Sven Mary werkt aan zijn public relations: over advocatuur, moraal, zaken en… waar de grens ligt

MaryAdvocaat Sven Mary, zoon van de voormalige VRT-baas Tony Mary (notoir vrijmetselaar en boegbeeld van de Belgische vrijzinnigheid, niet helemaal onbelangrijk in dit verhaal), heeft te kennen gegeven dat hij de zopas opgepakte terrorist Salah Abdeslam wil verdedigen. Zijn ‘omgeving’ (allicht dan de zelfden die hem beschermden en van een onderduikadres voorzagen,- met medeweten van Mary?) hadden de advocaat vroeger al gepolst toen de man nog voortvluchtig was, en ook dat had Sven naar de media geventileerd.
Diegenen die pruttelen dat advocaten immorele opportunisten zijn, snappen het systeem niet goed. Het cliënteel van de advocatuur trekt zich van moraal niets aan, en dus moet een snuggere advocaat juist beklemtonen dat die moraal hem ook niks kan schelen. Dat is een elementair facet van klantgerichtheid. Edelmoedige advocaten zoals Jef Vermassen mogen al eens de witte ridder uithangen wanneer ze slachtoffers verdedigen, het zijn de schlemielen in toga, genre Rieder, Van Steenbrugge en Mary die hun kost verdienen met het verdedigen van andere schlemielen. Nogmaals: sans rancune, zo werkt het nu eenmaal in deze gezegende vrijemarkteconomie.
Vrijzinnigheid en principes
In die zin is de publieke mededeling van Mary dat hij klaar staat om schorem als Abdeslam te verdedigen, zonder meer een sollicitatie naar al wie zonder morele problemen zit maar wel met juridische kopzorgen. Criminelen dus, en liefst van het stevig gespijsde witteboordentype.
Extreem gemediatiseerde processen, zoals die van Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem, maffiabaas Silvio Aquino en de ontsnappingskoningen Ashraf Sekkaki en Murat Kaplan, zijn voor meester Mary noch min noch meer referenties en uithangborden voor Buisseret-Mary bvba, zoals zijn boîte heet. Onlangs nog viel te lezen dat het kantoor met verlies draait, dus graag boter bij de vis.
Uiteraard is het procedurerecht dé sleutel om misdadigers, waarvan de schuld bewezen is, toch vrij te krijgen. Dat de publieke opinie daarvan baalt zal Mary en konsoorten worst wezen: brave sukkels zoals U en ik zullen vermoedelijk nooit klant worden bij deze bvba. In Het Laatste Nieuws stelt hij dat ook met zoveel woorden: business first. Respectabele criminelen lezen nu eenmaal De Standaard of De Morgen niet, dus is HLN hét medium om dit marktsegment met gratis reclame te bestoken.
Heeft meester Mary dan echt geen principes? Toch wel: “Als iemand als publieke vijand nummer één wordt geportretteerd, dan wil ik ingaan tegen dat machtsoverwicht”, zo luidt het. Salah Abdeslam, medeplichtig aan de moord op 130 mensen, heeft dus gewoon de perceptie tegen. Echte compassie en een stevige correctie verdient deze scheefgetrokken beeldvorming.
Ach, uiteraard heeft de grootste schelm recht op verdediging, want daarin onderscheidt ons systeem zich net van bedenkelijke regimes. Maar de rafelige manier waarmee Sven Mary (en dat heeft hij trouwens met confrater Hans Rieder gemeen) er toch weer een humanitaire kwestie van maakt, is zonder meer stuitend voor de slachtoffers.
Sven Mary trekt ook de grens op politiek vlak, en nu komt vader Tony Mary mee in beeld: moslimterroristen zijn welkom als klant, maar “…Ik weiger extreemrechts te verdedigen. Dat druist in tegen mijn vrijzinnige opvoeding.”
Interessant, ook al omdat die opmerkelijke uitspraak geen enkele reactie ontlokt bij humanisten en vrijzinnigen. Verdient iemand, die zich binnen de democratische rechtstaat als ‘extreemrechts’ profileert, minder juridische bijstand dan iemand die met geweld die rechtstaat wil omverwerpen? Hallo weldenkend links? Media? Culturo’s? Iemand een mening? Voltaire draait zich nog eens om in zijn graf.
Of moeten we de onlangs vastgestelde convergentie tussen terrorisme en ‘gewone’ criminaliteit als een commerciëel boeiende piste zien voor Buisseret-Mary bvba?
Welja, laten we dit gewoon zakelijk bekijken, en de moraal uit het verhaal houden. Anders wordt dit echt vrij-onzinnig.
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

9 reacties op Sven Mary werkt aan zijn public relations: over advocatuur, moraal, zaken en… waar de grens ligt

 1. Jean-Paul Briers zegt:

  Heel korte reactie op dit artikel: krapuul verdedigt krapuul.

  • filips bossuyt zegt:

   Jean -Paul dat is zo. Zijn gezicht straalt als hij in de camera kijkt en dan nog voor de ganse wereldpers.Zoiets kun je toch niet laten liggen met een verlieslatend bvba tje.

