De geheimen van het heelal (weeral) ontsluierd, maar aan de G-spot is nog veel werk

einstein3Dat zwaartekrachtgolven onnoemelijk belangrijk zijn voor de natuurkunde en onze kennis van het universum, wil ik als ondeskundige graag geloven. Het klinkt ook enorm boeiend, om niet te zeggen metafysisch. Na het ‘goddelijke’ Higgsdeeltje komen nu de ‘geheimzinnige golven’ aan bod die het ultieme sluitstuk vormen voor het bewijs dat Einstein erop zat met zijn relativiteitstheorie. Je vraagt je af waarmee de wetenschap zich hierna nog zal bezig houden.
Maar serieus: een “nieuwe blik op de kosmos” ligt in het verschiet want “deze zwaartekrachtgolven kunnen ons toegang geven tot de donkere geheimen in het heelal“, aldus professor Gijs Nelemans van het Instituut voor Sterrenkunde (KU Leuven), potloodslijper van dienst in het internationaal researchteam.
De echte eer gaat naar een select groepje wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die gisteren voor de verzamelde wereldpers in Washington een grootse persconferentie gaven en zonder blikken of blozen al een voorbestelling op de Nobelprijs Natuurkunde plaatsten.
Want blijkbaar gaat het toch vooral daar om, krijg ik de stille indruk: status en prestige, gekoppeld aan een perfecte communicatiestrategie die haast commercieel aandoet, inclusief het sensationalistisch taalregister en opgeklopte verwachtingen, opgewekt via goed-getimede perscampagnes. De concurrentie is namelijk bikkelhard in het academisch universum, waar permanent geheimzinnige golven trillen door gewelddadige botsingen van immense ego’s.

Publicaties en prijzen dus: wetenschappelijke carrières staan of vallen ermee. De Nobelprijs vormt hier hét reusachtig zwart gat waarnaar alle massa’s heen gezogen worden. Hij is niet zomaar een onderscheiding voor het onverdroten werk van knappe koppen, maar stuurt het onderzoek en promoot de megalomanie. Toeval of niet, maar we krijgen alsmaar meer Groot Nieuws uit de wereld van de natuurkunde en de Doorbraken van de Eeuw stapelen zich op. Mijn grote vrees: de vermarkting van de wetenschap zal uiteindelijk het echte fundamentele, zoekende denken wegdrukken en ons op de duur ook naast de waarheid doen kijken. Een worstcase-scenario, want dan komen we in een nieuw soort middeleeuwen terecht.
Noteer overigens dat Albert Einstein weliswaar de Nobelprijs kreeg, maar niét voor zijn relativiteitstheorie (daar stond men heel sceptisch tegenover) doch voor een tamelijk onbenullig artikel over ‘het foto-elektrisch effect’ dat hij stoemelings van zijn collega Max Planck had gepikt. En neen, ik ga er niet nog eens op wijzen dat ene Adolf Hitler ooit op de shortlist van de Nobelprijs voor de Vrede stond, maar dat is bij deze toch weer gebeurd.

G-spot2Ondertussen hebben wij hier op aarde nog heel wat noten te kraken, en ik wil het niet eens hebben over honger en ondervoeding, klimaatopwarming of religieus fanatisme. Maar neen gewoon, de meeste mannen weten niet hoe een vrouwenlichaam in elkaar zit, en de vrouwen zelf weten het ook niet. Terwijl we de g-golven uit de ruimte capteren, is die verdomde G-spot nog altijd een voorwerp van speculatie en permanente research. Volgens een wilde theorie zou de man zelfs negen van die geheime genotsplekjes hebben, begin er maar eens aan. Om van de fonteinvrouw nog maar te zwijgen: hoe, wat, waar, wanneer…
Het devies ‘Ken uzelf’ (Gnothi seauton), dat prijkt aan de ingang van de grot waar het vrouwelijk Orakel van Delphi haar wijsheid ventileerde, lijkt me hoe dan ook een heel nuttig antidotum tegen de Nobelprijswaan. Middenvinger en wijsvinger vijf cm diep, en daar ergens richting venusheuvel, een ietwat ruwere zone, daar zou ze volgens de laatste berichten kunnen liggen. Wij, amateur-gynecologen, weten na de dagtaak wat gedaan, Einstein was er naar ’t schijnt in zijn vrije tijd ook intens mee bezig.
Wetenschap is een instituut, en kennis heeft te maken met een persoonlijke zoektocht naar inzicht. De Geluksvraag kan daar niet los van staan. Weer een G-woord op deze vrijdag. Een kleine maar fijne Nobelprijs ligt voor elk in het verschiet.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

