aanwijzen. Neen, ik geef de moslims of de allochtonen daarvan niet de schuld, wij moeten zelf op onze strepen staan en gaan voor kwaliteit. Een rector als Rik Torfs mag ons best wel af en toe eens wakker schudden en wijzen op de plicht van een univ om elk dogma of gezagsdenken van de hand te wijzen. De les anatomie dus.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

10 reacties op Als de univ imam-opleidingen moet aanbieden, dan ook cursussen handlezen en tarot.

 1. bertie zegt:

  Een nuance in de subsidiëring van de erediensten in België, is dat die van de katholieken teruggaat naar een beslissing van Napoleon in 1801 om een soort eeuwigdurende schadeloosstelling in te voeren voor de in de jaren daarvoor geconfisqueerde kerkschatten. De Franse Revolutie heeft de illustere ideeën van de Verlichting niet meteen in peis en vree rondgedragen, zoals commentatoren nu haast algemeen voorhouden. De geschiedenis van die periode kent ook wel wat jaren van extreem geweld. Aangeslagen eigendommen en van vermoorde geestelijken gestolen goederen werden van staatswege misbruikt en vernield. Wanneer de toenmalige Terreur stopte en de toestand onder Napoleon terug stabiliseerde, konden al die met edelstenen ingelegde paramenten en sacrale parafernalia eenvoudigweg niet meer teruggegeven worden. Daarom worden katholieke bedienaars van de eredienst sindsdien van staatswege betaald. Vandaar is deze uitgavenpost vandaag nog altijd terug te vinden op de begroting van het departement Justitie en niet bij Binnenlandse Zaken, wat logischer zou zijn.
  Sinds de Belgische onafhankelijkheid heeft men geleidelijk aan andere erediensten dan de katholieke ook een betoelaging gegeven, niet op grond van een eeuwigdurende schadeloosstelling, want de staat had van hen nooit iets afgepakt, maar vanuit de vergoedingsdrift voor sociale dienstverlening, omdat de eredienst een zeker maatschappelijk nut tentoonspreidde.
  Over het maatschappelijk nut van erediensten kan gediscussieerd worden, maar niet meer als het om het dichten van gaten in de begroting gaat van een geseculariseerde samenleving. Alles bij elkaar kost dit akkefietje jaarlijks zo een 100 miljoen euro. De katholieke eeuwigdurende schadeloosstelling is langzaamaan letterlijk aan het uitsterven. Me dunkt dat anderen op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op verworven rechten.
  Zoals in mijn vorige bijdrage gaat het hier ook om opeengestapelde peanuts, jawel.

 2. P. Eggermont zegt:

  Maak recht wat krom is! Door het inrichten van een imamopleiding aan de KU Leuven kan gefocust worden op een samenleving waar moslims een meer significante plaats innemen. Eender wat kan als vertrekbasis voor wetenschap dienen : een roestige nagel, een aangespoelde walvis, …, you name it! Waarom zouden de preken van Mohammed, die ook over staatkunde en rechtswezen handelen daar een uitzondering op vormen? De Rooms-katholieke en de Grieks-orthodoxe Kerk zijn erfgenamen van de cultuur uit de klassieke oudheid. Met de veroveringen in de VIIe eeuw van Egypte en Syrië door de Arabieren, verbonden door de Islam, is de cirkel hier rond.

  Eén van de oudste universiteiten in de wereld, was ooit gevestigd binnen de muren van een Armeens bergklooster (1390 – 1453), te midden van de rotsen, bergketens en diepe dalen, waardoor kleine bergriviertjes stromen. Men studeerde er wetenschap, muziek, kunst, kalligrafie en schilderde er miniaturen, en dies meer (http://www.armeniapedia.org/wiki/Tatev_Monastery). Een bekend theoloog en filosoof, ook schilder en poëet, was in die tijd Grigor Tatevatsi (1346-1409). In het begin van de XIe eeuw leefden er zo’n 1000 monniken en kunstenaars! De Kaukasus wordt beschouwd als een kruispunt van culturen, religies en talen.

