De ‘nieuwkomersverklaring’: heren terroristen-in-spe, gelieve te tekenen.

Zopas keurde de federale regering de tekst van de zogeheten ‘nieuwkomersverklaring’ goed. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Niet naleven van de verklaring kan het verlies van het verblijfsrecht tot gevolg hebben.
Een en ander zal wel te maken hebben met de recente aanslagen, en op zich staat de tekst bol van de goede intenties om mensen met een andere culturele achtergrond te verplichten tot een integratie-inspanning. Voor de tekst deed Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een beroep op Professor Emeritus Etienne Vermeersch.
De tekst stipuleert o.m. de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de godsdienstvrijheid, en de vrijheid om zijn seksuele geaardheid te beleven. Verderop wordt ook gesteld dat criminaliteit en terrorisme bij ons niet geapprecieerd worden. Ai!
En toen begreep ik: dit is een vodje papier waar jihadi’s van allerlei aard hun achterste zullen aan afvegen. Voor minister Francken is het een politiek alibi, de man moet nu scoren, maar professor Vermeersch zou toch de logische ongerijmdheid moeten beseffen van een tekst die terrorisme afwijst… en die door elke terrorist-in-spe met de glimlach zal ondertekend worden. Zie de welbekende paradox van de leugenaar.
Vanaf het moment dat iemand de wetten en waarden fundamenteel negeert vanuit zijn cultuur en religie, is ook een handtekening waardeloos. Omgekeerd, als ik met subversieve bedoelingen zou infiltreren in het kalifaat, zou ik ook met veel plezier de sharia onderschrijven. A la guerre comme à la guerre.
Asielzoekers vrijgesteld
De wereldvreemde, formalistische papierlogica dus van een politicus en een moraalprofessor. Een acuut gebrek aan gezond boerenverstand, of is het toch weer om de kluit te belazeren?
Gortiger wordt het nog, als men ziet wie de verklaring alvast niét moet ondertekenen: asielzoekers en EU-burgers. Dat holt het effect helemaal uit, want het zijn net de asielzoekers die de grootste moeite hebben met het accepteren van onze waarden. De nieuwe cohorte van fundamentalisten zal via het asielparcours onze samenleving binnendringen,- zij zullen ook de sharia verder propageren zonder dat ze daar zelfs maar een handtekening tegenover zouden moeten stellen. Tenslotte blijft de naturalisatie het eindpunt van dat traject, en dan hoeft de oudbakken ‘nieuwkomer’ helemaal niets meer te onderschrijven.
In afwachting moeten we ons geen illusies maken: een Syriër of Afghaan tekent om het even wat als dat zijn dossier ten goede komt. Laat staan iemand met slechte bedoelingen. Pikant bijkomend element: volgens de dubbele moraal van de Koran is het toegestaan om te liegen tegen niet-gelovigen, dus niemand hoeft in gewetensnood te geraken.
Meer papier zal dus de bommendreiging niet doen stoppen. Integendeel eigenlijk, het geeft een vals gevoel van veiligheid en is alleen bevorderlijk voor de werkgelegenheid in de administraties.
Het klinkt hard, maar eigenlijk is die clausule over godsdienstvrijheid niet eens zo’n goed idee. We moeten functioneren als een lekenstaat, en godsdiensten durven te verbieden die zich niet schikken naar de ‘Europese waarden’ waar het epistel van Vermeersch naar verwijst. De omgekeerde logica dus, of met de voeten op de grond.
Nu goed, minister Theo Francken vraagt mijn advies niet, en hij is ook met handen en voeten aan Europese richtlijnen gebonden. Maar dat is weer een andere kwestie, of toch niet.
 
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

14 reacties op De ‘nieuwkomersverklaring’: heren terroristen-in-spe, gelieve te tekenen.

 1. CanineLivesMatter zegt:

  In onze contreien alvast ongeëvenaard qua historische ironie hoe een bruine partij die ooit begon als zelfhulpgroep voor collaborateurs en hun kinderen nu de donkerblauwe logica van het contractrecht à la Boudewijn Bouckaert verder helpt normaliseren. De authentiek conservatieve benadering die bij deze gelegitimeerd en uitgewist wordt: onze soort moet uw soort niet, ergo geen verblijfstitel voor u of verlenging ervan. En het staat ons vrij om in die zin te beslissen daar we een soeverein land zijn en er dus niemand boven ons staat, à fortiori niet de woordvoerders van de ganse tiersmondialistische en klein-linksdraaiende oikofobie- en mensenrechtenindustrie genre Jan Blommaert of het Interfederaal Gelijkekansencentrum of de PvdA.