4 reacties op De geheimen van het heelal (weeral) ontsluierd, maar aan de G-spot is nog veel werk

 1. Jozef Leijnen zegt:

  Naast al hetgeen dat hier terecht wordt opgenoemd en ik heb er alle respect voor dat ook de G-spot in de picture wordt gezet is er een ziekte waaraan zowat 1/3 van de wereld sterft en waar de mensheid niets over weet maar het enkel ziet als een lucratieve economie. Wetenschappers doen niet eens de moeite om degelijk onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken en alternatieve therapieën. Hierbij gevoegd een brief die ik stuurde naar de Vlaamse Kankerliga en de antwoorden. Hou u vast tenenkrommend.

  1) brief naar de kankerliga

  Mijn vrouw kreeg in 2011 de diagnose kanker. Er werd bij haar “mucinous adenocarcinomas” in de baarmoeder vastgesteld. In de medische encyclopedie vond ik daar het volgende over: Scientists think that the presence of mucus allows cancer cells to spread faster. As a result, mucinous adenocarcinomas are considered more aggressive than regular adenocarcinomas and are harder to successfully treat. Mucinous adenocarcinomas account for about 10-15 percent of all adenocarcinomas. “The mucus in the tumor makes it possible for the cancer to spread rapidly, giving doctors a limited time to treat the disease before it metastasizes or becomes terminal. Treatments for these types of cancer are also generally aggressive and may involve a combination of chemotherapy, surgery, radiation, and alternative treatments. ”
  Na consultatie van een 5-tal experts die allen hetzelfde adviseerden: operatie, chemo, bestraling, gaven wij er de voorkeur aan een alternatieve behandelingswijze toe te passen: Laetrile. Mijn vrouw genas volledig en nu 3 jaar verder is ze kerngezond.

  2) antwoord van de Kankerliga

  Beste heer Leijnen,

  Van de sociale dienst kreeg ik uw mail doorgestuurd ivm Laetrile. Alvast bedankt om uw ervaring met ons te delen.
  Laetrile is me goed bekend en de mogelijk anti-kankereffecten werden al uitvoerig beschreven in de medische literatuur. De reden dat Laetrile niet door artsen en oncologen gebruikt wordt bij de behandeling van kanker is volgens mij niet te wijten aan een tunnelvisie maar omdat er geen gecontroleerde klinische studies zijn uitgevoerd. Sporadisch worden wel kleine studies uitgevoerd en worden case-reports gepubliceerd waarbij men met Laetrile goede resultaten geboekt heeft maar om artsen en oncologen te overtuigen zijn zogenaamde ‘controlled trials’ nodig. Ik ben ervan overtuigd dat u de waarheid spreekt en er bij uw vrouw echt een positief effect van Laetrile is maar het zou kunnen dat dit eerder een uitzondering is en dat er bij de meeste patiënten geen effect te zien is. Daarom zijn de grote ‘controlled trials’ nodig om artsen en oncologen te overtuigen om stoffen zoals Laetrile te gebruiken in de behandeling van kanker.

  Ik vind het persoonlijk zeer spijtig dat die studies niet uitgevoerd worden want zo blijft men mogelijk zeer goede ‘alternatieve’ therapieën als kwakzalverij beschouwen. Als de correcte studies uitgevoerd worden, kan men voor eens en voor altijd besluiten of het een bruikbaar product is voor de behandeling van kanker of niet. De VLK kan een dergelijke studie zelf niet uitvoeren omdat dit werk van specialisten is en we hiervoor niet de nodige expertise hebben.

