De Wever mispakt zich aan Nietzsche, en waarom dit géén bagatel is.

In de sport heb je Peter Sagan, in de muziek K-3, op TV Bart Peeters, en in de politiek Bart De Wever. Mensen hebben idolen nodig om zichzelf te identificeren en via de fanclub ook een groep van gelijkgestemden te vinden. Dat brengt rust en mentaal comfort. Op zich is daar niets tegen.
Het verschil tussen een politiek idool en een wielrenner of een presentator is wel, dat politici over ons leven beslissen en dat de politieke communicatie, misschien nog meer dan de commerciële, boordevol ruis zit en verborgen agenda’s. Enig gezond argwaan is dus altijd op zijn plaats. Bart De Wever is niet alleen een boeiend politicus, hij is ook de opvolger van Steve Stevaert, die ook in zijn beste dagen het publiek om het even wat kon verkopen. Nu wordt Stevaert verguisd, toen was hij een halfgod. Ik verkies om iemand in de status van halfgod enig weerwerk te leveren. Hoe gevoelig dat ook ligt bij de aanhang.

Gisteren signaleerde ik dat genoemde Bart De Wever, in zijn tweet én VRT-interview over de zaak Böhmermann, de filosoof Friedrich Nietzsche helemaal fout citeerde. En niet zomaar woordgewijs, maar echt de gedachte zelf. De Duitse filosoof was namelijk een groot voorstander van de ‘Umwertung aller Werte’ (het her-waarderen, her-denken van alle waarden) en keert zich daarbij radicaal tegen de moraal, zowel de Christelijke als de burgerlijk-liberale als de socialistische. Politiek dynamiet dus, van een denker aan het einde van zijn reis.
Terwijl de N-VA-voorzitter, waarschijnlijk slecht gebrieft door een speechschrijver of adviseur, die ‘Umwertung’ associeert met Erdogan en de censuur, en zo de gedachte van Nietzsche op zijn kop zet. ‘Spijkers op laag water!’ foeterden zijn fans. Neen, sorry, niet akkoord.
De Antwerpse burgemeester is namelijk academisch gevormd en historicus van opleiding. Eruditie is zijn handelsmerk, de Latijnse citaten worden kwistig in het rond gestrooid. Daarenboven zetten de N-VA en haar charismatische voorzitter zwaar in op het cultuurflamingantisme en de idee dat wij voor onze Europese waarden moeten gaan. Als je dan één van dé filosofische zwaargewichten uit die Europese cultuurtraditie citaatgewijs vermoordt, dan vind ik dat ontluisterend. En dat hij er zomaar mee wegkomt, nog meer.
Het betekent dat ook iemand als Bart De Wever de vorm boven de inhoud plaatst, alles en iedereen instrumentaliseert, en daarbij met de waarheid probleemloos een loopje neemt.

Ik wed dat ook deze post weer ongenoegen zal veroorzaken bij de BDW-fanclub, het zal me worst wezen. Het feit dat alle zelfverklaarde ‘democratische partijen’, met de N-VA voorop, een onderzoekscommissie over de aanslagen in Brussel hebben opgericht, waaruit het Vlaams Belang en de PvdA werden geweerd, toont aan dat het noch De Wever noch alle anderen ernst is met de democratie en de grote Europese Verlichtingswaarden.
Wel de groenen mochten in die commissie, maar niet diegenen die, aan de twee uiteinden van het politieke spectrum, echt man en paard noemen, elk naar hun inzicht. Voor het VB gaat het hier zelfs om de core-business en datgene waar die partij al decennia op hamert. Niet dus. Het cynisme van de macht en de gestelde lichamen regeert.
Met zo’n zwaktebod moet dit systeem wel naar de verdoemenis, het verdient niet beter. Dat is dan weer helemaal de anarchistische teneur van Nietzsche’s ‘Umwertung aller Werte’. De beuk erin, weg met die troep.
‘Voor een politicus ben je ofwel een vijand, ofwel een werktuig’, schamperde de veel misbegrepen Duitse filosoof. Dan toch maar liever de vijand.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

14 reacties op De Wever mispakt zich aan Nietzsche, en waarom dit géén bagatel is.

 1. Danny Van Linden zegt:

  Als Bart De Wever ‘fan’, zeg ik kort en bondig, je hebt groot gelijk Johan!!!

 2. Marc Schoeters zegt:

  Aan de ene kant politici die op vraag van een onverlichte despoot een satiricus aan het gerecht overleveren. Aan de andere kant politici die in tweets filosofische citaten vermalen. De vraag is of het hier werkelijk om twee kanten gaat. Als tegenkanting enkele versregels van e.e. cummings. Aan de ene kant: “a politician is an arse upon / which everyone has sat except a man”. Aan de andere kant: “there is some shit I will not eat”.

  • HAHOEHOEHA zegt:

   de Muizen Specialist 🙂

   Muis, muis, muizen,
   Muizen, muizen met muizen?
   Motte muizen motten!?
   Motten met muizen moppen!?
   Meppen met muizen?
   Meppen met muizen moppen.
   Muizen meppen met moppen 🙂

   Welke muis kies jij?… Rudi 😉

   euh…ik kies alvast voor de SpitsMuis …waarom?