 2. Klokske zegt:

  Zowel voor het maffia advocaatje als al dat soort van nieuwe Europeanen een bom in hun gat en naar de eeuwige jachtvelden.

 3. Hans Becu zegt:

  Mary is de procedureslag al begonnen : klacht tegen de Franse procureur wegens uitleveringsverzoek. Dit loopt uit,de hand, en dan de Verenigde Weldenkendheid stomverbaasd verontwaardigd dat de mensen allemaal voor “populistisch rechts ” stemmen.

 4. Jan Braeken zegt:

  Voor de Belgische wetgevende macht, ons parlement & Co, lijkt het mij absoluut niet moeilijk om definitief paal en perk te stellen aan ons hemeltergende procedurefoutencircus. Mijn vraag blijft : wie heeft er belang bij dat dit circus al zo lang bestaat en nog altijd blijft bestaan, terwijl het overduidelijk is dat procedurefouten nooit in verhouding hebben gestaan tot hun enorme consequenties (zoals schuldige vrijspraak), en dat nooit zullen doen ?

  Gezien de vernoemde advocaten noch beklaagden in dit circus gratis werken, zijn de belanghebbenden niet ver te zoeken : des te rijker ze zijn, des te langer ze een rechtszaak kunnen laten aanslepen, des te meer procedurefouten er kunnen gemaakt worden, en des te meer ze er mee gebaat zijn. Een armoezaaier moet niet hopen op een vrijspraak door procedurefouten : hij kan het rekken van een rechtszaak en het onderzoek naar fouten eenvoudig niet betalen. Een duidelijk voorbeeld van klassenjustitie, zo lijkt mij.

  Voor mij is meedoen met dit circus, in welke functie of hoedanigheid ook, schuldig zijn, over heel de lijn. De immoraliteit en criminaliteit van die deelname kan met geen enkele wet in geen enkele rechtbank weggemoffeld worden, in geen enkel land. Er zijn dus zeer veel schuldigen in dit verhaal, niet in het minst de wetgevende macht die in gebreke blijft bij het vastleggen van de correcte verhoudingen tussen procedurefouten en hun evenredige gevolgen, de kiezende burgers die deze wetgevende macht mee in het zadel hebben geholpen, en de tamme, zwijgende media die laten begaan.

 5. bertie zegt:

  In de eeuwige strijd tussen goed en kwaad zal de aangestelde magistraat van justitie, die evenals de topadvocaat behoort tot de top van de samenleving, kunnen kiezen uit drie mogelijkheden. Geen droge enumeratio per tres, maar een heuse elegantia van de intelligentia.
  Even samenvatten:
  De redenering van de procedurefout kan ingewilligd worden en de terreurverdachte komt onmiddellijk vrij, om allemaal samen lekker gezellig een spaghetti te gaan eten. Wanneer de gestelde lichamen het land op stelten willen zetten, is dat de simpelste manier.
  De magistraat kan oordelen dat ter zitting de advocaat van de verdediging geen enkel nieuw element aanbrengt, want de argumentatie van de procedurefout is uitvoerig in de pers verschenen en becommentarieerd. Het geheim van het onderzoek geldt niet alleen à charge, maar ook à décharge en tussen de lijnen zou dat een fikse gele kaart betekenen voor de mediageile oud-jeugdspeler van Anderlecht om er geen vergokte voetbalmatch van te maken, een omgekocht showproces is al meer dan we kunnen verdragen.
  Een wijs salomonsoordeel zou in de richting kunnen gaan dat een buitenlandse procedurefout geen invloed heeft op het binnenlands gerechtelijk onderzoek. Maar om aan de rechten van de verdediging zoveel mogelijk tegemoet te komen, zal de verdachte per direct worden uitgeleverd aan Frankrijk, zodat de procedurefout die daar naar verluidt begaan werd, ter plaatse meteen door de verdediging van de verdachte aan de magistratuur ginds kan voorgelegd om beoordeeld te worden.

 6. Koenraad zegt:

  Esthetisch heeft ie zo’n voze kop, dat ik er lichtelijk bang van ben. Heel zijn ‘aankleding’ straalt onderwereld uit. Kom ik hem toevallig op het voetpad tegen, verkies ik, uit ethisch oogpunt, de andere kant van de weg op te zoeken. Je kunt altijd gecompromitteerd worden door een toevallige camera.

 7. vercauteren freddy zegt:

  Ik ben dus OOK over die ene zin gestruikeld (wel Jihad maar niet consequent rechts) . En mocht ik het kunnen, ik trok hem bij z’n haar naar een volksjury, met de beschuldiging van discriminatie van burgers. Maar ochot, hij zegt maar, hij doet maar, al is het dan nog voor een stuk op onze kosten. Het verstand komt niet voor de jaren, en bij hem zijn het wellicht MEER jaren dan gebruikelijk.

 8. Guido Driesen zegt:

  Met of zonder mr S. Mary, Je moet al heel simpel zijn om nog te geloven in onze Belgische “recht”spraak. Het kalf is al lang verdronken.

Reacties zijn gesloten.