  De VLK financiert biomedische onderzoek en doet jaarlijks een oproep voor projectaanvragen. De aanvragen worden door een wetenschappelijke commissie, samen met buitenlands experts geëvalueerd en van de ingediende projecten worden de beste gekozen om te financieren. De nadruk ligt op projecten die een directe invloed hebben op de overleving en de levenskwaliteit van kankerpatiënten. Projecten die de effecten van alternatieve therapieën uittesten op een gecontroleerde manier passen in de filosofie van onze projectfinanciering maar jammer genoeg krijgen we hiervoor nauwelijks aanvragen.

  Met uw getuigenis op zak kan ik trachten onderzoekers te overtuigen om ook projecten in te dienen die de werkzaamheid van alternatieve therapieën zoals Laetrile kunnen bewijzen. Persoonlijk zou ik dat een grote meerwaarde vinden.
  Ik zal ook het Antikankerfonds zal voorstellen om een klinisch onderzoek hiervoor op te zetten.

  Met vriendelijke groeten,
  Erwin Lauwers

  Erwin Lauwers
  Verantwoordelijke projectfinanciering biomedisch onderzoek
  Koningsstraat 217, 1210 Brussel
  Tel.: 02/225.83.17

  3) Ons antwoord. Hierna horen we geen woord meer van om het even welke organisatie en worden al onze reacties op artikels over kwakzalverij in de media geweigerd.

  Geachte heer Erwin Lauwers,

  Met volle respect en dankbaarheid neem ik nota van uw mail waarin u de verantwoordelijkheid om Laetrile (en vooral wenselijk en met meer potentieel: artemisine) eindelijk op de medische agenda te plaatsen. Na al die jaren dat ik oncologen, journalisten, anti-kankerorganisatie en alle mogelijke instellingen, van medische diensten tot media toe, beleger met aanwijzingen dat laetrile misschien een alternatief is voor kankerbestrijding bent u de eerste die mij een positief antwoord geeft op de uiting van mijn bekommernissen en laetrile niet afdoet als de zoveelste kwakzalverij en als dodelijk gif. Verontschuldig mij als ik uw kostbare tijd misbruik maar nu u mij een luisterend oor leent wil ik graag en voor de eerste maal mijn hele verhaal kwijt om eindelijk verlost te worden van de frustraties en obsessies die mij bezitten. Eerder dan we inderdaad kunnen spreken van een tunnelvisie lijkt het op een misdadige „cover up„ van de farma-industrie. Alhoewel ik over ontelbare en niet te loochenen aanwijzingen beschik van de deugdelijkheid van laetrile blijft de twijfel en is een klinische en gecontroleerde dubbel blind studie nodig om alle controverse de wereld uit te helpen. Reeds jaren ben ik op zoek naar dergelijke studie maar nooit heeft een oncoloog mij, die ik de medische theorie van de werking van Laetrile liet geworden, op medische ongerijmdheden kunnen of willen wijzen maar het product enkel afgedaan als gevaarlijk gif en niet werkzaam tegen kanker. Onlangs nog heeft de heer Betz stichter van Skep, u wel bekend, alles in het werk gesteld om mij op hun forum belachelijk te maken door fake studies aan te halen uit 1982 om de waardeloosheid van Laetrile te bewijzen en het te ontmaskeren als dodelijk gif. Reeds in de jaren 60 van de vorige eeuw verschenen er rapporten van studies van de universiteit van Washington/kankerafdeling en bioëngeneering over de weldaden van Laetrile in de behandeling van kanker. Ik vind het dan ook misdadig dat in 65 jaar geen enkele dubbel-blind studie is uitgevoerd waardoor misschien miljoenen mensen gered hadden kunnen worden. Alleen al het feit dat dergelijke studies nooit werden uitgevoerd overtuigd wakkere en assertieve burgers ervan dat er iets te verbergen valt en er iets loos is met laetrile te meer dat er een precedent is o.a artemisine. (zie verder) Dat er dingen verzwegen worden en dat de hele medische wereld daar blindelings aan meewerkt daar heb ik de ontegensprekelijke bewijzen van, waarover later meer. Door het Departement of Bioengineering (Universiteit Washington) worden op het ogenblik minstens 300 wetenschappelijke rapporten voor de burgers geheim gehouden die het wondermiddel artemisine in de strijd tegen kanker bewijzen, terwijl in de media artikels in verband met de deugdelijkheid van Chloroquine als complementair middel (???) in de strijd tegen kanker volop verschijnen. Van één van de mogelijke redenen hiervoor, die ik al lang kende, vond ik de bevestiging onlangs op internet na een discussie met de heer Wim Betz:

  „Loads of people have been cured this way, well in reality it is not a cure but destroys the tumour cells and keeps them at bay. Also instead of toxic painkillers, amygdalin acts as an analgesic, giving pain relief. This is caused by minute quantities of cyanide being released by stomach acids, but not enough to cause harm, and this has been confirmed by medical research and testimony. The body knows how to deal with the minute amounts of cyanide, so its amazing how it acts as analgesic, to stop pain, and also kills tumour cells when the B-17 molecule is broken down by the tumour cell’s enzyme, which want to feed off the carbohydrate within the B-17 molecule. Acts like a smart bomb as when it is released at the cancer cell, the tumour cells then feed on the carbohydrate, but get destroyed by the cyanide and benzaldehyde which are also released, but they form cyanobenzoate, which is 100 times more toxic than cyanide, and kill the tumour cells. It is the best natural ‘chemotherapy’ and painkiller, and in the meantime, a proper cure/treatmnt can be administered like Essiac and Gerson therapy, or Hoxsey and diet changes, to ensure that the reason for the cancer, is eradicated, often toxicity within the body and so on. If this is not addressed, it is common that once the B17 or apricot kernels are stopped, then the tumours will return, so a patient will either need to be on the standard prevention dose which was worked out as 7 bitter apricot kernels a day, or undergo the other therapies. 2 kernels a day was set by the government, to ensure fear and ineffectiveness.
  In reality, there is a formula for the effective dose for B17 or apricot kernels, depending on body weight but you can research that as much research was done.
  The most embarrassing thing is that when the Sloane Kettering institute wanted to silence researchers who found B17 to be effective, they got in the most respected experience cancer research doctor in the world, a Japanese expert, who they thought would discredit and put the nail in the coffin of the B17 question…
  But instead he confirmed B17’s effectiveness, despite being told to fix the results and show it was not effective. This doctor however did not comply, and spoke out when Sloane Kettering fixed results to show that B17 was ‘ineffective’.

  “..The Sloan Kettering Cover-Up

  In the mid 1970’s, a five-year study of laetrile was conducted at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) directed by Dr. Kanematsu Sugiura, a highly respected researcher with more than sixty years of experience. It seems the hospital believed these studies would prove laetrile ineffective and put the issue to rest.

  On the contrary, the findings revealed that laetrile stopped metastasis in mice; improved their general health; inhibited growth of small tumors; provided pain relief and was useful as a cancer preventative. Despite these positive results, spokesmen for the institution denied evidence of laetrile’s benefits and instead published a one-sided report.

  Many other researchers duplicated Sugiura’s experiments and had the same conclusions which caused an uproar among the board of directors –- virtually all of whom had ties to major pharmaceutical companies. Even though these reports are in the public record, Sloan Kettering went to great lengths to convince the public of laetrile’s impotence as a cancer drug.

  In 1977, numerous MSKCC employees with knowledge of the test findings and the ensuing deception formed a group called Second Opinion to write a counter report to the official laetrile papers.3 Ralph Moss –- author and former assistant director of public affairs at MSKCC –- aligned himself with Second Opinion and was fired for exposing the cover-up of the positive studies.

  The debate continued and finally in 1980 the National Cancer Institute agreed to test laetrile on 178 advanced cancer patients. These tests were conducted at four major U.S. medical centres, including the Mayo Clinic and Sloan Kettering. Public Scrutiny, a medical freedom of choice publication, maintained that these biased trials were designed to fail when it was discovered that 66% of participants were already ravaged from chemotherapy treatments and that the laetrile used was of poor quality, with little or no amygdalin found…”