  • P. Eggermont zegt:

   Thinking into the future…
   Tot op vandaag wordt de unief gezien als een burcht, die iedereen op een afstand houdt. Eenmaal dat men er binnen is, moet men er zich beschermd voelen! De unief moet de kennis beschermen, of wat nog belangrijker is, de mensen, en moet een open ruimte zijn, die een zicht biedt op de buitenwereld en vice versa. De architectuur van vandaag speelt daar op in. Door het gebruik van natuurlijke materialen in wisselwerking met de omgeving wordt ook de verbondenheid met het klimaat tot uitdrukking gebracht. Inspirerend is hier de campus van de Wirtschaftsuniversität (WU) van Wenen, een ontwerp van BUSarchitektur. De aanpalende bibliotheek staat op naam van het hetzelfde architectenbureau als van de uitbreiding van het nieuwe Havenhuis in Antwerpen (Zaha Hadid Architects).

 3. Greta Troubleyn zegt:

  Je bedoelt ImaN met een “N” vermoed ik?
  Als ik aan de woorden van een Turkse gids denk en in Turkije er net geen Iman’s kunnen zijn die niet gestudeerd hebben, wel degelijk theologie van de verschillende wereldreligies dienen bestudeerd te hebben – we nu hier zitten met doorgaans Iman’s die aangesteld zijn en helemaal niet gestudeerd hebben of in éénzijdige beperkte vorm ben ik wel voorstander.

  Je kan Islam niet wegdenken uit onze hedendaagse noch toekomstige samenleving of je het nu graag of niet graag hebt – het is en blijft een wereldreligie.

  Anderzijds, als je er een noodzakelijk universitaire opleiding aan koppelt, kan je het ambt ook wettigen, beschermen en aan voorwaarden koppelen – en niet zoals nu zomaar iemand de titel van Iman kan krijgen zonder enige kritische kennisname van verlichtingsideeën en andere wereldreligies of vrijzinnige denkers/atheïsten.

  Dus in die context ben ik wel voorstander en beschrijf je, of stel je het verkeerd voor? Net alsof een dergelijk persoon enkel lessen over islam zou krijgen?

  • Greta Troubleyn zegt:

   Het dient wel een “M” te zijn blijkbaar.

   Met master opleiding “wereldreligies” kan ik me wel vinden als verplichte studie om het ambt van bijv. Imam uit te kunnen oefenen, maar dus evenzeer voor de andere geestelijke titels, zoals priesters en rabbijnen met dan elk een specialisatie in hun eigen keuzereligie.

   Hoe zit het dan met “rabbijnen” en de Antwerpse Joden school die nog steeds een onderwijs kunnen geven dat niet strookt met ons onderwijs of beperkt? Gefinancierd door Amerikaanse Joden en dus zonder subsidies toegelaten. Een minderheid waardoor het niet onmiddellijk problematisch is voor onze samenleving.

   Maar hoe ga je dan in de toekomst kunnen vermijden dat ook islamieten, eventueel gefinancierd door de rijke islamitische landen, hier hun eigen scholen met specifiek eigen onderwijs zullen kunnen bouwen en gaan onderwijzen? Dit lijkt me dan veel gevaarlijker ,onze bevolking als toekomstige “etnische minderheid” niet onderworpen zal worden en terug in de tijd van onzin, bijgeloof en creationisme gegooid zal worden en echte wetenschap terug onderdrukt gaat worden door het creationisme?

   • P. Eggermont zegt:

    Er bestaat reeds een master imamopleiding. Zie : http://www.ifeg.be/opleidingen/master.
    De vraag is enkel hoe je in de toekomst als student ook aan de unief voor imam kunt gaan studeren, zoals je bijv. voor archeoloog of ingenieur kunt gaan studeren. Er bestaat al een master Oosterse Talen en Culturen waaronder Arabistiek en Islamkunde ressorteert. Wat de UGent betreft kan trouwens online uitstekend syllabusmateriaal van hen (em. prof. Herman De Ley) geraadpleegd worden. Misschien moet worden gedacht aan een postgraduaat voor het ambt van imam met een vooropleiding die kan worden ingebed in het universitaire vademecum van bestaande masteropleidingen. Ik heb begrepen dat er een aantal gevoeligheden zijn. Uiteraard kunnen de nodige beslissingen niet genomen worden boven de hoofden van de betrokkenen zelf, i.c. de moslimgemeenschap.