   HA : “dat is geen muis 🙂 🙂 :-)”
   Hoe: “jawel, da’s wel een muis!
   Ha : ” tja, en toch is da geen muis 🙂 🙂 🙂
   Hoe: “jawel ,zeg ik, ’t staat hier toch zwart op wit”
   Ha: ” :-), 🙂 🙂 , en toch is het er geen.. en… ze heeft zelfs een cloaca 🙂 🙂 :-).
   Hoe: ” Ha zo…na verstoan ik het Hoeha 🙂 🙂 🙂

   HaHoe: P..P..P.. po po.e.i.t.i.ek doa kunde zo ziek van weure en da da dan mot ge ne P.p.p. Erdo.do.do..do…e an opsteken in diene clo clo a ca ca van van die muis

 3. Hans Becu zegt:

  De reacties van de “fanclub” gingen niet over het eerste Nietsche Luik van het stuk, maar over het tweede, nl. de media. Als Dewever boos wordt over hoe Vandendriesche door de media is behandeld, heeft hij gelijk. Het “satirisch” stukje over PvdD was het zoveelste geval van pure framing in een doelbewuste operatie beschadiging PvdD. Ik herinner me nog goed hoe 2 linkse trutten van journalisten in extenso op de VRT PvdD konden beschuldigen van vrij grof sexueel misbruik. Als je dat naar buiten brengt, doe dat voor de rechtbank, en niet zonder wederwoord op TV, en dat 20 jaar na datum. Opvallend is dat zolang Pvdd bij de CD&V was er eigenlijk geen probleem was. Hij werd pas een sexuele psychopaat eens NVa’er. Dit geval met dat van Erdogan gaan vergelijken is compleet naast de kwestie. En als Vlaams Republikein zou Johan toch moeten weten hoe structureel het culpabiliseren van Vlaamsnationalisten in ons links-Belgiscistische medialandschap is ingebakken. Mocht je in bepaalde teksten Vlaams, Vlaming of Vlaamsnationalist vervangen door Marokkaan of Moslims….Vlaamsnationalisten is blijkbaar de enige bevolkingsgroep die niet “stigmatiseerbaar” is. En de eruditie van BDW met de toogpraat van Stevaert vergelijken, tja…

 4. Koenraad zegt:

  Inderdaad, met die onderzoekscommissie kon de N-VA (als grootste partijformatie) aangetoond hebben dat ze het met de breed beloofde “verandering” serieus meende, en elk politiek spectrum mocht meedoen. – Niet dus.

 5. Greta Troubleyn zegt:

  Nietzsche’s “Umwertung aller Werte…” werd wel gekozen en verkeerd geïnterpreteerd door de nazi’s, om hun overtuigingen te rechtvaardigen en uit te voeren!!!!…. …. Dus vraag me af of je in heel deze formulering niet net die vingerwijzing of gevarendriehoek tussen de regels kan lezen?

  “Fan zijn van…neigt naar fanatiek…dus neen, geen fan van fans, van fanatiek, fanatieke fans”
  “a mari usque ad mare”

 6. Jozef Leijnen zegt:

  Ge hebt er niets van begrepen Johan Sanctorum. Ge hoeft geen BDW-fan te zijn om kritisch te zijn op opinies van een filosoof die het onderscheid niet eens kent tussen een nieuwsuitzending en een satirisch programma en vooral die geen verschil ontdekt tussen Steve Stevaert en BDW. Ge zult tevergeefs wachten tot BDW beschuldigd wordt van verkrachting en in het kanaal springt om zijn straf te ontlopen.

 7. P. Eggermont zegt:

  ‘Weitergehen wo andere aufhören!’, maar de komiek in Duitsland heeft zich blijkbaar toch wat vergaloppeerd. De essentie is hier dat humor een vorm van spiritualiteit is. Wat echter als satire naar buiten werd gebracht overstijgt niet de ‘stuff of life’ met zijn ‘emotional highs and lows of illusory materialism’, waarvan het eerder een verlengstuk is en draagt dus niet bij tot spirituele verheffing, waar in de wereld van vandaag wellicht het meeste nood aan is. Vrije meningsuiting heeft zo zijn betekenis, maar zoals met alles wat goed is, mag je er niet mee overdrijven en kan je er beter wat zorgvuldig mee omspringen. ‘For the evolution of the whole!’

 8. johan hulsbosch zegt:

  Ik ben verwonderd dat JS juist Nietzsche, niet bepaald een voorbeeld van consistentie in het hanteren van de betekenis van zijn eigen concepten en uitdrukkingen, tot een soort cultuuridool verheft aan wie niemand, zeker BDW niet, zich mag vergrijpen. Nietzsche zelf heeft God vermoord, een uitdrukking van hem in een andere context plaatsen – zou Nietzsche daarvan zelf niet gehouden hebben?- is vergeleken daarbij klein bier:-).
  Verder helemaal akkoord dat het met de geloofwaardighed van de N-VA van dag tot dag erger wordt.