  You see when drug companies control 90% of medical ‘research’ and fix stats and research papers, and fund and control what is taught in medical schools, ensuring closed minded students who are educated into ignorance, then you can see how the whole structure is geared up to censorship and holding back progress. Much like how oil companies stifle alternative renewable fuels and energy systems, and banking protects how it runs things and rigs the gold markets and keeps printing money instead of other means to deal with issues. Its all about money, and if anyone out there is still naive, just for a moment ask yourself, if the fat cats and crooks in the head of drugs companies and who control medical research and education and have their stooges in the FDA, imagine if they had various natural cures for cancer that everyone without doubt knew about, beyond question, do you really think they would just allow these unpatentable natural cures and treatments to be used to save people, and thus end their chemotherapies, and research institutes, cancer charities which make a fortune, and all those working in those charities to bring in money for drugs companies, and every other cancer related organisation or company, which combined together, all these people working in all this ‘cancer industry’ are more than those who are dying from cancer, do you think the $124.6 billion dollar industry (which prices the average cost per patient, from diagnosis to death, as $350,000) would take it kindly to various natural treatments, suppliments, herbs, and diets, being what eradicates cancer, as being a ‘welcome’ replacement to all their profits and the loss of jobs and so on…..think again.
  The undeniable proof for cancer treatments won’t go away, and nor will the awful stink of corruption, unless the public stand together, just as oil companies and bankers will mock and make fools of us continually, if we do not stand againts their corruptions, which keeps on happening again and again. The psychopathic predator minds rule from up the top, and their useful idiots with big egos, greed, and ignorant pride, keep on enabling them to commit these crimes upon humanity….
  People need not ask how Hitler and a few Nazis’ managed to get all those Germans to comply and believe and carry out the things they did and wage war. They should instead see how this happens everyday in industry and corporations, to harm society and humanity…..same tactic, different scenario…