   • Greta Troubleyn zegt:

    Bedankt voor je info en bijdrage…lees steeds met aandacht jouw commentaren die in de meeste gevallen zeer zinvol en verrijkend zijn om over na te denken, te reflecteren of nieuwe vragen op te roepen.

   • P. Eggermont zegt:

    Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is ; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.

    Augustinus

 4. Greta Troubleyn zegt:

  Wijsheid niet voor niets “wisdom” in het engels wis & dom.

  Zou er nog sprake zijn van Augustinus op de geselecteerde data die de ruimte ingestuurd is?
  Welke bewijskracht heb je dat in de zin die je hier schrijft – (niet je eigen denkvermogen) – ook daadwerkelijk zo verwoord is door Augustinus en of de context waarin je hem wilt begrijpen dezelfde is als die van Augustinus of hoe en wat hij ermee wilde zeggen?

  Spijtig dat JS het artikel “over God” hier niet plaatst. Las een boeiende reactie van iemand die absoluut in een bestaan van God wenst te geloven om volgende redenen dat als er geen God of opperwezen zou bestaan ook als wetenschapper geen rust kan vinden met betrekking volgende vragen:
  1. Waar komt materie vandaan? Wanneer begon de tijd? Wat zijn de grenzen van het heelal?
  Mijn tegenvraag of bedenking op 1 – Waarom zou de kosmosmaterie in al dan niet sterke veranderende vormen, niet reeds altijd, tijdloos of eeuwig aanwezig geweest zijn – chaos dus?
  Want waar is zijn verlossing als er dan inderdaad zo’n opperwezen of God zou zijn? Waar komt dat dan vandaan of wat is het, het is een illusionaire verlossing.
  2. Ontstond tijd niet vanaf het ogenblik mensen wilden ordenen, begrijpen, vastleggen ¨”tijd” vooral door mensen gecreëerd en vorm gegeven? Terwijl het tegelijkertijd onmeetbaar is, vermits enkel en alleen in dit schrijven in korte tijd verschillende eeuwen de revue passeren – verleden, heden en toekomst aan bod komen door geen enkele persoon noch computer vast te leggen wanneer mijn computer hersenen in welk tijdperk zit i op welk tijdsmoment? De illusie van tijd?

  Het doet me denken aan Raymond Tallis (misschien niet letterlijke juiste woorden) die het over de ondraaglijkheid van de verantwoordelijkheid had.

  Mijn bedenking hoe sterk die hiërarchie door de eeuwen heen in ons systeem ingebakken werd – de verlossende vader ,het kind dat de verlossende antwoorden wilt krijgen of het ongrijpbare verklaart wilt zien en zo verlost wenst te worden van de verantwoordelijkheid het zelf te kunnen of moeten begrijpen, alsof we daar al ooit toe in staat zullen zijn? Zandkorrels dat we zijn in het korte bestaan van de mensheid.

  Imam is eveneens een afgeleide van apostel – de twaalf apostelen – mij lijkt net dat we op termijn, (en dit kan best nog wel enkele eeuwen duren, en zal er nog veel water door de zee stromen) dienen af te stappen van alle vormen van hiërarchie met één hoofdpersoon of het nu een president, paus of koning is, maar gedeelde raden van wijzen, waarin de verschillende groepen aanwezig en vertegenwoordigd worden.

  Je ziet die beweging en evolutie wel stilletjes voltrekken op vele vlakken – kerken die verdwijnen en andere invullingen krijgen. Gemeenschappelijke gedeelde gebed- of bezinningsruimtes die meer gestimuleerd dienen te worden dan bijvoorbeeld het toestaan van bouwen nieuwe moskeeën en zo ook samen onderhouden dienen te worden.
  Instituut “kerk” is gefundeerd op apostel Petrus en dit was nu niet bepaald de betrouwbaarste van de twaalf, mijn voorkeur gaat nu uit naar Thomas, ongelovige Thomas misschien de enige die door zijn twijfels en het willen zien van bewijzen de wereld echt vooruit heeft geholpen, of ook niet?

Reacties zijn gesloten.