  Let ook op voor de politiek-filosofische collateral damage op lange termijn: heel de liberale vrijheden-retoriek wordt nu niet enkel meer politiek maar ook juridisch overgedetermineerd door haar finaliteit, nl. het weren van terecht of onterecht als cultureel incompatibel beschouwde elementen. Vroeg of laat dient een autochtoon zich op dat soort retoriek te beroepen om zich tegen een vergrijp vanwege een autoritaire overheid te verdedigen en blijkt dat onze cultuur er niet receptief meer voor is. “Allé zwaanst na ni over mensenrechten en al dien truut ge weet toch dat da gewoon iet is oem op de m*********n op hun ploats te zetten…”

 2. aghasee zegt:

  Vandaag hoorde ik prof. Vermeersch over dit onderwerp het woord nemen op Radio1, en hoewel hij zich niet zó makkelijk de mond liet snoeren door de journalist(e) (m/v/x) van dienst, kan een man met dergelijk intellect toch moeilijk zélf geloven wat hij er kwam verkondigen?

  Deursloten zijn er enkel om eerlijke mensen eerlijk te houden.
  Een inbreker bekommert zich niet om een slot meer of minder.

 3. bertie zegt:

  De vraag stellen om een beginselverklaring te ondertekenen mag geacht worden geïnspireerd te zijn door beginselvaste lieden die, waarschijnlijk vanuit hun afkomst en meer in het bijzonder door gedane studies en ervaringen opgedaan in het verdere leven tot bepaalde unieke besluiten gekomen zijn, die algemeen mogen gelden voor wie na hen komen, ongeacht de huik van de wind, of voor wie die dat te moeilijk vindt: ongeacht de hype van het moment. Een heel mensenleven is al zo kort om van hak op tak te springen, maar soms ook te lang om doelloos gespring van kaf naar koren te verhinderen …
  De momenteel 81-jarige Etienne Vermeersch is als kuiken begonnen in een katholiek nest, daardoor zodanig begeesterd dat hij zelfs zelf jezuïet werd en het vervolgens beter wist. Het zou on-ge-loof-lijk in zijn voordeel gesproken hebben, wanneer de betweterij daarmee was opgehouden.
  Maar op huwbare leeftijd is hij geestdriftig toch pardoes uitgetreden bij de jezuïetenorde om daarna een min of meer vrij bochtig parcours af te leggen als gewoon hoogleraar, vanaf de leerstoel geschiedenis tot het christendom naar die van kunstmatige intelligentie (ook in die volgorde), ondertussen de wetgevingen rond kunstmatig levensbegin en kunstmatig levenseinde aan zijn palmares toevoegend, totdat hij zijn huidige status bereikte als bevlogen emeritus-hoogleraar, in hoge mate bevraagd door radeloze politici die niet weten van welk hout pijlen maken en ze daarom klutskwijtgewijs verschieten. Ge zoudt voor minder.
  Meer commentaar overbodig.

 4. Is het naïviteit of domheid, zo’n “beginselverklaring”. Of misschien beide, want naïviteit is tenslotte een vorm van domheid. En wie echt dom is, is te dom om te beseffen dat hij dom is. Maar van een geleerde ex-professor verwacht je toch wat kritisch inzicht, dacht ik. Is Vermeersch dan toch oud aan het worden? En zou Francken nu echt geloven dat hij de Redder des Vaderlands is met zo’n vodje papier? Die man glanst van welbehagen.

  • Jan Braeken zegt:

   Volgens mij moeten we bij die aanslagen van Isis nu dringend de vraag gaan stellen : gaat dit echt wel over geloof ? Wat is immers geloof ?
   Indien ik het geloof van Isis-aanhangers vergelijk met appels en peren, dan is dat geloof volgens mij ongeveer de insecticide die men er op spuit. Geloof gaat net iets dieper, en heeft net iets meer fundamenten dan een paar regeltjes uit de Koran pikken, om op basis van die regeltjes mensen te gaan vermoorden. Eergisteren zag ik in dat verband een reportage waarin een vrouwelijke Koerdische Peshmerga-strijdster aan het hoofd van een exclusief vrouwelijk bataljon uitlegde, dat de oorlog van Isis slechts een voortzetting is van de Irakese oorlog tegen de Koerden, met dezelfde gifgasaanvallen, en met dezelfde legerleiders van Sadam’s Baathpartij. Op de vraag van de journalist naar de rol van het kalifaat en de Islam, antwoordde ze letterlijk : ‘Dat is bullshit’. Het lijkt er dus sterk op dat heel dat kalifaatgedoe slechts een façade is, en dat het een voorwendsel is voor iets heel anders. Wat dat andere is weet ik niet, maar het lijkt mij meer in de richting te gaan van veel primitievere doeleinden : seks, macht en geld, niet noodzakelijk in die volgorde. Het heeft er volgens mij alle schijn van dat Isis helemaal niets met geloof te maken heeft, maar dat het slechts een symbool is van een verregaande degeneratie, van een infantilisering en primitivisering die holbewoners zou doen verbleken.

   • Jean-Paul Briers zegt:

    Integendeel, dit heeft alles met de islam te maken, zelfs in zijn puurste vorm. Het is een politieke oorlogsideologie die al aan de gang is sinds Mohammed in opdracht van zijn Allah dit fameuze boek, de koran, heeft geschreven. Heel de geschiedenis door is deze ideologie doordrongen van oorlog, geweld, genocides, veroveringen, gedwongen bekeringen, aanslagen, barbarij… Tijd om het kind eens bij naam te noemen.