 9. walter maes zegt:

  BDW speelt de hoofdrol in het theater van het politiek opportunisme. Bij de N-VA top zijn ze tot alle mogelijke poltiek incorrecte uitspraken bereid (zie ook Jambon) om toch maar het kiesvee van het Vlaams Belang weg te houden. Vooral nu VB stijgt in de peilingen. Alle hens aan dek ! Gelukkig zijn kiezers niet zo dom als wat de N-Va zou willen.

  • SpitsMuis zegt:

   Ze moeten verdorie niet bezig zijn met onzinnige peilingen noch postjes of heen en weer getrek en geduw, maar met ernstige dingen…

   Het heeft niets te maken met dom, maar het percentage dat tot op het laatste ogenblik pas beslist voor wie te stemmen, ligt nog steeds aanmerkelijk hoger,(volgens enquêtes voor wat het waard is) dan van diegene die zeer bewust kiezen en dan nog waarom??? Omdat ze niet anders kunnen? Vanuit traditie? Rituelen? …. De grotere gehelen niet zien en onmogelijk kunnen zien noch inschatten omdat er zich steeds variabelen voordoen?
   “Consistentie” wil wel zeggen dat je geen visie hebt, niet mee groeit met het zich aandienende actuele. Ook een onvoorziene gebeurtenis in de actualiteit kan een peiling volledig onderuit halen waardoor vele kiezers, alsnog hun mening daardoor gaan veranderen op het laatste ogenblik.

   Als ik even terugblik naar een post van vorige week…de presentatie van het bewuste boek…Waar is daar het visionaire? Het toekomstgerichte naar de Z-generatie toe?
   Was het zo moeilijk (vermits een derde hand toch zeer geheimzinnig verdoken, te zoeken is, voer voor humoristen in alle vormen openlatend ) om En boek – En e-book te presenteren? Stoere Hendrik het e-book en Vlaming Veerle het ouderwetse boek?

   Wil je zo die Z-generatie warm krijgen of geïnteresseerd in politiek?
   Daar zullen ze zich in de Aziatische landen, die mijlen voorsprong hebben qua internetkennis zich dan wel weer een breuk mee lachen!?

   Wat met milieu – papier van bamboo of hout, bomen – ozonlaag? Plaatsgebrek aan overvloed “boeken” en zo kunnen we nog even verder gaan????

   Of is het net de bedoeling de Z-generatie dit specifieke boek, zeer zeker NIET zal/mag lezen?

 10. Miel zegt:

  Wel grappig dat Sanctorum zijn apologie beging met de vergelijking tussen Bart De Wever en K3 en Bart Peeters, maar ‘vergeet’ het idool van de misbegrepen filosofen (Friedrich Nietsche) te vermelden.

  Waag het niet Nietsche verkeerd te citeren, of je te bedienen van woorden die de Meester zelf ooit gebruikte, maar volgens de misbegrepen Vlaamse filosoof in een andere context, want dan krijg je last met de enige filosoof die Vlaanderen rijk is en die de wereld ons benijdt.

  Ik kan niet zo kwistig strooien met citaten van Nietsche, maar ik vind het goed dat een politicus, eender welke, opkomt voor het recht op vrije meningsuiting en niet van overheidswege gesanctioneerde satire. Of hij dat nu doet met een verborgen agenda of niet (het feit dat een politicus dat doet, eender welke, doet al vermoeden dat het met een verborgen agenda is, want alle politici, ook Bart De Wever hoor, ambiëren in de eerste plaats macht. Hoe formuleerde Nietsche dat nu ook alweer?)

  Zonder noodzakelijk een De Wever adept te zijn, vond ik het 100% juist van een vorige reaguurder dat, in plaats van De Wever aan te vallen omdat hij het opnam voor een satiricus (en daarmee spellingsfauten maakte bij het citeren van de Meester), in plaats van de rest van het politieke spectrum aan te vallen omdat ze zwegen!

  Maar, als het goed is, zeg ik het ook: Sanctorum: ik heb het nieuws over de onderzoekscommissie niet gevolgd, en jij hebt me onder de aandacht gebracht dat de N-VA het Vlaams Belang en de PVDA uit die commissie weerde. Wel, dàt is nu eens een kritiek die weegt. En daar heb jij 100% gelijk, volgens mij.

 11. Henk Coopman zegt:

  Akkoord met Troubleyn en Leijnen.
  Er is inderdaad Nietzsche én Hitlers Nietzsche. De eerste stond het actief nihilisme voor: subjectief te opereren dus. De tweede het passief nihilisme: de leider doet het voor jou, zoals Erdogan dus.
  En zoals Leijnen zegt is het VRT-nieuws geen kolder.
  .. alhoewel.. misschien hadden we dat nog niet door..?!

 12. johan hulsbosch zegt:

  Nietzsche, een significant filosoof blijkbaar…

Reacties zijn gesloten.