  U schrijft: Ik ben ervan overtuigd dat u de waarheid spreekt en er bij uw vrouw echt een positief effect van Laetrile is maar het zou kunnen dat dit eerder een uitzondering is en dat er bij de meeste patiënten geen effect te zien is.
  Hier begaat u dezelfde fout als al diegenen die laetrile veroordelen zonder zich te steunen op klinische studies. Als Laetrile zou werken (waar ook u aanwijzingen /vermoedens voor hebt, schrijft u toch) en laetrile de oorzaak is van haar genezing kan zij geen uitzondering zijn. Dat is in tegenspraak met de medische theorie waar-op de werking van Laetrile steunt. Een gezond lichaam en zijn organen werken biochemisch voor elke mens ongeveer hetzelfde. Elke menselijke cel bestaat uit hetzelfde aantal chromosomen en worden omgeven door dezelfde enzymen.
  De vitamine B17-molecule bestaat uit 2 delen glucose, 1 deel cyanide en 1 deel benzaldehyde. De vier delen zijn vast in elkaar gesloten. Zowel cyanide als benzal-dehyde zijn zwaar giftig maar ingesloten in deze natuurlijke vorm heeft het geen enkele nadelige invloed op levend weefsel (wetenschappelijk en proefondervindelijk vastgesteld). Daar is slechts één stof die B17 kan ontsluiten, het enzym betaglu-cosidase en alhoewel dit enzym overal in het lichaam voorkomt wordt B17 niet ontbonden in gezonde cellen omdat een tweede enzym rhodanese, dat rijkelijk gezonde cellen omringd, de cyanide en de benzaldehyde neutraliseren door het onmiddellijk, bij contact om te zetten in bijproducten die de gezondheid ten goede komen en essentieel zijn voor het welzijn van de mens. Als B17 in contact komt met betaglucosidase, in de aanwezigheid van water, komt de cyanide en de benzaldehyde vrij en als deze twee stoffen samenwerken zijn ze nog 100x giftiger dan elk afzonderlijk (synergie).
  In kankercellen komt ontzettend veel betaglucosidase voor maar het is ook de ENIGE cel die helemaal geen rhodanese bevat. Als B17 dus in aanraking komt met een kankercel laat ze haar giften vrij aan de kankercel en alleen aan de kankercel zonder dat gezonde cellen beschadigd worden. Dus kan het onmogelijk dat enkel mijn vrouw positief zou reageren of ze zou echt een medisch wonder zijn en uit andere cellen bestaan omgeven door andere enzymen als het menselijk wezen. Daarbij komt nog dat ik van het standpunt uitga dat dodelijk gif voor elke mens do-delijk is, toegegeven bij de ene zal het vlugger gaan dan bij de andere. De tegen-standers van Laetrile jagen de mensen schrik aan door te beweren dat Laetrile zowat het meest gevaarlijke vergif is dat bestaat en zelfs de WGO stelt dat meer dan 20mg per dag de gezondheid erg kan schaden. Mijn vrouw nam aanvankelijk ongeveer 1200mg per dag gedurende minstens 6 maanden en heeft daarna gelei-delijk de dosissen vermindert tot ongeveer 600mg. Nu neemt ze nog steeds en dit reeds 3jaar minstens 50 -100mg per dag zonder de minste merkbare nevenwer-kingen. Is ze ook hier een uitzondering door een hoeveelheid gif te verdragen waar-aan ieder mens binnen de kortste tijd zou sterven. Dan is ze inderdaad een me-disch wonder en dringt een studie zich op. Ze overleeft een van de gevaarlijkste en moeilijkst te behandelen kankers die zich razendsnel metastaseert en ze overleeft dat zonder enige behandeling en zonder enig ongemak en weerstaat een gif waar-aan ieder mens na inname van een dergelijke hoeveelheid ter plaatse zou dood-vallen. Neen, de medische wetenschappers zullen met betere verklaringen de genezing van mijn vrouw moeten duiden als het niet de Laetrile was. Wij zijn nog eenmaal de uitzonderingen geweest door de genezing van een levensbedreigende malaria door artemisine in 1998 maar daar later meer over. Mijn zoektocht en mijn drijf naar betere middelen tegen kanker werd veroorzaakt door het zwaar in gebreke blijven van de reguliere behandelingen want zeg nu zelf, de ravage die radicale chirurgie, chemo en bestraling aanricht met een lichaam is toch mens-onterend. 80 % van de kinderen die ooit behandeld werden hebben daar hun hele leven lang last van en 40% van hen sterft vroegtijdig aan één of andere kanker. De afgelopen 100 jaar is er niets wezenlijks verandert in de behandeling van kanker en is er nauwelijks vooruitgang geboekt ondanks al de complementaire alternatieve therapieën. Ergens in de wereld, bij een familie van fervente verzamelaars National Geographic tijdschriften van vader op zoon, trek ik toevallig een nummer uit de boekenrek uit 1929. In het hoofdartikel trekt de medische industrie danig van leer tegen kwakzalvers die alternatieve behandelingen voor kankerbestrijding aanprijzen. Er zijn slechts 3 behandelingswijzen beweren de wetenschappers: operatie, röntgen, en chemische medicijnen. Lees het boek „De keizer aller ziekten” van één van de meeste gerenommeerde oncologen ter wereld, Siddharta Mukherjee. Alhoewel hij de reguliere behandelingen verdedigt heb ik ook nog na de tweede maal het boek te hebben doorworstelt moeten kotsen. Ik som u hier de kankers op die zich uitsluitend hebben voorgedaan in mijn familie. Allen zijn in behandeling gegaan met de belofte dat ze zouden genezen. Allen werden geopereerd, kregen chemo en bestraling: Vader 64j leukemie + na 2 jaar behandeling. Zus 58j dunne darmkanker + na 1jaar behandeling. Oom 64j longkanker + 4 jaar behandeling. Neef 40j lymfeklier kanker + na 2 jaar behandeling. Schoonbroer 46j keelkanker + na 2j behandeling. Schoonbroer 69j dikke darmkanker + 4j behandeling. Schoonzus 70j leukemie onlangs + na 1j behandeling. Mijn vrouw als uitzondering laat zich niet behandelen en geneest. Enkele van mijn familieleden had ik aangeraden om Laetrile te gebruiken maar ze gingen de toelating aan de oncoloog vragen die Laetrile als zwaar giftig bestempelde en niemand heeft het ooit aangedurfd om het te nemen. Ik baalde zo van chemo en bestraling dat eigenlijk mijn hele leven lang op zoek was naar alternatieven. Een 15-tal jaren geleden ben ik heel toevallig in aanraking gekomen met Laetrile en ik vond dat de meest logische theorie wat zowel ontstaan als behandeling van kanker betreft. Ik heb sindsdien niet meer stilgezeten en alles bestudeerd in verband met kanker wat ik onder handen kon krijgen. In een bijlage een pdf-bestand van deze studie.