   • Jan Braeken zegt:

    De intellectuele Peshmerga-strijders zijn al onder ons, Jean-Peal. Sluit u aan, alstublieft.
    Het is tijd dat ook u door deze Islamfaçade van Isis heen ziet, en de strijd aanbindt met de ware vijand : degeneratie, infantilisering, debilisering. Waarom denkt u dat Isis zo graag alle muziek verbiedt, en alle kunstwerken wil vernietigen ? Dat is degeneratie, en niets anders dan degeneratie : terug naar de oertijd, en nog verder terug, want zelfs in de oertijd was er kunst. Dat heeft niets meer met religie te maken.
    Het kapitalistische en farmaceutische aspect van deze degeneratie is ook u waarschijnlijk niet ontgaan, hoop ik. Donald Trump leidt aan dezelfde kapitalistische degeneratieziekte, en velen buiten Isis reageren even monsterlijk als Isis-adepten op de inname van drank, drugs, psycho-actieve of andere medicijnen, en karrevrachten Euro’s of Dollars. Ook die anderen en hun monsterlijke moorden, zoals bijvoorbeeld de kindermoorden van onze Kim De Gelder, hebben niets met religie te maken, maar met de verdringing en regressie van hun persoonlijke evolutie. Ik strijd voor het tegenovergestelde, op leven en dood : een pillenvrije, geldvrije, oneindige intellectuele en praktische ontwikkeling, die niets of niemand zal stoppen.

   • Jan Braeken zegt:

    Nog een kleine toevoeging, Jean-Paul. (Sorry voor de spelfout in uw voornaam van daarnet). Het is niet toevallig dat de kunst in de grotten van Lascaux duizenden jaren ouder is dan de Islam. Diezelfde Islam heeft nooit de opdracht gegeven deze grottenkunst te vernietigen. Isis zou dat met plezier doen. Isis probeert dus de Islam te misbruiken om hun degeneratie te rechtvaardigen, niet omgekeerd. Alleen goedgelovigen trappen nog in die val. En goedgelovigen … zijn de voornaamste en meest voorkomende aanhangers van Isis.

   • Jean-Paul Briers zegt:

    En wat met de facade van: Boko Haram, Al Qaeda, Taliban, Al Shabaab, Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf… allemaal geënt op de islam. Jan, met alle beleefdheid, maar je kan niet ontkennen deze terreurgroeperingen allen de pure islam aanhangen. Dit ontkennen is het licht van de zon ontkennnen.

   • Jan Braeken zegt:

    Met even veel respect, Jean-Paul, – en ik apprecieer uw reacties zeer omwille van uw oprechte, eerlijke toon, zonder omwegen -, maar ik vind dat we nu de directe vraag moeten stellen : wat is de Islam ? Indien we geen fatsoenlijk, duidelijk en inzichtelijk antwoord hebben op deze vraag, kunnen we absoluut niet bepalen wie de Islam waar vertegenwoordigt, wie ze gebruikt, en wie ze misbruikt. Is er geen overeenstemming over wat de Islam is en wat niet, dan blijven al onze meningen daarover giswerk en speculatie. Ook die van mij. Volgens mijn zeer beperkte kennis kan de Islam, zoals dat al te dikwijls gebeurt meen ik, niet gereduceerd worden tot enkele verondersteld gedeelde, en exact van elkaar gekopieerde interpretaties van enkele ‘gewelddadige verzen’ van de Koran, gecombineerd met een voorgewende, absolute zekerheid die slechts een verborgen, even absolute onzekerheid bewijst (Isis, Boko Haram, andere terreurgroepen). Evenmin kan het gereduceerd worden tot welbepaalde ‘hoofdstromingen’ binnen de Islam (zoals ‘Soennieten’ en ‘Shiieten’), of tot gelijk welk geschrift, boek of andere uitdrukkingen van (on)geloof. Stellen dat Isis en je vernoemde terreurgroepen niets dan Islam zijn, betekent volgens mij zeggen dat jij weet wat Islam is. Dat ontkennen, zoals ik doe, betekent precies hetzelfde. Ik zal dus alles moeten terugnemen wat ik zei, en de Islam lang genoeg moeten gaan bestuderen, tot ik weet waarover ik spreek. Maar stellen dat Isis of anderen niets dan Islam zijn, zal ik na die studie nog steeds ontkennen vrees ik.

   • Jean-Paul Briers zegt:

    Wie wel de islam bestudeert heeft is arabist Hans Jansen. Misschien wat werken van hem lezen, Jan. En dan kan je misschien beginnen met het lezen van ‘Waarover men niet spreekt’ van Wim van Rooy. Ik durf te zeggen dat ik al verschillende werken over de islam gelezen heb, en deze ideologie, want dat is het, komt er helemaal niet goed uit.

 5. hans becu zegt:

  Hadden ze 40 jaar geleden maar gedaan wat Francken nu doet. Ik lees het relaas van een Egyptische Moslima op de redactie.be. Zij is heel positief over onze samenleving, en de manier waarop ze werd opgevangen, de kansen die ze kreeg. Alleen is haar reactie anoniem. Hoe zou dat komen, dacht je.

Reacties zijn gesloten.