  Artemisine

  Dit verhaal is oprecht en zo waar als waar een relaas kan zijn. Ik haal enkel feiten aan die ik zelf heb vastgesteld en aangelegenheden die ik zelf heb ervaren. Half de jaren 90 van de vorige eeuw verscheen er een artikel in de krant „De Morgen” over een dokter uit Geel die uit de plant artimesia een extract had getrokken en een anti-malaria medicijn had vervaardigd in tablet en ampul dat na enkele dagen de meest dodelijk en resistente malaria uitroeide, de malaria kwam niet meer terug en er werd geen enkele nevenwerking vastgesteld. De dokter beklaagde er zich over dat de farmaceutische industrie alles in het werk stelde om hem te beletten het medicijn op de markt te brengen. In 1997 besloten mijn vrouw en ik een wereldreis te maken per fiets, wat we ook deden. We bleven 12 jaar weg. Om ons te voorzien van de nodige inentingen en medicijnen gingen we tevens op zoek bij apothekers en huisartsen naar artemisine. Maar niemand scheen het middel te kennen. Ten einde raad vroeg ik hulp bij „De Morgen” en via onze zoon, die daar werkte, kon ik het adres van de dokter bekomen: dr Herwig Jansen van Arenco te Geel. Het lukte ons om een afspraak te bekomen en na de dokter verteld te hebben van ons project verklaarde hij ons de werking van artemisine en stelde hij ons vele dosissen tabletten en ampullen gratis ter beschikking. Tijdens een bezoek aan het Tropisch Instituut voor de noodzakelijke inentingen vroeg ik naar een medicijn dat malaria kon bestrijden, geen profilaxis. Dat bestond niet beweerde de arts. Toen ik opperde en artemisine dan werd hij furieus, wilde weten waar we die kennis vandaan haalde en dat dit geheim moest blijven en de muren van het tropisch instituut niet uit mocht. Het gevolg was dat we furieus zijn bezig geweest om onze kennis over de hele wereld uit te dragen. Met onze fietstassen vol medicijnen hebben we vele mensen geholpen om van malaria te herstellen en misschien hebben we ook enkele levens gered. Maar de twijfel bleef wij konden niet geloven dat de medische wereld tot zoiets in staat was. Wij ondervonden dat slechts een select gezelschap op de hoogte was van de werking van artemisine en dat de omerta was doorgedrongen tot de hoogste instanties, instellingen buiten alle verdenking zoals de WHO. Mijn vrouw kreeg malaria en genas volledig binnen 5 dagen. Het ergste werd ik getroffen Na een 4-daagse trektocht door de jungle van Morawali in Sulawesie werd ik door koorts geveld die snel steeg tot boven 40°. Ik lag huiverend en zwetend in bed, de dood nabij. Na 5 tabletten artemisine zat ik na 3 uur bij mijn zoon aan tafel en was de koorts volledig verdwenen. Na een test in het tropisch instituut vond men geen sporen van een malaria maar we hebben wel wijselijk verzwegen dat het door de artemisine kwam. Voor ons was dit het ultieme bewijs dat artemisine werkte maar onze huisdokter beweerde net hetzelfde als u. Ge bent een toevallige uitzondering. Het hele relaas van de werking van artemisne, ook als kankerbestrijdingsmiddel, vind je in het pdf-bestand als ook het mail-verkeer tussen ons en de directie van Arenco en Dafra. Ook voor Laetrile zochten we naar het ultieme bewijs maar we konden ons toch moeilijk kankerverwekkende stoffen inspuiten om te kunnen bewijzen dat Laetrile werkte. Toevallig of niet kreeg mijn vrouw kanker. Vanaf de dag van de vaststelling nam mijn vrouw een overdosis Laetrile (1200mg). Na 14 dagen onderging ze een volledig onderzoek ( scanning, MR, Echo enz) ter voorbereiding van de operatie. Op consultatie was de behandelde arts totaal overstuur en belde naar het laboratorium en schreeuwde dat het niet kon dat er niets te vinden was en liet het onderzoek herdoen. Enkele dagen later belden we de arts maar er bleken geen kankercellen te vinden. We hebben de operatie afgezegd. Na 6 maanden werd de baarmoeder opnieuw aan een grondig onderzoek onderworpen waaruit bleek dat ze in perfecte staat was. Het vervolg ken je.

  Conclusie: Ik ben ontzettend blij en u dankbaar dat jullie de verantwoordelijkheid op jullie nemen, als een „Tegen Kanker” organisatie om patiënten de mogelijkheid te geven om zich alternatief te laten behandelen met Laetrile en/of artemisine onder toezicht van een oncoloog die kan beslissen na bepaalde tijd om die behandeling stop te zetten als ze geen resultaten biedt om als nog over te gaan naar klassieke behandelingen. 14 dagen met reguliere behandelingen wachten kan toch geen onoverkomelijk problemen veroorzaken.

  Het is niet alleen jullie taak maar ook jullie verdomde plicht om daar naar te streven.

  Ik ben 74. Ik ben de strijd moe. Ik ga op rust in de hoop dat er meer aangewezen en kwalificeerde personen zich met de zaak bezig houden.

  Geachte groeten

  Leijnen Jozef-Schildermans Lutgarde
  Overstraat, 44
  3290 Diest
  tel: 013 296349
  gsm jos: 0478/524184
  gsm lut: 0499/722683
  josleijnen@icloud.com
  lut.jos@te

 2. lucdevincke zegt:

  Het verband tussen zwaartekracht en de G-spot zie ik niet zo direct. Bij de (schaam)haren erbij getrokken?

  • bertie zegt:

   100 jaar zoeken om ze dan te langen leste met de nauwkeurigheid van een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste in een lange buis te vinden… Als dàt geen Nobelprijswinnend verband is, zo juist voorbij het hartige driehoekje van de Braziliaanse landingsbaan?
   (Fysica, geneeskunde en literatuur samen, wat mij betreft. Door tussen man en vrouw eindelijk vrede te brengen, is dié prijs vanzelfsprekend, en als heer Sanctorum het nu nog schappelijk weet te verkopen, economie ook nog!)

 3. Bruno zegt:

  Eén foutje bij dit artikel: het was géén onbenullig artikel over het foto-elektrisch effect. Hij, en anderen, wist dat hij goud in handen had met deze vondst. Als je een eeuwenoude discussie tussen Newton en Huygens, die in het voordeel van Huygens uitgedraaid leek te zijn, een nieuwe twist kan geven door te tonen dat ze allebei wat gelijk hadden en toch weer niet (het ultieme compromis-a-la-belge met dit verschil dat dit compromis wél werkt), dan verdiende dat een nobelprijs. Geen discussie. De man heeft dat trouwens in zijn vrije tijd op zijn zolderkamertje ontdekt, toen hij werkzaam was als ambtenaar in een patentenbureau. Dus niet in een machtig onderzoeksinstituut. Dit was de triomf van de eenzame denker! Johan, pas dat niet in jouw kraam?

  Overigens ben ik het helemaal eens met de kans op vermarkting: ik ben leerkracht fysica in het SO en probeer al twee decennia mij waar te slijten aan leerlingen. Het is de laatste jaren een fluitje van een cent geworden. De media-aandacht is daarr zeker mee oorzaak van. Maar je voelt inderdaad de noodzaak bij die media om er rock-en-roll van te kunnen maken. En dat lukt nooit, want “50 meter na de start” wordt het gort-droge wiskunde, maw ontoegankelijk voor 99% (of meer) van de bevolking. De markt zal m.a.w. zijn interesse in die-ver-van-hun-bedshow verliezen. Maar tot dan is het niet slecht om mee te surfen en te nuanceren waar nodig. Maar het is wel opletten geblazen, want media heeft nogaleens de neiging om een positief verhaal leeg te zuigen…

  En ik hoop erop dat de ‘natuur’ van de natuurkundige komt bovendrijven, want geloof me, de knapste natuurkundekoppen zijn over het algemeen niét te vermarkten. Prof. Hertog is niét het prototype vd gemiddelde natuurkunde-prof, geloof me. 🙂
  Overigens: de persconferentie was toch eerder een poging-tot-triomf. Ok, de vlag stond prominent en de aankondiging had een wat ‘we ‘ve got him’-bin laden-allures, maar je zag de man vooral krampachtig moeite doen om euforisch over te komen. Wat niet gelukt is overigens (alhoewel hij het wel zal geweest zijn).

Reacties zijn gesloten.